Документ v0861227-00, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.11.2006, підстава - v1419227-06

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 861 від 18.08.2000
м.Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії регулювання
електроенергетики
N 1419 ( v1419227-06 ) від 26.10.2006 }
Про затвердження Порядку визначення відрахувань коштів на
поточні рахунки енергопостачальників електричної енергії за
регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним
режимом використання оптового постачальника електричної енергії
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної
комісії регулювання електроенергетики
N 44 ( v0044227-01 ) від 19.01.2001 N 283 ( v0283227-01 ) від 28.03.2001 N 550 ( v0550227-01 ) від 25.05.2001 N 733 ( v0733227-01 ) від 17.07.2001 N 949 ( v0949227-01 ) від 21.09.2001 N 1220 ( v1220227-01 ) від 14.12.2001 N 86 ( v0086227-02 ) від 24.01.2002 N 281 ( v0281227-02 ) від 25.03.2002 N 327 ( v0327227-02 ) від 29.03.2002 N 646 ( v0646227-02 ) від 17.06.2002 N 902 ( v0902227-02 ) від 16.08.2002 N 1294 ( v1294227-02 ) від 26.11.2002 N 66 ( v0066227-03 ) від 24.01.2003 N 203 ( v0203227-03 ) від 11.03.2003 N 522 ( v0522227-03 ) від 10.06.2003 N 918 ( v0918227-03 ) від 11.09.2003 N 93 ( v0093227-04 ) від 29.01.2204 N 162 ( v0162227-04 ) від 20.02.2004 N 169 ( v0169227-04 ) від 24.02.2004 N 275 ( v0275227-04 ) від 24.03.2004 N 289 ( v0289227-04 ) від 29.03.2004 N 425 ( v0425227-04 ) від 28.04.2004 N 732 ( v0732227-04 ) від 19.07.2004 N 829 ( v0829227-04 ) від 18.08.2004 N 170 ( v0170227-05 ) від 17.03.2005 )

