Документ v0750227-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.01.2006, підстава - v0069227-06

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ
УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 750 від 09.06.99
м.Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики
N 69 ( v0069227-06 ) від 26.01.2006 )
Про Порядок розрахунку і затвердження тарифу на
відпуск електричної енергії ТЕЦ

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами
Нацкомелектроенергетики
N 1569 ( v1569227-99 ) від 31.12.99
N 148 ( v0148227-00 ) від 18.02.2000
Постановами НКРЕ
N 190 ( v0190227-02 ) від 22.02.2002
N 922 ( v0922227-04 ) від 20.09.2004 )

Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указом Президента України від 21
квітня 1998 року N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії
регулювання електроенергетики України", з метою упорядкування
системи розрахунків для затвердження тарифів на відпуск
електричної енергії суб'єктами підприємницької діяльності з
виробництва електричної енергії на теплоелектроцентралях
Національна комісія регулювання електроенергетики України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Порядок розрахунку і затвердження тарифу на
відпуск електричної енергії суб'єктами підприємницької діяльності
з виробництва електричної енергії - теплоелектроцентралями (ТЕЦ)
(додається).
В.о. Голови Комісії О.Гридасов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
від 09.06.1999 N 750
(в редакції постанови НКРЕ
від 22.02.2002 N 190
( v0190227-02 )
ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
розрахунку і затвердження тарифу на відпуск електричної
енергії суб'єктами підприємницької діяльності з виробництва
електричної енергії - теплоелектроцентралями (ТЕЦ) та надання
звітних даних
Цей порядок розроблений у відповідності до Закону України
"Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України
"Про Національну комісію регулювання електроенергетики України"
( 335/98 ). Дія порядку поширюється на суб'єктів підприємницької
діяльності - теплоелектроцентралі (ТЕЦ), незалежно від їх відомчої
належності та форм власності, які здійснюють або мають намір
здійснювати підприємницьку діяльність з виробництва електричної
енергії.
1. Суб'єкти підприємницької діяльності з виробництва
електричної енергії - ТЕЦ надають НКРЕ матеріали для затвердження
тарифів на відпуск ними електричної енергії один раз на фінансовий
рік та звітні матеріали за минулий рік і очікувані дані за
поточний рік згідно з додатками "Розрахунок тарифу на продаж
електроенергії" (додаток 1), "Витрати на виробництво одиниці
продукції" (додаток 2). ( Пункт 1 в редакції Постанови НКРЕ N 922
( v0922227-04 ) від 20.09.2004 )
2. Затвердження тарифів на відпуск електроенергії на інші
терміни можливе за умови прийняття НКРЕ відповідного рішення.
3. Розрахунки тарифу надаються не пізніше, ніж за 60
календарних днів до початку нового фінансового року. ( Пункт 3 в
редакції Постанови НКРЕ N 922 ( v0922227-04 ) від 20.09.2004 )
4. Розрахунки для затвердження тарифу на продаж електричної
енергії для ТЕЦ на II квартал 2002 року надаються НКРЕ до
5 березня 2002 року у відповідності до вимог цього Тимчасового
порядку.
5. Додатки 1, 2 заповнюються у відповідності до Закону
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність"
( 996-14 ), "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ).
