Документ v0859282-16, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.03.2017, підстава - v0320282-17

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.08.2016  № 859

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 320 від 23.03.2017}

Про затвердження Плану заходів щодо дотримання фінансової дисципліни, економії бюджетних коштів та недопущення втрат бюджету закладами, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління МОЗ України

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 року № 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету", від 23 квітня 2014 року № 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" та з метою економії бюджетних коштів, дотримання фінансової дисципліни в частині взяття бюджетних зобов'язань і проведення платежів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів щодо дотримання фінансової дисципліни, економії бюджетних коштів та недопущення втрат бюджету закладами, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління МОЗ України (далі - План заходів), що додається.

2. Керівникам бюджетних закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ України, забезпечити виконання Плану заходів.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 11 грудня 2015 року № 841 "Про затвердження Плану заходів щодо дотримання фінансової дисципліни, економії бюджетних коштів та недопущення втрат бюджету закладами, установами, підприємствами та організаціями, підпорядкованими МОЗ України".

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Міністра

У. Супрун


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
18.08.2016 № 859

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо дотримання фінансової дисципліни, економії бюджетних коштів та недопущення втрат бюджету закладами, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління МОЗ України

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1.

Забезпечити неухильне дотримання вимог постанов Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 року № 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету", від 23 квітня 2014 року № 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти".

постійно

Керівники закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ України

2.

Забезпечити розроблення та затвердження планів заходів з енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

щороку

Керівники закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ України

3.

Забезпечити розроблення та затвердження планів заходів з погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету, а також зменшення обсягу дебіторської заборгованості.

щороку

Керівники закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ України

4.

Припинити придбання автотранспортних засобів (крім спеціалізованих санітарних автомобілів екстреної медичної допомоги), меблів, мобільних телефонів, побутової техніки та проведення ремонту приміщень (крім приміщень, що перебувають в аварійному стані, приміщень навчальних, оздоровчих, санаторно-курортних закладів та реабілітаційних установ, ремонт яких здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду з метою дотримання вимог санітарних норм та норм пожежної безпеки для забезпечення навчально-виховного процесу, оздоровлення дітей, санаторно-курортного лікування ветеранів війни, інвалідів та реабілітації дітей-інвалідів.

постійно

Керівники закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ України

5.

Не допускати використання для обслуговування органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємствами, установами та організаціями, які використовують кошти державного бюджету, більше одного легкового автомобіля, якщо інше не передбачено законом або актом Кабінету Міністрів України (крім автотранспортних засобів, що згідно з навчальними планами використовуються у навчальному процесі для підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учнів, студентів та осіб, що навчаються). Не допускати залучення легкових автомобілів для транспортного обслуговування посадових осіб понад кількість автомобілів, визначену Кабінетом Міністрів України.

постійно

Керівники закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ України

6.

Припинити здійснення витрат на оплату послуг мобільного зв'язку (крім випадків, коли витрати на оплату послуг мобільного зв'язку здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, отриманих на зазначену мету як гранти, міжнародна технічна допомога, благодійні внески).

постійно

Керівники закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ України

7.

Припинити виплати грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язків.

постійно

Керівники закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ України

8.

Тимчасово припинити встановлення доплат за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників (крім лікарів, фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою і професіоналів з вищою немедичною освітою та наукових працівників, що допущені до медичної діяльності, молодших медичних сестер, вихователів, помічників вихователів, учителів, майстрів виробничого навчання, викладачів професійно-технічних та вищих навчальних закладів, а також працівників вищих навчальних закладів, переміщених з району проведення антитерористичної операції).

постійно

Керівники закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ України

9.

