Документ v0759863-13, поточна редакція — Прийняття від 23.12.2013

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ

23.12.2013  № 759

Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 491 "Про затвердження відкритого формату передачі даних між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 червня 2011 року за № 658/19396, та з метою упорядкування складання організаторами торгівлі електронної форми адміністративних даних відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 25 вересня 2012 року № 1284, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 1 жовтня 2012 року за № 1738/22050 (із змінами і доповненнями), НАКАЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Голови Комісії від 12.03.2013 № 152 "Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".

2. Затвердити описи розділів та схем файлів в електронному вигляді на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML) (далі - електронна форма) (додається), яка подається організаторами торгівлі (далі - Організатор торгівлі) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Дані), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 25 вересня 2012 року № 1284, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 1 жовтня 2012 року за № 1738/22050 (із змінами і доповненнями).

2. Електронна форма адміністративних даних Організаторів торгівлі складається з файла в електронному вигляді:

Щоденні Дані: "Report.xml", який відповідає схемі "DayExch.xsd";

Щомісячні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "MonthExch.xsd";

Щорічні Дані: Report.xml", який відповідає схемі " YearExch.xsd";

Нерегулярні Дані: Report.xml", який відповідає схемі " NregExch.xsd".

3. Виправлені Дані подаються відповідно до встановленого періоду подання Даних у вигляді вищевказаного файла в електронній формі та мають містити відповідний запис в структурі "Suprovod".

4. Відповідно до п. 8 розділу I Положення Дані Організатора торгівлі складаються з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Комісії від 8 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (зі змінами) (далі - Система довідників та класифікаторів).

5. Кожна подана електронна форма повинна відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml). Контроль за цілісністю структури та правильністю заповнення для кожного виду Даних в електронній формі, яка містить XML-схему, що відповідає стандарту W3C - (http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance) встановлюється цим наказом.

6. Всі XML-схеми поширюються Національною комісії з цінних паперів та фондового ринку. Порядок елементів у XML-документі повинен точно відповідати порядку, описаному XML-схемою.

7. Дані, які складаються в електронній формі, формуються з використанням кодування "Windows-1251".

8. Відділу програмного забезпечення, захисту інформації та адміністрування баз даних управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (О. Макогон) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

9. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні.

10. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.

11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Назарчука.

Голова Комісії

Д. Тевелєв



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Голови Комісії
23.12.2013 № 759

ОПИСИ
розділів та схем файлів в електронному вигляді

1. Опис структури файла "Report.xml" щоденних даних організатора торгівлі:

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>

Заголовочний тег
файла

<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayExch DayExch.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayExch' D_EDRPOU= 'Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організатора торгівлі' D_NAME= 'Дані: Скорочене найменування організатора торгівлі' STD= 'Дані: Дата першого дня звітного періоду' FID= 'Дані: Дата останнього дня звітного періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані, або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '004' >

Відкриття головного тегу

<z:DTSO_DOD_1>

Тег відкриття структури "O_DOD_1"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури "O_DOD_1"

</z:DTSO_DOD_1>

Заключний тег структури "O_DOD_1"

<z:DTSO_DOD_2>

Тег відкриття структури "O_DOD_2"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури "O_DOD_2"

</z:DTSO_DOD_2>

Заключний тег структури "O_DOD_2"

<z:DTSSuprovod>

Тег відкриття структури "Suprovod"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури "Suprovod"

</z:DTSSuprovod>

Заключний тег структури "Suprovod"

