Документ v0765201-15, поточна редакція — Прийняття від 10.09.2015

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.09.2015  № 765

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945

З метою приведення у відповідність із законодавством НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" такі зміни:

у назві та пункті 1 наказу слова "не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" замінити словами "можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів";

Примірний перелік результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, затверджений цим наказом, викласти в новій редакції, що додається.

2. Департаменту місцевих бюджетів (Кузькін Є.Ю.) довести цей наказ до місцевих фінансових органів для використання при складанні та виконанні місцевих бюджетів.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Уманського І.І.

Міністр

Н. ЯреськоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
27.07.2011  № 945
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
10.09.2015  № 765)

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів-1

Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави

1.

Програма

Місцева пожежна охорона (Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (далі - КТКВК) 060702)

Мета

Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах

Завдання 1

Результативні показники

Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж

Показники затрат:
кількість працівників особового складу, од.
Показники продукту:
кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду, од.
Показники ефективності:
середні видатки на ліквідацію однієї пожежі, тис. грн.
Показники якості:
динаміка обсягів збитків, завданих пожежами/надзвичайними ситуаціями, порівняно з попереднім роком, %

Завдання 2

Результативні показники

Придбання спеціального аварійно-рятувального обладнання (техніки)

Показники продукту:
кількість придбаного аварійно-рятувального обладнання (техніки), од.
Показники ефективності:
середня вартість одиниці аварійно-рятувального обладнання (техніки), тис. грн.

2.

Програма

Спеціальні монтажно-експлуатаційні підрозділи (КТКВК 061002)

Мета

Забезпечення експлуатації дорожньої системи місцевого значення

Завдання

Результативні показники

Забезпечення належного стану дорожньої системи місцевого значення

Показники затрат:
кількість працівників підрозділу, од.
Показники продукту:
кількість об'єктів, які обслуговуються підрозділом, од.;
протяжність дорожньої системи, що обслуговується підрозділом, км.
Показники ефективності:
середні видатки на 1 км дороги, тис. грн.;
середні видатки на 1 об'єкт, тис. грн.

3.

Програма

Інші правоохоронні заходи і заклади (КТКВК 061007)

Соціальний захист та соціальне забезпечення

4.

Програма

Інші видатки на соціальний захист населення (КТКВК 090412)

5.

Програма

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Мета

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство

Підпрограма 1

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (КТКВК 090416)

Підпрограма 2

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість (КТКВК 091209)

Завдання

Результативні показники

Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям

Показники затрат:
кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів, од.;
кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів, ос.
Показники продукту:
кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів, од.;
Показники ефективності:
середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів, тис. грн.;
Показники якості:
динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком, %

6.

Програма

Забезпечення соціальними послугами довготривалого догляду із наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби (КТКВК 090902)

Мета

Забезпечення в стаціонарних установах умов для захисту прав та якості життя дорослих осіб, які потребують стороннього догляду, підтримки їх фізичного стану та соціальних контактів

Завдання

Результативні показники

Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів

Показники затрат:
кількість установ, од.;
кількість штатних одиниць, од.
Показники продукту:
кількість місць в установах, ліжок; кількість користувачів послуг, осіб.
Показники ефективності:
витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік, грн.;
чисельність користувачів послуг відносно чисельності фахових спеціалістів, на одного фахівця, осіб.
Показники якості:
частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг, %

7.

Програма

Функціонування клубів підлітків за місцем проживання (КТКВК 091105)

Мета

Організація навчання і виховання підлітків у позаурочний та позанавчальний час за місцем проживання

Завдання

Результативні показники

Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час

Показники затрат:
кількість установ, од.
Показники продукту:
кількість дітей, які займаються в клубах підлітків, осіб.
Показники ефективності:
витрати на одну дитину, що займається в клубі, грн.;
середні витрати на утримання одного клубу, грн.
Показники якості:
питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей, %;
динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах, %

8.

Програма

Інші видатки (КТКВК 091106)

9.

Програма

Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, депортованих з України (КТКВК 091201)

Мета

Облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які повернулися в Україну на постійне проживання, та створення умов для їх адаптації та інтеграції в українське суспільство

Завдання 1

Результативні показники

Здійснення заходів щодо забезпечення репатріантів житлом, інженерною інфраструктурою, мережею соціально-культурної сфери в місцях їх компактного проживання

Показники затрат:
обсяг видатків на будівництво (придбання) житла, тис. грн.;
обсяг видатків на проектування будівництва житла, тис. грн.;
обсяг видатків на будівництво (реконструкцію) об'єктів (у розрізі їх видів), тис. грн.;
обсяг видатків на проектування будівництва (реконструкції) об'єктів (у розрізі їх видів), тис. грн.
Показники продукту:
кількість квартир, які планується побудувати (придбати), од.;
площа житла, які планується побудувати (придбати), кв. м;
кількість проектів для будівництва житла, од.;
кількість об'єктів, які планується побудувати (реконструювати), (у розрізі їх видів), од.;
обсяг будівництва (реконструкції) об'єктів (у розрізі їх видів), км (кв. м);
кількість проектів для будівництва (реконструкції) об'єктів (у розрізі їх видів), од.
Показники ефективності:
середні витрати на будівництво (придбання) 1 квартири, тис. грн.;
середні витрати на будівництво (придбання) 1 кв. м житла, тис. грн.;
середні витрати на розробку одного проекту для будівництва житла, тис. грн.;
середні витрати на будівництво (реконструкцію) одного об'єкта (у розрізі їх видів), тис. грн.;
середні витрати на 1 км (кв. м) будівництва (реконструкції) об'єкту (у розрізі їх видів), тис. грн.;
середні витрати на розробку одного проекту для будівництва (реконструкції) об'єкта (у розрізі їх видів), тис. грн.
Показники якості:
рівень готовності квартир у розрізі об'єктів будівництва, %; динаміка кількості побудованих (придбаних) квартир порівняно з попереднім роком, %;
динаміка побудованої площі порівняно з попереднім роком, %;
рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції) (у розрізі їх видів), %;
динаміка обсягу будівництва (реконструкції) об'єктів (у розрізі їх видів) порівняно з попереднім роком, %;
рівень готовності проектної документації по будівництву об'єктів (у розрізі їх видів), %

Завдання 2

Результативні показники

Забезпечення проведення соціально-культурних заходів, спрямованих на адаптацію та інтеграцію в українське суспільство репатріантів

Показники продукту:
кількість соціально-культурних заходів, од.;
кількість учасників заходів, осіб.
Показники ефективності:
середні витрати на проведення одного соціально-культурного заходу, тис. грн.
Показники якості:
динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком, %

Завдання 3

Результативні показники

Фінансова підтримка газет, журналів, що друкуються кримськотатарською мовою

Показники затрат:
кількість періодичних друкованих видань, од., в тому числі газет, журналів, од.
Показники продукту:
кількість номерів, всього, од., в тому числі газет, журналів, од.;
тираж, всього, од.,
в тому числі:
- газет, всього, од., в тому числі:
- річний,
- разовий,
- журналів, всього, од. в тому числі:
- річний,
- разовий.
Показники ефективності:
середні видатки на одиницю тиражу, всього, грн., в тому числі газет, журналів, грн.
Показники якості:
динаміка кількості тиражу порівняно з попереднім роком, всього, %, в тому числі газет, журналів, %;
динаміка реалізованих примірників порівняно з попереднім роком, всього, %, в тому числі газет, журналів, %

10.

