Документ v0755227-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.09.2006, підстава - v0912227-06

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 755 від 08.07.2002
м. Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики
N 912 ( v0912227-06 ) від 14.07.2006 }
Про затвердження Порядку визначення плати за електричну енергію побутовими споживачами, які розраховуються за
електроенергію за тарифами, диференційованими за періодами часу,
та мають пільги в оплаті житлово-комунальних послуг

Згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента України
від 21.04.98 N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії
регулювання електроенергетики України", з метою впорядкування
розрахунків за електроенергію населенням Національна комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Порядок визначення плати за електричну енергію
побутовими споживачами, які розраховуються за електроенергію за
тарифами, диференційованими за періодами часу, та мають пільги в
оплаті житлово-комунальних послуг (додається).
Голова Комісії Ю.Продан
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
08.07.2002 N 755
ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЛАТИ
за електричну енергію побутовими споживачами, які
розраховуються за електроенергію за тарифами, диференційованими
за періодами часу, та мають пільги в оплаті житлово-комунальних
послуг
1. Цей Порядок регламентує механізм визначення плати за
електричну енергію побутовими споживачами, які відповідно до
законодавства користуються пільгами щодо оплати
житлово-комунальних послуг, та які розраховуються за
електроенергію за тарифами, диференційованими за періодами часу, у
випадку коли загальний обсяг споживання електричної енергії в
розрахунковому періоді перевищив норми, в межах яких надаються
пільги. Норми, в межах яких надаються пільги щодо оплати
електроенергії, спожитої на комунально-побутові потреби,
визначаються постановами Кабінету Міністрів України (станом на
01.06.2002 діє постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.1996
N 879 ( 879-96-п ) (із змінами). Тарифи та тарифні коефіцієнти, для відповідної зони доби,
затверджуються постановами НКРЕ (станом на 01.06.2002 діє
постанова НКРЕ від 10.03.1999 N 309 ( z0152-99 ) (із змінами).
2. Визначення обсягів споживання електричної енергії Обсяг електричної енергії визначається за фактичними
показниками лічильників, по окремій зоні доби. 2.1. Обсяг електричної енергії відповідної зони доби, який
оплачується за тарифом, з врахуванням пільги, визначається за
формулою:
н
пл Е з
Е = ----- х Е (кВт х год) (1) і з і
Е
де: і - зона доби; н Е - норма, в межах якої надається пільга, кВт.год; з Е - фактичний обсяг споживання електричної енергії, разом по
всіх знах доби, кВт х год; з Е - фактичний обсяг споживання електричної енергії у і відповідну зону доби, кВт х год.
2.2. Обсяг електричної енергії, спожитої у відповідну зону
доби, який оплачується за тарифом для відповідної зони доби,
визначається за формулою:
пв з пл
Е = Е - Е (кВт х год) (2)
і і і
3. Визначення рівнів тарифів на електроенергію
3.1. Тариф для відповідної зони доби визначається за
формулою:
пв
Т = Т х к
і і (грн/кВт х год) (3) де: Т - тариф для відповідної категорії побутових споживачів,
грн/ кВт х год; к - тарифний коефіцієнт для відповідної зони доби, відносні і одиниці.
3.2. Тариф з урахуванням пільги для відповідної зони доби
визначається за формулою:
пл пв
Т = Т х р
і і (грн/кВт х год) (4) де: р - розмір пільги, встановлений законодавством, відносні
одиниці.
4. Визначення плати за електроенергію 4.1. Розмір платежу за електричну енергію, спожиту в межах
норм, в розрахунковому періоді. Розмір платежу за електричну енергію, спожиту в межах норми,
по відповідній зоні доби визначається за формулою:
пл пл пл
П = Е х Т
і і і (грн.) (5)
Розмір платежу за електричну енергію, спожиту в межах норм,
по всіх зонах доби в розрахунковому періоді визначається за
формулою:
пл п пл
П = S П
і=1 і (грн.) (6)
де: n - кількість зон доби.
4.2. Розмір платежу за електроенергію, спожиту понад
встановлену норму, в розрахунковому періоді. Розмір платежу за електричну енергію, спожиту понад
встановлену норму, по відповідній зоні доби визначається за
формулою:
пв пв пв
П = Е х Т
і і і
(грн.) (7) Розмір платежу за електричну енергію, спожиту понад
встановлену норму, по всіх зонах доби в розрахунковому періоді
визначається за формулою:
пв п пв
П = S П
і=1 і (грн.) (8)
4.3. Загальний розмір платежу (без ПДВ), який має здійснити
споживач, розраховується за формулою:
пл пв
П = П х П
(грн.) (9)
Начальник управління цінової
політики в електроенергетиці Р.Лагодюквгору