Документ v0839874-16, поточна редакція — Прийняття від 26.05.2016

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

26.05.2016  № 839

Про накладення штрафу на ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" за порушення Ліцензійних умов з передачі електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії, ухилення від виконання рішення Комісії та необхідність усунення порушень Ліцензійних умов з постачання електричної енергії

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 26 травня 2016 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, акта планової перевірки дотримання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами і Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом від 23 травня 2016 року № 61, проведеної сектором НКРЕКП у Вінницькій області на підставі Плану заходів зі здійснення державного контролю ліцензіатів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2016 рік, затвердженого наказом НКРЕКП від 23 листопада 2015 року № 317 (зі змінами), наказу НКРЕКП від 18 квітня 2016 року № 71 та посвідчення на перевірку від 18 квітня 2016 року № 57, установлено, що ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" (місто Вінниця, вулиця Магістратська, будинок 2, код ЄДРПОУ 00130694, р/р № 26007013004525 в ПАТ "Сбербанк", МФО 320627, генеральний директор – Поліщук Андрій Леонідович):

1. Порушило Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, затверджені постановою НКРЕ від 13 червня 1996 року № 15 (далі – Ліцензійні умови з передачі електричної енергії), і Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затверджені постановою НКРЕ від 13 червня 1996 року № 15/1 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії), а саме:

пункт 2.7 Ліцензійних умов з передачі електричної енергії в частині безпідставної протидії суб’єкту підприємницької діяльності займатись ліцензованою діяльністю з постачання електричної енергії;

пункт 2.7 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії в частині належного проведення розрахунків із суб’єктом підприємницької діяльності, що здійснює передачу належної ліцензіату електричної енергії, якщо електрична енергія поставляється мережами, які не є його власністю;

підпункт 3.1.1 пункту 3.1 Ліцензійних умов з передачі електричної енергії щодо надання Комісії звітності, передбаченої нормативно-правовими актами Мінфіну та Держкомстату України, і додаткової звітності з ліцензованої діяльності, визначеної Комісією в установленому порядку, а саме звітності передбаченої пунктом 6.1 розділу VI Порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженого постановою НКРЕ від 21 листопада 2013 року № 1467;

підпункт 3.4.1 пункту 3.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та підпункт 3.5.1 пункту 3.5 Ліцензійних умов з передачі електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата діяти згідно із законодавством України та іншими нормативними документами, а саме:

підпунктом 1.7.1 пункту 1.7 Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою НКРЕ від 17 січня 2013 року № 32, яким визначено, що електропередавальна організація протягом двох робочих днів визначає точки забезпечення потужності з наданням замовнику технічного обґрунтування (у вигляді розрахунків, схем), виходячи зі структури мереж та навантаження у зоні можливого приєднання,

пунктами 4.1 та 4.4 розділу IV Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 13 грудня 2012 року № 1627, в частині виконання у повному обсязі інвестиційної програми, схваленої постановою НКРЕКП від 18 грудня 2014 року № 852 (зі змінами) "Про встановлення тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ "Вінницяобленерго", відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні та у частині зміни вартості виконання заходів, передбачених інвестиційною програмою, а саме перевищення вартості виконаних заходів, передбачених схваленою інвестиційною програмою, понад п’ять відсотків,

пунктом 4.2 розділу IV Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженої постановою НКРЕ від 12 лютого 2013 року № 115, в частині визначення плати за приєднання електроустановки замовника,

пунктом 7 Порядку доступу постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом до місцевих (локальних) електричних мереж, затвердженого постановою НКРЕ від 29 жовтня 2010 року № 1421 (зі змінами), щодо надання упродовж 15 робочих днів з дня отримання від постачальника електричної енергії за нерегульованим тарифом усіх документів, передбачених пунктом 5 цього Порядку, двох примірників підписаного та скріпленого печаткою (за наявності) договору про передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами.

