Про затвердження Змін до бюджетної класифікації
Мінфін України; Наказ від 17.07.2012846
Документ v0846201-12, поточна редакція — Прийняття від 17.07.2012

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.07.2012 N 846

Про затвердження Змін
до бюджетної класифікації

У зв'язку з прийняттям Закону України від 8 червня 2012 року
N 4961-VI ( 4961-17 ) "Про внесення змін до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2012 рік" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до бюджетної класифікації, затвердженої
наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11
( v0011201-11 ) "Про бюджетну класифікацію" (із змінами), що
додаються.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Мярковського А.І.
Міністр Ю.Колобов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
17.07.2012 N 846

ЗМІНИ
до бюджетної класифікації
( v0011201-11 )

1. У Класифікації доходів бюджетів, затвердженій наказом
Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11
( v0011201-11 ) "Про бюджетну класифікацію" (зі змінами):
1.1. Змінити такі позиції:
------------------------------------------------------------------ | з |"Надходження від сплати податкового боргу, в тому числі| |11022200|реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), | | |підприємств електроенергетичної та вугільної галузей | | |із податку на прибуток та нараховані суми податку на | | |прибуток підприємств електроенергетичної галузі, які | | |виникли в результаті виконання статті 23 Закону України| | |"Про Державний бюджет України на 2012 рік" ( 4282-17 ) | | |(зі змінами)" | |--------+-------------------------------------------------------| | на |"Надходження від сплати податкового боргу, в тому числі| |11022200|реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), | | |підприємств електроенергетичної, вугільної галузей, | | |підприємств, що надають послуги з виробництва, | | |транспортування та постачання теплової енергії, | | |підприємств централізованого водопостачання та | | |водовідведення із податку на прибуток та нараховані | | |суми податку на прибуток підприємств | | |електроенергетичної галузі, підприємств, що надають | | |послуги з виробництва, транспортування та постачання | | |теплової енергії, підприємств централізованого | | |водопостачання та водовідведення, які виникли після | | |проведення розрахунків згідно із статтею 23 Закону | | |України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" | | |( 4282-17 ) (зі змінами)"; | |--------+-------------------------------------------------------| | з |"Надходження від сплати податкового боргу, в тому числі| |21010600|реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), | | |підприємств електроенергетичної та вугільної галузей | | |із сплати частини прибутку (доходу) та дивідендів | | |(доходу), нарахованих на акції (частки, паї) | | |господарських товариств, у статутних капіталах яких є | | |державна власність" | |--------+-------------------------------------------------------| | на |"Надходження від сплати податкового боргу, в тому числі| |21010600|реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), | | |підприємств електроенергетичної, вугільної галузей, | | |підприємств, що надають послуги з виробництва, | | |транспортування та постачання теплової енергії, | | |підприємств централізованого водопостачання та | | |водовідведення із сплати частини прибутку (доходу) та | | |дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї)| | |господарських товариств, у статутних капіталах яких є | | |державна власність"; | |--------+-------------------------------------------------------| | з |"Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | |41032600|придбання медикаментів для забезпечення швидкої | | |медичної допомоги" | |--------+-------------------------------------------------------| | на |"Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | |41032600|придбання медикаментів та виробів медичного призначення| | |для забезпечення швидкої медичної допомоги"; | |--------+-------------------------------------------------------| | з |"Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | |41033100|підтримку реформування системи охорони здоров'я | | |(придбання медичного автотранспорту та обладнання для | | |центрів первинної медичної (медико-санітарної) | | |допомоги) у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій | | |областях та м. Києві" | |--------+-------------------------------------------------------| | на |"Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | |41033100|підтримку реформування системи охорони здоров'я | | |(придбання медичного автотранспорту, автотранспорту, | | |техніки, інвентарю та медичного обладнання для центрів | | |первинної медичної (медико-санітарної) допомоги) у | | |Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та | | |м. Києві". | ------------------------------------------------------------------
1.2. Доповнити позицією:
------------------------------------------------------------------ |32010200|"Надходження від погашення заборгованості та | | |зобов'язань енергогенеруючих компаній перед Державним | | |агентством резерву України за отримане у 1997 - | | |2000 роках згідно з рішеннями Кабінету Міністрів | | |України органічне паливо". | ------------------------------------------------------------------
2. У Тимчасовій класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до функціональної
класифікації видатків та кредитування бюджету), затвердженій
наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11
( v0011201-11 ) "Про бюджетну класифікацію" (зі змінами), змінити
такі позиції:
------------------------------------------------------------------ | з |"Субвенція з державного | 0180 | |250363|бюджету місцевим | | | |бюджетам на придбання | | | |медикаментів | | | |для забезпечення | | | |швидкої медичної допомоги" | | |------+----------------------------+----------------------------| | на |"Субвенція з | 0180 | |250363|державного бюджету | | | |місцевим бюджетам | | | |на придбання | | | |медикаментів та | | | |виробів медичного | | | |призначення для | | | |забезпечення швидкої | | | |медичної допомоги"; | | |------+----------------------------+----------------------------| | з |"Субвенція з | 0180 | |250370|державного бюджету | | | |місцевим бюджетам | | | |на підтримку | | | |реформування системи | | | |охорони здоров'я | | | |(придбання медичного | | | |автотранспорту | | | |та обладнання для | | | |центрів первинної | | | |медичної | | | |(медико-санітарної) | | | |допомоги) у Вінницькій, | | | |Дніпропетровській, | | | |Донецькій областях | | | |та м. Києві" | | |------+----------------------------+----------------------------| | на |"Субвенція з | 0180 | |250370|державного бюджету | | | |місцевим бюджетам | | | |на підтримку | | | |реформування | | | |системи охорони | | | |здоров'я | | | |(придбання медичного | | | |автотранспорту, | | | |автотранспорту, | | | |техніки, інвентарю | | | |та медичного | | | |обладнання для центрів | | | |первинної медичної | | | |(медико-санітарної) | | | |допомоги) | | | |у Вінницькій, | | | |Дніпропетровській, | | | |Донецькій областях | | | |та м. Києві". | | ------------------------------------------------------------------
Заступник директора
Департаменту
державного бюджету Ю.М.Футоранськавгору