( У тексті та назві Постанови слова "розподільчий рахунок" в
усіх відмінках та формах числа замінено словами "поточний
рахунок із спеціальним режимом використання" у відповідних
відмінках та формах числа згідно з Постановою НКРЕ N 281
( v0281227-02 ) від 25.03.2002 )
Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указом Президента України від
21 квітня 1998 року N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії
регулювання електроенергетики України", на виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 19 липня 2000 року N 1136
( 1136-2000-п ) "Про врегулювання відносин на оптовому ринку
електричної енергії України", Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Порядок визначення відрахувань коштів на поточні
рахунки енергопостачальників електричної енергії за регульованим
тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання
оптового постачальника електричної енергії (додається).
Голова Комісії О.Гридасов
Затверджено
постанова НКРЕ
від 18.08.2000 N 861
(в редакції постанови НКРЕ
від 28.03.2001 N 283
( v0283227-01 )
Порядок
визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників
електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний
рахунок із спеціальним режимом використання оптового
постачальника електричної енергії
Порядок визначення відрахувань коштів на поточні рахунки
постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на
поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового
постачальника електричної енергії (далі - Порядок) розроблений у
відповідності до Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ) з метою забезпечення прозорості здійснення належних
розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України (далі -
ОРЕ). 1. Умовні позначення. Визначення У цьому Порядку умовні позначення та визначення вживаються у
такому значенні: р - прогнозовані дані на розрахунковий місяць; р-2 - прогнозовані дані за місяць, що передував попередньому
розрахунковому місяцю; ф-2 - фактичні дані за місяць, що передував попередньому
розрахунковому місяцю; i - група споживача (у відповідності до "Тимчасової методики
розрахунку роздрібного тарифу на спожиту електроенергію, тарифу на
передачу електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами та тарифу на постачання електроенергії"); j - клас споживача (у відповідності до Порядку визначення
класів споживачів електричної енергії, диференційованих за
ступенями напруги ( v1052227-98 ) на межі балансового розподілу
електропостачальних систем); Т - роздрібний тариф на електроенергію для споживачів, ij розрахований відповідно до ліцензійних умов та діючих нормативних
документів за класами та групами споживачів, грн/МВт x год; п Т - тариф на передачу електричної енергії місцевими j (локальними) електромережами на відповідному класі, затверджений
НКРЕ, грн/МВт x год;
пс Т - тариф на постачання електричної енергії відповідній i групі споживачів, затверджений НКРЕ, грн/МВт x год;
ген
Т - тариф на виробництво електричної енергії для кожної в із власних чи орендованих ГЕС, ТЕЦ постачальника електричної
енергії за регульованим тарифом (далі - енергопостачальник),
затверджений НКРЕ, або ціна, за якою енергопостачальник закуповує
електричну енергію у встановленому порядку в іншого виробника
електричної енергії, грн/МВт x год; ген Е - обсяг електричної енергії, що відпускається власними в ГЕС, ТЕЦ енергопостачальника, або закуповується
енергопостачальником у встановленому порядку в іншого виробника,
МВт x год; пс E - обсяг постачання електричної енергії за винятком ij обсягу електричної енергії, яка попередньо оплачується на наступні
періоди (місяці), МВт x год;
п НВ - розрахунковий норматив відрахування коштів на поточний
р рахунок енергопостачальника, %;
п НВ - затверджений норматив відрахування коштів на поточний
з рахунок енергопостачальника, %;
о НВ - норматив відрахування коштів на поточний рахунок із
спеціальним режимом використання оптового постачальника
електричної енергії, %; дельта Ф - сума корегування за фактичними обсягами та
структурою споживання, грн.; н К - сума коштів, яку необхідно повернути енергопостачальнику
від Відповідальних осіб, які спричинили введення Надзвичайної
ситуації, грн.; в К - сума коштів, яку енергопостачальник, як Відповідальна
особа, що спричинила введення Надзвичайної ситуації в ОРЕ, має
повернути іншим членам ОРЕ, грн.; рр К - сума коштів, яка згідно з прийнятими рішеннями Ради ОРЕ
має бути перерахована енергопостачальнику або утримана з нього,
грн.; с К - інші суми коштів, які підлягають поверненню
енергопостачальнику чи утримуються з нього, грн.; д К - сума додаткових щодобових відрахувань (утримань) коштів
на поточні рахунки або з поточних рахунків енергопостачальника,
грн.; рп К - сума коштів, яка надійшла на поточний рахунок із
спеціальним режимом використання енергопостачальника та підлягає
розподілу, грн.; нв К - сума відрахувань коштів на поточний рахунок із
спеціальним режимом використання оптового постачальника,
розрахована згідно з нормативом відрахувань, грн.; б К - сума коштів, перерахованих з поточного рахунку із
спеціальним режимом використання енергопостачальника на
розподільчий рахунок оптового постачальника без відрахування на
поточний рахунок енергопостачальника, грн.; по К - сума коштів, належних енергопостачальнику в зв'язку із
здійсненням попередньої оплати, грн.; п К - загальна сума відрахувань коштів на поточний рахунок
енергопостачальника, грн.; о К - загальна сума відрахувань коштів на поточний рахунок із
спеціальним режимом використання оптового постачальника, грн.; д Т - період, протягом якого визначена сума коштів має бути
повернута енергопостачальнику чи утримана з нього, банківські дні.
к К - коригуючий коефіцієнт за розрахунок не в повному обсязі
за електроенергію, куповану на Оптовому ринку електричної енергії
України; D - відсоток оплати енергопостачальником електричної енергії,
купованої у місяці, що передував попередньому розрахунковому
місяцю; о G - граничний рівень оплати енергопостачальником електричної
енергії, купованої на Оптовому ринку електричної енергії України.
Встановлюється НКРЕ; а - показники, що підлягали аналізу; n-2 - місяць, що передував попередньому розрахунковому
місяцю; Q1 - технологічні витрати електричної енергії в мережах
наростаючим підсумком за (n-2) місяці поточного року; Q2 - технологічні витрати електричної енергії в мережах
наростаючим підсумком за (n-2) місяці минулого року; R - поточний рік; R-1 - минулий рік;
нтв К - коефіцієнт нормативних технологічних витрат
електричної енергії в мережах енергопостачальника; фв К - коефіцієнт фактичних технологічних витрат електричної
енергії в мережах енергопостачальника; б - перевищення коефіцієнта фактичних технологічних витрат
електричної енергії над коефіцієнтом нормативних технологічних
витрат; В - відсоток перевищення величини коефіцієнтів фактичних
технологічних витрат електричної енергії над нормативними; п G - граничний рівень перевищення коефіцієнтів фактичних
технологічних витрат електричної енергії над нормативними, після
якого застосовується знижка до нормативу відрахувань коштів.
Встановлюється НКРЕ; пв К - корегуючий коефіцієнт за понаднормативні технологічні
витрати електричної енергії;
у К - сума коштів, яка має бути перерахована
енергопостачальнику або утримана з нього у разі внесення змін до
алгоритму розподілу коштів відповідно до положень постанови
Кабінету Міністрів України від 19.02.2002 N 200 ( 200-2002-п ),
грн; зн К - коефіцієнт зменшення нормативу енергопостачальника; А - відносна зміна перевищення коефіцієнта фактичних
технологічних витрат електричної енергії над коефіцієнтом
нормативних технологічних витрат за n-2 місяці наростаючим
підсумком з початку поточного року, в порівнянні з аналогічним
періодом попереднього року.
( Розділ 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ N 550
( v0550227-01 ) від 25.05.2001, N 733 ( v0733227-01 ) від
17.07.2001, N 86 ( v0086227-02 ) від 24.01.2002, N 646
( v0646227-02 ) від 17.06.2002, N 1294 ( v1294227-02 ) від
26.11.2002 - діє з 01.12.2002 року до 01.04.2003 року, N 169
( v0169227-04 ) від 24.02.2004, N 425 ( v0425227-04 ) від
28.04.2004 )
2. Порядок розрахунку нормативу відрахувань 2.1. Розрахунковий норматив відрахувань визначається один раз
на місяць на підставі таких даних:
пс п а) тарифів на постачання (Т ) та передачу (Т )
i j
електроенергії місцевими (локальними) електромережами,
затверджених НКРЕ;
ген б) тарифів на виробництво (Т ) електроенергії для ГЕС, ТЕЦ
в енергопостачальника, затверджених НКРЕ, чи ціни електричної
енергії іншого виробника, у якого енергопостачальник закуповує
електричну енергію в установленому порядку; в) роздрібних тарифів (Т ) на електроенергію для споживачів
ij (крім населення), розрахованих енергопостачальними компаніями
відповідно до ліцензійних умов за класами та групами споживачів;
г) тарифів для населення (Т ), затверджених НКРЕ;
ij
пс д) обсягів споживання (Е ) електричної енергії за винятком
ij обсягів електричної енергії, яка попередньо оплачується на
наступні періоди (місяці);
ген е) обсягів електричної енергії (Е ), що відпускається
в власними ГЕС, ТЕЦ енергопостачальника або закуповується у
встановленому порядку в іншого виробника; 2.2. Розрахунковий норматив відрахувань визначається,
виходячи із прогнозованих обсягів виробництва, передачі,
постачання електричної енергії у розрахунковому місяці. 2.3. Затверджений норматив відрахувань визначається, виходячи
із розрахункового нормативу відрахувань з коригуванням відповідно
до фактичних показників (обсягів виробництва, передачі,
постачання) у місяці, що передував попередньому розрахунковому
місяцю. 2.4. Розрахунок нормативу відрахувань здійснюється без
врахування податку на додану вартість. 2.5. Інформація щодо роздрібних тарифів і прогнозованих
обсягів споживання та обсягів електричної енергії, що
закуповується енергопостачальниками в інших виробників, надається
до НКРЕ енергопостачальником за формою (додаток 1) до 25 числа
місяця, що передує розрахунковому. 2.6. Інформація щодо фактичних обсягів споживання та обсягів
електричної енергії, що закуповується енергопостачальниками в
інших виробників, за місяць, що передував попередньому
розрахунковому місяцю, надається до НКРЕ енергопостачальником за
формою (додаток 2) до 22 числа місяця, що передує розрахунковому. 2.7. Норматив відрахувань затверджується постановою НКРЕ та
доводиться до відома енергопостачальників, оптового постачальника
електричної енергії та Уповноваженого банку за 3 дні до початку
розрахункового місяця. 2.8. В разі, якщо енергопостачальник не надав інформацію
відповідно до пунктів 2.5 та 2.6 у визначений термін, НКРЕ може
зменшити або застосувати нульовий норматив відрахувань коштів на
поточний рахунок енергопостачальника. У разі, якщо надані ліцензіатами прогнозовані обсяги
споживання електричної енергії населенням та населеними пунктами
на місяць, що передував попередньому розрахунковому місяцю,
перевищують фактичні обсяги за цей період на 10 і більше
відсотків, то при визначенні розрахункового нормативу відрахувань
коштів на поточні рахунки ліцензіатів, починаючи з лютого 2004
року, буде враховуватися фактичне споживання електричної енергії
населенням та населеними пунктами за місяць, що передував
попередньому розрахунковому місяцю. ( Підпункт 2.8 доповнено
абзацом згідно з Постановою НКРЕ N 93 ( v0093227-04 ) від
29.01.2204 ) 2.9. НКРЕ може застосувати коригуючі коефіцієнти до
нормативу відрахувань коштів на поточний рахунок
енергопостачальника у разі: а) розрахунку енергопостачальником не в повному обсязі за
куповану на Оптовому ринку електричну енергію за місяць, що
передував попередньому розрахунковому місяцю; б) перевищення нормативних витрат в електромережах за місяць,
що передував попередньому розрахунковому місяцю;

