Документ v0748361-01, поточна редакція — Редакція від 14.01.2003, підстава - v0023361-03

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 748 від 31.10.2001

Про затвердження Статуту Морської
аварійно-рятувальної служби та її
фінансування
{ Про затвердження нової редакції Статуту додатково
див. Наказ Міністерства транспорту
N 23 ( v0023361-03 ) від 14.01.2003 }

З метою виконання міжнародних зобов'язань України, згідно з
вимогами Міжнародної конвенції з пошуку і рятування на морі 1979
року ( 995_138 ) і наказу Міністерства транспорту України від
04.07.2001 р. N 411 ( v0411361-01 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Статут державного підприємства - Морської
аварійно-рятувальної служби (МАРС) Міністерства транспорту України
(додається).
2. Державному департаменту морського і річкового транспорту
(Зубков В.О.):
2.1. Передбачати починаючи з 2002 р. кошти на забезпечення
публічної функції МАРС - аварійно-рятувальної готовності, пошуку
та рятування, ліквідації аварійних розливів нафтопродуктів на морі
за рахунок спеціального фонду видатків Державного бюджету
(надходжень від портового адміністративного збору) згідно функції
КФКВ 0452 по КПКВ 3103010 "Керівництво та управління у сфері
морського і річкового транспорту" - служба рятування та
буксирування.
2.2. В десятиденний термін затвердити кошторис на
забезпечення аварійно-рятувальної готовності МАРС на IV квартал
2001 р. та забезпечити його фінансування.
2.3. Покриття збитків УБРСФ ЧАБ, пов'язаних з виконанням
державних функцій - рятувальними операціями у 2001 р., здійснити
за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету 2001 р.
( 2120-14 ) за КФК 010113 "Апарат міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади та їх місцевих органів".
2.4. Внести до плану науково-дослідних робіт розробку
нормативно-правових документів щодо аварійно-рятувального
забезпечення на морі на 2001 - 2002 р.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря А.Ф. Демиденка.
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства
транспорту України
від 31 жовтня 2001 р. N 748
Статут
державного підприємства
Морська аварійно-рятувальна служба (МАРС)
Морська аварійно-рятувальна служба (далі - МАРС) Міністерства
транспорту України є складовою частиною Морської
пошуково-рятувальної системи Міністерства транспорту України
(МПРС) і створена відповідно до вимог гл. 2 ст. 2.1.2 Міжнародної
конвенції з пошуку та рятування на морі 1979 року ( 995_138 ),
Закону України "Про аварійно-рятувальні служби" ( 1281-14 ) та
наказу Міністерства транспорту України від 04.07.2001 р. N 411
( v0411361-01 ). МАРС як функціональна підсистема Мінтрансу здійснює свою
діяльність на загальнодержавному та регіональному рівнях. МАРС є державним спеціалізованим підприємством, яке засновано
на державній власності, входить до сфери управління Міністерства
транспорту України і безпосередньо підпорядковане Державному
департаменту морського та річкового транспорту України.
Стаття 1. Найменування та місцезнаходження
Найменування підприємства: Морська аварійно-рятувальна служба
/ MARITIME AVERAGE RESCUE SERVICE (МАРС/MARS). Місцезнаходження МАРС: Україна, 650026, м. Одеса, вул.
Приморська, буд. 3-а.
Стаття 2. Мета та предмет діяльності
2.1. МАРС створено з метою: 2.1.1. Здійснення операцій з рятування людського життя, суден
і вантажів у відкритому морі відповідно до Конвенції про пошук і
рятування на морі ( 995_138 ). 2.1.2. Виконання робіт з ліквідації аварійних розливів
нафтопродуктів і інших шкідливих речовин у морі відповідно до
Міжнародної конвенції з запобігання забрудненню з суден 1973/78
рр. ( 896_009 ) 2.1.3. Здійснення міжпортових буксирувань, суднопідйомних,
підводно-технічних робіт та іншої комерційної діяльності на морі,
котра потребує застосування спеціалізованих сил і засобів, які є у
МАРС.