</z:root >

Заключний тег файла

Файл схеми: "DayExch.xsd"***

<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayExch' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayExch' elementFormDefault='qualified'>
<simpleType name='EDRPOU'><restriction base='string'><maxLength value='12' /></restriction></simpleType><simpleType name='ISIN'><restriction base='string'> <maxLength value='20' /></restriction></simpleType>
<simpleType name='Type254'><restriction base='string'><maxLength value='254' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type100'><restriction base='string'><maxLength value='100' /></restriction></simpleType>
<simpleType name='Type10'><restriction base='string'><maxLength value='10' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type6'><restriction base='string'><maxLength value='6' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type3'><restriction base='string'><maxLength value='3' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type18'><restriction base='string'><maxLength value='18' /></restriction></simpleType>
<simpleType name='Type50'><restriction base='string'><maxLength value='50' /></restriction></simpleType><element name='root'><complexType><all><element name='DTSSuprovod'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='ISPDAT' type='dateTime' /><attribute name='VIPRAV' type='string' /><attribute name='TAG' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSO_DOD_2'><complexType><sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='E_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='E_NAME' type='z:Type254' /><attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /><attribute name='ST_TYPE' type='z:Type100' /><attribute name='St_CFI' type='z:Type100' /><attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /><attribute name='E_COUNTRY' type='z:Type254' /><attribute name='ST_ALL' type='double' /><attribute name='ST_EXPEN' type='double' /><attribute name='VALUTA' type='double' /><attribute name='ST_LL' type='z:Type100' /><attribute name='KL_Z_K' type='double' /><attribute name=' KL_Z_P' type='double' /><attribute name='ST_BKURS' type='double' /><attribute name='ST_BINDEX' type='z:Type100' /><attribute name='Z_PRYM' type='z:Type254'/> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSO_DOD_1'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='D_BCONTR' type='dateTime' /><attribute name='D_BCONTRF' type='dateTime' /><attribute name='T_BCONTR' type='dateTime' /><attribute name='R_BCONTR' type='z:Type254' /><attribute name='PARTREPO' type='z:Type100' /><attribute name='R_PARTREPO' type='z:Type254' /><attribute name='E_NAME' type='z:Type254' /><attribute name='E_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /><attribute name='ST_TYPE' type='z:Type100' /><attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /><attribute name='ST_QUANT' type='double' /><attribute name='ST_UCOST' type='double' /><attribute name='VR' type='z:Type3' /><attribute name='TECH_B' type='z:Type100' /><attribute name='VR_OPER' type='z:Type100' />
<attribute name='VD_Z' type='z:Type100' /><attribute name='DA_BCONTR' type='dateTime' /><attribute name='TCP1_EDR' type='z:EDRPOU' /><attribute name='KL_NAME' type='z:Type254' /><attribute name='KL_TYPE' type='z:Type100' /><attribute name='KL_EDRPOU' type='z:Type18' /><attribute name='KL_PIB' type='z:Type254' /><attribute name='KL_COUNTRY' type='z:Type254' /><attribute name='KL_TYPESUB' type='z:Type100' /><attribute name='DEP1_EDR' type='z:EDRPOU' /><attribute name='TCP2_EDR' type='z:EDRPOU' /><attribute name='TCP2_DNAME' type='z:Type254' /><attribute name='K2_TYPE' type='z:Type100' /><attribute name='K2_EDRPOU' type='z:Type18' /><attribute name='K2_PIB' type='z:Type254' /><attribute name='K2_COUNTRY' type='z:Type254' /><attribute name='K2_TYPESUB' type='z:Type100' /><attribute name='DEP2_EDR' type='z:EDRPOU' /><attribute name='Z_PRYM' type='z:Type254' /> </complexType></element></sequence></complexType></element> </all><attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='D_NAME' type='string' /><attribute name='STD' type='dateTime' /><attribute name='FID' type='dateTime' /><attribute name='NREG' type='string' /><attribute name='TTYPE' type='string' /></complexType></element></schema>

__________
*** Опис структури даних "O_DOD_1" до файла схеми "DayExch.xsd". Довідка про укладені (виконані) біржові контракти (договори РЕПО) з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на організаторі торгівлі

Назва елемента

Зміст

D_BCONTR

Дата укладання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)

D_BCONTRF

Дата виконання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)

T_BCONTR

Час фіксації укладання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)

R_BCONTR

Реквізити біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту) (реєстраційний номер у системі)

PARTREPO

Частина операції за договором РЕПО: "1" - перша частина операції за договором РЕПО,"2" - друга частина операції за договором РЕПО

R_PARTREPO

Реквізити пов'язаної частини договору РЕПО

E_NAME

Найменування емітента фінансового інструменту

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента фінансового інструменту або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент фінансового інструменту - нерезидент

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ (у разі укладання біржового контракту з цінними паперами інститутів спільного інвестування)

ST_TYPE

Класифікація фінансового інструменту-1

ISIN

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту (для опціонів інформація заповнюється у вигляді "a, b, c", де "a" - реєстраційний номер випуску опціону, "b" - клас опціону, "c" - серія опціону)

ST_QUANT

Кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів за біржовим контрактом (договором РЕПО, кількість строкових контрактів) (шт.)

ST_UCOST

Вартість біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)

VR

Вид ринку-2

TECH_B

Технологія проведення торгів-3

VR_OPER

Види ринку за характером проведення операцій-4

VD_Z

Вид заявок, на підставі яких укладено біржовий контракт (договір РЕПО, строковий контракт): адресні - "1", безадресні (анонімні) - "2", інші безадресні - "3"

DA_BCONTR

Дата анулювання (заповнюється у разі анулювання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту) в день його укладання)

TCP1_EDR

Сторони біржового контракту. Торговець-продавець. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами. У разі первинного розміщення емітентом його цінних паперів вказується код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів. Якщо стороною біржової угоди відповідно до законодавства виступає державний орган, вказується його код за ЄДРПОУ

KL_NAME

У разі первинного розміщення емітентом його цінних паперів вказується найменування емітента фінансового інструменту. Якщо стороною біржового контракту відповідно до законодавства виступає державний орган, вказується найменування органу

