Документ v0761863-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.02.2015, підстава - v0046863-15

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ

23.12.2013  № 761

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 46  від 20.02.2015}

Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами відповідно до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 491 "Про затвердження відкритого формату передачі даних між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 червня 2011 року за № 658/19396, та з метою упорядкування складання торговцями цінних паперів електронної форми адміністративних даних відповідно до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 25 вересня 2012 року № 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за № 1737/22049 (із змінами і доповненнями), НАКАЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Голови Комісії від 26.04.2013 № 264 "Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами відповідно до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".

2. Затвердити описи розділів та схем файлів в електронному вигляді на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML) (далі - електронна форма) (додається), яка подається торговцями цінних паперів (далі - Торговець) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 25 вересня 2012 року № 1283, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за № 1737/22049 (із змінами і доповненнями).

3. Електронна форма адміністративних даних Торговця складається з файла в електронному вигляді:

Щоквартальні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "QwartTrds.xsd";

Щомісячні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "MonthTrds.xsd";

Нерегулярні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "IrregTrds.xsd".

4. Виправлені Дані подаються відповідно до встановленого періоду подання Даних у вигляді вищевказаного файла в електронній формі та мають містити відповідний запис в структурі "Suprovod".

5. Відповідно до п. 5 розділу I Положення Дані Торговця складаються з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Комісії від 8 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (зі змінами) (далі - Система довідників та класифікаторів).

6. Кожна подана електронна форма повинна відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml). Контроль за цілісністю структури та правильністю заповнення для кожного виду Даних в електронній формі, яка містить XML-схему, що відповідає стандарту W3C - (http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance), встановлюється цим наказом.

7. Всі XML-схеми поширюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Порядок елементів у XML-документі повинен точно відповідати порядку, описаному XML-схемою.

8. Дані, які складаються в електронній формі, формуються з використанням кодування "Windows-1251".

9. Відділу програмного забезпечення, захисту інформації та адміністрування баз даних управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (О. Макогон) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

10. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні.

11. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.

12. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Назарчука.

Голова Комісії

Д. ТевелєвЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Голови Комісії
23.12.2013 № 761

ОПИСИ
розділів та схем файлів в електронному вигляді

1. Опис структури файла "Report.xml" щоквартальних даних торговця:

<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?>

Заголовочний тег
файла

<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartTrds QwartTrds.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartTrds' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця' D_NAME= 'Дані : Скорочене найменування торговця' STD= 'Дані : Дата першого дня звітного періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітного періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '003'>

Відкриття головного тегу

<z:Fin>

Тег відкриття блоку структур "Fin"

Блок даних фінансової звітності, структура та склад якого встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності і, відповідно, визначаються схемою «FinRep.xsd»

Блоки даних структур "Fin"

</z:Fin>

Заключний тег блоку структур "Fin"

<z:DTSAGROPEN>

Тег відкриття структури "AGROPEN"

<z:row
ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури "AGROPEN"

</z:DTSAGROPEN>

Заключний тег структури "AGROPEN"

<z:DTSALLCONTR>

Тег відкриття структури "ALLCONTR"

<z:row
ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури "ALLCONTR"

</z:DTSALLCONTR>

Заключний тег структури "ALLCONTR"

<z:DTSCOMPANY>

Тег відкриття структури "COMPANY"

<z:row
ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури "COMPANY"

</z:DTSCOMPANY>

Заключний тег структури "COMPANY"

<z:DTSCPAPERS>

Тег відкриття структури "CPAPERS"

<z:row
ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури "CPAPERS"

</z:DTSCPAPERS>

Заключний тег структури "CPAPERS"

<z:DTSFINANS>

Тег відкриття структури "FINANS"

<z:row
ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури "FINANS"

</z:DTSFINANS>

Заключний тег структури "FINANS"

<z:DTSFININSTR>

Тег відкриття структури "FININSTR"

<z:row
ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури "FININSTR"

</z:DTSFININSTR>

Заключний тег структури "FININSTR"

<z:DTSGODREP>

Тег відкриття структури "GODREP"

<z:row
ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури "GODREP"

</z:DTSGODREP>

Заключний тег структури "GODREP"

<z:DTSREPAGRNR>

Тег відкриття структури "REPAGRNR"

<z:row
ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури "REPAGRNR"

</z:DTSREPAGRNR>

Заключний тег структури "REPAGRNR"

<z:DTSSuprovod>

Тег відкриття структури "Suprovod"

<z:row
ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури "Suprovod"

</z:DTSSuprovod>

Заключний тег структури "Suprovod"

