Документ v0850201-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.10.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.11.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.10.2018  № 850

Про затвердження Змін до Класифікатора документів та Класифікатора видів транспорту

З метою вдосконалення та актуалізації відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Класифікатора документів та Класифікатора видів транспорту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2012 року № 1011, що додаються.

2. Державній фіскальній службі України:

в установленому порядку забезпечити оприлюднення цього наказу;

доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів з моменту його оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в.о. Голови Державної фіскальної служби України Власова О.С.

В.о. Міністра

Ю. ГелетійЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
24.10.2018 № 850

ЗМІНИ
до Класифікатора документів та Класифікатора видiв транспорту

1. У Класифікаторі документів:

1) розділ 5 «Ліцензії, дозволи, сертифікати та інші документи, що підтверджують дотримання обмежень щодо переміщення товарів через митний кордон України» викласти в такій редакції:

«

Розділ 5 "Документи та відомості, що підтверджують дотримання обмежень, встановлених законами України, щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України"

5010

Дозвіл на здійснення міжнародних передач товарів

5012

Висновок на здійснення міжнародних передач товарів

5019

Заява декларанта або уповноваженої ним особи, в вигляді внесення коду до митної декларації, про те, що товари не включено в Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територію України

5020

Заява декларанта або уповноваженої ним особи, в вигляді внесення коду до митної декларації, про те, що до продукції не входять технічні засоби, призначені для передавання та/або приймання радіосигналів радіослужбами

5022

Дозвіл на ввезення радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення

5036

Загальний ветеринарний документ на ввезення

5037

Загальний документ на ввезення

5052

Ветеринарне свідоцтво форми Ф-1 (для підтвердження проведення ветеринарно-санітарного контролю живих тварин, які не призначені для споживання людиною живими)

5055

Дозвіл на ввезення на митну територію України незареєстрованних пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань і наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу (або відомості про включення товарів до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів)

5056

Заява декларанта або уповноваженої ним особи, в вигляді внесення коду до митної декларації, про те, що агрохімікати та пестициди не підлягають державній реєстрації в Україні

5057

Заява декларанта або уповноваженої ним особи, в вигляді внесення коду до митної декларації, про те, що товари, що включені до Зеленого переліку відходів, не підпадають під дію пунктів 6 - 33 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 № 1120 (зі змінами)

5058

Дозвіл на імпорт чи експорт зразків видів дикої фауни і флори, які є об’єктами регулювання Конвенції CITES, або сертифікат на реекспорт чи інтродукцію з моря зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції CITES, або сертифікат на пересувну виставку для багаторазового переміщення через митний кордон України зразків, які є частиною цирку, пересувної виставки та є об’єктом регулювання Конвенції CITES

5059

Заява декларанта або уповноваженої ним особи, в вигляді внесення коду до митної декларації, про те, що товари не є об’єктами регулювання Конвенції CITES

5066

Дозвіл на право ввезення (вивезення) чи на право транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин

5068

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (при переміщенні товарів через адміністративний кордон ВЕЗ «Крим»)

5069

Заява декларанта або уповноваженої ним особи, в вигляді внесення коду до митної декларації, про відсутність у товарах наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, ввезення на територію України, вивезення з території України чи транзит через територію України яких здійснюється за наявності дозволу

5100

Свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей

5101

Заява декларанта або уповноваженої ним особи, в вигляді внесення коду до митної декларації, про те, що товари не є культурними цінностями

5138

Дозвіл на транзитне переміщення незареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів

5139

Дозвіл на ввезення продукції, отриманої з використанням генетично модифікованих організмів, призначеної для науково-дослідних цілей

5140

Витяг, або посвідчення, або реєстраційний номер з державного реєстру генетично модифікованих організмів або продукції, виробленої із застосуванням генетично модифікованих організмів

5150

Дозвіл на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів

5168

Індивідуальна ліцензія на ввезення (пересилання) в Україну цінних паперів

5169

Індивідуальна ліцензія на вивезення (пересилання) за межі України цінних паперів

5170

Спеціальний дозвіл НБУ на ввезення уповноваженим банком в Україну валюти України

5171

Спеціальний дозвіл НБУ на вивезення уповноваженим банком з України валюти України

5172

Дозвіл на ввезення в Україну уповноваженим банком бланків чеків (окрім дорожніх чеків міжнародних платіжних систем) та вивезення їх у разі нереалізації (на підставі окремого нормативно-правового акта Національного банку України)

5176

Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій (для вивезення за межі України та ввезення в Україну готівкової іноземної валюти)

5177

Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій (для ввезення в Україну та вивезення за межі України банківських металів)

5178

Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій (на ввезення уповноваженими банками бланків дорожніх чеків міжнародних платіжних систем та вивезення нереалізованих бланків дорожніх чеків міжнародних платіжних систем)

5180

Сертифікат Кімберлійського процесу

5181

Форма реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів

5183

Сертифікат країни-експортера, що засвідчує якість насіння та/або садивного матеріалу, або сертифікат ОЕСР, або документ, що засвідчує сортову відповідність насіння в країні-постачальника (виробника), та сертифікат ISTA

5203

Спеціальна ліцензія на імпорт товарів

5204

Дозвіл на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються заходи нагляду або регіонального нагляду

5205

Разова (індивідуальна) ліцензія на здійснення зовнішньоекономічної операції

5206

Дозвіл на проведення зовнішньоекономічної операції з реекспорту товарів

5211

Ліцензія на імпорт в Україну цукру-сирцю з тростини в межах тарифної квоти

5214

Ліцензія на експорт товарів

5216

Заява декларанта або уповноваженої ним особи, в вигляді внесення коду до митної декларації, про відсутність озоноруйнівних речовин у товарах

5220

Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій

5521

Дозвіл на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, на митну територію України

5503

Інформація про позитивні результати здійснення фітосанітарного контролю товару (наявність на товаросупровідних документах відбитку штампів «Ввезення в Україну дозволено», або «Транзит по Україні дозволено»)

5505

Карантинний сертифікат (при переміщенні товарів через адміністративний кордон ВЕЗ «Крим»)

5509

Інформація про позитивні результати державних видів контролю при застосуванні Порядку інформаційного обміну між органами доходів і зборів, іншими державними органами та підприємствами за принципом «єдиного вікна» з використанням електронних засобів передачі інформації (в якості відомостей про документ зазначається ідентифікатор справи, зґенерований інформаційною системою та переданий декларанту в автоматичному режимі)

5514

Відомості про включення товарів до переліку кормових добавок, преміксів та готових кормів, ветеринарних препаратів, а саме: номер реєстраційного посвідчення та дата реєстрації

5515

Інформація про позитивні результати здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин (для харчових продуктів нетваринного походження та кормів нетваринного походження, які не підлягають посиленому державному контролю)

»;

2) розділ 6 «Документи, що використовуються для проведення попереднього документального контролю» виключити.

2. У Класифікаторі видiв транспорту у позиції «30» слова «Вантажний автомобіль» замінити словами «Автомобільний транспортний засіб».

Директор Департаменту
митної політики


О.П. Москаленковгору