KL_TYPE

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець-продавець: вид особи (юридична особа - резидент або інститут спільного інвестування - "1", юридична особа - нерезидент - "2", фізична особа - резидент - "3", фізична особа - нерезидент - "4", торговець цінними паперами - "5")-5

KL_EDRPOU

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець-продавець: ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)-5

KL_PIB

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець-продавець: П.І.Б. фізичної особи, найменування юридичної особи, найменування інституту спільного інвестування-5

KL_COUNTRY

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець-продавець: країна реєстрації-6

KL_TYPESUB

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець-продавець (заповнюється при операції субкомісії): вид особи (юридична особа - резидент - "1", юридична особа - нерезидент - "2", фізична особа - резидент - "3", фізична особа - нерезидент - "4")

DEP1_EDR

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарної установи торговця-продавця

TCP2_EDR

Сторони біржового контракту. Торговець-покупець. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами. У випадках, коли стороною біржового контракту відповідно до законодавства виступає фізична особа, вказується реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті). У випадках, коли стороною біржового контракту відповідно до законодавства виступає юридична особа (яка не має ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами), вказується ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

TCP2_DNAME

У випадках, коли стороною біржового контракту відповідно до законодавства виступає фізична особа, вказується П.І.Б. фізичної особи. У випадках, коли стороною біржового контракту відповідно до законодавства виступає юридична особа (яка не має ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами), вказується найменування юридичної особи

K2_TYPE

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець-покупець: вид особи (юридична особа - резидент - "1", юридична особа - нерезидент - "2", фізична особа - резидент - "3", фізична особа - нерезидент - "4", торговець цінними паперами - "5")-5

K2_EDRPOU

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець-покупець: ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)-5

K2_PIB

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець-покупець: П.І.Б. фізичної особи, найменування юридичної особи, найменування інституту спільного інвестування-5

K2_COUNTRY

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець-покупець: країна реєстрації-6

K2_TYPESUB

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець-покупець (заповнюється при операції субкомісії): вид особи (юридична особа - резидент - "1", юридична особа - нерезидент - "2", фізична особа - резидент - "3", фізична особа - нерезидент - "4")

DEP2_EDR

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарної установи торговця-покупця

Z_PRYM

Примітки

__________
-1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до Довідника 8 "Види ринку" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється відповідно до Довідника 25 "Технології проведення торгів" Системи довідників та класифікаторів.
-4 Заповнюється відповідно до Довідника 9 "Види ринку за характером проведення операцій" Системи довідників та класифікаторів.
-5 При здійсненні дилерської діяльності торговцем цінними паперами поля не заповнюються.
-6 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.
*** Опис структури даних "O_DOD_2" до файла схеми "DayExch.xsd". Довідка про цінні папери та інші фінансові інструменти, які знаходяться в біржовому списку організатора торгівлі

Назва елемента

Зміст

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента фінансового інструменту або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів - нерезидент

E_NAME

Найменування емітента фінансового інструменту

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ (у разі укладання біржового контракту з цінними паперами інститутів спільного інвестування)

ST_TYPE

Класифікація фінансового інструменту-1

St_CFI

Код класифікації фінансового інструменту (код CFI)

ISIN

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту (для опціонів інформація заповнюється у вигляді "a, b, c", де "a" - реєстраційний номер випуску опціону, "b" - клас опціону, "c" - серія опціону)

E_COUNTRY

Країна реєстрації емітента фінансового інструменту-2

ST_ALL

Кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів у випуску (шт.)

ST_EXPEN

Дані про цінні папери: номінальна вартість фінансового інструменту (премія для опціонів)

VALUTA

Номінальна вартість одного цінного папера або іншого фінансового інструменту: код валюти-3

ST_LL

Рівень лістингу: "1"- перший рівень лістингу, "2"- другий рівень лістингу, "0"- позалістингові

KL_Z_K

Кількість заявок, поданих учасниками біржових торгів на купівлю цінних паперів або інших фінансових інструментів

KL_Z_P

Кількість заявок, поданих учасниками біржових торгів на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів

ST_BKURS

Біржовий курс цінного папера

ST_BINDEX

Цінний папір міститься в переліку таких, що беруть участь у розрахунку біржового фондового індексу: "1"- так, "0" - ні

Z_PRYM

Примітки

__________
-1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.
*** Опис структури даних "Suprovod" до файла схеми "DayExch.xsd". Супровідна довідка для виправлених Даних організатора торгівлі

Назва елемента

Зміст

ISPDAT

Дата заповнення

VIPRAV

Перелік виправлень та обгрунтування виправлених Даних

TAG

Примітки

2. Опис структури файла "Report.xml" щомісячних даних організатора торгівлі:

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>

Заголовочний тег
файла

<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/ MonthExch MonthExch.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/ MonthExch' D_EDRPOU= 'Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організатора торгівлі' D_NAME= 'Дані: Скорочене найменування організатора торгівлі' STD= 'Дані: Дата першого дня звітного періоду' FID= 'Дані: Дата останнього дня звітного періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані, або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '004'>