Програма

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (КТКВК 091207)

Мета

Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу

Завдання

Результативні показники

Забезпечення надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу

Показники продукту:
кількість отримувачів пільгових послуг, осіб.
Показники ефективності:
середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово-комунальних послуг і природного газу на одного пільговика, тис. грн.
Показники якості:
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %

11.

Програма

Технічне та бухгалтерське обслуговування закладів та установ соціального захисту

Мета

Технічний нагляд за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень, забезпечення фінансування закладів соціального захисту, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності установ

Підпрограма 1

Здійснення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом приміщень (КТКВК 091210)

Завдання

Результативні показники

Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень

Показники затрат:
кількість штатних одиниць, од.;
кількість закладів, що обслуговуються, од.;
площа приміщень, що обслуговуються, кв. м.
Показники продукту:
кількість установ, де проведено реконструкцію чи капітальний ремонт, од.;
площа відремонтованих приміщень, кв. м.
Показники ефективності:
затрати на супровід ремонту 1 кв. м приміщення, грн.
Показники якості:
динаміка кількості закладів, де проведено технічний нагляд, порівняно з попереднім роком, %

Підпрограма 2

Централізований бухгалтерський та фінансовий облік у сфері соціального захисту (КТКВК 091211)

Завдання

Результативні показники

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами

Показники затрат:
кількість штатних одиниць, од.
Показники продукту:
кількість закладів соціального захисту, які обслуговує централізована бухгалтерія, од.;
кількість рахунків, од.
Показники ефективності:
кількість рахунків на одного працівника, од.

12.

Програма

Інші установи та заклади (КТКВК 091214)

Житлово-комунальне господарство-2

13.

Програма

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства (КТКВК 100101)

Мета

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

Завдання 1

Результативні показники

Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів

Показники затрат:
загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, кв. м;
площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення, кв. м
Показники продукту:
площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, кв. м
Показники ефективності:
середні витрати на відновлення 1 кв. м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів, грн.
Показники якості:
питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення, %

Завдання 2

Результативні показники

Проведення поточного ремонту житлового фонду

Показники затрат:
метраж об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту (в розрізі їх видів), кв. м (п. м, км).
Показники продукту:
метраж об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати (в розрізі їх видів), кв. м (п. м, км).
Показники ефективності:
середня вартість ремонту 1 кв. м (п. м, км) об'єкта житлового фонду (будинку) (в розрізі їх видів), тис. грн.
Показники якості:
питома вага метражу об'єктів житлового фонду (будинків), де планується проведення ремонту, до метражу, що потребує ремонту (в розрізі об'єктів житлового фонду), %

Завдання 3

Результативні показники

Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків

Показники затрат:
кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування, од.
Показники продукту:
кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати, од.
Показники ефективності:
середня вартість облаштування одного дитячого майданчика, тис. грн.
Показники якості:
питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування, %

Завдання 4

Результативні показники

Створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)

Показники затрат:
кількість існуючих ОСББ.
Показники продукту:
кількість ОСББ, що планується створити, од.
Показники ефективності:
середня вартість створення ОСББ, тис. грн.
Показники якості:
динаміка кількості створених ОСББ порівняно з попереднім періодом, %

14.

Програма

Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства

Мета

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

Підпрограма 1

Капітальний ремонт житлового фонду (КТКВК 100102)

Завдання 1

Результативні показники

Проведення капітального ремонту житлових будинків

Показники затрат:
кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту (в розрізі їх видів), од.;
метраж об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту (в розрізі їх видів), кв. м (п. м, км).
Показники продукту:
кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати (в розрізі їх видів), од.;
метраж об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати (в розрізі їх видів), кв. м (п. м, км).
Показники ефективності:
середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку) (в розрізі їх видів), тис. грн.;
середня вартість капітального ремонту 1 кв. м (п. м, км) об'єкта житлового фонду (будинку) (в розрізі їх видів), тис. грн.
Показники якості:
питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту (в розрізі їх видів), %;
питома вага метражу об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до метражу, що потребує капітального ремонту, (в розрізі видів об'єктів), %

Завдання 2

Результативні показники

Виготовлення паспортів на опорядження та відновлення фасадів будинків

Показники затрат:
кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують виготовлення паспортів на опорядження та відновлення фасадів, од.
Показники продукту:
кількість об'єктів житлового фонду (будинків), по яким планується виготовлення паспортів на опорядження та відновлення фасадів, од.
Показники ефективності:
середня вартість виготовлення паспорту на опорядження та відновлення фасадів одного об'єкта житлового фонду (будинку), тис. грн.
Показники якості:
питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), по яким планується виготовлення паспортів на опорядження та відновлення фасадів, до кількості об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують виготовлення паспортів на опорядження та відновлення фасадів, %

Підпрограма 2

Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (КТКВК 100106)

Завдання

Результативні показники

Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)

Показники затрат:
кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту, од.;
площа об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту, кв. м.
Показники продукту:
кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати, од.;
площа об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати, кв. м.
Показники ефективності:
середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку), тис. грн.;
середня вартість капітального ремонту 1 кв. м об'єкта житлового фонду (будинку), тис. грн.
Показники якості:
питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту, %;
питома вага площі об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до площі, що потребує капітального ремонту, %

15.

Програма

Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства (КТКВК 100103)

Мета

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

Завдання 1

Результативні показники

Відшкодування різниці в тарифах підприємствам паливно-енергетичного комплексу

Показники продукту:
кількість теплопостачальних підприємств, яким планується надання дотації, од.
Показники ефективності:
середня сума дотації на одне підприємство, тис. грн.;
сума відшкодування (дотації) в розрахунку на 1 Гкал., тис. грн.
Показники якості:
відсоток погашення різниці в тарифах, %

Завдання 2

Результативні показники

Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду

Показники затрат:
кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, які потребують підтримки, од.;
сума збитків станом на початок року, тис. грн.
Показники продукту:
кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання фінансової підтримки, од.
Показники ефективності:
- середня сума збитків на 1 підприємство, тис. грн.
середня сума підтримки одного збиткового підприємства, тис. грн.
Показники якості:
відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують, %;
динаміка розміру збитків підприємства, %

16.

Програма

Утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності (КТКВК 100105)

Мета

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності

Завдання

Результативні показники

Підтримка об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності

Показники затрат:
обсяг видатків у розрізі видів об'єктів соціальної сфери, тис. грн.;
кількість об'єктів соціальної сфери (у розрізі їх видів), які потребують підтримки, од.
Показники продукту:
кількість об'єктів соціальної сфери (у розрізі їх видів), яким планується надання підтримки, од.
Показники ефективності:
середня сума підтримки на 1 об'єкт соціальної сфери, тис. грн.;
відсоток забезпечення витрат об'єктів соціальної сфери за рахунок коштів місцевого бюджету (у розрізі видів об'єктів соціальної сфери), %.
Показники якості:
відсоток кількості об'єктів соціальної сфери, яким планується надання підтримки, до кількості об'єктів соціальної сфери, які її потребують, %;
динаміка збитків підприємств, по яким відбулась передача об'єктів соціальної сфери у комунальну власність, %

17.

