Документ v0778877-15, поточна редакція — Прийняття від 02.12.2015

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ

НАКАЗ

02.12.2015  № 778

Про затвердження плану заходів Держгеокадастру з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки

З метою організації виконання Закону України "Про запобігання корупції", Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 265, відповідно до пункту 3 наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 17.07.2015 № 167, керуючись Положенням про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план заходів Держгеокадастру з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки (далі - План заходів), що додається.

2. Визначити першого заступника Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Шемелинець Людмилу Миколаївну відповідальною за координацію здійснення передбачених Державною програмою щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки (далі - Програма) заходів.

3. Керівникам структурних підрозділів апарату Держгеокадастру, керівникам головних управлінь Держгеокадастру в областях і м. Києві, керівникам державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру:

1) забезпечити безумовне виконання завдань, передбачених Планом заходів;

2) подавати щороку до 5 січня, 1 квітня, 1 липня та 1 жовтня до Управління запобігання та виявлення корупції інформацію про виконання Плану заходів.

4. Керівникам головних управлінь Держгеокадастру в областях і м. Києві, керівникам державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, відповідно до Плану заходів з виконання Програми затвердити власні плани заходів.

5. Керівнику Управління запобігання та виявлення корупції:

1) забезпечити контроль за виконанням Плану заходів;

2) здійснювати моніторинг виконання Плану заходів та у разі потреби вносити пропозиції для забезпечення його виконання;

3) забезпечувати подання щороку до 10 лютого, 10 квітня, 10 липня та 10 жовтня до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України інформації про стан виконання Програми.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держземагентства України від 27.01.2015 № 24 "Про затвердження Плану заходів щодо запобігання і протидії корупції у центральному апараті Державного агентства земельних ресурсів України та його територіальних органах на 2015 рік".

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Голови

Л.М. Шемелинець


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру
02.12.2015 № 778

ПЛАН ЗАХОДІВ
Держгеокадастру з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки

№ з/п

Найменування завдання згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

1

2

3

4

5

1

Створення інституціонального механізму формування та реалізації державної антикорупційної політики

Сприяння проведенню Національним агентством з питань запобігання корупції (далі - Агентство) аналізу роботи уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції (далі - уповноважені підрозділи) та надання інформації про діяльність Держгеокадастру, його територіальних органів та державних підприємств, що належать до сфери його управління, у сфері державної антикорупційної політики

Червень 2016 року

Управління запобігання та виявлення корупції, керівники структурних підрозділів апарату Держгеокадастру, керівники головних управлінь Держгеокадастру в областях і м. Києві, керівники державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

Участь у тренінгах, семінарах, робочих нарадах для працівників уповноважених підрозділів, що проводяться Агентством

Відповідно до строків, визначених Агентством

Управління запобігання та виявлення корупції, уповноважені підрозділи територіальних органів Держгеокадастру, керівники державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

Організація проведення тренінгів, семінарів, нарад тощо для уповноважених підрозділів територіальних органів Держгеокадастру та державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

2016 - 2017 роки (не рідше одного разу на рік)

Управління запобігання та виявлення корупції

2

Створення ефективної системи виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Проведення на основі результатів аналізу корупційних ризиків моніторингу дотримання законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників апарату Держгеокадастру, територіальних органів Держгеокадастру і державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, та притягнення в межах компетенції до відповідальності осіб, винних у його порушенні

2016 - 2017 роки

Управління запобігання та виявлення корупції, уповноважені підрозділи територіальних органів Держгеокадастру, керівники державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

Проведення методичної та роз'яснювальної роботи із застосування законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також запобігання його виникненню

2015 - 2017 роки

Управління запобігання та виявлення корупції, уповноважені підрозділи територіальних органів Держгеокадастру, керівники державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

3

Створення механізму захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів)

Створення умов для внесення працівниками апарату Держгеокадастру, територіальних органів Держгеокадастру та державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, повідомлень про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" іншою особою, зокрема, через спеціальні телефонні лінії, офіційний веб-сайт, засоби електронного зв'язку

