Документ v0821864-14, поточна редакція — Прийняття від 16.12.2014

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

16.12.2014  № 821

Про затвердження переліків показників якості телекомунікаційних послуг, рівні яких підлягають обов'язковому оприлюдненню у 2016 році

Відповідно до статей 18, 21 Закону України "Про телекомунікації", пункту 3.2 Положення про якість телекомунікаційних послуг, затвердженого рішенням НКРЗ від 15.04.2010 № 174 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.06.2010 за № 429/17724 (далі - Положення), з метою забезпечення всебічного і періодичного інформування споживачів про рівні якості телекомунікаційних послуг, які надаються операторами телекомунікацій, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Перелік показників якості послуг фіксованого телефонного зв'язку, рівні яких підлягають обов'язковому оприлюдненню операторами телекомунікацій у 2016 році (додаток 1), Перелік показників якості послуг рухомого (мобільного) зв'язку, рівні яких підлягають обов'язковому оприлюдненню операторами телекомунікацій у 2016 році (додаток 2), та Перелік показників якості послуг із доступу до Інтернету, рівні яких підлягають обов'язковому оприлюдненню операторами телекомунікацій у 2016 році (додаток 3).

2. Операторам телекомунікацій відповідно до розділу 4 Положення протягом 2015 року забезпечити проведення випробувань показників якості телекомунікаційних послуг, які включені до переліків показників якості послуг, що визначені у пункті 1 цього рішення.

3. Операторам телекомунікацій оприлюднити інформацію щодо якості телекомунікаційних послуг у порядку, встановленому пунктом 3.3 Положення, та подати до НКРЗІ звіти за 2015 рік за формою згідно з додатком до Положення (11-ЯТП) не пізніше 30 січня 2016 року.

4. Департаменту зв'язку провести узагальнення звітів операторів телекомунікацій за 2015 рік та розмістити їх на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет до 31 березня 2016 року.

5. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікувати в офіційному державному бюлетені.

Голова НКРЗІ

О. Животовський
Додаток 1
до рішення НКРЗІ
16.12.2014  № 821

ПЕРЕЛІК
показників якості послуг фіксованого телефонного зв'язку, рівні яких підлягатимуть обов'язковому оприлюдненню операторами телекомунікацій у 2016 році

1. Відсоток заяв про підключення кінцевого обладнання споживачів до мережі місцевого телефонного зв'язку, виконаних за нормований час.

2. Відсоток справних таксофонів.

3. Кількість звернень щодо сторонніх підключень з розрахунку на одну лінію доступу за рік.

4. Відсоток заяв про пошкодження телекомунікаційної мережі, виконаних за нормований час.

5. Кількість заяв про пошкодження телекомунікаційної мережі з розрахунку на одну лінію доступу за рік.

6. Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності).

7. Відсоток звернень щодо організаційних аспектів обслуговування.

8. Відсоток звернень щодо технічних аспектів обслуговування.

9. Відсоток неуспішних викликів для міжміських викликів.

10. Відсоток неуспішних викликів для місцевих викликів.

11. Відсоток викликів, які відповідають нормам за часом завершення виклику для міжміських викликів.

12. Відсоток викликів, які відповідають нормам за часом завершення виклику для місцевих викликів.

13. Відсоток неуспішних викликів для місцевих викликів до служб екстреної допомоги (СЕД).

14. Відсоток з'єднань, що відповідають нормам за якістю передачі мовної інформації, для методів оцінки за автоматичним методом вимірювання якості передачі мови.


__________
Примітки.


1. Методи випробування якості послуг фіксованого телефонного зв'язку зазначені у СОУ 64.2 - 00017584 - 002:2009 "Телекомунікаційні мережі фіксованого телефонного зв'язку загального користування. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ. Показники якості. Методи випробувань".
2. Граничні нормовані рівні встановлені наказом Міністерства транспорту та зв'язку України "Про встановлення рівнів якості послуг фіксованого телефонного зв'язку" від 22.02.2010 № 91, зареєстрованим Міністерством юстиції України 15.03.2010 за № 220/17515.

