Про затвердження розділів веб-сайту Мінагрополітики та регламенту розміщення інформації
Мінагрополітики України; Наказ, Перелік, Регламент [...] від 05.12.2006732
Документ v0732555-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 03.08.2015, підстава - v0309730-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.12.2006 N 732
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 309 ( v0309730-15 ) від 03.08.2015 }
Про затвердження розділів
веб-сайту Мінагрополітики
та регламенту розміщення інформації

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від
29.08.2002 N 1302 ( 1302-2002-п ) "Про заходи щодо подальшого
забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади",
від 24.02.2003 N 208 ( 208-2003-п ) "Про заходи щодо створення
електронної інформаційної системи "Електронний уряд" та,
враховуючи структурні зміни в апараті міністерства, з метою
упорядкування веб-сайту міністерства в складі Єдиного веб-порталу
органів виконавчої влади Н А К А З У Ю:
1. Затвердити перелік розділів веб-сайту Міністерства
аграрної політики України www.minagro.gov.ua (далі - веб-сайту) та
структурних підрозділів, які розміщують інформацію у цих розділах
(додаток 1).
2. Затвердити регламент розміщення інформації на веб-сайті
(додаток 2).
3. Координацію робіт щодо удосконалення веб-сайту покласти на
Відділ виставок та інформатизації (Дорощук В.В.), адміністрування
веб-сайту - на ДП "Агроспецсервіс" (Никитюк О.А.).
4. Персональну відповідальність за розміщення інформації у
розділах веб-сайту, її достовірність та дотримання регламенту
покласти на керівників структурних підрозділів міністерства.
5. Департаменту фінансів (Зуб Г.І.) та Департаменту з
контролю апарату та роботи з персоналом (Шведов В.Г.) забезпечити
фінансування робіт ДП "Агроспецсервіс" з адміністрування
веб-сайту.
6. Керівникам урядових органів державного управління,
віднесених до сфери управління Мінагрополітики - України,
керівникам структурних підрозділів міністерства до 7 грудня
2006 року надати Відділу виставок та інформатизації список
працівників, відповідальних за своєчасне і достовірне розміщення
інформації на розділах веб-сайту за формою згідно додатку 3.
7. Відділу виставок та інформатизації разом з ДП
"Агроспецсервіс" до 25 грудня 2006 року провести навчання
працівників, відповідальних за своєчасне і достовірне розміщення
інформації на розділах веб-сайту, та запровадити щоквартальне
проведення цих навчань.
8. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства
аграрної політики України від 23.05.2005 N 222 ( v0222555-05 )
"Про удосконалення веб-сайту та його поновлення" та від 04.07.2005
N 298 ( v0298555-05 ) "Про внесення змін до наказу Мінагрополітики
України від 23.05.2005 N 222".
9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Моцного В.К.
Міністр Ю.Ф.Мельник

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
України
05.12.2006 N 732

ПЕРЕЛІК
розділів веб-сайту Міністерства
аграрної політики України www.minagro.gov.ua
та структурних підрозділів, які розміщують
інформацію у цих розділах

