Документ v0801342-99, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 19.10.2000, підстава - v0578342-00

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 801 від 08.12.99
м.Київ
vd991208 vn801
( Наказ скасовано на підставі Наказу Державної
митної служби
N 578 ( v0578342-00 ) від 19.10.2000 )
Про затвердження Загальних вимог Державної митної
служби щодо облаштування територій та об'єктів митної
інфраструктури спеціальних (вільних) економічних зон

На виконання законів України та указів Президента України,
які визначають порядок утворення та функціонування спеціальних
(вільних) економічних зон в окремих регіонах України,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Загальні вимоги Державної митної служби щодо
облаштування територій та об'єктів митної інфраструктури
спеціальних (вільних) економічних зон (додаються).
2. Начальникам митниць: 2.1. Довести цей наказ до органів господарського розвитку й
управління спеціальних (вільних) економічних зон. 2.2. Затвердити склад комісій з обстеження територій та
об'єктів митної інфраструктури спеціальних (вільних) економічних
зон з метою визначення можливості запровадження в них режиму
спеціальної митної зони. 2.3. Своєчасно інформувати Держмитслужбу про дату остаточного
обстеження територій та об'єктів митної інфраструктури спеціальних
(вільних) економічних зон.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Служби Соболя І.М.
В.о. Голови Служби О.Б.Єгоров
Затверджено
наказом Держмитслужби України
від 8 грудня 1999 р. N 801
Загальні вимоги
Державної митної служби щодо облаштування територій та
об'єктів митної інфраструктури спеціальних (вільних)
економічних зон
Загальні вимоги Державної митної служби щодо облаштування
територій та об'єктів митної інфраструктури спеціальних (вільних)
економічних зон (далі - Загальні вимоги) розроблено відповідно до
Закону України від 13.10.92 N 2673-XII ( 2673-12 ) "Про загальні
засади створення і функціонування спеціальних (вільних)
економічних зон", законів України та указів Президента України про
спеціальні (вільні) економічні зони в окремих регіонах, Митного
кодексу України ( 1970-12 ) та інших законодавчих актів з метою
дотримання митними органами під час затвердження акта про
здавання-приймання Державною митною службою України об'єктів
митної інфраструктури спеціальних (вільних) економічних зон. Організація робіт з облаштування території та об'єктів митної
інфраструктури спеціальної (вільної) економічної зони (далі - СЕЗ)
і фінансування цих робіт здійснюється органом господарського
розвитку й управління СЕЗ. Підставою для роботи комісії Держмитслужби з обстеження
території та об'єктів митної інфраструктури СЕЗ вважається
повідомлення органу господарського розвитку й управління СЕЗ про
готовність цих об'єктів до встановлення на території СЕЗ режиму
спеціальної митної зони. Акт здавання-приймання об'єктів митної інфраструктури СЕЗ
(далі - акт) складається органом господарського розвитку й
управління СЕЗ, підписується головою та членами комісії,
керівником органу господарського розвитку та управління СЕЗ,
погоджується з місцевою облдержадміністрацією та затверджується
Державною митною службою України або уповноваженою нею
регіональною митницею. До моменту затвердження акта повинні бути завершені всі
роботи з облаштування території, об'єктів митної інфраструктури,
отримані необхідні дозволи державних контрольних органів. Комісією Держмитслужби (або за її дорученням - регіональної
митниці, у зоні діяльності якої розміщуються об'єкти СЕЗ) може
проводитися попередня перевірка стану готовності об'єктів СЕЗ до
експлуатації. За результатами перевірки складається протокол, у
якому мають бути відображені виявлені недоліки з питань, які
вноситимуться до акта. З дня затвердження зазначеного акта на території СЕЗ
запроваджується режим спеціальної митної зони. Реєстрація
затверджених актів про здавання-приймання здійснюється в
Держмитслужбі за єдиним реєстром. Акт здавання-приймання в експлуатацію території та об'єктів
митної інфраструктури СЕЗ затверджується Держмитслужбою в разі
дотримання таких вимог: 1. Територія СЕЗ повинна бути огороджена по периметру таким
чином, щоб забезпечувати запобігання несанкціонованому і
неконтрольованому проникненню і переміщенню на територію СЕЗ або
за її межі фізичних осіб, транспортних засобів, вантажів та інших
предметів. З урахуванням характеру виробництва, особливостей
розташування на місцевості, режиму пропуску на територію зони і
т.п. регіональна митниця може встановлювати додаткові вимоги до
обладнання огорожі та забезпечення охорони СЕЗ (наявність договору
зі службою охорони, якщо у підприємства відсутні підрозділи, що
здійснюють охорону території; освітлення в нічний час;
застосування електронної системи охорони та спостереження;
мобільний контроль; установлення вишок для візуального
спостереження). 2. Пункти пропуску через межу спеціальної економічної зони
(контрольно-пропускні пункти) установлюються для забезпечення
можливості здійснення ефективного митного контролю під час
переміщення в (із) СЕЗ громадян, а також транспортних засобів,
товарів, майна та інших предметів суб'єктів господарювання СЕЗ.
