Деякі питання організації діяльності у сфері інтелектуальної власності
Мінекономрозвитку України; Наказ, Перелік, Форма [...] від 18.05.2017730
Документ v0730731-17, поточна редакція — Редакція від 17.01.2019, підстава - v0045731-19

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.05.2017  № 730

Деякі питання організації діяльності у сфері інтелектуальної власності

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного
розвитку і торгівлі
№ 1488 від 11.10.2017
№ 90 від 25.01.2018
№ 1761 від 26.11.2018
№ 45 від 17.01.2019}

Відповідно до законів України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на промислові зразки", "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем", "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", "Про охорону прав на зазначення походження товарів", постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2017 № 320 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі", з метою забезпечення організації діяльності у сфері інтелектуальної власності НАКАЗУЮ:

1. Надати право підпису охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України Бровченку Ю.П., а в разі його відсутності - директору департаменту інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1761 від 26.11.2018}

2. Надати право затверджувати:

висновки експертизи про видачу патенту України на секретний винахід, секретну корисну модель (рішення про видачу охоронного документа) державному секретарю Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, а в разі його відсутності - особі, яка виконує його обов'язки;

висновки експертизи (рішення про видачу охоронного документа), крім зазначених в абзаці другому цього пункту, директору департаменту інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, а в разі його відсутності - особі, яка виконує його обов'язки.

{Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1488 від 11.10.2017}

3. Визначити офіційними бюлетенями Мінекономрозвитку:

офіційний бюлетень "Промислова власність";

офіційний бюлетень "Авторське право і суміжні права".

4. Визначити склад відомостей про заявлені і зареєстровані об’єкти права інтелектуальної власності, інших офіційних відомостей, сповіщень та процедуру їх публікації згідно з додатком.

5. Затвердити Порядок використання надходжень від зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, що додається.

6. Уповноважити державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (далі - Укрпатент) виконувати функції:

закладу експертизи, передбачені законами України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на промислові зразки", "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем", "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", "Про охорону прав на зазначення походження товарів" та правилами, встановленими на їх основі;

"відомства, що отримує", передбачені Договором про патентну кооперацію;

"Національного відомства", передбачені Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків та Протоколом до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків;

"Національного відомства" та "Відомства", передбачені Гаазьким і Женевським актами Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків.

7. Доручити Укрпатенту:

приймати заявки на адресу Укрпатенту;

приймати участь у підготовці до державної реєстрації об’єктів інтелектуальної власності, що охороняються в Україні;

здійснювати технічне адміністрування державних реєстрів охоронних документів об’єктів права інтелектуальної власності;

приймати участь у підготовці до публікації відомостей щодо об’єктів інтелектуальної власності в офіційних бюлетенях Мінекономрозвитку;

здійснювати інші дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, передбачені чинним законодавством.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший віце-прем’єр-міністр
України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України
С.І. КубівДодаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України
18.05.2017  № 730
(у редакції наказу
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі
17.01.2019 № 45)

СКЛАД ВІДОМОСТЕЙ
про заявлені і зареєстровані об’єкти права інтелектуальної власності, інших офіційних відомостей, сповіщень та процедуру їх публікації

I. Загальні положення

1. Видання державної системи правової охорони інтелектуальної власності становлять сукупність документів, що видаються на паперовому та дублюються на електронному носіях і є оперативним та вичерпним джерелом інформації про заявлені та зареєстровані об’єкти права інтелектуальної власності, а також нормативні акти та інші офіційні відомості й сповіщення.

II. Номенклатура видань у сфері правової охорони інтелектуальної власності

1. Офіційний бюлетень "Промислова власність" - друковане періодичне видання, яке виходить 2 рази на місяць.

Аналогом офіційного друкованого видання офіційного бюлетеня "Промислова власність" є електронне видання, оснащене інтегрованою пошуковою системою.

Річний покажчик до друкованого видання офіційного бюлетеня "Промислова власність" - друковане періодичне видання, яке виходить 1 раз на рік.

2. Офіційний бюлетень "Авторське право і суміжні права" - друковане періодичне видання, яке виходить 4 рази на рік.

Аналогом офіційного друкованого видання офіційного бюлетеня "Авторське право і суміжні права" є електронне видання, оснащене інтегрованою пошуковою системою.

3. Описи до патентів України на винаходи (корисні моделі) - друковане та електронне видання, яке видається з періодичністю виходу офіційного бюлетеня "Промислова власність".

4. Міжнародні класифікації об’єктів права інтелектуальної власності, засновані відповідними міжнародними угодами, - друковані та/або електронні видання:

Міжнародна патентна класифікація (чинна редакція в перекладі українською мовою);

Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (чинна редакція в перекладі українською мовою);

Міжнародна класифікація промислових зразків (чинна редакція в перекладі українською мовою).

Друковані видання видаються як додатки до друкованого видання офіційного бюлетеня "Промислова власність".

5. Річний звіт про діяльність (державної системи правової охорони інтелектуальної власності) - друковане та електронне видання, яке видається 1 раз на рік.

6. Статистичний збірник "Промислова власність у цифрах" - друковане видання Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (далі - Інститут), яке видається 1 раз на квартал.

III. Структура видань та склад відомостей, що публікуються

1. Офіційний бюлетень "Промислова власність"

1. Друковане видання офіційного бюлетеня "Промислова власність" (далі - офіційний бюлетень) складається з двох книг:

книги 1 "Винаходи, корисні моделі, топографії інтегральних мікросхем";

книги 2 "Промислові зразки, знаки для товарів і послуг, кваліфіковані зазначення походження товарів".

1.1. Книга 1 офіційного бюлетеня містить такі розділи:

офіційні повідомлення;

відомості про заявки на винаходи, які прийняті до розгляду, що містять бібліографічні дані;

відомості про видачу патентів України на винаходи, що містять:

- бібліографічні дані;

- формули винаходів;

відомості про видачу патентів України на корисні моделі, що містять:

- бібліографічні дані;

- формули корисних моделей;

відомості про реєстрацію топографій інтегральних мікросхем (далі - ІМС), що містять:

- бібліографічні дані;

- реферат;

покажчики до кожного розділу книги 1 офіційного бюлетеня, що містить відомості стосовно об’єкта промислової власності:

систематичний покажчик заявок на винаходи, які прийняті до розгляду;

нумераційний покажчик заявок на винаходи, які прийняті до розгляду;

систематичний покажчик патентів на винаходи;

нумераційний покажчик заявок на винаходи;

нумераційний покажчик патентів на винаходи;

нумераційний покажчик патентів на винаходи, які внесені до Державного реєстру патентів України на винаходи за авторськими свідоцтвами СРСР;

нумераційний покажчик авторських свідоцтв СРСР, які припинили дію в Україні у зв’язку з видачею патентів України на винаходи;

систематичний покажчик патентів на корисні моделі;

нумераційний покажчик заявок на корисні моделі;

нумераційний покажчик патентів на корисні моделі;

нумераційний покажчик свідоцтв про державну реєстрацію топографій ІМС;

нумераційний покажчик заявок на реєстрацію топографій ІМС;

сповіщення для кожного з об’єктів промислової власності (далі - ОПВ), що публікуються в книзі 1:

відомості про продовження строку дії патенту на винахід, об’єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин, використання якого потребує дозволу компетентного органу;

зміни до відомостей, що занесені до Державного реєстру патентів України на винаходи, відомості про видачу дублікатів патентів (деклараційних патентів), відомості про виправлення очевидних помилок в описах до патентів (деклараційних патентів) на винаходи, зміни внаслідок виправлення помилок та інші відомості, що стосуються реєстрації патентів (деклараційних патентів) на винаходи;

зміни до відомостей, що занесені до Державного реєстру патентів України на корисні моделі, відомості про видачу дублікатів патентів (деклараційних патентів), відомості про виправлення очевидних помилок в описах до патентів (деклараційних патентів) на корисні моделі, зміни внаслідок виправлення помилок та інші відомості, що стосуються реєстрації патентів (деклараційних патентів) на корисні моделі;

зміни до відомостей, що занесені до Державного реєстру України топографій ІМС, відомості про видачу дублікатів свідоцтв, зміни внаслідок виправлення помилок та інші відомості, що стосуються реєстрації топографій ІМС.

1.2. Книга 2 офіційного бюлетеня містить такі розділи:

офіційні повідомлення;

відомості про видачу патентів України на промислові зразки, що містять бібліографічні дані та зображення (комплект зображень) промислових зразків (варіантів) у чорно-білому виконанні;

відомості про видачу свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, що містять бібліографічні дані та зображення знаків у чорно-білому виконанні;

відомості про знаки, зареєстровані відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та/або Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, яким надана охорона в Україні, що містять бібліографічні дані та зображення знаків у чорно-білому виконанні;

відомості про добре відомі знаки в Україні, що містять бібліографічні дані та зображення знаків у чорно-білому виконанні;

відомості про заявки на реєстрацію кваліфікованих зазначень походження (далі - КЗП) товарів та/або права на використання КЗП товарів, які прийняті до розгляду, що містять:

- бібліографічні дані;

- інші дані, передбачені п. 8 ст. 11 Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів";

відомості про реєстрацію КЗП товарів, що містять:

- бібліографічні дані;

- зареєстроване КЗП товару;

- кваліфікацію КЗП товару (назву місця походження товару або географічне зазначення походження товару);

- назву товару, для якого реєструється КЗП товару;

- опис особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик товару;

- межі географічного місця, з яким пов’язуються особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики товару;

відомості про реєстрацію права на використання зареєстрованих КЗП товарів, що містять:

- бібліографічні дані;

- зареєстроване КЗП товару;

- назву товару, для якого зареєстровано КЗП товару;

- умови використання КЗП товару на етикетці та для маркування товару;

- ім’я фізичної особи або повне найменування юридичної особи, якій надається право на використання зареєстрованого КЗП товару, її місце проживання або місцезнаходження та двобуквений код держави відповідно до стандарту BOIB ST.3;

покажчики до кожного розділу книги 2 офіційного бюлетеня, що містить відомості стосовно ОПВ:

нумераційний покажчик патентів на промислові зразки;

нумераційний покажчик заявок на промислові зразки;

систематичний покажчик патентів на промислові зразки;

нумераційний покажчик свідоцтв на знаки для товарів і послуг;

нумераційний покажчик заявок на знаки для товарів і послуг;

систематичний покажчик свідоцтв на знаки для товарів і послуг;

нумераційний покажчик міжнародних реєстрацій знаків, яким надано охорону в Україні;

систематичний покажчик міжнародних реєстрацій знаків, яким надано охорону в Україні;

покажчик добре відомих знаків в Україні;

нумераційний покажчик заявок на реєстрацію КЗП товарів та/або права на використання КЗП товарів, які прийняті до розгляду;

нумераційний покажчик зареєстрованих КЗП товарів;

нумераційний покажчик заявок на реєстрацію КЗП товарів;

нумераційний покажчик свідоцтв України про реєстрацію права на використання зареєстрованого КЗП товарів;

нумераційний покажчик заявок на реєстрацію права на використання зареєстрованих КЗП товарів;

сповіщення для кожного з ОПВ, що публікуються в книзі 2:

зміни до відомостей, що занесені до Державного реєстру патентів України на промислові зразки, відомості про видачу дублікатів патентів, про зміни, які відбулися внаслідок виправлення помилок, та інші відомості, що стосуються реєстрації патентів на промислові зразки;

зміни до відомостей, що занесені до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, відомості про видачу дублікатів свідоцтв, про зміни, які відбулися внаслідок виправлення помилок, та інші відомості, що стосуються реєстрації знаків для товарів і послуг;

зміни до відомостей про міжнародну реєстрацію знаків, яким надано охорону в Україні;

відомості про відмову в реєстрації КЗП товарів та/або права на використання зареєстрованих КЗП товарів; зміни до відомостей, що занесені до Державного реєстру України назв місць походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів, відомості про видачу дублікатів свідоцтв, зміни, які відбулися внаслідок виправлення помилок, та інші відомості, що стосуються реєстрації КЗП товарів та/або свідоцтв про реєстрацію прав на використання зареєстрованих КЗП товарів;

кольорові зображення промислових зразків;

кольорові зображення знаків для товарів і послуг.

