Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 09.04.20143304-05/10852-08
Документ v0852731-14, поточна редакція — Прийняття від 09.04.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

09.04.2014  № 3304-05/10852-08


Департаменту житлового господарства
та інфраструктури Львівської міськради
пл. Ринок, 1, м. Львів, 79006

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти послуг з технічного обслуговування та утримання в належному стані систем вуличного (зовнішнього) освітлення (оголошення № 007983 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 13.01.2014 № 4(850)), проведеної Львівською міськрадою (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 28.02.2014 (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 27.02.2014 № 3304-05/6394-08).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю послуг з технічного обслуговування та утримання в належному стані систем вуличного (зовнішнього) освітлення (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 31.12.2013.

Оголошення про проведення відкритих торгів опубліковано в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 13.01.2014 № 4(850) за № 007983 та оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу.

Згідно з протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 05.02.2014, Замовником внесено зміни до документації конкурсних торгів, а строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів перенесено на 21.02.2014.

Документація конкурсних торгів та зміни до документації конкурсних торгів оприлюднені з дотриманням вимог частини першої статті 10 Закону.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 21.02.2014 (далі - протокол розкриття пропозицій) для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції:

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

Львівське комунальне підприємство "Львівавтодор" (далі - ЛКП "Львівавтодор")

4438280,35

2

Львівське комунальне підприємство "Львівсвітло" (далі - ЛКП "Львівсвітло")

3760348,00

Формою реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, затвердженого наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим у Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919 (далі - Наказ № 922), передбачено, що у колонці 3 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, зокрема зазначається повне найменування юридичної особи учасника процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів.

При цьому у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника не зазначено повних найменувань юридичних осіб учасників процедури закупівлі, які надали пропозиції конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднений у відповідності до частини першої статті 10 Закону.

Відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 25.02.2014 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ЛКП "Львівавтодор" та ЛКП "Львівсвітло", а переможцем конкурсних торгів на основі критеріїв (ціна) і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів визначено - ЛКП "Львівсвітло", пропозиція конкурсних торгів якого визнана найбільш економічно вигідною та акцептованою.

При розгляді та оцінці пропозицій конкурсних торгів Замовником дотримано вимоги частин четвертої, п'ятої та дев'ятої статті 28 Закону.

Відповідно до частини першої статті 10 Закону Замовник безоплатно оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Законом, зокрема повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів - протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі.

Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів КП "Криворізька муніципальна гвардія" опубліковано в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель від 27.02.2014 № 17(863) за № 069784 та розміщено на веб-порталі Уповноваженого органу.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником по процедурі закупівлі послуг з технічного обслуговування та утримання в належному стані систем вуличного (зовнішнього) освітлення, Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при заповненні форми реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовником не враховано вимоги Наказу № 922.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- порядок проведення процедури закупівлі відповідає вимогам законодавства у сфері державних закупівель.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує врахувати вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

Разом з тим зазначаємо, що документація конкурсних торгів замовника повинна містити інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників згідно з законодавством, зокрема вимогам, встановленим статтею 17 Закону. Тобто у разі якщо законодавством визначено конкретну форму документів, які можуть містити відповідну інформацію, передбачену статтею 17 Закону, та встановлено уповноважений орган на їх видачу, пропонуємо замовнику при підготовці документації конкурсних торгів у подальшому встановлювати вимогу щодо надання учасниками саме таких документів.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору