Документ v0789732-11, поточна редакція — Прийняття від 02.12.2011

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ
ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.12.2011 N 789

Про внесення змін до Плану перехідних
науково-дослідних і дослідно-конструкторських
робіт та Плану нових науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт в галузі
вугільної промисловості Міненерговугілля
України на 2011 рік

З метою приведення Плану перехідних науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт ( v0143732-11 ) та Плану нових
науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в галузі
вугільної промисловості Міненерговугілля України на 2011 рік
( v0485732-11 ) у відповідність до результатів проведених процедур
відкритих торгів Н А К А З У Ю:
1. Викласти:
1.1. План перехідних науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України в галузі вугільної промисловості
на 2011 рік, затверджений наказом Міненерговугілля від 23.05.2011
N 143 ( v0143732-11 ), із змінами, внесеними наказами
Міненерговугілля від 25.08.2011 N 420 ( v0420732-11 ) та від
27.09.2011 N 542 ( v0542732-11 ), згідно з додатком 1;
1.2. План нових науково-дослідних і дослідно-конструкторських
робіт у вугільній промисловості Міненерговугілля України на
2011 рік, затверджений наказом Міненерговугілля від 09.09.2011
N 485 ( v0485732-11 ), згідно з додатком 2.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Поповича І.М.
Міністр Ю.Бойко

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
02.12.2011 N 789

ПЛАН
перехідних науково-дослідних
і дослідно-конструкторських робіт
Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України в галузі вугільної
промисловості на 2011 рік

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Шифр і найменування | Головна організація і | Терміни |Обсяги фінансування, тис.грн. | Підстава для | Мета і зміст роботи, | | договору, роботи | основні співвиконавці | виконання |------------------------------| виконання | очікуваний результат | | | |(початок - |Всього| Всього | в т.ч. | | | | | |закінчення)| план |профінансовано| на | | | | | | | | | 2011 р.| | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |ДП "Дондіпровуглемаш" | | | | |5320,779| | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |01050812030 |ДП "Дондіпровуглеммаш" | 208 - 412 | 1080 | 350 | 370,0 |Розпорядження |Поліпшення газової, | |Створити комплекс | | | | | |Президента України|теплової і пилової | |засобів для системи | | | | | |"Про розробку |обстановки у | |всмоктувального | | | | | |Енергетичної |тупиковому вибої. | |провітрювання при | | | | | |стратегії України |Підвищення | |проведенні підготовчих | | | | | |на період до |комфортності праці | |виробок | | | | | |2030 року та | | | | | | | | |подальшу | | | | | | | | |перспективу" від | | | | | | | | |27.02.2001 N 42 | | | | | | | | |( 42/2001-рп ) | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |01051030000 |Дондіпровуглемаш, | 310 - 213 |4250,0| 1063,221 |2335,779|Програма розвитку |Суттєве підвищення | |Створити струговий |МакНДІ | | | | |стругової техніки |якості добувного | |механізований комплекс | | | | | |на вугледобувних |вугілля, | |для безлюдного виймання | | | | | |підприємствах |продуктивності та | |вугілля при | | | | | |Мінвуглепрому на |безпеки ведення | |відпрацюванні | | | | | |2010 - 2012 рр. |очисних робіт. | |пологопохилих пластів, у| | | | | |Розпорядження |Постачання шахтам | |т.ч. викидонебезпечних, | | | | | |Президента України|стругових комплексів | |потужністю 0,95 - 1,5 м | | | | | |"Про розробку |дозволять підвищити в | |з навантаженням 2000 - | | | | | |Енергетичної |2 - 3 рази | |7000 т/доб. на базі | | | | | |стратегії України |навантаження на | |двостоякового щитового | | | | | |на період до |очисний вибій, | |кріплення підвищеної | | | | | |2030 року і |підвищити сортність | |несучої здатності з | | | | | |подальшу |вугілля та знизити | |електрогідравлічною | | | | | |перспективу" від |присічку бічних порід | |системою керування | | | | | |27.02.2001 N 42 | | | | | | | | |( 42/2001-рп ) | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |01051031000 |Дондіпровуглемаш, | 310 - 411 |800,0 | 500,0 | 300,0 |Розпорядження |Підвищення | |Створити типорозмірний |МакНДІ | | | | |Міністра вугільної|продуктивності очисних| |ряд шнекових виконавчих | | | | | |промисловості |комбайнів і сортності | |органів з ежекторною | | | | | |України від |добувного вугілля, | |системою іскрогасіння, | | | | | |19.11.2008 N 91-р |зниження витрати | |зниженою | | | | | |( vr091644-08 ) |електроенергії й | |енерговитратністю | | | | | |"Про мінімізацію |підвищення безпеки | |руйнування масиву, | | | | | |негативного впливу|ведення очисних робіт.| |підвищеним на 20 - 30% | | | | | |світової |Поставка шахтам | |виходом сортового | | | | | |фінансової кризи |очисних комбайнів з | |вугілля і збільшеним у | | | | | |на вугільну галузь|використанням | |2 - 3 рази строком | | | | | |України" (п. 31) |типорозмірного ряду | |служби | | | | | | |шнекових виконавчих | | | | | | | | |органів | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |01051032000 |Дондіпровуглемаш, | 310 - 411 |550,0 | 350 | 200,0 |Розпорядження |Підвищення | |Створити сучасний |МакНДІ | | | | |Міністра від |продуктивності очисних| |різальний інструмент для| | | | | |19.11.2008 N 91-р |і прохідницьких | |очисних і прохідницьких | | | | | |( vr091644-08 ) |комбайнів, підвищення | |комбайнів з підвищеною в| | | | | |"Про мінімізацію |сортності добувного | |1,5 - 2 рази | | | | | |негативного впливу|вугілля, зниження в | |зносостійкістю, міцністю| | | | | |світової |2 - 3 рази витрат на | |й високою надійністю | | | | | |фінансової кризи |придбання різального | |фіксації | | | | | |на вугільну галузь|інструменту. | | | | | | | |України" (п. 24) | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |01051033000 |Дондіпровуглемаш, | 310 - 411 |950,0 | 450 | 500,0 |Розпорядження |Підвищення | |Створити універсальне |МакНДІ | | | | |Міністра від |продуктивності очисних| |кріплення сполучення для| | | | | |19.11.2008 N 91-р |робіт за рахунок | |застосування в гірничих | | | | | |( vr091644-08 ) |скорочення часу на | |виробках з обмеженим | | | | | |"Про мінімізацію |кінцевих операціях і | |перерізом, у тому числі | | | | | |негативного впливу|підвищення безпеки | |в просіках з мінімальною| | | | | |світової |робіт при істотному | |висотою 1,5 м | | | | | |фінансової кризи |зниженні обсягів | | | | | | | |на вугільну галузь|важкої ручної праці | | | | | | | |України" (п. 24) | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |01051034000 |Дондіпровуглемаш, | 310 - 411 |350,0 | 130,0 | 220,0 |Розпорядження |Підвищення якості | |Розробити технологічні |Донвугі, МакНДІ | | | | |Міністра вугільної|вугілля, що | |схеми й конструктивні | | | | | |промисловості |добувається, за | |виконання очисних | | | | | |України від |рахунок | |комплексів для | | | | | |19.11.2008 N 91-р |відпрацьовування | |відпрацювання пологих та| | | | | |( vr091644-08 ) |пластів без присічки | |похилих пластів | | | | | |"Про мінімізацію |бічних порід. | |потужністю 0,9 - 1,4 м | | | | | |негативного впливу|Розробка й передача на| |без присічки бічних | | | | | |світової |шахти каталогів | |порід | | | | | |фінансової кризи |технологічних схем і | | | | | | | |на вугільну галузь|конструктивних | | | | | | | |України" (п. 17) |виконань очисного | | | | | | | | |устаткування | | | | | | | | |максимально | | | | | | | | |адаптованого до | | | | | | | | |конкретних гірничо- | | | | | | | | |геологічних умов | | | | | | | | |пластів, що | | | | | | | | |відпрацьовуються | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |01051035000 |Дондіпровуглемаш | 310 - 412 |1900,0| 700,0 | 880 |Розпорядження |Своєчасна підготовка | |Створити сучасний | | | | | |Міністра вугільної|монтажних камер під | |нарізний комплекс для | | | | | |промисловості |сучасні механізовані | |проведення пластових | | | | | |N 91-р |комплекси за рахунок | |виробок висотою 0,9 - | | | | | |( vr091644-08 ) |підвищення темпів | |2,0 м з присічкою порід | | | | | |від 19.11.2008 |проведення, у тому | |міцністю до 100 МПа, у | | | | | |"Про мінімізацію |числі з присічкою | |т.ч. з анкерним | | | | | |негативного впливу|порід | |кріпленням | | | | | |світової | | | | | | | | |фінансової кризи | | | | | | | | |на вугільну галузь| | | | | | | | |України" | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |01051038000 |Дондіпровуглемаш, | 310 - 411 |530,0 | 220,0 | 310,0 |Розпорядження |Підвищення | |Створити апаратуру |МакНДІ | | | | |Міністра вугільної|навантаження на | |передачі даних по жилах | | | | | |промисловості |очисний вибій за | |силового кабелю для | | | | | |України від |рахунок усунення | |систем керування | | | | | |19.11.2008 N 91-р |простоїв комбайну, | |очисними комбайнами | | | | | |( vr091644-08 ) |викликаних | | | | | | | |"Про мінімізацію |ушкодженням | | | | | | | |негативного впливу|контрольного кабелю; | | | | | | | |світової |зниження витрат на | | | | | | | |фінансової кризи |експлуатацію очисного | | | | | | | |на вугільну галузь|комбайну за рахунок | | | | | | | |України" (п. 26 |економії коштів, | | | | | | | |додатка 2) |затрачуваних на | | | | | | | | |обслуговування | | | | | | | | |контрольного кабелю | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |01051040000 |Дондіпровуглемаш, | 310 - 411 |425,0 | 220,0 | 205,0 |Розпорядження |Створення системи | |Розробити нормативно- |Донвугі, ІЕП НАН | | | | |Кабінету Міністрів|проведення промислових| |методичні документи з |України | | | | |України від |випробувань та | |організації, фінансового| | | | | |07.07.2005 N 236-р|впровадження нової | |забезпечення, | | | | | |( 236-2005-р ) |гірничої техніки, при | |економічного та | | | | | |"Концепція |якій в кінцевих | |матеріального | | | | | |розвитку вугільної|результатах | |стимулювання проведення | | | | | |промисловості", |випробувань | |промислових випробувань | | | | | |яка передбачає |зацікавлені усі їх | |зразків нової техніки та| | | | | |відновлення |учасники: інститут - | |її впровадження на | | | | | |шахтного фонду на |розробник, завод- | |вугільних шахтах | | | | | |сучасній технічній|виробник, вугільне | | | | | | | |та технологічній |підприємство | | | | | | | |основі |Підвищення якості | | | | | | | | |промислових | | | | | | | | |випробувань та | | | | | | | | |показників | | | | | | | | |впровадження нової | | | | | | | | |гірничої техніки, | | | | | | | | |рентабельності шахт, | | | | | | | | |при їх технічному | | | | | | | | |переоснащенні | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |МакНДІ | | | | | 6238,0 | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |17050810030 |МакНДІ, | 409 - 113 |960,0 | 260,0 | 150,0 |Висновок |Мета роботи - | |Розробити автоматичний |АТЗТ "Топазімпекс" | | | | |експертної комісії|створення | |аналізатор для контролю | | | | | |за розслідуванням |автоматичного | |метану у трубопроводах | | | | | |причин аварії з |аналізатора для | |газовідсмоктувальних | | | | | |груповим нещасним |контролю метану у | |установок | | | | | |випадком на ДП "ВК|трубопроводах | | | | | | | |"Краснолиманська" |газовідсмоктувальних | | | | | | | |Висновок |установок. У ході | | | | | | | |експертної комісії|роботи буде розроблено| | | | | | | |за розслідуванням |конструкторську | | | | | | | |причин аварії з |документацію, | | | | | | | |груповим нещасним |виготовлено та | | | | | | | |випадком на |дослідні зразки, | | | | | | | |АП "Ш. ім. |проведено їх | | | | | | | |О.Ф.Засядька" |випробування. | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |17050811010 |МакНДІ, | 208 - 212 |1200,0| 737,0 | 200,0 |Постанова КМУ від |Підвищення безпеки | |Розробити технологію |ТОВ "Електрогідравліка"| | | | |29.03.2006 N 374 |праці у вугільних | |боротьби з | | | | | |( 374-2006-п ), |шахтах за рахунок | |газодинамічними явищами | | | | | |п. 14. |зменшення вірогідності| |шляхом | | | | | |Наказ Міністра |виникнення | |електрогідравлічного | | | | | |палива та |газодинамічних явищ. | |впливу на вуглепородний | | | | | |енергетики України| | |масив | | | | | |від 15.02.2005 | | | | | | | | |N 81 | | | | | | | | |( v0081558-05 ) | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |17050812020 |МакНДІ, | 208 - 312 |800,0 | 490,0 | 150,0 |Постанова Кабміну |Нормативне | |Розробити НПАОП |Дондіпрошахт | | | | |України від |забезпечення розробки | |"Боротьба з пилом у |УкрНДІпроект | | | | |29.03.2006 N 374 |та застосування | |вугільних шахтах. | | | | | |( 374-2006-п ), |знепилюючих заходів у | |Керівництво" | | | | | |п. 19 |вугільних шахтах. | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |17050812030 |МакНДІ, | 208 - 411 |900,0 | 375,0 | 525,0 |НПАОП 10.0-1.01-05|Нормативне | |Розробити СОУ "Вибійні |УкрНДІпроект, | | | | |Вимоги "Правил |забезпечення | |машині, комплекси та |Дондіпровуглемаш | | | | |безпеки у |підвищення безпеки | |агрегати. Нормативи з | | | | | |вугільних шахтах" |праці під час | |безпеки" | | | | | |( z0327-05 ) |експлуатації | | | | | | | | |гірничошахтного | | | | | | | | |обладнання сучасного | | | | | | | | |рівня | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |17050812050 |МакНДІ | 408 - 211 |600,0 | 510,0 | 90,0 |Постанова Кабінету|Нормативне | |Розробити СОУ-Н | | | | | |Міністрів України |забезпечення | |"Прогнозування та | | | | | |від 29.03.2006 |прогнозування та | |нормалізація теплових | | | | | |N 374 |нормалізації теплових | |умов у вугільних шахтах"| | | | | |( 374-2006-п ) |умов у вугільних | | | | | | | | |шахтах | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |17050812070 |МакНДІ, | 408 - 311 |300,0 | 265,0 | 35,0 |Постанова Кабінету|Нормативне | |Розробити СОУ-Н "Вимоги |Автоматгірмаш | | | | |Міністрів України |забезпечення розробки | |та регламент оцінки | | | | | |від 29.03.2006 |та використання | |автоматизованих засобів | | | | | |N 374 |автоматизованих систем| |та систем проти | | | | | |( 374-2006-п ) |протиаварійного | |аварійного захисту" | | | | | | |захисту | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |17050812090 |МакНДІ | 208 - 411 |1200,0| 560,0 | 640,0 |Постанова Кабінету|Забезпечення | |Розробити примірні | | | | | |Міністрів України |працівників шахт | |інструкції з охорони | | | | | |від 29.03.2006 |інструкціями з охорони| |праці та промислової | | | | | |N 374 |праці та підвищення | |безпеки гірників | | | | | |( 374-2006-п ), |рівня знань | |підземних професій та | | | | | |п. 26 | | |працівників шахтної | | | | | | | | |поверхні (30 інструкцій)| | | | | | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |17050813010 |МакНДІ, | 208 - 411 |1500,0| 1050,0 | 450,0 |п. 3.6.20. Правила|Забезпечення | |Розробити автоматичну |Конотопський інститут | | | | |безпеки у |ефективного придушення| |систему вибухозахисту |СДУ, | | | | |вугільних шахтах |вибухів метану та | |нового покоління для |Підприємства-виробники | | | | |( z0327-05 ) |(або) вугільного пилу | |придушення вибухів | | | | | | |будь-якої потужності у| |метану та (або) | | | | | | |гірничих виробках | |вугільного пилу | | | | | | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |17050917000 |МакНДІ, | 409 - 311 |1100,0| 750,0 | 350,0 |Матеріали |Підвищення безпеки | |Виконати дослідження |УкрНДМІ, | | | | |спеціального |праці у вугільних | |щодо уточнення критеріїв|ДонНДІ, | | | | |розслідування |шахтах на пластах | |віднесення шахтопластів |ІГТМ | | | | |аварії, що сталася|схильних до ГДЯ | |до категорій |НАНУ | | | | |23 травня 2008 р. | | |викидонебезпеки та | | | | | |на ш. | | |розробити СОУ-П "Правила| | | | | |"Краснолиманська" | | |віднесення вугільних | | | | | | | | |пластів до категорій | | | | | | | | |викидонебезпеки" | | | | | | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |17050918000 |МакНДІ, | 409 - 411 |1400,0| 820,0 | 580,0 |Матеріали |Підвищення безпеки | |Розробити СОУ-П |ДонНДІ | | | | |спеціального |праці під час | |"Контроль за проведенням| | | | | |розслідування |розкриття схильних до | |заходів та технологічних| | | | | |аварії, що сталася|ГДЯ вугільних пластів | |процесів за параметрами | | | | | |8 червня 2008 р. | | |акустичного сигналу під | | | | | |на ш. ім. Карла | | |час розкриття схильних | | | | | |Маркса. | | |до ГДЯ вугільних | | | | | | | | |пластів" | | | | | | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |17051021000 |МакНДІ | 310 - 412 |900,0 | 300,0 | 113,0 |Постанова Кабінету|Забезпечення | |Розробити спосіб | | | | | |Міністрів України |ефективної комплексної| |дегазації виїмкової | | | | | |від 29.03.2006 |дегазації підробленого| |дільниці з використанням| | | | | |N 374 |гірничого масиву і | |свердловин і | | | | | |( 374-2006-п ), |виробленого простору | |газопроводів, що | | | | | |п. 16 |при зворотноточних | |залишаються в | | | | | | |схемах провітрювання | |неконтрольованих | | | | | | |типу 1-М | |виробках | | | | | | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |17051022000 |МакНДІ | 410 - 411 |900,0 | 50,0 | 850,0 |Висновок Урядової |Мета роботи - | |Розроблення класифікації| | | | | |комісії з |розробити нову | |видів газодинамічних | | | | | |розслідування |класифікацію | |явищ на основі їх | | | | | |причин аварії, що |газодинамічних явищ в | |характерних ознак | | | | | |сталася на |сучасних умовах | | | | | | | |дільниці 2-ї |ведення гірничих | | | | | | | |західної лави |робіт. Очікуваний | | | | | | | | 1 |результат - в | | | | | | | |пласта h |результаті виконання | | | | | | | | 6 |роботи буде розроблено| | | | | | | |"Смолянинівський" |СОУ-П "Правила | | | | | | | |ОП "Шахта ім. |класифікації | | | | | | | |Скочинського" ДП |газодинамічних явищ" | | | | | | | |"ДВЕК" | | | | | | | | |06.06.2010 р. | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |17051023000 |МакНДІ | 410 - 411 |2155,0| 50,0 | 2105,0 |НПАОП |Розробка нової | |Розроблення нової | | | | | |10.0-10-.01-10 |редакції інструкцій до| |редакції інструкцій до | | | | | |Правила безпеки |Правил безпеки | |"Правил безпеки у | | | | | |вугільних шахт, |вугільних шахт. | |вугільних шахтах" | | | | | |затв. наказом |Очікуваний результат -| | | | | | | |Держгірпромнагляду|зниження рівня | | | | | | | |України від |аварійності | | | | | | | |22.03.2010 N 62 |травматизму та | | | | | | | |( z0398-10 ), |професійної | | | | | | | |Протокол науково- |захворюваності на | | | | | | | |практичної |вугільних шахтах | | | | | | | |конференції |України | | | | | | | |(Алушта | | | | | | | | |14-19.06.2010), | | | | | | | | |п. 1.2. | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |ДП "ДонВУГІ" | | | | | 1590,0 | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |22050823020 |Донвугі | 208 - 112 |750,0 | 523,929 | 160,0 |Постанова КМУ |Керівний документ | |Розробити керівний | |виконується| | | |N 436-р |"Структура вугільної | |документ "Структура | | щорічно | | | |( 436-2006-р ) |промисловості України | |вугільної промисловості | | | | | |від 27.07.2006 р. |і виробничі потужності| |України і виробничі | | | | | |"Про затвердження |діючих шахт і | |потужності діючих шахт і| | | | | |плану заходів на |розрізів" на 2011 рік | |розрізів" | | | | | |2006 - 2010 рр. |та проект керівного | | | | | | | |щодо реалізації |документа на 2012 рік.