2. Електронне видання за змістом та періодичністю повністю відповідає друкованому виданню офіційного бюлетеня, вимоги до якого встановлені пунктом 1 цієї глави, та включає:

офіційні повідомлення;

відомості про заявки на відповідні ОПВ, які прийняті до розгляду;

відомості про видачу охоронних документів на ОПВ;

відповідні покажчики та сповіщення.

2. Річний покажчик до друкованого видання офіційного бюлетеня "Промислова власність"

1. Річний покажчик до друкованого видання офіційного бюлетеня "Промислова власність" (далі - Річний покажчик) є друкованим виданням, що видається один раз на рік і складається з двох книг:

книги 1 "Винаходи, корисні моделі, топографії інтегральних мікросхем";

книги 2 "Промислові зразки, знаки для товарів і послуг, кваліфіковані зазначення походження товарів".

1.1. Книга 1 Річного покажчика містить такі розділи:

заявки на винаходи, які прийняті до розгляду; у цьому розділі публікуються такі покажчики:

систематичний покажчик заявок на винаходи, які прийняті до розгляду;

нумераційний покажчик заявок на винаходи, які прийняті до розгляду;

іменний покажчик винахідників;

патенти України на винаходи, які внесені до Державного реєстру патентів України на винаходи; у цьому розділі публікуються такі покажчики:

систематичний покажчик патентів України на винаходи;

нумераційний покажчик заявок на винаходи;

нумераційний покажчик патентів України на винаходи;

іменний покажчик власників патентів України на винаходи;

нумераційний покажчик патентів України на винаходи, що охоронялись авторськими свідоцтвами СРСР;

припинення дії патентів України на винаходи; у цьому розділі публікуються такі покажчики:

нумераційний покажчик авторських свідоцтв СРСР, які припинили дію в Україні у зв’язку з видачею патентів України на винаходи;

нумераційний покажчик патентів України на винаходи, відомості про припинення дії яких опубліковано;

патенти України на корисні моделі, які внесені до Державного реєстру патентів України на корисні моделі; у цьому розділі публікуються такі покажчики:

систематичний покажчик патентів України на корисні моделі;

нумераційний покажчик заявок на корисні моделі;

нумераційний покажчик патентів України на корисні моделі;

іменний покажчик винахідників;

іменний покажчик власників патентів України на корисні моделі;

припинення дії патентів України на корисні моделі;

у цьому розділі публікується такий покажчик:

нумераційний покажчик патентів України на корисні моделі, відомості про припинення дії яких опубліковано;

свідоцтва про державну реєстрацію топографій ІМС, які внесені до Державного реєстру України топографій інтегральних мікросхем; у цьому розділі публікуються такі покажчики:

нумераційний покажчик свідоцтв про державну реєстрацію топографій ІМС;

нумераційний покажчик заявок на реєстрацію топографій ІМС;

іменний покажчик авторів топографій ІМС;

іменний покажчик власників свідоцтв про державну реєстрацію топографій ІМС;

припинення дії свідоцтв України про державну реєстрацію топографій ІМС;

у цьому розділі публікується такий покажчик:

нумераційний покажчик свідоцтв про державну реєстрацію топографій ІМС, відомості про припинення дії яких опубліковано.

1.2. Книга 2 Річного покажчика містить такі розділи:

патенти України на промислові зразки, які внесені до Державного реєстру патентів України на промислові зразки; у цьому розділі публікуються такі покажчики:

систематичний покажчик патентів України на промислові зразки;

нумераційний покажчик заявок на промислові зразки;

нумераційний покажчик патентів України на промислові зразки;

іменний покажчик власників патентів України на промислові зразки;

припинення дії патентів України на промислові зразки;

у цьому розділі публікується такий покажчик:

нумераційний покажчик патентів України на промислові зразки, відомості про припинення дії яких опубліковано;

свідоцтва на знаки для товарів і послуг, які внесені до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг; у цьому розділі публікуються такі покажчики:

систематичний покажчик свідоцтв України на знаки для товарів і послуг;

нумераційний покажчик заявок на знаки для товарів і послуг;

нумераційний покажчик свідоцтв України на знаки для товарів і послуг;

іменний покажчик власників свідоцтв України на знаки для товарів і послуг;

припинення дії свідоцтв України на знаки для товарів і послуг;

у цьому розділі публікується такий покажчик:

нумераційний покажчик свідоцтв на знаки для товарів і послуг, відомості про припинення дії яких опубліковано;

знаки за міжнародною реєстрацією, яким надано охорону в Україні; у цьому розділі публікуються такі покажчики:

систематичний покажчик міжнародних реєстрацій знаків, яким надано охорону в Україні;

нумераційний покажчик міжнародних реєстрацій знаків, яким надано охорону в Україні;

добре відомі знаки в Україні;

у цьому розділі публікується такий покажчик:

покажчик добре відомих знаків в Україні;

заявки на реєстрацію КЗП товарів та/або права на використання КЗП товарів, які прийняті до розгляду; у цьому розділі публікується такий покажчик:

нумераційний покажчик заявок на реєстрацію КЗП товарів та/або прав на використання КЗП товарів, які прийняті до розгляду;

реєстрації КЗП товарів, які внесені до Державного реєстру України назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів; у цьому розділі публікуються такі покажчики:

нумераційний покажчик реєстрацій КЗП товарів;

нумераційний покажчик заявок на реєстрацію КЗП товарів;

предметний (абетковий) покажчик зареєстрованих КЗП товарів;

свідоцтва про реєстрацію прав на використання КЗП товарів, які внесені до Державного реєстру України назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів; у цьому розділі публікуються такі покажчики:

нумераційний покажчик свідоцтв України про реєстрацію прав на використання зареєстрованих КЗП товарів;

нумераційний покажчик заявок на реєстрацію права на використання КЗП товарів, за якими видані свідоцтва;

іменний покажчик осіб, яким надається право на використання зареєстрованих КЗП товарів;

припинення дії свідоцтв України про реєстрацію прав на використання КЗП товарів; у цьому розділі публікується такий покажчик:

нумераційний покажчик свідоцтв України про реєстрацію прав на використання зареєстрованих КЗП товарів, відомості про припинення дії яких опубліковано.

3. Офіційний бюлетень "Авторське право і суміжні права"

1. Друковане видання офіційного бюлетеня "Авторське право і суміжні права" (далі - офіційний бюлетень) видається однією книгою.

Офіційний бюлетень містить такі розділи:

офіційні повідомлення;

відомості про реєстрацію авторського права на твір;

відомості про реєстрацію договорів, які стосуються права автора на твір;

відомості про облік організацій колективного управління;

покажчики до кожного розділу офіційного бюлетеня:

нумераційний покажчик свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір за об’єктами авторського права;

іменний покажчик авторів творів;

іменний покажчик роботодавців;

сповіщення стосовно об’єктів авторського права, що публікуються в офіційному бюлетені:

зміни до відомостей, що занесені до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір та Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір, відомості про визнання реєстрації недійсною, відомості про передачу (відчуження) майнових прав на твір, зміни у відомостях про передачу (відчуження) майнових прав на твір, відомості про надання дозволу на використання твору, зміни у відомостях про надання дозволу на використання твору, відомості про видачу дублікатів свідоцтв, відомості про виправлення очевидних помилок, відомості про реорганізацію (ліквідацію) організації колективного управління, відомості про видачу дубліката свідоцтва про облік організації колективного управління, відомості про виключення організації колективного управління з реєстру обліку організацій колективного управління.

2. Електронне видання за змістом та періодичністю повністю відповідає друкованому виданню офіційного бюлетеня, вимоги до якого встановлені пунктом 1 цієї глави, та включає: офіційні повідомлення;

відомості про реєстрацію авторського права на твір;

відомості про реєстрацію договорів, які стосуються права автора на твір;

відомості про облік організацій колективного управління;

відповідні покажчики та сповіщення.

IV. Описи до патентів України на винаходи (корисні моделі)

1. Види описів до патентів України

До патентів України на винаходи (корисні моделі) залежно від процедури їх видачі публікуються такі види описів:

опис до патенту України на винахід, що видається на підставі національної заявки;

опис до патенту України на корисну модель;

опис до патенту України на винахід, що видається за авторським свідоцтвом СРСР.

2. Друковане видання описів до патентів України на винаходи (корисні моделі)

1. Друковане видання опису до патенту України на винахід (корисну модель) включає:

титульну сторінку, що містить бібліографічні дані, реферат, основне креслення або хімічну формулу (за наявності);

текст опису винаходу (корисної моделі);

формулу винаходу (корисної моделі);

креслення, на які є посилання в описі винаходу (корисної моделі), або інші ілюстративні матеріали (за наявності).

3. Електронне видання описів до патентів України на винаходи (корисні моделі)

Електронне видання (на оптичному носії) описів до патентів України на винаходи (корисні моделі) включає в структурованому вигляді таку інформацію: бібліографічні дані та реферат трьома мовами (українською, російською та англійською), формули та тексти описів до патентів на винаходи (корисні моделі) українською мовою.

V. Міжнародні класифікації чинних редакцій у перекладі українською мовою

1. Друковані видання

1. Текст чинної редакції Міжнародної класифікації промислових зразків (Локарнська класифікація) як переклад з англійської мови.

Видається з дотриманням структури чинної редакції цієї класифікації, виданої мовою оригіналу.

2. Українськомовна чинна редакція Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація).

Видається з дотриманням структури чинної редакції цієї класифікації, виданої мовою оригіналу.

2. Електронні видання

1. Чинна українська версія Міжнародної патентної класифікації.

Видається з дотриманням структури чинної редакції цієї класифікації, виданої мовою оригіналу.

2. Текст чинної редакції Міжнародної класифікації промислових зразків (Локарнська класифікація) українською мовою як переклад з англійської мови.

Видається з дотриманням структури чинної редакції цієї класифікації, виданої мовою оригіналу.

3. Українськомовна чинна редакція Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація).

Видається з дотриманням структури чинної редакції цієї класифікації, виданої мовою оригіналу.

VI. Річний звіт

Офіційне щорічне друковане та електронне видання, що містить відомості про діяльність Мінекономрозвитку, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її управління; про законодавче забезпечення процедури набуття, здійснення та захисту прав інтелектуальної власності в Україні; про реєстрації прав на об’єкти права інтелектуальної власності; про інформаційне забезпечення діяльності у сфері правової охорони інтелектуальної власності; про міжнародне співробітництво; про підвищення кваліфікації фахівців у сфері правової охорони інтелектуальної власності.