Обмежити максимальний розмір місячної заробітної плати (грошового забезпечення) керівних працівників органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які не здійснили у 2015 році заходи щодо упорядкування та оптимізації структури, скорочення не менше ніж на 3 відсотки чисельності працівників, 15 розмірами мінімальної заробітної плати (виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оплата часу щорічної відпустки не враховується у зазначеному максимальному розмірі). Передбачене цим пунктом обмеження не застосовується до максимального розміру місячного грошового забезпечення (заробітної плати), нарахованого військовослужбовцям, особам начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (керівним працівникам льотного, льотно-підйомного, інженерно-технічного складу авіації Національної гвардії і Державної прикордонної служби), які беруть участь в антитерористичних операціях, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбиття збройного нападу на об'єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільнення цих об'єктів у разі захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою, за відповідний місяць починаючи з 1 травня 2014 року. Передбачене цим пунктом обмеження не застосовується з 1 січня 2016 р. до максимального розміру місячного грошового забезпечення (заробітної плати), нарахованого військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу та працівникам Збройних Сил, Національної гвардії, військових прокуратур, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держспецзв'язку, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, ДПтС, ДСНС, Управління державної охорони.

постійно

Керівники закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ України

10.

Установлювати та здійснювати нарахування підвищень до посадових окладів (ставок), надбавок, доплат, допомог, винагород, премій, інших заохочувальних виплат працівникам виключно в межах фонду оплати праці, затвердженого в загальному та спеціальному фондах бюджету, або власних доходів, отриманих від провадження господарської діяльності.

постійно

Керівники закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ України

11.

Здійснювати заповнення вакантних посад за умови забезпечення у повному обсязі у межах затвердженого фонду оплати праці усіх обов'язкових виплат із заробітної плати працівникам

постійно

Керівники закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ України

12.

Припинити здійснення витрат на проведення виставок, ярмарків, з'їздів, симпозіумів, конгресів за рахунок коштів загального фонду бюджету. Забезпечити проведення зазначених заходів за рахунок внесків їх учасників, спонсорів, коштів спеціального фонду кошторису бюджетних установ, які беруть у них участь, та інших джерел, не заборонених законодавством.

постійно

Керівники закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ України

13.

Посилити роботу бухгалтерських служб контролю за станом розрахунків, проведенням платежів та здійснення контролю за документообігом на всіх етапах проходження розрахункових документів з метою недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості.

постійно

Керівники закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ України

14.

Забезпечити контроль за станом розрахункової дисципліни: - взяття бюджетних зобов'язань на здійснення відповідних видатків за загальним фондом бюджету здійснювати тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом, з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України, та у разі їх відповідності бюджетним паспортам; - взяття бюджетних зобов'язань на здійснення відповідних видатків за спеціальним фондом бюджету здійснювати виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду.

постійно

Керівники закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ України

15.

Забезпечити недопущення посадовими особами взяття бюджетних зобов'язань з перевищенням кошторисних призначень. У разі утворення небюджетної заборгованості вживати заходів щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, винних у її утворенні.

постійно

Керівники закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ України

16.

Здійснювати заходи щодо своєчасного погашення кредиторської заборгованості по видатках, передбачивши спрямування в установленому порядку коштів спеціального фонду бюджету на погашення кредиторської заборгованості загального фонду.

постійно

Керівники закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ України

17.

Посилити в закладах, установах контроль за своєчасним списанням кредиторської заборгованості загального фонду державного бюджету, строк позовної давності якої минув.

постійно

Відділ методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності Управління бухгалтерського обліку і фінансової звітності

18.

Забезпечити проведення претензійно-позовної роботи щодо стягнення дебіторської заборгованості як по доходах, так і по видатках.

постійно

Керівники закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ України

19.

Посилити роботу щодо своєчасної сплати податків та зборів до бюджетів усіх рівнів та фондів.

постійно

Керівники закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ України

20.

Проводити закупівлю товарів, робіт і послуг відповідно до вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель". Під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти обов'язково передбачити застосування штрафних санкцій до суб'єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань.

постійно

Керівники закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ України

21.

