Документ v0829735-12, поточна редакція — Прийняття від 23.05.2012

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.05.2012  № 829

(з основної діяльності)

м. Київ

Про реалізацію інженерно-технічних заходів під час проектування об'єктів будівництва

Відповідно до статті 12 Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", статті 11 Закону України "Про правові засади цивільного захисту", пункту 5 підпункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 402/2011, Національного стандарту ДСТУ Б А.2.2-7:2010 "Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єктів. Основні положення" (далі - ДСТУ Б), прийнятого з наданням чинності наказом Мінрегіонбуду України від 19.01.2010 № 9, та з метою удосконалення процедури впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Розподіл об'єктів будівництва, визначених додатком А ДСТУ Б, між МНС України та його територіальними органами у частині надання вихідних даних та вимог, необхідних для проектування розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) (далі - Розподіл об'єктів), що додається.

1.2. Зразки документації, необхідної для організації впровадження ДСТУ Б, що додаються.

2. Департаменту цивільного захисту (Квашук В. П.) забезпечити:

проведення комплексу заходів щодо впровадження вимог ДСТУ Б;

через управління (відділи) цивільного захисту ГТУ(ТУ) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь надання завдань для проектування розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації на будівництво об'єктів відповідно до Розподілу об'єктів, затверджених цим наказом;

реалізацію спільно з центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, архітектури та містобудування (його територіальними органами) єдиної технічної політики щодо реалізації вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації;

передбачення під час планування наукової діяльності виконання науково-дослідних робіт щодо розвитку та удосконалення вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній та проектній документації.

3. Начальникам ГТУ(ТУ) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь:

покласти на начальників управлінь (відділів) цивільного захисту організацію роботи щодо підготовки, надання завдань для проектування розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони);

організувати вивчення посадовими особами, відповідальними за цей напрямок діяльності, документів, затверджених цим наказом, та забезпечити якісне і повне їх виконання;

поінформувати Міністерство про виконання вищезазначених заходів у термін до 15 листопада 2012 року.

4. Державній інспекції техногенної безпеки України (Улинець Е. М.), Департаменту цивільного захисту (Квашук В. П.) забезпечити належний контроль за впровадженням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МНС України від 08.07.2010 № 528 "Про впровадження ДСТУ Б А.2.2-7:2010".

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Бута В. П.

Міністр

В. Балога
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
23.05.2012  № 829

РОЗПОДІЛ
об'єктів будівництва, визначених додатком А ДСТУ Б, між МНС України та його територіальними органами у частині надання вихідних даних та вимог, необхідних для проектування розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)

1. Перелік об'єктів будівництва, визначених додатком А ДСТУ Б, на проектування яких підготовка і надання вихідних даних та вимог, необхідних для розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони), здійснюється Департаментом цивільного захисту МНС України:

1.1. Об'єкти, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій:

хімічно небезпечні об'єкти 1 ступеня хімічної небезпеки, магістральні аміакопроводи;

радіаційно небезпечні об'єкти - атомні електростанції, підприємства з виготовлення і переробки ядерного палива, підприємства із збереження та поховання радіоактивних відходів, підприємства з видобутку, переробки та збагачення урану, науково-дослідні організації, які працюють з ядерними реакторами тощо;

пожежовибухонебезпечні об'єкти - об'єкти магістральних нафтопродуктопроводів та газопроводів, інших продуктопроводів, за допомогою яких транспортуються небезпечні речовини, вибухонебезпечні об'єкти зберігання, утилізації та знищення боєприпасів усіх видів, вибухових речовин, ракет і ракетного палива;

гідродинамічно небезпечні об'єкти - водонапірні гідротехнічні споруди класу наслідків СС3.

1.2. Об'єкти національної економіки, що забезпечують стійке функціонування держави в умовах надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і на особливий період:

пункти управління керівництва держави, центральних і місцевих органів виконавчої влади;

об'єкти газопостачання, які визначені у пункті 1.1 цього Розподілу;

об'єкти виробництва електроенергії - теплоелектростанції ТЕС (у тому числі вугільні ТЕС, ГРЕС, теплоелектроцентралі - ТЕЦ) гідроелектростанції ГЕС (крім малих гідроелектростанцій);

об'єкти метрополітену;

об'єкти електропостачання магістральних електромереж (транспортування та розподілу електроенергії, у тому числі повітряні лінії електропередачі потужністю понад 110 кВ);

інші об'єкти національної економіки, яким присвоєно (або які підлягають віднесенню на етапі проектування), відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 року № 227дск, категорію з цивільного захисту (цивільної оборони) "Особливої важливості".

