Документ v0784732-15, поточна редакція — Прийняття від 07.12.2015

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.12.2015  № 784

Про затвердження Галузевого плану основних заходів цивільного захисту у паливно-енергетичному комплексі Міненерговугілля України на 2016 рік

Відповідно до статті 18 Кодексу цивільного захисту України та на виконання пункту 24 Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11, пункту 4 Положення про функціональну підсистему безпеки нафтогазового комплексу, затвердженого наказом Міненерговугілля від 11.09.2015 № 589; пункту 4 Положення про функціональну підсистему безпеки вугільно-промислового комплексу, затвердженого наказом Міненерговугілля від 11.09.2015 № 590, пункту 4 Положення про функціональну підсистему безпеки електроенергетичного та ядерно-промислового комплексів, затвердженого наказом Міненерговугілля від 11.09.2015 № 591, з метою виконання завдань цивільного захисту та реалізації державної політики у сфері запобігання надзвичайним техногенним та природним ситуаціям, для підготовки органів управління, сил і засобів підприємств паливно-енергетичного комплексу до оперативного реагування на загрози та під час виникнення надзвичайних ситуацій у 2016 році НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Галузевий план основних заходів цивільного захисту у паливно-енергетичному комплексі Міненерговугілля на 2016 рік (далі - Галузевий план), що додається.

2. Керівникам державних підприємств паливно-енергетичного комплексу, установ, організацій та об'єднань, що належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави:

2.1. Забезпечити протягом 2016 року:

2.1.1. Виконання Галузевого плану.

2.1.2. Готовність до дій за призначенням в умовах загрози або надзвичайних ситуацій, виконання аварійно-відновлювальних та інших невідкладних робіт.

2.1.3. Своєчасне у повному обсязі фінансування завдань і заходів цивільного захисту, відповідно до статей 20 та 93 Кодексу цивільного захисту України.

2.2. Надавати Управлінню охорони праці, промислової безпеки, фізичного та цивільного захисту Міненерговугілля:

2.2.1. Звіти про виконання заходів, передбачених цим наказом, за перше півріччя - до 1 липня, за рік - до 20 грудня 2016 року;

2.2.2. Пропозиції до проекту Галузевого плану основних заходів цивільного захисту на 2017 рік - до 1 липня 2016 року.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

В. Демчишин


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
07.12.2015 № 784

ГАЛУЗЕВИЙ ПЛАН
основних заходів цивільного захисту у паливно-енергетичному комплексі Міненерговугілля на 2016 рік

Заходи

Відповідальні за виконання

Термін

1

2

3

1. Розроблення на підприємствах, установах та організаціях планів цивільного захисту на 2016 рік, з урахуванням Галузевого плану Міненерговугілля України (далі-Галузевий план)

Підприємства, установи, організації та об'єднання паливно-енергетичного комплексу (далі-підприємства ПЕК)

До 20 грудня 2015 року

2. Створення галузевої спеціалізованої служби цивільного захисту

Управління охорони праці, промислової безпеки, фізичного та цивільного захисту (далі - Управління)

До 01 травня

3. Здійснення організаційних заходів щодо впровадженню системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112

Управління, підприємства ПЕК

До 15 грудня 2016 року

4. Організація створення і впровадження на об'єктах ПЕК автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення працівників у разі їх виникнення

Підприємства ПЕК

До 15 грудня

5. Здійснення організаційних заходів щодо запобігання виникненню нещасних випадків на водних об'єктах

Управління, підприємства ПЕК

До 20 квітня

6. Проведення тренування евакуаційних органів щодо евакуації працюючого персоналу в разі виникнення надзвичайної ситуації у мирний час та в особливий період у ході проведення навчань

Управління, підприємства ПЕК

Протягом року

7. Створення відомчого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному та нафтогазовому комплексах.