6. Крім додатків 1, 2, теплоелектроцентралями надаються такі
матеріали: - пояснювальна записка з обгрунтуванням тарифу, що включає
аналіз результатів фінансово-господарської діяльності ТЕЦ за
попередній період та очікувані зміни у прогнозному періоді по
статтях виробничої собівартості і елементах адміністративних та
інших операційних витрат; - розрахунки тарифу на кожний місяць розрахункового періоду
згідно з додатком "Розрахунок тарифу на продаж електроенергії
(місячний)" (додаток 3); - розрахунки питомих витрат умовного палива на виробництво
електричної та теплової енергії у відповідності до діючих
нормативно-технічних документів (ГКД 34.09.103-96 "Розрахунок
звітних техніко-економічних показників електростанцій про теплову
економічність устаткування", ГКД 34.09.108-98 "Методика розподілу
витрат палива на теплових електростанціях на відпущену електричну
і теплову енергію при їх комбінованому виробництві", ГКД
34.09.151-94 "Перегляд (розробка) енергетичних характеристик
устаткування, порядок визначення нормативних витрат та економії
палива на енергопідприємствах", ГКД 34.09.107-98 "Методичні
вказівки з основних положень нормування питомих витрат
паливно-енергетичних ресурсів в Міністерстві енергетики України"
та інші); - копії договорів на постачання та послуги з транспортування
природного газу для виробництва електричної та теплової енергії на
розрахунковий період; - копії договорів на постачання мазуту, вугілля на
розрахунковий період; - форми статистичної звітності НКРЕ NN 1, 6
- енерговиробництво за аналогічний період минулого року та за
попередній період (очікувані дані); - довідка про середньо-спискову чисельність персоналу
генеруючого підприємства; - довідка про балансову вартість основних фондів з розбивкою
за групами станом на дату затвердження тарифу. На вимогу Комісії надаються такі додаткові матеріали: - копії сертифікатів якості спожитого газу у відповідності до
державних стандартів України за місяці звітного періоду; - копії актів прийняття обсягів спожитого природного газу за
місяці звітного періоду; - копії сертифікатів якості заводу-виробника та копії
документів відповідності державним стандартам України на спожитий
мазут за місяці звітного періоду; - копії актів прийняття спожитого мазуту за місяці звітного
періоду; - копії сертифікатів якості спожитого вугілля за місяці
звітного періоду; - копії актів прийняття спожитого вугілля за місяці звітного
періоду.
7. З розрахунками тарифу надаються розшифровки статей витрат
виробничої собівартості: "Виробничі послуги", "Сировина та
допоміжні матеріали", "Інші витрати". Розшифровки елементів
адміністративних витрат: "Матеріальні витрати", "Інші витрати".
Розшифровка "Інші операційні витрати". Розшифровка "Інше
використання прибутку".
8. Фінансово-аналітичне управління НКРЕ після проведення
аналізу діяльності ТЕЦ за звітними формами "Баланс" ( z0396-99 )
(форма N 1), "Звіт про фінансові результати" ( z0397-99 ) (форма
N 2), "Декларація про прибуток підприємства" ( z0313-97 ) надає
управлінню енергоринку результати аналізу та пропозиції для
врахування їх при затвердженні тарифу.
9. При зростанні планових витрат на виробництво електричної
енергії у порівнянні з відповідним періодом минулого року
необхідно надати обгрунтування такого зростання.

( Пункт 10 вилучено на підставі Постанови НКРЕ N 922
( v0922227-04 ) від 20.09.2004 )

11. У разі необхідності Комісія може призначити перевірку
діяльності ТЕЦ відповідним територіальним представництвом щодо
підтвердження обґрунтованості розрахунків тарифу на розрахунковий
період. ( Пункт 11 в редакції Постанови НКРЕ N 922 ( v0922227-04 )
від 20.09.2004 )
12. У розрахунках тарифу на відпуск електричної енергії не
допускається перехресне субсидіювання одних видів діяльності за
рахунок інших.
13. У разі необхідності збільшення чисельності працівників
та/або фонду оплати праці ТЕЦ попередньо направляє НКРЕ для
погодження відповідні пояснення та обгрунтування таких змін.
14. У разі неподання інформації в установлені терміни та/або
подання недостовірної інформації НКРЕ має право відмовити ТЕЦ у
перегляді тарифу або знизити тариф, виходячи з даних звітності,
актів перевірок та/або відповідних пояснень і матеріалів.
