Документ v0811225-09, поточна редакція — Прийняття від 25.05.2009

             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
Л И С Т
25.05.2009 N 10811/7/15-0217
Державній податковій
адміністрації у м. Києві

Про розгляд листа

Державна податкова адміністрація України розглянула лист ЗАТ
<...> щодо особливостей визначення груп основних фондів та
застосування норм амортизації і повідомляє.
Визначення груп основних фондів для нарахування
амортизаційних відрахувань з метою оподаткування має здійснюватись
виключно на підставі Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ) (стаття 8).
Для цілей бухгалтерського обліку формування інформації з
основних засобів, у тому числі нарахування амортизації, має
здійснюватись згідно з вимогами Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 7 "Основні фонди", затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 27.04.2000 N 92 ( z0288-00 ),
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.05.2000 за
N 288/4509.
Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7
"Основні фонди" ( z0288-00 ) об'єкт основних засобів - це:
закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього;
конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання
певних самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно
з'єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають
для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування
та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати
свої функції, а комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу,
а не самостійно; інший актив, що відповідає визначенню основних
засобів, або частина такого активу, що контролюється
підприємством.
Законом України "Про телекомунікації" від 18.11.2003
N 1280-IV ( 1280-15 ) (зі змінами та доповненнями)
телекомунікаційна мережа визначена як комплекс технічних засобів
телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації,
комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів,
письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого
роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних
системах між кінцевим обладнанням. У свою чергу, під технічними
засобами телекомунікацій розуміють обладнання, станційні та
лінійні споруди, призначені для утворення телекомунікаційних
мереж; а під спорудами електрозв'язку - будівлі, вежі, антени, що
використовуються для організації електрозв'язку (телекомунікації).
Крім того, відповідно до Національного стандарту N 2 "Оцінка
нерухомого майна", затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 28 жовтня 2004 р. N 1442 ( 1442-2004-п ), споруди -
земельні поліпшення, що не належать до будівель та приміщень,
призначені для виконання спеціальних технічних функцій (дамби,
тонелі, естакади, мости тощо); а передавальні пристрої - земельні
поліпшення, створені для виконання спеціальних функцій з передачі
енергії, речовини, сигналу, інформації тощо будь-якого походження
та виду на відстань (лінії електропередачі, трубопроводи,
водопроводи, теплові та газові мережі, лінії зв'язку тощо).
Підпункт 8.2.2 п. 8.2 ст. 8 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) установлено, що будівлі,
споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, в тому
числі жилі будинки та їх частини (квартири і місця загального
користування), вартість капітального поліпшення землі відносяться
до групи 1 основних фондів.
До складу 4 групи належать електронно-обчислювальні машини,
інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з
ними засоби зчитування або друку інформації, інші інформаційні
системи, комп'ютерні програми, телефони (у тому числі
стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість
малоцінних товарів (предметів).
При цьому слово "інші" у контексті "інші інформаційні
системи" доповнює перелік складових 4 групи, які наведені перед
словосполученням "інші інформаційні системи", тобто дозволяє
розширити перелік основних засобів, пов'язаних з
електронно-обчислювальними машинами, іншими машинами для
автоматичного оброблення інформації, пов'язаними з ними засоби
зчитування або друку інформації (за аналогією - словосполучення
"інші машини для автоматичного оброблення інформації" в даному
визначенні розширяє поняття "електронно-обчислювальні машини").
Утворення телекомунікаційних мереж не можливе без призначених
для цього телекомунікаційних споруд та антен, які є передавальними
пристроями. Підпунктом 8.2.2 п. 8.2 ст. 8 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), який є законом
прямої дії, споруди, їх структурні компоненти та передавальні
пристрої класифіковані, як 1 група основних фондів, і як наслідок
не можуть бути віднесені до 4 групи основних фондів.
З огляду на викладене, Державна податкова адміністрація
України вважає за можливе віднесення телекомунікаційних мереж лише
до складу основних фондів 1 групи.
Заступник Голови С.В.Чекашкінвгору