( Підпункт "в" пункту 2.9 вилучено на підставі Постанови НКРЕ
N 425 ( v0425227-04 ) від 28.04.2004

в) невиконання своїх зобов'язань при врахуванні частки
понаднормативних витрат при формуванні роздрібних тарифів на
електричну енергію. ( Пункт 2.9 доповнено підпунктом "г" згідно з
Постановою НКРЕ N 66 ( v0066227-03 ) від 24.01.2003 ) Починаючи з березня 2002 року (за результатами розрахунків у
січні 2002 року) коригуючий коефіцієнт за розрахунок не в повному
обсязі за куповану на Оптовому ринку електричну енергію
застосовується для енергопостачальників, які розрахувалися менше
ніж на 100%. У разі, якщо енергопостачальна компанія надасть НКРЕ
довідку щодо заборгованості по пільгах і субсидіях за відповідний
період від обласного управління Державного казначейства, підписану
та завірену печаткою, Комісія не буде враховувати зазначену суму
як борг при розрахунку коригуючого коефіцієнту за розрахунок не в
повному обсязі за куповану на Оптовому ринку електричну енергію. Коригуючий коефіцієнт за розрахунок не в повному обсязі за
куповану на Оптовому ринку електричну енергію не застосовується
для енергопостачальників, які розрахувалися з оптовим
постачальником електричної енергії наростаючим підсумком з початку
року до місяця (включно), що передував попередньому розрахунковому
місяцю, на 100% і більше. Коригуючий коефіцієнт за понаднормативні технологічні витрати
застосовується для енергопостачальників, у яких рівень перевищення
фактичних технологічних витрат електричної енергії над
нормативними наростаючим підсумком з початку року до місяця
(включно), що передував попередньому розрахунковому місяцю,
становить при розрахунку нормативу відрахувань на поточні рахунки
енергопостачальників: на серпень-грудень 2001 року більше 50%; на
січень-червень 2002 року більше 40%; з липня 2002 року більше 30%,
з липня 2003 року більше 20%, з липня 2004 року більше 15%, з
квітня 2005 року більше 10% (розрахунок наведений у розділі 6 цієї
постанови). ( Абзац пункту 2.9 із змінами, внесеними згідно з
Постановами НКРЕ N 203 ( v0203227-03 ) від 11.03.2003, N 170
( v0170227-05 ) від 17.03.2005 )

( Абзац дев'ятий пункту 2.9 вилучено на підставі Постанови
НКРЕ N 425 ( v0425227-04 ) від 28.04.2004 )

( Абзац десятий пункту 2.9 вилучено на підставі Постанови
НКРЕ N 425 ( v0425227-04 ) від 28.04.2004 )