1.3. Особливо важливі об'єкти, будівництво яких затверджується Кабінетом Міністрів України, а також об'єкти експериментального будівництва.

1.4. Об'єкти будівництва замовником яких є МНС України.

1.5. Об'єкти, які будуються у зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС.

2. Перелік об'єктів будівництва, на проектування яких підготовка і надання вихідних даних та вимог, необхідних для розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони), здійснюється територіальними органами МНС України:

2.1. Об'єкти, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій:

хімічно небезпечні об'єкти 2, 3 та 4 ступеня хімічної небезпеки;

об'єкти біохімічного, біологічного і фармацевтичного виробництва;

станції знезараження, підготовки та очищення питної води і каналізаційних стоків у системах очисних споруд;

об'єкти збирання, оброблення, зберігання, захоронення, знешкодження та утилізації токсичних відходів;

пожежовибухонебезпечні об'єкти - об'єкти видобування нафти, нафтохімії і нафтопереробки, нафтобази, склади нафтопродуктів, резервуарні парки та наливні станції нафтопродуктів, товарно-сировинні парки нафтопереробних заводів, сировинні парки нафтохімічних підприємств;

об'єкти видобування, зберігання, переробки і транспортування природного, зрідженого газу, за виключенням об'єктів, наведених у пункті 1.1 цього Розподілу;

станції розподілення повітря (якщо вони належать до вибухонебезпечної категорії);

автозаправні та газозаправні (з використанням зрідженого газу) комплекси, газонаповнювальні станції та пункти, склади газу і газопродуктів, газові та вугільні котельні (за винятком котелень, призначених для теплопостачання житлових і громадських будинків);

гідродинамічні небезпечні об'єкти (водонапірні гідротехнічні споруди класу (підкласу) наслідків СС2-1, СС2-2);

висотні будівлі класу наслідків СС3 (для будівель заввишки понад 100 м) та СС2 (для будівель заввишки від 73,5 м до 100 м);

інші об'єкти, яким за результатами ідентифікації та декларування безпеки надано статус ОПН, відповідно до Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року № 956 "Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки";

інші об'єкти, які внесено (підлягають внесенню) до реєстру ПНО, відповідно до Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів, затвердженого наказом МНС України від 18.12.2000 № 338, зареєстрованого у Мін'юсті України від 24.01.2001 за № 62/5253.

2.2. Об'єкти національної економіки, що забезпечують стійке функціонування держави в умовах надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і на особливий період:

об'єкти газопостачання (об'єкти видобування, зберігання (газосховища), переробки, транспортування та розподілу природного, скрапленого газу, зокрема газозаправні станції та пункти зрідженого і скрапленого газу, газонаповнювальні станції та пункти, склади газу та газопродуктів), за виключенням об'єктів, наведених у пункті 1 цього Розподілу;

об'єкти водопостачання та водовідведення (зокрема об'єкти знезараження, підготовки, очищення, зберігання питної води та знезараження і очищення каналізаційних стоків у системах очисних споруд);

об'єкти електропостачання, за виключенням об'єктів, наведених у пункті 1 цього Розподілу;

об'єкти електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії;

об'єкти електрозв'язку, проводового та радіомовлення і телебачення;

об'єкти повітряного транспорту (аеропорти та аеродроми, центри управління повітряним рухом);

об'єкти морського та річкового транспорту (порти, судноремонтні заводи та бази, об'єкти роботи із вантажами, пункти управління рухом);

об'єкти залізничного транспорту (залізничні вузли та станції (сортувальні, вантажні), ремонтні заводи та депо, пасажирські вокзали при кількості пасажирів 1500 та більше на добу, пункти управління залізничним рухом);

об'єкти автомобільного транспорту (пасажирські автовокзали при кількості пасажирів 1500 та більше на добу, автомобільні заправні станції та комплекси);

інші об'єкти національної економіки, яким присвоєно (або які підлягають віднесенню на етапі проектування), відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 року № 227 дск, першу та другу категорії з цивільного захисту (цивільної оборони) (за виключенням об'єктів, наведених у пункті 1 цього Розподілу).