Програма

Фінансова підтримка об'єктів комунального господарства

Мета

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

Підпрограма 1

Забезпечення функціонування теплових мереж (КТКВК 100201)

Завдання

Результативні показники

Забезпечення функціонування теплових мереж

Показники затрат:
кількість підприємств, які потребують підтримки, од.
Показники продукту:
кількість підприємств, яким планується надання підтримки, од.
Показники ефективності:
середня сума підтримки одного підприємства, тис. грн.
Показники якості:
відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують, %

Підпрограма 2

Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства (КТКВК 100202)

Завдання 1

Результативні показники

Відшкодування різниці в тарифах підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства

Показники продукту:
кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується відшкодування, од.;
обсяг водопостачання та водовідведення для населення міста, тис. куб. м.
Показники ефективності:
середня сума відшкодування одному підприємству, тис. грн.;
фактична вартість 1 куб. м води для населення, тис. грн.;
сума відшкодування в розрахунку на 1 куб. м, тис. грн.
Показники якості:
відсоток відшкодованої різниці в тарифах підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства до нарахованої, %

Завдання 2

Результативні показники

Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства

Показники затрат:
водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки, од.;
сума збитків станом на початок року, тис. грн.
Показники продукту:
кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки, од.
Показники ефективності:
середня сума підтримки одному збитковому підприємству, тис. грн.
Показники якості:
питома вага підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотації, до кількості підприємств, які її потребують, %

Підпрограма 3

Підтримка діяльності ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства (КТКВК 100303)

Завдання

Результативні показники

Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства

Показники затрат:
кількість ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, які потребують підтримки, од.
Показники продукту:
кількість ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, яким планується надання підтримки, од.
Показники ефективності:
середня сума підтримки однієї ремонтно-будівельної організації житлово-комунального господарства, тис. грн.
Показники якості:
відсоток кількості ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, яким планується надання підтримки, до кількості організацій, які її потребують, %

Підпрограма 4

Підтримка діяльності підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності (КТКВК 100400)

Завдання

Результативні показники

Забезпечення функціонування підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності

Показники затрат:
кількість підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, які потребують фінансової підтримки, од.
Показники продукту:
кількість підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, од.
Показники ефективності:
середня сума підтримки на одного підприємства (організації) побутового обслуговування, тис. грн.
Показники якості:
відсоток підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств (організацій), які її потребують, %

18.

Програма

Благоустрій міст, сіл, селищ (КТКВК 100203)

Мета

Підвищення рівня благоустрою міста

Завдання 1

Результативні показники

Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства

Показники затрат:
площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), тис. кв. м, км, п. м;
кількість об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), од.
Показники продукту:
площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку планується утримувати в належному стані, тис. кв. м, км, п. м;
кількість об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному стані, од.
Показники ефективності:
середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), тис. грн.
Показники якості:
динаміка кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із визначенням причини "неналежний стан дороги", %;
питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства, %

Завдання 2

Результативні показники

Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

Показники затрат:
площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують поточного ремонту, тис. кв. м
Показники продукту:
площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт, тис. кв. м
Показники ефективності:
середня вартість поточного ремонту 1 кв. м міських шляхів, тис. грн.
Показники якості:
питома вага площі міських доріг та споруд на них, що зазнала поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту, %;
динаміка кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із визначенням причини "неналежний стан дороги", %

Завдання 3

Результативні показники

Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

Показники затрат:
площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують капітального ремонту, тис. кв. м
Показники продукту:
площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт, тис. кв. м
Показники ефективності:
середня вартість капітального ремонту 1 кв. м міських шляхів, тис. грн.
Показники якості:
питома вага площі міських доріг та споруд на них, що зазнала капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, %;
динаміка кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із визначенням причини "неналежний стан дороги", %

Завдання 4

Результативні показники

Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд

Показники продукту:
кількість гідротехнічних споруд, які планується утримувати, од.;
кількість гідротехнічних споруд, на яких планується поточний ремонт, од.;
протяжність дренажо-штольневих систем, км.
Показники ефективності:
середні видатки на утримання 1 км дренажо-штольневих систем, тис. грн.;
середні видатки на поточний ремонт 1 км дренажо-штольневих систем, тис. грн.;
середні видатки на поточний ремонт 1 гідротехнічної споруди, тис. грн.
Показники якості:
динаміка кількості упереджених зсувних процесів порівняно з попереднім роком, %

Завдання 5

Результативні показники

Забезпечення капітального ремонту гідротехнічних споруд

Показники продукту:
кількість гідротехнічних споруд, на яких планується капітальний ремонт, од.;
протяжність дренажо-штольневих систем, км.
Показники ефективності:
середні видатки на капітальний ремонт 1 км дренажо-штольневих систем, тис. грн.;
середні видатки на капітальний ремонт 1 гідротехнічної споруди, тис. грн.
Показники якості:
динаміка кількості упереджених зсувних процесів порівняно з попереднім роком, %

Завдання 6

Результативні показники

Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)

Показники затрат:
кількість дерев, що доглядаються, од.;
площа, що підлягає прибиранню, догляду, га; площа, що підлягає висаджуванню квіткової розсади, кв. м
Показники продукту:
кількість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити, од.;
площа, на якій планується висадити квіткову розсаду, кв. м
Показники ефективності:
середні витрати на догляд 1 га території, тис. грн.;
середні витрати на висадження 1 дерева, тис. грн.
середні витрати на видалення 1 дерева, тис. грн.;
середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади, тис. грн.
Показники якості:
питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню, %;
питома вага доглянутих (висаджених, видалених) дерев до тих, що потребували догляду (висадженню, видаленню), %;
питома вага кількості висадженої квіткової розсади до кількості, яку потрібно було висадити, %

Завдання 7

Результативні показники

Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов

Показники затрат:
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду), га.
Показники продукту:
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд), га;
об'єм роботи, яку планується провести (в розрізі видів), од., га.
Показники ефективності:
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства, тис. грн.;
середні витрати на висадку одного дерева, тис. грн.;
середні витрати на видалення одного дерева, тис. грн.;
середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону, тис. грн.;
середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади, тис. грн.
Показники якості:
питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення, %;
питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення, %;
динаміка кількості висадки квіткової розсади порівняно з попереднім роком, %

Завдання 8

Результативні показники

Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)

Показники затрат:
площа земель водного фонду, які потребують благоустрою, га.
Показники продукту:
площа земель водного фонду, на якій планується здійснити благоустрій, га.
Показники ефективності:
середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду, тис. грн.
Показники якості:
питома вага площі земель водного фонду, на яких буде здійснений благоустрій, у загальній площі земель водного фонду, які потребують благоустрою, %;
кількість отриманих санітарних паспортів, од.

Завдання 9

Результативні показники

Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)

Показники затрат:
кількість об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, що підлягають утриманню, од.
Показники продукту:
кількість заходів з очистки об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, од.
Показники ефективності:
середньорічні видатки на один об'єкт, задіяний в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, тис. грн.;
середньорічні видатки на один захід з очистки об'єкта, задіяного в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, тис. грн.
Показники якості:
питома вага очищених об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, у загальній кількості об'єктів, %;
динаміка кількості очищених об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, порівняно з попереднім роком, %

Завдання 10

Результативні показники

Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень

Показники затрат:
кількість громадських вбиралень, од.
Показники продукту:
кількість громадських вбиралень, на яких планується проведення поточного ремонту, од.
Показники ефективності:
середня вартість поточного ремонту однієї громадської вбиральні, тис. грн.
Показники якості:
динаміка кількості відремонтованих вбиралень до їх загальної кількості, %

Завдання 11

Результативні показники

Забезпечення благоустрою кладовищ

Показники затрат:
загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою, га.
Показники продукту:
площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, га.
Показники ефективності:
середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища, тис. грн.
Показники якості:
питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ, %

19.