У разі, якщо на поточний рахунок енергопостачальної компанії
додатково перераховуються кошти на виконання відповідних рішень
Кабінету Міністрів України або НКРЕ, ці кошти не враховуються як
борг перед оптовим постачальником електричної енергії при
розрахунку коригуючого коефіцієнта за розрахунок не в повному
обсязі за куповану на Оптовому ринку електричну енергію.
( Пункт 2.9 доповнено абзацом згідно з Постановою НКРЕ N 646
( v0646227-02 ) від 17.06.2002 ) З метою покращання розрахунків оптового постачальника
електричної енергії з учасниками розподілу коштів з поточного
рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника
електричної енергії Комісія може застосовувати коефіцієнти
зменшення нормативу енергопостачальника. ( Пункт 2.9 доповнено
абзацом згідно з Постановою НКРЕ N 1294 ( v1294227-02 ) від
26.11.2002 - діє з 01.12.2002 року до 01.04.2003 року ) Коефіцієнт зменшення нормативу енергопостачальника не
застосовується для постачальників, які розрахувалися з оптовим
постачальником електричної енергії за місяць, що передував
попередньому розрахунковому місяцю, або наростаючим підсумком з
початку року до місяця (включно), що передував попередньому
розрахунковому місяцю, на 100% і більше. ( Пункт 2.9 доповнено
абзацом згідно з Постановою НКРЕ N 1294 ( v1294227-02 ) від
26.11.2002 - діє з 01.12.2002 року до 01.04.2003 року ) У разі застосування коефіцієнту зменшення нормативу
енергопостачальника, коригуючі коефіцієнти за понаднормативні
втрати електроенергії не застосовуються до нормативу перерахування
коштів на поточні рахунки енергопостачальників. ( Пункт 2.9
доповнено абзацом згідно з Постановою НКРЕ N 1294 ( v1294227-02 )
від 26.11.2002 - діє з 01.12.2002 року до 01.04.2003 року ) ( Пункт 2.9 в редакції Постанов НКРЕ N 550 ( v0550227-01 ) від
25.05.2001, N 733 ( v0733227-01 ) від 17.07.2001, N 1220
( v1220227-01 ) від 14.12.2001 )
З метою покращання розрахунків оптового постачальника
електричної енергії з учасниками розподілу коштів з поточного
рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника
електричної енергії Комісія може застосовувати коефіцієнти
зменшення нормативу енергопостачальника. ( Пункт 2.9 розділу 2
доповнено абзацом згідно з Постановою НКРЕ N 162 ( v0162227-04 )
від 20.02.2004 ) 50% суми коштів, на яку було проведено розрахунки з погашення
заборгованості за електричну енергію відповідно до постанови НКРЕ
від 29.10.2003 N 1086 ( v1086227-03 ) "Про алгоритм перерахування
коштів", не враховується при визначенні відсотку оплати купованої
електричної енергії при розрахунку нормативу відрахувань коштів на
поточний рахунок постачальника електричної енергії за регульованим
тарифом на розрахунковий місяць. ( Пункт 2.9 розділу 2 доповнено
абзацом згідно з Постановою НКРЕ N 732 ( v0732227-04 ) від
19.07.2004, із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 829
( v0829227-04 ) від 18.08.2004 ) 2.10. НКРЕ проводить коригування нормативу відрахувань за
розрахунок не в повному обсязі один раз на місяць відповідно до
фактичних даних ДП "Енергоринок" щодо розрахунків
енергопостачальниками за куповану на Оптовому ринку електричну
енергію. ( Пункт 2.10 в редакції Постанови НКРЕ N 949
( v0949227-01 ) від 21.09.2001 )
( Пункт 2.11 вилучено на підставі Постанови НКРЕ N 949
( v0949227-01 ) від 21.09.2001 )
2.11. НКРЕ може коригувати нормативи відрахувань коштів на
поточні рахунки енергопостачальників протягом місяця у разі зміни
тарифів енергопостачальних компаній на передачу та постачання
електричної енергії, значної (більше 10% від загального
споживання) зміни обсягів споживання електричної енергії та
звернення енергопостачальної компанії щодо перерахування коштів у
повному обсязі на поточний рахунок із спеціальним режимом
використання оптового постачальника електричної енергії. ( Розділ 2 доповнено пунктом 2.11 згідно з Постановою НКРЕ N 1294
( v1294227-02 ) від 26.11.2002 )
3. Розрахунок нормативу відрахувань коштів на поточні рахунки
енергопостачальників 3.1. Розрахунок нормативу базується на визначенні частки
коштів, належних енергопостачальнику, виходячи із затверджених
тарифів, для покриття витрат на здійснення ним підприємницької
діяльності з постачання, передачі електричної енергії місцевими
(локальними) електромережами, а також для відшкодування вартості
електричної енергії, виробленої кожною із власних чи орендованих
ГЕС, ТЕЦ або закупленої енергопостачальником у встановленому
порядку в інших виробників. 3.2. Розрахунковий норматив відрахувань коштів на поточні
рахунки енергопостачальників розраховується з урахуванням
структури споживання по групах споживачів, за класами напруги та
періодами доби за формулою:
пс пс п пс ген ген
S (T х E ) + S (T х E ) + S (T х E )
п i i i р j j j в в в р
НВ = ------------------------------------------------ х 100 (1) р пс
S (T x E )
ij ij ij р

S - сума ( Підпункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ
N 918 ( v0918227-03 ) від 11.09.2003 )
3.3. Затверджений норматив відрахувань коштів на поточні
рахунки енергопостачальників розраховується за формулою:
пс пс п пс ген ген
S (Т x Е ) + S (Т x Е ) + S (Т x Е ) + дельта Ф п i i i p j j j p в в в p
НВ = (------------------------------------------------------------------- x з пс
S (Т x Е )
ij ij ij p

пв к зн
x 100% - К ) x К x К (2)
( Пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ N 550
( v0550227-01 ) від 25.05.2001, N 733 ( v0733227-01 ) від
17.07.2001, N 86 ( v0086227-02 ) від 24.01.2002, N 1294
( v1294227-02 ) від 26.11.2002 - діє з 01.12.2002 року до
01.04.2003 року; в редакції Постанови НКРЕ N 425 ( v0425227-04 )
від 28.04.2004 )
3.4. Сума корегування за фактичними обсягами та структурою
споживання розраховується за формулою (може мати від'ємне
значення):