2.3. Споруди підземного простору населених пунктів, які планується використовувати для укриття населення:

автодорожні магістральні, міські, пішохідні тунелі;

камери (транспортні, з'їздів, підземні переходи між станціями, склади тощо);

автостоянки, паркінги, гаражі, підземні торговельні центри, підприємства громадського харчування, магазини тощо.

2.4. Об'єкти, будівництво яких планується на території, що розташована у визначених ДБН В. 1.2-4 небезпечних зонах (за винятком об'єктів, наведених у пункті 1 цього Розподілу), а саме:

зонах можливого небезпечного або сильного радіаційного забруднення навколо радіаційно небезпечного об'єкта;

зонах можливого небезпечного хімічного забруднення навколо хімічно небезпечних об'єктів;

зонах можливого катастрофічного затоплення.

__________
Примітки:

1. МНС України (Департамент цивільного захисту) при необхідності залучає територіальні органи управління до підготовки вихідних даних та вимог, необхідних для розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони), для об'єктів будівництва, які відповідно до цього Розподілу належать до компетенції МНС України.


2. При зверненні замовників будівництва безпосередньо до МНС України повноваження щодо надання вихідних даних та вимог, необхідних для розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони), визначаються Міністерством (Департаментом цивільного захисту).

Директор Департаменту
цивільного захисту


В.П. Квашук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
23.05.2012  № 829

ЗРАЗКИ
документації, необхідної для організації впровадження ДСТУ Б "Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єктів. Основні положення"

Журнал
обліку завдань на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у проектній документації та контролю за їх реалізацією

№ з/п

Дата, реєстраційний номер надходження заявки

Повна назва проектної документації

Замовник проекту будівництва (юридична назва, поштова адреса, відповідальна особа, телефон)

Проектна організація, розробник розділу ІТЗ ЦЗ (юридична назва, поштова адреса, відповідальна особа, телефон)

Дата, реєстраційний номер завдання (вихідних даних) на розроблення розділу ІТЗ ЦЗ

Інформація про уточнення (зміни) завдання (вихідних даних) на розроблення розділу ІТЗ ЦЗ

Дата, реєстраційний номер надходження ПД на погодження

Інформація про проходження ПД комплексної експертизи

Інформація про затвердження ПД

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Інформація про працівника, закріпленого за об'єктом будівництва

Інформація про надходження екземпляра розділу ІТЗ ЦЗ об'єкта будівництва

Інформація про організацію, що здійснює будівництво (юридична назва, поштова адреса, відповідальна особа, телефон)

Дата початку будівництва об'єкта

Інформація про здійснення перевірок об'єкта будівництва

Інформація про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта

11

12

13

14

15

16

Журнал
обліку екземплярів розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) об'єктів будівництва

№ з/п

Дата, надходження екземпляра розділу ІТЗ ЦЗ об'єкта будівництва

Реєстраційний номер екземпляра розділу ІТЗ ЦЗ об'єкта будівництва

Інформація про організацію - розробника ПД розділу ІТЗ ЦЗ (юридична назва, поштова адреса, відповідальна особа, телефон)

Інформація про організацію, що здійснює будівництво (юридична назва, поштова адреса, відповідальна особа, телефон)

Дата початку будівництва об'єкта

Інформація про внесення змін до ПД розділу ІТЗ ЦЗ

Інформація про працівника, закріпленого за об'єктом будівництва

Інформація про фахівців, які отримували ПД розділу для роботи

Інформація про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Журнал
обліку надання консультативної допомоги та інформаційних послуг з питань розроблення інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)

№ з/п

Дата та час надання консультації

Назва організації, посада та П. І. Б. посадової особи, яка консультувалася

Перелік питань, з яких надавалася консультація

Інформація про прийняті рішення з посиланням на нормативні документи

П. І. Б. посадової особи, яка надавала консультацію

1

2

3

4

5

6

__________
Примітки:

1. Умовні скорочення: ІТЗ ЦЗ - інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони); ПД - проектна документація.


2. У разі необхідності журнали обліку можуть доповнюватись додатковою інформацією.


3. Журнали ведуться відповідно до вимог загального діловодства та повинні мати інвентарні номери.вгору