VII. Статистичний збірник "Промислова власність у цифрах"

У статистичному збірнику "Промислова власність у цифрах" висвітлюються статистичні дані щодо об’єктів промислової власності, показники винахідницької активності наукових установ академічного профілю та навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, а також основні результати діяльності Мінекономрозвитку та Інституту за вказаний період.

VIII. Порядок підготовки офіційного бюлетеня "Промислова власність" до публікації

1. Загальні вимоги до подання відомостей в офіційному бюлетені

1.2. У кожній книзі офіційного бюлетеня застосовується наскрізна нумерація сторінок в межах кожного розділу.

На обкладинці кожної книги офіційного бюлетеня вказується його назва, порядковий номер, рік публікації, номер книги, повне найменування засновника.

На внутрішній стороні обкладинки кожної книги зазначаються коди для ідентифікації бібліографічних даних (далі - коди ІНІД) згідно зі стандартами BOIB ST.9 (для книги 1), ST.60 та ST.80 (для книги 2) відповідно до переліку, наведеного в додатку 1.

Титульна сторінка кожної книги повинна містити Державний Герб України, повне найменування засновника, назву, номер та дату публікації офіційного бюлетеня, номер книги та перелік об’єктів промислової власності, відомості про які публікуються в ній, дату, з якої видається офіційний бюлетень. На титульній сторінці відтворюється емблема офіційного бюлетеня у вигляді мапи України із зазначенням місця і року видання та найменування бюлетеня. Розміщуються зазначені відомості за формами, наведеними в додатках 2, 3.

1.3. У розділі "Офіційні повідомлення" книги 1 та 2 офіційного бюлетеня публікуються офіційно оприлюднені нормативно-правові акти України у сфері правової охорони інтелектуальної власності, тексти міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, офіційні документи BOIB, відомості про представників у справах інтелектуальної власності тощо.

1.4. У розділах "Відомості про заявки на винаходи", "Відомості про видачу патентів України на винаходи" та "Відомості про видачу патентів України на корисні моделі" зазначені відомості упорядковуються за розділами Міжнародної патентної класифікації (далі - МПК) та містять бібліографічні дані, які публікуються за формами, наведеними в додатках 4, 5.

1.5. У розділі "Відомості про реєстрацію топографій інтегральних мікросхем" зазначені відомості упорядковуються за реєстраційними номерами у порядку їх зростання та містять бібліографічні дані, які публікуються за формою, наведеною в додатку 6.

1.6. У розділі "Покажчики" книги 1 офіційного бюлетеня публікуються нумераційні та систематичні покажчики за формами, наведеними відповідно в додатках 7, 8. Систематичні покажчики упорядковуються за індексами МПК та подаються згідно з вимогами до написання коду (51), наведеними в пункті 2.3.1 Частини II.

1.7. У розділі "Сповіщення" книги 1 публікуються сповіщення щодо патентів на винаходи, патентів (деклараційних патентів) на корисні моделі та реєстрацій топографій ІМС відповідно до переліків та змісту сповіщень, наведених у додатках 9-11.

1.8. У розділі "Відомості про видачу патентів України на промислові зразки" зазначені відомості упорядковуються за номерами патентів у порядку їх зростання та містять бібліографічні дані та зображення (комплект зображень) промислових зразків (варіантів) у чорно-білому виконанні, які публікуються за формою, наведеною в додатку 12.

1.9. У розділі "Відомості про видачу свідоцтв України на знаки для товарів і послуг" зазначені відомості упорядковуються за номерами свідоцтв, у порядку їх зростання, та містять бібліографічні дані та зображення знаків у чорно-білому виконанні, які публікуються за формою, наведеною в додатку 13.

1.10. У розділі "Відомості про знаки, зареєстровані відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та/або Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, яким надана охорона в Україні" зазначені відомості упорядковуються за номерами міжнародних реєстрацій у порядку їх зростання та містять бібліографічні дані та зображення знаків у чорно-білому виконанні, які публікуються за формою, наведеною в додатку 14.

На початку цього розділу публікується загальна інформація щодо міжнародних реєстрацій знаків, яким надана охорона в Україні, у редакції, наведеній у додатку 15, та зазначається перелік кодів ІНІД, за якими подаються відомості.

1.11. У розділі "Відомості про добре відомі знаки в Україні" зазначені відомості упорядковуються за датою набрання чинності рішенням, яким визнано, що знак став добре відомим в Україні, у хронологічному порядку та містять бібліографічні дані та зображення знаків у чорно-білому виконанні, які публікуються за формою, наведеною в додатку 16.

1.12. У розділі "Відомості про заявки на реєстрацію кваліфікованих зазначень походження товарів та/або права на використання кваліфікованих зазначень походження товарів" зазначені відомості упорядковуються за номерами заявок на реєстрацію кваліфікованих зазначень походження (далі - КЗП) товарів та/або права на використання КЗП товарів у порядку їх зростання та містять бібліографічні дані та інші відомості, що визначають обсяг заявленої правової охорони, які публікуються за формою, наведеною в додатку 17.

1.13 У розділі "Відомості про реєстрацію кваліфікованих зазначень походження товарів" зазначені відомості упорядковуються за номерами реєстрацій КЗП товарів у порядку їх зростання та містять бібліографічні дані та інші відомості, що визначають обсяг правової охорони, які публікуються за формою, наведеною в додатку 18.

1.14. У розділі "Відомості про реєстрацію права на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів" зазначені відомості упорядковуються за номерами свідоцтв на право використання зареєстрованих КЗП товарів у порядку їх зростання та містять бібліографічні дані та інші відомості, що визначають обсяг правової охорони, що надається реєстрацією права на використання зареєстрованих КЗП товарів, які публікуються за формою, наведеною в додатку 19.

1.15. У розділі "Покажчики" книги 2 офіційного бюлетеня публікуються нумераційні та систематичні покажчики за формами, наведеними відповідно в додатках 20, 21. Систематичний покажчик щодо промислових зразків упорядковується за класами Міжнародної класифікації промислових зразків (далі - МКПЗ) і подається згідно з відповідними вимогами до написання коду (51), наведеними в пункті 2.3.2 Частини II. Систематичні покажчики щодо знаків для товарів і послуг та міжнародних реєстрацій знаків, яким надано охорону в Україні, упорядковуються за класами Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), де у відповідній графі зазначається лише номер класу.

1.16. У розділі "Сповіщення" книги 2 офіційного бюлетеня публікуються сповіщення щодо промислових зразків, знаків для товарів і послуг, міжнародних реєстрацій знаків, зазначення походження товарів відповідно до переліків та змісту сповіщень, наведених у додатках 22-25.

1.17. У розділах "Кольорові зображення промислових зразків" та "Кольорові зображення знаків для товарів і послуг" публікуються зображення (комплект зображень) промислових зразків (варіантів), у кольоровому виконанні, та зображення знаків для товарів і послуг у кольоровому виконанні. Інформація подається у дві колонки із зазначенням номера патенту або номера свідоцтва. На початку розділу "Кольорові зображення промислових зразків" надається інформація в такій редакції "Процес виконання кольорової копії зображення промислового зразка не дозволяє у всіх випадках точно відобразити всі відтінки кольору". На початку розділу "Кольорові зображення знаків для товарів і послуг" надається інформація в такій редакції "Процес виконання кольорової копії зображення знака для товарів і послуг не дозволяє у всіх випадках точно відобразити всі відтінки кольору".

2. Загальні вимоги до електронного видання офіційного бюлетеня

2.1. Електронне видання за змістом відповідає друкованому виданню офіційного бюлетеня та формується згідно з пунктами 2.1.1-2.1.16 Частини II, за виключенням розділів друкованого видання офіційного бюлетеня "Кольорові зображення промислових зразків" та "Кольорові зображення знаків для товарів і послуг".

Кольорові зображення промислових зразків публікуються безпосередньо під кодом ІНІД (55). Кольорові зображення знаків для товарів і послуг публікуються безпосередньо під кодом ІНІД (540).

Номер та рік публікації зазначаються відповідно до друкованого видання офіційного бюлетеня.

2.2. Електронне видання має інтегровану пошукову систему (оболонка представлена українською, російською та англійською мовами), яка забезпечує можливість здійснення предметного (тематичного), іменного, нумераційного пошуків, а також пошуку за ключовими словами в бібліографічних даних винаходів (корисних моделей).

3. Вимоги до змісту та написання бібліографічних даних стосовно об’єктів права інтелектуальної власності в офіційному бюлетені

3.1. Написання бібліографічних даних стосовно винаходів (корисних моделей)

Коди ІНІД
відповідно
до стандарту
BOIB ST.9

Визначення кодів ІНІД

Вимоги до написання

(11)

Номер патенту
Номер деклараційного патенту

Зазначається номер патенту, що є номером реєстрації.
Наприклад: для патенту - 39956, для деклараційного патенту на винахід - 31145 А

(21)

Номер заявки

Для заявок, поданих до 2000 року, застосовуються восьмизначні номери заявок. Перші дві цифри - останні цифри року подання заявки, 3-я та 4-а цифри - порядковий номер місяця подання заявки, останні цифри - порядковий номер заявки у вказаному році її подання з нулями перед значущими цифрами. Наприклад: 93042484
У разі, якщо порядковий номер заявки у році її подання більше ніж 4-й знаки, загальна кількість знаків у номері заявки може дорівнювати 9-й.
Для заявок, поданих з 01.01.2000 до 01.01.2005, застосовуються десятизначні номери заявок. Перші чотири цифри означають рік подання заявки, 5-а та 6-а - місяць подання заявки, останні цифри - порядковий номер заявки у вказаному році її подання з нулями перед значущими цифрами.
Наприклад: 2000115148
У разі, якщо порядковий номер заявки у році її подання більше ніж 4-й знаки, загальна кількість знаків у номері заявки може дорівнювати 11-и.
Для нумерації заявок, поданих з 01.01.2005, застосовується десятизначна послідовність з буквеною ідентифікацією типу об’єкта промислової власності. Перший знак - латинська літера, решта знаків - цифри, з яких перші чотири цифри - позначення року подання, наступні п’ять є порядковим номером заявки у вказаному році її подання з нулями перед значущими цифрами. Позначення року відокремлюється пробілом від позначення типу об’єкта промислової власності та від порядкового номера заявки. Для заявки на винахід використовується літера а.
Наприклад: а 2005 01987 Для заявки на корисну модель використовується літера u.
Наприклад: u 2005 01987

(22)

Дата подання заявки

Дата зазначається відповідно до стандарту BOIB 8T. 2 арабськими цифрами в один рядок у такій послідовності: число, місяць, рік. Число і місяць проставляються двома парами цифр, розділених крапкою; рік - чотирма цифрами, крапка наприкінці не ставиться.
Наприклад: 12.03.2004

(23)

Інші дати

Див. пояснення до коду (22)

(24)

Дата, з якої є чинними права на винахід (корисну модель)

Див. пояснення до коду (22)

(30)

Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції

Зазначаються номер та дата подання попередньої (пріоритетної) заявки, код держави публікації. Запис здійснюється в один рядок. Позначення дати подання попередньої заявки відокремлюється пробілом від номера заявки та коду держави.
Наприклад: 98118992.1 12.03.2004 US

(31)

Номер попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції

Зазначається номер заявки відповідно до даних, наведених у матеріалах заявки, які подано заявником.
Наприклад: 98118992.1

(32)

Дата подання попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції

Див. пояснення до коду (22)

(33)

Двобуквений код держави-учасниці Паризької конвенції

Зазначається двома великими літерами латинської абетки відповідно до стандарту BOIB ST.3.
Наприклад: US

