Документ v0888227-01, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2007, підстава - v1487227-06

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 888 від 31.08.2001
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики
N 1487 ( v1487227-06 ) від 16.11.2006 }
Про порядок надання ліцензіатам з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення
постачання електроенергії споживачам за тарифами,
диференційованими за періодами часу
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ
N 963 ( v0963227-01 ) від 25.09.2001
N 1181 ( v1181227-01 ) від 30.11.2001
N 1256 ( v1256227-01 ) від 25.12.2001
N 215 ( v0215227-02 ) від 28.02.2002
N 401 ( v0401227-02 ) від 19.04.2002 }
{ Дію Постанови зупинено до 1 березня 2002 року
згідно з Постановою НКРЕ N 215 ( v0215227-02 )
від 28.02.2002 }
{ Дію Постанови зупинено до 1 квітня 2002 року
згідно з Постановою НКРЕ N 1256 ( v1256227-01 )
від 25.12.2001 }

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21 квітня 1998 року
N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії регулювання
електроенергетики України" згідно з Умовами та Правилами
здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом ( z0433-96 ), з метою забезпечення
відшкодування ліцензіатам з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом втрат (або вилучення необгрунтованих
прибутків) від здійснення постачання електричної енергії
споживачам за тарифами, диференційованими за періодами часу,
Національна комісія регулювання електроенергетики України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Тимчасове положення про порядок надання
ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії
споживачам за тарифами, диференційованими за періодами часу
(додається). 2. Компенсацію втрат від збитків, отриманих ліцензіатами з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом від
постачання електроенергії за тарифами, диференційованими за
періодами часу за період з 1 січня по 31 серпня здійснити,
починаючи з вересня 2001 року. ( Пункт 2 в редакції Постанови НКРЕ
N 1181 ( v1181227-01 ) від 30.11.2001 )
Голова Комісії Ю.Продан
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
від 31.08.2001 N 888
ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання ліцензіатам з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення
постачання електроенергії споживачам за тарифами,
диференційованими за періодами часу
1. Це Тимчасове положення розроблене відповідно до Умов та
Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом (далі - Умови та
Правила), затверджених постановою НКРЕ від 13.06.96 N 15/1
( z0433-96 ) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
08.08.96 за N 433/1458, Договору між членами Оптового ринку
електричної енергії України ( n0001227-96 ) (ОРЕ) і встановлює
порядок надання компенсації втрат (або вилучення необгрунтованих
прибутків) від здійснення ліцензіатом постачання електричної
енергії споживачам (крім населення та населених пунктів) за
тарифами, диференційованими за періодами часу (далі - компенсація
втрат). ( Пункт 1 в редакції Постанови НКРЕ N 401 ( v0401227-02 )
від 19.04.2002 ) 2. Загальна сума, на яку надається компенсація втрат,
розраховується згідно з фактичним обсягом споживання електричної
енергії в звітному місяці споживачами, які розраховуються за
тарифами, диференційованими за періодами часу. Сума компенсації втрат ліцензіата по i-му споживачу, який
розраховується за спожиту електроенергію за тарифами,
диференційованими за періодами часу, становить:

K = ТП - ТП (1)
id ip id
де: K - сума компенсації втрат ліцензіата по i-му споживачу, id який розраховується за спожиту електроенергію за тарифами,
диференційованими за періодами часу, грн.; ТП , ТП - товарна продукція і-ого споживача у випадку
ip id розрахунку за одноставочним тарифом та за диференційованим тарифом
відповідно, грн. Ці суми ТП і ТП розраховуються за такими формулами:
ip id