пс пс п пс ген ген дельта Ф = S (T x E ) + S (T х E ) + S (T х E ) -
i i i ф-2 j j j ф-2 в в в ф-2
п пс
(НВ ) x S (T x E )
р р-2 ij ij ij ф-2
- ------------------------------------ (3) 100
S - сума
Для енергопостачальників, які отримали компенсацію втрат
відповідно до постанови НКРЕ від 31.08.2001 N 888 ( v0888227-01 ),
коригування за фактичними обсягами споживання здійснюється із
врахуванням структури споживання по групах споживачів, за класами
напруги та періодами доби. ( Пункт 3.4 доповнено абзацом згідно з
Постановою НКРЕ N 949 ( v0949227-01 ) від 21.09.2001 )
3.5. Норматив відрахувань коштів на поточний рахунок із
спеціальним режимом використання оптового постачальника
розраховується за формулою:
о п
НВ = 100 - НВ (4)
з
4. Розрахунок величини щодобових додаткових відрахувань
коштів енергопостачальникам (утримань коштів з
енергопостачальників) 4.1. Розрахунок величини щодобових додаткових відрахувань
(утримань) коштів здійснюється один раз на місяць, затверджується
постановою НКРЕ та доводиться до відома енергопостачальників,
оптового постачальника та уповноваженого банку за 3 дні до початку
розрахункового місяця, на основі визначення суми коштів, належних
для повернення (утримання) енергопостачальнику: а) від Відповідальних осіб, що спричинили введення
н Надзвичайної ситуації в ОРЕ (К );
б) як Відповідальної особи, що спричинила введення
в Надзвичайної ситуації в ОРЕ (К ) та повинна повернути іншим членам
ОРЕ визначену суму;
рр в) згідно з рішеннями Ради ОРЕ (К ); г) коштів за електроенергію, спожиту бюджетними організаціями
та установами, та перерахованих з поточного рахунку із спеціальним
режимом використання енергопостачальника на розподільчий рахунок
оптового постачальника без відрахування на поточний рахунок
б енергопостачальника (К ) ;
д) коштів, належних енергопостачальнику в зв'язку із
по здійсненням попередньої оплати споживачами (К );
ж) в рахунок інших ситуацій, в тому числі помилок
с Розпорядника коштів, установ банків, інше (К );
з) згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України або НКРЕ.
( Пункт 4.1 доповнено підпунктом "з" згідно з Постановою НКРЕ
N 646 ( v0646227-02 ) від 17.06.2002 )
4.2. Сума додаткових щодобових відрахувань (утримань) коштів
на поточні рахунки або з поточних рахунків енергопостачальника
д (К ) розраховується за формулою:

н б по в рр у
д К + К + К + К +- К +- К
К = --------------------------------- д (5).
Т ( Пункт 4.2 в редакції Постанови НКРЕ N 646 ( v0646227-02 ) від
17.06.2002 )
4.3. В разі розрахунку енергопостачальником за куповану на
Оптовому ринку електричну енергію за місяць, що передував
попередньому розрахунковому місяцю, менше ніж на 90% у
квітні-травні 2001 року, на 95% у червні-липні 2001 року, на 100%
з серпня 2001 року, НКРЕ не враховує при визначенні величини
щодобових додаткових відрахувань суму коштів за електроенергію,
спожиту бюджетними організаціями та установами, що перераховані у
2000 році з поточного рахунку із спеціальним режимом використання
енергопостачальника на розподільчий рахунок оптового постачальника
без відрахування на поточний рахунок енергопостачальника. ( Пункт
4.3 в редакції Постанови НКРЕ N 550 ( v0550227-01 ) від
25.05.2001 ) 5. Розрахунок величини щодобових відрахувань коштів на
поточний рахунок енергопостачальника та на поточний рахунок із
спеціальним режимом використання оптового постачальника 5.1. Розрахунок величини відрахувань коштів на поточний
рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника
здійснюється уповноваженим банком і базується на визначенні частки
коштів, яку енергопостачальник повинен заплатити за придбану ним
на ОРЕ електричну енергію. 5.2. Сума відрахувань коштів на поточний рахунок із
спеціальним режимом використання оптового постачальника з
нв урахуванням нормативу відрахувань (К ) розраховується за формулою:
нв рп о
К = К x НВ (6)
нв д
5.3. Якщо К > К : Загальна сума відрахувань коштів на поточний рахунок
п енергопостачальника (К ) розраховується за формулою:
п рп п д
К = К x НВ + К (7)
з
Загальна сума відрахувань коштів на поточний рахунок із
о
спеціальним режимом використання оптового постачальника (К )
розраховується за формулою:
о рп п
К = К - К (8)
нв д
5.4. Якщо К < = К :
Загальна сума відрахувань коштів на поточний рахунок
п енергопостачальника (К ) розраховується за формулою:
п рп пз
К = К x НВ (9)
Загальна сума відрахувань коштів на поточний рахунок із
о
спеціальним режимом використання оптового постачальника (К )
розраховується за формулою:
о нв
К = К (10)
6. Розрахунок корегуючих коефіцієнтів 6.1. Коригуючий коефіцієнт за розрахунок не в повному обсязі
за електричну енергію, куповану на Оптовому ринку електричну
к енергію (К ) за місяць, що передував попередньому розрахунковому
місяцю, розраховується за формулою:
о
к D + (100-G )
К = -------------- (11) 100
6.2. Перевищення коефіцієнта фактичних технологічних витрат
електричної енергії над коефіцієнтом нормативних технологічних
витрат за відповідні періоди розраховується за формулою:
фв нтв
б = К - К (12)
6.3. Відношення відхилення фактичних технологічних витрат
електричної енергії від нормативних до нормативу за відповідні
періоди розраховується за формулою:
б
В = ------- x 100 (13) нтв
К
6.4. Відносна зміна перевищення коефіцієнта фактичних
технологічних витрат електричної енергії над коефіцієнтом
нормативних технологічних витрат за n-2 місяці наростаючим
підсумком з початку поточного року, в порівнянні з аналогічним
періодом попереднього року розраховується за формулою:
б - б
R R-1
А = ---------- х 100 (14) б
R-1
( Підпункт 6.4 розділу 6 в редакції Постанови НКРЕ N 169
( v0169227-04 ) від 24.02.2004 )
п
6.5. Для енергопостачальників, у яких В <= G , знижка
відрахувань коштів за перевищення нормативних технологічних витрат
електроенергії не застосовується.
Для енергопостачальників, які не забезпечили розрахунки з
оптовим постачальником електричної енергії за місяць, що передував
попередньому розрахунковому місяцю, або наростаючим підсумком з
початку року до місяця (включно), що передував попередньому
п розрахунковому місяцю, на 100% та більше і у яких В > G та
А < 0, знижка за перевищення нормативних технологічних витрат
електроенергії розраховується за формулою:
п
пв В - G
К = ------ х (100 + А) / 100 (15) 10
Для енергопостачальників, які не забезпечили розрахунки з
оптовим постачальником електричної енергії за місяць, що передував
попередньому розрахунковому місяцю, або наростаючим підсумком з
початку року до місяця (включно), що передував попередньому
п розрахунковому місяцю, на 100% і більше і у яких В > G та
А >= 0, знижка за перевищення нормативних технологічних витрат
електроенергії розраховується за формулою:
п
пв В - G
К = ------ (16) 10
Для енергопостачальників (за виключенням постачальників, які
не мають заборгованості перед оптовим постачальником з урахуванням
договору реструктуризації), які розрахувалися з оптовим
постачальником електричної енергії за місяць, що передував
попередньому розрахунковому місяцю, або наростаючим підсумком з
початку року до місяця (включно), що передував попередньому
п розрахунковому місяцю, на 100% і більше, і у яких В > G , знижка
за перевищення нормативних технологічних витрат електроенергії
розраховується за формулою:
п
пв В - G (100 + A)
К = ------ х --------- х 0,1 (17) 10 100
( Підпункт 6.5 в редакції Постанов НКРЕ N 522 ( v0522227-03 ) від
10.06.2003, 169 ( v0169227-04 ) від 24.02.2004, із змінами,
внесеними згідно з Постановами НКРЕ N 275 ( v0275227-04 ) від
24.03.2004, N 289 ( v0289227-04 ) від 29.03.2004 )