(41)

Дата публікації відомостей про заявку та номер бюлетеня

Зазначається дата публікації відповідно до пояснень до коду (22) та номер бюлетеня, який складається із скорочення "Бюл." та власне номера.
Наприклад: 05.02.2002 Бюл. № 3

(46)

Дата публікації відомостей про видачу патенту (деклараційного патенту) та номер бюлетеня

Див. пояснення до коду (41)

(51)

Індекс (індекси)
Міжнародної патентної класифікації (МПК)

У разі класифікування тільки за основними групами зазначаються в один рядок абревіатура МПК та (у дужках) покажчик поточної версії МПК (рік, місяць). У наступних рядках надаються безпосередньо класифікаційні індекси за основними групами. У разі класифікування за повним текстом МПК, безпосередньо після зазначення класифікаційного індексу (у тому самому рядку у дужках) зазначається дата запровадження цього індексу (рік, місяць).
Для зазначення класифікаційного індексу, у разі класифікування за основними групами, використовується пряме накреслення; у разі класифікування за повним текстом МПК, - курсив.
Індекси, що характеризують інформацію про винахід, надаються напівжирним шрифтом, додаткову інформацію - звичайним шрифтом. Дані записуються у табличній формі.
Наприклад: МПК (2012.01)
А61К 31/00
А61Р 31/00
А61К 31/57 (2008.01)
А6ІР 15/18 (2009.01)

(54)

Назва винаходу (корисної моделі)

Наводиться великими літерами української абетки та великими або малими літерами латинської чи грецької абеток (не допускається заміна апострофа лапками).
Наприклад: СПОСІБ РОЗКИСЛЕННЯ СТАЛІ

(57)

Формула винаходу (корисної моделі)

У друкованому виданні формула винаходу (корисної моделі) надається у дві колонки

(62)

Номер та дата подання попередньої заявки, з якої виділено заявку, позначену кодом (21)

Номер заявки зазначається відповідно до даних попередньої заявки, через кому наводиться дата подання. згідно з поясненнями до коду (22). Наприклад: а 2005 05022, 19.03.2005

(66)

Номер (номери) та дата (дати) подання попередньої (попередніх) заявки (заявок), діловодство за якою (якими) припинено

Див. пояснення до коду (62)

(71)

Ім’я або повне найменування заявника (заявників)

Наводиться великими літерами української абетки із зазначенням у дужках коду держави відповідно до стандарту BOIB ST.3.
Наприклад: КЕСАРІВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ГЕОРГІЙОВИЧ (UA), ЦВИК СТЕПАН-ЛЕВКО ІЛЬКОВИЧ (UA)

(72)

Ім’я винахідника (винахідників)

Перша літера прізвища, імені та по батькові зазначається великою літерою, всі наступні літери - малими літерами. У подвійному прізвищі та імені іноземного винахідника друге ім’я наводиться з великої літери. Не допускається заміна апострофа лапками. Після повного імені винахідника зазначається код держави відповідно до стандарту BOIB ST.3.
Наприклад: Марценюк Олександр Степанович (UA)

(73)

Ім’я або повне найменування та адреса власника (власників) патенту (деклараційного патенту), двобуквений код держави

Ім’я або повне найменування власника (власників) патенту (деклараційного патенту) зазначаються згідно з поясненнями до коду (71). Їх адреса наводиться відповідно до Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 270.
Наприклад: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ - СХІДНА УКРАЇНА"
вул. Войкова, 1-а, м. Харків, 61036 (UA)
БАСФ АКЦІЄНГЕЗЕЛЬШАФТ
D-67056 Ludwigshafen, Germany (DE)

(85)

Дата переходу міжнародної заявки до національної фази відповідно до Договору про патентну кооперацію

Див. пояснення до коду (22)

(86)

Номер та дата подання міжнародної заявки, поданої відповідно до Договору про патентну кооперацію

Номер записується в рядок без пробілів. Через кому наводиться дата подання міжнародної заявки. Дата зазначається згідно з поясненнями до коду (22). Наприклад:
PCT/EP95/02490, 26.06.95
PCT/EP2003/012273, 04.11.2003

3.2. Написання бібліографічних даних стосовно промислових зразків

Коди ІНІД
відповідно
до стандарту
BOIB ST.80

Визначення кодів ІНІД

Вимоги до написання

(11)

Номер патенту

Зазначається номер патенту, що є номером реєстрації.
Наприклад: 10771

(18)

Очікувана дата закінчення строку дії (продовження)

Дата зазначається відповідно до стандарту BOIB ST.2 арабськими цифрами в один рядок у такій послідовності: число, місяць, рік. Число і місяць проставляються двома парами цифр, розділених крапкою; рік - чотирма цифрами, крапка наприкінці не ставиться.
Наприклад: 05.02.2002

(21)

Номер заявки

Для нумерації заявок, поданих з 01.01.2005, застосовується десятизначна послідовність з буквеною ідентифікацією типу об’єкта промислової власності. Перший знак - латинська літера 8, решта знаків - цифри, з яких перші чотири цифри - позначення року подання, наступні п’ять є порядковим номером заявки у вказаному році її подання з нулями перед значущими цифрами. Позначення року відокремлюється пробілом від позначення типу об’єкта промислової власності та від порядкового номера заявки.
Наприклад: s 2005 01244

(22)

Дата подання заявки

Див. пояснення до коду (18)

(23)

Дата виставкового пріоритету

Див. пояснення до коду (18)

(24)

Дата, з якої є чинними права на промисловий зразок

Див. пояснення до коду (18)

(28)

Кількість заявлених варіантів

Зазначається кількість заявлених варіантів.
Наприклад: два варіанти

(30)

Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції

Зазначаються номер та дата подання попередньої (пріоритетної) заявки, код держави публікації. Запис здійснюється в один рядок. Позначення дати подання попередньої заявки відокремлюється пробілом від номера заявки та коду держави.
Наприклад: 2011500953 21.03.2011 RU

(31)

Номер попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції

Зазначається номер заявки відповідно до даних, наведених у матеріалах заявки, які подано заявником. Наприклад: 2011500953

(32)

Дата подання попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції

Див. пояснення до коду (18)

(33)

Двобуквений код держави-учасниці Паризької конвенції

Зазначається двома великими літерами латинської абетки відповідно до стандарту BOIB ST.3.
Наприклад: RU

(45)

Дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня

Зазначається дата публікації відповідно до пояснень до коду (18) та номер бюлетеня, який складається із скорочення "Бюл." та власне номера.
Наприклад: 03.01.2001 Бюл. № 1

(51)

Клас(и) Міжнародної класифікації промислових зразків

Зазначаються в один рядок абревіатура МКПЗ та після пробілу - клас.
Наприклад: МКПЗ 11-05

(54)

Назва промислового зразка

Наводиться великими літерами української або латинської абеток (не допускається заміна апострофа лапками).
Наприклад: ПИЛОВОЛОГОЗАХИЩЕНИЙ КОМП’ЮТЕР

(55)

Зображення промислового зразка та вказівка відносно кольорів

Відтворюється чорно-біле зображення промислових зразків (за необхідності здійснюється масштабування зображення), а також здійснюється їх нумерація. Зображення, що подаються в комплекті, мають наскрізну нумерацію в межах варіанту. Номери зазначаються арабськими цифрами до двох знаків з крапкою.
Наприклад: 1.1, 1.2, 1.3 - для першого варіанту, 2.1, 2.2, 2.3 - для другого варіанту.
Зображення варіантів промислового зразка, що представлені одним видом, мають наскрізну нумерацію в межах виду.
Наприклад: 1.1, 2.1, 3.1.
Зазначення відносно кольорів здійснюється малими літерами української абетки.
Наприклад: 1-й варіант - жовтий, зелений, червоний, синій; 2-й варіант - салатний, зелений, жовтий.
У разі наявності кольорової копії під чорно-білим зображенням промислових зразків наводиться відповідне посилання.
Наприклад: Дивись кольорову копію з оригіналу зображення промислового зразка в кінці бюлетеня

(58)

Дата запису про здійснення будь-якої дії стосовно реєстрації

Див. пояснення до коду (18)

(62)

Номер та дата подання попередньої заявки, з якої виділено заявку, позначену кодом (21)

Номер заявки зазначається відповідно до даних попередньої заявки, через кому наводиться дата подання, згідно з поясненнями до коду (18). Наприклад: s 2011 00475, 19.03.2005

(72)

Ім’я автора (авторів)

Перша літера прізвища, імені та по батькові зазначається великою літерою, всі наступні літери - малими літерами. У подвійному прізвищі та імені іноземного винахідника друге ім’я наводиться з великої літери. Не допускається заміна апострофа лапками. Після повного імені винахідника зазначається код держави відповідно до стандарту BOIB ST.3.
Наприклад: Марценюк Олександр Степанович (UA)

(73)

Ім’я або повне найменування власника (власників) патенту, його адреса та двобуквений код держави

Ім’я або повне найменування власника (власників) патенту (деклараційного патенту) наводиться великими літерами української абетки. їх адреса наводиться відповідно до Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 270.
Наприклад: ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОТОРУС" вул. Філатова, 27, м. Херсон, 73000 (UA)
ХОНДА МОТОР КО., ЛТД 1-1ё, Мінамі-Асяма 2-Чоме, Мінато-ку, Токіо, Японія (JP)

3.3. Написання бібліографічних даних стосовно знаків для товарів і послуг

Коди ІНІД
відповідно
до стандарту
BOIB ST.60

Визначення кодів ІНІД

Вимоги до написання

(100)

Номер свідоцтва СРСР

Зазначається номер свідоцтва, що є номером реєстрації.
Наприклад: 54074

(111)

Номер свідоцтва

Див. пояснення до коду (100)

(141)

Дата припинення дії свідоцтва

Дата зазначається відповідно до стандарту BOIB ST.2 арабськими цифрами в один рядок у такій послідовності: число, місяць, рік. Число і місяць проставляються двома парами цифр, розділених крапкою; рік - чотирма цифрами, крапка наприкінці не ставиться. Наприклад: 18.09.2005

(151)

Дата реєстрації знака

Див. пояснення до коду (141)

(156)

Дата продовження строку дії свідоцтва

Див. пояснення до коду (141)

(181)

Очікувана дата закінчення строку дії (продовження)

Див. пояснення до коду (141)

(186)

Очікувана дата строку продовження дії свідоцтва

Див. пояснення до коду (141)

(210)

Номер заявки

Для заявок, поданих до 2000 року, застосовуються восьмизначні номери заявок. Перші дві цифри - останні цифри року подання заявки, 3-я та 4-а цифри - порядковий номер місяця подання заявки, останні цифри - порядковий номер заявки у вказаному році її подання з нулями перед значущими цифрами.
Наприклад: 93042484
Для заявок, поданих з 01.01.2000 до 01.01.2005, застосовуються десятизначні номери заявок. Перші чотири цифри означають рік подання заявки, 5-а та 6-а - місяць подання заявки, останні цифри - порядковий номер заявки у вказаному році її подання з нулями перед значущими цифрами.
Наприклад: 2000115148
Для нумерації заявок, поданих з 01.01.2005, застосовується десятизначна послідовність з буквеною ідентифікацією типу об’єкта промислової власності. Перший знак - латинська літера m, решта знаків - цифри, з яких перші чотири цифри - позначення року подання, наступні п’ять є порядковим номером заявки у вказаному році її подання з нулями перед значущими цифрами. Позначення року відокремлюється пробілом від позначення типу об’єкта промислової власності та від порядкового номера заявки.
Наприклад: m 2005 05022