| | | | | | | |Енергетичної |Відслідження щорічно | | | | | | | |стратегії України |динаміки зміни | | | | | | | |на період до |виробничої потужності,| | | | | | | |2030 р." |покращення техніко- | | | | | | | |Наказ Міністра |економічних показників| | | | | | | |вугільної |роботи вугільної | | | | | | | |промисловості |галузі України за | | | | | | | |N 562 |рахунок підвищення | | | | | | | |( v0562644-06 ) |рівня використання | | | | | | | |від 28.11.2006 р. |виробничих потужностей| | | | | | | |"Про порядок |вугледобувними | | | | | | | |розгляду і |підприємствами. | | | | | | | |затвердження | | | | | | | | |можливих змін | | | | | | | | |виробничих | | | | | | | | |потужностей | | | | | | | | |вугледобувних | | | | | | | | |підприємств | | | | | | | | |вугільної | | | | | | | | |промисловості | | | | | | | | |України" | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |22050825010 |Донвугі, | 208 - 411 |800,0 | 550,0 | 250,0 |Закон України "Про|Забезпечення | |Розробити уніфіковані |ВАТ "Маяк" | | | | |пріоритетні |підготовки | |типові перетини гірничих| | | | | |напрямки |середньодіючої довжини| |виробок з перетином від | | | | | |інноваційної |очисних вибоїв при | |18 до 27 кв.м з | | | | | |діяльності в |оптимальних обсягах | |використанням рамного | | | | | |Україні" |проведення виробок та | |піддатливого кріплення | | | | | |( 3715-17 ). |створення умов | |із взаємозамінного | | | | | |Доручення КМУ |безпечного | |шахтного профілю та | | | | | |від 28.01.2002 р. |відпрацювання | |типові зразки кріплення | | | | | |N 545/1 щодо |газоносних та | | | | | | | |Указу Президента |викидонебезпечних | | | | | | | |України "Про |пластів на виїмкових | | | | | | | |невідкладні заходи|дільницях за рахунок | | | | | | | |поліпшення умов |повторного | | | | | | | |праці та |використання | | | | | | | |вдосконалення |підготовчих виробок з | | | | | | | |державного нагляду|рівнем не менше 33% | | | | | | | |за її охороною на |від загальних | | | | | | | |підприємствах |необхідних обсягів. | | | | | | | |вугільної | | | | | | | | |промисловості" | | | | | | | | |( 26/2002 ). | | | | | | | | |Програма | | | | | | | | |"Українське | | | | | | | | |вугілля" | | | | | | | | |( 1205-2001-п ) | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |22051032000 |Донвугі, | 310 - 211 |200,0 | 150,0 | 50,0 |СОУ 10.1-00185790-|На заміну діючого | |Розробити СОУ-П "Паспорт|УкрНДІпроект | | | | |002-2005 "Правила |ДНАОП 1.1.30-5.16-96, | |виїмкової дільниці. |МакНДІ | | | | |технічної |який передбачає | |Загальні вимоги" | | | | | |експлуатації |розроблення двох | | | | | | | |вугільних шахт" |документів: проекту та| | | | | | | |Гірничий закон |паспорта | | | | | | | |України (розділ V)| | | | | | | | |( 1127-14 ) | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |22051033000 |ДП "Донвугі" | 310 - 411 |525,0 | 145,0 | 380,0 |Розпорядження КМ |Пропозиції щодо | |Установити причини | | | | | |України від |збільшення виробничих | |невідповідності обсягів | | | | | |14.05.2008 N 737-р|потужностей діючих | |проектних та виробничих | | | | | |( 737-2008-р ) |шахт Міненерговугілля | |потужностей на шахтах | | | | | |"Концепція |України до рівня | |Мінвуглепрому України та| | | | | |реформування |проектних на основі | |розробити пропозиції | | | | | |вугільної галузі |оцінки їх діючого | |щодо збільшення їх | | | | | |України" |стану та визначення | |установлених потужностей| | | | | | |причин невідповідності| |до рівня проектних | | | | | | |обсягів проектних та | | | | | | | | |виробничих потужностей| |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |22051034000 |Донвугі | 310 - 412 |1800,0| 300,0 | 750,0 |Закон України "Про|Надання оперативної | |Наукове супроводження | | | | | |пріоритетні |науково-технічної | |виконання на шахтах | | | | | |напрямки |допомоги при | |вимог наказів, рішень і | | | | | |інноваційної |виникненні складних | |постанов Мінвуглепрому | | | | | |діяльності в |ситуацій у процесі | |України, визначених | | | | | |Україні" |вуглевидобутку | |Програмою розвитку | | | | | |( 3715-17 ) |(кріплення лав і | |гірничих робіт: | | | | | |Державна програма |сполучень виробок з | |концентрація гірничого | | | | | |"Українське |лавами, охорона і | |господарства, | | | | | |вугілля" |підтримання виробок, | |проведення, кріплення і | | | | | |( 1205-2001-п ) |провітрювання і | |підтримання гірничих | | | | | |СОУ 10.1-00185790-|дегазація, поліпшення | |виробок, управління | | | | | |002-2005 "Правила |якості вугілля, | |покрівлею і кріплення | | | | | |технічної |підвищення рівня | |очисних вибоїв, | | | | | |експлуатації |використання | |забезпечення надійного | | | | | |вугільних шахт" |виробничих потужностей| |і сталого провітрювання | | | | | | |без істотних | |шахт і дегазації | | | | | | |капітальних вкладень).| |вугільних пластів, | | | | | | |Розробка рекомендацій | |поліпшення якості | | | | | | |і вимог до | |видобуваного вугілля, | | | | | | |технологічних | |підвищення рівня | | | | | | |процесів, здійснення | |використання виробничих | | | | | | |постійного контролю за| |потужностей без істотних| | | | | | |їх виконанням. Надання| |капітальних вкладень і | | | | | | |шахтам технічної | |надання шахтам | | | | | | |допомоги щодо | |конкретної технічної | | | | | | |запобігання нештатним | |допомоги щодо | | | | | | |або аварійним | |запобігання нештатним | | | | | | |ситуаціям. | |або аварійним ситуаціям | | | | | | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |ДП "УкрНДІпроект" | | | | | 1150,0 | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |11050802000 |УкрНДІпроект | 208 - 412 |500,0 | 326,0 | 100,0 |Наказ |Моніторинг планування | |Виконати актуалізацію | | | | | |Мінвуглепрому від |та стану виконання | |бази даних еколого- | | | | | |08.02.2006 N 88 |природоохоронних робіт| |технічних показників | | | | | |( v0088644-06 ), |на шахтах, | |діяльності вугільних | | | | | |вимоги законів |збагачувальних | |підприємств та | | | | | |України "Про |фабриках і розрізах; | |моніторинг виконання | | | | | |охорону |облік екологічних | |ними природоохоронних | | | | | |навколишнього |показників роботи | |робіт і розробити | | | | | |природного |підприємств та | |пропозиції щодо | | | | | |середовища" |проведення аналізу | |поліпшення екологічного | | | | | |( 1264-12 ), |ефективності виконаних| |стану територій | | | | | |"Про охорону |ними природоохоронних | |розташування цих | | | | | |атмосферного |робіт. | |підприємств (щорічно) | | | | | |повітря" |Вдосконалення системи | | | | | | | |( 2707-12 ), |планування | | | | | | | |"Про відходи" |природоохоронних | | | | | | | |( 187/98-ВР ), |робіт; запобігання | | | | | | | |Водний кодекс |розвитку негативних | | | | | | | |України |процесів впливу | | | | | | | |( 213/95-ВР ), |вугільних підприємств | | | | | | | |Кодекс України |на довкілля. | | | | | | | |"Про надра" |Комплексна програма | | | | | | | |( 132/94-ВР ), |природоохоронних робіт| | | | | | | |Земельний кодекс |на наступний рік | | | | | | | |України |(щорічно). | | | | | | | |( 2768-14 ) | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |11050906000 |УкрНДІпроект | 309 - 411 |600,0 | 300,0 | 300,0 |Наказ |Оцінка змін еколого- | |Розробити та впровадити | | | | | |Мінвуглепрому від |гідрогеологічних умов | |рекомендації з | | | | | |08.02.2006 N 88 |в районах розташування| |покращання еколого- | | | | | |( v0088644-06 ), |ліквідованих | |гідрогеологічного стану | | | | | |вимоги законів |підприємств в | |територій ліквідованих | | | | | |України "Про |післяліквідаційний | |та діючих вугільних | | | | | |охорону |період за умови впливу| |підприємств Дніпробасу | | | | | |навколишнього |діючих вугільних | | | | | | | |природного |підприємств. | | | | | | | |середовища" |Дані про стан | | | | | | | |( 1264-12 ), |природного середовища | | | | | | | |Водний кодекс |в районах розташування| | | | | | | |України |та сумісного впливу | | | | | | | |( 213/95-ВР ), |діючих і ліквідованих | | | | | | | |Кодекс України |вугільних підприємств;| | | | | | | |"Про надра" |- тенденції та | | | | | | | |( 132/94-ВР ), |напрямки можливих | | | | | | | |Земельний кодекс |змін; | | | | | | | |України |- напрямки та терміни | | | | | | | |( 2768-14 ) |рекультивації поверхні| | | | | | | | |внутрішніх відвалів на| | | | | | | | |розрізах. | | | | | | | | |- забезпечення даними | | | | | | | | |процесу розробки | | | | | | | | |природоохоронних | | | | | | | | |заходів, складання | | | | | | | | |прогнозів; | | | | | | | | |- забезпечення | | | | | | | | |оперативного і | | | | | | | | |своєчасного планування| | | | | | | | |та виконання | | | | | | | | |природоохоронних | | | | | | | | |заходів з реабілітації| | | | | | | | |територій, порушених | | | | | | | | |гірничими роботами у | | | | | | | | |Дніпробасі. | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |11050907000 |УкрНДІпроект | 309 - 411 |600,0 | 400,0 | 200,0 |Наказ |Оцінка впливу на | |Виконати прогнозну | | | | | |Мінвуглепрому від |довкілля будівництва | |оцінку екологічних | | | | | |08.02.2006 N 88 |та експлуатації нових | |наслідків організації | | | | | |( v0088644-06 ), |вуглевидобувних | |видобутку бурого вугілля| | | | | |вимоги законів |підприємств у | |на нових перспективних | | | | | |України "Про |Харківській, | |родовищах | | | | | |охорону |Полтавській та | | | | | | | |навколишнього |Дніпропетровській | | | | | | | |природного |областях. | | | | | | | |середовища" |Оцінка рівню | | | | | | | |( 1264-12 ), |техногенного впливу на| | | | | | | |Водний кодекс |довкілля у разі | | | | | | | |України |організації | | | | | | | |( 213/95-ВР ), |вуглевидобутку на | | | | | | | |Кодекс України |Ново-Дмитрівському, | | | | | | | |"Про надра" |Верхньодніпровському | | | | | | | |( 132/94-ВР ), |та Сула-Удайському | | | | | | | |Земельний кодекс |буровугільних | | | | | | | |України |родовищах; | | | | | | | |( 2768-14 ) |- визначення видів та | | | | | | | | |напрямків змін у | | | | | | | | |довкіллі, прогноз ходу| | | | | | | | |розвитку та наслідків | | | | | | | | |дії негативних | | | | | | | | |техногенних процесів; | | | | | | | | |- визначення ступеню | | | | | | | | |ризику погіршення умов| | | | | | | | |життєдіяльності | | | | | | | | |населення, змін умов | | | | | | | | |розвитку рослинного та| | | | | | | | |тваринного світу. | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |11050908000 |УкрНДІпроект | 309 - 411 |600,0 | 400,0 | 200,0 |Наказ |Встановлення | |Виконати еколого- | | | | | |Мінвуглепрому від |взаємозалежності | |технічне обґрунтування | | | | | |08.02.2006 N 88 |параметричних | |розробити та впровадити | | | | | |( v0088644-06 ), |характеристик діючих | |рекомендації щодо | | | | | |вимоги законів |відвалів з потребами в| |створення | | | | | |України "Про |земельних ресурсах при| |централізованих породних| | | | | |охорону |оптимальних умовах | |відвалів для груп | | | | | |навколишнього |впливу на довкілля. | |вугільних шахт і | | | | | |природного |Забезпечення | |збагачувальних фабрик | | | | | |середовища" |раціонального | | | | | | | |( 1264-12 ), "Про |використання додатково| | | | | | | |охорону |виділених земельних | | | | | | | |атмосферного |ресурсів для | | | | | | | |повітря" |розміщення відходів | | | | | | | |( 2707-12 ), "Про |вуглевидобутку - | | | | | | | |відходи" |шахтних порід; | | | | | | | |( 187/98-ВР ), |- використання | | | | | | | |Земельний кодекс |малоцінних земель не | | | | | | | |України |сільськогосподарського| | | | | | | |( 2768-14 ) |призначення для | | | | | | | | |розташування | | | | | | | | |централізованих | | | | | | | | |породних відвалів; | | | | | | | | |- виведення з | | | | | | | | |експлуатації породні | | | | | | | | |відвали, що горять, та| | | | | | | | |організація роботи з | | | | | | | | |їх гасіння; | | | | | | | | |- реалізація в повному| | | | | | | | |обсязі проектів | | | | | | | | |рекультивації (в т.ч. | | | | | | | | |біологічний етап - | | | | | | | | |озеленення) породних | | | | | | | | |відвалів, в першу | | | | | | | | |чергу тих, що | | | | | | | | |розташовані в межах | | | | | | | | |населених пунктів. | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |11051003000 |ДП "Інститут | 310 - 412 |450,0 | 146,0 | 100,0 |Закон України "Про|Мета - оцінка змін | |Виконати прогнозну |"УкрНДІпроект" | | | | |охорону |еколого- | |оцінку впливу на | | | | | |навколишнього |гідрогеологічних умов | |довкілля вуглевидобутку | | | | | |природного |в часі під впливом | |у Львівсько-Волинському | | | | | |середовища" |гірничих робіт на | |басейні та підняття | | | | | |( 1264-12 ); |діючих, зупинених і | |рівня шахтних вод і його| | | | | |Закон України "Про|ліквідованих вугільних| |можливого впливу на | | | | | |охорону |підприємствах в | |газопроводи, | | | | | |атмосферного |гірничопромислових | |трубопроводи, колектори | | | | | |повітря" |районах Львівсько- | |та залізничні колії | | | | | |( 2707-12 ); |Волинського | | | | | | | |Закон України "Про|кам'яновугільного | | | | | | | |відходи" |басейну, визначення | | | | | | | |( 187/98-ВР ); |ступеня впливу | | | | | | | |Кодекс України |вугільних підприємств | | | | | | | |"Про надра" |на довкілля, розробка | | | | | | | |( 132/94-ВР ); |науково-технічних | | | | | | | |Водний кодекс |рекомендацій та | | | | | | | |України |природоохоронних | | | | | | | |( 213/95-ВР ); |заходів покращання | | | | | | | |Земельний кодекс |екологічної ситуації в| | | | | | | |України |басейні. | | | | | | | |( 2768-14 ); |Результат - | | | | | | | |Положення про |обґрунтування | | | | | | | |державну систему |рекомендацій та | | | | | | | |моніторингу |заходів, спрямованих | | | | | | | |довкілля. |на запобігання | | | | | | | |Постанова Кабінету|розвитку негативних | | | | | | | |Міністрів України |техногенних процесів | | | | | | | |від 30.03.98 р. |та зменшення їх впливу| | | | | | | |N 391 |на наземні лінійні | | | | | | | |( 391-98-п ); |комунікації; | | | | | | | |Державна програма |рекомендації щодо | | | | | | | |прогнозування |напрямків та видів | | | | | | | |науково- |невідкладних | | | | | | | |технологічного |природоохоронних | | | | | | | |розвитку на |(реабілітаційних) | | | | | | | |2008 - 2012 роки, |робіт з оптимізації | | | | | | | |затверджена |гідрогеологічних умов | | | | | | | |постановою |та еколого- | | | | | | | |Кабінету Міністрів|гідрологічного стану в| | | | | | | |України від |зонах впливу вугільних| | | | | | | |11 вересня 2007 р.