Відкриття головного тегу

<z:DTSO_B_TCP>

Тег відкриття структури "O_B_TCP"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури "O_B_TCP"

</z:DTSO_B_TCP>

Заключний тег структури "O_B_TCP"

<z:DTSSuprovod>

Тег відкриття структури "Suprovod"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури "Suprovod"

</z:DTSSuprovod>

Заключний тег структури "Suprovod"

</z:root >

Заключний тег файла

Файл схеми: "MonthExch.xsd"***

<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthExch' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthExch' elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'><restriction base='string'><maxLength value='12' /></restriction></simpleType> <simpleType name='Type100'><restriction base='string'><maxLength value='100' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type254'><restriction base='string'><maxLength value='254' /></restriction></simpleType><element name='root'><complexType><all> <element name='DTSSuprovod'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='ISPDAT' type='dateTime' /><attribute name='VIPRAV' type='string' /><attribute name='TAG' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSO_B_TCP'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='TCP_EDR' type='z:EDRPOU' /><attribute name='TCP_NAM' type='z:Type254' /><attribute name='TCP_D_S' type='dateTime' /><attribute name='RSP_F' type='z:Type254' /><attribute name='RSP_I' type='z:Type254' /><attribute name='RSP_O' type='z:Type254' /><attribute name='RSP_M' type='z:Type254' /><attribute name='RSP_D' type='dateTime' /><attribute name='RSP_S' type='dateTime' /><attribute name='ST_MM' type='z:Type100' /><attribute name='N_DOG' type='z:Type100' /><attribute name='D_DOG' type='dateTime' /><attribute name='NAME_ EDR' type='z:Type254' /><attribute name='EMI_EDR' type='z:EDRPOU' /><attribute name='Z_PRYM' type='z:Type254' /> </complexType></element></sequence></complexType></element> </all><attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='D_NAME' type='string' /><attribute name='STD' type='dateTime' /><attribute name='FID' type='dateTime' /><attribute name='NREG' type='string' /><attribute name='TTYPE' type='string' /></complexType></element></schema>

__________
*** Опис структури даних "O_B_TCP" до файла схеми "MonthExch.xsd". Довідка про перелік торговців цінними паперами та їх уповноважених представників, допущених до укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів на організаторі торгівлі

Назва елемента

Зміст

TCP_EDR

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

TCP_NAM

Найменування торговця цінними паперами

TCP_D_S

Дата допущення торговця цінними паперами до біржових торгів на організаторі торгівлі

RSP_F

Представник (прізвище)

RSP_I

Представник (ім'я)

RSP_O

Представник (по батькові)

RSP_M

Найменування документа, на підставі якого представнику надано право укладати біржові угоди та/або виконувати біржові контракти

RSP_D

Дата видачі документа, на підставі якого представнику надано право укладати біржові угоди та/або виконувати біржові контракти

RSP_S

Строк повноважень представника (вказується дата, з якої припиняються повноваження)

ST_MM

Наявність у учасника біржових торгів статусу маркет-мейкера (так - "1", ні - "2")

N_DOG

Номер договору, на підставі якого учасник біржових торгів отримав статус маркет-мейкера

D_DOG

Дата укладання договору, на підставі якого учасник біржових торгів отримав статус маркет-мейкера

NAME_ EDR

Найменування емітента, ліквідність цінних паперів та інших фінансових інструментів якого підтримує маркет-мейкер

EMI_EDR

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або реєстраційний код за ЄДРІСІ емітента, ліквідність цінних паперів та інших фінансових інструментів якого підтримує маркет-мейкер

Z_PRYM

Примітки

__________
*** Опис структури даних "Suprovod" до файла схеми "MonthExch.xsd". Супровідна довідка для виправлених Даних організатора торгівлі

Назва елемента

Зміст

ISPDAT

Дата заповнення

VIPRAV

Перелік виправлень та обгрунтування виправлених Даних

TAG

Примітки

3. Опис структури файла "Report.xml" щорічних даних організатора торгівлі:

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>

Заголовочний тег
файла

<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearExch YearExch.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearExch' D_EDRPOU= 'Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організатора торгівлі' D_NAME= 'Дані: Скорочене найменування організатора торгівлі' STD= 'Дані: Дата першого дня звітного періоду' FID= 'Дані: Дата останнього дня звітного періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '004' >

Відкриття головного тегу

<z:DTSO_ANALIT>

Тег відкриття структури "O_ANALIT"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури "O_ANALIT"

</z:DTSO_ANALIT>

Заключний тег структури "O_ANALIT"

<z:DTSSuprovod>

Тег відкриття структури "Suprovod"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури "Suprovod"

</z:DTSSuprovod>

Заключний тег структури "Suprovod"

