Документ v0867731-17, поточна редакція — Прийняття від 14.06.2017

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.06.2017  № 867

Про призначення органу з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту

Відповідно до статей 7, 35 і 40 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", частини третьої статті 2 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", пункту 12 Порядку видачі або відмови у видачі рішення про призначення, його переоформлення та видачі його дубліката, розширення та обмеження сфери призначення, тимчасового припинення і поновлення дії рішення про призначення та анулювання такого рішення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 № 96, НАКАЗУЮ:

1. Призначити товариство з обмеженою відповідальністю "СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР "УКРСЕПРОПРОМБУДМ" (вул. Польова, 21, оф. 312, м. Київ, 03056, ідентифікаційний код 36507151) органом з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1077, з присвоєним Ідентифікаційним номером UA.TR.066.

2. Видати товариству з обмеженою відповідальністю "СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР "УКРСЕПРОПРОМБУДМ" рішення про призначення органу з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту (далі - рішення про призначення).

3. У позиції 3 графи "Назва технічного регламенту, на відповідність вимогам якого призначено орган з оцінки відповідності" додатка до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.10.2014 № 1220 "Про призначення органів з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів" слова і цифри "Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 785" виключити.

4. Департаменту технічного регулювання:

розмістити на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку рішення про призначення не пізніше п'яти робочих днів з дня видання цього наказу;

унести відповідну інформацію щодо призначення товариства з обмеженою відповідальністю "СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР "УКРСЕПРОПРОМБУДМ" органом з оцінки відповідності до реєстру призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бровченка Ю.П.

Перший
віце-прем'єр-міністр України -
Міністр
економічного розвитку
і торгівлі України

С.І. Кубіввгору