|підприємств;- | | | | | | | |N 1118 |визначення | | | | | | | |( 1118-2007-п ); |підприємств | | | | | | | |наказ Міністра |(об'єктів), що в першу| | | | | | | |вугільної |чергу потребують | | | | | | | |промисловості |виконання | | | | | | | |України від |природоохоронних робіт| | | | | | | |08.02.2006 N 88 |з покращання еколого- | | | | | | | |( v0088644-06 ) |гідрогеологічної | | | | | | | | |ситуації. | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |11051009000 |УкрНДІпроект | 310 - 311 |350,0 | 200,0 | 150,0 |Закон України "Про|Методика дозволить в | |Розробити методику | | | | | |об'єкти підвищеної|процесі випробування | |акустико-емісійного | | | | | |небезпеки" |на міцність | |контролю несучих | | | | | |( 2245-14 ) |механізованих кріплень| |металоконструкцій | | | | | | |виявляти на ранній | |шахтних кріплень в | | | | | | |стадії технологічні | |процесі випробування їх | | | | | | |дефекти зварних | |на стенді СТД-2000 | | | | | | |з'єднань і основного | | | | | | | | |металу, які в умовах | | | | | | | | |підземної експлуатації| | | | | | | | |можуть розвиватися і | | | | | | | | |призводити до аварій | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |11051010000 |УкрНДІпроект | 310 - 412 |500,0 | 200,0 | 100,0 |Програма підтримки|Метою роботи є | |Науково-технічне | | | | | |розвитку |науково-технічне | |супроводження | | | | | |вугільного сектору|забезпечення процесу | |технологічних процесів | | | | | |західної України; |впровадження | |проведення гірничих | | | | | |Доручення |прогресивних | |виробок, спрямованих на | | | | | |Міністерства |технологій та видів | |розробку та впровадження| | | | | |вугільної |кріплення покрівлі при| |ефективних кріплень | | | | | |промисловості |проведенні гірничих | |покрівлі, надання шахтам| | | | | |України від |виробок на шахтах | |технічної допомоги при | | | | | |04.09.2009 |Львівсько-Волинського | |виникненні відхилень від| | | | | |N 150/05-01/9-09 |кам'яновугільного | |нормального ходу цих | | | | | |та від 16.09.2009 |басейну і розроблення | |процесів та розробки | | | | | |N 175/05-02/9-09. |рекомендацій щодо | |заходів і пропозицій | | | | | |Протокольні |кріплення гірничих | |щодо їх усунення на | | | | | |рішення при |виробок. Реалізація | |шахтах ДП "Львіввугілля"| | | | | |розгляді програм |цих рекомендацій | |та ДП "Волиньвугілля" | | | | | |розвитку гірничих |дозволить максимально | | | | | | | |робіт в ДП |забезпечити | | | | | | | |"Львіввугілля" та |безремонтне | | | | | | | |ДП "Волиньвугілля"|підтримання гірничих | | | | | | | | |виробок, достатні | | | | | | | | |умови роботи за | | | | | | | | |фактором вентиляції та| | | | | | | | |необхідні параметри | | | | | | | | |для використання | | | | | | | | |транспортних засобів. | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |НДІГС "Респіратор" | | | | |1598,121| | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |19050808020 |НДІГС | 308 - 311 |270,0 | 177,679 | 92,321 |Постанова КМУ від |Метою роботи є | |Розроблення СОУ "Засоби |"Респіратор" | | | | |29.03.2006 N 374 |нормативне | |індивідуального | | | | | |( 374-2006-п ), |забезпечення | |протитеплового захисту | | | | | |п. 32.1 |ефективної | |гірників. Загальні | | | | | | |експлуатації | |технічні вимоги і методи| | | | | | |протитеплових засобів | |випробувань" | | | | | | |гірників. Буде | | | | | | | | |розроблено, узгоджено | | | | | | | | |та затверджено СОУ, у | | | | | | | | |якому будуть викладені| | | | | | | | |загальні технічні | | | | | | | | |вимоги та методи | | | | | | | | |випробувань | | | | | | | | |протитеплових засобів:| | | | | | | | |одягу, | | | | | | | | |теплоізольованих | | | | | | | | |контейнерів, | | | | | | | | |акумуляторів холоду, | | | | | | | | |холодильних | | | | | | | | |установок, пристрою | | | | | | | | |для локального | | | | | | | | |охолодження і дихання | | | | | | | | |прохолодним повітрям | | | | | | | | |при відпочинку, | | | | | | | | |засобів екстреного | | | | | | | | |охолодження потерпілих| | | | | | | | |при перегріванні | | | | | | | | |організму і механічних| | | | | | | | |травмах. Впровадження | | | | | | | | |стандарту на шахтах | | | | | | | | |дозволить підвищити | | | | | | | | |продуктивність праці і| | | | | | | | |забезпечити її безпеку| | | | | | | | |в екстремальних | | | | | | | | |умовах. | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |19050808030 |НДІГС "Респіратор" | 308 - 411 |280,0 | 50,0 | 230,0 |Правила безпеки у |Розробка галузевого | |Розроблення СОУ "Прогноз| | | | | |вугільних шахтах |стандарту (СОУ), що | |ендогенної | | | | | |( z0327-05 ): |регламентує порядок і | |пожежонебезпеки гірничих| | | | | |НПАОП |методику проведення | |робіт у зонах | | | | | |10.0.-1.01-05 ПБ |досліджень, що | |геологічних порушень. | | | | | | |дозволяють встановити | |Методика розрахунку" | | | | | | |групу ендогенної | | | | | | | | |пожежонебезпеки шахт, | | | | | | | | |інкубаційний період | | | | | | | | |самозаймання вугілля. | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |19050808040 |НДІГС "Респіратор" | 408 - 411 |260,0 | 60,0 | 200,0 |Правила безпеки у |Розробка СОУ, що | |Розроблення СОУ "Система| | | | | |вугільних шахтах |передбачає створення | |і технічні засоби | | | | | |( z0327-05 ): |технічних та | |саморятування гірників. | | | | | |НПАОП |організаційних вимог | |Вибір типу | | | | | |10.0.-1.01-05 ПБ |для забезпечення | |саморятівника і місць | | | | | | |рятування гірників у | |розташування засобів | | | | | | |разі виникнення аварій| |колективного захисту | | | | | | | | |органів дихання в | | | | | | | | |гірничих виробках" | | | | | | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |19050808070 |НДІГС "Респіратор", | 308 - 412 |960,0 | 123,5 | 380,8 |Висновки з аварій |Метою роботи є | |Розроблення нової |УкрНДІпроект | | | | |на ОП "Шахта ім. |усунення недоліків | |редакції "Статуту ДВГРС | | | | | |О.Ф.Засядька" |Статуту ДВГРС, що було| |з організації та ведення| | | | | |17.11.2007 |виявлено під час | |гірничорятувальних | | | | | | |ліквідування наслідків| |робіт" | | | | | | |аварій на ш. | | | | | | | | |"Краснолиманська" та | | | | | | | | |ОП "Шахта ім. | | | | | | | | |О.Ф.Засядька". Буде | | | | | | | | |розроблена нова | | | | | | | | |редакція. Впровадження| | | | | | | | |нового Статуту | | | | | | | | |дозволить покращити | | | | | | | | |ведення аварійно- | | | | | | | | |рятувальних робіт на | | | | | | | | |шахтах. | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |19050810010 |НДІГС | 208 - 212 |980,0 | 224,2 | 295,0 |ДНАОП |Метою роботи є | |Розроблення респіратора |"Респіратор", МакНДІ | | | | |1.1.30-4.01.97 |створення сучасного | |з хімічно зв'язаним | | | | | |п. 95 |дихального апарату для| |киснем та індикатором | | | | | | |гірничорятувальників з| |відпрацювання | | | | | | |комфортними умовами | |регенеративних патронів | | | | | | |дихання. Буде | |у відповідності до вимог| | | | | | |розроблена | |європейських стандартів | | | | | | |документація на | |щодо індивідуальних | | | | | | |серійне виробництво | |засобів захисту дихання | | | | | | |респіратору, який за | | | | | | | | |більш комфортними | | | | | | | | |умовами дихання матиме| | | | | | | | |номінальний термін | | | | | | | | |захисної дії 4 год., а| | | | | | | | |за умов зменшення | | | | | | | | |фізичного | | | | | | | | |навантаження - майже | | | | | | | | |добу | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |19050915000 |НДІГС | 309 - 411 |640,0 | 240,0 | 400,0 |Висновки комісії з|Метою роботи є | |Розроблення СОУ |"Респіратор" | | | | |розслідування |забезпечення гірників | |"Вентиляційні, ізолюючі | | | | | |причин вибухів на |і гірничорятувальників| |та вибухостійкі | | | | | |ОП "Шахта |нормативним документом| |перемички при ліквідації| | | | | |ім. О.Ф.Засядька" |щодо зведення у | |аварій у вугільних | | | | | | |вугільних шахтах | |шахтах. Конструкція, | | | | | | |гідромеханічним | |матеріали та технологія | | | | | | |способом вентиляційних| |зведення" | | | | | | |та ізолюючих споруд, у| | | | | | | | |т.ч. стійких до | | | | | | | | |вибухів, з визначенням| | | | | | | | |вимог до конструкції, | | | | | | | | |матеріалів та | | | | | | | | |технології зведення, | | | | | | | | |що дозволить | | | | | | | | |поліпшити якість | | | | | | | | |споруд та підвищити | | | | | | | | |протипожежний захист | | | | | | | | |гірничих виробок | | | | | | | | |вугільних шахт | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |НДІОМШБ | | | | | 1230,0 | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |15050912010 |НДІОМШБ | 309 - 411 |400,0 | 175,0 | 225,0 |Доручення Кабінету|Забезпечення | |Розробити державні | | | | | |Міністрів України |раціонального | |будівельні норми | | | | | |від 16.03.2009 р. |проектування гірничих | |"Підземні гірничі | | | | | |N 9404/1/1-9 |виробок з | |виробки. Норми | | | | | | |використанням сучасних| |проектування" | | | | | | |технічних і | | | | | | | | |технологічних рішень, | | | | | | | | |нового обладнання й | | | | | | | | |матеріалів, передових | | | | | | | | |методів розрахунку й | | | | | | | | |проектування. | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |15050912020 |НДІОМШБ | 309 - 411 |400,0 | 175,0 | 225,0 |Доручення Кабінету|Забезпечення | |Розробити державні | | | | | |Міністрів України |підвищення якості, | |будівельні норми | | | | | |від 16.03.2009 р. |зниження собівартості | |"Підземні гірничі | | | | | |N 9404/1/1-9 |та термінів | |виробки. Правила | | | | | | |спорудження виробок, | |спорудження" | | | | | | |підвищення безпеки | | | | | | | | |праці та запобігання | | | | | | | | |аваріям під час | | | | | | | | |гірничопрохідницьких | | | | | | | | |робіт, захист | | | | | | | | |природного довкілля | | | | | | | | |при спорудженні | | | | | | | | |підземних гірничих | | | | | | | | |виробок. | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |15051015000 |НДІОМШБ | 310 - 411 |980,0 | 200,0 | 780,0 |Постанова КМУ від |Мета - заміна | |Розробити правила | | | | | |06.07.2002 N 939 |застарілого НАОП | |безпечного спорудження | | | | | |( 939-2002-п ) |1.1.30-1.04-64 | |вертикальних шахтних | | | | | |"Про затвердження |"Правила безопасности | |стволів і свердловин | | | | | |програми |при проходке стволов | |великого перерізу у | | | | | |підвищення безпеки|шахт специальными | |складних умовах із | | | | | |праці на вугільних|способами", який не | |застосуванням | | | | | |шахтах України" |враховує зміни у | |спеціальних способів | | | | | | |галузі спеціальних | | | | | | | | |способів. СОУ | | | | | | | | |"Вертикальні стволи | | | | | | | | |шахт і свердловини | | | | | | | | |великого діаметру. | | | | | | | | |Правила безпеки при | | | | | | | | |спорудженні | | | | | | | | |спеціальними | | | | | | | | |способами" | | | | | | | | |регламентуватиме | | | | | | | | |правила безпечного | | | | | | | | |виконання робіт | | | | | | | | |(буріння шахтних | | | | | | | | |стволів, тампонаж, | | | | | | | | |заморожування | | | | | | | | |обводнених та | | | | | | | | |нестійких порід) та | | | | | | | | |забезпечить безпечні | | | | | | | | |умови, дозволить | | | | | | | | |зменшити травматизм | | | | | | | | |при виконанні робіт зі| | | | | | | | |спецспособів. | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |ДП "ДонНДІ" | | | | | 350,0 | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |03050913000 |ДонНДІ | 309 - 211 |500,0 | 150,0 | 350,0 |Протокол підсумків|Розробити Галузеву | |Наукове супроводження | | | | | |виробничо- |програму механізації | |основних технологічних | | | | | |господарської |очисних та підготовчих| |процесів вуглевидобутку,| | | | | |діяльності |вибоїв, | |направлених на розробку | | | | | |вуглевидобувних |енергозбереження на | |ефективних способів | | | | | |підприємств |вугледобувних | |підготовки крутих і | | | | | |Мінвуглепрому |підприємствах | |крутопохилих пластів, | | | | | |України за |Центрального району | |надання шахтам | | | | | |9 місяців |Донбасу на | |технічної допомоги при | | | | | |2010 року і |2011 - 2012 роки. | |виникненні відхилень | | | | | |програми | | |(природних і | | | | | |розвитку гірничих | | |технологічних) від | | | | | |робіт на 2011 рік | | |нормального ходу цих | | | | | |від 19 - 22 жовтня| | |процесів, участь в | | | | | |2010 р. | | |роботі комісій з | | | | | | | | |виявлення причин, що | | | | | | | | |призвели до відхилень та| | | | | | | | |аварій, розробка заходів| | | | | | | | |і пропозицій щодо їх | | | | | | | | |усунення | | | | | | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |ДВАТ "НДПКІ | | | | | 2268,0 | | | |"Вуглемеханізація" | | | | | | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |23050712000 |Вуглемеханізація, | 307 - 211 |750,0 | 720,0 | 30,0 |Постанова КМУ від |Створення апаратури | |Розробити та впровадити |УкрНДІпроект, | | | | |07.07.2005 N 544 |для управління та | |апаратуру для управління|"Іскра", | | | | |( 544-2005-п ) |контролю за процесами | |та контролю за процесами|МакНДІ, | | | | |"Про затвердження |підготовки та | |підготовки та спалювання|Експериментальна база | | | | |заходів з |спалювання | |водовугільного палива |"Вуглемеханізація" | | | | |виконання Програми|водовугільного палива | |на основі шламів у | | | | | |"Українське |в топках котлів, в | |топках водогрійних | | | | | |вугілля" на |яких використовувався | |котлів | | | | | |2005 рік та |газ, мазут або тверде | | | | | | | |внесення змін у |паливо. Забезпечення | | | | | | | |додаток 8, 9 і 10 |автоматичного | | | | | | | |до Програми", |підтримання | | | | | | | |п. 21 |оптимальних параметрів| | | | | | | |Закон України від |процесу горіння з | | | | | | | |14.01.2000 р. |урахуванням зміни | | | | | | | |N 1391-XIV |якості і палива та | | | | | | | |( 1391-14 ) "Про |інших факторів | | | | | | | |альтернативні види| | | | | | | | |рідкого та | | | | | | | | |газового палива". | | | | | | | | |Програма | | | | | | | | |впровадження | | | | | | | | |водовугільного | | | | | | | | |палива як | | | | | | | | |альтернативи | | | | | | | | |природному газу і | | | | | | | | |високоякісному | | | | | | | | |вугіллю у малій | | | | | | | | |теплоенергетиці на| | | | | | | | |період до 2012 р.,| | | | | | | | |затверджена | | | | | | | | |Міністром 2009 р. | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |23050815010 |Вуглемеханізація, | 408 - 412 |1500,0| 420,0 | 330,0 |Програма |Використання | |Створити та впровадити |УкрНДІпроект, | | | | |забезпечення |транспортного засобу | |транспортний засіб для |МакНДІ | | | | |підприємств |дозволить: | |перевезення матеріалів | | | | | |вугільної |- замінити декілька | |та обладнання у похилих | | | | | |промисловості |послідовно | |виробках з існуючого | | | | | |засобами |розташованих канатних | |рейковою колією | | | | | |механізації |відкаток єдиним | | | | | | | |допоміжних робіт |канатно-рейковим | | | | | | | |та ручної праці, |транспортним засобом; | | | | | | | |затверджена |- знизити на 15 - 25% | | | | | | | |Мінвуглепромом |експлуатаційні та на | | | | | | | |України |30 - 40% капітальні | | | | | | | |28.09.2007 р. |витрати; | | | | | | | |(п. 6) |- експлуатувати | | | | | | | | |транспортний засіб на | | | | | | | | |існуючої на шахті | | | | | | | | |рейкової колії без | | | | | | | | |перемонтажу рейкового | | | | | | | | |шляху та заміни | | | | | | | | |рейкових кріплень; | | | | | | | | |- усунути зайві | | | | | | | | |перечеплення вагонеток| | | | | | | | |або перевантаж | | | | | | | | |матеріалів та | | | | | | | | |обладнання під час | | | | | | | | |виконання транспортних| | | | | | | | |робіт. | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |23050815050 |"Вуглемеханізація" | 208 - 412 | 1440 | 230,0 | 300,0 |Договір з |Підвищення рівня | |Розробити технічну | | | | | |Міністерством |механізації допоміжних| |документацію та | | | | | |вугільної |робіт. Зниження | |впровадити в виробництво| | | | | |промисловості |трудомісткості ручної | |засоби механізації | | | | | |України |праці на 5% | |допоміжних робіт та | | | | | |23050815000 від | | |ручної праці | | | | | |20.06.2008 | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |23050918000 |Вуглемеханізація, | 309 - 312 |2350,0| 1495,0 | 420,0 |Доручення Міністра|Впровадження заходів | |Розробити комплекс |УкрНДІпроект, | | | | |вугільної |щодо оптимізації | |засобів щодо оптимізації|МакНДІ, | | | | |промисловості |роботи поверхневих | |роботи поверхневих |проектні інститути | | | | |України від |комплексів в умовах | |комплексів вугільних | | | | | |01.04.2008 |концентрації гірничих | |шахт в умовах | | | | | |N 01-68; |робіт дозволить - | |концентрації гірничих | | | | | |від 23.03.2009 |оптимізувати | |робіт та скорочення | | | | | |N 267/01/05-01 та |чисельність робітників| |чисельності працівників | | | | | |Першого заступника|поверхні на шахтах | |поверхні, створити | | | | | |Міністра вугільної|Мінвуглепрому України | |систему автоматизованого| | | | | |промисловості |(зменшення до 3,1 тис.| |керування технологічним | | | | | |України від |робітників); | |комплексом | | | | | |12.05.2008 N 02/92|- підвищити | |транспортування вугілля | | | | | |та від 06.03.2009 |продуктивність праці | |і породи на поверхні | | | | | |N 228/06/05-01 |робітників поверхні на| |шахти | | | | | | |10 - 15%. | | | | | | | | |Орієнтовний | | | | | | | | |економічний ефект від | | | | | | | | |впровадження комплексу| | | | | | | | |заходів складає більше| | | | | | | | |250,0 млн.грн. | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |23051019000 |Вуглемеханізація, | 310 - 411 |530,0 | 130,0 | 400,0 |Закон України "Про|Впровадження НАОП | |Розробити нормативний |Дондіпровуглемаш, | | | | |охорону праці" |дозволить підвищити | |документ з безпеки праці|УкрНДІпроект, | | | | |( 2694-12 ). |безпеку праці при | |(НАОП) "Вимоги безпеки |МакНДІ, | | | | |Вимоги Правил |виконанні робіт з | |до технології виконання |ДонВУГІ | | | | |безпеки у |монтажу-демонтажу | |монтажно-демонтажних | | | | | |вугільних шахтах |механізованих | |робіт механізованих | | | | | |НПАОП 10.0.1.01.05|комплексів | |комплексів для пологих | | | | | |( z0327-05 ) | | |та похилих пластів" | | | | | | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |23051020000 |Вуглемеханізація | 410 - 411 |870,0 | 82,0 | 788,0 |Програма |Мета роботи - зниження| |Створення пілотної | | | | | |впровадження |собівартості | |установки по | | | | | |водовугільного |вироблюваного тепла у | |виготовленню та | | | | | |палива як |комунальній сфері. При| |спалюванню | | | | | |альтернативи |впровадженні | |водовугільного палива | | | | | |природному газу і |технології | |замість природного газу | | | | | |високоякісному |виготовлення та | |потужністю 5000 т на рік| | | | | |вугіллю у малій |спалювання | |у топках котлів 15 | | | | | |теплоенергетиці на|водовугільного палива | |мікрорайону м. | | | | | |період до 2012 р. |будуть | |Нововолинська на базі | | | | | |Угода щодо |використовуватися | |шахти N 1 | | | | | |регіонального |будівлі та споруди | |"Нововолинська" | | | | | |розвитку |наземного комплексу ш.