------------------------------------------------------------------ | Розділ веб-сайту | Структурний підрозділ | |--------------------------------+-------------------------------| |ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА |Державний департамент | |Власний веб-сайт www.vet.org.ua |ветеринарної медицини | |--------------------------------+-------------------------------| |РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО |Департамент рибного | | |господарства | |--------------------------------+-------------------------------| |ХАРЧОВА ТА ПЕРЕРОБНА |Департамент харчової | |ПРОМИСЛОВІСТЬ |промисловості | |Власний веб-сайт | | |www.ukrfood.com.ua | | |--------------------------------+-------------------------------| |КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ |Державна інспекція з контролю | | |якості сільськогосподарської | | |продукції та моніторингу її | | |ринку | |--------------------------------+-------------------------------| |КЕРІВНИЦТВО; НОВИНИ; |Управління патронатної служби | |КОНФЕРЕНЦІЇ; КОМЕНТАРІ У ПРЕСІ; |Міністра | |ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО | | |УПРАВЛІННЯ | | |--------------------------------+-------------------------------| |ЗАХОДИ МІНІСТЕРСТВА; ТЕЛЕФОННИЙ |Департамент з контролю апарату | |ДОВІДНИК; КАДРОВА ПОЛІТИКА; |та роботи з персоналом | |ВАКАНСІЇ | | |--------------------------------+-------------------------------| |АНАЛІТИКА; СТАТИСТИКА; ТЕНДЕР |Департамент економіки та | | |управління державною власністю | |--------------------------------+-------------------------------| |ФІНАНСИ |Департамент фінансів | |--------------------------------+-------------------------------| |ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ; |Департамент | |ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ АПК |зовнішньоекономічного | | |співробітництва | |--------------------------------+-------------------------------| |ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ; БЕЗПЕКА |Департамент | |ПРАЦІ |інженерно-технічного | | |забезпечення | |--------------------------------+-------------------------------| |РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ |Департамент врегулювання | | |відносин власності та | | |соціального розвитку села | |--------------------------------+-------------------------------| |ЗЕМЛЕРОБСТВО; САДВИНПРОМ |Департамент ринків | | |рослинництва, садівництва, | | |виноградарства та виноробства | |--------------------------------+-------------------------------| |ТВАРИННИЦТВО; |Департамент ринків тваринництва| |СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА РАДІОЛОГІЯ |з Головною державною племінною | | |інспекцією | |--------------------------------+-------------------------------| |ЦІНОВИЙ МОНІТОРИНГ; БІРЖІ |Департамент розвитку аграрного | |УКРАЇНИ |ринку | |--------------------------------+-------------------------------| |АГРООСВІТА; АГРОНАУКА; |Департамент аграрної освіти, | |ДОРАДНИЦТВО |науки та дорадництва | |--------------------------------+-------------------------------| |НОРМАТИВНО-ПРАВОВА РОБОТА |Департамент правової та | | |законопроектної роботи | |--------------------------------+-------------------------------| |ОБЛІК І АУДИТ; РЕВІЗІЯ ТА |Управління бухгалтерського | |КОНТРОЛЬ |обліку, звітності та ревізійної| | |роботи | |--------------------------------+-------------------------------| |СОЦІАЛЬНО - ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ; |Управління організаційних | |ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА |структур і соціально-трудових | | |відносин | |--------------------------------+-------------------------------| |ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ; |Відділ виставок та | |ІНФОРМАТИЗАЦІЯ |інформатизації | |--------------------------------+-------------------------------| |ЗВ'ЯЗКИ 3 ВРУ ТА ОРГАНАМИ |Відділ у зв'язках з Верховною | |ВЛАДИ; ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ |Радою України і координації | | |законотворчої роботи | |--------------------------------+-------------------------------| |ПРОФСПІЛКОВЕ ЖИТТЯ |Профспілка | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
України
05.12.2006 N 732

РЕГЛАМЕНТ
розміщення інформації на веб-сайті

------------------------------------------------------------------ | Тип інформації | Терміни | Відповідальний | | | | структурний | | | | підрозділ | |---------------------+---------------------+--------------------| |Офіційна хроніка та |Щодня у другій |Прес-служба | |новини |половині дня | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Анонси зустрічей і |Не пізніше як за |Структурні | |візитів (міжнародних |1 день після події, у|підрозділи | |і місцевих) на |надзвичайних випадках|міністерства | |урядовому рівні та їх|- не пізніше як за | | |результати, анонси |1 годину після події | | |акцій та інших подій | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |Прес-релізи |Не пізніше як за |Прес-служба, | | |1 добу після події, |структурні | | |якій присвячено |підрозділи | | |прес-реліз |міністерства | |---------------------+---------------------+--------------------| |Офіційні повідомлення|Не пізніше доби після|Прес-служба | |і заяви |оприлюднення | | | |повідомлення чи заяви| | |---------------------+---------------------+--------------------| |Інтерв'ю і виступи |У день інтерв'ю чи |Прес-служба, | |керівників |виступів, але не |структурні | |міністерства |пізніше 1 дня після |підрозділи | | |інтерв'ю |міністерства | |---------------------+---------------------+--------------------| |Статистичні та |У визначені для |Департамент | |аналітичні матеріали |відповідних |економіки та | | |матеріалів терміни |управління державною| | | |власністю, | | | |структурні | | | |підрозділи | | | |міністерства | |---------------------+---------------------+--------------------| |Розміщення інформації|Щотижня |Структурні | |в розділах | |підрозділи | | | |міністерства | ------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до наказу Мінагрополітики
України
05.12.2006 N 732

СПИСОК
працівників, відповідальних
за своєчасне і достовірне розміщення
інформації на розділах веб-сайту