Начальник Управління енергоринку С.Вишинський
Додаток 1
до Тимчасового порядку
розрахунку і затвердження
тарифу на відпуск
електричної енергії
суб'єктами підприємницької
діяльності з виробництва
електричної енергії -
теплоелектроцентралями (ТЕЦ)
та надання звітних даних
РОЗРАХУНОК
тарифу на продаж електроенергії
-------------------------------------------------------------------------------------------------- |Найменування показників |Одиниця |Всього| Електроенергія | Теплоенергія | | |виміру |------+--------------------------+--------------------------| | | |план |попередній|факт за |план|попередній|факт за |план| | | | | період |аналогічн.| | період |аналогічн.| | | | | |----------|період | |----------|період | | | | | |план|очік.|минулого | |план|очік.|минулого | | | | | | | |року | | | |року | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |Виробнича собівартість | тис. грн.| | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |Виробничі послуги | тис. грн.| | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |Сировина і допоміжні | тис. грн.| | | | | | | | | | |матеріали | | | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |Паливо | тис. грн.| | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |Енергія зі сторони | тис. грн.| | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |Витрати на оплату праці | тис. грн.| | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |Відрахування до | тис. грн.| | | | | | | | | | |соціальних фондів | | | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |Амортизаційні | тис. грн | | | | | | | | | | |відрахування | | | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |Інші витрати | тис. грн.| | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |Адміністративні витрати | тис. грн.| | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |Матеріальні витрати | тис. грн | | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |Витрати на оплату праці | тис. грн.| | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |Відрахування до | тис. грн.| | | | | | | | | | |соціальних фондів | | | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |Амортизаційні | тис. грн.| | | | | | | | | | |відрахування | | | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |Інші витрати | тис. грн.| | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |Інші операційні витрати | тис. грн.| | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |Соціальний розвиток | тис. грн | | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |Розвиток виробництва | тис. грн.| | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |Інші | тис. грн.| | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |Фінансові результати від| тис. грн.| | | | | | | | | | |операційної діяльності | | | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |Інші (% за кредит) | тис. грн.| | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |Всього витрат | тис. грн.| | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |Фінансові результати від| тис. грн.| | | | | | | | | | |звичайної діяльності | | | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |Податок на прибуток | тис. грн.| | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |Нерозподілений прибуток | тис. грн.| | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |в т.ч. дивіденди | тис. грн.| | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |резервний капітал | тис. грн.| | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |інше використання | тис. грн.| | | | | | | | | | |прибутку | | | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |Товарна продукція в т.ч.| тис. грн.| | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |- цільова надбавка | тис. грн.| | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |Тариф | коп/ | | | | | | | | | | | |кВт x год | | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |Рентабельність з | % | | | | | | | | | | |цільовою надбавкою | | | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |Рентабельність без | % | | | | | | | | | | |цільової надбавки | | | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |Довідково | | | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |Виробництво електричної | млн. | | | | | | | | | | |та теплової енергії |кВт x год | | | | | | | | | | | |тис. Гкал | | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |Витрати ел. енергії на | млн. | | | | | | | | | | |власні потреби |кВт x год | | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |Корисний відпуск | млн. | | | | | | | | | | |електричної та теплової |кВт x год | | | | | | | | | | |енергії, у т. ч.: |тис. Гкал | | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |- е/е в ОРЕ | млн. | | | | | | | | | | | |кВт x год | | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |- е/е енергопостачальним| млн. | | | | | | | | | | |компаніям за |кВт x год | | | | | | | | | | |регульованим тарифом | | | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |- е/е споживачам за | млн. | | | | | | | | | | |прямими договорами |кВт x год | | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |Витрати умовного палива | тис. тон | | | | | | | | | | |на вироб-во | | | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |Питомі витрати умовного | | | | | | | | | | | |палива на виробництво: | | | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |- нормативні | г/ | | | | | | | | | | | |кВт x год | | | | | | | | | | | |кг/Гкал | | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |- за розрахунком | г/ | | | | | | | | | | | |кВт x год | | | | | | | | | | | |кг/Гкал | | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |Ціна 1 тони умовного | грн. | | | | | | | | | | |палива | | | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |Ціна натурального | | | | | | | | | | | |палива, у т.ч.: | | | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |Газ | грн. | | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |мазут | грн. | | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |Вугілля | грн. | | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |Витрати на ремонтне | тис. грн.| | | | | | | | | | |обслуговування | | | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |Перевідний коефіцієнт | | | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |Встановлена потужність | МВт | | | | | | | | | | |------------------------+----------+------+----+-----+----------+----+----+-----+----------+----| |Чисельність персоналу | осіб | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник
М.П.