| | | | | | | |Волинської області|"Нововолинська", яка | | | | | | | |між КМУ та |підлягає закриттю та | | | | | | | |Волинською |робітники, які | | | | | | | |обласною радою |вивільняються після | | | | | | | |( n0001120-10 ) |закриття шахти. | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |ВАТ "Автоматгірмаш | | | | | 4367,8 | | | |ім. В.А.Антипова" | | | | | | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |09050711000 |Автоматгірмаш, | 307 - 412 |4700,0| 2500,0 | 1500,0 |Розпорядження КМУ |Мета - автоматичний | |Створити комплекс |МакНДІ, | | | | |N 144 |безперервний контроль | |технічних засобів |УкрНДІВЕ, | | | | |( 144-2007-р ) |параметрів обладнання | |автоматизованого | | | | | |від 04.04.2007 р. |і безпеки очисної | |контролю для управління | | | | | |"Про схвалення |виробки, своєчасне | |обладнанням | | | | | |Концепції |попередження персоналу| |вуглевидобувних вибоїв | | | | | |створення на |в разі виникнення | | | | | | | |підприємствах, що |позаштатної ситуації | | | | | | | |належать до сфери |та оперативне надання | | | | | | | |управління |диспетчеру шахти | | | | | | | |Мінвуглепрому, |інформації для | | | | | | | |сучасної системи |прийняття | | | | | | | |комплексної |управлінських рішень | | | | | | | |безпеки" |Створення комплексу | | | | | | | | |технічних засобів | | | | | | | | |автоматизованого | | | | | | | | |контролю для | | | | | | | | |управління обладнанням| | | | | | | | |вуглевидобувних | | | | | | | | |вибоїв, який дозволить| | | | | | | | |вести глибоку | | | | | | | | |діагностику та прогноз| | | | | | | | |перед аварійного стану| | | | | | | | |обладнання, | | | | | | | | |аерогазового стану | | | | | | | | |повітря та | | | | | | | | |пожежонебезпечних | | | | | | | | |ситуацій виробки, збір| | | | | | | | |та підготовку цієї | | | | | | | | |інформації для | | | | | | | | |подальшої її передачі | | | | | | | | |в телекомунікаційну | | | | | | | | |мережу. | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |09050812000 |Автоматгірмаш, | 208 - 212 |1600,0| 825,6 | 624,4 |Наказ Міністра |Мета: Створення | |Створити і впровадити у |МакНДІ | | | | |палива та |автоматизованої | |виробництво систему | | | | | |енергетики України|системи управління | |управління процесом | | | | | |N 552 |вакуум-насосної | |дегазації вугільних шахт| | | | | |( v0552558-04 ) |станції, яка дозволить| |з використанням | | | | | |від |ефективно проводити | |свердловин з гірничих | | | | | |7 вересня 2004 р. |дегазацію шахти. | |виробок | | | | | |для виконання |Очікуваний результат: | | | | | | | |вимог п. 3.5.13 |Створення комплексу | | | | | | | |П.Б |технічних засобів | | | | | | | | |автоматизації та | | | | | | | | |контролю вакуум- | | | | | | | | |насосних станцій, який| | | | | | | | |дозволяє контролювати | | | | | | | | |та діагностувати | | | | | | | | |устаткування | | | | | | | | |вакуум-насосної | | | | | | | | |станції. | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |09050813000 |Автоматгірмаш, | 208 - 212 |1100,0| 606,0 | 224,0 |Наказ Міністра |Мета - підвищення | |Розробити і впровадити |МакНДІ, | | | | |палива та |надійності апаратури | |комплекс технічних |НДІГМ | | | | |енергетики України|управління та контролю| |засобів контролю і | | | | | |N 552 |параметрів головних | |реєстрації параметрів | | | | | |( v0552558-04 ) |вентиляторних | |роботи головних | | | | | |від |установок за рахунок | |вентиляторних установок | | | | | |7 вересня 2004 р. |використання більш | |з можливістю передачі | | | | | |для виконання |якісних складових | |інформації на | | | | | |вимог п. 3.3.6 |частин, сучасної | |диспетчерський пункт | | | | | |П.Б |елементної бази, | |згідно з вимогами ПБ | | | | | | |розширення | | | | | | | | |діагностики, зменшення| | | | | | | | |витрат на ремонт | | | | | | | | |обладнання та витрат | | | | | | | | |електроенергії за | | | | | | | | |рахунок своєчасного | | | | | | | | |контролю та | | | | | | | | |діагностики параметрів| | | | | | | | |вентиляторів. | | | | | | | | |Створення комплексу | | | | | | | | |технічних засобів | | | | | | | | |контролю і реєстрації | | | | | | | | |параметрів роботи | | | | | | | | |головних вентиляторних| | | | | | | | |установок | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |09050817000 |Автоматгірмаш, | 208 - 212 |950,0 | 550,6 | 249,4 |Доручення КМУ |Мета - підвищення | |Розробити та впровадити |МакНДІ, | | | | |N 545/1 від |надійності роботи | |підсистему контролю та |НДІГМ | | | | |28.01.2002 р., |водовідливних | |управління | | | | | |наказом |установок, зниження | |водовідливними | | | | | |Мінпаливенерго |витрат електроенергії | |установками | | | | | |"Про заходи щодо |та покращення обліку | | | | | | | |виконання Указу |споживаної енергії, за| | | | | | | |Президента" N 26 |рахунок підвищення | | | | | | | |від |інформативності і | | | | | | | |16 січня 2002 р., |ефективності системи | | | | | | | |для виконання |автоматизації. | | | | | | | |вимог п. 3.7.1 ПБ.|Очікуваний результат: | | | | | | | | |Створення підсистеми | | | | | | | | |контролю та управління| | | | | | | | |водовідливними | | | | | | | | |установками | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |09050818000 |Автоматгірмаш, | 208 - 412 |4900,0| 2040,0 | 970,0 |Розпорядження КМУ |Мета - автоматичний | |Розробити і впровадити |МакНДІ, | | | | |N 144 |безперервний контроль | |комплекс технічних |УкрНДІВЕ | | | | |( 144-2007-р ) |параметрів обладнання | |засобів автоматизації | | | | | |від 04.04.2007 р. |і безпеки | |контролю ведення | | | | | |"Про схвалення |прохідницької виробки,| |прохідницьких робіт | | | | | |Концепції |своєчасне | | | | | | | |створення на |попередження персоналу| | | | | | | |підприємствах, що |в разі виникнення | | | | | | | |належать до сфери |позаштатної ситуації | | | | | | | |управління |та оперативне надання | | | | | | | |Мінвуглепрому, |диспетчеру шахти | | | | | | | |сучасної системи |інформації для | | | | | | | |комплексної |прийняття | | | | | | | |безпеки" |управлінських рішень | | | | | | | | |Створення комплексу | | | | | | | | |технічних засобів | | | | | | | | |автоматизації контролю| | | | | | | | |ведення прохідницьких | | | | | | | | |робіт, який забезпечує| | | | | | | | |багатофакторний аналіз| | | | | | | | |та автоматичний | | | | | | | | |контроль стану | | | | | | | | |обладнання | | | | | | | | |прохідницького вибою, | | | | | | | | |параметрів безпеки та | | | | | | | | |своєчасне відключення | | | | | | | | |обладнання при виході | | | | | | | | |на позаштатний режим з| | | | | | | | |візуалізацією | | | | | | | | |діагностичних даних та| | | | | | | | |протікання | | | | | | | | |технологічного процесу| | | | | | | | |прохідницьких робіт, | | | | | | | | |підготовку та | | | | | | | | |передачу інформації в | | | | | | | | |телекомунікаційну | | | | | | | | |мережу. | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |09051021000 |Автоматгірмаш, | 310 - 212 |1360,0| 100,0 | 800,0 |Розпорядження КМУ |Мета - автоматична | |Створити та впровадити в|МакНДІ | | | | |N 144 |передача технологічної| |виробництво комплекс | | | | | |( 144-2007-р ) |та діагностичної | |технічних засобів | | | | | |від 04.04.2007 р. |інформації в | |передачі технологічної | | | | | |"Про схвалення |диспетчерську | |та діагностичної | | | | | |Концепції |телекомунікаційну | |інформації з видобувних | | | | | |створення на |мережу. | |комбайнів в | | | | | |підприємствах, що |Створення комплексу | |телекомунікаційну мережу| | | | | |належать до сфери |технічних засобів | |диспетчерської. | | | | | |управління |передачі технологічної| | | | | | | |Мінвуглепрому, |та діагностичної | | | | | | | |сучасної системи |інформації з | | | | | | | |комплексної |видобувних комбайнів | | | | | | | |безпеки" |для оперативного | | | | | | | | |надання інформації | | | | | | | | |диспетчерові про стан | | | | | | | | |видобувних комбайнів | | | | | | | | |та своєчасного | | | | | | | | |попередження при | | | | | | | | |виході параметрів на | | | | | | | | |позаштатну ситуацію. | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |ПАТ | | | | | 1091,0 | | | |"НДПІвуглеавтоматизація"| | | | | | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |08051010000 |НДПІвуглеавтоматизація,| 310 - 312 |1390,0| 215,0 | 460,0 |НПАОП 10.0-05 |Підвищення надійності | |Розробити |ВАТ "Запорізький завод | | | | |"Правила безпеки у|і безпеки експлуатації| |мікропроцесорну систему |"Перетворювач", | | | | |вугільних шахтах" |шахтних контактних | |автоматичного керування |МакНДІ | | | | |( z0327-05 ), |мереж шляхом істотного| |групою шахтних тягових | | | | | |п. 4.5.2 |поліпшення якості | |випрямлячів | | | | | | |напруги живлення, | | | | | | | | |показників схеми | | | | | | | | |захисного вимкнення та| | | | | | | | |реалізації додаткових | | | | | | | | |функцій паралельно | | | | | | | | |працюючих тягових | | | | | | | | |випрямлячів, а саме: | | | | | | | | |- забезпечення | | | | | | | | |синхронної паралельної| | | | | | | | |роботи випрямлячів при| | | | | | | | |розосередженому їх | | | | | | | | |розташуванню по | | | | | | | | |мережі; | | | | | | | | |- автоматична | | | | | | | | |діагностика стану | | | | | | | | |кожного з силових | | | | | | | | |елементів випрямляча з| | | | | | | | |відображенням цієї | | | | | | | | |інформації на схемі | | | | | | | | |індикації; | | | | | | | | |- адаптація роботи | | | | | | | | |системи керування з | | | | | | | | |системою комплексної | | | | | | | | |безпеки або з іншими | | | | | | | | |уніфікованими | | | | | | | | |системами контролю. | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |08051011000 |НДПІвуглеавтоматизація,| 310 - 212 |980,0 | 180,0 | 631,0 |Закон України "Про|Створення шахтних | |Розробка шахтного |Привільський | | | | |енергозбереження" |стаціонарних | |стаціонарного |завод "Електроприлад", | | | | |від 01.07.94 р. |світильників з | |вибухобезпечного |МакНДІ | | | | |N 74/94-ВР |використанням | |освітлювального | | | | | |( 74/94-ВР ); |світлодіодних джерел, | |устаткування на базі | | | | | |Програми |що забезпечують: | |сучасних | | | | | |"Енергозбереження"|- збільшення | |енергозберігаючих джерел| | | | | |на 5-річний термін|світловидатності при | |світла | | | | | |і на період до |аналогічній середній | | | | | | | |2030 року", що |потужності з лампами | | | | | | | |затверджені у |розжарювання в 7 - 10 | | | | | | | |Мінвуглепромі у |разів, або зниження в | | | | | | | |2007 р. |стільки ж разів | | | | | | | | |споживання | | | | | | | | |електроенергії; | | | | | | | | |- збільшення терміну | | | | | | | | |служби в 5 - 100 | | | | | | | | |разів; | | | | | | | | |- зменшення | | | | | | | | |експлуатаційних затрат| | | | | | | | |в 5 - 10 разів. | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |ДП | | | | | 1227,5 | | | |"УкрНДІвуглезбагачення" | | | | | | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |24050910020 |УкрНДІвуглезбагачення | 309 - 311 |1100,0| 800,0 | 300,0 |Закон України "Про|Забезпечується | |Розробити радіальну | | | | | |енергозбереження" |одержання додатково | |перечисну флотаційну | | | | | |від 01.07.94 р. |30 тис.т товарного | |машину для збагачення | | | | | |N 74/94-ВР |продукту на рік з | |некондиційних шламових | | | | | |( 74/94-ВР ) |однієї флотомашини. | |продуктів | | | | | | |Економ ефект - 600 | | | | | | | | |тис.грн. на рік. | | | | | | | | |Економія електричної | | | | | | | | |енергії 116 кВт/годин | | | | | | | | |на рік на 1 машину | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |24050912000 |УкрНДІвуглезбагачення | 309 - 411 |1130,0| 852,5 | 277,5 |Наказ Міністра |Оптимізація | |Виконати дослідження | | | | | |вугільної |поверхневих | |паливного потенціалу | | | | | |промисловості |комплексів. Визначення| |рядового вугілля та | | | | | |України від |оптимальної технології| |визначити оптимальні | | | | | |12.04.2007 р. |переробки вугілля на | |технології отримання | | | | | |N 123 |поверхневих комплексах| |товарної продукції на | | | | | |( v0123644-07 ) |шахт, виходу та якості| |поверхневих комплексах | | | | | |про якість |товарної продукції | |шахт. | | | | | |вугілля; |(керівникам шахт для | | | | | | | |від 30.01.2008 р. |оперативного | | | | | | | |N 40 |керівництва і | | | | | | | |( v0040644-08 ) |обґрунтування при | | | | | | | |про якість |укладанні договорів на| | | | | | | |вугілля. |переробку вугілля з | | | | | | | |Наказ |метою усунення незгод | | | | | | | |Мінвуглепрому від |між видобувними | | | | | | | |20.04.2006 р. |підприємствами та | | | | | | | |N 247 |споживачами). | | | | | | | |( v0247644-06 ) |Збільшення випуску | | | | | | | | |товарної продукції при| | | | | | | | |переробці вугілля на | | | | | | | | |10 - 30%, зниження | | | | | | | | |зольності на 2 - 5%. | | | | | | | | |Очікуваний економ | | | | | | | | |ефект від 2,5 до 18 | | | | | | | | |млн. на рік для одного| | | | | | | | |підприємства | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |24051013000 |УкрНДІвуглезбагачення, | 310 - 411 |600,0 | 300,0 | 300,0 |Указ Президента |Впровадження техніки | |Розробити технологію |Громадська організація | | | | |України "Про стан |та технології сухого | |сухого збагачення |"Асоціація вугільних | | | | |енергетичної |збагачення рядового | |вугілля з використанням |підприємств" | | | | |безпеки України та|вугілля | |пневматичних сепараторів| | | | | |основні засади |Визначити технологію | | | | | | | |державної політики|підготовки вугілля до | | | | | | | |у сфері її |сухого збагачення і | | | | | | | |забезпечення" від |технологічні режими | | | | | | | |27.12.2005 |збагачення у | | | | | | | |N 1863/2005 |пневматичних | | | | | | | |( 1863/2005 ) |сепараторах з | | | | | | | | |мінімальним | | | | | | | | |засміченням продуктів | | | | | | | | |збагачення. | | | | | | | | |Впровадження | | | | | | | | |технології, зниження | | | | | | | | |витрат на збагачення | | | | | | | | |вугілля, скорочення | | | | | | | | |витрат на перевезення | | | | | | | | |породи з шахт до | | | | | | | | |споживачів на 30%. | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |24051014000 |УкрНДІвуглезбагачення | 310 - 411 |700,0 | 350,0 | 350,0 |Розпорядження |Підвищення | |Розробка Положення про | | | | | |Мінвуглепрому від |відповідальності, | |комплексну систему | | | | | |21.05.2010 N 17-р |забезпечення | |контролю якості вугілля | | | | | |( vr017644-10 ), |належного контролю за | |та вугільної продукції | | | | | |п. 4 |діяльністю служб | |від очисного вибою до | | | | | | |якості на всіх рівнях.| |відвантаження | | | | | | |Забезпечення | |споживачам. | | | | | | |оперативного контролю | | | | | | | | |якості вугілля і | | | | | | | | |товарної вугільної | | | | | | | | |продукції. | | | | | | | | |Встановлення | | | | | | | | |механізму врегулювання| | | | | | | | |непорозумінь між | | | | | | | | |шахтами і | | | | | | | | |збагачувальними | | | | | | | | |фабриками суб'єктами | | | | | | | | |різних форм власності.| | | | | | | | |Економефект від | | | | | | | | |ліквідації збитків | | | | | | | | |біля 30 млн.грн. на | | | | | | | | |рік. | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |ІКМОПР | | | | | 720,0 | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |06051004000 |ІКМОПР | 310 - 412 |1200,0| 400,0 | 720,0 |Закон України "Про|Розширення галузі | |Створити струговий |з-д "Унівесал" | | | | |пріоритетні |застосування стругової| |комплекс для пластів |ОАО "ГМЗ", або з-д ОАО | | | | |напрями |техніки на тонких | |потужністю 0,7 - 1,2 м, |"ХМЗ" "Світло шахтаря" | | | | |інноваційної |пластах з | |та з опором різання до | | | | | |діяльності в |механізованим | |300 кН/м (КСТ) | | | | | |Україні" |кріпленням. | | | | | | | |( 3715-17 ). | | | | | | | | |Програма | | | | | | | | |"Українське | | | | | | | | |вугілля" | | | | | | | | |( 1205-2001-п ) | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |ДП "ДонЦОП" | | | | | 380,0 | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |42050906000 |ДонЦОП | 309 - 212 |450,0 | 250,0 | 100,0 |Галузева угода між|Підвищення економічної| |Розробка нормативних | | | | | |Міністерством |ефективності | |документів з | | | | | |вугільної |виробництва, | |удосконалення | | | | | |промисловості |раціональне | |організації нормування | | | | | |України, іншими |використання трудових | |та оплати праці | | | | | |власниками |ресурсів на | |працівників вугільної | | | | | |(об'єднаннями |підприємствах галузі | |промисловості | | | | | |власників), що | | | | | | | | |діють у вугільній | | | | | | | | |галузі, і | | | | | | | | |всеукраїнськими | | | | | | | | |профспілками | | | | | | | | |вугільної | | | | | | | | |промисловості | | | | | | | | |( n0001558-03 ) | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |42051007000 |ДонЦОП | 410 - 411 |300,0 | 20,0 | 280,0 |Рішення РНБОУ від |Розробка та перегляд | |Розробка та перегляд | | | | | |07.10.2009 р. "Про|галузевих | |галузевих | | | | | |розбудову і |кваліфікаційних | |кваліфікаційних | | | | | |модернізацію |характеристик професій| |характеристик професій з| | | | | |інфраструктурних |з урахуванням | |урахуванням сучасних | | | | | |систем економіки і|досягнень науки, | |технологій виробництва | | | | | |систем |техніки, технології, | | | | | | | |життєзабезпечення"|організації | | | | | | | |( n0020525-09 ), |виробництва та праці, | | | | | | | |затвердженого |вимог до якості | | | | | | | |Указом Президента |продукції, освітнього | | | | | | | |від 22.01.2010 |рівня, які будуть | | | | | | | |N 55/2010 |використані | | | | | | | |( 55/2010 ) |підприємствами | | | | | | | |(листи Мінпраці |вугільної галузі при | | | | | | | |від 15.02.2010 |формуванні трудових | | | | | | | |N 1500/0/14-10/13 |відносин з питань | | | | | | | |та від |організації робіт та | | | | | | | |N 74/04-01/14-10) |оплати праці трудящих.