k
ТП = S [Е x Т ] (2)
ip j=1 ij ij

k
ТП = S [Е x Т + Е x Т + Е x Т ] (3)
id j=1 ijН ijН ijНП ijНП ijП ijП
де: S - сума j - кількість тарифних груп споживача; Е , Е , Е , Е - фактичний обсяг електричної енергії, ijН ijНП ijП ij спожитої i-им споживачем j-ї тарифної групи, який розраховується
за спожиту електроенергію за тарифами, диференційованими за
періодами часу, відповідно у нічній, напівпіковій, піковій зоні та
в цілому за звітний місяць, тис.кВт x год; Tij - роздрібний тариф j-ї тарифної групи i-го споживача
(без врахування ПДВ та без врахування екологічної складової),
грн./тис.кВт.год; Tijн, Tijнп, Tiнп - ставки роздрібного тарифу відповідно для
нічного, напівпікового та пікового періодів часу j-ї тарифної
групи i-го споживача (без врахування ПДВ та без врахування
екологічної складової), грн./тис.кВт.год. Ставка тарифу для кожного періоду часу визначається шляхом
множення роздрібного (одноставочного) тарифу T на тарифний
ij коефіцієнт для кожного періоду (нічний, напівпіковий, піковий),
який затверджується НКРЕ.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ
N 963 ( v0963227-01 ) від 25.09.2001; N 401 ( v0401227-02 ) від
19.04.2002 ) 3. Компенсація втрат з вересня 2001 року здійснюється
щомісяця, за умови прийняття відповідного рішення НКРЕ. Матеріали
на отримання компенсації втрат подаються всіма ліцензіатами з
постачання електроенергії за регульованим тарифом, які мають
споживачів, що розраховуються за тарифами, диференційованими за
періодами часу. Матеріали мають містити інформацію про всіх
споживачів, що розраховуються за тарифами, диференційованими за
періодами часу, включаючи споживачів, у яких сума компенсації
втрат в звітному місяці від'ємна. 4. Заява ліцензіата з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом на отримання компенсації втрат від здійснення
постачання електричної енергії споживачам за тарифами,
диференційованими за періодами часу (додаток 1), подається
ліцензіатом до територіального представництва НКРЕ не пізніше 20
числа місяця, наступного після звітного. До заяви додаються: - розрахунок суми компенсації втрат від здійснення постачання
електричної енергії споживачам, які розраховуються за спожиту
електроенергію за тарифами, диференційованими за періодами часу, в ______ місяці _____ року (додаток 2);
- матеріали, що підтверджують достовірність наданої
інформації по всіх споживачах (акти звірки фактичних обсягів
споживання електроенергії споживачами в звітному місяці). 5. Відповідне територіальне представництво НКРЕ розглядає
заяву і розрахунок суми компенсації втрат, за необхідності з
виїздом на місце, та перевіряє достовірність наданих матеріалів.
За результатами перевірки територіальне представництво НКРЕ
складає акт з висновками і пропозиціями щодо доцільності надання
ліцензіату компенсації втрат і передає ліцензіату, залишаючи собі
копію цього акта. Отриманий акт, заяву, розрахунки суми
компенсації втрат ліцензіат подає до НКРЕ не пізніше 10 числа
місяця, що йде через один після місяця, за який ліцензіат потребує
компенсації. У разі, якщо подана заява не відповідає типовій формі, або
документи не містять всієї інформації, що вимагається, заява на
отримання компенсації втрат відхиляється з можливістю повторного
її подання після відповідного переоформлення в указаний термін. 6. У випадку виявлення, що ліцензіатом для отримання
компенсації втрат була надана НКРЕ недостовірна інформація і це
призвело до завищення суми компенсації втрат, НКРЕ може позбавити
ліцензіата права отримання компенсації втрат. 7. Рішення НКРЕ щодо надання ліцензіатам компенсації втрат за
відпущену в ОРЕ електроенергію оформлюється постановою та
надсилається не пізніше ніж за 3 робочих дні до початку
розрахункового періоду, в якому буде врахована відповідна сума: - ліцензіатам; - Розпоряднику системи розрахунків ОРЕ; - територіальним представництвам НКРЕ. 8. Розпорядник системи розрахунків ОРЕ враховує суму
компенсації втрат при визначенні оптової ринкової ціни в
наступному розрахунковому місяці. 9. Розпорядник системи розрахунків ОРЕ у наступному
розрахунковому місяці щоденно зменшує ліцензіатам з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом розмір платежу за
куповану-продану на ОРЕ електроенергію на 1/30 частину (1/28,
1/29, 1/31 - в залежності від кількості днів у місяці) місячного
обсягу дотацій для компенсації втрат від здійснення постачання
електричної енергії за тарифами, диференційованими за періодами
часу.
Начальник управління цінової політики Р.Лагодюк
Додаток 1
до Тимчасового положення
про порядок надання ліцензіатам
з постачання електричної енергії
за регульованим тарифом компенсації
втрат від здійснення постачання
електроенергії споживачам за тарифами,
диференційованими за періодами часу
ЗАЯВА
ліцензіата з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом на отримання компенсації втрат від здійснення постачання
електричної енергії споживачам за тарифами, диференційованими за
періодами часу
__________________________________________________________________
(назва заявника - ліцензіата з постачання електричної енергії
за регульованим тарифом)
просить надати компенсацію втрат від здійснення постачання
електричної енергії споживачам за диференційованими тарифами в __________________ місяці __________ року на загальну суму _____________________________________ грн.
(цифрами і прописом)
Зобов'язуємось: - вести детальний облік фактичного споживання електричної
енергії споживачами, які розраховуються за тарифами,
диференційованими за періодами часу; - надавати на вимогу НКРЕ додаткову інформацію і
документацію.

