Документ v0732284-02, поточна редакція — Прийняття від 17.12.2002

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.12.2002 N 333/732

Про затвердження Інструкції про складання переліків
об'єктів підприємств, установ та організацій, повне
відключення яких від електричних мереж може
призвести до негативних екологічних
та техногенних наслідків

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
16 листопада 2002 р. N 1792 ( 1792-2002-п ) "Про фінансування
обсягів споживання електроенергії підприємствами, установами та
організаціями, повне відключення об'єктів яких від електричних
мереж може призвести до негативних екологічних та техногенних
наслідків" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Інструкцію про порядок визначення об'єктів
підприємств, установ та організацій, повне відключення яких від
електричних мереж може призвести до негативних екологічних та
техногенних наслідків, що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Державного секретаря Міністерства з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи Марченка Г.Б. та на заступника
Державного секретаря Міністерства палива та енергетики
Андрійчука Ю.А.
Міністр України з питань
надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи Г.Рева
Міністр палива
та енергетики України С.Єрмілов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства з питань
надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи,
Міністерства палива та
енергетики
17.12.2002 N 333/732

ІНСТРУКЦІЯ
про складання переліків об'єктів підприємств, установ
та організацій, повне відключення яких від електричних
мереж може призвести до негативних екологічних
та техногенних наслідків

1. Інструкція про складання переліків об'єктів підприємств,
установ та організацій, повне відключення яких від електричних
мереж може призвести до негативних екологічних та техногенних
наслідків (далі - Інструкція) розроблена відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. N 1792
( 1792-2002-п ) "Про фінансування обсягів споживання
електроенергії підприємствами, установами та організаціями, повне
відключення об'єктів яких від електричних мереж може призвести до
негативних екологічних та техногенних наслідків".
2. Основною метою Інструкції є: визначення та складання переліків об'єктів підприємств, повне
відключення яких від електричних мереж може призвести до
негативних екологічних і техногенних наслідків (далі -
підприємств) у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві,
Севастополі (далі - Перелік); визначення щодо кожного підприємства, яке включено до
Переліку, найменшої величини споживання електричної енергії,
передбаченої для покриття екологічної броні електропостачання з
метою запобігання виникненню негативних екологічних та техногенних
наслідків.
3. Перелік складається Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями згідно з встановленою формою, що додається. Під час складання Переліку необхідно керуватися Основними
критеріями визначення об'єктів підприємств установ та організацій,
повне відключення яких від електричних мереж може призвести до
негативних екологічних та техногенних наслідків, затвердженими
постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р.
N 1792 ( 1792-2002-п ).
4. Енергопостачальні компанії, що здійснюють підприємницьку
діяльність з постачання електроенергії за регульованим тарифом,
спільно зі споживачами електричної енергії, об'єкти яких включено
до переліків, визначають величину споживання електроенергії,
передбачену на покриття екологічної броні електропостачання цих
об'єктів, як частини аварійної броні, визначеної двосторонніми
актами, у абсолютних фізичних величинах та у грошовому виразі.
5. Переліки підлягають погодженню з відповідними
територіальними підрозділами Міністерства з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи та Міністерства екології та природних
ресурсів, затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями і подаються до Міністерства з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи для внесення їх до Державного реєстру
потенційно небезпечних об'єктів.
6. Витяги з переліків із зазначенням вартості електроенергії,
передбаченої на покриття екологічної броні електропостачання
об'єктів споживачів, то фінансуються з Державного бюджету України,
щодо кожного регіону, надаються Міністерству фінансів України та
Державному казначейству в розрізі головних розпорядників коштів.
7. Унесення змін у затверджені переліки, у разі появи нових
екологічно та техногенно небезпечних об'єктів у регіонах,
здійснюється у порядку, визначеному цією Інструкцією.
Начальник Департаменту
цивільного захисту С.Зозуля
Директор Департаменту
з питань електроенергетики Ю.Улітіч

Додаток
до Інструкції про складання
переліків об'єктів
підприємств, установ та
організацій, повне
відключення яких від
електричних мереж може
призвести до негативних
екологічних та техногенних
наслідків, затвердженої
наказом Міністерства з
питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту
населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи,
Міністерства палива
та енергетики
17.12.2002 N 333/732

ПЕРЕЛІК
об'єктів підприємств, установ та організацій
____________ області (міста), повне відключення яких
від електричних мереж може призвести до негативних
екологічних техногенних наслідків

------------------------------------------------------------------------------- | N | Повне найменування | Середньомісячне | Екологічна броня | |з/п|підприємства, організації|електроспоживання*,|електропостачання у місяць,| | | (по групах) | тис. кВт/год. | тис. кВт/год. | |---+-------------------------+-------------------+---------------------------| |-----------------------------------------------------------------------------| | I. Підприємства, що фінансуються з державного бюджету | |-----------------------------------------------------------------------------| | 1.| | | | |---+-------------------------+-------------------+---------------------------| | 2.| | | | |---+-------------------------+-------------------+---------------------------| |...|Всього | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | II. Підприємства, що фінансуються з місцевого бюджету | |-----------------------------------------------------------------------------| | 1.| | | | |---+-------------------------+-------------------+---------------------------| | 2.| | | | |---+-------------------------+-------------------+---------------------------| |...|Всього | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | III. Підприємства житлово-комунального господарства | |-----------------------------------------------------------------------------| | 1.| | | | |---+-------------------------+-------------------+---------------------------| | 2.| | | | |---+-------------------------+-------------------+---------------------------| |...|Всього | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | IV. Підприємства державної власності | |-----------------------------------------------------------------------------| | 1.| | | | |---+-------------------------+-------------------+---------------------------| | 2.| | | | |---+-------------------------+-------------------+---------------------------| |...|Всього | | | |-----------------------------------------------------------------------------| | V. Недержавні підприємства | |-----------------------------------------------------------------------------| | 1.| | | | |---+-------------------------+-------------------+---------------------------| | 2.| | | | |---+-------------------------+-------------------+---------------------------| |...|Всього | | | |-----------------------------+-------------------+---------------------------| |Всього по області (місту) | | | ------------------------------------------------------------------------------- _______________
* За останні 12 місяців.
Керівник _____________________________ ________________
(посада керівника управління) (підпис)
"Інформаційний бюлетень НКРЕ",
N 2, лютий, 2003 р.вгору