Документ v0772731-19, поточна редакція — Прийняття від 03.05.2019

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.05.2019  № 772

Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 11.07.2018 № 950

З метою належної реалізації положень Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" та у зв'язку з кадровими змінами НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Мінекономрозвитку від 11.07.2018 № 950 "Про реалізацію положень Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" та нормативно-правових актів, прийнятих на його виконання" (далі - наказ) такі зміни:

1) у пункті 2:

у підпункті 2:

абзац третій виключити;

у зв'язку з цим абзаци четвертий-десятий вважати абзацами третім-дев'ятим;

абзаци п'ятий - восьмий викласти в такій редакції:

"щороку до 1 квітня інформації про чинну державну допомогу, а саме про:

- державну допомогу, надану в звітному році, щодо якої Уповноважений орган з питань державної допомоги прийняв рішення про допустимість такої допомоги для конкуренції та строк якої ще не завершився;

- державну допомогу, надану в звітному році, надавачі якої згідно із Законом звільнені від обов'язку повідомлення про неї як про нову державну допомогу;

- незначну державну допомогу, надану в звітному році;

та/або інформацію про те, що протягом звітного року державна допомога не надавалась;";

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) погодження повідомлень, що подаються Уповноваженому органу з питань державної допомоги, з департаментом фінансової роботи та господарського забезпечення, у разі надання суб'єктам господарювання державної допомоги за рахунок коштів, передбачених Мінекономрозвитку;";

підпункт 4 виключити;

2) пункт 4 наказу викласти у такій редакції:

"4. Департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування забезпечити надання консультаційної, методичної та інформаційної допомоги самостійним структурним підрозділам Мінекономрозвитку в частині практичної реалізації положень Закону.";

3) пункт 5 наказу виключити.

2. У додатку до зазначеного наказу позиції "ДЕМЧУК Андрій Васильович - директор департаменту залучення інвестицій; КРАВЧЕНКО Андрій Олександрович - головний спеціаліст відділу розвитку туристичних дестинацій та курортів департаменту туризму та курортів; САВЕЛЬЄВА Наталя Валентинівна - заступник директора департаменту туризму та курортів - начальник відділу розвитку туристичних дестинацій та курортів;" замінити позиціями "СКУБАК Юлія Андріївна - заступник директора департаменту залучення інвестицій - начальник відділу державно-приватного партнерства; ІЛІНСЬКИЙ Олександр Валерійович - головний спеціаліст відділу розвитку туристичних дестинацій та курортів департаменту туризму та курортів;".

Перший
віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України
С.І. Кубів

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору