Документ v0870763-12, поточна редакція — Прийняття від 27.12.2012

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.12.2012  № 870

Про затвердження Плану розроблення Державіаслужбою нормативно-правових актів у 2013 році

Відповідно до Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 398, та з метою приведення нормативно-правової бази, що регулює діяльність цивільної авіації України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План розроблення Державіаслужбою нормативно-правових актів у 2013 році (далі - План), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Державіаслужби України:

2.1. Вжити заходів щодо приведення нормативно-правових актів, визначених у Плані, у відповідність до законодавства.

2.2. Щомісяця до 15 числа, наступного за звітним, забезпечити надання до департаменту правового та адміністративного забезпечення інформації щодо виконання підпункту 2.1 цього наказу.

3. Встановити, що персональну відповідальність за розроблення, введення в дію нормативно-правових актів, визначених в Плані, несуть керівники відповідних структурних підрозділів.

4. Департаменту правового та адміністративного забезпечення забезпечити методичний супровід розроблених нормативно-правових актів, зазначених в Плані.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державіаслужби Гречко О.В.

Голова Державіаслужби України

А.А. Колісник
Додаток
до наказу Державіаслужби України
27.12.2012 № 870

ПЛАН
розроблення Державіаслужбою нормативно-правових актів у 2013 році

Назва нормативно-правового акта

Підстава для розроблення НПА

Термін впровадження НПА

Відповідальний структурний підрозділ

1.

Закон України "Про особливості державного регулювання діяльності авіаційних перевізників, пов'язаної з перевезенням пасажирів, вантажу повітряним транспортом"

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

IV квартал

Департамент авіаперевезень та аеропортів Управління авіаперевезень та ліцензування

2.

Закон України "Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації" (нова редакція)

Повітряний кодекс України

II квартал

Управління авіаційної безпеки

3.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 № 819"

Повітряний кодекс України

IV квартал

Департамент фінансів та економіки Відділ бюджетного фінансування

4.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку і Правил проведення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації"

Повітряний кодекс України

IV квартал

Департамент фінансів та економіки Відділ економічної політики

5.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про використання повітряного простору України"

Повітряний кодекс України

III квартал

Департамент аеронавігації та зовнішніх зв'язків

6.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про об'єднану цивільно-військову систему організації повітряного руху України"

Повітряний кодекс України

II квартал

Департамент аеронавігації та зовнішніх зв'язків

7.

Наказ Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу"

Повітряний кодекс України

II квартал

Сектор авіаційної медицини

8.

Наказ Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Правил аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення у цивільній авіації України"

Повітряний кодекс України

II квартал

Департамент авіаперевезень та аеропортів Управління авіаперевезень та ліцензування

9.

Наказ Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Правил сертифікації навчальних закладів цивільної авіації України з підготовки, перепідготовки/відновлення та підвищення кваліфікації персоналу з наземного обслуговування"

Повітряний кодекс України

IV квартал

Департамент авіаперевезень та аеропортів Управління авіаперевезень та ліцензування

10.

Наказ Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Положення про порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній"

Повітряний кодекс України

IV квартал

Департамент авіаперевезень та аеропортів Управління авіаперевезень та ліцензування

11.

Наказ Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Правил сертифікації навчальних закладів, що здійснюють підготовку авіаційного персоналу з небезпечних вантажів"

Повітряний кодекс України

IV квартал

Департамент авіаперевезень та аеропортів Управління авіаперевезень та ліцензування

12.

Наказ Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Змін до Правил повітряних перевезень вантажів"

Повітряний кодекс України

II квартал

Департамент авіаперевезень та аеропортів Управління авіаперевезень та ліцензування

13.

Наказ Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Правил виділення годинних інтервалів на приліт і виліт рейсів у міжнародних аеропортах України"

Повітряний кодекс України

IV квартал

Департамент авіаперевезень та аеропортів Управління авіаперевезень та ліцензування

14.

Наказ Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Правил доступу до ринку наземного обслуговування в аеропортах України"

Повітряний кодекс України

IV квартал

Департамент авіаперевезень та аеропортів

15.

Наказ Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Правил та Методики щодо визначення зон громадської безпеки в околицях аеропортів цивільної авіації та методика розрахунку ризиків третьої сторони"

Повітряний кодекс України

IV квартал

Департамент авіаційних перевезень та аеропортів Управління аеродромів та аеропортів

16.

Наказ Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Методики розрахунку концентрації забруднення атмосферного повітря викидами повітряних суден в районі аеропорту"

Повітряний кодекс України

IV квартал

Департамент авіаційних перевезень та аеропортів Управління аеродромів та аеропортів

17.

Наказ Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Порядку підготовки, перепідготовки/відновлення та підвищення кваліфікації персоналу з наземного обслуговування в аеропортах України"

Повітряний кодекс України

IV квартал

Департамент авіаційних перевезень та аеропортів Управління аеродромів та аеропортів

18.