| |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |ДП "ЦАВП" | | | | | 301,0 | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |Э6051008000 |ЦАВП | 310 - 411 |400,0 | 99,0 | 301,0 |Розпорядження КМУ |Реалізація механізмів | |Розробка типової | | | | | |від 18.08.2005 |Кіотського протоколу | |проектної документації | | | | | |N 346-р |до Рамкової конвенції | |(PIN) для реєстрації | | | | | |( 346-2005-р ) |ООН | |проектів утилізації | | | | | |"Про затвердження |( 995_801 ) та | |шахтного метану (СММ) | | | | | |Національного |отримання додаткових | |згідно Кіотського | | | | | |плану заходів з |інвестицій для | |протоколу ( 995_801 ) на| | | | | |реалізації |підприємств вугільної | |прикладі шахти ім. | | | | | |положень |галузі. Покращення | |Стаханова ДП | | | | | |Кіотського |екології за рахунок | |"Красноармійськвугілля" | | | | | |протоколу до |зменшення викидів | | | | | | | |Рамкової конвенції|парникових газів в | | | | | | | |ООН про зміну |атмосферу. | | | | | | | |клімату" | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |ДВАТ "Дніпродіпрошахт" | | | | |307,848 | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |12050901000 |Дніпродіпрошахт | 409 - 211 |1200,0| 892,152 |307,848 | |Мета роботи - | |Визначення наслідків | | | | | | |визначення наслідків | |закриття шахт | | | | | | |закриття шахт ЦРД на | |Центрального району | | | | | | |діючі шахти, соціальне| |Донбасу з урахуванням | | | | | | |та екологічне | |гідравлічних зв'язків та| | | | | | |середовище з | |підняття рівня шахтних | | | | | | |урахуванням | |вод і його можливого | | | | | | |гідрогеологічних | |впливу на газопроводи, | | | | | | |зв'язків та підняття | |трубопроводи, колектори | | | | | | |рівня шахтної води. | |та залізничні колії | | | | | | |Розробка заходів та | | | | | | | | |рекомендацій щодо | | | | | | | | |попередження та | | | | | | | | |зниження їх | | | | | | | | |негативного впливу | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |ВАТ "НДІГМ ім. Федорова"| | | | | 691,0 | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |07050813000 |НДІГМ | 208 - 411 |750,0 | 259,0 | 491,0 |Розпорядження КМ |Метою роботи є | |Створити та впровадити | | | | | |від 28.04.2009 р. |створення АСЕМ | |автоматизовану систему | | | | | |N 466-р |дозволяє здійснювати | |енергетичного | | | | | |( 466-2009-р ) |контроль енергетичної | |моніторингу вугільних | | | | | | |ефективності | |підприємств (АСЕМ), | | | | | | |електротехнічних | |удосконалити методи | | | | | | |установок і | |обліку і керування | | | | | | |технологічних процесів| |енергоспоживанням | | | | | | |вугільних шахт. | |гірничого підприємства | | | | | | |Очікуваний | | | | | | | | |економічний ефект | | | | | | | | |впровадження АСЕМ | | | | | | | | |дозволить скоротити | | | | | | | | |ПЕР на одиницю | | | | | | | | |продукції, що | | | | | | | | |виробляється і | | | | | | | | |забезпечити загальну | | | | | | | | |економію коштів по | | | | | | | | |одній шахті до 500 | | | | | | | | |тис.грн. на рік | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |07051025000 |НДІГМ | 310 - 414 |900,0 | 100,0 | 200,0 |Розпорядження КМУ |Мета - проведення | |Забезпечити періодичний | | | | | |"Про програми |аналізу стану | |моніторинг виконання | | | | | |підвищення |використання | |Програми підвищення | | | | | |енергоефективності|електроенергії і | |енергоефективності | | | | | |та зменшення |теплової енергії у | |вугледобувних | | | | | |споживання |технологічному процесі| |підприємств на | | | | | |енергоресурсів" |видобування вугілля на| |2010 - 2014 роки та | | | | | |від 17.12.2008 р. |шахтах; проведення | |щоквартальний аналіз | | | | | |N 1567 |аналізу даних | |ефективності виконання | | | | | |( 1567-2008-р ) |використання ПЕР при | |заходів Програми 2010, | | | | | |Розпорядження МВП |видобуванні вугілля на| |2011, 2012, 2013, | | | | | |України від |шахтах; визначення | |2014 роки за формами, | | | | | |20 травня 2009 р. |основних напрямків | |що встановлені НАЕР | | | | | |N 19-р |ефективного | | | | | | | |( vr019644-09 ). |використання | | | | | | | |Наказ МВП від |електроенергії і | | | | | | | |10.11.2009 р. |теплової енергії при | | | | | | | |N 507 |видобуванні вугілля. | | | | | | | |( v0507644-09 ). | | | | | | | | |Телеграма від | | | | | | | | |04.12.2009 р. | | | | | | | | |НР 05-02/4-213 | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |ДП "НДІМЕПД" | | | | | 250,0 | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |Ц1050808000 |НДІМЕПД | 208 - 411 |1250,0| 1000,0 | 250,0 |Рішення урядових |Метою - зниження | |Розроблення нормативних | | | | | |комісій та колегій|виробничого | |та методичних документів| | | | | |Мінвуглепрому |травматизму та | |з покращення умов праці | | | | | |України. |смертності гірників. | |та стану здоров'я | | | | | |Високий рівень |Будуть створені: | |гірників | | | | | |пилових |- СОУ "Професійний | | | | | | | |захворювань у |відбір робітників для | | | | | | | |гірників |виконання робіт на | | | | | | | | |вугільних | | | | | | | | |підприємствах | | | | | | | | |України"; | | | | | | | | |- Методичні | | | | | | | | |рекомендації щодо | | | | | | | | |діагностики пилових | | | | | | | | |захворювань, їх | | | | | | | | |профілактики, | | | | | | | | |експертизи | | | | | | | | |працездатності та | | | | | | | | |реабілітації; | | | | | | | | |- Галузеве положення | | | | | | | | |про автоматизовану | | | | | | | | |систему управління | | | | | | | | |професійними ризиками | | | | | | | | |і профілактики | | | | | | | | |професійних | | | | | | | | |захворювань гірників | | | | | | | | |вугільних шахт; | | | | | | | | |- СОУ "Гігієнічна | | | | | | | | |регламентація | | | | | | | | |синтетичних та | | | | | | | | |полімерних матеріалів | | | | | | | | |призначених для | | | | | | | | |використання у | | | | | | | | |вугільній | | | | | | | | |промисловості" | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |ТК 92 | | | | | 260,0 | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |Т6051005000 |ТК 92, | 310 - 411 |360,0 | 100,0 | 260,0 |Розпорядження |Приведення у | |Розробити національний |УкрНДІвуглезбагачення, | | | | |Кабінету Міністрів|відповідність | |стандарт України (ДСТУ) |ДП "Укрвуглеякість" | | | | |України від |стандарту | |"Вугілля буре, кам'яне, | | | | | |12 січня 2006 року|законодавству, | |антрацит та вугільні | | | | | |N 10-р |потребам споживачів і | |брикети. Правила | | | | | |( 10-2006-р ) |держави, рівневі | |приймання за якістю" | | | | | |(пункт 2); |розвитку науки і | |(Перегляд ГОСТ 1137-64) | | | | | |наказ |техніки, вимогам | | | | | | | |Мінвуглепрому від |міжнародних та | | | | | | | |03.11.2008 N 579 |регіональних | | | | | | | |( v0579644-08 ) |стандартів, положенням| | | | | | | | |Угоди ТБТ СОТ. | | | | | | | | |Уникнення постачання | | | | | | | | |споживачам вугільної | | | | | | | | |продукції, що не | | | | | | | | |відповідає нормативно-| | | | | | | | |технічній | | | | | | | | |документації, | | | | | | | | |врегулювання відносин | | | | | | | | |між виробником та | | | | | | | | |споживачем, ліквідація| | | | | | | | |претензій щодо якості | | | | | | | | |вугілля, вдосконалення| | | | | | | | |приймання палива за | | | | | | | | |якістю, скорочення | | | | | | | | |витрат, пов'язаних з | | | | | | | | |контролем | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |ДП "ДНДІ ІТЕЕ" | | | | | 200,0 | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |Т8050801000 |ДНДІ ІТЕЕ, | 208 - 411 |450,0 | 250,0 | 200,0 |Програма |Підвищення безпеки | |Розробка оптимальних |Інститут гідромеханіки | | | | |підвищення безпеки|праці шахтарів шляхом | |способів дегазації |НАНУ, | | | | |праці на |дегазації вугільних | |вугільних пластів з |МакНДІ | | | | |вугледобувних та |пластів і зменшення | |використанням | | | | | |шахтобудівельних |концентрації шахтного | |надзвукових ежекторів | | | | | |підприємствах, |метану | |при розробці оптимальних| | | | | |затверджена | | |способів і технологій | | | | | |постановою КМУ від| | |підготовки запасів та | | | | | |29.03.2006 N 374 | | |відпрацювання вугільних | | | | | |( 374-2006-п ) | | |пластів | | | | | | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |Підготовка наукових | | | | | 140,0 | | | |кадрів | | | | | | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |Роботи, що виносяться на| | | | |8572,252| | | |конкурсні торги | | | | | | | | |------------------------+-----------------------+-----------+------+--------------+--------+------------------+----------------------| |Разом | | | | |38253,3 | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
02.12.2011 N 789

ПЛАН
нових науково-дослідних
і дослідно-конструкторських робіт
Міністерства енергетики та вугільної
промисловості в галузі вугільної
промисловості на 2011 рік

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Шифр і найменування | Головна організація і | Терміни | Обсяги | Підстава для |Мета і зміст роботи, | | договору, роботи | основні співвиконавці | виконання | фінансування, | виконання | очікуваний | | | | (початок | тис.грн. | | результат | | | |закінчення) |----------------| | | | | | |Всього | в т.ч. | | | | | | | план | на | | | | | | | | 2011 р.| | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |ДП "Дондіпровуглемаш" | | |10410,0| 2220,0 | | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 1. Розроблення |ДП "Дондіпровуглемаш" |4 кв. 2011 -|1100,0 | 190,0 |1. Інноваційний |Підвищення на | |нормативно-технічної та | | 4 кв. 2012 | | |проект, |20 - 25% середнього | |конструкторської | | | | |представлений на |навантаження на | |документації на типові | | | | |III Міжнародному |лави, скорочення на | |технічно та економічно | | | | |інвестиційному |25 - 35% | |оптимізовані комплекси | | | | |Саміті м. Донецьк |чисельності | |устаткування повної | | | | |29 - 30.09.2010 р.|персоналу добувних | |механізації робіт у | | | | |2. Правила безпеки|дільниць за рахунок | |виробках, що примикають | | | | |у вугільних шахтах|істотного зниження | |до комбайнових і | | | | |НПАОП 10.0-1.01-10|обсягів важкої | |стругових лав, із | | | | |( z0398-10 ) |ручної праці. | |пропускною здатністю до | | | | |(розділ IV.1, |Підвищення рівня | |700 т/годину | | | | |п. 21). |безпеки | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 2. Розроблення |ДП "Дондіпровуглемаш" |4 кв. 2011 -|1180,0 | 355,0 |1. Програма |Кратне збільшення у | |нормативно-технічної та | |4 кв. 2012 | | |стабілізації |2 - 3 рази темпів | |конструкторської | | | | |розвитку вугільної|проведення виробок | |документації на | | | | |галузі на 2010 рік|по міцних і | |високопродуктивну та | | | | |(п. 4) |абразивних породах | |високоресурсну | | | | |( v0024644-10 ), |за рахунок істотного | |буронавантажувальну | | | | |затверджена |підвищення | |машину з гідравлічною | | | | |Міністром |продуктивності з | |ударно-обертальною | | | | |вугільної |буріння шпурів і | |бурильною головкою для | | | | |промисловості |навантаження породи, | |проведення виробок | | | | |України від |а також зниження | |продуктивністю по | | | | |29.01.2010. |трудомісткості робіт | |навантаженню до 4,5 | | | | | |з кріплення. | |куб.м/хв. та | | | | | |Своєчасне | |продуктивністю | | | | | |відновлення фронту | |по бурінню до 2,0 м/хв. | | | | | |очисних робіт для | |при проходці по породах | | | | | |високонавантажених | |міцністю до f < 16 за | | | | | |лав при | |шкалою проф. | | | | | |відпрацюванні | |М.М.Протод'яконова | | | | | |пластів з міцними | |перетином 9 - 27 | | | | | |бічними породами | |кв.м з живильником, | | | | | | | |який використується як | | | | | | | |монтажний полок для | | | | | | | |зведення кріплення | | | | | | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 3. Розроблення |ДП "Дондіпровуглемаш" |4 кв. 2011 -|1400,0 | 445,0 |1. Наказ |Зріст на 20% | |технологічних схем та | |4 кв. 2012 | | |Мінвуглепрому |навантажень на лави, | |типових комплектів | | | | |N 487 |зниження зольності | |устаткування кінцевих | | | | |( v0487644-10 ) |вугілля на 5%, | |дільниць лав і сполучень| | | | |від 01.12.2010 |підвищення якості | |"лава-штрек" які | | | | |"Про порядок |вугілля та безпеки | |забезпечують підвищення | | | | |погодження |ведення очисних | |навантажень і якості | | | | |технічної |робіт. | |вугілля, механізоване | | | | |документації на |Розробка сучасного | |викладення охоронних | | | | |відпрацювання лав |обладнання для | |породних смуг високої | | | | |та впровадження |механізації процесів | |щільності, виключення | | | | |очисних |кріплення, закладки | |вивалів вугілля та | | | | |комплексів". |породи та | |породи | | | | |2. Наказ |транспортування | | | | | | |Мінвуглепрому від |гірничої маси в | | | | | | |25.08.2010 N 316 |зонах сполучень лав | | | | | | |( v0316644-10 ) |з примикаючими | | | | | | |"Про підвищення |виробками. | | | | | | |навантажень на |Розробка каталогу | | | | | | |очисні комплекси" |технологічних схем з | | | | | | |(п. 3.1). |типовим комплектом | | | | | | |3. Правила безпеки|машин для інженерно- | | | | | | |у вугільних шахтах|технічного персоналу | | | | | | |НПАОП 10.0-1.01-10|вуглевидобувних | | | | | | |( z0398-10 ) |підприємств України | | | | | | |(розділ IV.1, | | | | | | | |п. 21). | | | | | | | |4. "Нормативи з | | | | | | | |безпеки забійних | | | | | | | |машин, комплексів | | | | | | | |і агрегатів" НПАОП| | | | | | | |10.0.-3-01-90 | | | | | | | |(п. 3.1.1.1, | | | | | | | |3.1.1.6, | | | | | | | |3.3.7.9 - | | | | | | | |3.3.7.12). | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 4. Розроблення |ДП "Дондіпровуглемаш" |4 кв. 2011 -|1200,0 | 200,0 |1. Програма |Збільшення темпів | |стріловидного | |4 кв. 2012 | | |стабілізації |проведення виробок у | |виконавчого органу, | | | | |розвитку вугільної|3 - 4 рази за | |оснащеного дисковими | | | | |галузі на 2010 рік|рахунок розширення | |шарошками для | | | | |( v0024644-10 ), |сфери застосування | |прохідницьких комбайнів | | | | |затверджена |стріловидних | |по породах міцністю до | | | | |Міністром |прохідницьких | |f < 12 за шкалою проф. | | | | |вугільної |комбайнів по | |М.М.Протод'яконова, а | | | | |промисловості |міцності порід. | |також виключення | | | | |України від |Своєчасне | |фрикційного іскріння і | | | | |29.01.2010 (п. 4).|відновлення фронту | |значного зниження | | | | |2. Правила безпеки|очисних робіт з | |пилоутворення | | | | |у вугільних шахтах|істотним підвищенням | | | | | | |НПАОП 10.0-1.01-10|безпеки й | | | | | | |( z0398-10 ) |поліпшенням умов | | | | | | |(7. Боротьба з |праці прохідників | | | | | | |рудничним пилом і | | | | | | | |вибухозахист, | | | | | | | |п. 4). | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 5. Розроблення |ДП "Дондіпровуглемаш" |4 кв. 2011 -|1085,0 | 135,0 |Програма |Зменшення | |нормативно-технічної та | |4 кв. 2012 | | |стабілізації |енерговитрат до 25% | |конструкторської | | | | |розвитку вугільної|на транспортування | |документації на | | | | |галузі на 2010 рік|гірничої маси, | |комплекти регульованого | | | | |( v0024644-10 ), |підвищення строку | |приводу, адаптованого | | | | |затверджена |служби стрічки, | |під стрічкові конвеєри, | | | | |Міністром |роликів, привідних | |що перебувають в | | | | |вугільної |блоків на 30 - 50%, | |експлуатації, та системи| | | | |промисловості |скорочення часу | |автоматизованого | | | | |України від |пошуку й ліквідації | |керування конвеєрними | | | | |29.01.2010 |аварійних ситуацій. | |лініями, які | | | | |(п. 36). |Підвищення безпеки | |забезпечують автоматичне| | | | | |праці за рахунок | |регулювання руху стрічки| | | | | |виключення | |в залежності від | | | | | |пробуксовки стрічки | |грузопотоку гірничої | | | | | |на привідних | |маси | | | | | |барабанах. | | | | | | | |Адаптація з | | | | | | | |загальношахтною | | | | | | | |системою безпеки | | | | | | | | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 6. Створення |ДП "Дондіпровуглемаш" |4 кв. 2011 -| 810,0 | 155,0 |1. Наказ |Підвищення у | |фільтрувальної станції | |4 кв. 2012 | | |Мінвуглепрому від |2 - 3 рази | |зі зворотним | | | | |25.08.2010 N 316 |надійності й | |промиванням, тонкістю | | | | |( v0316644-10 ) |ресурсу силової й | |фільтрації не грубіше 25| | | | |"Про підвищення |керувальної | |(50) мкм і високою | | | | |навантажень на |гідравліки - | |брудоємністю для очисних| | | | |очисні комплекси" |найбільш дорогої | |комплексів | | | | |(п. 3.1). |частини | | | | | | |2. Нормативи з |механізованих | | | | | | |безпеки забійних |кріплень, скорочення | | | | | | |машин, комплексів |простоїв і | | | | | | |і агрегатів |подовження не менше | | | | | | |(п. 2.12.4). |ніж у 1,5 разу | | | | | | | |міжремонтного строку | | | | | | | |служби сучасних | | | | | | | |очисних комплексів | | | | | | | |за рахунок | | | | | | | |виключення | | | | | | | |забруднень робочої | | | | | | | |рідини й пов'язаного | | | | | | | |з ним | | | | | | | |гідроабразивного | | | | | | | |зношування | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 7. Створення системи|ДП "Дондіпровуглемаш" |4 кв. 2011 -| 650,0 | 230,0 |Правила безпеки у |Підвищення рівня | |освітлення на базі | |4 кв. 2012 | | |вугільних шахтах |безпеки роботи в | |компактних світлодіодних| | | | |НПАОП 10.0-1.01-10|очисних вибоях, | |світильників, | | | | |( z0398-10 ) (VIII|зниження | |максимально адаптованих | | | | |Електротехнічне |травматизму й | |до механізованих | | | | |господарство, |поліпшення умов | |кріплень, у т.