(220)

Дата подання заявки

Дивись пояснення до коду (141)

(230)

Дані про виставковий пріоритет

Зазначається дата проведення виставки та код держави, де відбулась виставка. Ці дані зазначаються в один рядок та відокремлюються пробілом. Дата зазначається відповідно до пояснень до коду (141), код держави зазначається відповідно до стандарту BOIB ST.3. Наприклад: 02.09.96 UA

(300)

Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції

Зазначаються номер та дата подання попередньої (пріоритетної) заявки, код держави публікації. Запис здійснюється в один рядок. Позначення дати подання попередньої заявки відокремлюється пробілом від номера заявки та коду держави. Наприклад: 1990522 07.12.2000 ЕМ, 76/080,403 29.06.2000 US

(310)

Номер попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції

Зазначається номер заявки відповідно до даних, наведених у матеріалах заявки, які подано заявником. Наприклад: 190522

(320)

Дата подання попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції

Див. пояснення до коду (141)

(330)

Двобуквений код держави-учасниці Паризької конвенції чи регіональної організації, до якої подана попередня заявка

Зазначається двома великими літерами латинської абетки відповідно до стандарту BOIB ST.3.
Наприклад: СА

(450)

Дата публікації та номер бюлетеня

Зазначається дата публікації відповідно до пояснень до коду (141) та номер бюлетеня, який складається із скорочення "Бюл." та власне номера.
Наприклад: 03.06.2001 Бюл. № 5

(511)

Клас(и) Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та перелік товарів і послуг

Зазначається (зазначаються) в один рядок клас(и) МКТП та після двокрапки наводиться перелік товарів і послуг. Наприклад: Кл. 2: Барвники. Кл. 5: Фармацевтичні препарати для лікування людей; сільськогосподарські хімікати, спеціальні хімікати.

(526)

Вилучення з охорони окремих елементів знаків

Зазначаються дані, надані експертом

(540)

Зображення знака

Відтворюється чорно-біле зображення знака (за необхідності здійснюється масштабування зображення). У разі наявності кольорової копії під чорно-білим зображенням знака наводиться відповідне посилання.
Наприклад: Дивись кольорову копію з оригіналу зображення знака в кінці бюлетеня

(551)

Зазначення того, що знак є колективним

Див. пояснення до коду (526)

(554)

Зазначення того, що знак об’ємний (тривимірний)

Див. пояснення до коду (526)

(555)

Зазначення того, що знак є голографічним

Див. пояснення до коду (526)

(556)

Зазначення того, що знак звуковий

Див. пояснення до коду (526)

(558)

Зазначення того, що знак складається виключно з одного або декількох кольорів

Див. пояснення до коду (526)

(580)

Дата запису будь-якої дії стосовно реєстрації знака

Див. пояснення до коду (141)

(591)

Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

Наводиться малими літерами української абетки через кому. Наприклад: чорний, білий, блакитний

(641)

Номер (номери) та дата (дати) реєстрації заявок, пов’язаних у правовому відношенні

Номер заявки зазначається відповідно до даних заявки, пов’язаної у правовому відношенні, через кому наводиться дата реєстрації, згідно з поясненнями до коду (141). Наприклад: 2000030810, 01.03.2000

(646)

Номер (номери) та дата (дати) інших реєстрацій знака, пов’язаних у правовому відношенні

Номер реєстрації зазначається відповідно до даних реєстрацій знака, пов’язаних у правовому відношенні реєстрацій знака, через кому наводиться дата реєстрації, згідно з поясненнями до коду (141). Наприклад: 32348, 16.06.2003

(700)

Повне найменування та адреса осіб, які мають право використовувати колективний знак

Повне найменування наводиться великими літерами української абетки. Адреса наводиться відповідно до Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 270.
Наприклад: ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОТОРУС", вул. Героїв Сталінграда, 7-а, кв. 129, м. Київ, 03210

(732)

Ім’я або повне найменування та адреса власника (власників) свідоцтва

Ім’я (повне найменування) наводиться великими літерами української абетки. Адреса наводиться згідно з поясненнями до коду (700).
Наприклад: СНЄГУРОВ ОЛЕГ СТАНІСЛАВОВИЧ, вул. Героїв Сталінграда, 7-а, кв. 129, м. Київ, 03210 Ципла Лтд Мумбаі Централ, Мумбаї, 400 008, Індія (IN)

(770)

Ім’я або повне найменування та адреса попереднього власника (у разі зміни суб’єкта права власності), двобуквений код держави для іноземного власника

Ім’я або повне найменування та адреса попереднього власника зазначаються згідно з поясненнями до коду (732). Після адреси у дужках зазначається код держави відповідно до стандарту BOIB ST.3 (для іноземного власника).
Наприклад: БРІТІШ АМЕРІКАН ТОБАККО (ІНВЕСТМЕНТС) ЛІМІТЕД Глоуб Хаус, 1 Уотер Стріт, Лондон WC2R3LA, Велика Британія (GB)

3.4. Написання бібліографічних даних стосовно топографій інтегральних мікросхем

Назви елементів бібліографічних даних

Вимоги до написання

Номер реєстрації, який є номером свідоцтва

Зазначається номер свідоцтва, що є номером реєстрації. Наприклад: 10

Дата реєстрації

Дата зазначається відповідно до стандарту BOIB ST. 2 арабськими цифрами в один рядок у такій послідовності: число, місяць, рік. Число і місяць проставляються двома парами цифр, розділених крапкою; рік - чотирма цифрами, крапка наприкінці не ставиться. Наприклад: 25.04.2008

Номер заявки

Для нумерації заявок, поданих з 01.01.2005, застосовується десятизначна послідовність з буквеною ідентифікацією типу об’єкта промислової власності. Перший знак - латинська літера t, решта знаків - цифри, з яких перші чотири цифри - позначення року подання, наступні п’ять є порядковим номером заявки у вказаному році її подання з нулями перед значущими цифрами. Позначення року відокремлюється пробілом від позначення типу об’єкта промислової власності та від порядкового номера заявки.
Наприклад: t 2007 00008

Дата подання заявки

Див. пояснення до елементу бібліографічних даних "дата реєстрації"

Дата першого використання топографії ІМС

Див. пояснення до елементу бібліографічних даних "дата реєстрації"

Дата, з якої набирають чинності права, що засвідчуються свідоцтвом

Див. пояснення до елементу бібліографічних даних "дата реєстрації"

Заявник (заявники)

Ім’я або повне найменування заявника наводиться великими літерами української абетки.
Наприклад: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВО "КРИСТАЛ"

Автор (автори)

Перша літера прізвища, імені та по батькові зазначається великою літерою, всі наступні літери - малими літерами. Після адреси зазначається код держави відповідно до стандарту BOIB ST.3.
Наприклад: Ткаченко Володимир Олександрович (UA)

Власник (власники), адреса, код держави

Ім’я або повне найменування власника свідоцтва зазначається згідно з поясненнями до елементу бібліографічних даних "заявник". Адреса наводиться відповідно до Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 270. Після адреси зазначається код держави відповідно до стандарту BOIB ST.3.
Наприклад: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВО "КРИСТАЛ"? Залізничне шосе, 57, м. Київ, 01103 (UA)

Назва топографії ІМС

Наводиться великими літерами української абетки.
Наприклад: ЗАХИСНИЙ ПРИСТРІЙ

Адреса для листування

Адреса наводиться відповідно до Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 270.
Наприклад: Харківське шосе, 6-а, м. Полтава, 36008

Реферат

Наводиться літерами української абетки.

3.5. Написання бібліографічних даних стосовно кваліфікованих зазначень походження товарів

Назви елементів бібліографічних даних

Вимоги до написання

Номер заявки

Для нумерації заявок, поданих з 01.01.2005, застосовується десятизначна послідовність з буквеною ідентифікацією типу об’єкта промислової власності. Перший знак - латинська літера i, решта знаків - цифри, з яких перші чотири цифри - позначення року подання, наступні п’ять є порядковим номером заявки у вказаному році її подання з нулями перед значущими цифрами. Позначення року відокремлюється пробілом від позначення типу об’єкта промислової власності та від порядкового номера заявки.
Наприклад: i 2009 00001

Дата подання заявки

Дата зазначається відповідно до стандарту BOIB ST.2 арабськими цифрами в один рядок у такій послідовності: число, місяць, рік. Число і місяць проставляються двома парами цифр, розділених крапкою; рік - чотирма цифрами, крапка наприкінці не ставиться.
Наприклад: 23.01.2009

Номер реєстрації

Зазначається номер реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару.
Наприклад: 3

Дата реєстрації

Зазначається дата реєстрації кваліфікованого зазначення походження товарів або дата реєстрації права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару.

Номер свідоцтва

Зазначається номер свідоцтва, який складається з номера реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару і номера свідоцтва у порядку його видачі, що зазначається через нахильну риску після номера реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару.
Наприклад: 12/01

Дата публікації відомостей про заявку та номер бюлетеня

Дата зазначається відповідно до стандарту BOIB ST.2 арабськими цифрами в один рядок у такій послідовності: число, місяць, рік. Число і місяць проставляються двома парами цифр, розділених крапкою; рік - чотирма цифрами, крапка наприкінці не ставиться. Номер бюлетеня складається із скорочення "Бюл." та власне номера.
Наприклад: 10.02.2011 Бюл. № 3

Зареєстроване кваліфіковане зазначення походження товару

Зазначається кваліфіковане зазначення походження товару згідно з документами, що передані на публікацію

Кваліфікація кваліфікованого зазначення походження товару

Зазначається кваліфікація кваліфікованого зазначення походження товару згідно з документами, що передані на публікацію

Назва товару, для якого заявляється на реєстрацію назва місця походження товару чи географічне зазначення походження товару (для якого реєструється кваліфіковане зазначення походження товару або для якого зареєстровано кваліфіковане зазначення походження товару)

Відповідні бібліографічні дані вибираються залежно від відомостей, що публікуються

Опис основних особливих властивостей, певних якостей (репутації) або інших характеристик товару

Опис основних особливих властивостей, певних якостей (репутації) або інших характеристик товару зазначається згідно з документами, що передані на публікацію

Межі географічного місця, з яким пов’язуються особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики товару

Межі географічного місця, з яким пов’язуються особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики товару, зазначається згідно з документами, що передані на публікацію

Умови використання кваліфікованого зазначення походження товару (на етикетці та при маркуванні товару)

Умови використання кваліфікованого зазначення походження товару зазначаються згідно з документами, що передані на публікацію

Відомості про заявника

Ім’я або повне найменування заявника наводиться великими літерами української абетки.
Наприклад: ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФІРМА "Т.С.Б.", вул. Помірецька, 74, м. Трускавець, Львівська область, 82200

Відомості про особу, якій надається право на
використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару

Див. пояснення до елементу бібліографічних даних "відомості про заявника". Після адреси зазначається код держави відповідно до стандарту BOIB ST.3.
Наприклад: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХМЕЛЬНИЦЬКА УНІВЕРСАЛЬНА КОМПАНІЯ", вул. Гагаріна, 5, м. Хмельницький, 29000 (UA)

4. Вимоги до оформлення офіційного бюлетеня

4.1. Текст офіційного бюлетеня друкується на папері формату A4 (210 x 297 міліметрів), орієнтація сторінок - книжкова.

