Документ v0742201-10, поточна редакція — Прийняття від 19.07.2010

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.07.2010 N 742

Про затвердження Змін до Плану діяльності
Міністерства фінансів України
з підготовки регуляторних актів на 2010 рік

Відповідно до статті 7 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Плану діяльності Міністерства фінансів
України з підготовки регуляторних актів на 2010 рік
(далі - Зміни), затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 15.12.2009 N 1474 ( v1474201-09 ) (із змінами), що
додаються.
2. Відділу взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю
(Шумик Я.П.) у десятиденний строк з дня видання цього наказу
забезпечити оприлюднення Змін на веб-сайті Міністерства фінансів
України в мережі Інтернет.
3. Департаменту правового забезпечення (Симонова Н.Н.)
довести Зміни до Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Єфименко Т.І.
Міністр Ф.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
19.07.2010 N 742

ЗМІНИ ДО ПЛАНУ
діяльності Міністерства фінансів України
з підготовки регуляторних актів на 2010 рік
( v1474201-09 )

Доповнити План діяльності Міністерства фінансів України
з підготовки регуляторних актів на 2010 рік ( v1474201-09 )
пунктом 30 такого змісту:
--------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Мета прийняття | Вид і назва | Термін | Структурні | Очікуваний результат | |з/п |регуляторного акта| проекту |виконання| підрозділи | | | | | нормативно- | | Міністерства, | | | | | правового акта | | відповідальні | | | | | | | за розробку | | | | | | | нормативно- | | | | | | |правового акта | | | |------------------+------------------+---------+---------------+----------------------| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----+------------------+------------------+---------+---------------+----------------------| | 30 |Врегулювання |Проект наказу | IV |Управління |Уточнення положень | | |особливостей |Міністерства | квартал |методології |Інструкції по | | |проведення |фінансів України | |бухгалтерського|інвентаризації | | |інвентаризації |"Про внесення змін| |обліку |основних засобів, | | |бібліотечних |до наказу | | |нематеріальних | | |фондів |Міністерства | | |активів, | | | |фінансів України | | |товарно-матеріальних | | | |від 11.08.94 N 69"| | |цінностей, грошових | | | | | | |коштів і документів | | | | | | |та розрахунків, | | | | | | |затвердженої наказом | | | | | | |Міністерства фінансів | | | | | | |України | | | | | | |від 11.08.94 N 69 | | | | | | |( z0202-94 ), | | | | | | |щодо особливостей | | | | | | |інвентаризації | | | | | | |бібліотечних фондів | ---------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник Управління методології
бухгалтерського обліку В.М.Пархоменковгору