2.2. Основними напрямками діяльності МАРС є: 2.2.1. Несення аварійно-рятувальної готовності (далі - АРГ) з
метою надання допомоги людям, суднам, вантажам, літальним апаратам
та іншим об'єктам, котрі зазнали аварії у відкритому морі, а також
ліквідації аварійних розливів нафтопродуктів у морі. 2.2.2. Виконання у відкритому морі аварійно-рятувальних робіт
(далі - АРР) з метою рятування людського життя, суден, вантажів,
літальних апаратів та інших об'єктів. 2.2.3. Виконання робіт з метою ліквідації аварійних розливів
нафтопродуктів (далі - ЛАРН) та інших забруднюючих речовин у морі. 2.2.4. Виконання морських буксирувань маломореплавних і
небезпечних об'єктів на далекі відстані,
супроводження/ескортування суден і аварійно-рятувальне
забезпечення перегонів суден, включаючи ескортування у зоні
прибережного плавання, а також під час виконання транспортних
операцій з небезпечними вантажами. 2.2.5. Проведення обслідування і подання висновків про
можливість буксирування маломореплавних і потенційно аварійних
об'єктів. 2.2.6. Під час виконання іншими підприємствами міжпортових
буксирувань маломореплавних і потенційно аварійних об'єктів МАРС
провадить експертизу проектів цих операцій і розглядає можливість
їх проведення. 2.2.7. Розробка проектної документації, необхідної для
проведення буксирувань і перегонів маломореплавних і потенційно
аварійних об'єктів. 2.2.8. Організація і проведення криголамних,
днопоглиблювальних, суднопідйомних, підводно-технічних
(водолазних) робіт. 2.2.9. Надання українським і закордонним фізичним і юридичним
особам послуг, пов'язаних з підбором, підготовкою кадрів для
роботи на рятувальних, буксирних, суднопідйомних, водолазних
суднах у відповідних службах і підприємствах, включаючи комунальні
і об'єктові. 2.2.10. Ремонт і технічне обслуговування засобів морського,
річкового і автомобільного транспорту. 2.2.11. Організація постачань на ринок аварійно-рятувальних
послуг підводного устаткування, інструменту, водолазного
спорядження, підводної теле- і відеотехніки та інших технічних
засобів, котрі виробляються ведучими закордонними фірмами.
Використання з цією метою своїх консигнаційних складів. 2.2.12. Надання інженерних та водолазних послуг, пов'язаних з
діагностикою технічного стану портових споруд та інших
гідротехнічних об'єктів, суден і плавучих об'єктів, у тому числі
виконання планово-попереджувальних водолазних оглядів
гідротехнічних споруд портів і судноремонтних заводів та надання
сюрвейерних послуг. 2.2.13. Розчистка акваторій портів, підхідних каналів і
фарватерів від потоплених суден та інших об'єктів, котрі
перешкоджають судноплавству і погрожують безпеці мореплавства, а
також в інших випадках. Залучення для цього сторонніх організацій. 2.2.14. Огляд, перевірка і ремонт підводної частини суден на
плаву. 2.2.15. Проведення навчання, підвищення кваліфікації
персоналу згідно зі спеціальностями: водолаз, спеціаліст з
ліквідації аварійних розливів нафтопродуктів, матрос-водолаз,
пожежний матрос тощо. 2.2.16. На правах спеціалізованої служби проводити
інспектування підприємств Мінтрансу, котрі здійснюють водолазні
роботи, на предмет дотримання ними єдиних правил під час виконання
водолазних робіт. 2.2.17. Здійснення робіт з ремонту, зарядки, гідравлічних
випробувань дихальних апаратів, навчання і інструктаж спеціалістів
для роботи з апаратами на стисненому повітрі і видача їм
відповідних документів. 2.2.18. Виконання підводних робіт на шахтах, гідровузлах,
водоводах, гірничозбагачувальних комбінатах і інших об'єктах. 2.2.19. Огляд, підводне будівництво і ремонт, паспортизація
гідротехнічних споруд портів, судноремонтних заводів, спеціальних
споруд. 2.2.20. Згідно укладених контрактів здійснення огляду
підприємств усіх форм власності і видача дозволу-допуску на
виконання водолазних робіт. 2.2.21. Проведення тренувань і лікувальної декомпресії
водолазів у барокомплексі. 2.2.22. Проведення профілактики і ремонту підводної відео-,
телеапаратури і засобів зв'язку. 2.2.23. Розробка за дорученням відповідних органів
нормативних документів щодо нормування праці під час водолазних
робіт. 2.2.24. Прокладання і ремонт підводних кабелів і
трубопроводів. 2.2.25. Підводна очистка корпусів суден від обростання. 2.2.26. Пожежний огляд суден українських судновласників
незалежно від форми власності і галузевого підпорядкування за
замовленням. 2.2.27. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності. 2.2.28. Здійснення інших видів господарської діяльності,
котрі не заборонені чинним законодавством, включаючи: - придбання цінних паперів юридичних осіб України та інших
держав, випуск, реалізація і купівля цінних паперів відповідно до
законодавства України; - створення філій, представництв, відділень та інших
відокремлених підрозділів з правом відкриття поточних і
розрахункових рахунків і затвердження положення про них.
