Документ v0846731-15, поточна редакція — Редакція від 14.07.2016, підстава - v1164731-16

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.07.2015  № 846

Про призначення органів з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
№ 1164 від 14.07.2016}

Відповідно до статті 28 Закону України "Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", статті 6 Закону України "Про підтвердження відповідності" та пункту 5 Порядку здійснення процедури призначення органів з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 № 59, НАКАЗУЮ:

1. Призначити органи з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів за переліком згідно з додатком.

2. Департаменту технічного регулювання внести інформацію до реєстру призначених органів з оцінки відповідності згідно з додатком до цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Нефьодова М.Є.

Міністр

А. Абромавичус


Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
21.07.2015 № 846

ПЕРЕЛІК
призначених органів з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів

№ з/п

Найменування організації, адреса, код згідно з ЄДРПОУ

Номер призначеного органу з оцінки відповідності

Назва технічного регламенту, на відповідність вимогам якого призначено орган з оцінки відповідності

1

2

3

4

1

Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОМТЕСТ"
вул. Весніна, 5, оф. 309, м. Харків, 61023
35589427

UA.TR.034

Технічний регламент засобів індивідуального захисту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 № 761
Технічний регламент безпеки простих посудин високого тиску, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 268

2

Державне підприємство "Житомирський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"
вул. Новосінна, 24, м. Житомир, 10003
02568147

UA.TR.038

Технічний регламент безпеки обладнання, що працює під тиском, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 35
Технічний регламент приладів, що працюють на газоподібному паливі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 856

3

Державне підприємство "Український медичний центр сертифікації"
просп. Возз'єднання, 7-а, м.
Київ, 02160
31450352

UA.TR.039

Технічний регламент щодо активних медичних виробів, які імплантують, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 755

4

Товариство з обмеженою відповідальністю "Спільне українсько-німецьке підприємство "Товариство технічного нагляду ДІЕКС"
пров. Джинчарадзе, 8, м. Дніпропетровськ, 49040
32349901

UA.TR.077

Технічний регламент пересувного обладнання, що працює під тиском, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 967
Технічний регламент водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 № 748
Технічний регламент безпеки машин, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 62
Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 785
Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2009 № 1149

5

Національний науковий центр "Інститут метрології"
вул. Мироносицька, 42,
м. Харків, 61002
02568325

UA.TR.113

Технічний регламент щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2009 № 332

6

Приватне підприємство "ПОЛІТОКС"
Харківське шосе, 48,
м. Київ, 02160
19124650

UA.TR.114

Технічний регламент щодо медичних виробів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753
Технічний регламент щодо активних медичних виробів, які імплантують, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 755
Технічний регламент щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 754

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1164 від 14.07.2016}

Директор департаменту
технічного регулювання


Л.М. Віткінвгору