Документ v0851665-08, поточна редакція — Редакція від 19.03.2009, підстава - v0233665-09, v0237665-09

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.12.2008 N 851

Про застосування спеціальної
санкції - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
на території України - до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки
N 926 ( v0926665-08 ) від 30.12.2008
N 233 ( v0233665-09 ) від 19.03.2009
N 237 ( v0237665-09 ) від 19.03.2009 }

За порушення статті 6 Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ), статті 352 Митного кодексу України
( 92-15 ) і статті 12 Закону України "Про гуманітарну допомогу"
( 1192-14 ) відповідно до Положення про порядок застосування до
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних
суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій,
передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від
17.04.2000 N 52 ( z0260-00 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Служби
безпеки від 18.11.2008 N 8/1-8168, Головного управління СБУ у
м. Києві та Київській області від 17.11.2008 N 51/2/5-49738, від
25.11.2008 N 51/2/1-49930, від 25.11.2008 N 51/2/1-49931
Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 23.12.2008
застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності на території України - до
іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до
цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
(Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома
Державної митної служби, Державної податкової адміністрації,
Національного банку, Служби безпеки, Головного управління СБУ у
м. Києві та Київській області, відповідного республіканського
органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних
підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій.
3. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та
інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити
розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті
Міністерства економіки у розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин

Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
11.12.2008 N 851

ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної
діяльності на території України