Стаття 3. Юридичний статус МАРС
3.1. МАРС є провідним спеціалізованим аварійно-рятувальним
підприємством в системі Міністерства транспорту України і здійснює
свою діяльність відповідно до Закону України "Про підприємства в
Україні" ( 887-12 ).
3.2. МАРС є юридичною особою. Вона набуває права і обов'язки
юридичної особи з дня державної реєстрації. МАРС має статус державного підприємства, володіє,
користується і розпоряджається своїми основними фондами, обіговими
коштами і іншими цінностями з правом повного господарського
відання, вартість котрих відображується у самостійному балансі,
має рахунки у банках. МАРС має товарний знак, який реєструється
згідно з чинним законодавством.
3.3. Згідно з Конвенцією 1979 року ( 995_138 ) і наказом
Міністерства транспорту України ( v0411361-01 ) МАРС і діючий у її
складі Морський рятувально-координаційний центр (МРКЦ) є органами,
котрі здійснюють керівництво аварійно-рятувальною діяльністю усіх
морських підприємств і організацій Мінтрансу України.
3.4. МАРС має гербову печатку зі своїм найменуванням і
кутовий штамп.
3.5. МАРС керується у своїй діяльності Кодексом торговельного
мореплавства України ( 176/95-ВР ), Законами України "Про
аварійно-рятувальні служби" ( 1281-14 ), "Про підприємства в
Україні" ( 887-12 ), іншими нормативними актами, які регламентують
АРГ, АРР, ЛАРН та взаємодію під час їх виконання, включаючи
Міжнародні конвенції "Про охорону людського життя на морі 1974
року" ( 995_251 ), "Про пошук і рятування 1979 року" ( 995_138 ),
"Про рятування 1989 р.", Конвенцію ООН з морського права 1982 р.
( 995_057 ), інші міжнародні конвенції і угоди, котрі регулюють
діяльність з рятування людського життя і суден у морі і ліквідацію
аварійних розливів нафтопродуктів у морі, іншу її діяльність, а
також цим Статутом, котрий затверджується Міністерством транспорту
України.
3.6. Участь МАРС в асоціаціях, корпораціях, концернах і інших
об'єднаннях здійснюється на добровільних засадах, якщо це не
суперечить антимонопольному законодавству і іншим нормативним
актам України. Створення будь-яких спільних підприємств за участю
МАРС здійснюється Фондом державного майна за згодою Мінтрансу
України.
3.7. Відносини між МАРС і органами державного управління та
контролю, умови і межі їх взаємних прав і обов'язків регулюються
чинним законодавством.
3.8. МАРС несе відповідальність за своїми зобов'язаннями
згідно з чинним законодавством. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями
держави і Міністерства транспорту України. Держава і Міністерство
транспорту України не несуть відповідальність за зобов'язаннями
МАРС.
3.9. МАРС має право укладати угоди, набувати майнові і
особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та
відповідачем в суді, господарському суді і третейському суді.
3.10. МАРС є правонаступником Чорноморсько-Азовського
управління буксирно-рятувального і спеціалізованого флоту
Міністерства транспорту України.
Стаття 4. Майно МАРС
4.1. Майно МАРС становлять основні фонди і оборотні кошти, а
також цінності, вартість яких відображається у самостійному
балансі МАРС.