</z:root >

Заключний тег файла

Файл схеми: «QwartTrds.xsd»*

<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartTrds' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartTrds' elementFormDefault='qualified'>
<include schemaLocation="FinRep.xsd"/> <simpleType name='EDRPOU'><restriction base='string'><maxLength value='12' /></restriction></simpleType><simpleType name="ISIN"><restriction base="string"><maxLength value="12" /></restriction></simpleType><simpleType name='Type100'><restriction base='string'><maxLength value='100' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type12'><restriction base='string'><maxLength value='12' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type254'><restriction base='string'><maxLength value='254' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type50'><restriction base='string'><maxLength value='50' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type10'><restriction base='string'><maxLength value='10' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type200'><restriction base='string'><maxLength value='200' /></restriction></simpleType> <element name='root'> <complexType><all><element name='Fin' type='z:FinRep' form='qualified'> </element><element name='DTSSuprovod'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='ISPDAT' type='dateTime' /><attribute name='VIPRAV' type='string' /><attribute name='TAG' type='string' /></complexType></element></sequence></complexType></element>
<element name='DTSREPAGRNR'><complexType><sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='CODEVAL' type='z:Type10' /><attribute name='FININSTR' type='z:Type10' /><attribute name='RYN' type='z:Type10' /><attribute name='UKL_RYN' type='z:Type10' /><attribute name='VIK_RYN' type='z:Type10' /><attribute name='AC_04U' type='double' /><attribute name='AS_04U' type='double' /> <attribute name='AC_04V' type='double' /><attribute name='AS_04V' type='double' /> <attribute name='Z_PRYM' type='string' /></complexType></element></sequence></complexType></element>
<element name='DTSGODREP'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='CODEVAL' type='z:Type10' /><attribute name='GR_01' type='double' /><attribute name='GR_02' type='double' /><attribute name='GR_03' type='double' /><attribute name='GR_04' type='double' /><attribute name='GR_06' type='double' /><attribute name='GR_07' type='double' /><attribute name='GR_08' type='double' /><attribute name='GR_09' type='double' /><attribute name='GR_10' type='double' /><attribute name='GR_11' type='double' /><attribute name='GR_12' type='double' /><attribute name='GR_13' type='double' /><attribute name='Z_PRYM' type='string' /></complexType></element></sequence></complexType></element>
<element name='DTSFININSTR'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /><attribute name='FININSTR' type='z:Type10' /><attribute name='VSERIA' type='z:Type10' /><attribute name='VNUM' type='z:Type50' />
<attribute name='VNOM' type='double' /><attribute name='VSUM' type='double' /><attribute name='VBORGCH' type='double' /><attribute name='VPREM' type='double' />
<attribute name='CODEVAL' type='z:Type10' />
<attribute name='EMMITTYPE' type='z:Type10' /><attribute name='EMEDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='EM_IDN' type='z:Type50' /><attribute name='EMMITNAME' type='string' /><attribute name='EMCOUNTRY' type='z:Type10' /><attribute name='EMEDRISI' type='z:Type10' /><attribute name='PAPERCOUNT' type='double' /><attribute name='Z_PRYM' type='string' /></complexType></element></sequence></complexType></element>
<element name='DTSFINANS'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='1'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='RZKAL' type='double' /><attribute name='PZKRA' type='double' /><attribute name='RZKP_A' type='double' /><attribute name='RZNLRF' type='double' /><attribute name='RZSSAF' type='double' /><attribute name='RZNLRS' type='double' /><attribute name='RZSSAS' type='double' /><attribute name='RZNLRT' type='double' /><attribute name='RZSSAT' type='double' /><attribute name='SZLR' type='double' /><attribute name='RZSSA' type='double' /><attribute name='VNPLR' type='double' /><attribute name='Z_PRYM' type='string'/></complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSCPAPERS'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='OBJECT' type='z:Type10' /><attribute name='FININSTR' type='z:Type10' /><attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /><attribute name='VSERIA' type='z:Type10' /><attribute name='VNUM' type='z:Type50' /><attribute name='EMMITTYPE' type='z:Type10' /><attribute name='EMEDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='EM_IDN' type='z:Type50' /><attribute name='EMMITNAME' type='string' /><attribute name='EMCOUNTRY' type='z:Type10' /><attribute name='EMEDRISI' type='z:Type10' /><attribute name='PAPERCOUNT' type='double' /><attribute name='MONEY' type='double' />
<attribute name='CODEVAL' type='z:Type10' /><attribute name='Z_PRYM' type='string' /></complexType></element></sequence></complexType></element>
<element name='DTSCOMPANY'><complexType><all minOccurs='1' maxOccurs='1'><element name='row' form='qualified'><complexType>
<attribute name='PIBBUHG' type='string' /><attribute name='AUD_EDRP' type='z:EDRPOU' /><attribute name='AUD_PIB' type='string' /><attribute name='AUD_SVIDNO' type='z:Type50' /><attribute name='AUD_SVIDDATE' type='dateTime' /><attribute name='AUD_DATE' type='dateTime' />
<attribute name='PIBKERIVNIKA' type='string' /><attribute name='OPF' type='z:Type10' /><attribute name='REGION' type='z:Type10' /><attribute name='SUBREGION' type='z:Type100' /><attribute name='INDEX' type='z:Type12' /><attribute name='TOWN' type='z:Type100' /><attribute name='STREET' type='z:Type200' /><attribute name='AP' type='z:Type50' /><attribute name='PHONE' type='z:Type50' /><attribute name='EMAIL' type='z:Type254' /><attribute name='WEB' type='z:Type254' /><attribute name='STCAPITAL' type='double' /><attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /><attribute name='ACCOUNT' type='z:Type50' /><attribute name='BANKMFO' type='z:Type50' /><attribute name='LICSERIAB' type='z:Type10' /><attribute name='LIAGRNUMB' type='z:Type50' /><attribute name='LICDATESTARTB' type='dateTime' /><attribute name='LICDATEENDB' type='dateTime' /><attribute name='LICSERIAD' type='z:Type10' /><attribute name='LIAGRNUMD' type='z:Type50' /><attribute name='LICDATESTARTD' type='dateTime' /><attribute name='LICDATEENDD' type='dateTime' /><attribute name='LICSERIAA' type='z:Type10' /><attribute name='LIAGRNUMA' type='z:Type50' /><attribute name='LICDATESTARTA' type='dateTime' /><attribute name='LICDATEENDA' type='dateTime' /><attribute name='LICSERIAY' type='z:Type10' /><attribute name='LIADRNUMY' type='z:Type50' /><attribute name='LICDATESTARTY' type='dateTime' /><attribute name='LICDATEENDY' type='dateTime' /><attribute name='REGNUM' type='z:Type254' /><attribute name='REGDATE' type='dateTime' /><attribute name='GLIADRNUM' type='z:Type254' /><attribute name='GLICDATEST' type='dateTime' /><attribute name='Z_PRYM' type='string' /></complexType></element></all></complexType></element>
<element name='DTSALLCONTR'><complexType><sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType>
<attribute name='CODEVAL' type='z:Type10' /><attribute name='FININSTR' type='z:Type10' /><attribute name='RYN' type='z:Type10' /><attribute name='UKL_RYN' type='z:Type10' /><attribute name='VIK_RYN' type='z:Type10' /><attribute name='AC_03_1' type='double' /><attribute name='AS_03_1' type='double' /><attribute name='AC_03_2' type='double' />
<attribute name='AS_03_2' type='double' /><attribute name='AC_03_3' type='double' /><attribute name='AS_03_3' type='double' /><attribute name='AC_03_4' type='double' />
<attribute name='AS_03_4' type='double' /><attribute name='AC_03_5' type='double' /><attribute name='AS_03_5' type='double' /><attribute name='AC_03_6' type='double' />
<attribute name='AS_03_6' type='double' /><attribute name='AC_03_7' type='double' /><attribute name='AS_03_7' type='double' /><attribute name='AS_03_8' type='double' />
<attribute name='AC_03_11' type='double' /><attribute name='AS_03_11' type='double' /><attribute name='AC_03' type='double' /><attribute name='AS_03' type='double' />
<attribute name='Z_PRYM' type='string' /></complexType></element></sequence></complexType></element>
<element name='DTSAGROPEN'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='AGRCAT' type='z:Type10' /><attribute name='DATESTART' type='dateTime' /><attribute name='DATEFIN' type='dateTime' /><attribute name='AGRNUM' type='z:Type100' /><attribute name='OPERPART' type='z:Type10' /> <attribute name='CONTRTYPE' type='z:Type10' /><attribute name='CONTRACT' type='z:Type10' /><attribute name='CONTRACTTCP' type='z:Type10' /><attribute name='OSEDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='OSNAME' type='string' /><attribute name='OKODNEREZ' type='z:Type50' /><attribute name='OSEDRISI' type='z:Type50' /><attribute name='PIRNAME' type='string' /><attribute name='OS_F' type='z:Type254' /><attribute name='OS_I' type='z:Type254' /><attribute name='OS_O' type='z:Type254' /><attribute name='O_IDN' type='z:Type254' /><attribute name='OCOUNTRY' type='z:Type10' /><attribute name='ACTTCP' type='z:Type10' /><attribute name='FININSTR' type='z:Type10' /><attribute name='ISINORCFI' type='z:Type254' /><attribute name='BILLSERIYA' type='z:Type10' /><attribute name='BILLNUMBER' type='z:Type50' /><attribute name='BILLDATE' type='dateTime' /><attribute name='BILLENDDATE' type='dateTime' /><attribute name='MARKETTYPE' type='z:Type10' /><attribute name='MARKETTYPEOPER' type='z:Type10' /><attribute name='NOMINAL' type='double' /><attribute name='BILLSUM' type='double' /><attribute name='IPSERTBORG' type='double' /><attribute name='OPCSERTPREMIYA' type='double' /><attribute name='CURRENCYTYPE' type='z:Type10' /><attribute name='MARKETTYPE2' type='z:Type10' /><attribute name='EMIT' type='z:Type254' /><attribute name='EMITSIGN' type='z:Type10' /><attribute name='EMEDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='EM_IDN' type='z:Type50' /><attribute name='EMMITNAME' type='string' /><attribute name='EMEDRISI' type='z:Type10' /> <attribute name='EMKODNEREZ' type='z:Type50' /><attribute name='EMCOUNTRY' type='z:Type10' /><attribute name='PAPSC' type='double' /><attribute name='STARTSUM' type='double' /><attribute name='CODEVAL' type='z:Type10' /><attribute name='FAVOURTAPE' type='z:Type10' /><attribute name='CALCTYPE' type='z:Type10' /><attribute name='MARKETUGOD' type='z:Type10' /><attribute name='Z_PRYM' type='string' /></complexType></element></sequence>
</complexType></element></all><attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='D_NAME' type='string' /><attribute name='STD' type='dateTime' /><attribute name='FID' type='dateTime' /><attribute name='NREG' type='string' /><attribute name='TTYPE' type='string' /></complexType></element></schema>