Управління

Протягом року (за рахунок коштів державного бюджету)

8. Створення об'єктових матеріальних резервів для запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій та їх окремих наслідків згідно із затвердженою номенклатурою та графіками поповнення

Підприємства ПЕК

Протягом року

9. Впровадження новітніх технологій відновлення та очищення техногенно порушених екосистем (грунтів, водоймищ, щебеню, металу, бетону тощо) на підприємствах ПЕК, які використовують у виробничому циклі нафту, нафтопродукти, трансформаторні олії тощо

Підприємства ПЕК

Протягом року

10. Здійснення заходів щодо підтримання в готовності до застосування технічних засобів систем оповіщення органів управління цивільного захисту та працюючого персоналу підприємств

Підприємства ПЕК

До 15 грудня

11. Проведення ідентифікації та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, паспортизації потенційно небезпечних об'єктів та страхування цивільної відповідальності суб'єктів, яка може бути заподіяно третім особам та їхньому майну, іншим юридичним особам, унаслідок надзвичайної ситуації, що спричинена пожежею, аварією, катастрофою або небезпечною подією

Підприємства ПЕК

Протягом року

12. Ведення Державного реєстру потенційно небезпечних об'єктів ПЕК

Управління

Протягом року

13. Розроблення та здійснення комплексу організаційних і практичних заходів щодо запобігання надзвичайним ситуацій (зменшенню витрат) під час пропуску льодоходу, повені та паводків

Управління, ідприємства ПЕК

Лютий - березень

14. Розроблення та здійснення комплексу організаційних і практичних заходів щодо запобіганню виникненню пожеж на підприємствах

Управління, підприємства ПЕК

Квітень - жовтень

15. Забезпечення виконання робіт з очищення територій підприємств від вибухонебезпечних предметів

Підприємства ПЕК

Протягом року

16. Прийняття участі у проведенні спеціального навчання з органами управління та силами цивільного захисту щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спричиненої лісовими пожежами на базі Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства

Управління

Травень

17. Перевірка підприємств ПЕК щодо організації та стану виконання завдань за призначенням у складних умовах осінньо-зимового періоду

Управління, Головдерженергонагляд, Державна інспекція з експлуатації електричних станцій та мереж, підприємства ПЕК

Вересень - жовтень (за окремим планом)

18. Підготовка керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту і територіальних навчально-методичних установах у сфері цивільного захисту

Управління, підприємства ПЕК

Протягом року (за окремим планом)

19. Участь у зборах щодо організації та здійснення заходів цивільного захисту

Міненерговугілля

Листопад

20. Підготовка аналітичних матеріалів до проекту Національної доповіді про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2015 році

Управління, галузеві структурні підрозділи, підприємства ПЕК

До 1 квітня

21. Надання Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - ДСНС) пропозицій до проекту плану основних заходів цивільного захисту на 2017 рік

Управління, підприємства ПЕК

До 1 липня

22. Підготовка матеріалів до засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на 2016 рік

Управління

Згідно з планом роботи комісії

23. Проведення навчань і тренувань керівного складу та працюючого персоналу об'єкта з питань цивільного захисту

Підприємства ПЕК

Протягом року

24. Створення та ведення на об'єктах підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об'єктах страхового фонду документації

Управління, Департамент стратегічного планування та європейської інтеграції, підприємства ПЕК

Протягом року

25. Підготовка донесень (відомостей) стану цивільного захисту згідно з Табелем термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту, затвердженим наказом ДСНС від 11.10.2014 № 578

Підприємства ПЕК:

форма 1/1/ПЦЗ - Доповідь про стан цивільного захисту (надсилається Управлінню)

До 25 грудня

форма 1/ГПЦЗ 2 - Інформація щодо запланованих заходів з підготовки органів управління та сил цивільного захисту на 2017 рік

До 25 грудня

форма 1/ВПЦЗ - Донесення про стан виконання заходів з підготовки органів управління та сил цивільного захисту за квартал 2016 року

До 25.03.2016
До 25.06.2016
До 25.09.2016
До 25.12.2016

форма 4/1/СІЗ ЦЗ (ЦО) - Відомості про стан укриття працівників у фонді ЗС ЦЗ (ЦО) (надсилається Управлінню)

До 10 листопада

Форма 10/1 резерв - Інформація про стан накопичення матеріальних цінностей до об'єктових резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (надсилається Управлінню)

До 25.03.2016
До 25.06.2016
До 25.09.2016
До 25.12.2016

26. Здійснення перевірок стану та організації роботи з питань цивільного захисту та техногенної безпеки підприємств паливно-енергетичного комплексу

Управління

Протягом року (за окремим планом)

27. Підведення підсумків стану цивільного захисту та пожежної безпеки за 2016 рік

Підприємства ПЕК

Грудень

28. Здійснення відомчого контролю за виконанням заходів Галузевого плану

Управління

Протягом року

Начальник Управління
охорони праці, промислової
безпеки, фізичного
та цивільного захисту
О. Усачов

{Текст взято з сайту Міненерговугілля України http://mpe.kmu.gov.ua}вгору