При цьому верхнє поле становить 30 міліметрів, нижнє - 27 міліметрів, поле зліва - 20 міліметрів, справа - 20 міліметрів.

Відстань між лінією верхнього колонтитула та верхньою частиною нижнього колонтитула становить 245 міліметрів ± 2 міліметри.

Титульні сторінки офіційного бюлетеня друкуються з використанням гарнітури Times New Roman, основна частина - Arial.

Колонтитули друкуються з використанням гарнітури Arial, для верхнього колонтитула використовується шрифт розміром 9 друкарських пунктів, для нижнього - 8 друкарських пунктів.

Текст основної частини офіційного бюлетеня друкується через 1 міжрядковий інтервал та без відступів.

Основний текст офіційного бюлетеня друкується у дві колонки шириною 80 міліметрів, відстань між колонками - 10 міліметрів. Текст у покажчиках друкується у три колонки шириною 53 міліметри, відстань між колонками - 5 міліметрів.

4.2. Перелік кодів ІНІД на внутрішній стороні обкладинки кожної книги (див. додаток 1) друкується з використанням гарнітури Times New Roman. Заголовок до переліку друкується великими літерами шрифтом розміром 11 друкарських пунктів. Основний текст переліку друкується малими літерами шрифтом розміром 10 друкарських пунктів у дві колонки на ширину сторінки.

4.3. На титульній сторінці кожної книги (див. додатки 2, 3) назва видавця друкується малими літерами (крім першої літери назви) напівжирним шрифтом розміром 12 друкарських пунктів.

Зображення Державного Герба України друкується чорним кольором, висотою 19,8 міліметрів, шириною 15,6 міліметрів з масштабом 69 %. (вихідний розмір: висота - 28,8 міліметрів, ширина - 25,5 міліметрів).

Заголовок друкується великими літерами напівжирним шрифтом розміром 24 друкарських пункти.

Підзаголовок перший друкується великими літерами шрифтом розміром 17 друкарських пунктів.

Підзаголовок другий друкується малими літерами (крім першої літери підзаголовка) напівжирним шрифтом розміром 17 друкарських пунктів.

Підзаголовок третій та четвертий друкуються малими літерами (крім першої літери підзаголовка) напівжирним шрифтом розміром 11 друкарських пунктів.

Емблема офіційного бюлетеня друкується розміром 23 x 40 міліметрів.

4.4. У розділах "Офіційні повідомлення" книги 1 та книги 2 заголовок друкується великими літерами напівжирним шрифтом розміром 19 друкарських пунктів. Заголовок від основного тексту відокремлюється подвійною розділовою лінією.

4.5. У розділах "Відомості про заявки на винаходи", "Відомості про видачу патентів України на винаходи" та "Відомості про видачу патентів України на корисні моделі" заголовки друкуються великими літерами напівжирним шрифтом розміром 19 друкарських пунктів. Заголовок від основного тексту відокремлюється подвійною розділовою лінією.

Підзаголовки містять назву розділу та індекс МПК, які друкуються малими літерами (крім першої літери підзаголовків) напівжирним шрифтом розміром 12 друкарських пунктів.

У відомостях розділу "Відомості про заявки на винаходи" (див. додаток 4 до Частини II) позначення кодів ІНІД друкуються напівжирним шрифтом розміром 9 друкарських пунктів. Дані, вміщені під кодами ІНІД, друкуються:

(21) - напівжирним шрифтом розміром 12 друкарських пунктів;

(22), (31), (32), (33), (62), (85), (86) - напівжирним шрифтом розміром 9 друкарських пунктів;

(51)- абревіатура МПК та покажчик її поточної версії (рік, місяць) (у разі наявності) - шрифтом розміром 9 друкарських пунктів. Класифікаційний індекс МПК (як зазначено в документах, що передані на публікацію) - напівжирним чи звичайним шрифтом розміром 9 друкарських пунктів з правостороннім розміщенням (накреслення звичайне або курсив);

(71), (54) - великими літерами напівжирним шрифтом розміром 9 друкарських пунктів;

(72) - шрифтом розміром 9 друкарських пунктів.

У відомостях розділів "Відомості про видачу патентів України на винаходи" та "Відомості про видачу патентів України на корисні моделі" (див. додаток 5) позначення кодів ІНІД друкуються напівжирним шрифтом розміром 9 друкарських пунктів. Дані, вміщені під кодами, ІНІД друкуються:

(11) - напівжирним шрифтом розміром 12 друкарських пунктів;

(21) - напівжирним шрифтом розміром 10 друкарських пунктів;

(22) - напівжирним шрифтом розміром 9 друкарських пунктів з правостороннім розміщенням;

(24), (31), (32), (33), (62), (85), (86) - напівжирним шрифтом розміром 9 друкарських пунктів;

(51) - абревіатура МПК та покажчик її поточної версії (рік, місяць) (у разі наявності) - шрифтом розміром 9 друкарських пунктів. Класифікаційний індекс МПК (як зазначено в документах, що передані на публікацію) - напівжирним чи звичайним шрифтом розміром 9 друкарських пунктів з правостороннім розміщенням (накреслення звичайне або курсив);

(73) та (54) - великими літерами напівжирним шрифтом розміром 9 друкарських пунктів;

(72) - шрифтом розміром 9 друкарських пунктів;

(57) - малими літерами (крім перших у реченні) шрифтом розміром 9 друкарських пунктів.

4.6. У розділі "Відомості про реєстрацію топографій інтегральних мікросхем" заголовок друкується великими літерами напівжирним шрифтом розміром 19 друкарських пунктів. Заголовок від основного тексту відокремлюється подвійною розділовою лінією.

У відомостях зазначеного розділу (див. додаток 6) назви елементів бібліографічних даних друкуються малими літерами напівжирним шрифтом розміром 9 друкарських пунктів.

У бібліографічних даних:

номер реєстрації друкується напівжирним шрифтом розміром 12 друкарських пунктів;

дата реєстрації друкується напівжирним шрифтом розміром 9 друкарських пунктів;

номер заявки друкується напівжирним шрифтом розміром 10 друкарських пунктів;

дата подання заявки, дата першого використання топографії ІМС, дата, з якої набирають чинності права, що засвідчуються свідоцтвом, дата публікації відомостей про видачу свідоцтва та номер бюлетеня друкуються шрифтом розміром 9 друкарських пунктів;

ім’я або повне найменування заявника, ім’я автора (авторів) - малими літерами (крім перших літер найменування або прізвища, імені та по батькові) шрифтом розміром 9 друкарських пунктів;

ім’я або повне найменування власника свідоцтва, його адреса, код держави друкуються великими літерами напівжирним шрифтом розміром 9 друкарських пунктів;

назва топографії ІМС друкується великими літерами напівжирним шрифтом розміром 9 друкарських пунктів;

реферат друкується малими літерами шрифтом розміром 9 друкарських пунктів.

4.7. У розділі "Покажчики" книги 1 заголовок друкується великими літерами напівжирним шрифтом розміром 21 друкарський пункт. Заголовок від основного тексту відокремлюється подвійною розділовою лінією.

Підзаголовок друкується великими літерами напівжирним шрифтом розміром 12 друкарських пунктів.

У нумераційному покажчику (див. додаток 7):

текст в таблиці друкується звичайним або напівжирним шрифтом розміром 8 друкарських пунктів, накреслення звичайне або курсив;

текст у "шапці" таблиці друкується малими літерами шрифтом розміром 8 друкарських пунктів.

У систематичному покажчику (див. додаток 8):

текст в таблиці друкується звичайним або напівжирним шрифтом розміром 8 друкарських пунктів, накреслення звичайне або курсив;

текст у "шапці" таблиці друкується малими літерами шрифтом розміром 8 друкарських пунктів.

4.8. У розділі "Відомості про видачу патентів України на промислові зразки" заголовок друкується великими літерами напівжирним шрифтом розміром 19 друкарських пунктів. Заголовок від основного тексту відокремлюється подвійною розділовою лінією.

У відомостях зазначеного розділу позначення кодів ІНІД (див. додаток 12) друкуються напівжирним шрифтом розміром 9 друкарських пунктів. Дані, вміщені під кодами ІНІД, друкуються:

(11) - напівжирним шрифтом розміром 12 друкарських пунктів;

(18) - напівжирним шрифтом розміром 9 друкарських пунктів;

(21) - напівжирним шрифтом розміром 10 друкарських пунктів з правостороннім розміщенням;

(22) - напівжирним шрифтом розміром 9 друкарських пунктів з правостороннім розміщенням;

(23), (24), (31), (32), (33), (62) - напівжирним шрифтом розміром 9 друкарських пунктів;

(54) - великими літерами напівжирним шрифтом розміром 9 друкарських пунктів;

(55) - малими літерами шрифтом розміром 9 друкарських пунктів;

(72), (73) - малими літерами (крім перших літер прізвища, імені та по батькові або найменування) шрифтом розміром 9 друкарських пунктів;

(28) - напівжирним шрифтом розміром 9 друкарських пунктів;

посилання щодо наявності кольорової копії - малими літерами (крім першої літери у посиланні) шрифтом розміром 7 друкарських пунктів.

4.9. У розділі "Відомості про видачу свідоцтв України на знаки для товарів і послуг" заголовок друкується великими літерами напівжирним шрифтом розміром 19 друкарських пунктів. Заголовок від основного тексту відокремлюється подвійною розділовою лінією.

У відомостях зазначеного розділу (див. додаток 13) позначення кодів ІНІД друкуються напівжирним шрифтом розміром 9 друкарських пунктів. Дані, вміщені під кодами ІНІД, друкуються:

(111) - напівжирним шрифтом розміром 12 друкарських пунктів;

(151), (156), (181) - напівжирним шрифтом розміром 9 друкарських пунктів;

(210) - напівжирним шрифтом розміром 10 друкарських пунктів з правостороннім розміщенням;

(220) - напівжирним шрифтом розміром 9 друкарських пунктів з правостороннім розміщенням;

(230), (310), (320), (330) - напівжирним шрифтом розміром 9 друкарських пунктів;

(551), (554), (555), (556), (558), (591) - малими літерами шрифтом розміром 9 друкарських пунктів;

(641), (646) - напівжирним шрифтом розміром 9 друкарських пунктів;

(732) - малими літерами (крім перших літер) напівжирним шрифтом розміром 9 друкарських пунктів;

(540) - посилання щодо наявності кольорової копії - малими літерами (крім першої літери в посиланні) шрифтом розміром 7 друкарських пунктів;

(511) - малими літерами (крім перших у класі МКТП та власне переліку товарів і послуг) шрифтом розміром 9 друкарських пунктів.

4.10. У розділі "Відомості про знаки, зареєстровані відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та/або Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, яким надано охорону в Україні" заголовок друкується великими літерами напівжирним шрифтом розміром 16 друкарських пунктів. Заголовок від основного тексту відокремлюється подвійною розділовою лінією.

Підзаголовок друкується великими літерами напівжирним шрифтом розміром 12 друкарських пунктів.

Текст інформації щодо міжнародних реєстрацій знаків, яким надано охорону в Україні, що публікується в офіційному бюлетені "Промислова власність" (див. додаток 15), друкується малими літерами (крім перших в реченні) шрифтом розміром 9 друкарських пунктів.