__________
* Опис структури даних "AGROPEN" до файла схеми "QwartTrds.xsd". Довідка про невиконані разові замовлення та договори з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами станом на останній день звітного кварталу-1

Назва елемента

Зміст

AGRCAT

Вид договору-2

DATESTART

Дата укладання договору

DATEFIN

Дата виконання договору, передбачена умовами договору (у разі наявності)

AGRNUM

Номер договору/разового замовлення

OPERPART

Частина операції за договором РЕПО: "1" - перша частина операції за договором РЕПО ,"2" - друга частина операції за договором РЕПО

CONTRTYPE

Вид клієнта/контрагента торговця цінними паперами-3

CONTRACT

Вид професійної діяльності, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами-4

CONTRACTTCP

Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами (заповнюється у разі, якщо клієнт/контрагент торговця цінними паперами - торговець цінними паперами)-5

OSEDRPOU

Код за ЄДРПОУ клієнта/контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи - резидента

OSNAME

Найменування клієнта/контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи

OKODNEREZ

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами - нерезидента

OSEDRISI

Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, - клієнт/контрагент торговця цінними паперами

PIRNAME

Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, - клієнт/контрагент торговця цінними паперами

OS_F

Прізвище фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами

OS_I

Ім'я фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами

OS_O

По батькові фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами (у разі наявності)

O_IDN

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами

OCOUNTRY

Країна реєстрації клієнта/контрагента торговця цінними паперами-6

ACTTCP

Вид діяльності торговця цінними паперами-5

FININSTR

Вид фінансового інструменту, який є об’єктом цивільних прав за договором-7

ISINORCFI

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту

BILLSERIYA

Серія векселя

BILLNUMBER

Номер векселя

BILLDATE

Дата видачі векселя

BILLENDDATE

Дата погашення векселя

MARKETTYPE

Вид ринку-8

MARKETTYPEOPER

Види ринку за характером проведення операцій-9

MARKETUGOD

Укладання договору на неорганізованому ринку (поза організатором торгівлі) - "1"; на організованому ринку - "2"

NOMINAL

Номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструменту (у разі наявності)

BILLSUM

Сума векселя

IPSERTBORG

Частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску (для іпотечних сертифікатів участі)

OPCSERTPREMIYA

Премія (для опціонних сертифікатів)

CURRENCYTYPE

Вид валюти-10

MARKETTYPE2

Вид ринку здійснення правочину щодо цінних паперів-11

EMIT

Особа, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент-3

EMITSIGN

Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" - емітент, "2" - векселедавець, "3" - заставодавець

EMEDRPOU

Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

EM_IDN

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами

EMMITNAME

Найменування особи (П.І.Б. для фізичної особи), що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

EMEDRISI

Код ЄДРІСІ особи, що розмістила цінний папір

EMKODNEREZ

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента, що розмістила/видала цінний папір

EMCOUNTRY

Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір-6

PAPSC

Кількість цінних паперів або фінансових інструментів за договором (шт.)

STARTSUM

Сума укладеного договору (у разі наявності) (грн.)-12

CODEVAL

Вид валюти-10

FAVOURTAPE

Вид послуги, яку надає торговець цінними паперами: "1" - купівля, "2" - продаж, "3" - міна

CALCTYPE

Розрахунки за договорами щодо цінних паперів здійснюються через торговця: "1" - так, "2" - ні

Z_PRYM

Примітки

__________
-1 За всіма укладеними видами основних договорів окремо.
-2 Заповнюється відповідно до Довідника 15 "Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється відповідно до Довідника 30 "Види зареєстрованих осіб у системі реєстру власників іменних цінних паперів" Системи довідників та класифікаторів.
-4 Заповнюється відповідно до Довідника 12 "Види професійної діяльності на фондовому ринку" Системи довідників та класифікаторів.
-5 Заповнюється відповідно до Довідника 13 "Види професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами" Системи довідників та класифікаторів.
-6 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.
-7 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
-8 Заповнюється відповідно до Довідника 8 "Види ринку" Системи довідників та класифікаторів.
-9 Заповнюється відповідно до Довідника 9 "Види ринку за характером проведення операцій" Системи довідників та класифікаторів.
-10 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.
-11 Заповнюється відповідно до Довідника 16 "Вид ринку здійснення правочину щодо цінних паперів" Системи довідників та класифікаторів.
-12 У разі якщо вид валюти за договором іноземна валюта, заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладання.

__________
* Опис структури даних "ALLCONTR" до файла схеми "QwartTrds.xsd". Довідка про загальний обсяг укладених та виконаних договорів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами за звітний період-1

Назва елемента

Зміст

CODEVAL

Вид валюти-2

FININSTR

Вид фінансового інструменту ("1" - акції, "2" - облігації підприємств, "3" - інвестиційні сертифікати, "4" - облігації внутрішніх державних позик України, "5" - векселі, "6" - деривативи, "7" - інші фінансові інструменти)

RYN

Вид ринку-5

UKL_RYN

Укладання договорів на неорганізованому ринку (поза організаторами торгівлі) - "1"; укладання договорів на організованому ринку - "2"; неорганізований (поза організаторами торгівлі) та організований ринок (разом) - "3"

VIK_RYN

Виконання договорів на неорганізованому ринку (поза організаторами торгівлі) - "1"; виконання договорів на організованому ринку - "2"; неорганізований (поза організаторами торгівлі) та організований ринок (разом) - "3"

AC_03_1

Кількість укладених договорів при здійсненні андеррайтингу (шт.)

AS_03_1

Сума укладених договорів при здійсненні андеррайтингу (грн.)-3

AC_03_2

Кількість виконаних договорів при здійсненні андеррайтингу (шт.)

AS_03_2

Сума виконаних договорів при здійсненні андеррайтингу (грн.)-4

AC_03_3

Кількість укладених договорів при здійсненні брокерської діяльності (шт.)

AS_03_3

Сума укладених договорів при здійсненні брокерської діяльності (грн.)-3

AC_03_4

Кількість виконаних договорів при здійсненні брокерської діяльності (шт.)

AS_03_4

Сума виконаних договорів при здійсненні брокерської діяльності (грн.)-4

AC_03_5

Кількість укладених договорів при здійсненні дилерської діяльності (шт.)

AS_03_5

Сума укладених договорів при здійсненні дилерської діяльності (грн.)-3

AC_03_6

Кількість виконаних договорів при здійсненні дилерської діяльності (шт.)

AS_03_6

Сума виконаних договорів при здійсненні дилерської діяльності (грн.)-4

AC_03_7

Кількість укладених договорів при здійсненні діяльності з управління цінними паперами (шт.)

AS_03_7

Кількість виконаних договорів при здійсненні діяльності з управління цінними паперами (шт.)

AS_03_8

Сума виконаних договорів при здійсненні діяльності з управління цінними паперами (грн.)-4

AC_03_11

Загальна кількість (усього) укладених договорів торговцем цінними паперами (шт.)