М.П. ____________________________
(підпис)
"___" ___________ _____ року
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 401
( v0401227-02 ) від 19.04.2002 )
Додаток 2
до Тимчасового положення
про порядок надання ліцензіатам
з постачання електричної енергії
за регульованим тарифом компенсації
втрат від здійснення постачання
електроенергії споживачам за тарифами,
диференційованими за періодами часу
Назва ліцензіата -----------------
РОЗРАХУНОК
суми компенсації втрат від здійснення постачання електричної
енергії споживачам, які розраховуються за спожиту електроенергію
за тарифами, диференційованими за періодами часу
в _______ _____ року
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Найменування|Тарифна| Клас |Обсяг споживання у звітному | Роздрібний | Товарна | Ставки тарифу по | Товарна | Сума | | споживачів | група |спожива-| місяці по періодах часу | тариф, | продукція | періодах часу |продукція|компен-| | | | ча |-----------------------------| що діяв у | по |-----------------------| по диф. | сації | | | | |Всього| У | У | У | звітному |роздрібному| У | У | У | тарифу | втрат | | | | | |нічний|напів- |піковий| місяці, | тарифу | нічний| напів-|піковий| (кол.2 х| (кол.6| | | | | |період|піковий|період |розрахований| кол.1 x | період|піковий|період | кол.7 + | - | | | | | | |період | |за формулою | кол.5 |кол.5 х| період|кол.5 х| кол.3 х |кол.10)| | | | | | | | | * | | 0,25 | кол.5 | 1,8 | кол.8 + | | | | | | | | | | | | | х 1,02| | кол.4 х | | | | | | | | | | | | | | | кол.9) | | | | | |------+------+-------+-------+------------+-----------+-------+-------+-------+---------+-------| | | | |тис. |тис. |тис. |тис. |грн/ВМт x | грн. |грн/ | грн/ |грн/ | грн. | грн. | | | | |кВт x |кВт x |кВт x |кВт x | год. | |МВт x | МВт x |МВт x | | | | | | |год. |год. |год. |год. | | |год | год |год | | | |------------+-------+--------+------+------+-------+-------+------------+-----------+-------+-------+-------+---------+-------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |------------+-------+--------+------+------+-------+-------+------------+-----------+-------+-------+-------+---------+-------| |Споживач 1..| | | | | | | | | | | | | | |------------+-------+--------+------+------+-------+-------+------------+-----------+-------+-------+-------+---------+-------| | | 1 | 1 клас | | | | | | | | | | | | | |група | | | | | | | | | | | | | |------------+-------+--------+------+------+-------+-------+------------+-----------+-------+-------+-------+---------+-------| | | | 2 клас | | | | | | | | | | | | |------------+-------+--------+------+------+-------+-------+------------+-----------+-------+-------+-------+---------+-------| | | 2 | 1 клас | | | | | | | | | | | | | |група | | | | | | | | | | | | | |------------+-------+--------+------+------+-------+-------+------------+-----------+-------+-------+-------+---------+-------| | | | 2 клас | | | | | | | | | | | | |------------+-------+--------+------+------+-------+-------+------------+-----------+-------+-------+-------+---------+-------| | |..... | | | | | | | | | | | | | |------------+-------+--------+------+------+-------+-------+------------+-----------+-------+-------+-------+---------+-------| | | k | 1 клас | | | | | | | | | | | | | |група | | | | | | | | | | | | | |------------+-------+--------+------+------+-------+-------+------------+-----------+-------+-------+-------+---------+-------| | | | 2 клас | | | | | | | | | | | | |------------+-------+--------+------+------+-------+-------+------------+-----------+-------+-------+-------+---------+-------| |........... | | | | | | | | | | | | | | |------------+-------+--------+------+------+-------+-------+------------+-----------+-------+-------+-------+---------+-------| |------------+-------+--------+------+------+-------+-------+------------+-----------+-------+-------+-------+---------+-------| |Споживач n | 1 | 1 клас | | | | | | | | | | | | | |група | | | | | | | | | | | | | |------------+-------+--------+------+------+-------+-------+------------+-----------+-------+-------+-------+---------+-------| | | | 2 клас | | | | | | | | | | | | |------------+-------+--------+------+------+-------+-------+------------+-----------+-------+-------+-------+---------+-------| | |..... | | | | | | | | | | | | | |------------+-------+--------+------+------+-------+-------+------------+-----------+-------+-------+-------+---------+-------| | | k | 1 клас | | | | | | | | | | | | | |група | | | | | | | | | | | | | |------------+-------+--------+------+------+-------+-------+------------+-----------+-------+-------+-------+---------+-------| | | | 2 клас | | | | | | | | | | | | |------------+-------+--------+------+------+-------+-------+------------+-----------+-------+-------+-------+---------+-------| |Всього | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка: * - без врахування ПДВ та без врахування
екологічної складової; - інформація в рядку "Всього" колонок 2; 3; 4 додатку 2 має
співпадати з даними про обсяги споживання електроенергії за
тарифами, диференційованими за періодами часу, які містяться в
додатку 2 до постанови НКРЕ від 18.08.2000 N 861 ( v0861227-00 )
(із змінами).

Керівник організації
_____ __________ 200__ р _________________ _________________
(прізвище) (підпис)

__________________________________________
(прізвище виконавця і телефон ) ____________________________________________________
(прізвище контролюючого виконавця ТП НКРЕ і телефон)
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ N 963
( v0963227-01 ) від 25.09.2001, N 401 ( v0401227-02 ) від
19.04.2002 )вгору