Наказ Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Правил пожежної безпеки в цивільній авіації України"

Повітряний кодекс України

IV квартал

Департамент авіаційних перевезень та аеропортів

19.

Наказ Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Положення про порядок використання аеродромів України"

Повітряний кодекс України

IV квартал

Департамент авіаційних перевезень та аеропортів

20.

Наказ Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Правил експлуатації цивільних повітряних суден. Комерційний повітряний транспорт. Літаки"

Додаток 6 до Чиказької конвенції, частина 1

II квартал

Управління виконання польотів

21.

Наказ Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Правил експлуатації цивільних повітряних суден. Комерційний повітряний транспорт. Вертольоти"

Додаток 6 до Чиказької конвенції, частина 1

III квартал

Управління виконання польотів

22.

Наказ Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Методики розрахунку ризиків для безпеки польотів"

Doc 9859 IKAO

III квартал

Управління виконання польотів

23.

Наказ Державної авіаційної служби України "Про застосування Правил експлуатантів третіх країн (TCO), які виконують свою діяльність у межах або поза межами ЄС"

EASA Approvals & Standardisation Directorate SAFA Coordination Section. 2011

II квартал

Управління виконання польотів

24.

Наказ Державної авіаційної служби України "Про застосування Положення з оцінки безпеки іноземних та національних повітряних суден (SAFA/SANA) на аеродромах"

SAFA Ramp Inspections Guidance material Version 2.0.2011

II квартал

Управління виконання польотів

25.

Наказ Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті"

Doc 9859 IKAO

III квартал

Управління виконання польотів

26.

Наказ Державної авіаційної служби України "Про затвердження Методики розроблення Керівництва з управління безпекою польотів"

Doc 9859 IKAO

II квартал

Управління виконання польотів

27.

Наказ Міністерства інфраструктури України "Про внесення змін до Правил польотів цивільних повітряних суден у повітряному просторі України"

Повітряний кодекс України

II квартал

Управління виконання польотів Департамент аеронавігації та зовнішніх зв'язків

28.

Наказ Міністерства інфраструктури України "Про внесення змін до Правил польотів повітряних суден та обслуговування повітряного руху в класифікованому повітряному просторі України"

Повітряний кодекс України

II квартал

Департамент аеронавігації та зовнішніх зв'язків

29.

Наказ Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Правил сертифікації диспетчерів повітряного руху в Україні"

Повітряний кодекс України

III квартал

Департамент аеронавігації та зовнішніх зв'язків

30.

Наказ Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Правил сертифікації навчальних закладів України, що здійснюють професійне навчання працівників аеронавігаційного обслуговування"

Повітряний кодекс України

III квартал

Департамент аеронавігації та зовнішніх зв'язків

31.

Наказ Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Правил використання повітряного простору України"

Повітряний кодекс України

III квартал

Департамент аеронавігації та зовнішніх зв'язків

32.

Наказ Міністерства інфраструктури України "Про внесення змін до Правил сертифікації наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації України"

Повітряний кодекс України

IV квартал

Департамент аеронавігації та зовнішніх зв'язків

33.

Наказ Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Сертифікаційних вимог до наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації України"

Повітряний кодекс України

III квартал

Департамент аеронавігації та зовнішніх зв'язків

34.

Наказ Міністерства інфраструктури України "Про внесення змін до Інструкції про порядок продовження терміну служби (ресурсу) наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів і авіаційного електрозв'язку цивільної авіації України"

Ініціатива

II квартал

Департамент аеронавігації та зовнішніх зв'язків

35.

Наказ Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Правил організації і проведення наземних та льотних перевірок наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів, авіаційного електрозв'язку та світлосигнального обладнання цивільної авіації України"

Повітряний кодекс України

II квартал

Департамент аеронавігації та зовнішніх зв'язків

36.

Наказ Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Правил метеорологічного обслуговування цивільної авіації"

Повітряний кодекс України

III квартал

Департамент аеронавігації та зовнішніх зв'язків

37.

Наказ Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Правил сертифікації операторів спеціальних технічних засобів контролю на безпеку"

Ініціатива

IV квартал

Управління авіаційної безпеки

38.

Галузевий стандарт "Вимоги до рентгено-телевізійних установок, що використовуються для забезпечення авіаційної безпеки"

Ініціатива

IV квартал

Управління авіаційної безпеки

39.

Наказ Міністерства інфраструктури України "Про прийняття Авіаційних правил України, Частина 21 "Сертифікація повітряних суден, пов'язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, а також організацій розробника та виробника" АПУ-21 (Part-21)

Закон України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу"

III квартал

Департамент льотної придатності

__________
Примітка:


Назви робіт можуть бути змінені в процесі погодження та впровадження нормативно-правового акта.

Директор департаменту
правового та адміністративного
забезпечення


В.В. Романчуквгору