AS_03_11

Загальна сума (усього) укладених договорів торговцем цінними паперами (грн.)-4

AC_03

Загальна кількість (усього) виконаних договорів торговцем цінними паперами (шт.)

AS_03

Загальна сума (усього) виконаних договорів торговцем цінними паперами (грн.)-4

Z_PRYM

Примітки

____________
-1 Зазначається за основними договорами щодо кожного виду валюти, виду фінансового інструменту, виду ринку та організованим/неорганізованим ринком окремо; при підрахунку кількості укладених та виконаних договорів враховуються всі договори, при підрахунку суми укладених договорів враховуються суми всіх укладених договорів, при підрахунку суми виконаних договорів враховуються суми договорів на виконання, суми договорів купівлі-продажу та суми договорів на придбання.
-2 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладання.
-4 Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день виконання.
-5 Заповнюється відповідно до Довідника 8 "Види ринку" Системи довідників та класифікаторів.

__________
* Опис структури даних "COMPANY" до файла схеми "QwartTrds.xsd". Довідка про торговця цінними паперами

Назва елемента

Зміст

PIBKERIVNIKA

Прізвище, ім'я, по батькові директора торговця цінними паперами або особи, яка виконує його обов'язки

OPF

Організаційно-правова форма-1

REGION

Область-2

SUBREGION

Район

INDEX

Поштовий індекс

TOWN

Населений пункт

STREET

Вулиця, будинок

AP

Кімната, квартира

PHONE

Контактний телефон

EMAIL

Електронна адреса

WEB

Веб-сторінка/веб-сайт торговця цінними паперами в глобальній інформаційній мережі Інтернет

STCAPITAL

Зареєстрований розмір статутного капіталу на дату складання Даних (грн.)

BANKNAME

Найменування банківської установи, що обслуговує торговця цінними паперами

ACCOUNT

Поточний рахунок торговця цінними паперами, відкритий у банківській установі, що обслуговує торговця цінними паперами

BANKMFO

МФО банківської установи, що обслуговує торговця цінними паперами

LICSERIAB

Серія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської діяльності)

LIAGRNUMB

Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської діяльності)

LICDATESTARTB

Дата початку строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської діяльності)

LICDATEENDB

Дата закінчення строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської діяльності) (у разі наявності)

LICSERIAD

Серія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності)

LIAGRNUMD

Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності)

LICDATESTARTD

Дата початку строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності)

LICDATEENDD

Дата закінчення строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності) (у разі наявності)

LICSERIAA

Серія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг)

LIAGRNUMA

Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг)

LICDATESTARTA

Дата початку строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг)

LICDATEENDA

Дата закінчення строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг) (у разі наявності)

LICSERIAY

Серія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (діяльність з управління цінними паперами)

LIADRNUMY

Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (діяльність з управління цінними паперами)

LICDATESTARTY

Дата початку строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (діяльність з управління цінними паперами)

LICDATEENDY

Дата закінчення строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (діяльність з управління цінними паперами) (у разі наявності)

REGNUM

Реєстраційний номер / номер запису в Державному реєстрі фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

REGDATE

Дата включення в державний реєстр фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

GLIADRNUM

Номер генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, що видається Національним банком України небанківським фінансовим установам (у разі наявності)

GLICDATEST

Дата видачі генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, що видається Національним банком України небанківським фінансовим установам (у разі наявності)

PIBBUHG

Прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера / бухгалтера торговця цінними паперами

AUD_EDRP

Відомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) аудитора (аудиторської фірми)

AUD_PIB

Відомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: код за ЄДРПОУ аудиторської фірми

AUD_SVIDNO

Відомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: номер свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

AUD_SVIDDATE

Відомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

AUD_DATE

Відомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: дата проведення аудиторської перевірки

Z_PRYM

Примітки

__________
-1 Заповнюється відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

__________
* Опис структури даних "CPAPERS" до файла схеми "QwartTrds.xsd". Довідка про цінні папери та/або грошові кошти, які знаходяться в управлінні торговця цінними паперами станом на останній день звітного кварталу

Назва елемента

Зміст

OBJECT

Об'єкт управління: "1" - цінні папери, "2" - грошові кошти

FININSTR

Вид фінансового інструменту-1

ISIN

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту

VSERIA

Серія векселя

VNUM

Номер векселя

EMMITTYPE

Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" – емітент, "2" - векселедавець, "3" - заставодавець

EMEDRPOU

Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

EM_IDN

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами

EMMITNAME

Найменування особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

EMCOUNTRY

Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент-2

EMEDRISI

Код ЄДРІСІ особи, що розмістила/видала цінний папір

PAPERCOUNT

Кількість цінних паперів/фінансових інструментів (шт.)

MONEY

Загальна сума грошових коштів, переданих в управління торговцю цінними паперами-3

CODEVAL

Вид валюти цінного папера або іншого фінансового інструменту-4

Z_PRYM

Примітки

__________
-1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.
-3 У разі якщо грошові кошти передані в управління в іноземній валюті, заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день виконання.
-4 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

__________
* Опис структури даних "FINANS" до файла схеми "QwartTrds.xsd". Довідка про показники фінансового стану та нормативу LR торговця цінними паперами (крім банків)

Назва елемента

Зміст

RZKAL

Розрахункове значення коефіцієнта абсолютної ліквідності

PZKRA

Розрахункове значення коефіцієнта рентабельності активів

RZKP_A

Розрахункове значення коефіцієнта платоспроможності (автономії)

RZNLRF

Розрахункове значення нормативу LR на останній день першого місяця кварталу

RZSSAF

Розрахункове значення суми скоригованих активів на останній день першого місяця кварталу

RZNLRS

Розрахункове значення нормативу LR на останній день другого місяця кварталу

RZSSAS

Розрахункове значення суми скоригованих активів на останній день другого місяця кварталу

RZNLRT

Розрахункове значення нормативу LR на останній день третього місяця кварталу

RZSSAT

Розрахункове значення суми скоригованих активів на останній день третього місяця кварталу

SZLR

Середньоарифметичне значення нормативу LR за квартал

RZSSA

Розрахункове значення суми скоригованих активів за квартал

VNPLR

Відхилення від нормативу показника LR (+, -)

Z_PRYM

Примітки

___________
* Опис структури даних "FININSTR" до файла схеми "QwartTrds.xsd". Довідка про фінансові інструменти, які перебувають у власності торговця цінними паперами, станом на останній день кварталу (крім цінних паперів власних випусків)-1

ISIN

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту

FININSTR

Вид фінансового інструменту-2

VSERIA

Серія векселя

VNUM

Номер векселя

VNOM

Номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструменту

VSUM

Сума векселя

VBORGCH

Частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску (для іпотечних сертифікатів участі)

VPREM

Премія (для опціонних сертифікатів)

CODEVAL

Вид валюти цінного папера або іншого фінансового інструменту-3

EMMITTYPE

Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" – емітент, "2" - векселедавець, "3" - заставодавець

EMEDRPOU

Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

EM_IDN

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами

EMMITNAME

Найменування особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

EMCOUNTRY

Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент-4

EMEDRISI

Код ЄДРІСІ особи, що розмістила/видала цінний папір

PAPERCOUNT

Кількість цінних паперів/фінансових інструментів (шт.)

Z_PRYM

Примітки

__________
-1 Зазначається щодо кожного фінансового інструменту окремо.
-2 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.
-4 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

__________
* Опис структури даних "GODREP" до файла схеми "QwartTrds.xsd". Довідка про загальний обсяг укладених та виконаних договорів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговця цінними паперами за рік-1

Назва елемента

Зміст

CODEVAL

Вид валюти-2

GR_01

Загальна кількість укладених договорів при здійсненні андеррайтингу (шт.)