4.2. Майно МАРС є державною власністю і закріплюється за ним
на праві повного господарського відання. Здійснюючи право повного
господарського відання, МАРС володіє, користується і
розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи до
нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству і цьому
Статуту.
4.3. Джерелами формування майна МАРС є: - майно, передане підприємству органами державного
управління; - бюджетне фінансування на несення АРГ, проведення пошукових
і аварійно-рятувальних робіт, виконання ЛАРН операцій, а також
проведення навчань, підготовки і перепідготовки кадрів,
страхування техніки і персоналу, медико-психологічну реабілітацію; - доходи, одержані від реалізації продукції/послуг, а також
від інших видів фінансово-господарської діяльності; - доходи від цінних паперів; - кредити банків і інших кредиторів; - капітальні вкладення з бюджетів; - безоплатні або благодійні внески, пожертвування
організацій, підприємств і громадян; - придбання майна інших підприємств, організацій; - інше майно, набуте на підставах, не заборонених
законодавством. Відчуження, застави засобів виробництва, що є державною
власністю і закріплені за МАРС, здійснюються за погодженням з
Мінтрансом України і Укрморрічфлотом у порядку, що встановлений
чинним законодавством. Одержані в результаті відчуження
зазначеного майна кошти спрямовуються виключно на цілі, котрі
передбачені чинним законодавством. МАРС має право здавати в оренду підприємствам, організаціям,
установам і громадянам устаткування, транспортні засоби, інвентар
і інші матеріальні цінності, які їй належать, а також списувати їх
з балансу відповідно до чинного законодавства. МАРС здійснює володіння, користування землею і іншими
природними ресурсами згідно з метою своєї діяльності і відповідно
до чинного законодавства.
Стаття 5. Права та обов'язки МАРС
А) Права та обов'язки МАРС стосовно
виконання пошуково-рятувальних робіт (АРР) і
операцій з метою ліквідації аварійних розливів
нафтопродуктів (ЛАРН)
5.1. Обов'язки та права МАРС базуються на необхідності
виконання основної функції - пошуку і рятування, ліквідації
аварійних розливів нафти на морі, а також виконання господарських
функцій, котрі випливають з профілю спеціалізованого підприємства.
МАРС планує свою діяльність, визначає стратегію розвитку в галузі
аварійно-рятувальної справи та структуру за допомогою та
погодженням з Укрморрічфлотом.
5.2. МАРС організує і забезпечує чергування МРКЦ, суден, сил
та засобів, необхідних для виконання АРР і ЛАРН на морі, склад
яких погоджується з Укрморрічфлотом, відповідно до Положення про
аварійно-рятувальну готовність (АРГ) і Інструкції про взаємодію.
5.3. МАРС координує діяльність об'єктових
аварійно-рятувальних засобів (АРЗ) системи Мінтрансу і надає їм
методичну допомогу.
5.4. МАРС створює незменшувані запаси необхідного
аварійно-рятувального майна на складі МАРС на базі відстою у порту
Іллічівськ стосовно норм, приведених у Положенні про АРГ.
5.5. МАРС проводить систематичні навчання командного складу
суден і берегових підрозділів з пошуку, рятування і ЛАРН згідно з
графіками, погодженими з Укрморрічфлотом.
5.6. Разом зі спеціалізованими вищими навчальними закладами
(ОДМУ, ОДМА) і за погодженням з Укрморрічфлотом МАРС здійснює на
комерційній основі підготовку і підвищення кваліфікації
спеціалістів системи Мінтрансу з питань виконання АРР і ЛАРН,
інших супутніх робіт (буксирування, підводно-технічні роботи
тощо).
5.7. Одержавши інформацію про лихо на морі, МАРС і його
спеціальний підрозділ МРКЦ створюють штаб керівництва операцією
(ШКО), призначають керівника у зоні АРР, організують і координують
роботи, пов'язані з пошуком, рятуванням і ЛАРН.
5.8. Згідно з міжнародним морським правом, чинним цивільним і
морським законодавством України МАРС забезпечує пошук та рятування
людей, які зазнають лиха на морі, а також укладає комерційні
контракти на рятування майна (суден, вантажів, обладнання тощо) і
потребує від контрагентів їх виконання згідно з чинним
законодавством. Отримана в такому разі винагорода за порятунок
надходить на рахунок підприємства МАРС.