Додаток 2
до Тимчасового порядку
розрахунку і затвердження
тарифу на відпуск
електричної енергії
суб'єктами підприємницької
діяльності з виробництва
електричної енергії -
теплоелектроцентралями (ТЕЦ)
та надання звітних даних
ВИТРАТИ
на виробництво одиниці продукції
------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування показників |Одиниця |Всього| Електроенергія |Теплоенергія | | |виміру |------+------------------------+-------------| | | |план |попередній|факт за |план|факт за |план| | | | | період |анало- | |анало- | | | | | |----------|гічний | |гічний | | | | | |план|очік.|період | |період | | | | | | | |минулого| |минулого| | | | | | | | року | | року | | |---------------------------+---------+------+----+-----+--------+----+--------+----| |Виробнича собівартість | коп/ | | | | | | | | | |кВт x год| | | | | | | | |---------------------------+---------+------+----+-----+--------+----+--------+----| |Виробничі послуги | коп/ | | | | | | | | | |кВт x год| | | | | | | | |---------------------------+---------+------+----+-----+--------+----+--------+----| |Сировина і допоміжні | коп/ | | | | | | | | |матеріали |кВт x год| | | | | | | | |---------------------------+---------+------+----+-----+--------+----+--------+----| |Паливо | коп/ | | | | | | | | | |кВт x год| | | | | | | | |---------------------------+---------+------+----+-----+--------+----+--------+----| |Енергія зі сторони | коп/ | | | | | | | | | |кВт x год| | | | | | | | |---------------------------+---------+------+----+-----+--------+----+--------+----| |Оплата праці | коп/ | | | | | | | | | |кВт x год| | | | | | | | |---------------------------+---------+------+----+-----+--------+----+--------+----| |Відрахування до соціальних | коп/ | | | | | | | | |фондів |кВт x год| | | | | | | | |---------------------------+---------+------+----+-----+--------+----+--------+----| |Амортизаційні відрахування | коп/ | | | | | | | | | |кВт x год| | | | | | | | |---------------------------+---------+------+----+-----+--------+----+--------+----| |Інші витрати | коп/ | | | | | | | | | |кВт x год| | | | | | | | |---------------------------+---------+------+----+-----+--------+----+--------+----| |Адміністративні витрати | коп/ | | | | | | | | | |кВт x год| | | | | | | | |---------------------------+---------+------+----+-----+--------+----+--------+----| |Матеріальні витрати | коп/ | | | | | | | | | |кВт x год| | | | | | | | |---------------------------+---------+------+----+-----+--------+----+--------+----| |Витрати на оплату праці | коп/ | | | | | | | | | |кВт x год| | | | | | | | |---------------------------+---------+------+----+-----+--------+----+--------+----| |Відрахування на соціальні | коп/ | | | | | | | | |заходи |кВт x год| | | | | | | | |---------------------------+---------+------+----+-----+--------+----+--------+----| |Амортизаційні відрахування | коп/ | | | | | | | | | |кВт x год| | | | | | | | |---------------------------+---------+------+----+-----+--------+----+--------+----| |Інші витрати | коп/ | | | | | | | | | |кВт x год| | | | | | | | |---------------------------+---------+------+----+-----+--------+----+--------+----| |Прибуток з виробництва | коп/ | | | | | | | | |продукції |кВт x год| | | | | | | | |---------------------------+---------+------+----+-----+--------+----+--------+----| |Податок на прибуток | коп/ | | | | | | | | | |кВт x год| | | | | | | | |---------------------------+---------+------+----+-----+--------+----+--------+----| |Витрати на розвиток | коп/ | | | | | | | | |виробництва |кВт x год| | | | | | | | |---------------------------+---------+------+----+-----+--------+----+--------+----| |Витрати на матеріальне | коп/ | | | | | | | | |заохочення |кВт x год| | | | | | | | |---------------------------+---------+------+----+-----+--------+----+--------+----| |Відрахування до резервного | коп/ | | | | | | | | |капіталу |кВт x год| | | | | | | | |---------------------------+---------+------+----+-----+--------+----+--------+----| |Інше використання прибутку | коп/ | | | | | | | | | |кВт x год| | | | | | | | |---------------------------+---------+------+----+-----+--------+----+--------+----| |Товарна продукція | коп/ | | | | | | | | | |кВт x год| | | | | | | | |---------------------------+---------+------+----+-----+--------+----+--------+----| |Цільова надбавка | коп/ | | | | | | | | | |кВт x год| | | | | | | | |---------------------------+---------+------+----+-----+--------+----+--------+----| |Тариф | коп/ | | | | | | | | | |кВт x год| | | | | | | | |---------------------------+---------+------+----+-----+--------+----+--------+----| |Умовно-постійні витрати | коп/ | | | | | | | | | |кВт x год| | | | | | | | |---------------------------+---------+------+----+-----+--------+----+--------+----| |Рентабельність з цільовою | коп/ | | | | | | | | |надбавкою |кВт x год| | | | | | | | |---------------------------+---------+------+----+-----+--------+----+--------+----| |Рентабельність без цільової| коп/ | | | | | | | | |надбавки |кВт x год| | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------
Керівник
М.П.
