Документ v0760731-14, поточна редакція — Редакція від 14.06.2017, підстава - v0866731-17

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.06.2014  № 760

Про призначення органів з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів та внесення змін у додатки до наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 05.11.2013 № 1306 і від 20.05.2014 № 579

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
№ 513 від 04.04.2017
№ 514 від 04.04.2017
№ 866 від 14.06.2017}

Відповідно до статті 28 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", статті 6 Закону України "Про підтвердження відповідності" та пункту 5 Порядку здійснення процедури призначення органів з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 № 59, НАКАЗУЮ:

1. Призначити органи з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів за переліком згідно з додатком.

2. У позиції 1 графи "Назва технічного регламенту, на відповідність вимогам якого призначений орган з оцінки відповідності" додатка до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 05.11.2013 № 1306 "Про призначення органів з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів" слова і цифри "Технічний регламент безпеки низьковольтного електричного обладнання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2009 № 1149" замінити словами і цифрами "Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2009 № 1149".

3. У позиції 4 графи "Номер призначеного органу з оцінки відповідності" додатка до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.05.2014 № 579 "Про призначення органів з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів і внесення змін у додатки до наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.02.2012 № 209 та від 26.02.2014 № 218" цифри "047" замінити цифрами "021".

4. Департаменту технічного регулювання внести інформацію згідно з пунктом 2 і 3 та додатком до цього наказу до реєстру призначених органів з оцінки відповідності.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Качура Р.П.

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України


П. Шеремета
Додаток
до наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
27.06.2014 № 760

ПЕРЕЛІК
призначених органів з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів

№ з/п

Найменування організації, адреса, код згідно з ЄДРПОУ

Номер призначеного органу з оцінки відповідності

Назва технічного регламенту, на відповідність вимогам якого призначений орган з оцінки відповідності

1

2

3

4

1

Державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів"
03680, м. Київ,
вул. Метрологічна, 4
02568182

UA.TR. 001

Технічний регламент щодо медичних виробів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 02.10.2013 № 753

Технічний регламент щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 02.10.2013 № 754

2

Державне підприємство "Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"
вул. Мироносицька, 36,
м. Харків, 61002
04725906

UA.TR. 002

Технічний регламент щодо медичних виробів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 02.10.2013 № 753

3

Державне підприємство "Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"
вул. Замкова, 31,
м. Рівне, 33028
02568294

UA.TR. 037

Технічний регламент пересувного обладнання, що працює під тиском, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 05.11.2008 № 967

Технічний регламент приладів, що працюють на газоподібному паливі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 24.09.2008 № 856

Технічний регламент водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 27.08.2008 № 748

4

Державне підприємство "Одеський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації"
вул. Чорноморська, 10,
м. Одеса, 65014
04725970

UA.TR. 046

Технічний регламент безпечності іграшок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 11.07.2013 № 515

Технічний регламент пересувного обладнання, що працює під тиском, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 05.11.2008 № 967

5

Державне підприємство "Рівненський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України"
вул. Лермонтова, 7,
м. Рівне, 33028
22560691

UA.TR. 102

Технічний регламент водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 27.08.2008 № 748

Технічний регламент безпеки обладнання, що працює під тиском, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 19.01.2011 № 35

Технічний регламент безпеки простих посудин високого тиску, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 25.03.2009 № 268

Технічний регламент приладів, що працюють на газоподібному паливі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 24.09.2008 № 856

Технічний регламент ліфтів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 22.04.2009 № 465

Технічний регламент засобів індивідуального захисту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 27.08.2008 № 761

Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 29.10.2009 № 1149

Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 29.07.2009 № 785

{Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 513 від 04.04.2017, № 514 від 04.04.2017, № 866 від 14.06.2017}

Виконувач обов'язків
директора департаменту
технічного регулюванняО. Гіленковгору