5.9. МАРС надає до Укрморрічфлоту звіти про виконані
операції.
5.10. У зв'язку з виключною важливістю і потенційною
небезпечністю АРР, котрі виконуються, а також супутні види
діяльності (буксирування, суднопідйом, підводно-технічні і
водолазні роботи) Міністерство транспорту України у межах своїх
повноважень надає підприємству МАРС виключне право на проведення
визначених робіт у морській зоні відповідальності України. МАРС
узгоджує участь інших підприємств і організацій у цих роботах,
здійснює функції контролю під час підготовки до перегонів
маломореплавних та аварійно небезпечних об'єктів із застосуванням
буксирів і інших плавзасобів підприємств Міністерства транспорту
України.
Б) Права та обов'язки МАРС щодо проведення
господарської діяльності
5.11. З метою підтримання професійної морської та спеціальної
підготовки членів екіпажів суден, водолазів, інших спеціалістів,
забезпечення робочими місцями, МАРС виконує ряд функцій, котрі
випливають з основних завдань підприємства і не суперечать
головній аварійно-рятувальній функції. З цією метою підприємство МАРС має право: 5.11.1. Планувати свою діяльність, визначати стратегію і
основні напрями свого розвитку відповідно до напрямків розвитку
галузі, кон'юнктури ринку робіт, послуг, а також економічної
ситуації. 5.11.2. Будувати свої відносини з іншими підприємствами,
організаціями, установами і громадянами в усіх сферах господарчої
діяльності на засадах договорів, бути вільним у виборі сторін під
час заключення договорів і предмету договору, а також під час
визначення зобов'язань сторін. 5.11.3. Здійснювати різноманітні операції і інші юридичні
дії, включаючи дії у галузі зовнішньоекономічних зв'язків,
укладати договори з юридичними і фізичними особами, здійснювати
передбачені законодавством розрахункові операції. 5.11.4. З метою виконання міжнародних угод, підписаних
Україною, забезпечувати представництво/участь України на
міжнародному ринку аварійно-рятувальних, суднопідйомних і
водолазних послуг, приймати участь у спеціалізованих виставках,
симпозіумах, конференціях. 5.11.5. Реалізувати свою продукцію, надавати послуги,
виконувати роботу за цінами, котрі визначаються угодами між
сторонами, а у випадках, передбачених законодавством України, - за
фіксованими цінами. 5.11.6. Купувати, відчужувати, брати чи здавати в оренду
різноманітне рухоме і нерухоме майно згідно з законодавством
України. 5.11.7. Відкривати розрахункові та інші рахунки і здійснення
різноманітних розрахункових, кредитних і касових операцій як за
місцем реєстрації підприємства, так і в інших банках України. 5.11.8. Користуватися банківським кредитом на комерційних
договірних засадах, а також надавати банку на договірних засадах
право користуватися своїми вільними грошовими коштами і отримувати
процент за їх використання. 5.11.9. Утворювати, реорганізовувати і ліквідувати виробничі
та інші ділянки, філіали, представництва, відділення та інші
відокремлені підрозділи підприємства з правом відкриття поточних і
розрахункових рахунків, затверджувати положення про ці підрозділи. 5.11.10. Визначати структуру підприємства і його штати. 5.11.11. Визначати форми, системи і розміри оплати праці, а
також інші види доходів робітників підприємства згідно чинного
законодавства.
5.12. Підприємство МАРС зобов'язане: 5.12.1. Виконувати державні замовлення, контракти та інші
передбачені договорами зобов'язання. Державні контракти і державні замовлення, котрі доведені
згідно з діючим порядком, є обов'язковими до виконання. 5.12.2. Забезпечувати своєчасну сплату податків та інших
обов'язкових платежів, котрі встановлені законодавством України. 5.12.3. Здійснювати будівництво, реконструкцію, капітальний
та інші види ремонтів основних фондів. 5.12.4. Забезпечувати: - належне використання виробничих потужностей; - виконання норм і вимог щодо збереження навколишнього
природного середовища, раціонального використання природних
ресурсів і забезпечення екологічної безпеки; - належні умови для продуктивної праці, виконання
законодавства про працю і норм охорони праці, техніку безпеки,
вимог щодо соціального страхування; - належне ведення бухгалтерського, оперативного і
статистичного обліку і звітності згідно з чинним законодавством і
подання цієї звітності згідно з установленим порядком.