------------------------------------------------------------------ | | Структурний | Розділ | Відповідальний працівник | | | підрозділ | веб-сайту |---------------------------| | | | | прізвище, | кімната, | | | | | ініціали | телефон | |---+----------------+---------------+--------------+------------| | 1 | | | | | |---+----------------+---------------+--------------+------------| | 2 | | | | | |---+----------------+---------------+--------------+------------| |...| | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник структурного підрозділу ___________ (ініціали, прізвище)
(підпис)

ПЛАН КОНТРОЛЮ
наказу Міністерства аграрної
політики України "Про затвердження розділів
веб-сайту Мінагрополітики
та регламенту розміщення інформації"

------------------------------------------------------------------ | N | Структурний підрозділ - | Строк |Відповідальний за| |пунк-| виконавець | виконання | контроль | | ту | | | | |-----+--------------------------+-------------+-----------------| | 6 |Державний департамент | 07.12.2006 |Бісюк І.Ю. | | |ветеринарної медицини | | | |-----+--------------------------+-------------+-----------------| | 6 |Департамент рибного | 07.12.2006 |Усаченко Л.М. | | |господарства | | | |-----+--------------------------+-------------+-----------------| | 6 |Департамент харчової | 07.12.2006 |Кіщак Ю.П. | | |промисловості | | | |-----+--------------------------+-------------+-----------------| | 6 |Державна інспекція з | 07.12.2006 |Поєдинок М.С. | | |контролю якості | | | | |сільськогосподарської | | | | |продукції та моніторингу | | | | |її ринку | | | |-----+--------------------------+-------------+-----------------| | 6 |Управління патронатної | 07.12.2006 |Пісковий М.Б. | | |служби Міністра | | | |-----+--------------------------+-------------+-----------------| | 6 |Департамент з контролю | 07.12.2006 |Шведов В.Г. | | |апарату та роботи з | | | | |персоналом | | | |-----+--------------------------+-------------+-----------------| | 6 |Департамент економіки та | 07.12.2006 |Дробот В.І. | | |управління державною | | | | |власністю | | | |-----+--------------------------+-------------+-----------------| | 6 |Департамент фінансів | 07.12.2006 |Зуб Г.І. | |-----+--------------------------+-------------+-----------------| | 6 |Департамент | 07.12.2006 |Руденко М.М. | | |зовнішньоекономічного | | | | |співробітництва | | | |-----+--------------------------+-------------+-----------------| | 6 |Департамент | 07.12.2006 |Даценко М.С. | | |інженерно-технічного | | | | |забезпечення | | | |-----+--------------------------+-------------+-----------------| | 6 |Департамент врегулювання | 07.12.2006 |Гайдар М.В. | | |відносин власності та | | | | |соціального розвитку села | | | |-----+--------------------------+-------------+-----------------| | 6 |Департамент ринків | 07.12.2006 |Демидов О.А. | | |рослинництва, садівництва,| | | | |виноградарства та | | | | |виноробства | | | |-----+--------------------------+-------------+-----------------| | 6 |Департамент ринків | 07.12.2006 |Микитюк Д.М. | | |тваринництва з Головною | | | | |державною племінною | | | | |інспекцією | | | |-----+--------------------------+-------------+-----------------| | 6 |Департамент розвитку | 07.12.2006 |Розгон А.В. | | |аграрного ринку | | | |-----+--------------------------+-------------+-----------------| | 6 |Департамент аграрної | 07.12.2006 |Гойчук А.Ф. | | |освіти, науки та | | | | |дорадництва | | | |-----+--------------------------+-------------+-----------------| | 6 |Департамент правової та | 07.12.2006 |Коренчук Т.О. | | |законопроектної роботи | | | |-----+--------------------------+-------------+-----------------| | 6 |Управління бухгалтерського| 07.12.2006 |Гаврилюк В.М. | | |обліку, звітності та | | | | |ревізійної роботи | | | |-----+--------------------------+-------------+-----------------| | 6 |Управління організаційних | 07.12.2006 |Савицька О.П. | | |структур і | | | | |соціально-трудових | | | | |відносин | | | |-----+--------------------------+-------------+-----------------| | 6 |Відділ у зв'язках з | 07.12.2006 |Семенюк М.А. | | |Верховною Радою України і | | | | |координації законотворчої | | | | |роботи | | | |-----+--------------------------+-------------+-----------------| | 7 |Відділ виставок та | 25.12.2006 |Дорощук В.В. | | |інформатизації | | | |-----+--------------------------+-------------+-----------------| | 7 |ДП "Агроспецсервіс" | 25.12.2006 |Никитюк О.А. | ------------------------------------------------------------------
В.о. начальника Відділу
виставок та інформатизації В.В.Дорощуквгору