При встановленні контрольно-пропускних пунктів (далі - КПП) та
визначенні режиму їх роботи потрібно враховувати різноманітні
фактори та особливості конкретної СЕЗ (інтенсивність та напрямок
руху транспортних засобів, пішоходів, початок та кінець робочої
зміни тощо). Залежно від цього режим роботи КПП може бути
цілодобовим, протягом робочого дня, протягом незначного часу з
викликом інспекторів митниці або на початку та в кінці робочої
зміни. Якщо переміщення залізничного транспорту та морських суден
не буде носити безперервного характеру, то митний контроль та
пропуск цих транспортних засобів можна здійснювати за викликом
інспекторів митниці. Це забезпечить виконання завдань, покладених
на митні органи, оптимальною кількістю особового складу та
рівномірну завантаженість співробітників. КПП та службові споруди
для виконання службових обов'язків співробітниками митниці мають
містити приміщення (з розрахунку 4-5,5 кв.м на посадову особу) з
меблями, металевими шафами для зберігання службової документації
та митних забезпечень, зброї і засобів захисту, засобами
радіотелефонного зв'язку, ПЕОМ з локальною мережею для обліку
товарів, які ввозяться/вивозяться в (із) СЕЗ, а також
протипожежною та охоронною сигналізацією. У разі потреби КПП
доцільно обладнати засобами спостереження за переміщенням
транспорту, морських плавзасобів, товарів в (із) територію
спеціальної економічної зони та засобами обмеження таких
переміщень (датчиками, світлофорами тощо). Слід також передбачити кімнату для особистого огляду громадян
з урахуванням вимог статті 32 Митного кодексу України ( 1970-12 ). 3. Для розміщення затриманих та конфіскованих товарів,
предметів та автотранспортних засобів потрібно передбачити
складське приміщення, розташоване на території СЕЗ і обладнане
меблями та складським обладнанням, протипожежною та охоронною
сигналізацією. 4. Службові та складські приміщення, обладнання, засоби
зв'язку та транспортні засоби, потрібні виключно для здійснення
митного контролю і митного оформлення, надаються працівникам
митниці органом господарського розвитку й управління СЕЗ на
безоплатній основі. 5. Для митного огляду автомобілів та залізничних вагонів
органом господарського розвитку й управління СЕЗ обладнуються
майданчики з оглядовою ямою, естакадою, вагами, іншими засобами
контролю в разі потреби та засобами техніки безпеки. 6. Для забезпечення функціонування СЕЗ та здійснення якісного
митного контролю за переміщенням вантажів через межі зони СЕЗ
органові господарського розвитку й управління СЕЗ необхідно: - передбачити надання чергового автотранспортного засобу
суб'єктами господарювання СЕЗ для об'їзду території спеціальної
митної зони та проведення оперативних заходів; - до моменту підписання Держмитслужбою акта
здавання-приймання в експлуатацію об'єктів митної інфраструктури
СЕЗ провести повну інвентаризацію всіх матеріальних засобів, які
належать суб'єктам господарювання і перебувають на території СЕЗ,
із залученням фахівців відповідних служб та митниці; - вивести всі підприємства, які не отримали дозволу органу
господарського розвитку й управління СЕЗ на здійснення
господарської діяльності на території СЕЗ, та їх власність за межі
СЕЗ; - зобов'язати суб'єктів підприємницької діяльності України,
які займаються агентською діяльністю, надають
транспортно-експедиційні та інші послуги в СЕЗ, мати дозвіл органу
господарського розвитку й управління спеціальної економічної зони; - узгодити з митницею вид перепусток, порядок їх видачі та
порядок пропуску в (із) СЕЗ транспортних засобів, вантажів та
громадян; - узгодити та затвердити схеми зон митного контролю,
обладнати та позначити їх межу на місцевості; - підготувати карти території СЕЗ зі схемою розміщення в ній
підприємств, установ, організацій, суміжних та сервісних служб; - надати митниці затверджений органом господарського розвитку
й управління СЕЗ перелік видів економічної діяльності на території
спеціальної економічної зони та перелік суб'єктів підприємницької
діяльності, зареєстрованих на території СЕЗ, з метою їх
акредитації в митниці. 7. Митниця має право встановлювати додаткові конкретні вимоги
до облаштування об'єктів митної інфраструктури для забезпечення
запобігання несанкціонованому проникненню і переміщенню через межу
СЕЗ фізичних осіб, транспортних засобів, вантажів, а також
якісного митного контролю і митного оформлення. 8. Митниця спільно з органом господарського розвитку й
управління СЕЗ повинна підготувати, узгодити з іншими контрольними
органами технологічну схему митного контролю товарів та майна, що
переміщується через межу СЕЗ.вгору