Документ v0854290-04, поточна редакція — Прийняття від 08.11.2004

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.11.2004 N 854

Про організацію Всеукраїнського конкурсу
фахової майстерності серед учнів професійно-технічних
навчальних закладів з професії художник
розмалювання по дереву

Відповідно до Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про
професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ), Указу Президента
України "Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої
молоді" ( 612/2000 ) від 24.04.2000 р., Комплексних заходів
Кабінету Міністрів України щодо реалізації Державної молодіжної
політики в Україні ("Молодь України") ( 348-98-п ), Програми
роботи з обдарованою молоддю на 2001-2005 роки та з метою
виявлення і підтримки обдарованої молоді в системі
професійно-технічної освіти, Н А К А З У Ю:
1. Провести III етап Всеукраїнського конкурсу фахової
майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів
з професії художник розмалювання по дереву 14-17 грудня 2004 року
на базі Черкаського художнього технічного коледжу.
2. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки обласних. Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій спільно з регіональними
навчально-методичними центрами (кабінетами) професійно-технічної
освіти організувати та провести I та II етапи зазначеного
конкурсу. Заявки на участь у III-му етапі конкурсу подати
Науково-методичному центру професійно-технічної освіти
Міністерства освіти і науки України за 10 днів до його проведення
(1 представник від області).
3. Затвердити склад організаційного комітету, журі та умови
проведення III-го етапу зазначеного конкурсу (додатки N 1-3).
4. Відповідальність за організацію і проведення III-го етапу
конкурсу фахової майстерності покласти на департамент
професійно-технічної освіти (Супрун В.В.), організаційний комітет
вказаного конкурсу (додаток N 1), Науково-методичний центр
професійно-технічної освіти (Паржницький В.В.), управління освіти
і науки Черкаської обласної державної адміністрації
(Богославець Г.І.) та навчальний заклад на базі якого
проводитиметься конкурс (Серватинський М.М.).
5. Науково-методичному центру професійно-технічної освіти
Міністерства освіти і науки України (Паржницький В.В.) забезпечити
проведення III-го етапу Всеукраїнського конкурсу фахової
майстерності з професії художник розмалювання по дереву,
відповідно до затвердженого кошторису.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Десятова Т.М.
Міністр В.Г.Кремень

Додаток N 1
до наказу Міністерства
освіти і науки України
08.11.2004 N 854

ОРГКОМІТЕТ
етапу Всеукраїнського конкурсу фахової
майстерності серед учнів професійно-технічних
навчальних закладів з професії художник
розмалювання по дереву

ДЕСЯТОВ Т.М. заступник Міністра освіти і науки України
(голова)
СУПРУН В.В. директор департаменту професійно-технічної освіти
Міністерства освіти і науки України, кандидат економічних наук,
доцент, (заступник голови)
ПАРЖНИЦЬКИЙ В.В. директор Науково-методичного центру
професійно технічної освіти Міносвіти і науки України (заступник
голови)
САВЧЕНКО В.М. заступник директора департаменту
професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України
БОГОСЛАВЕЦЬ Г.І. начальник Головного управління освіти і
науки Черкаської обласної державної адміністрації
МАНЮК О.І. завідуючий відділом методичного забезпечення
виховної роботи професійно-технічної освіти Науково-методичного
центру професійно-технічної освіти Міносвіти і науки України
РАДКЕВИЧ В.О. завідувач відділу дидактики професійної освіти
Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України,
член кореспондент АПН України, кандидат педагогічних наук
СЕРВАТИНСЬКИЙ М.М. директор Черкаського художнього технічного
коледжу
ПРОЦЕНКО Н.Д. директор навчально-методичного центру
Черкаської області.

Додаток N 2
до наказу Міністерства
освіти і науки України
08.11.2004 N 854

ЖУРІ
III етапу Всеукраїнського конкурсу фахової
майстерності серед учнів професійно-технічних
навчальних закладів з професії художник
розмалювання по дереву

ГРИЦЕНОК Н.І. провідний спеціаліст відділу змісту освіти
сфери послуг та сільського господарства професійно-технічної
освіти департаменту професійно-технічної освіти Міністерства
освіти і науки України (голова журі)
РАДКЕВИЧ В.О. завідувач відділу дидактики професійної освіти
Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України,
член кореспондент АПН України, кандидат педагогічних наук
ШМАГАЛО Р.Т. декан факультету мистецтвознавство Львівської
академії мистецтв, професор, кандидат мистецтвознавства
КОВАЛЬЧУК В. І. заступник директора з навчально-виробничої
роботи ВПХУ N 5 м. Чернівці
ПЕТРЕНКО Л.В. заступник директора з навчально-виробничої
роботи Житомирського професійного ліцею сфери послуг

