Документ v0792731-16, поточна редакція — Редакція від 17.02.2017, підстава - v0233731-17

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.05.2016  № 792

Про затвердження положень про наукові метрологічні центри та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі
№ 233 від 17.02.2017}

Відповідно до частини першої статті 12 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про науковий метрологічний центр - Національний науковий центр "Інститут метрології";

Положення про науковий метрологічний центр - державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів";

Положення про науковий метрологічний центр - державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем";

Положення про науковий метрологічний центр - державне підприємство "Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації".

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 06.03.2001 № 98 "Про затвердження переліків головних організацій Держстандарту України з видів і підвидів вимірювань, метрологічного забезпечення окремих видів контролю та Положення про головні організації";

наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.01.2005 № 8 "Про затвердження Типового положення про державні наукові метрологічні центри Держспоживстандарту України";

наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 14.01.2005 № 11 "Про затвердження Положення про Головний центр Державної метрологічної служби України";

наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29.04.2005 № 106 "Про затвердження положень про національний науковий метрологічний центр та державні наукові метрологічні центри";

наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29.04.2005 № 107 "Про затвердження Положення про Головний центр із забезпечення єдності вимірювань в Україні".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра згідно з розподілом функціональних обов'язків.

Перший
віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України
С.І. КубівЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
10.05.2016  № 792

ПОЛОЖЕННЯ
про науковий метрологічний центр - Національний науковий центр "Інститут метрології"

1. Науковий метрологічний центр - Національний науковий центр "Інститут метрології" (далі - НМЦ - ННЦ "Інститут метрології") є державною науковою установою, що належить до сфери управління Мінекономрозвитку.

2. У своїй діяльності НМЦ - ННЦ "Інститут метрології" керується Законами України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та "Про наукову і науково-технічну діяльність", нормативними документами у сфері метрології та метрологічної діяльності, обов'язковість застосування яких установлена нормативно-правовими актами, а також Статутом та цим Положенням.

3. Основними завданнями НМЦ - ННЦ "Інститут метрології" є:

створення національних еталонів;

удосконалення, зберігання і застосування національних еталонів за видами та підвидами вимірювань, наведеними в таблиці:

Таблиця

Вид вимірювання

Підвид вимірювання

Електрика та магнетизм (ЕМ)

Напруга постійного струму
Опір постійного струму
Постійний струм

Електричний заряд
Форма сигналу струму та напруги

Електричні та магнітні поля

Радіочастотні вимірювання

Матеріали

Довжина (L)

Лазери

Лінійні розмірності

Форма

Складна геометрія

Різна розмірність

здійснює координацію та науково-методичне супроводження робіт із забезпечення єдності вимірювань за відповідними напрямами діяльності;

проводить оцінку відповідності засобів вимірювальної техніки;

проводить калібрування засобів вимірювальної техніки;

проводить повірку засобів вимірювальної техніки, які не застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології та перебувають в експлуатації, на добровільних засадах;

проводить повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за умови:

- наявності міжнародно визнаних калібрувальних та вимірювальних можливостей за відповідними видами та підвидами вимірювань;

- застосування національних еталонів;

- уповноваження на проведення повірки відповідних засобів;

проводить вимірювання у сфері законодавчо регульованої метрології;

веде інформаційний фонд за напрямами своєї діяльності;

здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до його компетенції.

5. НМЦ - ННЦ "Інститут метрології" має право:

здійснювати навчання за програмами післядипломної освіти в установленому порядку, а також утворювати спільно з університетами, академіями, інститутами спеціалізовані кафедри для підготовки фахівців за кваліфікаційним рівнем магістра та/або доктора філософії;

за договорами з юридичними та фізичними особами виконувати інші роботи (надавати інші послуги), пов'язані із забезпеченням єдності вимірювань.

6. Для розгляду питань наукової та науково-технічної діяльності у НМЦ - ННЦ "Інститут метрології" утворюється науково-технічна рада у складі 21 члена відповідно до статті 10 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".

7. Фінансування діяльності НМЦ - ННЦ "Інститут метрології" здійснюється відповідно до статті 28 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

Заступник
директора департаменту
технічного регулюванняО.П. Гіленко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
10.05.2016  № 792

ПОЛОЖЕННЯ
про науковий метрологічний центр - державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів"

1. Науковий метрологічний центр - державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" (далі - НМЦ - ДП "Укрметртестстандарт") належить до сфери управління Мінекономрозвитку.