Програма

Підтримка діяльності газових заводів та газової мережі (КТКВК 100205)

Мета

Забезпечення належної та безперебійної роботи газових заводів та газової мережі

Завдання

Результативні показники

Забезпечення функціонування газових заводів

Показники затрат:
кількість підприємств (газових заводів), які потребують підтримки, од.
Показники продукту:
кількість підприємств (газових заводів), яким планується надання підтримки, од.
Показники ефективності:
середня сума підтримки одного підприємства, тис. грн.
Показники якості:
відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують, %

20.

Програма

Підтримка діяльності готельного господарства (КТКВК 100206)

Мета

Забезпечення належної та безперебійної роботи готельного господарства

Завдання

Результативні показники

Забезпечення функціонування готельного господарства

Показники затрат:
кількість підприємств готельного господарства, які потребують фінансової підтримки, од.
Показники продукту:
кількість підприємств готельного господарства, яким планується надання фінансової підтримки, од.
Показники ефективності:
середня сума фінансової підтримки одного підприємства готельного господарства, тис. грн.
Показники якості:
відсоток кількості підприємств готельного господарства, яким планується надання фінансової підтримки, до кількості підприємств, які її потребують, %

21.

Програма

Забезпечення проведення берегоукріплювальних робіт (КТКВК 100207)

Мета

Забезпечення належного та своєчасного проведення берегоукріплювальних робіт

Завдання

Результативні показники

Проведення поточних/капітальних берегоукріплювальних робіт

Показники затрат:
кількість об'єктів, що потребують укріплення, од.; площа берегу (схилу), що потребує укріплення, кв. м
Показники продукту:
кількість об'єктів, що планується укріпити, од.; площа берегу (схилу), що планується укріпити, кв. м
Показники ефективності:
середня вартість укріплення одного об'єкта, тис. грн.; середня вартість укріплення 1 кв. м берегу (схилу), тис. грн.
Показники якості:
відсоток об'єктів, що планується укріпити, до кількості об'єктів, що потребують укріплення, %; відсоток площі берегу (схилу), що планується укріпити, до площі, що потребує укріплення, %

22.

Програма

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії (КТКВК 100208)

Мета

Забезпечення обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

Завдання

Результативні показники

Здійснення заходів із впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

Показники затрат:
кількість засобів, які необхідно впровадити:
- обліку витрат та регулювання споживання води, од.;
- обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, од.
Показники продукту:
кількість засобів, які планується впровадити:
- обліку витрат та регулювання споживання води, од.;
- обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, од.
Показники ефективності:
середні витрати на впровадження одного засобу:
- обліку витрат та регулювання споживання води, тис. грн.;
- обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, тис. грн.
Показники якості:
відсоток кількості засобів, які впроваджені, до кількості засобів, які необхідно впровадити:
- обліку витрат та регулювання споживання води, %;
- обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, %.
економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження засобів:
- обліку витрат та регулювання споживання води, тис. грн.;
- обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, тис. грн.

23.

Програма

Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води (КТКВК 100209)

Мета

Забезпечення населення питною водою належної якості

Завдання 1

Результативні показники

Здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної якості

Показники продукту:
кількість заходів, од.
Показники ефективності:
середні витрати на проведення одного заходу, тис. грн.
Показники якості:
динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком, %;
відсоток населення, яке забезпечене питною водою належної якості, до загальної кількості населення, %

Завдання 2

Результативні показники

Проведення поточного ремонту системи водопостачання

Показники затрат:
кількість об'єктів водопостачання, які потребують поточного ремонту, од.;
протяжність водопровідних мереж, які потребують поточного ремонту, км.
Показники продукту:
кількість об'єктів водопостачання, на яких планується проведення поточного ремонту, од.;
протяжність водопровідних мереж, на яких планується проведення поточного ремонту, км.
Показники ефективності:
середні витрати на проведення поточного ремонту одного об'єкту водопостачання, тис. грн.;
середні витрати на проведення поточного ремонту 1 км водопровідних мереж, тис. грн.
Показники якості:
відсоток кількості об'єктів водопостачання, на яких планується проведення поточного ремонту, до кількості об'єктів, які його потребують, %; відсоток протяжності водопровідних мереж, на яких планується проведення поточного ремонту, до протяжності водопровідних мереж, які його потребують, %;
динаміка протяжності відремонтованих водопровідних мереж порівняно з попереднім роком, %;
відсоток населення, яке забезпечене питною водою належної якості, до загальної кількості населення, %

Завдання 3

Результативні показники

Проведення капітального ремонту системи водопостачання

Показники затрат:
кількість об'єктів водопостачання, які потребують капітального ремонту, од.;
протяжність водопровідних мереж, які потребують капітального ремонту, км.
Показники продукту:
кількість об'єктів водопостачання, на яких планується проведення капітального ремонту, од.;
протяжність водопровідних мереж, на яких планується проведення капітального ремонту, км.
Показники ефективності:
середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта водопостачання, тис. грн.;
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 км водопровідних мереж, тис. грн.
Показники якості:
відсоток кількості об'єктів водопостачання, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів, які його потребують, %;
відсоток протяжності водопровідних мереж, на яких планується проведення капітального ремонту, до протяжності водопровідних мереж, які його потребують, %;
динаміка протяжності відремонтованих водопровідних мереж порівняно з попереднім роком, %;
відсоток населення, яке забезпечене питною водою належної якості, до загальної кількості населення, %

24.

Програма

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем (КТКВК 100301)

Мета

Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища

Завдання

Результативні показники

Забезпечення санітарної очистки території

Показники продукту:
кількість заходів із санітарної очистки території, од.
Показники ефективності:
середня вартість одного заходу, тис. грн.
Показники якості:
динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком, %

25.

Програма

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства (КТКВК 100302)

Мета

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

Завдання 1

Результативні показники

Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення

Показники затрат:
обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення, тис. кВт·год.;
кількість світлоточок, тис. шт.;
протяжність мережі зовнішнього освітлення, км;
Показники продукту:
кількість світлоточок, які планується встановити, од.;
рівень освітлення вулиць на кінець поточного року, %
Показники ефективності:
середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік, кВт·год.;
середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік, тис. грн.;
середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення, тис. грн.
Показники якості:
питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби, %;
динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком, %;
питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби, %;
питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби, %;
динаміка рівня освітлення вулиць, %;
динаміка кількості скарг населення на якість освітлення вулиць порівняно з попереднім роком, %

Завдання 2

Результативні показники

Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин

Показники продукту:
кількість безпритульних тварин, які планується виловити / стерилізувати / утримувати в притулках, од.;
кількість заходів, які планується провести, од.
Показники ефективності:
середні видатки на проведення відлову однієї тварини, тис. грн.;
середні видатки на проведення стерилізації однієї тварини, тис. грн.;
середні видатки на утримання однієї тварини, тис. грн.;
середні видатки на виконання одного заходу, тис. грн.
Показники якості:
динаміка кількості випадків покусів людей тваринами порівняно з попереднім роком, %;
динаміка кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком, %

26.

Програма

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) (КТКВК 100601)

Мета

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

Завдання

Результативні показники

Відшкодування різниці в тарифах підприємствам паливно-енергетичного комплексу

Показники продукту:
кількість підприємств, яким планується надання трансферту, од.
Показники ефективності:
середня сума трансферту на одне підприємство, тис. грн.
Показники якості:
відсоток відшкодованої різниці в тарифах підприємствам паливно-енергетичного комплексу до нарахованої, %

27.