Стаття 6. Управління МАРС і самоврядування
трудового колективу
Управління МАРС здійснює його керівник. Призначення керівника здійснюється Мінтрансом України шляхом
укладання з ним контракту. МАРС самостійно визначає структуру адміністрації і затверджує
штати. Керівник самостійно керує діяльністю МАРС, за винятком
питань, що віднесені до компетенції Мінтрансу України та
Укрморрічфлоту згідно з чинним законодавством. Керівник МАРС: - несе повну відповідальність за стан і діяльність
підприємства; - діє без доручення від імені підприємства, представляє його
в усіх установах і організаціях; - розпоряджається коштами і майном підприємства згідно з
чинним законодавством; - укладає договори, видає доручення, відкриває в установах
банків розрахунковий та інші рахунки; - несе відповідальність за формування і виконання
затверджених фінансових планів. Орган керівництва майном не має права втручатися в оперативну
і господарчу діяльність Підприємства. Керівник МАРС має право найму на роботу і звільнення
особового складу згідно з чинним законодавством. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються
діяльності МАРС, готуються і приймаються його органами керівництва
за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і
відображаються у колективному договорі. Колективним договором
регулюються також питання охорони праці, виробничі і трудові
відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства. Право укладення колективного договору від імені власника
надається керівнику МАРС, а від імені трудового колективу -
уповноваженому ним органу.
Стаття 7. Фінансова і соціальна діяльність МАРС
Діяльність з забезпечення АРГ, АРР і ЛАРН, утримання МРКЦ
(РПЦ), а також безпосередньо ліквідація аварійних розливів
нафтопродуктів фінансується за рахунок державного бюджету, а також
інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. Стосовно додаткових комерційних функцій, головним
узагальнюючим показником фінансових результатів господарської
діяльності МАРС є прибуток. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є
бюджетне фінансування за виконання аварійно-рятувальної функції і
частина доходу, отриманого внаслідок його господарської
діяльності. Керівник МАРС обирає форми і системи оплати праці, встановлює
працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок,
посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах,
передбачених колективним договором. Мінімальна заробітна платня
працівників не може бути нижчою за встановлений законодавством
України мінімальний розмір заробітної платні. Керівник МАРС,
виходячи з виробничої необхідності, укладає контракти (трудові,
цивільно-правові) із спеціалістами відповідних галузей, пов'язаних
з МАРС. Джерелом формування фінансових ресурсів МАРС є бюджетні
асигнування на АРГ, прибуток, амортизаційні відрахування, кошти,
одержані від продажу цінних паперів, безоплатні або благодійні
внески членів трудового колективу, підприємств, організацій,
громадян і інші надходження, включаючи централізовані капітальні
вкладення і кредити. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з
чинним законодавством України. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов
праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного
страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішуються
трудовим колективом за участю керівника підприємства, якщо інше не
передбачене законодавством. Аудит фінансової діяльності МАРС здійснюється згідно з чинним
законодавством України.
Стаття 8. Ліквідація і реорганізація МАРС
Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ,
виділення, перетворення) МАРС здійснюється згідно з чинним
законодавством. Ліквідація МАРС здійснюється ліквідаційною комісією, яка
утворюється Міністерством транспорту України. До складу
ліквідаційної комісії входять представники Мінтрансу як органу
керівництва. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк
для заяви претензій кредиторами визначається Мінтрансом у
відповідності з чинним законодавством. В разі банкрутства МАРС її ліквідація провадиться згідно з
законодавством України. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять
повноваження по керуванню МАРС. Ліквідаційна комісія складає
ліквідаційний баланс МАРС і подає його органу, який призначив
ліквідаційну комісію. Кредитори і інші юридичні особи, які
перебувають у договірних відносинах з МАРС, яка ліквідується,
повідомляються про її ліквідацію у письмовій формі. У випадку реорганізації і ліквідації МАРС працівникам, котрі
звільняються, гарантується додержання їх прав і інтересів
відповідно до трудового законодавства України.
"Транспорт України", N 21, 15 листопада 2001 р.вгору