Документ v0752500-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.12.2015, підстава - v0615500-15

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

27.11.2014  № 752

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
№ 615 від 17.09.2015}

Відповідно до статей 6, 7, 15, 25, 55, 56, 71 та 73 Закону України "Про Національний банк України", статей 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність" з метою ефективного використання інструментів регулювання ліквідності банків, створення умов для забезпечення стабільної діяльності банків України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

{Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 615 від 17.09.2015}

2. Пункт 9.25 глави 9 розділу ІІ Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року № 346, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за № 15900/21902 (зі змінами), доповнити після підпункту "г" новим абзацом восьмим такого змісту:

"Національний банк не застосовує до банку, віднесеного до категорії проблемних, заходу впливу у вигляді накладення штрафу за порушення економічних нормативів та/або лімітів загальної (довгої, короткої) валютної позиції, та/або порядку формування та зберігання обов'язкових резервів".

У зв'язку з цим абзац восьмий уважати абзацом дев'ятим.

3. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О.А.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

Голова

В.О. Гонтарева

ПОГОДЖЕНО:

Національна комісія
з цінних паперів та фондового ринку
вгору