Про затвердження та надання чинності СОУ-Н МПП 77.040-250:2008
Мінпромполітики (з 2001р.); Наказ від 22.12.2008881
Документ v0881581-08, поточна редакція — Прийняття від 22.12.2008

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.12.2008 N 881

Про затвердження та надання чинності
СОУ-Н МПП 77.040-250:2008

Відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну
діяльність" ( 113/98-ВР ) та з метою встановлення порядку
організації та виконання міжлабораторних порівнянь результатів
вимірювань, як заходу зовнішнього контролю роботи вимірювальних
лабораторій, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити настанову Міністерства промислової політики
України СОУ-Н МПП 77.040-114:2008 "Правила організації та
виконання програм міжлабораторних порівнянь результатів
вимірювань".
2. Встановити чинність СОУ-Н МПП 77.040-114:2008 з
01.04.2009.
3. Випробувальному центру "УкрНДІМет" Українського державного
науково-технічному центру з технології та обладнання, обробки
металів, захисту навколишнього середовища та використання
вторинних ресурсів для металургії та машинобудування
(ВЦ "УкрНДІМет" УкрДНТЦ "Енергосталь") (м. Харків) визначити
потребу, організувати тиражування і розсилку настанови
Мінпромполітики України: - Департаменту науково-технічного та
інноваційно-інвестиційного забезпечення - 2 примірники; - зацікавленим підприємствам і організаціям - на договірних
умовах.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра промислової політики Грищенка С.Г.
Міністр В.С.Новицькийвгору