GR_02

Загальна сума укладених договорів при здійсненні андеррайтингу (грн.)-3

GR_03

Загальна кількість виконаних договорів при здійсненні андеррайтингу (шт.)

GR_04

Загальна сума виконаних договорів при здійсненні андерайтингу (грн.)-4

GR_06

Загальна кількість укладених договорів при здійсненні брокерської діяльності (шт.)

GR_07

Загальна сума укладених договорів при здійсненні брокерської діяльності (грн.)-3

GR_08

Загальна кількість виконаних договорів при здійсненні брокерської діяльності (шт.)

GR_09

Загальна сума виконаних договорів при здійсненні брокерської діяльності (грн.)-4

GR_10

Загальна кількість укладених договорів при здійсненні дилерської діяльності (шт.)

GR_11

Загальна сума укладених договорів при здійсненні дилерської діяльності (грн.)-3

GR_12

Загальна кількість виконаних договорів при здійсненні дилерської діяльності (шт.)

GR_13

Загальна сума виконаних договорів при здійсненні дилерської діяльності (грн.)-4

Z_PRYM

Примітки

__________
-1 Зазначається за основними договорами щодо кожного виду валюти окремо; при підрахунку кількості укладених та виконаних договорів враховуються всі договори, при підрахунку суми укладених договорів враховуються суми всіх укладених договорів, при підрахунку суми виконаних договорів враховуються суми договорів на виконання та суми договорів купівлі-продажу.
-2 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладання.
-4 Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день виконання.

__________
* Опис структури даних "REPAGRNR" до файла схеми "QwartTrds.xsd". Довідка про обсяг укладених та виконаних договорів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами з нерезидентами за звітний період -1

Назва елемента

Зміст

CODEVAL

Вид валюти-2

FININSTR

Вид фінансового інструменту ("1" - акції, "2" - облігації підприємств, "3" - інвестиційні сертифікати, "4" - облігації внутрішніх державних позик України, "5" - деривативи, "6" - інші фінансові інструменти, "7" - всі цінні папери та інші фінансові інструменти)

UKL_RYN

Укладання договорів на неорганізованому ринку (поза організаторами торгівлі) - "1"; укладання договорів на організованому ринку - "2"; неорганізований (поза організаторами торгівлі) та організований ринок (разом) - "3"

VIK_RYN

Виконання договорів на неорганізованому ринку (поза організаторами торгівлі) - "1"; виконання договорів на організованому ринку - "2"; неорганізований (поза організаторами торгівлі) та організований ринок (разом) - "3"

AC_04U

Загальна кількість укладених договорів (шт.)

AS_04U

Загальна сума укладених договорів (грн.)-3

AC_04V

Загальна кількість виконаних договорів (шт.)

AS_04V

Загальна сума виконаних договорів (грн.)-4

Z_PRYM

Примітки

__________
-1 Зазначається щодо кожного виду валюти, виду фінансового інструменту та за організованим/неорганізованим ринком окремо; при підрахунку кількості укладених та виконаних договорів враховуються всі договори, при підрахунку суми укладених договорів враховуються суми всіх укладених договорів, при підрахунку суми виконаних договорів враховуються суми договорів на виконання, укладені з нерезидентами, суми договорів на виконання, укладені в інтересах нерезидента, суми договорів купівлі-продажу та суми договорів на придбання.
-2 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладання.
-4 Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день виконання.

__________
* Опис структури даних "Suprovod" до файла схеми "QwartTrds.xsd". Довідка про виправлення щоквартальних даних торговця.

Назва елемента

Зміст

ISPDAT

Дата заповнення

VIPRAV

Перелік виправлень та обгрунтування виправлених адміністративних даних

TAG

Примітки

2. Опис структури файла "Report.xml" нерегулярних даних торговця:

<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?>

Заголовочний тег
файла

<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregTrds IrregTrds.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregTrds' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця' D_NAME= 'Дані : Скорочене найменування торговця' STD= 'Дані : Дата першого дня звітного періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітного періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані, або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'True' TTYPE= '003' >

Відкриття головного тегу

<z:DTSNREGAGR>

Тег відкриття структури "NREGAGR"

<z:row
ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури "NREGAGR"

</z:DTSNREGAGR>

Заключний тег структури "NREGAGR"

<z:DTSSuprovod>

Тег відкриття структури "Suprovod"

<z:row
ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури "Suprovod"

</z:DTSSuprovod>

Заключний тег структури "Suprovod"

</z:root >

Заключний тег файла

Файл схеми: «IrregTrds.xsd»**

<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregTrds' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregTrds' elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'><restriction base='string'><maxLength value='12' /></restriction></simpleType><simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType><simpleType name='Type100'><restriction base='string'><maxLength value='100' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type12'><restriction base='string'><maxLength value='12' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type254'><restriction base='string'><maxLength value='254' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type50'><restriction base='string'><maxLength value='50' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type10'><restriction base='string'><maxLength value='10' /></restriction></simpleType><element name='root'><complexType><all> <element name='DTSSuprovod'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='ISPDAT' type='dateTime' /><attribute name='VIPRAV' type='string' /><attribute name='TAG' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSNREGAGR'><complexType><sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='AGRCAT' type='z:Type10' /><attribute name='DATESTART' type='dateTime' /><attribute name='FINISHDATE' type='dateTime' /><attribute name='REJECTDATE' type='dateTime' /><attribute name='AGRNUM' type='z:Type100' /><attribute name='OPERPART' type='double' /><attribute name='CTYPE' type='z:Type100' /><attribute name='AGRNUMN' type='z:Type100' /><attribute name='AGRDATE' type='dateTime' /><attribute name='AGRPERFDATE' type='dateTime' /> <attribute name='AGRNUMRZ' type='z:Type100' /> <attribute name='ZAMBRDS' type='dateTime' /><attribute name='ZAMBRDF' type='dateTime' /><attribute name='ACTIVTYPE' type='z:Type100' /><attribute name='CONTRTYPE' type='z:Type100' /><attribute name='CONTRACT' type='z:Type100' /><attribute name='CONTRACTTCP' type='z:Type100' /><attribute name='OSEDRPOU' type='z:Type12' /><attribute name='OSNAME' type='z:Type254' /><attribute name='OKODNEREZ' type='z:Type50' /><attribute name='OSEDRISI' type='z:Type50' /><attribute name='PIFNAME' type='z:Type254' /><attribute name='O_IDN' type='z:Type254' /><attribute name='OS_F' type='z:Type254' /><attribute name='OS_I' type='z:Type254' /><attribute name='OS_O' type='z:Type254' /><attribute name='OCOUNTRY' type='z:Type100' /><attribute name='FININSTR' type='z:Type100' /><attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /><attribute name='VSERIA' type='z:Type10' /><attribute name='VNUM' type='z:Type50' /><attribute name='VDATE' type='dateTime' /><attribute name='VENDDATE' type='dateTime' /><attribute name='MARKETTYPE' type='z:Type50' /><attribute name='MARKETTYPEOPER' type='z:Type50' /><attribute name='NOMINAL' type='double' /><attribute name='VSUM' type='double' /><attribute name='IPSERTBORG' type='double' /><attribute name='PREMIYA' type='double' /><attribute name='CODEVAL' type='z:Type100' /><attribute name='KEPEERTYPE' type='z:Type100' /><attribute name='KEPEDRPOU' type='z:Type12' /><attribute name='KEPERNAME' type='z:Type254' /><attribute name='EMMITTYPE' type='z:Type50' /><attribute name='EMEDRPOU' type='z:Type12' /><attribute name='EMKODNEREZ' type='z:Type50' /><attribute name='EM_IDN' type='z:Type50' /><attribute name='EMMITNAME' type='z:Type254' /><attribute name='EDRISI' type='z:Type50' /><attribute name='EMCOUNTRY' type='z:Type100' /><attribute name='KLIENTTYPE' type='z:Type100' /><attribute name='KLIENTACTTYPE' type='z:Type100' /><attribute name='TEDRPOU' type='z:Type12' /><attribute name='TNAME' type='z:Type254' /><attribute name='TKODNEREZ' type='z:Type50' /><attribute name='TEDRISI' type='z:Type50' /><attribute name='T_PIFNAME' type='z:Type254' /><attribute name='T_IDN' type='z:Type50' /><attribute name='T_F' type='z:Type254' /><attribute name='T_I' type='z:Type254' /><attribute name='T_O' type='z:Type254' /><attribute name='TCOUNTRY' type='z:Type100' /><attribute name='PAPSC' type='double' /><attribute name='PAPFC' type='double' /><attribute name='STARTSUM' type='double' /><attribute name='CODEVALC' type='z:Type100' /><attribute name='FINISHSUM' type='double' /><attribute name='CODEVALF' type='z:Type100' /><attribute name='KOMIS' type='double' /><attribute name='KOMISCODEVAL' type='z:Type100' /><attribute name='FAVOURTAPE' type='z:Type100' /><attribute name='MOVTYPE' type='z:Type100' /><attribute name='MOVBALD' type='dateTime' /><attribute name='MONEYDATE' type='dateTime' /><attribute name='DOGAGR' type='z:Type100' /><attribute name='CALCTYPE' type='z:Type100' /><attribute name='Z_PRYM' type='z:Type254' /> </complexType></element></sequence></complexType></element> </all><attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='D_NAME' type='string' /><attribute name='STD' type='dateTime' /><attribute name='FID' type='dateTime' /><attribute name='NREG' type='string' /><attribute name='TTYPE' type='string' /></complexType></element> </schema>