У відомостях зазначеного розділу (див. додаток 14) позначення кодів ІНІД друкуються напівжирним шрифтом розміром 9 друкарських пунктів. Дані, вміщені під кодом ІНІД (111), друкуються напівжирним шрифтом розміром 12 друкарських пунктів.

4.11. У розділі "Відомості про добре відомі знаки в Україні" заголовок друкується великими літерами напівжирним шрифтом розміром 19 друкарських пунктів. Заголовок від основного тексту відокремлюється подвійною розділовою лінією.

У відомостях зазначеного розділу (див. додаток 16) назви елементів бібліографічних даних друкуються малими літерами (крім перших у назві елементів бібліографічних даних) напівжирним шрифтом розміром 9 друкарських пунктів. Бібліографічні дані друкуються малими літерами шрифтом розміром 9 друкарських пунктів.

4.12. У розділі "Відомості про заявки на реєстрацію кваліфікованих зазначень походження товарів та/або права на використання кваліфікованих зазначень походження товарів" заголовок друкується великими літерами напівжирним шрифтом розміром 18 друкарських пунктів. Заголовок від основного тексту відокремлюється подвійною розділовою лінією.

У відомостях зазначеного розділу (див. додаток 17) назви елементів бібліографічних даних друкуються малими літерами (крім перших у назві елементів бібліографічних даних) напівжирним шрифтом розміром 9 друкарських пунктів. Бібліографічні дані друкуються малими літерами шрифтом розміром 9 друкарських пунктів.

У бібліографічних даних:

номер заявки друкується напівжирним шрифтом розміром 10 друкарських пунктів;

дата подання друкується напівжирним шрифтом розміром 9 друкарських пунктів;

інші бібліографічні дані друкуються малими літерами шрифтом розміром 9 друкарських пунктів.

4.13. У розділі "Відомості про реєстрацію кваліфікованих зазначень походження товарів" заголовок друкується великими літерами напівжирним шрифтом розміром 18 друкарських пунктів. Заголовок від основного тексту відокремлюється подвійною розділовою лінією.

У відомостях зазначеного розділу (див. додаток 18) назви елементів бібліографічних даних друкуються малими літерами напівжирним шрифтом розміром 9 друкарських пунктів.

У бібліографічних даних:

номер реєстрації друкується напівжирним шрифтом розміром 10 друкарських пунктів;

дата реєстрації друкується напівжирним шрифтом розміром 9 друкарських пунктів;

номер заявки друкується напівжирним шрифтом розміром 10 друкарських пунктів;

дата подання заявки друкується напівжирним шрифтом розміром 9 друкарських пунктів;

дата публікації відомостей про заявку та номер бюлетеня друкується напівжирним шрифтом розміром 9 друкарських пунктів;

зареєстроване кваліфіковане зазначення походження товару друкується напівжирним шрифтом розміром 10 друкарських пунктів;

інші бібліографічні дані друкуються шрифтом розміром 9 друкарських пунктів.

4.14. У розділі "Відомості про реєстрацію права на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів" заголовок друкується великими літерами напівжирним шрифтом розміром 18 друкарських пунктів. Заголовок від основного тексту відокремлюється подвійною розділовою лінією.

У відомостях зазначеного розділу (див. додаток 19) назви елементів бібліографічних даних друкуються малими літерами напівжирним шрифтом розміром 9 друкарських пунктів.

У бібліографічних даних:

номер свідоцтва друкується напівжирним шрифтом розміром 10 друкарських пунктів;

дата реєстрації друкується напівжирним шрифтом розміром 9 друкарських пунктів;

номер заявки друкується напівжирним шрифтом розміром 10 друкарських пунктів;

дата подання заявки друкується напівжирним шрифтом розміром 9 друкарських пунктів;

зареєстроване кваліфіковане зазначення походження товару друкується напівжирним шрифтом розміром 10 друкарських пунктів;

інші бібліографічні дані друкуються шрифтом розміром 9 друкарських пунктів.

4.15. У розділі "Покажчики" книги 2 заголовок друкується великими літерами напівжирним шрифтом розміром 21 друкарський пункт. Заголовок від основного тексту відокремлюється подвійною розділовою лінією.

Підзаголовки нумераційних покажчиків патентів, заявок та систематичного покажчика патентів на промислові зразки друкується великими літерами напівжирним шрифтом розміром 14 друкарських пунктів.

У нумераційному покажчику (див. додаток 20):

текст в таблиці друкується звичайним шрифтом розміром 9 друкарських пунктів, накреслення звичайне;

текст у "шапці" таблиці друкується малими літерами шрифтом розміром 7 друкарських пунктів.

У систематичному покажчику (див. додаток 21):

текст в таблиці друкується звичайним шрифтом розміром 9 друкарських пунктів, накреслення звичайне;

текст у "шапці" таблиці друкується малими літерами шрифтом розміром 7 друкарських пунктів.

Підзаголовки нумераційних покажчиків свідоцтв, заявок та систематичного покажчика свідоцтв на знаки для товарів і послуг друкуються великими літерами напівжирним шрифтом розміром 14 друкарських пунктів.

У нумераційному покажчику (див. додаток 20):

текст в таблиці друкується звичайним шрифтом розміром 9 друкарських пунктів, накреслення звичайне;

текст у "шапці" таблиці друкується малими літерами шрифтом розміром 6 друкарських пунктів.

У систематичному покажчику (див. додаток 21):

текст в таблиці друкується звичайним шрифтом розміром 9 друкарських пунктів, накреслення звичайне;

текст у "шапці" таблиці друкується малими літерами шрифтом розміром 6 друкарських пунктів.

Підзаголовки нумераційного та систематичного покажчиків міжнародних реєстрацій знаків, яким надано охорону в Україні, друкуються великими літерами напівжирним шрифтом розміром 12 друкарських пунктів.

У нумераційному покажчику (див. додаток 20):

текст в таблиці друкується звичайним шрифтом розміром 9 друкарських пунктів, накреслення звичайне;

текст у "шапці" таблиці друкується малими літерами шрифтом розміром 7 друкарських пунктів.

У систематичному покажчику (див. додаток 21):

текст в таблиці друкується звичайним шрифтом розміром 9 друкарських пунктів, накреслення звичайне;

текст у "шапці" таблиці друкується малими літерами шрифтом розміром 7 друкарських пунктів.

4.16. У розділі "Сповіщення" заголовок друкується великими літерами напівжирним шрифтом розміром 20 друкарських пунктів. Заголовок від основного тексту відокремлюється подвійною розділовою лінією.

Підзаголовок друкується великими літерами напівжирним шрифтом розміром 16 друкарських пунктів.

У сповіщеннях (див. додатки 9-11 та 23-25):

назва сповіщення друкується малими літерами напівжирним шрифтом розміром 12 друкарських пунктів;

текст у "шапці" таблиці друкується малими літерами шрифтом розміром 7 друкарських пунктів;

текст в таблиці друкується шрифтом розміром 9 друкарських пунктів.

IX. Порядок підготовки Річного покажчика до публікації

1. Загальні вимоги до подання відомостей в Річному покажчику

1.1. У кожній книзі Річного покажчика застосовується наскрізна нумерація сторінок в межах кожного розділу.

На обкладинці кожної книги Річного покажчика вказується його назва, рік публікації, номер книги, повне найменування засновника.

На внутрішній стороні обкладинки кожної книги зазначаються коди ІНІД згідно зі стандартами BOIB ST. 9 (для книги 1), ST 60 та ST. 80 (для книги 2) відповідно до переліку, наведеного в додатку 1.

Титульна сторінка кожної книги повинна містити Державний Герб України, повне найменування засновника, назву, номер книги та перелік об’єктів промислової власності, відомості про які публікуються в ньому, рік, за який надаються відомості, та рік публікації. На титульній сторінці відтворюється емблема офіційного бюлетеня у вигляді мапи України із зазначенням місця і року видання. Розміщуються зазначені відомості за формами, наведеними в додатках 26, 27 до Частини II.

1.2. У розділах книги 1 Річного покажчика публікуються нумераційні, систематичні та іменні покажчики щодо винаходів, корисних моделей, а також топографій ІМС. Покажчики публікуються за формами, наведеними в додатку 28.

Систематичні покажчики упорядковуються за індексами МПК, які подаються згідно з вимогами до написання бібліографічних даних під кодом ІНІД (51), наведеними в пункті 2.3.1 Частини II.

Іменні покажчики упорядковуються за українською абеткою.

1.3. У розділах книги 2 Річного покажчика публікуються нумераційні, систематичні, іменні та предметний покажчики щодо промислових зразків, знаків для товарів і послуг, міжнародних реєстрацій знаків, добре відомих знаків в Україні, КЗП товарів та/або прав на використання КЗП товарів. Покажчики публікуються за формами, наведеними в додатку 29.

Систематичний покажчик щодо промислових зразків упорядковується за класами МКПЗ, які подаються згідно з вимогами до написання бібліографічних даних під кодом ІНІД (51), наведеними в пункті 2.3.2 Частини II. Систематичні покажчики щодо знаків для товарів і послуг та міжнародних реєстрацій знаків, яким надано охорону в Україні, упорядковуються за класами МКТП, які подаються згідно з вимогами до написання бібліографічних даних під кодом ІНІД (511), наведеними в пункті 2.3.3 Частини II.

Іменні та предметні покажчики упорядковуються за українською абеткою.

2. Вимоги до оформлення Річного покажчика

2.1. Текст Річного покажчика друкується на папері формату A4 (210 х 297 міліметрів), орієнтація сторінок - книжкова.

Для книги 1 Річного покажчика верхнє поле становить 20 міліметрів, нижнє - 34 міліметри, поле зліва - 20 міліметрів, справа - 15 міліметрів.

Для книги 2 Річного покажчика верхнє поле становить 30 міліметрів, нижнє - 30 міліметрів, поле зліва - 22 міліметри, справа - 22 міліметри.

Відстань між лінією верхнього колонтитула та верхньою частиною нижнього колонтитула становить 245 міліметрів ± 2 міліметри.

Титульні сторінки Річного покажчика друкуються з використанням гарнітури Times New Roman, основна частина - Arial.

Колонтитули друкуються з використанням гарнітури Arial, для верхнього колонтитула використовується шрифт розміром 9 друкарських пунктів, для нижнього - 8 друкарських пунктів.

Текст Річного покажчика, крім заголовків, друкується через 1 міжрядковий інтервал та без відступів у дві колонки шириною 80 міліметрів відстань між колонками - 10 міліметрів, чи у три колонки шириною 53 міліметри, відстань між колонками - 5 міліметрів.

У книзі 1 Річного покажчика для позначення покажчика поточної версії МПК (рік, місяць) (у разі наявності) використовують шрифт розміром 9 друкарських пунктів. Для позначення класифікаційного індексу МПК (як зазначено в документах, що передані на публікацію) використовують напівжирний чи звичайний шрифт розміром 9 друкарських пунктів (накреслення звичайне або курсив).

2.2. На титульній сторінці кожної книги Річного покажчика (див. додатки 26, 27) назва видавця друкується малими літерами (крім першої літери в назві) напівжирним шрифтом розміром 12 друкарських пунктів.

Зображення Державного Герба України друкується чорним кольором, висотою 19,8 міліметрів, шириною 15,6 міліметрів з масштабом 69 %. (вихідний розмір: висота - 28,8 міліметрів, ширина - 25,5 міліметрів).

Заголовок друкується великими літерами напівжирним шрифтом розміром 24 друкарських пункти.

Підзаголовок перший та третій друкуються великими літерами напівжирним шрифтом розміром 17 друкарських пунктів.