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N| Назва | Адреса | Сума |Валюта| Назва резидента |Область| Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип порушення | Підстава | | |нерезидента | нерезидента |заборг.| | | | резидента | | | | | | | |тис.од.| | | | | | | | |-+------------+-------------+-------+------+--------------------+-------+-------------+----------+-------------------+-------------------| { Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності "DECTRA TRADE LLP" починаючи з
23.03.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 237
( v0237665-09 ) від 19.03.2009 }
|1|"DECTRA |КІПР |381800 |Долар |ТОВ "ТЕК ЕКСПЕРТ- |М. КИЇВ|М. КИЇВ, ПР-Т|0035965466|Ст. 6 Закону |Матеріали Головного|
| |TRADE LLP" | | |США |ТОРГ" | |КОСМОНАВТА | |України "Про |управління СБУ у | | | | | | | | |КОМАРОВА, 42 | |зовнішньоекономічну|м. Києві та | | | | | | | | | | |діяльність" |Київській області | | | | | | | | | | |( 959-12 ) |вих. | | | | | | | | | | | |N 51/2/1-49930 від | | | | | | | | | | | |25.11.2008 р., | | | | | | | | | | | |в. N 08/75031-08 | | | | | | | | | | | |від 27.11.2008 р. | |-+------------+-------------+-------+------+--------------------+-------+-------------+----------+-------------------+-------------------| { Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності "ALTMAN PROJECT LLP" починаючи з
23.03.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 237
( v0237665-09 ) від 19.03.2009 }
|2|"ALTMAN |СПОЛУЧЕНЕ |559250 |Долар |ТОВ "ТЕХУНІВЕРСАЛ- |М. КИЇВ|М. КИЇВ, ПР-Т|0035489404|Ст. 6 Закону |Матеріали Головного|
| |PROJECT LLP"|КОРОЛІВСТВО, | |США |СЕРВІС" | |КОСМОНАВТА | |України "Про |управління СБУ у | | | |483 GREEN | | | | |КОМАРОВА, 42 | |зовнішньоекономічну|м. Києві та | | | |LANES, LONDON| | | | | | |діяльність" |Київській області | | | |N 13 4BS, | | | | | | |( 959-12 ) |вих. | | | |NO. OC324185;| | | | | | | |N 51/2/1-49931 | | | |ACC.:LV23KBRB| | | | | | | |від 25.11.2008 р., | | | |1111212938001, | | | | | | |вх. N 08/75028-08 | | | |АО "TRASTA | | | | | | | |від 27.11.2008 р. | | | |KOMERCBANKA",| | | | | | | | | | | |LATVIA, | | | | | | | | | | | |SWIFT: | | | | | | | | | | | |KBRBLV2X | | | | | | | | | |-+------------+-------------+-------+------+--------------------+-------+-------------+----------+-------------------+-------------------| { Дію спеціальної санкції по відношенню до "FIELDMASTER
ENTERPRISES LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства
економіки N 233 ( v0233665-09 ) від 19.03.2009 }
|3|"FIELDMASTER|СПОЛУЧЕНЕ | 0 | | | | | |Ст. 352 Митного |Матеріали Головного|
| |ENTERPRISES |КОРОЛІВСТВО, | | | | | | |кодексу України |управління СБУ у | | |LIMITED" |BURBAGE, | | | | | | |( 92-15 ) |м. Києві та | | | |HOUSE, 83-85 | | | | | | | |Київській області | | | |CURTAIN ROAD,| | | | | | | |вих. N 51/2/5-49738| | | |LONDON. | | | | | | | |від 17.11.2008 р., | | | |РЕЄСТРАЦІЙНИЙ| | | | | | | |вх. N 08/74920-08 | | | |НОМЕР | | | | | | | |від 27.11.2008 р. | | | |04777724 | | | | | | | | | |-+------------+-------------+-------+------+--------------------+-------+-------------+----------+-------------------+-------------------| { Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності "HEALTHCARE GLOBAL INVESTMENTS
LIMITED" починаючи з 23.03.2009 додатково див. Наказ Міністерства
економіки N 237 ( v0237665-09 ) від 19.03.2009 }
|4|"HEALTHCARE |СПОЛУЧЕНЕ | 0 | |БЛАГОДІЙНА |М. КИЇВ|М. КИЇВ, ВУЛ.|0035140049|Ст. 6 Закону |Матеріали СБУ вих. |
| |GLOBAL |КОРОЛІВСТВО, | | |ОРГАНІЗАЦІЯ "ФОНД | |МАЯКОВСЬКОГО,| |України "Про |N 8/1-8168 | | |INVESTMENTS |16 NEW STR. | | |ІНВАЛІДІВ ВЕЛИКОЇ | |91-Б, КВ. 61 | |зовнішньоекономічну|від | | |LIMITED" |STOURPORT ON | | |ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ, | | | |діяльність" |18.11.2008 р., | | | |SEVERN | | |БОЙОВИХ ДІЙ, ДІТЕЙ | | | |( 959-12 ), ст. 12 |вх. | | | |WORCESTEDY 13| | |ВІЙНИ, | | | |Закону України "Про|N 07/74285-08 | | | |8UW | | |ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ,| | | |гуманітарну |від | | | | | | |ПОСТРАЖДАЛИХ | | | |допомогу" |25.11.2008 р. | | | | | | |ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА | | | |( 1192-14 ) | | | | | | | |ЧАЕС ТА ІНВАЛІДІВ | | | | | | | | | | | |ІНШИХ КАТЕГОРІЙ" | | | | | | |-+------------+-------------+-------+------+--------------------+-------+-------------+----------+-------------------+-------------------| { Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності "WIRTON HOLDINGS LIMITED"
починаючи з 23.03.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки
N 237 ( v0237665-09 ) від 19.03.2009 }
|5|"WIRTON |СПОЛУЧЕНЕ |115000 |Долар |ТОВ "ТЕК ЕКСПЕРТ- |М. КИЇВ|М. КИЇВ, ПР-Т|0035965466|Ст. 6 Закону |Матеріали Головного|
| |HOLDINGS |КОРОЛІВСТВО | |США |ТОРГ" | |КОСМОНАВТА | |України "Про |управління СБУ у | | |LIMITED" | | | | | |КОМАРОВА, 42 | |зовнішньоекономічну|м. Києві та | | | | | | | | | | |діяльність" |Київській області | | | | | | | | | | |( 959-12 ) |вих. | | | | | | | | | | | |N 51/2/1-49930 | | | | | | | | | | | |від 25.11.2008 р., | | | | | | | | | | | |вх. N 08/75031-08 | | | | | | | | | | | |від 27.11.2008 р. | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки N 926 ( v0926665-08 ) від 30.12.2008 }
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю О.Жижковгору