__________
** Опис структури даних "NREGAGR" до файла схеми "IrregTrds.xsd". Довідка про виконані або розірвані договори з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами на неорганізованому ринку-1

Назва елемента

Зміст

AGRCAT

Вид договору-2

DATESTART

Дата укладання договору / частини операції за договором РЕПО

FINISHDATE

Дата виконання договору / частини операції за договором РЕПО

REJECTDATE

Дата розірвання договору (дата виконання, сума виконання, інформація про особу, що обліковує перехід прав власності тощо не заповнюється)

AGRNUM

Номер договору

OPERPART

Частина операції за договором РЕПО: "1" - перша частина операції за договором РЕПО ,"2" - друга частина операції за договором РЕПО

CTYPE

Вид договору, на виконання якого укладений договір на виконання-2, 3

AGRNUMN

Номер договору, на виконання якого укладений договір на виконання-3

AGRDATE

Дата укладання договору, на виконання якого укладений договір на виконання-3

AGRPERFDATE

Дата виконання договору, на виконання якого укладений договір на виконання-3

AGRNUMRZ

Номер разового замовлення (заповнюється при посиланні на договір на брокерське обслуговування)

ZAMBRDS

Дата надання/отримання разового замовлення (заповнюється при посиланні на договір на брокерське обслуговування)-3

ZAMBRDF

Дата виконання разового замовлення (заповнюється при посиланні на договір на брокерське обслуговування)-3

ACTIVTYPE

Вид діяльності торговця цінними паперами-4

CONTRTYPE

Вид клієнта/контрагента торговця цінними паперами-5

CONTRACT

Вид професійної діяльності, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами-6

CONTRACTTCP

Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами (заповнюється у разі, якщо клієнт/контрагент торговця цінними паперами - торговець цінними паперами )-7

OSEDRPOU

Код за ЄДРПОУ клієнта/контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи - резидента

OSNAME

Найменування клієнта/контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи

OKODNEREZ

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами - нерезидента

OSEDRISI

Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами - клієнт/контрагент торговця цінними паперами

PIFNAME

Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами - клієнт/контрагент торговця цінними паперами

O_IDN

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами

OS_F

Прізвище фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами

OS_I

Ім'я фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами

OS_O

По батькові фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами (у разі наявності)

OCOUNTRY

Країна реєстрації клієнта/контрагента торговця цінними паперами-8

FININSTR

Вид фінансового інструменту, який є об’єктом цивільних прав за договором-9

ISIN

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту

VSERIA

Серія векселя

VNUM

Номер векселя

VDATE

Дата видачі векселя

VENDDATE

Дата погашення векселя

MARKETTYPE

Вид ринку-10

MARKETTYPEOPER

Види ринку за характером проведення операцій-11

NOMINAL

Номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструменту

VSUM

Сума векселя

IPSERTBORG

Частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску (для іпотечних сертифікатів участі)

PREMIYA

Премія (для опціонних сертифікатів)

CODEVAL

Вид валюти цінного папера або іншого фінансового інструменту-12

KEPEERTYPE

Ознака особи, що обліковує перехід прав власності на підставі розпорядження торговця цінними паперами або його клієнта: "01" - реєстратор іменних цінних паперів, "02" - зберігач цінних паперів, "03" - депозитарій цінних паперів, "04" - емітент, що має ліцензію на здійснення діяльності з ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів, "05" - компанія з управління активами корпоративного інвестиційного фонду відкритого типу

KEPEDRPOU

Код за ЄДРПОУ особи, що обліковує перехід прав власності

KEPERNAME

Найменування особи, що обліковує перехід прав власності

EMMITTYPE

Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" - емітент, "2" - векселедавець, "3" - заставодавець

EMEDRPOU

Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

EMKODNEREZ

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, що розмістила/видала цінний папір, - нерезидента

EM_IDN

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами

EMMITNAME

Найменування особи (П.І.Б. для фізичної особи), що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

EDRISI

Код ЄДРІСІ особи, що розмістила цінний папір

EMCOUNTRY

Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір-8

KLIENTTYPE

Вид клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання-5

KLIENTACTTYPE

Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт торговця цінними паперами (заповнюється у разі, якщо клієнт торговця цінними паперами - торговець цінними паперами)-7

TEDRPOU

Код за ЄДРПОУ клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - юридичної особи - резидента

TNAME

Найменування клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - юридичної особи

TKODNEREZ

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - нерезидента

TEDRISI

Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання

T_PIFNAME

Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання

T_IDN

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання

T_F

Прізвище фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання

T_I

Ім'я фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання

T_O

По батькові фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання (у разі наявності)

TCOUNTRY

Країна реєстрації клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання-8

PAPSC

Кількість цінних паперів при укладанні договору (шт.)

PAPFC

Кількість цінних паперів при виконанні договору (шт.)

