Документ v07_4150-16, поточна редакція — Прийняття від 12.04.2016

РАХУНКОВА ПАЛАТА

РІШЕННЯ

12.04.2016  № 7-4

Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на реконструкцію споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці і утилізації осадів Бортницької станції аерації

Відповідно до статті 98 Конституції України, статей 7, 25, 26, 35 і 36 Закону України "Про Рахункову палату" розглянуто Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на реконструкцію споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці і утилізації осадів Бортницької станції аерації. За результатами розгляду Рахункова палата встановила:

1. У 2014 - 2015 роках із виділених Мінрегіону з державного бюджету за КПКВК 2751520 відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 № 298 і від 04.06.2015 № 386 на реалізацію проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації" (далі - Проект) 189,5 млн. грн. (2014 рік - 109,0 млн. грн., 2015 рік - 80,5 млн. грн.) використано лише 37,6 млн. гривень. При цьому через неефективні управлінські рішення та їх неприйняття з боку учасників бюджетного процесу (Мінрегіон, Департамент ЖКІ, Київводоканал) у 2014 році 104,5 млн. грн., а в 2015 році 47,4 млн. грн. асигнувань, відкритих у повному обсязі, але не спрямованих, у кінці бюджетного року повернено до спеціального фонду державного бюджету як невикористані. Неефективно витрачено 1,7 млн. грн. бюджетних коштів.

2. Організація реалізації Проекту у 2014 - 2015 роках була незадовільною. У результаті на початок 2016 року виконано лише 23,3 відс. від запланованого обсягу робіт 5-го пускового комплексу I черги будівництва Проекту, які є підготовчими роботами за Проектом і мають бути виконані українською стороною для залучення кредиту уряду Японії.

2.1. Процес узгодження у 2014 році Мінрегіоном, Мінфіном, Мінприроди проекту урядового рішення про визначення джерелом та обсягів фінансування Проекту залишків коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища (постанова Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 № 298) був довготривалим. Як наслідок, асигнування за бюджетною програмою за КПКВК 2751520 одержувачу затверджені тільки 26.08.2014, що не сприяло виконанню у 2014 році запланованих робіт з реконструкції Бортницької станції аерації.

2.2. Заявлена Мінрегіоном до Мінприроди за пропозицією Київводоканалу потреба в коштах Державного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2014 рік необґрунтовано завищена на 6338,5 тис. гривень. Виконання будівельних робіт на цю суму не передбачалося, через що зазначені кошти не були використані і повернені до державного бюджету, що свідчить про неефективне управління ними.

2.3. Мінрегіон за наявності проблем вже на першому етапі реалізації Проекту (2014 рік) не здійснював внутрішнього аудиторського контролю за використанням Київводоканалом коштів державного бюджету, виділених йому на цю мету. Також не обговорювалося питання залучення міжнародних експертів для здійснення контролю за виконанням робіт у рамках реалізації Проекту та його фінансового моніторингу на засіданнях Міжвідомчої робочої групи, організаційне забезпечення якої фактично здійснював Мінрегіон, що є недотриманням вимог п. 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 450-р.

2.4. Київводоканалом як одержувачем бюджетних коштів за КПКВК 2751520 і замовником проектних та будівельних робіт за Проектом не забезпечено в повному обсязі виконання функцій, делегованих йому Мінрегіоном (2014 рік), Департаментом ЖКІ (2015 рік). Через необхідність виправлення технічних прорахунків і недоліків Проекту початок його реалізації відтермінований на рік.

У 2014 році за наявності нормативно-правових актів, урядових доручень, протокольних рішень Міжвідомчої робочої групи (утворена відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 450-р) щодо реалізації Проекту, експертного звіту кошторисної частини проектної документації на підготовчі роботи частини Проекту 5-го пускового комплексу I черги (від 25.11.2014) комітетом з конкурсних торгів не визначено переможця процедури закупівель. Як наслідок, 97661,8 тис. грн. не були використані і повернені до державного бюджету.

Також у результаті невиконання проектною організацією частини робіт з коригування проектно-кошторисної документації (349,8 тис. грн.) та непроведення її експертизи (131,0 тис. грн.) кошти на загальну суму 480,8 тис. грн. повернені до державного бюджету.

