Документ v0786863-18, поточна редакція — Прийняття від 06.11.2018

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

06.11.2018  № 786

Щодо заборони торгівлі цінними паперами ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГУТА-УКРАЇНА"

Відповідно до пункту 16-3 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", з метою захисту прав інвесторів у цінні папери Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) ВИРІШИЛА:

1. Заборонити з 07 лютого 2018 ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГУТА-Україна" (ідентифікаційний код юридичної особи 22236186) торгівлю цінними паперами, а саме вчинення торговцями цінними паперами правочинів з цінними паперами цього емітента, пов'язаних з переходом прав на цінні папери і прав за цінними паперами.

2. ПАТ "Національний депозитарій України" (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) довести до відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на цінні папери зазначеного в пункті 1 цього рішення емітента, дане рішення.

3. Фондовим біржам довести до відома членів біржі інформацію про дане рішення.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ідентифікаційний код юридичної особи 24382704), Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асоціації "Українські фондові торговці" (ідентифікаційний код юридичної особи 33338204) довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.

5. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами забезпечити відправлення копії цього рішення фондовим біржам, ПАТ "Національний депозитарій України" (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711), ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" (ідентифікаційний код юридичної особи 35917889).

6. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами повідомити про прийняте рішення Професійну асоціацію учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної особи 24382704), Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асоціацію "Українські фондові торговці" (ідентифікаційний код юридичної особи 33338204).

7. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.

8. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М. Лібанова.

Голова Комісії

Т. Хромаєввгору