Документ v0834201-10, поточна редакція — Прийняття від 05.08.2010

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.08.2010 N 834

Про затвердження Змін до Плану діяльності
Міністерства фінансів України з підготовки проектів
регуляторних актів на 2010 рік

Відповідно до статті 7 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Плану діяльності Міністерства
фінансів України з підготовки проектів регуляторних актів
на 2010 рік, затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 15.12.2009 N 1474 ( v1474201-09 ) (зі змінами) (далі - Зміни),
що додаються.
2. Відділу взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю
(Тетеріна О.М.) у десятиденний строк забезпечити оприлюднення Змін
на веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
3. Департаменту правового забезпечення (Симонова Н.Н.)
довести Зміни до відома Державного комітету з питань регуляторної
політики та підприємництва.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Копилова В.А.
Міністр Ф.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
05.08.2010 N 834

ЗМІНИ ДО ПЛАНУ
діяльності Міністерства фінансів України
з підготовки проектів регуляторних
актів на 2010 рік
( v1474201-09 )

Доповнити План діяльності Міністерства фінансів України з
підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік ( v1474201-09 )
пунктом 31 такого змісту:
--------------------------------------------------------------------------------------------- | 31 |Підвищення |Проект постанови | IV |Департамент |Забезпечення | | |ефективності |Кабінету Міністрів| квартал |державного |відповідності | | |державного |України "Про | |регулювання |критеріїв ризику | | |контролю за |внесення зміни до | |операцій з |фактичним ризикам; | | |діяльністю |постанови Кабінету| |дорогоцінними |посилення протидії | | |суб'єктів |Міністрів України | |металами і |порушенням | | |господарювання |від | |дорогоцінним |законодавства у сфері | | |в сфері обігу |16 жовтня 2008 р. | |камінням та |обігу дорогоцінних | | |дорогоцінних |N 909" | |пробірного |металів і | | |металів і | | |нагляду |дорогоцінного каміння;| | |дорогоцінного | | | |підвищення | | |каміння | | | |ефективності захисту | | | | | | |прав споживачів | | | | | | |ювелірних виробів. | ---------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора
Департаменту державного
регулювання операцій
з дорогоцінними металами
і дорогоцінним камінням
та пробірного нагляду -
начальник відділу О.М.Мосіюквгору