( Пункт 6.6 розділу 6 вилучено на підставі Постанови НКРЕ
N 425 ( v0425227-04 ) від 28.04.2004 )

6.6. Коефіцієнт зменшення нормативу енергопостачальника
розраховується таким чином:
о зн Якщо (G - D) < 10%, то К = 0,9;
о зн
якщо 10% < = (G - D) < 20%, то К = 0,85;
о зн
якщо (G - D) > = 20%, то К = 0,8
( Розділ 6 доповнено пунктом згідно з Постановою НКРЕ N 1294
( v1294227-02 ) від 26.11.2002 - діє з 01.12.2002 року до
01.04.2003 року )
( Порядок доповнено розділом 6 згідно з Постановою НКРЕ N 550
( v0550227-01 ) від 25.05.2001, в редакції Постанови НКРЕ N 733
( v0733227-01 ) від 17.07.2001 )
ДОДАТОК 1
до Порядку визначення
відрахувань коштів на
поточні рахунки
енергопостачальників
електричної енергії за
регульованим тарифом
та на поточний рахунок
із спеціальним режимом
використання оптового
постачальника електричної
енергії, затвердженого
постановою НКРЕ
18.08.2000 N 861
(в редакції постанови НКРЕ
від 11.09.2003 N 918
( v0918227-03 )

ПРОГНОЗОВАНІ ОБСЯГИ
споживання електричної енергії та роздрібні тарифи
__________________________________________________
(ліцензіат з постачання електричної енергії
за регульованим тарифом)
на ______________ місяць _____________року

