Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.06.2013  № 867

Про затвердження змін (уточнень) до плану розміщення акцій відкритого акціонерного товариства "Сєвєродонецький приладобудівний завод" (код за ЄДРПОУ 5744350)

На виконання частини третьої статті 7 Закону України "Про приватизацію державного майна", відповідно до вимог абзацу другого пункту 3 розділу I Порядку погодження з Кабінетом Міністрів України умов приватизації окремих об'єктів державної власності та закріплення в державній власності пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1997 р. № 1035, з метою реалізації Помісячного плану-графіка публікацій інформаційних повідомлень про продаж у 2013 році пакетів акцій об'єктів груп В, Г, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 15 березня 2013 р. № 312, враховуючи звернення регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області від 30 травня 2013 р. № 01-04-02777 та службову записку Управління планування та пільгового продажу від 10 червня 2013 р. № 19-1-566, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни (уточнення) до плану розміщення акцій відкритого акціонерного товариства "Сєвєродонецький приладобудівний завод" згідно з додатком.

2. Начальнику регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області забезпечити продаж пакета акцій відкритого акціонерного товариства "Сєвєродонецький приладобудівний завод" згідно з планом розміщення акцій (із змінами та уточненнями).

3. Встановити, що датою оцінки пакета акцій у розмірі 55,778% статутного капіталу відкритого акціонерного товариства "Сєвєродонецький приладобудівний завод", що підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, є 30 червня 2013 року.

4. Начальнику регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області після затвердження підсумків конкурсу у 3-денний строк з моменту підписання акта приймання-передавання пакета акцій надати Управлінню корпоративних прав держави оригінал акта приймання-передавання пакета акцій відкритого акціонерного товариства "Сєвєродонецький приладобудівний завод", нотаріально завірену копію договору купівлі-продажу та відомості про наявність обтяження проданого пакета акцій зобов'язаннями.

5. Управлінню корпоративних прав держави у тижневий строк після отримання оригіналу акта приймання-передавання пакета акцій відкритого акціонерного товариства "Сєвєродонецький приладобудівний завод" забезпечити підготовку розпорядження про внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів відкритого акціонерного товариства "Сєвєродонецький приладобудівний завод".

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області.

Голова Фонду

О. РябченкоДодаток
до наказу ФДМУ
19.06.2013 № 867

ЗМІНИ
(уточнення) до плану розміщення акцій (підприємства групи Г) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД", створеного шляхом перетворення державного підприємства СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД

Код за ЄДРПОУ

5744350

Загальна кількість акцій

38101944 шт.

Статутний капітал

9525486,00 грн.

Номінальна вартість акції

0,25 грн.

Код продажу

Спосіб розміщення

Термін розміщення

Акції

Частка в СК, %

Не реалізовано

Кількість штук

Сумарна вартість, тис.грн.

кількість штук

Частка в СК, %

початок

закінчення

4.

Пільговий продаж акцій

Реалізовано


363720

90,93

0,9554.1.

Працівникам підприємства, майно якого приватизується

Реалізовано


323400

80,85

0,8494.1.1.

- за приватизаційні майнові сертифікати

Реалізовано


312000

78,0

0,8194.1.2.

- за грошові кошти та КС

Реалізовано


11400

2,85

0,0304.2.

Іншим громадинам, які мають право на пільгове придбання акцій

Реалізовано


40320

10,08

0,1064.2.1

- за приватизаційні майнові сертифікати

Реалізовано


40000

10,0

0,1054.2.2.

- за грошові кошти та КС

Реалізовано


320

0,08

0,0015.1.

Продаж на аукціонах

Реалізовано


16485718

4121,4295

43,2675.1.1.

- на сертифікатних аукціонах за ПМС

Реалізовано


10771276

2692,819

28,2705.1.2.

- на сертифікатних аукціонах за КС

Реалізовано


5714442

1428,6105

14,9985.15.

Продаж пакетів акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону

27.06.2013

27.06.2014

21252506

5313,1265

55,778

21252506

55,778


РАЗОМ

Х

Х

38101944

9525,486

100,000

21252506

55,77

Заст. начальника
Управління планування
та пільгового продажуС. Дзюбенко

Виконавець

Д. Гончаренко

{Текст взято з сайту ФДМУ http://www.spfu.gov.ua/}