</z:root >

Заключний тег файла

Файл схеми: "YearExch.xsd"***

<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearExch' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearExch' elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'><restriction base='string'><maxLength value='12' /></restriction></simpleType> <simpleType name='Type100'><restriction base='string'><maxLength value='100' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type254'><restriction base='string'><maxLength value='254' /></restriction></simpleType><element name='root'><complexType><all> <element name='DTSSuprovod'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='ISPDAT' type='dateTime' /><attribute name='VIPRAV' type='string' /><attribute name='TAG' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSO_ANALIT'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='F02' type='double' /><attribute name='F03' type='double' /><attribute name='F04' type='double' /><attribute name='F05' type='double' /><attribute name='F06' type='double' /><attribute name='F07' type='double' /><attribute name='F08' type='double' /><attribute name='F09' type='double' /><attribute name='F10' type='double' /><attribute name='F11' type='double' /><attribute name='F12' type='double' /><attribute name='F13' type='double' /><attribute name='F14' type='double' /><attribute name='ST_CKALL' type='double' /><attribute name='VR' type='z:Type100' /><attribute name='VR_OPER' type='z:Type100' /><attribute name='LIDER_F' type='z:Type254' /><attribute name='LIDER_I' type='z:Type254' /><attribute name='LIDER_O' type='z:Type254' /><attribute name='LIDER_P' type='z:Type254' /><attribute name='MN_NOM' type='z:Type100' /><attribute name='Z_PRYM' type='z:Type254' /> </complexType></element></sequence></complexType></element> </all><attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='D_NAME' type='string' /><attribute name='STD' type='dateTime' /><attribute name='FID' type='dateTime' /><attribute name='NREG' type='string' /><attribute name='TTYPE' type='string' /></complexType></element> </schema>

__________
*** Опис структури даних "O_ANALIT" до файла схеми "YearExch.xsd". Довідка про вартість виконаних біржових контрактів за фінансовими інструментами за рік

Назва елемента

Зміст

F02

Акції (грн.)

F03

Облігації підприємств (грн.)

F04

Державні облігації України (грн.)

F05

Облігації місцевої позики (грн.)

F06

Ощадні (депозитні) сертифікати (грн.)

F07

Інвестиційні сертифікати (грн.)

F08

Деривативи (грн.)

F09

Іпотечні облігації (грн.)

F10

Іпотечні сертифікати (грн.)

F11

Сертифікати фонду операцій з нерухомістю (грн.)

F12

Фінансові інструменти, емітовані нерезидентами (грн.)

F13

Інші фінансові інструменти за кожним видом окремо (грн.)

F14

Фінансові інструменти (крім цінних паперів) за кожним видом окремо (грн.)

ST_CKALL

Загальний обсяг виконаних договорів (на первинному ринку / на вторинному ринку)

VR

Вид ринку-1

VR_OPER

Види ринку за характером проведення операцій-2

LIDER_F

Керівник (прізвище)

LIDER_I

Керівник (ім'я)

LIDER_O

Керівник (по батькові)

LIDER_P

Керівник (посада)

MN_NOM

Період-3

Z_PRYM

Примітки

__________
-1 Заповнюється відповідно до Довідника 8 "Види ринку" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюються відповідно до Довідника 9 "Види ринку за характером проведення операцій" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється відповідно до Довідника 24 "Період" Системи довідників та класифікаторів.
*** Опис структури даних "Suprovod" до файла схеми "YearExch.xsd". Супровідна довідка для виправлених даних організатора торгівлі

Назва елемента

Зміст

ISPDAT

Дата заповнення

VIPRAV

Перелік виправлень та обгрунтування виправлених Даних

TAG

Примітки

4. Опис структури файла "Report.xml" нерегулярних даних організатора торгівлі:

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>

Заголовочний тег
файла

<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/NregExch NregExch.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/NregExch' D_EDRPOU= 'Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організатора торгівлі' D_NAME= 'Дані: Скорочене найменування організатора торгівлі' STD= 'Дані: Дата першого дня звітного періоду' FID= 'Дані: Дата останнього дня звітного періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані, або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '004' >

Відкриття головного тегу

<z:DTSO_DOD_10>

Тег відкриття структури "O_DOD_10"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури "O_DOD_10"

</z:DTSO_DOD_10>

Заключний тег структури "O_DOD_10"

<z:DTSO_DOD_11>

Тег відкриття структури "O_DOD_11"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури "O_DOD_11"

</z:DTSO_DOD_11>

Заключний тег структури "O_DOD_11"

<z:DTSO_DOD_N>

Тег відкриття структури "O_DOD_N"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури "O_DOD_N"

</z:DTSO_DOD_N>

Заключний тег структури "O_DOD_N"

<z:DTSO_DOD_Z>

Тег відкриття структури "O_DOD_Z"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури "O_DOD_Z"

</z:DTSO_DOD_Z>

Заключний тег структури "O_DOD_Z"

<z:DTSSuprovod>

Тег відкриття структури "Suprovod"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури "Suprovod"