Січень 2016 року

Управління запобігання та виявлення корупції, Департамент забезпечення діяльності служби, Управління справами

4

Впровадження системного підходу до запобігання корупції в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування на основі результатів аналізу корупційних ризиків

Підготовка, затвердження та виконання антикорупційної програми Держгеокадастру відповідно до вимог Закону України "Про запобігання корупції" та постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 "Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки"

Щороку до 1 березня

Управління запобігання та виявлення корупції, керівники структурних підрозділів апарату Держгеокадастру

Подання до Держгеокадастру інформації про затвердження головними управліннями Держгеокадастру в областях і м. Києві антикорупційних програм, надання завірених належним чином їх копій

Протягом 10 календарних днів після затвердження антикорупційної програми

Керівники головних управлінь Держгеокадастру в областях і м. Києві

Подання до Держгеокадастру інформації про виконання головними управліннями Держгеокадастру в областях і м. Києві антикорупційних програм

Щороку до 5 січня, 1 квітня, 1 липня та 1 жовтня

Керівники головних управлінь Держгеокадастру в областях і м. Києві

Забезпечення визначення відповідальних осіб головних управлінь Держгеокадастру в областях і м. Києві, а також територіальних органів Держгеокадастру нижчого рівня за розроблення антикорупційних програм та вжиття заходів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства

До 25 грудня 2015 року

Керівники головних управлінь Держгеокадастру в областях і м. Києві

Узагальнення інформації про виконання головними управліннями Держгеокадастру в областях і м. Києві антикорупційних програм

Щороку до 20 січня, 5 квітня, 5 липня та 5 жовтня

Управління запобігання та виявлення корупції

5

Посилення спроможності протидіяти корупції на державних підприємствах, у господарських товариствах (у яких державна частка перевищує 50 відсотків)

Забезпечення визначення відповідальних осіб державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, за розроблення антикорупційних програм та вжиття заходів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства

До 25 грудня 2015 року

Керівники державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

Розроблення та затвердження антикорупційних програм державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

Щороку до 1 березня

Керівники державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

Подання до Держгеокадастру інформації про затвердження державними підприємствами, що належить до сфери управління Держгеокадастру, антикорупційних програм, надання завірених належним чином їх копій

Протягом 10 календарних днів після затвердження антикорупційної програми

Керівники державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

Подання до Держгеокадастру інформації про виконання державними підприємствами, що належить до сфери управління Держгеокадастру, антикорупційних програм

Щороку до 5 січня, 1 квітня, 1 липня та 1 жовтня

Керівники державних підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру

Узагальнення інформації про виконання державними підприємствами, що належать до сфери управління Держгеокадастру, антикорупційних програм

Щороку до 20 січня, 5 квітня, 5 липня та 5 жовтня

Управління запобігання та виявлення корупції

6

Зменшення можливостей для корупції шляхом підвищення прозорості прийняття рішень та надання доступу до інформації

Забезпечення апаратом Держгеокадастру протягом шести місяців оприлюднення та подальшого оновлення на своєму офіційному веб-сайті наборів даних згідно з Положенням про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835, а також сприяння у наповненні Єдиного державного веб-порталу відкритих даних

20 квітня 2015 року, постійно (відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835)

Керівники структурних підрозділів апарату Держгеокадастру (в межах компетенції)

Проведення апаратом Держгеокадастру аналізу доступності публічних реєстрів, які містять суспільно важливу інформацію, подання ним пропозицій щодо розкриття даних, які містяться в таких реєстрах, з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних, спрощення доступу (у тому числі шляхом здешевлення)

Березень 2016 року

Керівники структурних підрозділів апарату Держгеокадастру (в межах компетенції)

Заступник начальника
управління -
начальник відділу здійснення
контролю за дотриманням
антикорупційного
законодавства Управління
запобігання та виявлення
корупції
І.В. Рубан

{Текст взято з сайту Держгеокадастру http://land.gov.ua}вгору