ч. для | | | | |п. 11.3 "д"). |праці обслуговуючого | |відпрацювання тонких | | | | | |персоналу, а також | |пластів | | | | | |зменшення | | | | | | | |енергоспоживання | | | | | | | |порівняно з | | | | | | | |аналогами на 40%, | | | | | | | |що дозволить | | | | | | | |збільшити довжину | | | | | | | |освітлюваного вибою | | | | | | | |на 20% | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 8. Розроблення |ДП "Дондіпровуглемаш" |4 кв. 2011 -| 685,0 | 225,0 |1. Наказ |Підвищення безпеки | |нормативно-технічної та | |4 кв. 2012 | | |Мінвуглепрому від |ведення очисних | |конструкторської | | | | |25.08.2010 N 316 |робіт, якості | |документації на систему | | | | |( v0316644-10 ) |вугілля за рахунок | |гарантованого дорозпору | | | | |"Про підвищення |зменшення обсягів | |секцій механізованого | | | | |навантажень на |обвалень порід | |кріплення до початкового| | | | |очисні комплекси" |покрівлі. | | | | | | |(п. 3.1). |Збільшення | | | | | | |2. Програма |навантажень на лави | | | | | | |стабілізації |на 15 - 30% і | | | | | | |розвитку вугільної|зниження зольності | | | | | | |галузі на 2010 р. |на 2 - 5% | | | | | | |( v0024644-10 ), | | | | | | | |затверджена | | | | | | | |Міністром | | | | | | | |29.01.2010 | | | | | | | |(п. 18). | | | | | | | |3. Наказ | | | | | | | |Мінвуглепрому від | | | | | | | |04.12.2008 N 628 | | | | | | | |( v0628644-08 ) | | | | | | | |"Про мінімізацію | | | | | | | |негативного впливу| | | | | | | |світової | | | | | | | |фінансової кризи | | | | | | | |на вугільну галузь| | | | | | | |України" (п. 10, | | | | | | | |додаток 2). | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 9. Розроблення |ДП "Дондіпровуглемаш" |4 кв. 2011 -|2300,0 | 285,0 |Окреме доручення |Комплексна | |нормативно-технічної та | |4 кв. 2012 | | |першого заступника|механізація очисних | |конструкторської | | | | |Міністра |робіт з | |документації на очисний | | | | |енергетики та |забезпеченням | |комплекс для | | | | |вугільної |видобутку 400 - 1000 | |відпрацювання крутих та | | | | |промисловості |т/добу, скорочення | |крутопохилих пластів по | | | | |України |витрат | |простяганню потужністю | | | | |Поповича І.М. від |лісоматеріалів у | |0,65 - 1,2 м з очисним | | | | |24 січня 2011 року|10 - 15 разів та | |комбайном для човниковій| | | | |N 14/01-01/9-11 |значне підвищення | |технології роботи | | | | | |безпеки їх ведення | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |МакНДІ | | |9900,0 | 900,0 | | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 10. Розроблення |МакНДІ |4 кв. 2011 -| 600,0 | 100,0 |Окреме доручення |Нормативний документ | |вимог | |3 кв. 2012 | | |першого заступника|галузевого | |вибухопожежобезпеки та | | | | |Міністра |призначення | |електробезпеки до | | | | |енергетики та |"Технічні вимоги | |системи | | | | |вугільної |вибухо-пожежо- | |електропостачання | | | | |промисловості |електробезпеки до | |очисних комбайнів і | | | | |України |системи | |прохідницьких машин на | | | | |Поповича І.М. від |електропостачання | |пластах крутого падіння,| | | | |24 січня 2011 р. |очисних комбайнів і | |небезпечних за | | | | |N 14/1-01/9-11 |прохідницьких машин | |газодинамічними явищами | | | | | |на пластах крутого | |(ГДЯ), та розроблення | | | | | |падіння, небезпечних | |методик випробувань | | | | | |за газодинамічними | |такої системи | | | | | |явищами" | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 11. Виконання |МакНДІ |4 кв. 2011 -|5000,0 | 350,0 |Доручення |Буде розроблено, | |досліджень та | |1 кв. 2016 | | |Президента |виготовлено і | |розроблення | | | | |України, лист |проведено приймальні | |інформаційно-аналітичної| | | | |Держгірпромнагляду|випробування | |систему акустичного | | | | |України від |системи. | |моніторингу гірничого | | | | |29.10.2010 |Інформаційно- | |масиву | | | | |N 1/03-5-8а/7967. |аналітична система | | | | | | | |моніторингу стану | | | | | | | |гірничого масиву, що | | | | | | | |розробляється, буде | | | | | | | |автономною в | | | | | | | |реєстрації, передачі | | | | | | | |сигналу на поверхню, | | | | | | | |обробці й аналізі | | | | | | | |інформації. | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 12. Розроблення |МакНДІ |4 кв. 2011 -|1200,0 | 150,0 |Закон України "Про|Впровадження | |нормативно-правового | |2 кв. 2013 | | |охорону праці" |розробленого | |акта "Правила контролю | | | | |( 2694-12 ), |нормативно-правового | |за радіаційним станом у | | | | |ст. 4; |акта сприятиме | |вугільних шахтах" | | | | |Кодекс законів про|створенню | | | | | | |працю України |радіаційно-безпечних | | | | | | |( 322-08 ), |умов праці у | | | | | | |ст. 158; |вугільних шахтах, | | | | | | |Гірничий закон |зниженню ступеню | | | | | | |України |опромінення | | | | | | |( 1127-14 ), |працюючих, що | | | | | | |ст. 18, постанова |призведе до | | | | | | |Кабінету Міністрів|зменшення витрат, | | | | | | |України від |пов'язаних із | | | | | | |18.05.2011 р. |захворюваннями | | | | | | |N 521 |гірників. | | | | | | |( 521-2011-п ) | | | | | | | |"Про внесення | | | | | | | |змін до постанови | | | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | | | |України від | | | | | | | |29 березня 2006 р.| | | | | | | |N 374 "Про | | | | | | | |затвердження | | | | | | | |Програми | | | | | | | |підвищення безпеки| | | | | | | |праці на | | | | | | | |вугледобувних та | | | | | | | |шахтобудівних | | | | | | | |підприємствах" | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 13. Розроблення |МакНДІ |4 кв. 2011 -|1400,0 | 200,0 |Висновки |Мета роботи - | |вибухобезпечного | |3 кв. 2013 | | |експертної комісії|розробка та освоєння | |магнітного безіскрового | | | | |за розслідування |серійного | |пускачу, що виключає | | | | |причин аварії з |виробництва | |спалахування | | | | |груповим нещасним |магнітних пускачів з | |метаноповітряної суміши | | | | |випадком на СП |безіскровою | |з використанням захисту | | | | |"Шахта Дуванна" |електричною | |виду "е" | | | | |ВАТ |частиною, які | | | | | | |"Краснодонвугілля"|забезпечать безпеку | | | | | | |Шахта Кірова ГП |застосування | | | | | | |"Макіїввугілля", |електричної енергії | | | | | | |затверджені |в шахтах. | | | | | | |"Технічні вимоги |Такі пускачі в | | | | | | |до виготовлення |світовій практиці | | | | | | |вибухобезпечних |розробляються | | | | | | |комутаційних |вперше. | | | | | | |апаратів з |Магнітні пускачі, що | | | | | | |захистом виду "е" |випускаються, мають | | | | | | |(результати роботи|вузли та блоки, що | | | | | | |N 17050813030) |іскрять, котрі при | | | | | | | |порушенні правил | | | | | | | |експлуатації стають | | | | | | | |джерелом | | | | | | | |підпалювання метано- | | | | | | | |повітряної суміші. | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 14. Розроблення |МакНДІ |4 кв. 2011 -|1700,0 | 100,0 |Наказ |Забезпечення | |нової редакції ДНАОП | |3 кв. 2013 | | |Міненерговугілля |ефективної | |"Основні положення з | | | | |України від |ліквідації горіння | |використання дегазації | | | | |21.06.2011 N 232 |метану і безпеки | |при пожежах у шахті" | | | | |( v0232732-11 ) |експлуатації | | | | | | |"Про підсумки |дегазаційних систем | | | | | | |проведення |при пожежах в шахтах | | | | | | |протиаварійних | | | | | | | |тренувань на ВП | | | | | | | |"Шахта ім. | | | | | | | |В.М.Бажанова" | | | | | | | |ДП "Макіївугілля",| | | | | | | |п. 4.1 | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |ДП "ДонВУГІ" | | |5719,0 | 1899,0 | | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 59. Розроблення |ДП "ДонВУГІ" |4 кв. 2011 -| 99,0 | 69,0 |Розпорядження |Підвищення | |СОУ-Н "Нормативне | |1 кв. 2012 | | |Кабінету Міністрів|навантаження на | |навантаження на очисні | | | | |України від |очисні вибої. | |вибої. Методичне | | | | |14.05.2008 р. |Методичне | |керівництво" | | | | |N 737-р |керівництво по | | | | | | |( 737-2008-р ) |визначенню | | | | | | |"Концепція |нормативних | | | | | | |реформування |навантажень. | | | | | | |вугільної галузі |Підвищення планових | | | | | | |України", |і фактичних | | | | | | |СОУ 10.1- |навантажень, | | | | | | |00185790-002-2005 |збільшення обсягу | | | | | | |"Правила |видобутку вугілля на | | | | | | |технічної |10 - 15% | | | | | | |експлуатації | | | | | | | |вугільних шахт" | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 15. Розроблення |ДП "ДонВУГІ" |4 кв. 2011 -| 400,0 | 150,0 |На заміну |Підвищення якості | |СОУ-Н "Вибір засобів | |2 кв. 2012 | | |застарілих |видобутого вугілля | |механізації очисних | | | | |Методичних |через мінімізацію | |вибоїв. Методичні | | | | |рекомендацій, |присікання порід в | |рекомендації" | | | | |затверджених |різних гірничо- | | | | | | |Мінвуглепромом |геологічних умовах, | | | | | | |УРСР 26.11.84 р., |зменшення | | | | | | |у зв'язку з |енерговитрат при | | | | | | |оновленням парку |видобутку та | | | | | | |механізованих |транспортуванні | | | | | | |комплексів |вугілля. | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 16. Розроблення |ДП "ДонВУГІ" |4 кв. 2011 -| 400,0 | 150,0 |НПАОП 10.1-1.01-10|Розробка | |галузевого нормативного | |2 кв. 2012 | | |"Правила безпеки у|нормативного | |документу з управління | | | | |вугільних шахтах" |документа СОУ-П | |покрівлею і кріплення в | | | | |( z0398-10 ) |замість застарілого | |очисних вибоях на | | | | |СОУ 10.1-00185790-|КД 12.01.2001.503- | |пластах з кутом падіння | | | | |002-2005 "Правила |2001 з урахуванням | |до 35 град. | | | | |технічної |оновлення вимог | | | | | | |експлуатації |нормативної бази і | | | | | | |вугільних шахт" |сучасного | | | | | | |Оновлення |технологічного | | | | | | |нормативної бази і|обладнання очисних | | | | | | |технологічного |вибоїв; методичне | | | | | | |обладнання |керівництво для | | | | | | | |розробки | | | | | | | |технологічної | | | | | | | |проектної | | | | | | | |документації. | | | | | | | |Підвищення безпеки | | | | | | | |робіт, підвищення | | | | | | | |продуктивності | | | | | | | |праці, зменшення | | | | | | | |собівартості | | | | | | | |видобутку вугілля. | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 17. Проведення |ДП "ДонВУГІ" |4 кв. 2011 -| 650,0 | 200,0 |Розпорядження |Розробка на підставі | |системного аналізу | |4 кв. 2012 | | |Кабінету Міністрів|синтезу найбільш | |сучасного стану | | | | |України від |перспективних | |проведення гірничих | | | | |14.05.2008 р. |техніко- | |виробок буропідривним | | | | |N 737-р |технологічних рішень | |способом і розроблення | | | | |( 737-2008-р ) |технології | |технології їх проведення| | | | |"Концепція |швидкісного | |при стовповій, суцільній| | | | |реформування |буропідривного | |та комбінованій системах| | | | |вугільної галузі |проведення | |розробки виїмкових | | | | |України" |підготовчих виробок | |дільниць | | | | |СОУ 10.1-00185790-|з темпами не менше | | | | | | |002-2005 "Правила |швидкості | | | | | | |технічної |відпрацювання | | | | | | |експлуатації |виїмкових полів | | | | | | |вугільних шахт" |сучасними комплексно | | | | | | | |механізованими | | | | | | | |лавами. | | | | | | | |Нормативний документ | | | | | | | |СОУ-Н "Розкривні і | | | | | | | |підготовчі виробки | | | | | | | |виїмкових дільниць, | | | | | | | |що працюють по | | | | | | | |стовповій, суцільній | | | | | | | |і комбінованій | | | | | | | |системах розробки. | | | | | | | |Технологічні схеми | | | | | | | |швидкісного | | | | | | | |проведення | | | | | | | |буропідривним | | | | | | | |способом". | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 18. Проведення |ДП "ДонВУГІ" |4 кв. 2011 -| 500,0 | 250,0 |Погіршення |Підвищення | |досліджень та | |4 кв. 2012 | | |показників |навантаження на | |розроблення технічних | | | | |видобутку вугілля |лаву. Зниження | |рішень, що забезпечать | | | | |в конкретних |аварійності роботи | |підвищення | | | | |гірничо- |комбайнів | |продуктивності і | | | | |геологічних |Удосконалення | |зниження аварійності | | | | |умовах вугільних |виймальних органів | |очисних комбайнів у | | | | |шахт СОУ 10.1- |вугільних комбайнів | |конкретних умовах | | | | |00185790-002-2005 |застарілих | |експлуатації | | | | |"Правила технічної|конструкцій, | | | | | | |експлуатації |підвищення | | | | | | |вугільних шахт" |видобутку вугілля на | | | | | | | |20 - 30% | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 19. Розроблення |ДП "ДонВУГІ" |4 кв. 2011 -| 700,0 | 280,0 |Національна |Підвищення безпеки | |технологічних схем | |4 кв. 2012 | | |програма |робіт за рахунок | |нормалізації | | | | |підвищення безпеки|зниження кількості | |аерогазового і теплового| | | | |праці, розд. 3; |загазувань виробок | |режимів гірничих виробок| | | | |постанова Кабінету|та аварій, зменшення | |із застосуванням | | | | |Міністрів України |можливості | |турбулізаторів повітря | | | | |від 29.03.2006 |утворювання місцевих | |на різноманітних | | | | |N 374 |скупчень метану та | |джерелах енергії | | | | |( 374-2006-п ) |поліпшення теплових | | | | | | |"Про затвердження |умов у виробках з | | | | | | |Програми |малою швидкістю | | | | | | |підвищення безпеки|повітря Технологічні | | | | | | |праці на |схеми (доповнення до | | | | | | |вугледобувних та |КД 12.01.20201-98) | | | | | | |шахтобудівних | | | | | | | |підприємствах" | | | | | | | |(п. 9 - | | | | | | | |впровадження газо-| | | | | | | |відсмоктувальних | | | | | | | |вентиляційних | | | | | | | |установок, п. 30 -| | | | | | | |здійснення заходів| | | | | | | |щодо нормалізації | | | | | | | |теплових умов | | | | | | | |праці у вугільних | | | | | | | |шахтах з глибиною | | | | | | | |розробки пластів | | | | | | | |1000 метрів і | | | | | | | |більше; акти | | | | | | | |розслідування | | | | | | | |аварій на шахтах | | | | | | | |ім. О.Ф.Засядька, | | | | | | | |"Краснолиманська",| | | | | | | |"Південнодонбаська| | | | | | | |N 1". | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 20. Розроблення |ДП "ДонВУГІ" |4 кв. 2011 -| 700,0 | 250,0 |Постанова Кабінету|Забезпечення високих | |технологічних схем | |4 кв. 2012 | | |Міністрів України |темпів проведення | |провітрювання | | | | |від 29.03.2006 |виробок, безпеки | |підготовчих виробок і | | | | |N 374 |праці та | |камер при камерно- | | | | |( 374-2006-п ) |нормалізація | |стовпових системах | | | | |"Про затвердження |аерогазового, | |розробки при | | | | |Програми |пилового та | |всмоктувальному і | | | | |підвищення безпеки|теплового режимів. | |комбінованому способах з| | | | |праці на |Типові технологічні | |використанням | | | | |вугледобувних та |схеми провітрювання | |пиловідсмоктуючих | | | | |шахтобудівних |підготовчих виробок | |установок | | | | |підприємствах" | | | | | | | |(п. 22 - | | | | | | | |впровадження | | | | | | | |засобів для | | | | | | | |системи | | | | | | | |всмоктуючого | | | | | | | |провітрювання під | | | | | | | |час проходження | | | | | | | |підготовчих | | | | | | | |виробок), акти | | | | | | | |розслідування | | | | | | | |аварій на шахтах | | | | | | | |"Красноармійська- | | | | | | | |Західна N 1", | | | | | | | |"Ім. О.Ф.Засядька"| | | | | | | |та ін. | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 21. Проведення |ДП "ДонВУГІ" |4 кв. 2011 -| 250,0 | 180,0 |Програма |Оцінка техніко- | |аналізу впровадження | |2 кв. 2012 | | |економічних реформ|економічних | |інвестиційних проектів | | | | |на 2010 - 2014 рр.|показників | |технічного переоснащення| | | | |( n0004100-10 ) |вугледобувних | |для забезпечення | | | | |Розпорядження |підприємств, які | |ефективної роботи | | | | |Кабінету Міністрів|одержали кошти на | |державних вугільних шахт| | | | |України від |технічне | | | | | | |14.05.2008 р. |переоснащення з | | | | | | |N 737-р |державного бюджету, | | | | | | |( 737-2008-р ) |а також залучені | | | | | | |"Концепція |недержавні кошти | | | | | | |реформування |(кредити банків, | | | | | | |вугільної галузі |кошти інвесторів та | | | | | | |України" |ін.). | | | | | | | |Аналіз результатів | | | | | | | |впровадження. | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 22. Розроблення |ДП "ДонВУГІ" |4 кв. 2011 -| 300,0 | 100,0 |Результати |Вирішення еколого- | |пропозицій по | |4 кв. 2013 | | |розслідування |гідрогеологічних | |мінімізації негативного | | | | |аварії |проблем вугільних | |впливу водоприпливів | | | | |на шахті |регіонів. Захист | |закритих шахт на роботу | | | | |ім. М.