Програма

Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (КТКВК 100602)

Мета

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

Завдання

Результативні показники

Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

Показники продукту:
кількість підприємств, яким планується надання трансферту, од.
Показники ефективності:
середня сума трансферту на одне підприємство, тис. грн.
Показники якості:
відсоток погашеної заборгованості з різниці в тарифах до нарахованої, %

Засоби масової інформації

28.

Програма

Підтримка засобів масової інформації

Мета

Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення, друкованих засобів масової інформації; підтримка місцевого книговидання, електронних засобів масової інформації; моніторинг інформаційного середовища та реалізація заходів у галузі "Засоби масової інформації"

Підпрограма 1

Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення (КТКВК 120100)

Завдання 1

Результативні показники

Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення

Показники затрат:
кількість телекомпаній, од.
Показники продукту:
обсяг телепродукту, год.
Показники ефективності:
видатки на одиницю телепродукту, грн./год.
Показники якості:
динаміка обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком, %

Завдання 2

Результативні показники

Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення

Показники затрат:
кількість радіостанцій, од.
Показники продукту:
обсяг радіомовлення, год.
Показники ефективності:
видатки на одиницю радіомовлення, грн./год.
Показники якості:
динаміка обсягу радіомовлення порівняно з попереднім роком, %

Підпрограма 2

Підтримка періодичних видань (газет та журналів) (КТКВК 120201)

Завдання

Результативні показники

Підтримка діяльності періодичних видань та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами періодичних друкованих видань

Показники затрат:
кількість періодичних друкованих видань всього, од.,
у тому числі:
газет, од.;
журналів, од.
Показники продукту:
кількість номерів всього, од.,
у тому числі:
газет, од.;
журналів, од.
тираж всього, од.,
у тому числі:
газет, од.;
журналів, од.
Показники ефективності:
середні видатки на одиницю тиражу, всього,
журналів, грн.,
у тому числі:
газет, грн.;
журналів, грн.
Показники якості:
динаміка кількості тиражу порівняно з попереднім роком, всього, %,
у тому числі:
газет, %;
журналів, %;
динаміка реалізованих примірників порівняно з попереднім роком, всього, %,
у тому числі:
газет, %;
журналів, %

Підпрограма 3

Підтримка книговидання (КТКВК 120300)

Завдання

Результативні показники

Підтримка місцевого книговидання

Показники затрат:
кількість угод з видавництвами, од.
Показники продукту:
кількість книговидань всього, од.;
тираж книговидань всього, од.
Показники ефективності:
видатки на одне видання, грн.;
видатки на одиницю тиражу, грн.
Показники якості:
динаміка кількості видань порівняно з попереднім роком всього, %;
динаміка кількості тиражу порівняно з попереднім роком всього, %

Підпрограма 4

Підтримка електронних та інших засобів масової інформації, реалізація заходів у галузі "Засоби масової інформації" та моніторинг інформаційного середовища (КТКВК 120400)

Завдання 1

Результативні показники

Забезпечення ефективної діяльності місцевих електронних засобів масової інформації

Показники затрат:
кількість веб-порталів, од.
Показники продукту:
кількість відвідувань веб-порталів в рік, од.
Показники ефективності:
середньомісячна кількість відвідувань одного порталу, од.
Показники якості:
динаміка кількості відвідувань порталу порівняно з попереднім роком, %

Завдання 2

Результативні показники

Реалізація заходів у галузі "Засоби масової інформації"

Показники затрат:
кількість заходів, од.
Показники продукту:
кількість учасників заходів, осіб.
Показники ефективності:
видатки на проведення одного заходу, од.
Показники якості:
динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком, %;
динаміка кількості учасників заходів порівняно з попереднім роком, %

Фізична культура і спорт

29.

Програма

Інші видатки (КТКВК 130112)

Мета

Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту

30.

Програма

Централізований бухгалтерський та фінансовий облік у сфері фізичної культури і спорту (КТКВК 130113)

Мета

Забезпечення фінансування закладів фізичної культури і спорту, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності установ

Завдання

Результативні показники

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами

Показники затрат:
кількість штатних одиниць, од.
Показники продукту:
кількість закладів фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія, од.; кількість рахунків, од.
Показники ефективності:
кількість рахунків на одного працівника, од.

31.

Програма

Утримання центрів "Спорт для всіх" та проведення заходів з фізичної культури (КТКВК 130115)

Мета

Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

Завдання 1

Результативні показники

Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

Показники затрат:
кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади, од.
Показники продукту:
кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади, од.
Показники ефективності:
середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади, грн.
Показники якості:
динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком, %;
динаміка кількості заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади, порівняно з попереднім роком, %

Завдання 2

Результативні показники

Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"

Показники затрат:
кількість центрів "Спорт для всіх", од.;
обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх", грн.
Показники продукту:
кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх", од.;
кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх", од.
Показники ефективності:
середні витрати на проведення одного заходу, яке проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх", грн.
Показники якості:
динаміка кількості заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх", порівняно з попереднім роком, %; динаміка кількості населення, залученого до заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх", порівняно з попереднім роком, %

Будівництво-3

32.

Програма

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (КТКВК 150101)

Мета

Забезпечення розвитку інфраструктури території

Завдання 1

Результативні показники

Забезпечення будівництва об'єктів

Показники затрат:
обсяг будівництва, км (кв. м).
Показники продукту:
кількість об'єктів, які планується побудувати, од.
Показники ефективності:
середні витрати на будівництво одного об'єкта, тис. грн.; середні витрати на 1 км (кв. м) будівництва об'єкта, тис. грн.
Показники якості:
рівень готовності об'єктів будівництва, %; динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком, %; динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком, %

Завдання 2

Результативні показники

Забезпечення реконструкції об'єктів

Показники затрат:
обсяг реконструкції об'єктів, км (кв. м).
Показники продукту:
кількість об'єктів, які планується реконструювати, од.
Показники ефективності:
середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, тис. грн.;
середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкта, тис. грн.
Показники якості:
рівень готовності об'єктів реконструкції, %;
динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, %;
динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком, %

Завдання 3

Результативні показники

Проектування будівництва об'єктів

Показники продукту:
кількість проектів для будівництва об'єктів, од.
Показники ефективності:
середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта, тис. грн.
Показники якості:
рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів, %

Завдання 4

Результативні показники

Проектування реконструкції об'єктів

Показники продукту:
кількість проектів для реконструкції об'єктів, од.
Показники ефективності:
середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту, тис. грн.
Показники якості:
рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів, %

33.

Програма

Надання допомоги у вирішенні житлових питань

Мета

Забезпечення житлом окремих категорій населення

Підпрограма 1

Здешевлення вартості будівництва житла у молодіжних житлових комплексах (КТКВК 150104)

Підпрограма 2

Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів (КТКВК 150107)

Завдання 1

Результативні показники

Забезпечення будівництва житла для окремих категорій населення

Показники продукту:
кількість квартир, які планується побудувати, од.; площа житла, яку планується побудувати, кв. м
Показники ефективності:
середні витрати на будівництво однієї квартири, тис. грн.;
середні витрати на будівництво 1 кв. м, тис. грн.
Показники якості:
рівень готовності в розрізі об'єктів будівництва, %;
динаміка кількості побудованих квартир порівняно з попереднім роком, %;
динаміка побудованої площі порівняно з попереднім роком, %

Завдання 2

Результативні показники

Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення

Показники продукту:
кількість квартир, які планується придбати, од.;
площа житла, яке планується придбати, кв. м
Показники ефективності:
середні витрати на придбання однієї квартири, тис. грн.;
середні витрати на придбання 1 кв. м, тис. грн.
Показники якості:
динаміка кількості придбаних квартир порівняно з попереднім роком, %;
динаміка площі придбаних квартир порівняно з попереднім роком, %

Завдання 3

Результативні показники

Забезпечення проектування будівництва житла для окремих категорій населення

Показники продукту:
кількість проектів для будівництва житла, од.
Показники ефективності
середні витрати на розробку одного проекту для будівництва житла, тис. грн.
Показники якості:
рівень готовності проектної документації по будівництву (в розрізі об'єктів), %

Підпрограма 3

Забезпечення здешевлення вартості будівництва об'єктів виробничого і невиробничого призначення селянських (фермерських) господарств (КТКВК 150109)

Підпрограма 4

Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення (КТКВК 150118)-4

34.