Директор Департаменту зв'язку

І.І. Хохотва
Додаток 2
до рішення НКРЗІ
16.12.2014  № 821

ПЕРЕЛІК
показників якості послуг рухомого (мобільного) зв'язку, рівні яких підлягатимуть обов'язковому оприлюдненню операторами телекомунікацій у 2016 році

1. Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності).

2. Відсоток відкритих особових рахунків абонентів попередньо оплачених послуг, на які були отримані звернення від споживачів щодо некоректності (неправильності) розрахунку за надані послуги.

3. Відсоток звернень щодо організаційних аспектів обслуговування.

4. Відсоток звернень щодо технічних аспектів обслуговування.

5. Відсоток неуспішних викликів для національних викликів.

6. Відсоток викликів, які відповідають нормам за часом завершення викликів для національних викликів.

7. Відсоток встановлених з'єднань, які закінчилися передчасним роз'єднанням не за ініціативою абонента для національних з'єднань.

8. Коефіцієнт непридатності радіомережі.

9. Коефіцієнт недоступності мережі.

10. Відсоток спроб підключення та реєстрації у мережі, які відповідають нормам за часом підключення та реєстрації у мережі.

11. Відсоток неуспішних спроб приєднання до мережі з комутацією пакетів.

12. Відсоток спроб приєднання до мережі з комутацією пакетів, які відповідають нормам за часом приєднання до мережі з комутацією пакетів.

13. Відсоток з'єднань, що відповідають нормам за якістю передачі мовної інформації, для методів оцінки за автоматичним методом вимірювання якості передачі мови.

14. Відсоток повідомлень SMS, що відповідають нормам за часом доставки від кінця до кінця.

15. Відсоток недоставлених повідомлень SMS.


__________
Примітки:


1. Методи випробування якості послуг рухомого (мобільного) зв'язку зазначені у СОУ 64.2-00017584-006:2009 "Телекомунікаційні мережі рухомого (мобільного) зв'язку загального користування. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ. Показники якості. Методи випробування".
2. Граничні нормовані рівні встановлені наказом Міністерства транспорту та зв'язку України "Про встановлення рівнів якості послуг рухомого (мобільного) зв'язку" від 19.03.2010 № 147, зареєстрованим Міністерством юстиції України 06.04.2010 за № 277/17572.

Директор Департаменту зв'язку

І.І. Хохотва
Додаток 3
до рішення НКРЗІ
16.12.2014  № 821

ПЕРЕЛІК
показників якості послуг із доступу до Інтернету, рівні яких підлягають обов'язковому оприлюдненню операторами телекомунікацій у 2016 році

1. Нормований час усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі та відновлення доступу до послуг зі встановленими значеннями показників якості.

2. Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності).

3. Відсоток звернень щодо організаційних аспектів обслуговування.

4. Відсоток звернень щодо технічних аспектів обслуговування.

5. Відсоток реєстрацій, які відповідають нормам за часом реєстрації в мережі.

6. Відсоток незадовільних з'єднань за швидкістю передачі даних.

7. Відсоток успішних реєстрацій у мережі.

8. Відсоток відмов

__________
Примітки.


1. Методи випробування якості послуг із передачі даних та доступу до Інтернету зазначені у СОУ 61-34620942-011:2012 "Телекомунікаційні мережі передачі даних загального користування Телекомунікаційні послуги. Основні показники якості. Методи випробування".
2. Граничні нормовані рівні встановлені наказом Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України "Про затвердження показників якості послуг із передачі даних, доступу до Інтернету та їх рівнів" від 28.12.2012 № 803, зареєстрованим Міністерством юстиції України 21 січня 2013 за № 135/22667.

Директор Департаменту зв'язку

І.І. Хохотва

{Текст взято з сайту НКРЗІ http://www.nkrzi.gov.ua}вгору