Документ v0824729-14, поточна редакція — Прийняття від 11.07.2014

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.07.2014  № 824

Про порівняльне моніторингове дослідження результатів вимірювання навчальних досягнень, отриманих шляхом стандартизованого рейтингового та суб'єктивного критеріального оцінювань, випускників навчальних закладів 2014 року, нагороджених золотою (срібною) медаллю

Відповідно до пунктів 2 - 4 та 10 Порядку зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 "Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти", з метою аналізу стану додержання єдиних підходів до оцінювання навчальних досягнень учнів-випускників навчальних закладів, нагороджених золотою (срібною) медаллю, НАКАЗУЮ:

1. Провести до 11 серпня 2014 року порівняльне моніторингове дослідження результатів вимірювання навчальних досягнень, отриманих шляхом стандартизованого рейтингового та суб'єктивного критеріального оцінювань, випускників навчальних закладів 2014 року, нагороджених золотою (срібною) медаллю.

2. Затвердити Програму порівняльного моніторингового дослідження результатів вимірювання навчальних досягнень, отриманих шляхом стандартизованого рейтингового та суб'єктивного критеріального оцінювань, випускників навчальних закладів 2014 року, нагороджених золотою (срібною) медаллю, що додається.

3. Утворити робочу групу з дослідження результатів зовнішнього незалежного оцінювання випускників навчальних закладів 2014 року, нагороджених золотою (срібною) медаллю (далі - робоча група), згідно з додатком.

4. Робочій групі до 06 серпня 2014 року здійснити аналіз даних, що містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, щодо додержання єдиних підходів до оцінювання навчальних досягнень учнів-випускників навчальних закладів, нагороджених золотою (срібною) медаллю.

5. Українському центру оцінювання якості освіти (Лікарчук І.Л.) до 11 серпня 2014 року підготувати звіт "Порівняння результатів вимірювання навчальних досягнень, отриманих шляхом стандартизованого рейтингового та суб'єктивного критеріального оцінювань, випускників навчальних закладів 2014 року, нагороджених золотою (срібною) медаллю".

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра освіти і науки України Полянського П.Б.

Міністр

С.М. Квіт
Додаток
до наказу Міністерства освіти
і науки України
11.07.2014 № 824

СКЛАД
робочої групи з дослідження результатів зовнішнього незалежного оцінювання випускників навчальних закладів 2014 року, нагороджених золотою (срібною) медаллю


Полянський
Павло Броніславович

-

заступник Міністра освіти і науки України, голова робочої групи;


Винник
Володимир Анатолійович

-

заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти;


Гавриленко
Сергій Анатолійович

-

заступник директора Державного підприємства "Інфоресурс" (за згодою);


Кир'янов
Андрій Вячеславович

-

начальник відділу збору та обробки інформації Українського центру оцінювання якості освіти;


Місюра
Сергій Миколайович

-

начальник відділу захисту інформації Єдиної державної електронної бази з питань освіти Державного підприємства "Інфоресурс" (за згодою);


Ночкін
Андрій Олегович

-

начальник відділу моніторингових досліджень Українського центру оцінювання якості освіти;


Раков
Сергій Анатолійович

-

начальник відділу стратегії розвитку та вдосконалення системи педагогічних вимірювань Українського центру оцінювання якості освіти.

Директор Українського центру
оцінювання якості освіти


І.Л. Лікарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
11.07.2014 № 824

ПРОГРАМА
порівняльного моніторингового дослідження результатів вимірювання навчальних досягнень, отриманих шляхом стандартизованого рейтингового та суб'єктивного критеріального оцінювань, випускників навчальних закладів 2014 року, нагороджених золотою (срібною) медаллю

I. Загальні положення

1. У програмі визначено загальні засади проведення порівняльного моніторингового дослідження результатів вимірювання навчальних досягнень, отриманих шляхом стандартизованого рейтингового та суб'єктивного критеріального оцінювань, випускників навчальних закладів, нагороджених золотою (срібною) медаллю.

2. Порівняльне моніторингове дослідження результатів вимірювання навчальних досягнень, отриманих шляхом стандартизованого рейтингового та суб'єктивного критеріального оцінювань, випускників навчальних закладів 2014 року, нагороджених золотою (срібною) медаллю (далі - моніторингове дослідження), здійснюється на засадах конфіденційності та на основі аналітичного дослідження статистичних даних, що містяться у Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

3. Тема моніторингового дослідження: "Оцінювання рівня навчальних досягнень випускників навчальних закладів, нагороджених золотою (срібною) медаллю".

4. Об'єктом моніторингового дослідження є результати вимірювання навчальних досягнень, отриманих шляхом стандартизованого рейтингового та суб'єктивного критеріального оцінювань.

5. Предметом моніторингового дослідження є стан додержання єдиних підходів до оцінювання навчальних досягнень учнів-випускників навчальних закладів, нагороджених золотою (срібною) медаллю.

II. Мета та завдання моніторингового дослідження

1. Метою моніторингового дослідження є порівняння результатів вимірювання навчальних досягнень, отриманих шляхом стандартизованого рейтингового та суб'єктивного критеріального оцінювань, випускників навчальних закладів, нагороджених золотою (срібною) медаллю.

2. Головні завдання моніторингового дослідження:

1) аналіз статистичних показників результатів зовнішнього незалежного оцінювання учнів-випускників навчальних закладів, нагороджених золотою (срібною) медаллю;

2) встановлення співвідношення між результатами зовнішнього незалежного оцінювання учнів-випускників навчальних закладів, нагороджених золотою або срібною медаллю, та високим рівнем навчальних досягнень, засвідченим наявністю атестата про повну загальну середню освіту з відзнакою;

3) розроблення рекомендацій щодо додержання єдиних підходів до оцінювання навчальних досягнень учнів-випускників навчальних закладів.

III. Проведення моніторингового дослідження

1. Для здійснення моніторингового дослідження використовуються дані, що містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

2. Аналіз даних, що містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, здійснює спеціальна робоча група.

1) До складу робочої групи включаються представники Міністерства освіти і науки України, Державного підприємства "Інфоресурс" та Українського центру оцінювання якості освіти.

2) Склад робочої групи визначається Міністерством освіти і науки України.

3. Моніторингове дослідження передбачає визначення статистичних показників для груп учнів-випускників навчальних закладів, нагороджених золотою (срібною) медаллю, відібраних з урахуванням кількості отриманих ними балів з певних навчальних предметів:

1) абітурієнти, які отримали від 124 до 149,5 бала;

2) абітурієнти, які отримали від 150 до 200 балів;

3) абітурієнти, які отримали від 175 до 200 балів;

4) абітурієнти, які отримали від 190 до 200 балів;

5) абітурієнти, які отримали 200 балів.

4. Інтерпретація та представлення результатів дослідження здійснюються на локальному, регіональному та загальнодержавному рівнях.

5. Структура та конкретні параметри дослідження, порядок обробки даних встановлюються робочою групою.

6. За підсумками аналізу даних, що містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, Український центр оцінювання якості освіти здійснює підготовку звіту "Порівняння результатів вимірювання навчальних досягнень, отриманих шляхом стандартизованого рейтингового та суб'єктивного критеріального оцінювань, випускників навчальних закладів 2014 року, нагороджених золотою (срібною) медаллю".

Директор Українського центру
оцінювання якості освіти


І.Л. Лікарчук

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.mon.gov.ua}вгору