У 2015 році Київводоканал, не скориставшись можливістю визначення виконавця будівельних робіт у 2014 році, закупівлю робіт розпочав лише через 7 місяців (оголошення від 22.07.2015). Крім того, через недоліки в організації робіт, які не передбачалися ні календарним планом, ні проектною документацією, їх обсяг скоротився майже на 59 відс., кошти на цю мету (45229,8 тис. грн.) не були використані і повернені наприкінці року до державного бюджету. При цьому Київводоканал не інформував Департамент ЖКІ про проведення генпідрядником робіт на будмайданчику Бортницької станції аерації без належних підстав.

3. Нормативно-правовими актами в цілому врегульоване питання проведення реконструкції Бортницької станції аерації та використання у 2014 - 2015 роках коштів державного бюджету для виконання робіт за Проектом. Водночас невизначеність КМДА та Київради щодо комунального майна, яке має бути передане на період реконструкції (до 31.12.2055) в управління Київводоканалу та надалі в іпотеку Кабінету Міністрів України (в особі Мінфіну), створює високий ризик відтермінування початку використання кредиту, залученого державою згідно із Законом України від 02.09.2015 № 664, для подальшої реалізації Проекту. Затягування процесу комплексної реконструкції станції ще більше підвищує ризик небезпеки для життя і здоров'я мільйонів людей.

Крім того, обсяг фінансування підготовчих робіт 5-го пускового комплексу I черги Проекту у 2016 році за рахунок коштів державного бюджету у Комплексній цільовій програмі підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020 роки, яка затверджена рішенням Київміськради від 17.03.2016 № 232/232, завищений на 16,9 млн. грн. порівняно із бюджетними призначеннями, затвердженими законом про Державний бюджет України на 2016 рік.

4. Київводоканалом неефективно використано 1679,8 тис. грн. коштів державного бюджету:

- у 2014 році за проведену ДП "Укрдержбудекспертиза" експертизу кошторисної частини проектної документації 5-го пускового комплексу I черги, яка не використовувалась, сплачено 68,7 тис. грн.;

- у 2015 році не здійснено гарантійного утримання в розмірі 5 відс. від суми кожного акта приймання виконаних робіт відповідно до умов договору від 29.09.2015, укладеного з ТОВ "Альтіс-Констракшн", їх оплату у сумі 1611,1 тис. грн. здійснено стовідсотково. Вказана сума у квітні 2016 року утримана Київводоканалом, що підтверджено даними бухгалтерського обліку.

5. У порушення частини першої ст. 10 Закону України від 10.04.2014 № 1197 "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон № 1197) Київводоканал не подав для оприлюднення на веб-порталі уповноваженого органу звіт про виконання договору з коригування проектно-кошторисної документації після закінчення строку дії договору (31.12.2015). Умовами договору з проектувальником передбачено зобов'язання виконавця усунути недоліки, які будуть виявлені в процесі виконання будівельно-монтажних робіт, узгодивши строки їх виконання.

6. Результативні показники бюджетної програми (КПКВК 2751520) у 2014 - 2015 роках не виконані в частині 5-го пускового комплексу I черги будівництва, що не сприяє досягненню мети бюджетної програми - уникнення техногенної та екологічної катастрофи, вирішення основних проблем, пов'язаних з очисткою стічних вод й утилізацією осаду Бортницької станції аерації.

При низькому обсязі виконання робіт на початок 2016 року результатом використання розпорядниками та одержувачем коштів державного бюджету, спрямованих на вказану мету, є накопичені неоплачені зобов'язання та додаткова потреба у майже 30 млн. грн., джерело фінансування яких не визначено. Найбільший обсяг робіт вартістю близько 90 млн. грн. має бути виконаний у 2016 році відповідно до договору підряду.

У первинних облікових документах (локальних кошторисах та актах виконаних робіт) Київводоканалом не зазначено площ, на яких здійснено підготовчі роботи для реалізації Проекту. Як наслідок, не створено умов для оцінки стану повноти виконання будівельних робіт, ефективності використання бюджетних коштів за КПКВК 2751520.

За результатами обговорення та на підставі вищевикладеного Рахункова палата ВИРІШИЛА:

1. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на реконструкцію споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці і утилізації осадів Бортницької станції аерації затвердити.