STARTSUM

Сума укладеного договору (грн.)-13

CODEVALC

Вид валюти при укладанні договору-12

FINISHSUM

Сума виконаного договору (грн.)-14

CODEVALF

Вид валюти при виконанні договору-12

KOMIS

Сума комісійної винагороди (грн.)-14

KOMISCODEVAL

Комісійна винагорода (вид валюти)-12

FAVOURTAPE

Вид послуги, яку надає торговець цінними паперами: "1" - купівля, "2" - продаж, "3" - міна

MOVTYPE

Вид події за договором: "1" - зарахування, "2" - списання

MOVBALD

Дата зарахування/списання цінних паперів до/з балансу

MONEYDATE

Дата зарахування/списання грошових коштів

DOGAGR

Наявність додаткових договорів, які вносять зміни до основного договору: "1" - так, "2" - ні

CALCTYPE

Розрахунки за договорами щодо цінних паперів здійснюються через торговця: "1" - так, "2" - ні

Z_PRYM

Примітки

__________
-1 Заповнюється за кожним основним договором та кожною частиною операції за договором РЕПО окремо.
-2 Заповнюється відповідно до Довідника 15 "Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Зазначаються у разі їх наявності реквізити договорів, які пов'язані з договором, про який розкривається інформація.
-4 Заповнюється відповідно до Довідника 13 "Види професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами" Системи довідників та класифікаторів.
-5 Заповнюється відповідно до Довідника 30 "Види зареєстрованих осіб у системі реєстру власників іменних цінних паперів" Системи довідників та класифікаторів.
-6 Заповнюється відповідно до Довідника 12 "Види професійної діяльності на фондовому ринку" Системи довідників та класифікаторів.
-7 Заповнюється відповідно до Довідника 13 "Види професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами" Системи довідників та класифікаторів.
-8 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.
-9 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
-10 Заповнюється відповідно до Довідника 8 "Види ринку" Системи довідників та класифікаторів.
-11 Заповнюється відповідно до Довідника 9 "Види ринку за характером проведення операцій" Системи довідників та класифікаторів.
-12 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.
-13 Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладання.
-14 Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день виконання.

__________
** Опис структури даних "Suprovod" до файла схеми "IrregTrds.xsd". Довідка про виправлення нерегулярних даних торговця

Назва елемента

Зміст

ISPDAT

Дата заповнення

VIPRAV

Перелік виправлень та обґрунтування виправлених адміністративних даних

TAG

Примітки

3. Опис структури файла "Report.xml" щомісячних даних торговця:

<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?>

Заголовочний тег
файла

<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthTrds MonthTrds.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthTrds' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця' D_NAME= 'Дані : Скорочене найменування торговця' STD= 'Дані : Дата першого дня звітного періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітного періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '003' >

Відкриття головного тегу

<z:DTSCOMPANY>

Тег відкриття структури "COMPANY"

<z:row
ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури "COMPANY"

</z:DTSCOMPANY>

Заключний тег структури "COMPANY"

<z:DTSNMORG>

Тег відкриття структури "NMORG"

<z:row
ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури "NMORG"

</z:DTSNMORG>

Заключний тег структури "NMORG"

<z:DTSDPRUD>

Тег відкриття структури "DPRUD"

<z:row
ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури "DPRUD"

</z:DTSDPRUD>

Заключний тег структури "DPRUD"

<z:DTSSPRUD>

Тег відкриття структури "SPRUD"

<z:row
ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури "SPRUD"

</z:DTSSPRUD>

Заключний тег структури "SPRUD"

<z:DTSSuprovod>

Тег відкриття структури "Suprovod"

<z:row
ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури "Suprovod"

</z:DTSSuprovod>

Заключний тег структури "Suprovod"

</z:root >

Заключний тег файла

Файл схеми: "MonthTrds.xsd"***

<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthTrds' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthTrds' elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'><restriction base='string'><maxLength value='12' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type100'><restriction base='string'><maxLength value='100' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type12'><restriction base='string'><maxLength value='12' /></restriction></simpleType>
<simpleType name='Type254'><restriction base='string'><maxLength value='254'/></restriction></simpleType><simpleType name='Type50'><restriction base='string'><maxLength value='50' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type200'><restriction base='string'><maxLength value='200'/></restriction></simpleType>
<simpleType name='Type10'><restriction base='string'><maxLength value='10' /></restriction></simpleType><element name='root'><complexType><all><element name='DTSSuprovod'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='ISPDAT' type='dateTime' /><attribute name='VIPRAV' type='string' /><attribute name='TAG' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element>
<element name='DTSCOMPANY'><complexType><all minOccurs='1' maxOccurs='1'><element name='row' form='qualified'><complexType>
<attribute name='PIBBUHG' type='string' /><attribute name='AUD_EDRP' type='z:EDRPOU' /><attribute name='AUD_PIB' type='string' /><attribute name='AUD_SVIDNO' type='z:Type50' /><attribute name='AUD_SVIDDATE' type='dateTime' /><attribute name='AUD_DATE' type='dateTime' />
<attribute name='PIBKERIVNIKA' type='string' /><attribute name='OPF' type='z:Type10' /><attribute name='REGION' type='z:Type10' /><attribute name='SUBREGION' type='z:Type100' /><attribute name='INDEX' type='z:Type12' /><attribute name='TOWN' type='z:Type100' /><attribute name='STREET' type='z:Type200' /><attribute name='AP' type='z:Type50' /><attribute name='PHONE' type='z:Type50' /><attribute name='EMAIL' type='z:Type254' /><attribute name='WEB' type='z:Type254' /><attribute name='STCAPITAL' type='double' /><attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /><attribute name='ACCOUNT' type='z:Type50' /><attribute name='BANKMFO' type='z:Type50' /><attribute name='LICSERIAB' type='z:Type10' /><attribute name='LIAGRNUMB' type='z:Type50' /><attribute name='LICDATESTARTB' type='dateTime' /><attribute name='LICDATEENDB' type='dateTime' /><attribute name='LICSERIAD' type='z:Type10' /><attribute name='LIAGRNUMD' type='z:Type50' /><attribute name='LICDATESTARTD' type='dateTime' /><attribute name='LICDATEENDD' type='dateTime' /><attribute name='LICSERIAA' type='z:Type10' /><attribute name='LIAGRNUMA' type='z:Type50' /><attribute name='LICDATESTARTA' type='dateTime' /><attribute name='LICDATEENDA' type='dateTime' /><attribute name='LICSERIAY' type='z:Type10' /><attribute name='LIADRNUMY' type='z:Type50' /><attribute name='LICDATESTARTY' type='dateTime' /><attribute name='LICDATEENDY' type='dateTime' /><attribute name='REGNUM' type='z:Type254' /><attribute name='REGDATE' type='dateTime' /><attribute name='GLIADRNUM' type='z:Type254' /><attribute name='GLICDATEST' type='dateTime' /><attribute name='Z_PRYM' type='string' /></complexType></element></all></complexType></element>
<element name='DTSNMORG'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='DATEROZ' type='dateTime' /><attribute name='SUMZAB' type='double' /><attribute name='VLCAPITAL' type='double' /><attribute name='LC_3_01' type='double' /><attribute name='LC_3_02' type='double' /><attribute name='LC_3_03' type='double' /><attribute name='Z_PRYM' type='string' /></complexType></element>
</sequence></complexType></element><element name='DTSDPRUD'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='DATEROZ' type='dateTime' /><attribute name='RZNRK' type='double' /><attribute name='RZNRK_L' type='double' /><attribute name='RZNARK' type='double' /><attribute name='RZNARK_L' type='double' /><attribute name='RZNAKF' type='double' /><attribute name='RZNAKF_L' type='double' /><attribute name='RZNAL' type='double' /><attribute name='RZNAL_L' type='double' /><attribute name='LC_1_12' type='double' /><attribute name='LC_1_13' type='double' /><attribute name='LC_1_14' type='double' /><attribute name='LC_1_15' type='double' /><attribute name='LC_1_16' type='double' /><attribute name='LC_1_17' type='double' /><attribute name='Z_PRYM' type='string'/></complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSSPRUD'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='DATEROZ' type='dateTime' /><attribute name='RKFR' type='double' /><attribute name='RKSR' type='double' /><attribute name='SUMAKT' type='double' /><attribute name='FININVEST' type='double' /><attribute name='GKUAH' type='double' /><attribute name='GKALL' type='double' /><attribute name='PZOB' type='double' /><attribute name='Z_PRYM' type='string'/></complexType></element></sequence></complexType></element></all>
<attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='D_NAME' type='string' /><attribute name='STD' type='dateTime' /><attribute name='FID' type='dateTime' /><attribute name='NREG' type='string' /><attribute name='TTYPE' type='string' /></complexType></element></schema>