------------------------------------------------------------------------------------- | N |Групи споживачів |Клас |Обсяги споживання, МВт.год |Роздрібний | |з/п | |напруги |------------------------------|тариф, | | | | |За |за тарифами, |грн./Мвт | | | | |односта- |диференційованими |год. | | | | |вочними |за періодами часу | | | | | |тарифами |--------------------| | | | | | | ніч |напів- |пік| | | | | | | |пік | | | |-----+-------------------------+--------+---------+--------+-------+---+-----------| |1. |Промислові та прирівняні | 1 | | | | | | | |до них споживачі з |--------+---------+--------+-------+---+-----------| | |приєднаною потужністю 750| 2 | | | | | | | |кВА і більше | | | | | | | |-----+-------------------------+--------+---------+--------+-------+---+-----------| |2. |Промислові та прирівняні | 1 | | | | | | | |до них споживачі з |--------+---------+--------+-------+---+-----------| | |приєднаною потужністю до | 2 | | | | | | | |750 кВА | | | | | | | |-----+-------------------------+--------+---------+--------+-------+---+-----------| |3. |Електрифікований | 1 | | | | | | | |залізничний транспорт |--------+---------+--------+-------+---+-----------| | | | 2 | | | | | | |-----+-------------------------+--------+---------+--------+-------+---+-----------| |4. |Електрифікований міський | 1 | | | | | | | |транспорт |--------+---------+--------+-------+---+-----------| | | | 2 | | | | | | |-----+-------------------------+--------+---------+--------+-------+---+-----------| |5. |Непромислові споживачі | 1 | | | | | | | | |--------+---------+--------+-------+---+-----------| | | | 2 | | | | | | |-----+-------------------------+--------+---------+--------+-------+---+-----------| |6. |Сільськогосподарські | 1 | | | | | | | |споживачі-виробники |--------+---------+--------+-------+---+-----------| | | | 2 | | | | | | |-----+-------------------------+--------+---------+--------+-------+---+-----------| |7. |Населення, всього: | 2 | | Х | Х | Х | | |-----+-------------------------+--------+---------+--------+-------+---+-----------| |7.1. |Яке проживає в 30 км зоні| 2 | | Х | Х | Х | | | |АЕС: | | | | | | | |-----+-------------------------+--------+---------+--------+-------+---+-----------| |7.1.1|в т.ч., яке проживає у | 2 | | Х | Х | Х | | | |містах (крім прац. АПК) | | | | | | | |-----+-------------------------+--------+---------+--------+-------+---+-----------| |7.1.2|в т.ч., яке проживає у | 2 | | Х | Х | Х | | | |сільській місцевості, та | | | | | | | | |працівники АПК, що | | | | | | | | |проживають у смт та | | | | | | | | |містах | | | | | | | |-----+-------------------------+--------+---------+--------+-------+---+-----------| |7.1.3|в т.ч., яке проживає у | 2 | | Х | Х | Х | | | |будинках, обладнаних | | | | | | | | |кухонними електроплитами | | | | | | | |-----+-------------------------+--------+---------+--------+-------+---+-----------| |7.2. |Яке не проживає в 30 км | 2 | | Х | Х | Х | | | |зоні АЕС | | | | | | | |-----+-------------------------+--------+---------+--------+-------+---+-----------| |7.2.1|в т.ч., яке проживає у | 2 | | Х | Х | Х | | | |містах (крім прац. АПК) | | | | | | | |-----+-------------------------+--------+---------+--------+-------+---+-----------| |7.2.2|в т.ч., яке проживає у | 2 | | Х | Х | Х | | | |сільській місцевості, та | | | | | | | | |працівники АПК, що | | | | | | | | |проживають у смт та | | | | | | | | |містах | | | | | | | |-----+-------------------------+--------+---------+--------+-------+---+-----------| |7.2.3|в т.ч., яке проживає у | 2 | | Х | Х | Х | | | |будинках, обладнаних | | | | | | | | |кухонними електроплитами | | | | | | | |-----+-------------------------+--------+---------+--------+-------+---+-----------| |8. |Населені пункти, всього: | 1 | | Х | Х | Х | | | | |--------+---------+--------+-------+---+-----------| | | | 2 | | Х | Х | Х | | |-----+-------------------------+--------+---------+--------+-------+---+-----------| |8.1. |Які розташовані в 30 км | 1 | | Х | Х | Х | | | |зоні АЕС |--------+---------+--------+-------+---+-----------| | | | 2 | | Х | Х | Х | | |-----+-------------------------+--------+---------+--------+-------+---+-----------| |8.1.1|в т.ч., у містах | 1 | | Х | Х | Х | | | | |--------+---------+--------+-------+---+-----------| | | | 2 | | Х | Х | Х | | |-----+-------------------------+--------+---------+--------+-------+---+-----------| |8.1.2|в т.ч., у сільській | 1 | | Х | Х | Х | | | |місцевості |--------+---------+--------+-------+---+-----------| | | | 2 | | Х | Х | Х | | |-----+-------------------------+--------+---------+--------+-------+---+-----------| |8.1.3|в т.ч., із будинками, | 1 | | Х | Х | Х | | | |обладнаними кухонними |--------+---------+--------+-------+---+-----------| | |електроплитами | 2 | | Х | Х | Х | | |-----+-------------------------+--------+---------+--------+-------+---+-----------| |8.2. |Які не розташовані в 30 | 1 | | Х | Х | Х | | | |км зоні АЕС |--------+---------+--------+-------+---+-----------| | | | 2 | | Х | Х | Х | | |-----+-------------------------+--------+---------+--------+-------+---+-----------| |8.2.1|в т.ч., у містах | 1 | | Х | Х | Х | | | | |--------+---------+--------+-------+---+-----------| | | | 2 | | Х | Х | Х | | |-----+-------------------------+--------+---------+--------+-------+---+-----------| |8.2.2|в т.ч., у сільській | 1 | | Х | Х | Х | | | |місцевості |--------+---------+--------+-------+---+-----------| | | | 2 | | Х | Х | Х | | |-----+-------------------------+--------+---------+--------+-------+---+-----------| |8.2.3|в т.ч., із будинками, | 1 | | Х | Х | Х | | | |обладнаними кухонними |--------+---------+--------+-------+---+-----------| | |електроплитами | 2 | | Х | Х | Х | | |-------------------------------+--------+---------+--------+-------+---+-----------| |Всього власні споживачі: | 1 | | | | | | | |--------+---------+--------+-------+---+-----------| | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------+--------+---------+--------+-------+---+-----------| | |Разом: | | | | | | | |-------------------------------+------------------+--------------------+-----------| | |Обсяг закупівлі, | Ціна закупівлі | | | | МВт. год |електричної енергії,| | | | | грн/МВт.год | | |-------------------------------+------------------+--------------------+-----------| |ОРЕ | | | | |-------------------------------+------------------+--------------------+-----------| |ГЕС (назва) | | | | |-------------------------------+------------------+--------------------+-----------| |ТЕЦ (назва) | | | | |-------------------------------+------------------+--------------------+-----------| |Інші виробники електроенергії | | | | -------------------------------------------------------------------------------------
Комерційний директор ____________________ ____________________ ____________________
вик. _____________
тел. _____________
( Додаток 1 в редакції Постанов НКРЕ N 949 ( v0949227-01 ) від
21.09.2001, N 327 ( v0327227-02 ) від 29.03.2002, N 902
( v0902227-02 ) від 16.08.2002, N 918 ( v0918227-03 ) від
11.09.2003 )

ДОДАТОК 2
до постанови НКРЕ
від 18.08.2000 N 861
(в редакції постанови НКРЕ
від 16.08.2002 N 902
( v0902227-02 )