2. Кабінету Міністрів України рекомендувати розглянути на засіданні профільного урядового комітету інформацію Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Київської міської державної адміністрації про стан виконання зобов'язань української сторони для набрання чинності договором з урядом Японії, ратифікованим Законом України від 02.09.2015 № 664, у частині реалізації проекту реконструкції Бортницької станції аерації, термінових заходів щодо усунення порушень і недоліків, а також стану вирішення питань щодо майна територіальної громади м. Києва, яке передаватиметься в іпотеку Мінфіну на 40 років.

3. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України рекомендувати:

- забезпечити проведення інвентаризації неоплачених станом на 01.01.2016 зобов'язань за проектом реконструкції в частині 5-го пускового комплексу I черги, а також забезпечити вчасне завершення робіт на об'єкті;

- розглянути на засіданні Міжвідомчої робочої групи питання визначення можливих джерел фінансування 5-го пускового комплексу і черги за рахунок державного бюджету і міського бюджету м. Києва;

- розглянути на засіданні Міжвідомчої робочої групи питання доцільності залучення міжнародних експертів для здійснення контролю за виконанням робіт у рамках реалізації Проекту та його фінансового моніторингу;

- включити до плану роботи підрозділу внутрішнього аудиту питання перевірки використання Київводоканалом бюджетних коштів, виділених на реконструкцію споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії для обробки і утилізації осадів;

- вжити заходів щодо усунення виявлених порушень і недоліків та забезпечення виконання рекомендацій Рахункової палати із цього питання.

4. Київській міській державній адміністрації рекомендувати:

- прискорити вирішення питань щодо майна територіальної громади м. Києва, яке передаватиметься в іпотеку Мінфіну на 40 років;

- забезпечити приведення обсягу фінансування підготовчих робіт 5-го пускового комплексу I черги у 2016 році за рахунок коштів Державного бюджету України у Комплексній програмі, затвердженій рішенням Київміськради від 17.03.2016 № 232/232, у відповідність із затвердженими у Державному бюджеті України бюджетними призначеннями на цю мету;

- розглянути питання підвищення відповідальності КМДА за управління та використання коштів державного бюджету на реалізацію Проекту.

5. Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) рекомендувати:

- виконувати в повному обсязі функції та повноваження розпорядника бюджетних коштів відповідно до вимог бюджетного законодавства;

- подати пропозиції щодо внесення змін до Комплексної програми, затвердженої рішенням Київміськради від 17.03.2016 № 232/232, у частині приведення обсягу фінансування підготовчих робіт 5-го пускового комплексу I черги Проекту у 2016 році за рахунок коштів Державного бюджету України у відповідність із затвердженим обсягом бюджетних призначень на цей рік;

- вжити заходів щодо усунення виявлених порушень і недоліків та забезпечення виконання рекомендацій Рахункової палати із цього питання.

6. Публічному акціонерному товариству "Акціонерна компанія "Київводоканал" рекомендувати:

- уточнити графік виконання робіт на 5-му пусковому комплексі I черги;

- усунути недоліки та порушення, виявлені аудитом, а також розглянути питання про притягнення до відповідальності посадових осіб, що допустили порушення;

- вжити додаткових заходів для усунення існуючих ризиків незавершення робіт 5-го пускового комплексу I черги будівництва у 2016 році.

7. Надіслати рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту публічному акціонерному товариству "Акціонерна компанія "Київводоканал".

8. Рішення Рахункової палати про результати аудиту надіслати Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерству екології та природних ресурсів України, Київській міській державній адміністрації, Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

9. Надіслати відомості про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на реконструкцію споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці і утилізації осадів Бортницької станції аерації, у формі рішення Рахункової палати Кабінету Міністрів України.

10. Поінформувати про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на реконструкцію споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці і утилізації осадів Бортницької станції аерації, Верховну Раду України.

11. Рішення Рахункової палати, Звіт про результати аудиту та результати його розгляду об'єктом контролю оприлюднити на офіційному веб-сайті Рахункової палати.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Рахункової палати Зарембу І.М.

Голова Рахункової палати

Р.М. Магута

{Текст взято з сайту Рахункової Палати http://www.ac-rada.gov.ua}вгору