Документ v0854734-13, поточна редакція — Редакція від 21.11.2014, підстава - v1021734-14

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.12.2013  № 854/0/17-13

Про затвердження Плану діяльності Міністерства культури України з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства культури
№ 194 від 31.03.2014
№ 203 від 04.04.2014
№ 458 від 12.06.2014
№ 1021 від 21.11.2014}

На виконання вимог статей 7 та 13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План діяльності Міністерства культури України з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік (далі - План), що додається.

2. Голові Державного агентства України з питань кіно (Копиловій К.О.), керівникам структурних підрозділів Мінкультури:

2.1. здійснювати підготовку проектів регуляторних актів відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

2.2. у разі виникнення потреби в розробці нових проектів регуляторних актів, які не внесені до Плану, забезпечити внесення змін до нього протягом десяти робочих днів від дня початку підготовки проекту регуляторного акта, але не пізніше дня оприлюднення проекту регуляторного акта.

3. Управлінню правового забезпечення (Петасюк Л.В.) забезпечити оприлюднення цього наказу шляхом розміщення на офіційній сторінці Міністерства в мережі Інтернет.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра культури України - керівника апарату Б.С. Стичинського.

Міністр

Л.М. НовохатькоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
02.12.2013 № 854/0/17-13

ПЛАН
діяльності Міністерства культури України з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік


п/п

Назва проекту регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Держкіно України; структурний підрозділ Міністерства, відповідальний за розробку акта

Строк підготовки проекту регуляторного акта

1

2

3

4

5

1.

Проект наказу Міністерства культури України щодо затвердження переліків основних питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони культурної спадщини та уніфікованої форми акта, який складається органами охорони культурної спадщини за результатами планових перевірок

Перегляд переліків основних питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони культурної спадщини та уніфікованої форми акта, який складається органами охорони культурної спадщини за результатами планових перевірок, відповідно до Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 р. № 752

Департамент культурної спадщини та культурних цінностей Мінкультури

I квартал 2014 року

2.

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони культурної спадщини"

Упорядкування переліку документів дозвільного характеру, які видаються органами охорони культурної спадщини відповідно до Законів України "Про охорону культурної спадщини" та "Про охорону археологічної спадщини", приведення вказаних законів у відповідність до Законів України "Про адміністративні послуги" та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", забезпечення збалансованості вимог законодавства та міжнародних зобов'язань України у сфері охорони культурної спадщини з вимогами законодавства, дорученнями Президента України та Уряду стосовно зменшення державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання

Департамент культурної спадщини та культурних цінностей Мінкультури

II квартал 2014 року

3.

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації державної політики у сфері вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей"

Врегулювання питання реалізації основних принципів державної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, визначених Законами України "Про адміністративні послуги" та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" в частині уточнення дозвільного органу та порядку видачі свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України

Департамент культурної спадщини та культурних цінностей Мінкультури

II квартал 2014 року

4.

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей та відмови в його видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання"

Визначення порядку видачі свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дублікатів та анулювання зазначеного свідоцтва

Департамент культурної спадщини та культурних цінностей Мінкультури

II квартал 2014 року

5.

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) щодо об'єктів культурної спадщини", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.01.2009 р. № 21

Перегляд критерію відповідно до Методики розроблення критеріїв, за якими оцінюються ступінь ризику від провадження господарської діяльності, та визначення періодичності приведення планових заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 р. № 752

Департамент культурної спадщини та культурних цінностей Мінкультури

II квартал 2014 року

6.

Проект спільного наказу Міністерства культури України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України "Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури"

Підготовлено відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 р. № 1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, які є бюджетними установами, заснованими на державній та комунальній формі власності"

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення Мінкультури

IV квартал 2014 року

7.

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про порядок формування Державного реєстру національного культурного надбання в частині книжкових пам'яток"

З метою збереження книжкових пам'яток як частини національного культурного надбання держави, виявлення унікальних книжкових видань, з'ясування їх фізичного стану, обсягів можливої реставрації, а також з метою вивчення та популяризації національної історико-культурної спадщини

Управління регіональної та культурно-просвітницької роботи Мінкультури

Протягом 2014 року

8.

Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки розвитку культури"

На виконання підпункту 197.1.30 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України та власної ініціативи

Департамент мистецтв та навчальних закладів

I півріччя 2014 року

8.

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2003 року № 1343"

Виконання частини першої статті 4 -1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

Департамент культурної спадщини та культурних цінностей Мінкультури

II квартал 2014 року

9.

Проект наказу Міністерства культури України "Про затвердження змін до Порядку конкурсного відбору кінопроектів для формування Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів"

З власної ініціативи

Державне агентство України з питань кіно

I півріччя 2014 року

10.

Проект наказу "Про внесення змін до наказу Міністерства культури і мистецтв України від 07 липня 1999 року № 452"

Удосконалення регулювання правових відносин у сфері ведення квиткового господарства

Управління бухгалтерського обліку та фінансової звітності

II півріччя 2014 року

{План із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства культури № 194 від 31.03.2014, № 203 від 04.04.2014, № 458 від 12.06.2014, № 1021 від 21.11.2014}

Начальник управління
правового забезпечення
Мінкультури УкраїниЛ.В. Петасюк

{Текст взято з сайту Мінкультури України http://www.mincult.kmu.gov.ua/вгору