</z:DTSSuprovod>

Заключний тег структури "Suprovod"

</z:root >

Заключний тег файла

Файл схеми: "NregExch.xsd"***

<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/NregExch' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/NregExch' elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'><restriction base='string'><maxLength value='12' /></restriction></simpleType> <simpleType name='ISIN'><restriction base='string'> <maxLength value='20' /> </restriction></simpleType><simpleType name='Type18'><restriction base='string'><maxLength value='18' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type10'><restriction base='string'><maxLength value='10' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type254'><restriction base='string'><maxLength value='254' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type100'><restriction base='string'><maxLength value='100' /></restriction></simpleType><element name='root'><complexType><all> <element name='DTSSuprovod'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='ISPDAT' type='dateTime' /><attribute name='VIPRAV' type='string' /><attribute name='TAG' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSO_DOD_Z'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='D_BCONTR' type='dateTime' /><attribute name='D_BCONTRF' type='dateTime' /><attribute name='T_BCONTR' type='dateTime' /><attribute name='R_BCONTR' type='z:Type254' /><attribute name='PARTREPO' type='z:Type100' /><attribute name='R_PARTREPO' type='z:Type254' /><attribute name='E_NAME' type='z:Type254' /><attribute name='E_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /><attribute name='ST_TYPE' type='z:Type100' /><attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /><attribute name='ST_QUANT' type='double' /><attribute name='ST_UCOST' type='double' /><attribute name='VR' type='z:Type100' /><attribute name='TECH_B' type='z:Type100' /><attribute name='VR_OPER' type='z:Type100' /><attribute name='DA_BCONTR' type='dateTime' /><attribute name='TCP1_EDR' type='z:EDRPOU' /><attribute name='KL_NAME' type='z:Type254' /><attribute name='KL_TYPE' type='z:Type100' /><attribute name='KL_EDRPOU' type='z:Type18' /><attribute name='KL_PIB' type='z:Type254' /><attribute name='KL_COUNTRY' type='z:Type254' /><attribute name='KL_TYPESUB' type='z:Type100' /><attribute name='DEP1_EDR' type='z:EDRPOU' /><attribute name='TCP2_EDR' type='z:EDRPOU' /><attribute name='TCP2_DNAME' type='z:Type254' /><attribute name='K2_TYPE' type='z:Type100' /><attribute name='K2_EDRPOU' type='z:Type18' /><attribute name='K2_PIB' type='z:Type254' /><attribute name='K2_COUNTRY' type='z:Type254' /><attribute name='K2_TYPESUB' type='z:Type100' /><attribute name='DEP2_EDR' type='z:EDRPOU' /><attribute name='SANKCII' type='z:Type254' /><attribute name='Z_PRYM' type='z:Type254' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSO_DOD_N'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='E_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /><attribute name='ST_TYPE' type='z:Type100' /><attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /><attribute name='T_PRICE' type='dateTime' /><attribute name='T_NEST' type='dateTime' /><attribute name='C_PRICE' type='double' /><attribute name='C_NEST' type='double' /><attribute name='C_ZMINA' type='double' /><attribute name='ST_LL' type='z:Type254' /><attribute name='VR' type='z:Type100' /><attribute name='TECH_B' type='z:Type100' /><attribute name='VR_OPER' type='z:Type100' /><attribute name='T_STOP' type='dateTime' /><attribute name='T_START' type='dateTime' /><attribute name='INF_ZUP' type='string' /><attribute name='ZAH_ZUP' type='string' /><attribute name='REZ' type='z:Type254' /><attribute name='Z_PRYM' type='z:Type254' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSO_DOD_11'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='TCP_EDR' type='z:EDRPOU' /><attribute name='TCP_NAME' type='z:Type254' /><attribute name='TCP_D_S' type='dateTime' /><attribute name='TCP_D_F' type='dateTime' /><attribute name='ZV_DAT' type='dateTime' /><attribute name='Z_PRYM' type='z:Type254' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSO_DOD_10'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='E_EDRPOU' type= 'z:EDRPOU' /><attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /><attribute name='E_NAME' type='z:Type254' /><attribute name='ST_TYPE' type='z:Type100' /><attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /><attribute name='E_COUNTRY' type='z:Type254' /><attribute name='ST_EXPEN' type='double' /><attribute name='VALUTA' type='z:Type100' /><attribute name='ST_LL_D' type='dateTime' /><attribute name='ST_CL_D' type='dateTime' /><attribute name='ST_LR_D' type='dateTime' /><attribute name='ST_CR_D' type='dateTime' /><attribute name='ST_LL_ZM_D' type='dateTime' /><attribute name='ST_LL_I' type='z:Type254' /><attribute name='ST_LL' type='z:Type254' /><attribute name='Z_PRYM' type='z:Type254' /> </complexType></element></sequence></complexType></element> </all><attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='D_NAME' type='string' /><attribute name='STD' type='dateTime' /><attribute name='FID' type='dateTime' /><attribute name='NREG' type='string' /><attribute name='TTYPE' type='string' /></complexType></element> </schema>