__________
*** Опис структури даних «COMPANY» до файла схеми «MonthTrds.xsd». Довідка про торговця цінними паперами

Назва елемента

Зміст

PIBKERIVNIKA

Прізвище, ім'я, по батькові директора торговця цінними паперами або особи, яка виконує його обов'язки

OPF

Організаційно-правова форма-1

REGION

Область-2

SUBREGION

Район

INDEX

Поштовий індекс

TOWN

Населений пункт

STREET

Вулиця, будинок

AP

Кімната, квартира

PHONE

Контактний телефон

EMAIL

Електронна адреса

WEB

Веб-сторінка/веб-сайт торговця цінними паперами в глобальній інформаційній мережі Інтернет

STCAPITAL

Зареєстрований розмір статутного капіталу на дату складання Даних (грн.)

BANKNAME

Найменування банківської установи, що обслуговує торговця цінними паперами

ACCOUNT

Поточний рахунок торговця цінними паперами, відкритий у банківській установі, що обслуговує торговця цінними паперами

BANKMFO

МФО банківської установи, що обслуговує торговця цінними паперами

LICSERIAB

Серія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської діяльності)

LIAGRNUMB

Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської діяльності)

LICDATESTARTB

Дата початку строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської діяльності)

LICDATEENDB

Дата закінчення строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської діяльності) (у разі наявності)

LICSERIAD

Серія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності)

LIAGRNUMD

Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності)

LICDATESTARTD

Дата початку строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності)

LICDATEENDD

Дата закінчення строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності) (у разі наявності)

LICSERIAA

Серія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг)

LIAGRNUMA

Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг)

LICDATESTARTA

Дата початку строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг)

LICDATEENDA

Дата закінчення строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг) (у разі наявності)

LICSERIAY

Серія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (діяльність з управління цінними паперами)

LIADRNUMY

Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (діяльність з управління цінними паперами)

LICDATESTARTY

Дата початку строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (діяльність з управління цінними паперами)

LICDATEENDY

Дата закінчення строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (діяльність з управління цінними паперами) (у разі наявності)

REGNUM

Реєстраційний номер / номер запису в Державному реєстрі фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

REGDATE

Дата включення в державний реєстр фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

GLIADRNUM

Номер генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, що видається Національним банком України небанківським фінансовим установам (у разі наявності)

GLICDATEST

Дата видачі генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, що видається Національним банком України небанківським фінансовим установам (у разі наявності)

PIBBUHG

Прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера / бухгалтера торговця цінними паперами

AUD_EDRP

Відомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) аудитора (аудиторської фірми)

AUD_PIB

Відомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: код за ЄДРПОУ аудиторської фірми

AUD_SVIDNO

Відомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: номер свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

AUD_SVIDDATE

Відомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

AUD_DATE

Відомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: дата проведення аудиторської перевірки

Z_PRYM

Примітки

__________
-1 Заповнюється відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

__________
*** Опис структури даних "NMORG" до файла схеми "MonthTrds.xsd". Довідка про нормативи торговця цінними паперами при здійсненні маржинальних операцій

Назва елемента

Зміст

DATEROZ

Дата розрахунку показників маржинальних операцій

SUMZAB

Сума заборгованості усіх клієнтів перед торговцем за зобов'язаннями, що виникли за результатами здійснення торговцем маржинальних операцій в інтересах клієнтів, за сплатою гарантійного забезпечення в результаті здійснення торговцем в інтересах клієнтів строкових операцій, інша заборгованість цих клієнтів перед торговцем за результатами інших договорів, укладених торговцем в інтересах клієнтів (грн.)

VLCAPITAL

Власний капітал торговця цінними паперами (грн.)

LC_3_01

Відхилення від нормативу граничнодопустимого розміру заборгованості всіх клієнтів перед торговцем (+, -)

LC_3_02

Максимальна заборгованість одного клієнта перед торговцем

LC_3_03

Максимальне відхилення від нормативу граничнодопустимого розміру заборгованості одного клієнта перед торговцем (+, -)

Z_PRYM

Примітки

__________
*** Опис структури даних "DPRUD" до файла схеми "MonthTrds.xsd". Довідка про дотримання показників пруденційних нормативів торговцем цінними паперами

Назва елемента

Зміст

DATEROZ

Дата розрахунку пруденційних нормативів

RZNRK

Розрахункове значення нормативу регулятивного капіталу торговця цінними паперами

RZNRK_L

Відхилення від нормативу (+, -)

RZNARK

Розрахункове значення нормативу адекватності регулятивного капіталу торговця цінними паперами

RZNARK_L

Відхилення від нормативу (+, -)

RZNAKF

Розрахункове значення нормативу адекватності капіталу першого рівня торговця цінними паперами

RZNAKF_L

Відхилення від нормативу (+, -)

RZNAL

Розрахункове значення нормативу абсолютної ліквідності торговця цінними паперами

RZNAL_L

Відхилення від нормативу (+, -)

LC_1_12

Співвідношення загальної суми відкритих позицій, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні дилерської діяльності, до розміру регулятивного капіталу торговця цінними паперами

LC_1_13

Відхилення від нормативу (+, -)

LC_1_14

Співвідношення загальної суми відкритих позицій, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні брокерської діяльності, до розміру регулятивного капіталу торговця цінними паперами

LC_1_15

Відхилення від нормативу (+, -)

LC_1_16

Співвідношення загальної суми відкритих позицій, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні андеррайтингу, до розміру регулятивного капіталу торговця цінними паперами

LC_1_17

Відхилення від нормативу (+, -)

Z_PRYM

Примітки

__________
*** Опис структури даних "SPRUD" до файла схеми "MonthTrds.xsd". Довідка про складові пруденційних нормативів

Назва елемента

Зміст

DATEROZ

Дата розрахунку складових пруденційних нормативів

RKFR

Регулятивний капітал першого рівня торговця цінними паперами

RKSR

Регулятивний капітал другого рівня торговця цінними паперами

SUMAKT

Сума активів, зважених на ризик

FININVEST

Поточні фінансові інвестиції, які враховані у розрахунку регулятивного капіталу

GKUAH

Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті

GKALL

Грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті

PZOB

Поточні зобов'язання

Z_PRYM

Примітки

__________
*** Опис структури даних "Suprovod" до файла схеми "MonthTrds.xsd". Довідка про виправлення щомісячних даних торговця

Назва елемента

Зміст

ISPDAT

Дата заповнення

VIPRAV

Перелік виправлень та обгрунтування виправлених адміністративних даних

TAG

Примітки

__________
Примітка.


Атрибути елементів входять до складу xml-файлів за наявності в них даних. Типи даних застосовуються для формування Даних зі сприйнятним змістом для людини.вгору