Припинити здійснення державними службовцями та військовослужбовцями службових відряджень за кордон (крім довготермінових відряджень дипломатичних працівників і поїздок делегацій та осіб, визначених актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також Головою Верховної Ради України, Прем'єр-міністром України, Першим віце-прем'єр-міністром України, Віце-прем'єр-міністром України згідно з розподілом функціональних повноважень, Генеральним прокурором України, Главою Адміністрації Президента України, Міністром закордонних справ, Міністром оборони, Міністром внутрішніх справ, Головою СБУ, Головою Держспецзв'язку та Головою Служби зовнішньої розвідки, начальником Управління державної охорони, які здійснюються в межах видатків, передбачених у кошторисах, та викликані нагальною потребою, зокрема для вирішення проблемних питань розвитку окремих галузей економіки, питань підвищення рівня національної безпеки та обороноздатності держави, участі в діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна відповідно до міжнародних договорів України, з метою забезпечення урядовим зв'язком Президента України та Прем'єр-міністра України під час здійснення ними офіційних і робочих візитів за кордон, а також з метою забезпечення виконання рішень щодо приймання (екстрадиції) з-за кордону осіб, що перебувають під вартою).

постійно

Керівники закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ України

22.

Здійснювати службові відрядження працівників утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету (крім державних службовців та військовослужбовців), за кордон за погодженням з Першим віце-прем'єр-міністром України, Віце-прем'єр-міністром України згідно з розподілом функціональних повноважень, Главою Адміністрації Президента України. Крім випадків, коли відшкодування витрат на відрядження за кордон здійснюється в повному обсязі за рахунок сторони, що приймає, або за рахунок коштів спеціального фонду кошторису бюджетних установ, отриманих на вказану мету як гранти, міжнародна технічна допомога, благодійні внески.

постійно

Керівники закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ України

23.

Забезпечити мінімізацію витрат на службові відрядження шляхом оптимізації кількісного складу делегацій та строку їх перебування за кордоном, зменшення витрат на оплату проїзду, наймання житла та інших витрат, пов'язаних з відрядженням. Крім випадків, коли відшкодування витрат на відрядження за кордон здійснюється в повному обсязі за рахунок сторони, що приймає, або за рахунок коштів спеціального фонду кошторису бюджетних установ, отриманих на вказану мету як гранти, міжнародна технічна допомога, благодійні внески.

постійно

Керівники закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ України

24.

Планувати видатки, пов'язані із стимулюванням працівників кожної бюджетної установи, за умови забезпечення у повному обсязі за рахунок бюджетних коштів обов'язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат, у тому числі стипендій, та видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії всіх бюджетних установ, що належать до сфери управління відповідного розпорядника бюджетних коштів. Крім випадків, коли відшкодування витрат на відрядження за кордон здійснюється в повному обсязі за рахунок сторони, що приймає, або за рахунок коштів спеціального фонду кошторису бюджетних установ, отриманих на вказану мету як гранти, міжнародна технічна допомога, благодійні внески.

постійно

Керівники закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ України

25.

Надавати Міністерству охорони здоров'я України повну і достовірну фінансову та бюджетну звітність та інформацію про господарські процеси і результати діяльності за встановленими формами згідно законодавству.

постійно

Керівники закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ України

26.

За результатами фінансової та бюджетної звітності проводити аналіз стану дебіторської та кредиторської заборгованості.

щокварталу

Відділ методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності Управління бухгалтерського обліку і фінансової звітності

27.

Припинити використання бюджетних коштів (крім коштів спеціального фонду державного бюджету, отриманих як гранти, міжнародна технічна допомога, благодійні внески) для проведення заходів з відзначення пам'ятних та історичних дат, ювілеїв підприємств, установ та організацій, а також ювілеїв і вшанування пам'яті видатних осіб та інших подій (крім заходів, визначених Указами Президента України, централізованих заходів Мінкультури, пов'язаних з відзначенням 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка, Дня Конституції України, Дня незалежності України, Дня Перемоги, Дня пам'яті жертв голодоморів, Дня Соборності України, Дня Гідності та Свободи), друкування продукції, не пов'язаної з виконанням завдань і функцій органів державної влади та інших державних органів.

постійно

Керівники закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ України

Начальник Управління
бухгалтерського обліку
і фінансової звітностіЛ. Верета

{Текст взято з сайту МОЗ України http://www.moz.gov.ua}вгору