__________
*** Опис структури даних "O_DOD_10" до файла схеми "NregExch.xsd". Довідка про зміни у біржовому списку

Назва елемента

Зміст

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента фінансового інструменту або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент фінансового інструменту - нерезидент

E_NAME

Найменування емітента фінансового інструменту

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ (у разі укладання біржового контракту з цінними паперами інститутів спільного інвестування)

ST_TYPE

Класифікація фінансового інструменту-1

ISIN

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту (для опціонів інформація заповнюється у вигляді "a, b, c", де "a" - реєстраційний номер випуску опціону, "b" - клас опціону, "c" - серія опціону)

E_COUNTRY

Країна реєстрації емітента фінансового інструменту-2

ST_EXPEN

Дані про цінні папери: номінальна вартість фінансового інструменту (премія для опціонів)

VALUTA

Номінальна вартість одного цінного папера або іншого фінансового інструменту: код валюти-3

ST_LL_D

Дата включення до біржового списку (має бути заповнене завжди)

ST_CL_D

Дата виключення з біржового списку

ST_LR_D

Дата включення до біржового реєстру

ST_CR_D

Дата виключення з біржового реєстру

ST_LL_ZM_D

Дата зміни рівня лістингу-4

ST_LL_I

Підстави виключення з біржового списку/реєстру, назва та дата документа, на підставі якого відбулося виключення з біржового списку/реєстру

ST_LL

Рівень лістингу: "1"- перший рівень лістингу, "2"- другий рівень лістингу, "0"- позалістингові, "9" - фінансові інструменти, відносно яких припинено торгівлю

Z_PRYM

Примітки

__________
-1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.
-4 Заповнюється у разі зміни рівня лістингу.
*** Опис структури даних "O_DOD_11" до файла схеми "DayExch.xsd". Довідка про зміни в переліку торговців цінними паперами, допущених до біржових торгів на організаторі торгівлі

Назва елемента

Зміст

TCP_EDR

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

TCP_NAME

Найменування торговця цінними паперами

TCP_D_S

Дата допущення

TCP_D_F

Дата виключення (у разі допущення торговця цінними паперами до біржових торгів не заповнюється)

ZV_DAT

Довідка про зміни в переліку торговців цінними паперами, допущених до біржових торгів, станом на (дата)

Z_PRYM

Примітки

__________
*** Опис структури даних "O_DOD_N" до файла схеми "NregExch.xsd". Довідка про ситуації цінової нестабільності

Назва елемента

Зміст

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента фінансового інструменту або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент фінансового інструменту - нерезидент

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ (у разі укладання біржового контракту з цінними паперами інститутів спільного інвестування)

ST_TYPE

Класифікація фінансового інструменту-1

ISIN

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту (для опціонів інформація заповнюється у вигляді "a, b, c", де "a" - реєстраційний номер випуску опціону, "b" - клас опціону, "c" - серія опціону)

T_PRICE

Час попереднього розрахунку поточної ціни фінансового інструменту

T_NEST

Час фіксації ситуації цінової нестабільності

C_PRICE

Поточна ціна фінансового інструменту при попередньому розрахунку

C_NEST

Поточна ціна фінансового інструменту при фіксації цінової нестабільності

C_ZMINA

Зафіксоване значення зміни, %

ST_LL

Рівень лістингу: "1"- перший рівень лістингу, "2"- другий рівень лістингу, "0"- позалістингові

VR

Вид ринку-2

TECH_B

Технологія проведення торгів-3

VR_OPER

Види ринку за характером проведення операцій-4

T_STOP

Час призупинення торгівлі фінансовим інструментом

T_START

Час відновлення торгівлі фінансовим інструментом

INF_ZUP

Інформація про підстави зупинення торгів

ZAH_ZUP

Заходи, які здійснюються фондовою біржею у цій ситуації

REZ

Результати перевірки причин цінової нестабільності та значного коливання ціни фінансового інструменту (у разі наявності на дату складання Даних)

Z_PRYM

Примітки

__________
-1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до Довідника 8 "Види ринку" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється відповідно до Довідника 25 "Технології проведення торгів" Системи довідників та класифікаторів.
-4 Заповнюються відповідно до Довідника 9 "Види ринку за характером проведення операцій" Системи довідників та класифікаторів.
*** Опис структури даних "O_DOD_Z" до файла схеми "NregExch.xsd". Довідка про біржові контракти (договори РЕПО) з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на організаторі торгівлі, щодо яких відбулись зміни

Назва елемента

Зміст

D_BCONTR

Дата укладання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)

D_BCONTRF

Дата виконання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)

T_BCONTR

Час фіксації укладання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)