Горького |діючих підприємств | |діючих підприємств | | | | | |від підтоплення | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 23. Виконання |ДП "ДонВУГІ" |4 кв. 2011 -|1250,0 | 150,0 |Наказ |Щорічне дослідження | |аналізу роботи шахт | |1 кв. 2015 | | |Мінвуглепрому |динаміки роботи | |Міненерговугілля України| |виконується | | |від 22.07.2010 р. |галузі з метою | |для встановлення їх | |щорічно | | |N 270 |отримання | |реального стану і | | | | |( v0270644-10 ) |достовірної | |визначення потреби в | | | | |"Про затвердження |інформації про | |технічних, | | | | |та виконання |економічний і | |організаційних, | | | | |Плану-графіка |технічний стан шахт. | |фінансових та інших | | | | |реформ за |Розробка науково | |ресурсах для | | | | |напрямком "Реформа|обґрунтованих для | |забезпечення необхідного| | | | |вугільної галузі" |керівництва і | |зростання видобутку | | | | | |структурних | | | | | | | |підрозділів | | | | | | | |Міненерговугілля | | | | | | | |України з метою | | | | | | | |прийняття | | | | | | | |раціональних і | | | | | | | |ефективних | | | | | | | |управлінських рішень | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 24. Проведення |ДП "ДонВУГІ" |4 кв. 2011 -| 470,0 | 120,0 |Указ президента |Підвищення | |оцінки стану шахтного | |4 кв. 2012 | | |України від |виробничого | |фонду України відповідно| | | | |08.09.2010 |потенціалу вугільної | |до вимог ефективного | | | | |N 895/2010 |промисловості | |функціонування вугільної| | | | |( 895/2010 ) "Про |України. | |промисловості з метою | | | | |заходи щодо |Розробка заходів | |підвищення її | | | | |визначення і |щодо подальшого | |виробничого потенціалу | | | | |реалізації |ефективного | | | | | | |проектів із |функціонування | | | | | | |пріоритетних |діючих шахт на | | | | | | |напрямків |підставі оцінки їх | | | | | | |соціально- |сучасного стану. | | | | | | |економічного та |Економічний ефект у | | | | | | |культурного |цінах 2010 р. буде | | | | | | |розвитку"; |становити 4,5 - 5,0 | | | | | | |розпорядження |млрд.грн. | | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | | | |України від | | | | | | | |14.05.2008 р. | | | | | | | |N 737-р | | | | | | | |( 737-2008-р ) | | | | | | | |"Концепція | | | | | | | |реформування | | | | | | | |вугільної галузі | | | | | | | |України" | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |ДП "УкрНДІпроект" | | |2800,0 | 725,0 | | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 25. Наукове |ДП "УкрНДІ-проект" |4 кв. 2011 -|1100,0 | 275,0 |Закони України |Науково-методичне | |забезпечення організації| |4 кв. 2014 | | |"Про метрологію і |забезпечення | |і виконання робіт зі | | | | |метрологічну |організації і | |стандартизації, | | | | |діяльність" |виконання робіт із | |метрології і | | | | |( 113/98-ВР ), |стандартизації, | |сертифікації/щорічно, | | | | |"Про |метрології та | |щоквартально/ | | | | |стандартизацію" |сертифікації у | | | | | | |( 2408-14 ), "Про |вугільній | | | | | | |підтвердження |промисловості | | | | | | |відповідності" |України. | | | | | | |( 2406-14 ) |Експертиза і аналіз | | | | | | | |НДР, технічних | | | | | | | |завдань, договорів | | | | | | | |на НДДКР, що | | | | | | | |розроблені | | | | | | | |організаціями | | | | | | | |(підприємствами) | | | | | | | |галузі | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 26. Розроблення |ДП "УкрНДІ-проект" |4 кв. 2011 -| 950,0 | 150,0 |Наказ |Організація | |щорічно поновлюваного | |4 кв. 2013 | | |Мінвуглепрому від |моніторингу за | |кадастру-реєстру шахтних| | | | |08.02.2006 N 88 |скидами шахтних вод | |вод діючих та | | | | |( v0088644-06 ) |та впливом цього на | |ліквідованих шахт, що | | | | |"Про удосконалення|поверхневі водні | |переведені в режим | | | | |структури |об'єкти. | |постійного водовідливу | | | | |екологічної служби|Створення кадастру- | | | | | | |Міністерства |реєстру дозволить: | | | | | | |вугільної |- вести щорічну | | | | | | |промисловості |реєстрацію об'єктів | | | | | | |України", вимоги |та обсягів скидів | | | | | | |законів України |шахтних вод, їх | | | | | | |"Про охорону |характеристик; | | | | | | |навколишнього |- проводити | | | | | | |природного |регулярне поповнення | | | | | | |середовища" |та аналіз кількісних | | | | | | |( 1264-12 ), |і якісних показників | | | | | | |"Про відходи" |характеристики | | | | | | |( 187/98-ВР ), |шахтних вод; | | | | | | |Водний кодекс |- виконувати в | | | | | | |України |моніторинговому | | | | | | |( 213/95-ВР ), |режимі оцінку впливу | | | | | | |Кодекс України |скидів на стан | | | | | | |"Про надра" |природного | | | | | | |( 132/94-ВР ); |середовища; | | | | | | |депутатський запит|- визначати | | | | | | |Арутюнова Г.Р. |тенденції та | | | | | | |від 22.12.2009 |напрямки можливих | | | | | | |N 15-09/25 |змін; | | | | | | | |- забезпечити | | | | | | | |своєчасне | | | | | | | |планування, розробку | | | | | | | |та виконання | | | | | | | |необхідних | | | | | | | |природоохоронних | | | | | | | |заходів | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 27. Розроблення СОУ |ДП "УкрНДІ-проект" |4 кв. 2011 -| 400,0 | 100,0 |Вимоги Закону |Розроблення і | |"Порядок і організація | |4 кв. 2012 | | |України "Про |затвердження | |обстеження металевих | | | | |об'єкти підвищеної|нормативних | |копрів" та "Порядок і | | | | |небезпеки" |документів з оцінки | |організація обстеження | | | | |( 2245-14 ), |технічного стану і | |залізобетонних копрів" | | | | |Гірничого закону |паспортизації | | | | | | |України |несучих конструкцій | | | | | | |( 1127-14 ), |металевих і | | | | | | |постанови |залізобетонних | | | | | | |Кабінету Міністрів|копрів забезпечить | | | | | | |України від |ведення системного | | | | | | |05.05.97 р. N 409 |обстеження і | | | | | | |( 409-97-п ) "Про |паспортизації | | | | | | |забезпечення |металевих і | | | | | | |надійності і |залізобетонних | | | | | | |безпеки |копрів і підвищення | | | | | | |експлуатації |безпеки експлуатації | | | | | | |будівель, споруд і|копрів за рахунок | | | | | | |інженерних мереж" |своєчасного | | | | | | | |одержання інформації | | | | | | | |про їх фактичний | | | | | | | |технічний стан | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 58. Провести аналіз |ДП "УкрНДІ-проект" |4 кв. 2011 -| 350,0 | 200,0 |Закон України |Мета - оцінка змін | |впливу закриття шахт на | |2 кв. 2012 | | |"Про охорону |еколого- | |навколишнє природне | | | | |навколишнього |гідрогеологічних | |середовище і розробити | | | | |природного |умов в часі під | |заходи щодо зменшення | | | | |середовища" |впливом гірничих | |навантаження на довкілля| | | | |( 1264-12 ); |робіт на діючих, | | | | | | |Закон України |зупинених і | | | | | | |"Про охорону |ліквідованих | | | | | | |атмосферного |вугільних | | | | | | |повітря" |підприємствах в | | | | | | |( 2707-12 ); |гірничопромислових | | | | | | |Закон України |районах Львівсько- | | | | | | |"Про відходи" |Волинського | | | | | | |( 187/98-ВР ); |кам'яновугільного | | | | | | |Кодекс України |басейну, визначення | | | | | | |"Про надра" |ступеня впливу | | | | | | |( 132/94-ВР ); |вугільних | | | | | | |Водний кодекс |підприємств на | | | | | | |України |довкілля, розробка | | | | | | |( 213/95-ВР ); |науково-технічних | | | | | | |Земельний кодекс |рекомендацій та | | | | | | |України |природоохоронних | | | | | | |( 2768-14 ); |заходів покращання | | | | | | |Положення про |екологічної ситуації | | | | | | |державну систему |в басейні. | | | | | | |моніторингу |Результат - | | | | | | |довкілля. |обґрунтування | | | | | | |Постанова Кабінету|рекомендацій та | | | | | | |Міністрів України |заходів, спрямованих | | | | | | |від 30.03.98 р. |на запобігання | | | | | | |N 391 |розвитку негативних | | | | | | |( 391-98-п ); |техногенних процесів | | | | | | |Державна програма |та зменшення їх | | | | | | |прогнозування |впливу на наземні | | | | | | |науково- |лінійні комунікації; | | | | | | |технологічного |рекомендації щодо | | | | | | |розвитку на |напрямків та видів | | | | | | |2008 - 2012 роки, |невідкладних | | | | | | |затверджена |природоохоронних | | | | | | |постановою |(реабілітаційних) | | | | | | |Кабінету Міністрів|робіт з оптимізації | | | | | | |України від |гідрогеологічних | | | | | | |11 вересня 2007 р.|умов та еколого- | | | | | | |N 1118 |гідрологічного стану | | | | | | |( 1118-2007-п ); |в зонах впливу | | | | | | |наказ Міністра |вугільних | | | | | | |вугільної |підприємств; | | | | | | |промисловості |- визначення | | | | | | |України від |підприємств | | | | | | |08.02.2006 N 88 |(об'єктів), що в | | | | | | |( v0088644-06 ) |першу чергу | | | | | | | |потребують виконання | | | | | | | |природоохоронних | | | | | | | |робіт з покращання | | | | | | | |еколого- | | | | | | | |гідрогеологічної | | | | | | | |ситуації. | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |НДІГС "Респіратор" | | |1910,0 | 540,0 | | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 28. Розроблення |НДІГС "Респіратор" |4 кв. 2011 -|1350,0 | 200,0 |Рішення урядової |Метою роботи є | |спеціального метанометру| |2 кв. 2013 | | |комісії з |створення | |для застосування у | | | | |розслідування |спеціального іскро-, | |екстремальних газових та| | | | |аварії на шахті |вибухобезпечного | |кліматичних умовах | | | | |"Межирічанська" ДП|приладу з визначення | |вугільних шахт | | | | |"Львіввугілля", що|вмісту метану у | | | | | | |сталася 21.12.2010|повітрі гірничих | | | | | | | |виробіток шахт за | | | | | | | |умов діючої | | | | | | | |підземної пожежі, що | | | | | | | |дозволить | | | | | | | |гірничорятувальникам | | | | | | | |мати можливість | | | | | | | |об'єктивної оцінки | | | | | | | |стану повітря | | | | | | | |гірничої виробки під | | | | | | | |час екстремальних | | | | | | | |газових та | | | | | | | |кліматичних умовах, | | | | | | | |підвищити | | | | | | | |ефективність і | | | | | | | |безпеку аварійно- | | | | | | | |рятувальних робіт | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 29. Розроблення |НДІГС "Респіратор" |4 кв. 2011 -| 280,0 | 170,0 |Рішення урядової |Впровадження | |типового положення про | |2 кв. 2012 | | |комісії з |вищевказаного | |допоміжні | | | | |розслідування |документу дозволить | |гірничорятувальні | | | | |аварії на шахті |ліквідувати аварії | |команди вугільних шахт | | | | |"Межирічанська" ДП|активним способом на | | | | | | |"Львіввугілля", що|початковій стадії, | | | | | | |сталася 21.12.2010|тим самим зменшити | | | | | | | |збитки від них | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 30. Розроблення СОУ |НДІГС "Респіратор" |4 кв. 2011 -| 280,0 | 170,0 |Рішення урядової |Визначення і | |"Спеціальні тренування | |2 кв. 2012 | | |комісії з |підвищення фізичного | |основного складу | | | | |розслідування |стану, теплової | |Державної воєнізованої | | | | |аварії на шахті |стійкості та | |гірничорятувальної | | | | |"Межирічанська" ДП|термоадаптивності | |служби та членів | | | | |"Львіввугілля", що|організму | |допоміжних | | | | |сталася 21.12.2010|гірничорятувальників | |гірничорятувальних | | | | | |і членів ДГК шахти | |команд вугільних шахт. | | | | | |для ефективного і | |Загальні вимоги та | | | | | |безпечного | |методи проведення | | | | | |проведення аварійно- | | | | | | | |рятувальних робіт, в | | | | | | | |тому числі в умовах | | | | | | | |нагрівального | | | | | | | |мікроклімату | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |НДІОМШБ | | |4650,0 | 750,0 | | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 31. Розроблення |НДІОМШБ |4 кв. 2011 -|1200,0 | 150,0 |Закон України "Про|Забезпечення | |металобетонного | |2 кв. 2013 | | |пріоритетні |безаварійної | |кріплення з несучою | | | | |напрями |експлуатації | |здатністю до 1,2 МПа на | | | | |інноваційної |великопрольотних | |основі дворядного | | | | |діяльності в |виробок у складних | |армування з СВП для | | | | |Україні" (стаття |умовах за рахунок | |велико-прольотних | | | | |8, п. 1) від |застосування | |капітальних гірничих | | | | |16.01.2003 |типорозмірного ряду | |виробок | | | | |N 433-IV |металобетонного | | | | | | |( 433-15 ). |кріплення для | | | | | | |Постанова Кабінету|будівництва нових і | | | | | | |Міністрів України |ремонту діючих | | | | | | |від 29.03.2006 |виробок. | | | | | | |N 374 |Металобетонне | | | | | | |( 374-2006-п ) |кріплення забезпечує | | | | | | |"Про затвердження |зниження вартості | | | | | | |Програми |кріплення в 1,25 | | | | | | |підвищення безпеки|разу, збільшення | | | | | | |праці на |продуктивності праці | | | | | | |вугледобувних та |прохідників в 1,25 - | | | | | | |шахтобудівних |1,3 рази, підвищення | | | | | | |підприємствах". |безпеки праці, | | | | | | |Лист Мінвуглепрому|тривалу безаварійну | | | | | | |від 08.11.2005 |та безпечну | | | | | | |N 1-3043/2/Д. |експлуатацію виробок | | | | | | |Лист ВАТ |в складних умовах | | | | | | |"Дондіпрошахт" | | | | | | | |від 26.10.2005 | | | | | | | |N 06-6/72 | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 32. Розроблення |НДІОМШБ |4 кв. 2011 -|1450,0 | 100,0 |Закон України "Про|Підвищення | |типорозмірного ряду | |2 кв. 2013 | | |пріоритетні |надійності ремонту | |залізобетонних тюбінгів | | | | |напрями |порушеного кріплення | |для зведення посиленого | | | | |інноваційної |вертикальних стволів | |кріплення під час | | | | |діяльності в |та зниження | |ремонту вертикальних | | | | |Україні" |трудомісткості | |стволів діаметром | | | | |(стаття 8, п. 1) |ремонтних робіт. | |6 - 8 м і оснастку | | | | |від 16.01.2003 |Залізобетонні | |для їх | | | | |N 433-IV |тюбінги нового | |виготовлення | | | | |( 433-15 ). |покоління дадуть | | | | | | |Постанова Кабінету|можливість створення | | | | | | |Міністрів України |на їх основі | | | | | | |від 29.03.2006 |комбінованого | | | | | | |N 374 |кріплення з високою | | | | | | |( 374-2006-п ) |несучою здатністю, | | | | | | |"Про затвердження |замінити монолітне | | | | | | |Програми |залізобетонне | | | | | | |підвищення безпеки|кріплення більш | | | | | | |праці на |надійним і | | | | | | |вугледобувних та |технологічним, | | | | | | |шахтобудівних |знизить | | | | | | |підприємствах" |металоємність | | | | | | | |кріплення на | | | | | | | |0,8 - 1,2 т/м, значно | | | | | | | |скоротити | | | | | | | |трудомісткість і | | | | | | | |вартість робіт | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 33. Проведення |НДІОМШБ |4 кв. 2011 -| 500,0 | 100,0 |Постанова Кабінету|Забезпечення | |досліджень стану | |4 кв. 2012 | | |Міністрів України |безаварійної | |кріплення вертикальних | | | | |від 29.03.2006 |експлуатації | |стволів державних | | | | |N 374 |підйомно-стволових | |вугільних шахт та | | | | |( 374-2006-п ) |комплексів і | |надання пропозицій щодо | | | | |"Про затвердження |покращення стану | |ведення ремонтних робіт | | | | |Програми |кріплення стволів. | | | | | | |підвищення безпеки|Прийняття | | | | | | |праці на |обґрунтованих і | | | | | | |вугледобувних та |своєчасних рішень з | | | | | | |шахтобудівних |ремонту порушеного | | | | | | |підприємствах" |кріплення стволів і | | | | | | | |виконання | | | | | | | |попереджувальних | | | | | | | |робіт, забезпечення | | | | | | | |ефективного контролю | | | | | | | |їх виконання на | | | | | | | |підставі збору, | | | | | | | |узагальнення і | | | | | | | |аналізу даних про | | | | | | | |стан кріплення | | | | | | | |стволів і про | | | | | | | |перебіг робіт з | | | | | | | |ремонту порушеного | | | | | | | |кріплення | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 34. Проведення |НДІОМШБ |4 кв. 2011 -|1500,0 | 400,0 |Постанова Кабінету|Забезпечення | |досліджень | |2 кв. 2013 | | |Міністрів України |безаварійної | |працездатності кріплення| | | | |від 29.03.2006 |експлуатації | |капітальних гірничих | | | | |N 374 |капітальних виробок | |виробок, розроблення | | | | |( 374-2006-п ) |і скорочення витрат | |правил обстеження стану | | | | |"Про затвердження |на їх підтримання на | |і визначення | | | | |Програми |1,5 - 3,0 тис.грн/м | |необхідності посилення | | | | |підвищення безпеки|за рахунок | |деформованого кріплення | | | | |праці на |системного підходу | |та способи його | | | | |вугледобувних та |до обстеження | |посилення | | | | |шахтобудівних |порушеного кріплення | | | | | | |підприємствах" |і стану породного | | | | | | | |масиву, визначення | | | | | | | |залишкової несучої | | | | | | | |здатності | | | | | | | |деформованого | | | | | | | |кріплення та | | | | | | | |своєчасного | | | | | | | |застосування | | | | | | | |попереджувальних | | | | | | | |заходів з посилення | | | | | | | |кріплення або його | | | | | | | |ремонту | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |ДП "ДонНДІ" | | |1000,0 | 300,0 | | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 35. Розроблення |ДП "ДонНДІ" |4 кв. 2011 -|1000,0 | 300,0 |Наказ |Створення | |конструкторської | |4 кв. 2012 | | |Мінвуглепрому |нішенарізного | |документації на агрегат | | | | |від 16.08.2007 р. |агрегату дозволить: | |для проведення монтажних| | | | |N 313 |механізувати роботи | |ніш для монтажу щитових | | | | |( v0313644-07 ) |з виймання вугілля в | |агрегатів і розроблення | | | | |"Про розвиток |монтажній ніші; | |технології його | | | | |вугледобувних |забезпечити | |застосування | | | | |підприємств |кріплення | | | | | | |Центрального |привибійного | | | | | | |району Донбасу". |простору | | | | | | |Окремі доручення |механізованим | | | | | | |Міністра вугільної|кріпленням; | | | | | | |промисловості |прискорити процес | | | | | | |України від |підготовки монтажної | | | | | | |20.05.2008 р. |ніші, що дозволить | | | | | | |N 01-04. |своєчасно | | | | | | | |підготовлювати нову | | | | | | | |виймальну лінію | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |ДВАТ "НДПКІ | | | 580,0 | 200,0 | | | |"Вуглемеханізація" | | | | | | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 36. Розроблення |ДВАТ "НДПКІ |4 кв. 2011 -| 580,0 | 200,0 |Галузева програма |Виконання роботи | |галузевого стандарту |"Вуглемеханізація" |4 кв. 2012 | | |механізації |дозволить у 2 рази | |(СОУ-П) "Агрегати очисні| | | | |очисних та |збільшити коефіцієнт | |щитові для крутих та | | | | |підготовчих |використання | |крутопохилих пластів. | | | | |вибоїв, |агрегатів щитових і, | |Технологічні схеми | | | | |енергозбереження |за рахунок цього, | |монтажу та демонтажу" | | | | |на вуглевидобувних|додатково одержати | | | | | | |підприємствах |біля 2,5-х тис.