Додаток 3
до наказу Міністерства
освіти і науки України
08.11.2004 N 854

УМОВИ
проведення III етапу Всеукраїнського конкурсу
фахової майстерності серед учнів професійно-технічних
навчальних закладів з професії художник
розмалювання по дереву

I. Загальні положення
Конкурс проводиться з метою підвищення рівня професійної
підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів,
розвитку їх творчої активності, удосконалення організації та
змісту навчання під час підготовки кваліфікованих робітників.
У конкурсі на кращого з професії, який проводиться у 2 тури
(теоретичний і практичний), беруть участь переможці регіональних
конкурсів з числа учнів випускних груп професійно-технічних
навчальних закладів з професії художник розмалювання по дереву та
інших інтегрованих професій, де складовою є професія художник
розмалювання по дереву.
Учасники конкурсу прибувають на місце його проведення у
супроводі викладача або майстра виробничого навчання. Витрати на
проїзд (в обидва кінці), харчування в дорозі, відрядження
супроводжуючої особи здійснюється за рахунок навчальних закладів,
що направляють представників на конкурс. Учасник повинен мати
паспорт, учнівський квиток, спецодяг та інструмент, 3 кращі вироби
для участі у виставці робіт учнів ПТНЗ.
Заявки на участь у конкурсі подаються за 10 днів до його
проведення до Науково-методичного центру професійно-технічної
освіти Міністерства освіти і науки України за адресою: 04070,
м. Київ, вул. П.Сагайдачного, 37, НМЦ ПТО, к. 318.,
тел. (044) 417-73-61.
Адреса проведення конкурсу: Черкаський художній технічний
коледж, вул. Сумгаїтська, 13, тел. 661609.
II. Порядок проведення
Програма конкурсу передбачає: виконання теоретичного завдання з професійно-теоретичної
підготовки; виконання практичного завдання.
Завдання кожного туру виконуються всіма учасниками одночасно.
Для виконання робіт практичного туру учасники отримують конкурсне
завдання, забезпечуються робочим місцем, робочим інвентарем.
Спостереження та оцінювання виконання завдань здійснюється
членами журі.
Під час проведення конкурсу членам журі, оргкомітету та
супроводжуючим особам забороняється втручатися в роботу учнів.
Час проведення практичного завдання визначає оргкомітет у
залежності від складу робіт згідно з нормами часу. Учасники
конкурсу самостійно виконують завдання, дотримуючись вимог техніки
безпеки праці.
III. Зміст теоретичного і практичного завдання,
підведення підсумків конкурсу
Теоретичний тур складається з тестового завдання на
3 академічні години та включає питання з: матеріалознавства; спеціальної технології; вимог безпеки праці та виконання розрахункового завдання.
Максимальна оцінка за теоретичний тур складає 30 балів.
Практичний тур складається з розмалювання по дереву та
оцінюється за критеріями:
1. Дотримання норм і правил щодо: - підготовки фарб до роботи 20 балів - розмалювання фарбами 20 балів - висушування виробу 20 балів
2. Техніка роботи з інструментом 15 балів
3. Технологічна культура (організація праці і робочого місця)
15 балів
4. Дотримання вимог безпеки праці 10 балів Максимальна оцінка за практичний тур складає 100 балів. Максимальна загальна кількість балів за два тури становить
130 балів. При порушенні чи недотриманні умов певного туру конкурсу
кожний член журі має право нарахувати учаснику 1-5 штрафних балів.
Учні, які грубо порушили вимоги безпеки праці, за спільним
рішенням оргкомітету та журі можуть бути усунені від участі в
конкурсі. Учасники конкурсу мають право безпосередньо ознайомитись
з результатами теоретичного та практичного турів.
Призові місця займають учасники, які набрали найбільшу
сумарну кількість балів.
Переможці III етапу Всеукраїнського конкурсу нагороджуються
дипломами I, II, III ступенів та призами. Решта учнів
отримуватимуть дипломи учасників конкурсу.вгору