2. У своїй діяльності НМЦ - ДП "Укрметртестстандарт" керується Законами України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та "Про наукову і науково-технічну діяльність", нормативними документами у сфері метрології та метрологічної діяльності, обов'язковість застосування яких установлена нормативно-правовими актами, а також Статутом та цим Положенням.

3. Основними завданнями НМЦ - ДП "Укрметртестстандарт" є:

створення національних еталонів;

удосконалення, зберігання і застосування національних еталонів за видами та підвидами вимірювань, наведеними в таблиці:

Таблиця

Вид вимірювання

Підвид вимірювання

Електрика та магнетизм (EM)

Імпеданс (до діапазону в МГц)

Змінна напруга (до діапазону в МГц)
Змінний струм
Потужність змінного струму

Висока напруга і струм

Довжина (L)

Кут

Маса та пов'язані з нею величини (M)

Сила

Обертальний момент
В'язкість

Витрата гарячої води

Кількість речовини (QM)

Гази
pH
Електролітична провідність

Термометрія (T)

Вологість

4. НМЦ - ДГІ "Укрметртестстандарт":

здійснює фундаментальні наукові дослідження у сфері метрології, а також виконує роботи, пов'язані з розробленням та реалізацією державних програм з метрології та концепції розвитку метрологічної системи України;

здійснює науково-прикладні дослідження, виконання науково-дослідних робіт, пов'язані зі створенням, удосконаленням, зберіганням, звіренням, застосуванням національних еталонів, створенням систем передачі розмірів одиниць вимірювання;

бере участь у розробленні проектів технічних регламентів, інших нормативно-правових актів, а також нормативних документів у сфері метрології та метрологічної діяльності;

здійснює координацію та науково-методичне супроводження робіт із забезпечення єдності вимірювань за відповідними напрямами діяльності;

проводить оцінку відповідності засобів вимірювальної техніки;

проводить калібрування засобів вимірювальної техніки;

проводить повірку засобів вимірювальної техніки, які не застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології та перебувають в експлуатації, на добровільних засадах;

проводить повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за умови:

- наявності міжнародно визнаних калібрувальних та вимірювальних можливостей за відповідними видами та підвидами вимірювань;

- застосування національних еталонів;

- уповноваження на проведення повірки відповідних засобів;

проводить вимірювання у сфері законодавчо регульованої метрології;

веде інформаційний фонд за напрямами своєї діяльності;

здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до його компетенції.

5. НМЦ - ДП "Укрметртестстандарт" має право за договорами з юридичними та фізичними особами виконувати інші роботи (надавати інші послуги), пов'язані із забезпеченням єдності вимірювань.

6. Для розгляду питань наукової та науково-технічної діяльності у НМЦ - ДП "Укрметртестстандарт" утворюється науково-технічна рада у складі 28 членів відповідно до статті 10 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 233 від 17.02.2017}

8. Фінансування діяльності НМЦ - ДП "Укрметртестстандарт" здійснюється відповідно до статті 28 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

Заступник
директора департаменту
технічного регулюванняО.П. Гіленко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
10.05.2016  № 792

ПОЛОЖЕННЯ
про науковий метрологічний центр - державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем"

1. Науковий метрологічний центр - державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем" (далі - НМЦ - ДП "НДІ "Система") належить до сфери управління Мінекономрозвитку.

2. У своїй діяльності НМЦ - ДП "НДІ "Система" керується Законами України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та "Про наукову і науково-технічну діяльність", нормативними документами у сфері метрології та метрологічної діяльності, обов'язковість застосування яких установлена нормативно-правовими актами, а також Статутом та цим Положенням.

3. Основними завданнями НМЦ - ДП "НДІ "Система" є:

створення національних еталонів;

удосконалення, зберігання і застосування національних еталонів за видом та підвидами вимірювань, наведеними в таблиці:

Таблиця

Вид вимірювання

Підвид вимірювання

Акустика, ультразвук, вібрація (AUV)

Звук у повітрі

Звук у воді

4. НМЦ - ДП "НДІ "Система":

здійснює фундаментальні наукові дослідження у сфері метрології, а також виконує роботи, пов'язані з розробленням та реалізацією державних програм з метрології та концепції розвитку метрологічної системи України;

здійснює науково-прикладні дослідження, виконує науково-дослідні роботи, пов'язані зі створенням, удосконаленням, зберіганням, звіренням, застосуванням національних еталонів, створенням систем передачі розмірів одиниць вимірювання;