т | | | | | | |Центрального |вугілля на рік з | | | | | | |району Донбасу на |одного | | | | | | |2011 - 2015 роки |лавокомплекту, а | | | | | | | |після впровадження | | | | | | | |технології на 30 | | | | | | | |лавокомплектах у | | | | | | | |2015 році дозволить | | | | | | | |збільшити видобуток | | | | | | | |вугілля, що | | | | | | | |коксується, на 75,0 | | | | | | | |тис.т на рік | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |ВАТ "Автоматгірмаш ім. | | |6500,0 | 1038,0 | | | |В.А.Антипова" | | | | | | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 37. Створення та |ВАТ "Автоматгірмаш ім. |4 кв. 2011 -|1100,0 | 100,0 |Постанова Кабінету|Мета роботи: | |передача в виробництво |В.А.Антипова" |4 кв. 2013 | | |Міністрів України |розробка та | |комплексу технологічного| | | | |від |впровадження у | |гучномовного | | | | |18 лютого 2004 р. |виробництво | |безпровідного зв'язку з | | | | |N 186 |комплексу зв'язку, | |аварійним оповіщенням | | | | |( 186-2004-п ) |який дозволить | |(КЗА) диспетчерові для | | | | |"Про внесення змін|оснастити шахти | |пластів крутого падіння | | | | |до Програми |гучномовним зв'язком | | | | | | |підвищення безпеки|з провідним та | | | | | | |праці на вугільних|радіоканалом у | | | | | | |шахтах", п. 55, |вибої, в тому числі, | | | | | | |наказ |які використовують | | | | | | |Мінпаливенерго |щитові агрегати | | | | | | |України від | | | | | | | |07.09.2004 р. | | | | | | | |N 552 | | | | | | | |( v0552558-04 ) | | | | | | | |"Про посилення | | | | | | | |ролі | | | | | | | |енергомеханічних | | | | | | | |служб | | | | | | | |вугледобувних | | | | | | | |підприємств, що | | | | | | | |належать до сфери | | | | | | | |управління | | | | | | | |Міністерства" | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 38. Створення та |ВАТ "Автоматгірмаш ім. |4 кв. 2011 -|1700,0 | 358,0 |Окреме доручення |Мета: покращення | |передача в виробництво |В.А.Антипова" |2 кв. 2014 | | |Міністра від |безпеки умов праці | |комплексу технічних | | | | |20.01.2011; |при управлінні | |засобів управління | | | | |Галузева програма |обладнанням | |конвеєроструговою | | | | |механізації |конвеєроструговою | |установкою (щитовим | | | | |очисних та |установкою (щитового | |агрегатом з | | | | |підготовчих |агрегату) для виїмки | |конвеєроструговою | | | | |вибоїв, переходу з|крутих пластів | |установкою) для вибоїв | | | | |пневматичного | | |крутого падіння | | | | |обладнання на | | | | | | | |електричне та | | | | | | | |енергозбереження | | | | | | | |вугледобувних | | | | | | | |підприємств ЦРД на| | | | | | | |2011 - 2015 роки | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 39. Розроблення |ВАТ "Автоматгірмаш ім. |4 кв. 2011 -| 800,0 | 100,0 |Постанова Кабінету|Мета - розробити | |НПАОП "Системи і засоби |В.А.Антипова" |2 кв. 2013 | | |Міністрів України |галузевий стандарт, | |комплексної | | | | |від |який регламентує | |автоматизації і | | | | |18 лютого 2004 р. |структуру і вимоги | |диспетчеризації шахт. | | | | |N 186 |до засобів і систем | |Структура і загальні | | | | |( 186-2004-п ) |автоматизації для | |вимоги" | | | | |"Про внесення змін|включення їх в | | | | | | |до Програми |систему комплексної | | | | | | |підвищення безпеки|автоматизації | | | | | | |праці на вугільних|вугільної шахти. | | | | | | |шахтах"; | | | | | | | |Вимоги п. 1.1.9 | | | | | | | |НПАОП 10.0-1.01-05| | | | | | | |"Правила безпеки у| | | | | | | |вугільних шахтах" | | | | | | | |( z0327-05 ) | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 40. Створення та |ВАТ "Автоматгірмаш ім. |4 кв. 2011 -| 700,0 | 100,0 |Розпорядження |Мета роботи: | |передача в виробництво |В.А.Антипова" |3 кв. 2013 | | |Кабінету Міністрів|створити та | |вибухобезпечного | | | | |України від |впровадити у | |пристрою дистанційного | | | | |04.04.2007 р. |виробництво пристрій | |контролю та визначення | | | | |N 144 |для контролю силових | |місця ушкодження жил в | | | | |( 144-2007-р ) |кабелів. На даний | |силових екранованих | | | | |"Про схвалення |час відсутні | |кабелях | | | | |Концепції |технічні засоби | | | | | | |створення на |діагностики гнучких | | | | | | |підприємствах, що |силових кабелів в | | | | | | |належать до сфери |шахті, на місцях | | | | | | |управління |його прокладки з | | | | | | |Мінвуглепрому, |функцією визначення | | | | | | |сучасної системи |місця ушкодження | | | | | | |комплексної | | | | | | | |безпеки" | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 41. Створення та |ВАТ "Автоматгірмаш ім. |4 кв. 2011 -| 900,0 | 280,0 |Постанова Кабінету|Мета роботи: | |передача в виробництво |В.А.Антипова" |4 кв. 2013 | | |Міністрів України |збільшення швидкості | |уніфікованого комплексу | | | | |від |кріплення та | |технічних засобів | | | | |18 лютого 2004 р. |підвищення | |дистанційного управління| | | | |N 186 |безпечності ведення | |кріпленням сполучення | | | | |( 186-2004-п ) |робіт на сполученні | | | | | | |"Про внесення змін|лави зі штреком. | | | | | | |до Програми |Комплекс | | | | | | |підвищення безпеки|призначений для | | | | | | |праці на вугільних|дистанційного | | | | | | |шахтах", п. 55; |управління | | | | | | |наказ |кріпленням | | | | | | |Мінпаливенерго |сполучення | | | | | | |України від |механізованих | | | | | | |07.09.2004 р. |комплексів. | | | | | | |N 552 |Розрахунковий | | | | | | |( v0552558-04 ) |річний економічний | | | | | | |"Про посилення |ефект складає 600,0 | | | | | | |ролі |тис.грн. | | | | | | |енергомеханічних | | | | | | | |служб | | | | | | | |вугледобувних | | | | | | | |підприємств, що | | | | | | | |належать до сфери | | | | | | | |управління | | | | | | | |Міністерства" | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 42. Створення та |ВАТ "Автоматгірмаш ім. |4 кв. 2011 -|1300,0 | 100,0 |Постанова Кабінету|Мета роботи: | |передача в виробництво |В.А.Антипова" |2 кв. 2014 | | |Міністрів України |підвищення | |базового комплекту | | | | |від |ефективності та | |системи автоматизованого| | | | |18 лютого 2004 р. |безпеки роботи шахти | |оперативно- | | | | |N 186 |у зв'язку зі | |диспетчерського | | | | |( 186-2004-п ) |зниженням простоїв, | |управління шахтою | | | | |"Про внесення змін|які пов'язані з | | | | | | |до Програми |виникненням | | | | | | |підвищення безпеки|аварійних ситуацій | | | | | | |праці на вугільних|та затрат на їх | | | | | | |шахтах"; |усунення. | | | | | | |Рішення науково- | | | | | | | |практичного | | | | | | | |семінару по | | | | | | | |безпеці праці | | | | | | | |(5 - 9 червня | | | | | | | |2007 р.) для | | | | | | | |виконання вимог | | | | | | | |п. 1.1.9 ПБ; | | | | | | | |Розпорядження | | | | | | | |Мінвуглепрому від | | | | | | | |18.12.2006 р. | | | | | | | |N 132-р | | | | | | | |( vr132644-06 ); | | | | | | | |розпорядження | | | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | | | |України від | | | | | | | |04.04.2007 р. | | | | | | | |N 144-р | | | | | | | |( 144-2007-р ) | | | | | | | |"Про визнання | | | | | | | |таким, що втратило| | | | | | | |чинність, | | | | | | | |розпорядження | | | | | | | |Кабінету Міністрів| | | | | | | |України від | | | | | | | |30 листопада | | | | | | | |1996 р. N 760" | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |ПАТ | | | 680,0 | 100,0 | | | |"НДПІвуглеавтоматизація"| | | | | | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 43. Розроблення |ПАТ "НДПІ- |4 кв. 2011 -| 680,0 | 100,0 |1. Постанова |Підвищення безпеки | |пристрою сигналізації |вуглеавтоматизація" |4 кв. 2013 | | |Кабінету Міністрів|при експлуатації | |про напуск каната в | | | | |України N 521 |підйомних установок | |похилих стволах | | | | |( 521-2011-п ) від|похилих стволів | |вугільних шахт | | | | |18.05.2011 "Про |вугільних шахт | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | |постанови Кабінету| | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | |від 29 березня | | | | | | | |2006 р. N 374 "Про| | | | | | | |затвердження | | | | | | | |Програми | | | | | | | |підвищення безпеки| | | | | | | |праці на | | | | | | | |вугледобувних та | | | | | | | |шахтобудівних | | | | | | | |підприємствах" | | | | | | | |2. Правила безпеки| | | | | | | |у вугільних шахтах| | | | | | | |НПАОП 10.0-1.01-10| | | | | | | |( z0398-10 ) | | | | | | | |(розділ VII, п. 5 | | | | | | | |"г") | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |ДП | | |1800,0 | 200,0 | | | |"УкрНДІвуглезбагачення" | | | | | | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 44. Розроблення |ДП |4 кв. 2011 -|1000,0 | 100,0 |Наказ |Підвищення безпеки | |обладнання для |"УкрНДІвуглезбагачення"|4 кв. 2012 | | |Мінвуглепрому від |проведення робіт і | |механізованого відбору | | | | |02.09.2009 N 386 |об'єктивності оцінки | |рядового вугілля з | | | | |( v0386644-09 ) |якості вугілля. | |залізничних вагонів | | | | |"Про атестацію |Зниження збитків | | | | | | |обладнання з |від нераціональних | | | | | | |відбору та |перевезень | | | | | | |підготовки проб до|продукції, що не | | | | | | |лабораторних |відповідає вимогам | | | | | | |випробувань" |споживачів. | | | | | | | |Скорочення | | | | | | | |трудомісткості | | | | | | | |процесу випробування | | | | | | | |у 1,8 рази. | | | | | | | |Очікуваний економ | | | | | | | |ефект 2 млн.грн. | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 45. Проведення |ДП |4 кв. 2011 -| 800,0 | 100,0 |Протокол засідання|Мета - підбором | |досліджень із вишукання |"УкрНДІвуглезбагачення"|2 кв. 2013 | | |круглого столу під|шихти забезпечити | |сировинних ресурсів та | | | | |головуванням |разом з вугіллям | |розроблення складу шихти| | | | |Прем'єр-Міністра |зольністю 20%, | |для пиловидного | | | | |України від |спалювати вугілля | |спалювання на ТЕС | | | | |10.09.2009 р., |зольністю 30 - 40% | | | | | | |яким поставлене |і таким чином | | | | | | |завдання по |розширити сферу | | | | | | |зменшенню |використання вугілля | | | | | | |використання |та усунути частково, | | | | | | |природного газу з |або повністю | | | | | | |заміною вугіллям. |використання | | | | | | | |природнього газу та | | | | | | | |мазуту. | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |ДП "ДонЦОП" | | | 90,0 | 90,0 | | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 60. Дослідження і |ДП "ДонЦОП" |4 кв. 2011 -| 90,0 | 90,0 |Галузева угода між|Зниження | |підготовка аналітичних | |4 кв. 2011 | | |Міністерством |собівартості | |звітів стану організації| | | | |вугільної |видобування вугілля | |прохідницьких робіт, | | | | |промисловості |по елементу | |демографічної ситуації, | | | | |України, іншими |"заробітна плата" за | |плинності та якісного | | | | |державними |рахунок покращення | |складу трудящих, | | | | |органами, |організації | |зайнятих на підготовчих | | | | |власниками |підготовчих робіт, | |роботах шахт | | | | |(об'єднаннями |зниження оплати | | | | | | |власників), що |сторонніх робіт і | | | | | | |діють у вугільній |стимулювання | | | | | | |галузі, і |високопродуктивної | | | | | | |всеукраїнськими |роботи прохідницьких | | | | | | |профспілками |бригад. | | | | | | |вугільної |Очікуваний ефект в | | | | | | |промисловості |розрахунку на рік | | | | | | |( n0001558-03 ) |5,0 млн.грн. | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |ПАТ "НДІГМ | | |1000,0 | 200,0 | | | |ім. М.М.Федорова" | | | | | | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 49. Розроблення |ПАТ "НДІГМ |4 кв. 2011 -|1000,0 | 200,0 |Закон України "Про|Розробка | |підземної модульної |ім. М.М.Федорова" |4 кв. 2013 | | |енергозбереження" |високоефективних | |компресорної станції | | | | |( 74/94-ВР ) |підземних | |підвищеної | | | | | |компресорних станцій | |продуктивності для | | | | | |ПКС підвищеної | |заміни поверхневих | | | | | |продуктивності для | |компресорних станцій | | | | | |заміни енергоємних | |шахт крутого падіння | | | | | |поверхневих | | | | | | | |компресорних станцій | | | | | | | |та зниження на | | | | | | | |60 - 70% витрат | | | | | | | |електроенергії на | | | | | | | |виробку стислого | | | | | | | |повітря на шахтах | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |ДНМУ ім. М.Горького | | | 700,0 | 200,0 | | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 50. Розроблення СОУ |ДНМУ ім. М.Горького |4 кв. 2011 -| 700,0 | 200,0 |Закон України "Про|Збереження здоров'я | |"Служба медицини праці | |4 кв. 2012 | | |охорону праці" |шахтарів, | |на підприємствах з | | | | |( 2694-12 ) |профілактика | |високим професійним | | | | | |професійних та | |ризиком. Загальні | | | | | |виробниче | |положення" | | | | | |обумовлених | | | | | | | |захворювань, | | | | | | | |зниження | | | | | | | |захворюваності з | | | | | | | |тимчасової | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |ДП ДНДІ ІТЕЕ | | | 850,0 | 350,0 | | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 51. Проведення |ДП ДНДІ ІТЕЕ |4 кв. 2011 -| 850,0 | 350,0 |Постанова Кабінету|Розробка методу | |досліджень руху газу | |4 кв. 2012 | | |Міністрів України |видалення метану з | |метану у закрученому | | | | |від 27.09.2000 р. |повітряно-газової | |вихровому потоці | | | | |N 1463 |суміші за допомогою | |повітряно-метанової | | | | |( 1463-2000-п ) |вихрового апарата. | |суміші, розроблення та | | | | |"Про розвиток |Створення дослідно- | |створення обладнання для| | | | |промислового |промислового зразка | |вилучення його з | | | | |видобутку |обладнання для | |вентиляційного шахтного | | | | |вугільних родовищ |вилучення метану з | |струменя | | | | |Донбасу"; |вентиляційного | | | | | | |постанова Кабінету|шахтного струменя на | | | | | | |Міністрів України |основі вихрових | | | | | | |від 19.02.2009 р. |апаратів та | | | | | | |N 194 |ежекторів | | | | | | |( 194-2009-п ) | | | | | | | |"Деякі питання | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | |видобування та | | | | | | | |використання газу | | | | | | | |метану з вугільних| | | | | | | |родовищ" | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |УкрНДМІ НАНУ | | |1950,0 | 650,0 | | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 54. Розроблення |УкрНДМІ НАНУ |4 кв. 2011 -|1000,0 | 300,0 |Вимоги: "Правил |Мета - підвищення | |автоматизованої системи | |4 кв. 2013 | | |безпеки на |безпеки на вугільних | |геолого-маркшейдерського| | | | |вугільних |шахтах і зниження їх | |контролю безпеки ведення| | | | |шахтах" - ДНАОП |вартості за рахунок | |гірничо-видобувних робіт| | | | |1.1.30.-1.01.96., |підвищення точності, | | | | | | |постанова КМУ |надійності та | | | | | | |N 374 |оперативності | | | | | | |( 374-2006-п ) |поточного й | | | | | | |29.03.2006 "Про |перспективного | | | | | | |затвердження |планування гірничих | | | | | | |Програми |робіт. | | | | | | |підвищення безпеки| | | | | | | |праці на | | | | | | | |вуглевидобувних та| | | | | | | |шахтобудівних | | | | | | | |підприємствах" | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 55. Розроблення |УкрНДМІ НАНУ |4 кв. 2011 -| 950,0 | 350,0 |Указ Президента |Мета - розробка | |методики і проведення | |4 кв. 2013 | | |України N 685/2008|прогнозних висновків | |комплексної підземної | | | | |( 685/2008 ) "Про |щодо геологічних | |геофізичної роботи для | | | | |рішення Ради |умов залягання | |виявлення геологічних | | | | |національної |вугільних пластів в | |порушень в масиві | | | | |безпеки і оборони |зонах геологічних | |гірських порід на | | | | |України від |порушень на | |перспективних ділянках | | | | |30 травня |перспективних | |вугільних шахт з метою | | | | |2008 року "Про |ділянках вугільних | |збільшення обсягів | | | | |стан і перспективи|шахт з метою | |видобутку вугілля та | | | | |розвитку вугільної|збільшення обсягів | |підвищення безпеки | | | | |промисловості та |видобутку вугілля та | |гірничих робіт | | | | |невідкладні заходи|підвищення безпеки | | | | | | |щодо підвищення |гірничих робіт | | | | | | |безпеки праці в | | | | | | | |цій галузі" | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |НГУ | | | 750,0 | 350,0 | | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Лот 56. Розроблення |НГУ |4 кв. 2011 -| 750,0 | 350,0 |Закон України "Про|Підвищення стійкості | |Технологічного | |4 кв. 2012 | | |пріоритетні |та повторне | |регламенту кріплення і | | | | |напрями |використання | |охорони виїмкових | | | | |інноваційної |гірничих виробок, | |виробок на пологих | | | | |діяльності в |зниження | |пластах | | | | |Україні" |собівартості | | | | | | |( 3715-17 ) |кінцевої продукції | | | | | | |(ст. 9) | | |------------------------+-----------------------+------------+-------+--------+------------------+----------------------| |Всього: | | |51289,0|10712,0 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------вгору