Програма

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів (КТКВК 150110)-5

Мета

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів

35.

Програма

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих навчальних закладів (КТКВК 150111)-5

Мета

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг спеціалізованих навчальних закладів

36.

Програма

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів (КТКВК 150112)-5

Мета

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг позашкільних навчальних закладів

37.

Програма

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю (КТКВК 150114)-5

Мета

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг лікарень загального профілю

38.

Програма

Завершення проектів газифікації сільських населених пунктів з високим ступенем готовності (КТКВК 150115)

39.

Програма

Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів (КТКВК 150119)-5

Мета

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів

40.

Програма

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів (КТКВК 150120)-5

Мета

Забезпечення розвитку мережі метрополітенів з метою належного транспортного обслуговування населення

41.

Програма

Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності (КТКВК 150121)

Мета

Забезпечення безаварійного функціонування об'єктів житлово-комунального господарства та об'єктів комунальної власності

Завдання

Результативні показники

Здійснення заходів з упередження аварій та техногенних катастроф

Показники продукту:
кількість заходів, од.
Показники ефективності:
середні видатки на один захід, тис. грн.
Показники якості:
динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком, %;
динаміка кількості аварій та техногенних катастроф поточного року порівняно з попереднім роком, %

42.

Програма

Реалізація інвестиційних проектів (КТКВК 150122)

43.

Програма

Збереження пам'яток історії та культури

Мета

Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури

Підпрограма 1

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури (КТКВК 150201)

Завдання 1

Результативні показники

Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини

Показники затрат:
кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації, од.
Показники продукту:
кількість об'єктів культурної спадщини, які плануються реставрувати, од.
Показники ефективності:
середні видатки на один об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати, тис. грн.
Показники якості:
відсоток відреставрованих об'єктів культурної спадщини до тих, які потребують реставрації, %;
рівень готовності відреставрованих об'єктів (у розрізі їх видів), %

Завдання 2

Результативні показники

Проведення відновлювальних робіт на об'єктах культурної спадщини

Показники затрат:
кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують відновлення, од.
Показники продукту:
кількість об'єктів культурної спадщини, які планується відновити, од.
Показники ефективності:
середні видатки на один об'єкт культурної спадщини, який планується відновити, тис. грн.
Показники якості:
відсоток відновлених об'єктів культурної спадщини до тих, які потребують відновлення, %;
рівень готовності відновлених об'єктів (у розрізі їх видів), %

Завдання 3

Результативні показники

Проведення науково-проектних робіт на об'єктах культурної спадщини

Показники затрат:
кількість об'єктів культурної спадщини, на яких потрібно проводити науково-проектні роботи, од.
Показники продукту:
кількість об'єктів культурної спадщини, на яких плануються науково-проектні роботи, од.
Показники ефективності:
середні видатки на один об'єкт культурної спадщини, на якому плануються науково-проектні роботи, тис. грн.
Показники якості:
відсоток проведених науково-проектних робіт на об'єктах культурної спадщини до тих, які потребують наукових робіт, %

Підпрограма 2

Операційні видатки - паспортизація, інвентаризація пам'яток архітектури, премії в галузі архітектури (КТКВК 150203)

44.

Програма

Розробка схем та проектних рішень масового застосування (КТКВК 150202)

Мета

Забезпечення розвитку інфраструктури території

Завдання

Результативні показники

Здійснення розробки проектної та містобудівної документації

Показники затрат:
обсяг видатків, тис. грн.
Показники продукту:
кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо), од.
Показники ефективності:
середні видатки на розробку одного проекту, тис. грн.
Показники якості:
рівень готовності документації (в розрізі проектів), %

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство

45.

Програма

Проведення заходів із землеустрою (КТКВК 160101)

Мета

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

Завдання

Результативні показники

Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою

Показники затрат:
кількість земель, що потребують інвентаризації, тис. га.
Показники продукту:
кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію, тис. га.
Показники ефективності:
середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати, тис. грн.
Показники якості:
відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати, %

46.

Програма

Програми у галузі лісового господарства і мисливства (КТКВК 160600)

Мета

Забезпечення сталого розвитку комунального лісового господарства

Завдання

Результативні показники

Забезпечення охорони та захисту лісу від самовільних рубок, пожеж, хвороб і шкідників, утримання його в належному стані

Показники затрат:
загальна площа лісопаркових господарств, га; площа лісу, що потребує оновлення, га.
Показники продукту:
площа лісу, що заплановано оновити, га.
Показники ефективності:
середня вартість утримання 1 га площі лісопаркових господарств, тис. грн.
Показники якості:
відсоток оновлення лісу до площі лісу, що потребує оновлення, %;
динаміка кількості упереджених та ліквідованих пожеж порівняно з попереднім роком, %

47.

Програма

Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства (КТКВК 160903)

48.

Програма

Організація та регулювання діяльності ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій (КТКВК 160904)

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

49.

Програма

Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту (КТКВК 170101)

Мета

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом

Завдання

Результативні показники

Відшкодування різниці в цінах на послуги місцевого автотранспорту

Показники затрат:
різниця в цінах внаслідок регулювання рівня тарифів на перевезення, яку необхідно відшкодувати, тис. грн.
Показники продукту:
кількість перевезених пасажирів, осіб;
кількість підприємств, рівень тарифів по яких регулюється, од.
Показники ефективності:
розмір видатків з регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажира, грн.;
розмір видатків з регулювання тарифів у розрахунку на одне підприємство, тис. грн.
Показники якості:
питома вага суми відшкодованої різниці в цінах до суми різниці в цінах, яку необхідно відшкодувати, %;
динаміка розміру видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажира порівняно з попереднім роком, %

50.

Програма

Інші заходи у сфері автомобільного транспорту (КТКВК 170103)

51.

Програма

Севастопольський морський торговельний порт (КТКВК 170202)

52.

Програма

Регулювання цін на послуги метрополітену та міського електротранспорту

Мета

Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів

Підпрограма 1

Регулювання цін на послуги метрополітену (КТКВК 170303)

Завдання

Результативні показники

Відшкодування різниці в цінах на послуги метрополітену

Показники затрат:
різниця в цінах внаслідок регулювання рівня тарифів на перевезення, яку необхідно відшкодувати, тис. грн.
Показники продукту:
кількість перевезених пасажирів, осіб.
Показники ефективності:
розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажира, грн.
Показники якості:
питома вага суми відшкодованої різниці в цінах до суми різниці в цінах, яку необхідно відшкодувати, %;
динаміка розміру відшкодування у розрахунку на одного пасажира порівняно з попереднім роком, %

Підпрограма 2

Регулювання цін на послуги міського електротранспорту (КТКВК 170601)

Завдання

Результативні показники

Відшкодування різниці в цінах на послуги міського електротранспорту

Показники затрат:
різниця в цінах внаслідок регулювання рівня тарифів на перевезення, яку необхідно відшкодувати, тис. грн.
Показники продукту:
кількість перевезених пасажирів, осіб;
кількість підприємств, рівень тарифів по яких регулюється, од.
Показники ефективності:
розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажира, грн.;
розмір видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одне підприємство, тис. грн.
Показники якості:
питома вага суми відшкодованої різниці в цінах до суми різниці в цінах, яку необхідно відшкодувати, %;
динаміка розміру видатків із регулювання тарифів у розрахунку на одного пасажира порівняно з попереднім роком, %

53.