2. Не виконало рішення НКРЕКП, а саме постанову НКРЕКП від 18 грудня 2014 року № 852 "Про встановлення тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ "Вінницяобленерго" в частині дотримання встановленої структури тарифів на передачу і постачання електричної енергії за регульованим тарифом.

Відповідно до статті 27 Закону України "Про електроенергетику", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Положення про порядок накладення на суб’єктів господарювання штрафів за порушення законодавства в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 1999 року № 1312, та Порядку застосування санкцій за порушення законодавства про електроенергетику, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2000 року № 1139, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Накласти штраф у розмірі 20 000 (двадцять тисяч) гривень на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" (місто Вінниця, вулиця Магістратська, будинок 2, код ЄДРПОУ 00130694, р/р № 26007013004525 в ПАТ "Сбербанк", МФО 320627, генеральний директор – Поліщук Андрій Леонідович) за:

порушення пункту 2.7 Ліцензійних умов з передачі електричної енергії в частині безпідставної протидії суб’єкту підприємницької діяльності займатись ліцензованою діяльністю з постачання електричної енергії;

порушення пункту 2.7 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії в частині належного проведення розрахунків із суб’єктом підприємницької діяльності, що здійснює передачу належної ліцензіату електричної енергії, якщо електрична енергія поставляється мережами, які не є його власністю;

порушення підпункту 3.4.1 пункту 3.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та підпункту 3.5.1 пункту 3.5 Ліцензійних умов з передачі електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата діяти згідно із законодавством України та іншими нормативними документами, а саме:

підпунктом 1.7.1 пункту 1.7 Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою НКРЕ від 17 січня 2013 року № 32, яким визначено, що електропередавальна організація протягом двох робочих днів визначає точки забезпечення потужності з наданням замовнику технічного обґрунтування (у вигляді розрахунків, схем), виходячи зі структури мереж та навантаження у зоні можливого приєднання,

пунктом 4.1 розділу IV Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 13 грудня 2012 року № 1627, в частині виконання у повному обсязі інвестиційної програми, схваленої постановою НКРЕКП від 18 грудня 2014 року № 852 (зі змінами) "Про встановлення тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ "Вінницяобленерго", відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні,

пунктом 4.2 розділу IV Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженої постановою НКРЕ від 12 лютого 2013 року № 115, в частині визначення плати за приєднання електроустановки замовника,

пунктом 7 Порядку доступу постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом до місцевих (локальних) електричних мереж, затвердженого постановою НКРЕ від 29 жовтня 2010 року № 1421 (зі змінами), щодо надання упродовж 15 робочих днів з дня отримання від постачальника електричної енергії за нерегульованим тарифом усіх документів, передбачених пунктом 5 цього Порядку, двох примірників підписаного та скріпленого печаткою (за наявності) договору про передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами;

ухилення від виконання рішення НКРЕКП, а саме постанови НКРЕКП від 18 грудня 2014 року № 852 "Про встановлення тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ "Вінницяобленерго" в частині дотримання встановленої структури тарифів на передачу і постачання електричної енергії за регульованим тарифом.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України протягом 30 днів з дня прийняття постанови (код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції").

2. Зобов’язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО":

у термін до 01 липня 2016 року усунути порушення пункту 2.7 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії в частині здійснення належного проведення розрахунків із суб’єктами підприємницької діяльності, що здійснюють передачу належної ліцензіату електроенергії, якщо електроенергія поставляється мережами, які не є його власністю в сумі 1 813 201,90 грн (з ПДВ), про що письмово повідомити (з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів) НКРЕКП та сектор НКРЕКП у Вінницькій області;

неухильно дотримуватись вимог чинного законодавства України та нормативних документів, зокрема Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою НКРЕ від 17 січня 2013 року № 32, у тому числі вимог підпункту 1.7.1 пункту 1.7 та вимог Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженої постановою НКРЕ від 12 лютого 2013 року № 115.

3. ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" надалі не допускати порушень Ліцензійних умов з передачі електричної енергії та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії, а також ухилення від виконання рішень Комісії.

Голова Комісії

Д. Вовквгору