Документ v0817225-07, поточна редакція — Прийняття від 17.01.2007

             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
Л И С Т
17.01.2007 N 619/7/15-0817

Про особливості адміністрування збору за спеціальне
водокористування у 2007 році

У зв'язку з прийняттям Верховною Радою України Законів
України від 19 грудня 2006 року N 489-V ( 489-16 ) "Про Державний
бюджет України на 2007 рік" та від 30 листопада 2006 року N 398-V
( 398-16 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
з питань оподаткування" (далі - Закон N 398-V) Державна податкова
адміністрація України інформує про особливості адміністрування у
2007 році збору за спеціальне водокористування.
Підпунктом 6 пункту 3 розділу II "Прикінцеві положення"
Закону N 398-V ( 398-16 ) з 1 січня 2007 року запроваджені
нормативи збору за спеціальне водокористування в частині
використання поверхневих та підземних вод, використання води для
потреб гідроенергетики, використання поверхневих вод для потреб
водного транспорту (крім стоянкового, службово-допоміжного і
буксирного флотів) та використання поверхневих та підземних вод
для потреб рибництва згідно з додатком N 2 до цього Закону, який є
його невід'ємною частиною.
Пунктом 8 ст. 14 Водного кодексу України від
6 червня 1995 року N 213/95-ВР ( 213/95-ВР ) визначено,
що нормативи збору за спеціальне водокористування затверджуються
постановами Кабінету Міністрів України. Проте, у зв'язку з тим, що
у 2006 році Ухвалою Вищого адміністративного суду України від
22.03.06 ( n0067760-06 ) було визнано недійсними постанови
Кабінету Міністрів України, які змінювали нормативи збору за
спеціальне водокористування, то з метою уникнення подібних
прецедентів у 2007 році пп. 9 п. 3 розділу II "Прикінцеві
положення" Закону N 398-V ( 398-16 ) зупиняється дія п. 8 ст. 14
Водного кодексу України в частині встановлення Кабінетом Міністрів
України нормативів збору за спеціальне водокористування, крім
встановлення нормативів збору, які справляються за скидання
забруднюючих речовин у водні об'єкти.
Нові нормативи збору за спеціальне водокористування порівняно
з нормативами, що застосовувались у минулому році збільшились.
З метою зменшення навантаження на населення за споживання
води, отеплення, тощо, Законом N 398-V ( 398-16 ) встановлені
понижуючі коефіцієнти: до нормативів збору за спеціальне водокористування в частині
використання поверхневих вод басейнів річок та підземних вод
підприємствами житлово-комунального господарства застосовується
коефіцієнт 0,3; для теплоелектростанцій з прямоточною системою водоспоживання
збір за обсяг поверхневої води, пропущеної через конденсатори
турбін для охолодження конденсату, обчислюється із застосуванням
коефіцієнта 0,005;
Порядок обчислення і сплати збору за спеціальне
водокористування у 2007 році не змінюється.
Крім цього зауважуємо, що оскільки нормативи збору за
спеціальне водокористування вводяться в дію з 1 січня 2007 року,
то відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від
6 листопада 2003 року N 1735 ( 1735-2003-п ) "Про проведення
індексації нормативів плати (збору) за використання природних
ресурсів" вони є нововведеними, тому відповідно до вказаного
пункту постанови індексація нововведених нормативів збору за
спеціальне водокористування не проводиться.
Зобов'язуємо довести цей лист до відома та використання у
роботі до підпорядкованих структурних підрозділів та платників
збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за
користування водами для потреб гідроенергетики і водного
транспорту.
Заступник Голови Л.Є.Боєнковгору