Програма

Інші заходи у сфері електротранспорту (КТКВК 170603)

54.

Програма

Утримання та розвиток інфраструктури автомобільних доріг (КТКВК 170703)

Мета

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

Завдання 1

Результативні показники

Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

Показники затрат:
площа вулично-дорожньої мережі, всього, тис. кв. м
Показники продукту:
площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт, тис. кв. м
Показники ефективності:
середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі, тис. грн.
Показники якості:
динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожної мережі порівняно з попереднім роком, %

Завдання 2

Результативні показники

Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

Показники продукту:
площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт, тис. кв.м
Показники ефективності:
середня вартість 1 кв. м капітального ремонту, тис. грн.
Показники якості:
динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожної мережі порівняно з попереднім роком, %

Завдання 3

Результативні показники

Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури

Показники продукту:
кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати, тис. кв. м
Показники ефективності:
середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури, тис. грн.
Показники якості:
динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком, %

55.

Програма

Зв'язок, телекомунікації та інформатика

Мета

Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

Підпрограма 1

Програми у сфері зв'язку (КТКВК 170800)

Підпрограма 2

Національна програма інформатизації (КТКВК 170901)

Завдання

Результативні показники

Виконання завдань програми інформатизації

Показники продукту:
кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які планується виконати, од.
Показники ефективності:
середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою інформатизації, тис. грн.
Показники якості:
динаміка кількості виконання завдань (проектів) програми інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року, %

56.

Програма

Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій (КТКВК 171000)

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

57.

Програма

Заходи з енергозбереження (КТКВК 180107)

Мета

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

Завдання

Результативні показники-6

Здійснення заходів з енергозбереження

Показники продукту:
кількість одиниць обладнання, що планується встановити, од.;
площа приміщень, яку планується утеплити, кв. м
Показники ефективності:
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, тис. грн.;
середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання, тис. грн.;
середні витрати на утеплення 1 кв. м, тис. грн.
Показники якості:
рівень заміщення обсягу споживання первинних енергоресурсів, %;
динаміка кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком, %;
річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі:
- теплопостачання, тис. Гкал/рік (%),
- водопостачання, тис. куб. м/рік (%),
- електроенергії, тис. кВт/рік (%),
- природного газу, тис. куб. м/рік (%);
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, тис. грн. (%)

58.

Програма

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (КТКВК 180109)

59.

Програма

Платежі за кредитними угодами, укладеними під гарантії Уряду (КТКВК 180401)

60.

Програма

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (КТКВК 180404)

Мета

Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності

Завдання

Результативні показники

Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва

Показники затрат:
обсяг видатків для надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва (малим, середнім підприємствам та фізичним особам-підприємцям), тис. грн.;
обсяг видатків на виконання заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, тис. грн.
Показники продукту:
кількість суб'єктів підприємництва, яким планується надати фінансову підтримку, од.;
кількість заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, од.
Показники ефективності:
середній обсяг фінансової підтримки одному суб'єкту підприємництва, тис. грн.;
середній обсяг витрат на виконання одного заходу, тис. грн.
Показники якості:
динаміка кількості суб'єктів підприємництва, яким надано фінансову підтримку, порівняно з попереднім роком, %

61.

Програма

Видатки на погашення реструктуризованої заборгованості перед комерційними банками та на поповнення їх капіталу (КТКВК 180405)

62.

Програма

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КТКВК 180409)-7

Мета

Підтримка підприємств комунальної форми власності

Завдання

Результативні показники

Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

Показники затрат:
результат фінансової діяльності підприємства на початок року, тис. грн.
Показники якості:
співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, %;
результат фінансової діяльності підприємства на кінець року, тис. грн.

63.

Програма

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (КТКВК 180410)

Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека

64.

Програма

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

Підпрограма 1

Охорона і раціональне використання водних ресурсів (КТКВК 200100)

Підпрограма 2

Охорона і раціональне використання земель (КТКВК 200200)

Підпрограма 3

Охорона і раціональне використання мінеральних ресурсів (КТКВК 200400)

65.

Програма

Створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг (КТКВК 200300)

66.

Програма

Збереження природно-заповідного фонду (КТКВК 200600)

67.

Програма

Інші природоохоронні заходи (КТКВК 200700)

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

68.

Програма

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (КТКВК 210105)

69.

Програма

Організація рятування на водах (КТКВК 210110)

Мета

Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах

Завдання

Результативні показники

Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

Показники затрат:
кількість пляжів та зон відпочинку, од.;
кількість рятувальних підрозділів на воді, од.;
кількість рятувальників, од.
Показники ефективності:
середня вартість утримання одного рятувальника, тис. грн.;
середня вартість утримання одного рятувального підрозділу, тис. грн.
Показники якості:
зниження рівня смертності на водах на ввірених територіях, %;
динаміка кількості врятованих у співвідношенні до загиблих порівняно з попереднім роком, %;
забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами, %

Обслуговування боргу

70.

Програма

Обслуговування боргу (КТКВК 230000)

Цільові фонди

71.

Програма

Охорона та раціональне використання природних ресурсів (КТКВК 240601)

72.

Програма

Утилізація відходів (КТКВК 240602)

73.

Програма

Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища (КТКВК 240603)

74.

Програма

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища (КТКВК 240604)

75.

Програма

Збереження природно-заповідного фонду (КТКВК 240605)

76.

Програма

Заходи по заповненню водосховищ (КТКВК 240606)

77.

Програма

Інші фонди (КТКВК 240800)

78.

Програма

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (КТКВК 240900)

Видатки, не віднесені до основних груп

79.

Програма

Проведення виборів та референдумів

Підпрограма 1

Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (КТКВК 250203)

Підпрограма 2

Проведення референдумів (КТКВК 250205)

80.

Програма

Утримання апарату Виборчої комісії Автономної Республіки Крим (КТКВК 250207)

81.

Програма

Видатки на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки із заробітної плати працівників бюджетних установ, грошового забезпечення, стипендій та інших соціальних виплат (КТКВК 250402)

82.

Програма

Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки (КТКВК 250403)

83.

Програма

Інші видатки (КТКВК 250404)

84.

Програма

Видатки на будівництво та реконструкцію релігійних споруд (КТКВК 250405)

85.

Програма

Реалізація проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою

Підпрограма 1

Впровадження проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою (КТКВК 250901)

Підпрограма 2

Повернення позик, наданих для впровадження проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою (КТКВК 250902)

86.

Програма

Надання та повернення бюджетних позичок суб'єктам підприємницької діяльності

Підпрограма 1

Надання бюджетних позичок суб'єктам підприємницької діяльності (КТКВК 250903)

Підпрограма 2

Повернення бюджетних позичок (КТКВК 250904)

87.

