Документ v0849731-16, поточна редакція — Прийняття від 20.05.2016

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.05.2016  № 849

Про тимчасове припинення дії рішення про призначення державного підприємства "Кіровоградський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" органом з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів і внесення зміни в додаток до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 09.08.2012 № 908

Відповідно до частини другої статті 37 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", ураховуючи частину третю статті 2 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та у зв'язку з повідомленням національного органу України з акредитації про тимчасове зупинення дії атестата про акредитацію державного підприємства "Кіровоградський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" (лист від 15.04.2016 № 1-4/4-0473) НАКАЗУЮ:

1. Тимчасово припинити дію рішення про призначення державного підприємства "Кіровоградський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" (вул. Арсенія Тарковського, 1, м. Кіровоград, 25015, код згідно з ЄДРПОУ 02568199) (наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 09.08.2012 № 908 "Про призначення органів з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів" (далі - наказ) органом з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів:

Технічного регламенту безпеки машин та устаткування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 № 933;

Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2009 № 1149.

2. Позицію 7 графи "Назва призначеного органу з оцінки відповідності, адреса, код згідно з ЄДРПОУ" додатка до наказу викласти в такій редакції:

"Державне підприємство "Кіровоградський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" 25015, м. Кіровоград, вул. Арсенія Тарковського, 1, 2568199".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра згідно з розподілом функціональних обов'язків.

Перший
віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного
розвитку і торгівлі України
С.І. Кубіввгору