ФАКТИЧНІ ОБСЯГИ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
ТА РОЗДРІБНІ ТАРИФИ
______________________________________________________
(ліцензіат з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом)
за ___________________ місяць ___________ року
------------------------------------------------------------------------------------ |N п/п | Групи споживачів | Клас | Обсяги споживання, МВт x год | | | |напру- |----------------------------------| | | | ги | За | за тарифами, | | | | |односта- | диференційованими за | | | | |вочними | періодами часу | | | | |тарифами |------------------------| | | | | |ніч | напівпік | пік | |------+--------------------------------+-------+---------+----+-----------+-------| | 1. |Промислові та прирівнені до них | 1 | | | | | | |споживачі з приєднаною |-------+---------+----+-----------+-------| | |потужністю 750 кВА і більше | 2 | | | | | |------+--------------------------------+-------+---------+----+-----------+-------| | 2. |Промислові та прирівнені до них | 1 | | | | | | |споживачі з приєднаною |-------+---------+----+-----------+-------| | |потужністю до 750 кВА | 2 | | | | | |------+--------------------------------+-------+---------+----+-----------+-------| | 3. |Електрифікований залізничний | 1 | | | | | | |транспорт |-------+---------+----+-----------+-------| | | | 2 | | | | | |------+--------------------------------+-------+---------+----+-----------+-------| | 4. |Електрифікований міський | 1 | | | | | | |транспорт |-------+---------+----+-----------+-------| | | | 2 | | | | | |------+--------------------------------+-------+---------+----+-----------+-------| | 5. |Непромислові споживачі | 1 | | | | | | | |-------+---------+----+-----------+-------| | | | 2 | | | | | |------+--------------------------------+-------+---------+----+-----------+-------| | 6. |Сільськогосподарські споживачі- | 1 | | | | | | |виробники |-------+---------+----+-----------+-------| | | | 2 | | | | | |------+--------------------------------+-------+---------+----+-----------+-------| | 7. | Населення, всього: | 2 | | Х | Х | Х | |------+--------------------------------+-------+---------+----+-----------+-------| | 7.1. |Яке проживає в 30 км зоні АЕС: | 2 | | Х | Х | Х | |------+--------------------------------+-------+---------+----+-----------+-------| |7.1.1.|в т.ч., яке проживає у містах | 2 | | Х | Х | Х | | |(крім прац. АПК) | | | | | | |------+--------------------------------+-------+---------+----+-----------+-------| |7.1.2.|в т.ч., яке проживає у | 2 | | Х | Х | Х | | |сільській місцевості, | | | | | | | |та працівники АПК, що | | | | | | | |проживають у смт та містах | | | | | | |------+--------------------------------+-------+---------+----+-----------+-------| |7.1.3.|в т.ч., яке проживає у | 2 | | Х | Х | Х | | |будинках, обладнаних кухонними | | | | | | | |електроплитами | | | | | | |------+--------------------------------+-------+---------+----+-----------+-------| | 7.2. | Яке не проживає в 30 км | 2 | | Х | Х | Х | | |зоні АЕС: | | | | | | |------+--------------------------------+-------+---------+----+-----------+-------| |7.2.1.|в т.ч., яке проживає у містах | 2 | | Х | Х | Х | | |(крім прац. АПК) | | | | | | |------+--------------------------------+-------+---------+----+-----------+-------| |7.2.2.|в т.ч., яке проживає у | 2 | | Х | Х | Х | | |сільській місцевості, | | | | | | | |та працівники АПК, що | | | | | | | |проживають у смт та містах | | | | | | |------+--------------------------------+-------+---------+----+-----------+-------| |7.2.3.|в т.ч., яке проживає у | 2 | | Х | Х | Х | | |будинках, обладнаних кухонними | | | | | | | |електроплитами | | | | | | |------+--------------------------------+-------+---------+----+-----------+-------| | 8. | Населені пункти, всього: | 1 | | Х | Х | Х | | | |-------+---------+----+-----------+-------| | | | 2 | | Х | Х | Х | |------+--------------------------------+-------+---------+----+-----------+-------| | 8.1. | Які розташовані в 30 км | 1 | | Х | Х | Х | | |зоні АЕС |-------+---------+----+-----------+-------| | | | 2 | | Х | Х | Х | |------+--------------------------------+-------+---------+----+-----------+-------| |8.1.1 |в т.ч., у містах | 1 | | Х | Х | Х | | | |-------+---------+----+-----------+-------| | | | 2 | | Х | Х | Х | |------+--------------------------------+-------+---------+----+-----------+-------| |8.1.2.|в т.ч., у сільській місцевості | 1 | | Х | Х | Х | | | |-------+---------+----+-----------+-------| | | | 2 | | Х | Х | Х | |------+--------------------------------+-------+---------+----+-----------+-------| |8.1.3.|в т.ч., із будинками, | 1 | | Х | Х | Х | | |обладнаними кухонними |-------+---------+----+-----------+-------| | |електроплитами | 2 | | Х | Х | Х | |------+--------------------------------+-------+---------+----+-----------+-------| | 8.2. | Які не розташовані в 30 км | 1 | | Х | Х | Х | | |зоні АЕС |-------+---------+----+-----------+-------| | | | 2 | | Х | Х | Х | |------+--------------------------------+-------+---------+----+-----------+-------| |8.2.1 |в т.ч., у містах | 1 | | Х | Х | Х | | | |-------+---------+----+-----------+-------| | | | 2 | | Х | Х | Х | |------+--------------------------------+-------+---------+----+-----------+-------| |8.2.2.|в т.ч., у сільській місцевості | 1 | | Х | Х | Х | | | |-------+---------+----+-----------+-------| | | | 2 | | Х | Х | Х | |------+--------------------------------+-------+---------+----+-----------+-------| |8.2.3.|в т.ч., із будинками, | 1 | | Х | Х | Х | | |обладнаними кухонними |-------+---------+----+-----------+-------| | |електроплитами | 2 | | Х | Х | Х | |---------------------------------------+-------+---------+----+-----------+-------| | Всього власні споживачі | 1 | | | | | | |-------+---------+----+-----------+-------| | | 2 | | | | | |---------------------------------------+-------+---------+----+-----------+-------| | Разом: | | | | | | |---------------------------------------+-----------------+------------------------| | | Обсяг | Ціна закупівлі | | | закупівлі, | електричної енергії, | | | МВт x год | грн/МВт x год | |---------------------------------------+-----------------+------------------------| |ОРЕ | | | |---------------------------------------+-----------------+------------------------| |ГЕС (назва) | | | |---------------------------------------+-----------------+------------------------| |ТЕЦ (назва) | | | |---------------------------------------+-----------------+------------------------| |Інші виробники електроенергії | | | |---------------------------------------+-----------------+------------------------| |Нормативні технологічні витрати | | | |електроенергії за (n-2) місяців | | | |поточного року, % | | | |---------------------------------------+-----------------+------------------------| |Фактичні технологічні витрати | | | |електроенергії за (n-2) місяців | | | |поточного року, % | | | ------------------------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства ________________ _________________________
(підпис) (ім'я, прізвище)
М.П.
( Додаток 2 в редакції Постанов НКРЕ N 733 ( v0733227-01 ) від
17.07.2001, N 949 ( v0949227-01 ) від 21.09.2001, N 327
( v0327227-02 ) від 29.03.2002, N 902 ( v0902227-02 ) від
16.08.2002 )
( Порядок із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 44
( v0044227-01 ) від 19.01.2001; в редакції Постанови НКРЕ N 283
( v0283227-01 ) від 28.03.2001 )вгору