R_BCONTR

Реквізити біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту) (реєстраційний номер у системі)

PARTREPO

Частина договору РЕПО: "1" - перша частина договору РЕПО,"2" - друга частина договору РЕПО

R_PARTREPO

Реквізити пов'язаної частини договору РЕПО

E_NAME

Найменування емітента фінансового інструменту

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента фінансового інструменту або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент фінансового інструменту - нерезидент

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ (у разі укладання біржового контракту з цінними паперами інститутів спільного інвестування)

ST_TYPE

Класифікація фінансового інструменту-1

ISIN

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту (для опціонів інформація заповнюється у вигляді "a, b, c", де "a" - реєстраційний номер випуску опціону, "b" - клас опціону, "c" - серія опціону)

ST_QUANT

Кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів за біржовим контрактом (договором РЕПО, кількість строкових контрактів) (шт.)

ST_UCOST

Вартість біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)

VR

Вид ринку-2

TECH_B

Технологія проведення торгів-3

VR_OPER

Види ринку за характером проведення операцій-4

DA_BCONTR

Дата анулювання (заповнюється у разі анулювання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту) в день його укладання)

TCP1_EDR

Сторони біржового контракту. Торговець-продавець. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами. У разі первинного розміщення емітентом його цінних паперів вказується код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів. Якщо стороною біржової угоди відповідно до законодавства виступає державний орган, вказується його код за ЄДРПОУ

KL_NAME

У разі первинного розміщення емітентом його цінних паперів вказується найменування емітента фінансового інструменту. Якщо стороною біржового контракту відповідно до законодавства виступає державний орган, вказується найменування органу

KL_TYPE

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець-продавець: вид особи (юридична особа - резидент - "1", юридична особа - нерезидент - "2", фізична особа - резидент - "3", фізична особа - нерезидент - "4", торговець цінними паперами - "5")-5

KL_EDRPOU

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець-продавець: ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)-5

KL_PIB

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець-продавець: П.І.Б. фізичної особи, найменування юридичної особи, найменування інституту спільного інвестування-5

KL_COUNTRY

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець-продавець: країна реєстрації-6

KL_TYPESUB

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець-продавець (заповнюється при операції субкомісії): вид особи (юридична особа - резидент - "1", юридична особа - нерезидент - "2", фізична особа - резидент - "3", фізична особа - нерезидент - "4")

DEP1_EDR

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарної установи торговця-продавця

TCP2_EDR

Сторони біржового контракту. Торговець-покупець. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами. У випадках, коли стороною біржового контракту відповідно до законодавства виступає фізична особа, вказується реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті). У випадках, коли стороною біржового контракту відповідно до законодавства виступає юридична особа (яка не має ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами), вказується ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

TCP2_DNAME

У випадках, коли стороною біржового контракту відповідно до законодавства виступає фізична особа, вказується П.І.Б. фізичної особи. У випадках, коли стороною біржового контракту відповідно до законодавства виступає юридична особа (яка не має ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами), вказується найменування юридичної особи

K2_TYPE

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець-покупець: вид особи (юридична особа - резидент - "1", юридична особа - нерезидент - "2", фізична особа - резидент - "3", фізична особа - нерезидент - "4", торговець цінними паперами - "5") 5

K2_EDRPOU

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець-покупець: ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)-5

K2_PIB

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець-покупець: П.І.Б. фізичної особи, найменування юридичної особи, найменування інституту спільного інвестування-5

K2_COUNTRY

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець-покупець: країна реєстрації-6

K2_TYPESUB

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець-покупець (заповнюється при операції субкомісії): вид особи (юридична особа - резидент - "1", юридична особа - нерезидент - "2", фізична особа - резидент - "3", фізична особа - нерезидент - "4")

DEP2_EDR

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарної установи торговця-покупця

SANKCII

Інформація про санкції, які застосовано організатором торгівлі у зв'язку з порушенням правил фондової біржі щодо виконання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)

Z_PRYM

Примітки

__________
-1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
-2 Заповнюється відповідно до Довідника 8 "Види ринку" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється відповідно до Довідника 25 "Технології проведення торгів" Системи довідників та класифікаторів.
-4 Заповнюється відповідно до Довідника 9 "Види ринку за характером проведення операцій" Системи довідників та класифікаторів.
-5 При здійсненні дилерської діяльності торговцем цінними паперами поля не заповнюються.
-6 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.
*** Опис структури даних "Suprovod" до файла схеми "NregExch.xsd". Супровідна довідка для виправлених даних організатора торгівлі

Назва елемента

Зміст

ISPDAT

Дата заповнення

VIPRAV

Перелік виправлень та обгрунтування виправлених Даних

TAG

Примітки

__________
Примітка.


Атрибути елементів входять до складу xml-файлів за наявності в них даних. Типи даних застосовуються для формування Даних зі сприйнятним змістом для людини.



вгору