бере участь у розробленні проектів технічних регламентів, інших нормативно-правових актів, а також нормативних документів у сфері метрології та метрологічної діяльності;

здійснює координацію та науково-методичне супроводження робіт із забезпечення єдності вимірювань за відповідними напрямами діяльності;

проводить оцінку відповідності засобів вимірювальної техніки;

проводить калібрування засобів вимірювальної техніки;

проводить повірку засобів вимірювальної техніки, які не застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології та перебувають в експлуатації, на добровільних засадах;

проводить повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за умови:

- наявності міжнародно визнаних калібрувальних та вимірювальних можливостей за відповідними видами та підвидами вимірювань;

- застосування національних еталонів;

- уповноваження на проведення повірки відповідних засобів;

веде інформаційний фонд за напрямами своєї діяльності;

проводить вимірювання у сфері законодавчо регульованої метрології;

здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до його компетенції.

5. НМЦ - ДП "НДІ "Система" має право за договорами з юридичними та фізичними особами виконувати інші роботи (надавати інші послуги), пов'язані із забезпеченням єдності вимірювань.

6. Для розгляду питань наукової та науково-технічної діяльності в НМЦ - ДП "НДІ "Система" утворюється науково-технічна рада у складі 10 членів відповідно до статті 10 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".

7. Фінансування діяльності НМЦ - ДП "НДІ "Система" здійснюється відповідно до статті 28 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

Заступник
директора департаменту
технічного регулюванняО.П. Гіленко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
10.05.2016  № 792

ПОЛОЖЕННЯ
про науковий метрологічний центр - державне підприємство "Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"

1. Науковий метрологічний центр - державне підприємство "Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" (далі - НМЦ - ДП "Івано-Франківськстандартметрологія") належить до сфери управління Мінекономрозвитку.

2. У своїй діяльності НМЦ - ДП "Івано-Франківськстандартметрологія" керується Законами України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та "Про наукову і науково-технічну діяльність", нормативними документами у сфері метрології та метрологічної діяльності, обов'язковість застосування яких установлена нормативно-правовими актами, а також Статутом та цим Положенням.

3. Основними завданнями НМЦ - ДП "Івано-Франківськстандартметрологія" є:

створення національних еталонів;

удосконалення, зберігання і застосування національних еталонів за видом та підвидом вимірювань, наведеними в таблиці:

Таблиця

Вид вимірювання

Підвид вимірювання

Маса та пов'язані з нею величини (M)

Об'ємна витрата газу

4. НМЦ - ДП "Івано-Франківськстандартметрологія":

здійснює фундаментальні наукові дослідження у сфері метрології, а також виконує роботи, пов'язані з розробленням та реалізацією державних програм з метрології та концепції розвитку метрологічної системи України;

здійснює науково-прикладні дослідження, виконує науково-дослідні роботи, пов'язані зі створенням, удосконаленням, зберіганням, звіренням, застосуванням національних еталонів, створенням систем передачі розмірів одиниць вимірювання;

бере участь у розробленні проектів технічних регламентів, інших нормативно-правових актів, а також нормативних документів у сфері метрології та метрологічної діяльності;

здійснює координацію та науково-методичне супроводження робіт із забезпечення єдності вимірювань за відповідними напрямами діяльності;

проводить оцінку відповідності засобів вимірювальної техніки;

проводить калібрування засобів вимірювальної техніки;

проводить повірку засобів вимірювальної техніки, які не застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології та перебувають в експлуатації, на добровільних засадах;

проводить повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за умови:

- наявності міжнародно визнаних калібрувальних та вимірювальних можливостей за відповідними видами та підвидами вимірювань;

- застосування національних еталонів;

- уповноваження на проведення повірки відповідних засобів;

проводить вимірювання у сфері законодавчо регульованої метрології;

веде інформаційний фонд за напрямами своєї діяльності;

здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до його компетенції.

5. НМЦ - ДП "Івано-Франківськстандартметрологія" має право за договорами з юридичними та фізичними особами виконувати інші роботи (надавати інші послуги), пов'язані із забезпеченням єдності вимірювань.

6. Для розгляду питань наукової та науково-технічної діяльності в НМЦ - ДП "Івано-Франківськстандартметрологія" утворюється науково-технічна рада у складі 10 членів відповідно до статті 10 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".

7. Фінансування діяльності НМЦ - ДП "Івано-Франківськстандартметрологія" здійснюється відповідно до статті 28 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

Заступник
директора департаменту
технічного регулюванняО.П. Гіленковгору