Програма

Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

Мета

Забезпечення можливості будівництва та придбання житла окремим категоріями громадян

Підпрограма 1

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (КТКВК 250905)

Підпрограма 2

Погашення відсотків за користування довгостроковими пільговими кредитами на будівництво (реконструкцію) та придбання житла для молодих сімей та інших соціально незахищених категорій громадян (КТКВК 250907)

Завдання

Результативні показники

Здійснення виплат, пов'язаних з погашенням відсотків за користування пільговими довгостроковими кредитами, наданими громадянам на будівництво (придбання) житла

Показники затрат:
кількість молодих сімей, які перебувають на обліку, од.;
кількість укладених договорів, за якими необхідно погашати відсотки, од.
Показники продукту:
кількість укладених договорів, за якими планується погашення відсотків, од.
Показники ефективності:
середні витрати на погашення відсотків за одним договором, тис. грн.
Показники якості:
питома вага кількості договорів, за якими у звітному році проведене погашення відсотків, до загальної кількості укладених договорів, %;
питома вага обсягів погашених відсотків до загального обсягу відсотків, які необхідно було погасити за укладеними договорами, %;
динаміка кількості договорів, за якими проведене погашення відсотків, порівняно з попереднім роком, %

Підпрограма 3

Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (КТКВК 250908)

Підпрограма 4

Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (КТКВК 250909)

Підпрограма 5

Надання пільгового кредиту членам житлово-будівельних кооперативів (КТКВК 250910)

Підпрограма 6

Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам (КТКВК 250911)

Підпрограма 7

Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників (КТКВК 250912)

Підпрограма 8

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (КТКВК 250913)

Завдання

Результативні показники

Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла

Показники затрат:
кількість громадян, які перебувають на обліку, од.;
кількість укладених договорів, за якими необхідно погашати відсотки, од.
Показники продукту:
кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів, од.
Показники ефективності:
середні витрати на обслуговування одного кредитного договору, тис. грн.
Показники якості:
питома вага кількості договорів, за якими у звітному році здійснювалося обслуговування кредитів, до загальної кількості укладених договорів, %;
питома вага коштів, сплачених за обслуговування кредитів, до загального обсягу коштів, які необхідно було сплатити за обслуговування укладених договорів, %;
динаміка кількості договорів по обслуговуванню кредитів порівняно з попереднім роком, %

Підпрограма 9

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам (КТКВК 250914)

Завдання

Результативні показники

Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам

Показники затрат:
кількість укладених договорів, за якими необхідно погашати відсотки, од.
Показники продукту:
кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів, од.
Показники ефективності:
середні витрати на обслуговування одного кредитного договору, тис. грн.
Показники якості:
динаміка кількості договорів по обслуговуванню кредитів порівняно з попереднім роком, %;
динаміка витрат на обслуговування одного кредитного договору порівняно з попереднім роком, %

88.

Програма

Фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги" (КТКВК 250915)

Мета

Забезпечення фінансування ремонтних робіт

Завдання

Результативні показники

Проведення поточного/капітального ремонту приміщень

Показники затрат:
площа приміщень, що потребують поточного/капітального ремонту, кв. м
Показники продукту:
площа приміщень, що планується відремонтувати, кв. м
Показники ефективності:
середня вартість ремонту 1 кв. м приміщень, тис. грн.
Показники якості:
відсоток площі приміщень, які планується відремонтувати, до площі приміщень, що потребують ремонту, %

За бюджетними програмами, за якими не визначено мету, завдання, результативні показники з огляду на специфіку для кожного окремого бюджету, останні формуються із урахуванням стратегічних цінностей та цілей, на досягнення яких спрямована бюджетна програма. При цьому кожний головний розпорядник бюджетних коштів, який отримує бюджетні асигнування, повинен сформулювати окрему бюджетну програму (підпрограму), визначивши конкретні та чіткі її елементи:

- назву бюджетної програми (підпрограми);

- мету бюджетної програми;

- завдання (одне або декілька) бюджетної програми (підпрограми);

- результативні показники виконання бюджетної програми/підпрограми (затрат, продукту, ефективності, якості).

Визначені у вищенаведеному примірному переліку результативні показники виконання бюджетних програм застосовуються в тій частині, що відповідає встановленим меті та завданням конкретної бюджетної програми (підпрограми).

Водночас перелік завдань та результативних показників може бути уточнений і розширений.

__________
Примітки:


-1 Завдання та результативні показники, які можуть бути включені до будь-якої бюджетної програми/підпрограми (за умови планування та здійснення відповідних видатків за цією бюджетною програмою/підпрограмою):

Завдання 1

Результативні показники (формуються залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)

Здійснення заходів / реалізація проектів з енергозбереження

Показники продукту:
кількість одиниць обладнання, яке планується встановити, од.;
або:
площа приміщень, яку планується утеплити, кв. м;
кількість заходів з енергозбереження, од.
Показники ефективності:
середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання, тис. грн.;
або:
середні витрати на утеплення 1 кв. м приміщення, тис. грн.;
або:
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, тис. грн.
Показники якості:
динаміка** споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % (по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік, який передує року здійснення заходів з енергозбереження);
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, тис. грн.

Завдання 2

Результативні показники

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

Показники продукту:
кількість одиниць придбаного обладнання, од.
Показники ефективності:
середні видатки на придбання одиниці обладнання, тис. грн.
Показники якості:
економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, тис. грн.

Завдання 3

Результативні показники

Проведення капітального ремонту

Показники продукту:
кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.
або:
метраж об'єктів, що планується відремонтувати, кв. м (п. м, км).
Показники ефективності:
середня вартість ремонту одного об'єкта, тис. грн.;
або:
середня вартість ремонту 1 кв. м (п. м, км), грн.
Показники якості:
питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, %;
або:
питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту, %;
зміна окремих експлуатаційних характеристик відремонтованого об'єкта відповідно до конкретної проектно-кошторисної документації;
обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту, тис. грн.


-2 До будь-якої бюджетної програми, сформованої у галузі "Житлово-комунальне господарство", можуть бути включені такі завдання та результативні показники:

Завдання

Проведення поточного / капітального ремонту мереж (інженерних, електричних, водопостачання, водовідведення тощо)

Результативні показники

Показники затрат:
обсяг видатків, тис. грн.;
кількість об'єктів (колодязів, щитових тощо), що потребують поточного / капітального ремонту, од.;
протяжність мереж, що потребують поточного / капітального ремонту, км (п. м).
Показники продукту:
кількість об'єктів (колодязів, щитових тощо), що планується відремонтувати, од.;
протяжність мереж, що планується відремонтувати, км (п. м).
Показники ефективності:
середня вартість ремонту одного об'єкта, тис. грн.;
середня вартість ремонту 1 км (п. м) мереж, тис. грн.
Показники якості:
відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту, %;
темп зростання середньої вартості ремонту одного об'єкта порівняно з попереднім роком, %;
відсоток протяжності мереж, на яких планується проведення ремонту, до протяжності мереж, що потребують ремонту, %;
темп зростання середньої вартості ремонту 1 км (п. м) мереж порівняно з попереднім роком, %


-3 Результативні показники формуються у розрізі кожного окремого завдання (будівництва або реконструкції), у розрізі об'єктів або за групами типових об'єктів.


-4 Формування результативних показників здійснюється по аналогії з результативними показниками бюджетної програми, яка відповідає КТКВК 150107.


-5 Формування результативних показників здійснюється по аналогії з результативними показниками бюджетної програми, яка відповідає КТКВК 150101.


-6 Результативні показники формуються залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів.


-7 Завдання та результативні показники визначаються окремо для кожного суб'єкта господарювання.

Директор Департаменту
місцевих бюджетів


Є.Ю. Кузькін

{Текст взято з сайту Мінфіну України http://www.minfin.gov.ua}вгору