Додаток 3
до Тимчасового порядку
розрахунку і затвердження
тарифу на відпуск
електричної енергії
суб'єктами підприємницької
діяльності з виробництва
електричної енергії -
теплоелектроцентралями (ТЕЦ)
та надання звітних даних
РОЗРАХУНОК
тарифу на продаж електроенергії (місячний)
_____________________________________
(місяць розрахункового періоду)
------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування показників | Одиниця |Всього|Електроенергія|Теплоенергія| | | виміру | план | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |Виробнича собівартість | тис. грн. | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |Виробничі послуги | тис. грн. | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |Сировина і допоміжні матеріали | тис. грн. | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |Паливо | тис. грн. | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |Енергія зі сторони | тис. грн. | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |Витрати на оплату праці | тис. грн. | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |Відрахування до соціальних фондів | тис. грн. | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |Амортизаційні відрахування | тис. грн | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |Інші витрати | тис. грн. | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |Адміністративні витрати | тис. грн. | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |Матеріальні витрати | тис. грн | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |Витрати на оплату праці | тис. грн. | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |Відрахування до соціальних фондів | тис. грн. | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |Амортизаційні відрахування | тис. грн. | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |Інші витрати | тис. грн. | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |Інші операційні витрати | тис. грн. | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |Соціальний розвиток | тис. грн | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |Розвиток виробництва | тис. грн. | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |Інші | тис. грн. | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |Фінансові результати від | тис. грн. | | | | |операційної діяльності | | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |Інші (% за кредит) | тис. грн. | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |Всього витрат | тис. грн. | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |Фінансові результати від звичайної | тис. грн. | | | | |діяльності | | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |Податок на прибуток | тис. грн. | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |Нерозподілений прибуток | тис. грн. | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |в т.ч. дивіденди | тис. грн. | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |резервний капітал | тис. грн. | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |інше використання прибутку | тис. грн. | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |Товарна продукція в т.ч. | тис. грн. | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |- цільова надбавка | тис. грн. | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |Тариф | коп/ | | | | | | кВт x год | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |Рентабельність з цільовою надбавкою| % | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |Рентабельність без цільової | % | | | | |надбавки | | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |Довідково | | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |Виробництво електричної та теплової| млн. | | | | |енергії | кВт x год | | | | | | тис. Гкал | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |Витрати ел. енергії на власні | млн. | | | | |потреби | кВт x год | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |Корисний відпуск електричної та | млн. | | | | |теплової енергії, у т. ч. : | кВт x год | | | | | | тис. Гкал | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |- е/е в ОРЕ | млн. | | | | | | кВт x год | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |- е/е енергопостачальним компаніям | млн. | | | | |за регульованим тарифом | кВт x год | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |- е/е споживачам за прямими | млн. | | | | |договорами | кВт x год | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |Витрати умовного палива на вироб-во| тис. тон | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |Питомі витрати умовного палива на | | | | | |виробництво: | | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |- нормативні |г/кВт x год | | | | | | кг/Гкал | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |- за розрахунком |г/кВт x год | | | | | | кг/Гкал | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |Ціна 1 тони умовного палива | грн. | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |Ціна натурального палива, у т.ч.: | | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |Газ | грн. | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |мазут | грн. | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |Вугілля | грн. | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |Витрати на ремонтне обслуговування | тис. грн. | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |Перевідний коефіцієнт | | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |Встановлена потужність | МВт | | | | |-----------------------------------+------------+------+--------------+------------| |Чисельність персоналу | осіб | | | | -------------------------------------------------------------------------------------
Керівник
М.П.
( Порядок із змінами, внесеними згідно з Постановою
Нацкомелектроенергетики N 1569 ( v1569227-99 ) від 31.12.99; в
редакції Постанови Нацкомелектроенергетики N 148 ( v0148227-00 )
від 18.02.2000; в редакції Постанови НКРЕ N 190 ( v0190227-02 )
від 22.02.2002 )вгору