Підзаголовок другий та четвертий друкуються великими літерами шрифтом розміром 17 друкарських пунктів.

Номер тому друкується малими літерами напівжирним шрифтом розміром 13 друкарських пунктів.

Емблема офіційного бюлетеня друкується розміром 23 x 40 міліметрів.

2.3. У покажчиках книги 1 Річного покажчика (див. додаток 28) назви розділів друкуються великими літерами напівжирним шрифтом розміром 20 друкарських пунктів. Назва розділу від іншого тексту розділу відокремлюється подвійною розділовою лінією.

Назви підрозділів друкуються великими літерами напівжирним шрифтом розміром 12 друкарських пунктів.

Текст у "шапці" таблиці друкується малими літерами шрифтом розміром 7 друкарських пунктів. Текст в таблиці друкується шрифтом розміром 9 друкарських пунктів.

2.4. У покажчиках книги 2 Річного покажчика (див. додаток 29) назви розділів друкуються великими літерами напівжирним шрифтом розміром 19 друкарських пунктів. Назва розділу від іншого тексту розділу відокремлюється подвійною розділовою лінією.

Назви підрозділів друкуються великими літерами напівжирним шрифтом розміром 14 друкарських пунктів.

Текст у "шапці" таблиці друкується малими літерами шрифтом розміром 7 друкарських пунктів. Текст в таблиці друкується шрифтом розміром 9 друкарських пунктів.

X. Порядок підготовки офіційного бюлетеня "Авторське право і суміжні права" до публікації

1. Загальні вимоги до оформлення офіційного бюлетеня

1.1. У книзі офіційного бюлетеня застосовується наскрізна нумерація сторінок.

На обкладинці книги офіційного бюлетеня вказується його назва, порядковий номер, рік публікації, повне найменування засновника.

На внутрішній стороні обкладинки зазначаються об’єкти авторського права, відомості про які публікуються в бюлетені, відповідно до переліку, наведеного в додатку 30.

Титульна сторінка повинна містити Державний Герб України, повне найменування засновника, назву, номер та дату публікації офіційного бюлетеня, дату, з якої видається офіційний бюлетень. Розміщуються зазначені відомості за формою, наведеною в додатку 31.

1.2. У розділі "Офіційні повідомлення" офіційного бюлетеня публікуються офіційно оприлюднені нормативно-правові акти України у сфері правової охорони інтелектуальної власності, тексти міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких, надана Верховною Радою України, офіційні документи BOIB тощо.

1.3. У розділі "Відомості про реєстрацію авторського права на твір" зазначені відомості упорядковуються за зростанням номерів свідоцтв та містять бібліографічні дані, які публікуються за формою, наведеною в додатку 32.

1.4. У розділі "Відомості про реєстрацію договорів, які стосуються права автора на твір" зазначені відомості упорядковуються за реєстраційними номерами рішень у порядку їх зростання та містять бібліографічні дані, які публікуються за формою, наведеною в додатку 33.

1.5. У розділі "Відомості про облік організацій колективного управління" зазначені відомості упорядковуються за зростанням номерів свідоцтв про облік організацій колективного управління у порядку їх зростання та публікуються за формою, наведеною в додатку 34.

1.6. У розділі "Відомості про уповноважені організації колективного управління, які здійснюють збирання і розподіл винагороди (роялті) за використання опублікованих із комерційною метою фонограм і відеограм та зафіксованих у них виконань" зазначені відомості упорядковуються за зростанням номерів свідоцтв та публікуються за формою, наведеною в додатку 35.

1.7. У розділі "Відомості про уповноважені організації колективного управління, які здійснюють збирання і розподіл між суб’єктами авторського права і (або) суміжних прав коштів від відрахувань (відсотків) виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах" зазначені відомості упорядковуються за зростанням номерів свідоцтв та публікуються за формою, наведеною в додатку 36.

1.8. У розділі "Покажчики" офіційного бюлетеня публікуються:

нумераційний покажчик свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, упорядкований за зростанням номерів свідоцтв за об’єктами авторського права;

іменний покажчик авторів творів, упорядкований за українською абеткою;

іменний покажчик роботодавців, яким належать авторські майнові права на службовий твір, упорядкований за українською абеткою.

Покажчики публікуються за формами, наведеними в додатку 37.

1.9. У розділі "Сповіщення" публікуються сповіщення щодо об’єктів авторського права на твір та договорів, які стосуються права автора на твір, відповідно до переліку та змісту сповіщень, наведених у додатку 38.

2. Загальні вимоги до електронного видання офіційного бюлетеня

2.1. Електронне видання за змістом відповідає друкованому виданню офіційного бюлетеня та формується згідно з пунктами 4.1.1-4.1.9 Частини II.

Номер та рік публікації зазначаються відповідно до друкованого видання офіційного бюлетеня.

Електронне видання має інтегровану пошукову систему (оболонка представлена українською мовою), яка забезпечує можливість здійснення таких видів пошуку: предметний (тематичний), іменний, нумераційний, за ключовими словами в текстах бібліографічних даних.

3. Вимоги до змісту та написання бібліографічних даних стосовно об’єктів права інтелектуальної власності в офіційному бюлетені

3.1. Написання бібліографічних даних стосовно реєстрацій авторського права

Бібліографічні дані

Вимоги до написання

Номер свідоцтва

Зазначається номер свідоцтва, який є номером реєстрації. Наприклад: 37390

Дата реєстрації

Дата зазначається арабськими цифрами в один рядок у такій послідовності: число, місяць, рік. Дата записується цифровим способом. Число і місяць проставляються двома парами цифр, розділених крапкою; рік - чотирма цифрами, крапка наприкінці не ставиться. Наприклад: 12.03.2004

Ім’я та/або псевдонім автора, чи позначення "Анонімно"

Перша літера прізвища, імені та по батькові наводиться великими літерами української абетки. Наприклад: Афоніна Світлана Леонідівна
Псевдонім (за наявності) вказується в дужках.
Наприклад: Якименко Андрій Юрійович (Андрей Француз)
Якщо автор зазначив псевдонім латинськими літерами, то він наводиться в редакції автора.
Наприклад: Акименко Людмила Сергіївна (Afrodita)
Якщо твір створено для оприлюднення виключно під псевдонімом, наводиться лише псевдонім, в дужках зазначається, що це псевдонім.
Наприклад: Анна Бонне (псевдонім)
Якщо твір створено для оприлюднення анонімно, то замість імені автора наводиться інформація у такій редакції: "Анонімно"

Ім’я або повне найменування роботодавця

Наводиться літерами української абетки, перша літера прізвища, імені та по батькові або перша літера повного найменування роботодавця наводиться великими літерами української абетки. Наприклад: Товариство з обмеженою відповідальністю "Бізтех"

Об’єкт авторського права

Наводиться літерами української абетки, перша літера наводиться великою. Якщо твір містить декілька об’єктів, запис здійснюється через кому і кожний наступний запис - з малої літери. Наприклад: Музичний твір з текстом, складений твір

Вид, повна та скорочена назва твору

Наводиться літерами української абетки, перша літера виду та назви твору наводиться великою літерою, всі наступні літери наводяться малими літерами. Назва твору наводиться в лапках, скорочена назва, якщо така є, наводиться в дужках і лапках. Наприклад: Комп’ютерна програма "Ветеринарні засоби" ("ВетЗасоби")

Вихідні дані для оприлюднених творів

Наводиться літерами української абетки, спочатку вказується вид оприлюднення (опублікування, сповіщення, виконання, показ тощо), після двокрапки надаються інші відомості. Наприклад: Опублікування: Економічна теорія: навч. посіб./ за ред. В.Д. Базидевича. - К.: Знання, 2010. - 494 с.

Анотація

Коротка характеристика твору наводиться літерами української абетки.

3.2. Написання бібліографічних даних стосовно договорів, які стосуються права автора на твір

Бібліографічні дані

Вимоги до написання

Ім’я та/або псевдонім автора

Перша літера прізвища, імені та по батькові наводиться великими літерами української абетки.
Наприклад: Афоніна Світлана Леонідівна
Псевдонім (за наявності) вказується в дужках.
Наприклад: Якименко Андрій Юрійович (Андрей Француз)

Вид, повна та скорочена назва твору

Наводиться літерами української абетки, перша літера виду та назви твору надається великою літерою, всі наступні літери надаються малими літерами. Назва твору надається в лапках, скорочена назва, якщо така є, надається в дужках і лапках.
Наприклад: Комп’ютерна програма «Ветеринарні засоби» («ВетЗасоби")

Об’єкт авторського права

Наводиться літерами української абетки, перша літера надається великою. Якщо твір містить декілька об’єктів, запис здійснюється через кому і кожний наступний з малої літери. Наприклад: Музичний твір з текстом, складений твір

Номер реєстрації договору

Зазначається номер рішення.
Наприклад: 1446

Дата реєстрації

Дата зазначається арабськими цифрами в один рядок у такій послідовності: число, місяць, рік. Дата записується цифровим способом. Число і місяць проставляються двома парами цифр, розділених крапкою; рік - чотирма цифрами, крапка наприкінці не ставиться.
Наприклад: 12.03.2011

Вид договору

Наводиться літерами української абетки, відповідно до суті договору: надання права виключного/невиключного на використання твору, або відчуження прав. Перша літера надається великою літерою. Наприклад: Договір про передачу виключного права на використання твору

Ім’я або повне найменування сторін договору

Перша літера прізвища, імені та по батькові надається великою літерою, всі наступні - малими літерами, повне найменування юридичної особи надається відповідно до свідоцтва про реєстрацію.
Наприклад: Морозов Юрій Зіновійович - Товариство з обмеженою відповідальністю "Пріма-фільм"

3.3. Написання бібліографічних даних стосовно обліку організацій колективного управління

Бібліографічні дані

Вимоги до написання

Номер свідоцтва та дата видачі

Зазначається номер свідоцтва та дата його видачі.
Наприклад: Свідоцтво № 1/2007 від 05.05.2007

Повне найменування організації

Зазначається найменування організації колективного управління (без скорочень). Наприклад: Всеукраїнська громадська організація "Об’єднання авторів"

Сфера діяльності організації

Наводиться сфера діяльності організації, що зазначена у свідоцтві про облік організації колективного управління. Наприклад: Управління на колективній основі майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав

Місцезнаходження

Адреса організації наводиться відповідно до Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 270.
Наприклад: вул. М. Амосова, 76, оф. 29, м. Київ, 03680
При зазначенні місцезнаходження організації може також окремо вказуватися юридична та фактична адреса організації для поштового листування.
Наприклад:
Юридична адреса: вул. М. Амосова, 76, оф. 29, м. Київ, 03680,
Фактична і поштова адреса: вул. Щорса, 40, оф. 28, м. Київ, 01021

3.4. Написання бібліографічних даних стосовно уповноважених організацій колективного управління, які здійснюють збирання і розподіл винагороди (роялті) за використання опублікованих із комерційною метою фонограм і відеограм та зафіксованих у них виконань

Бібліографічні дані

Вимоги до написання

Номер свідоцтва, дата видачі

Зазначається номер свідоцтва про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією та дата його видачі. Наприклад: Свідоцтво № 11/УО від 02.04.2009

Повне найменування організації

Зазначається найменування уповноваженої організації колективного управління (без скорочень).
Наприклад: Об’єднання підприємств "Об’єднання виконавців та виробників фонограм"

Сфера діяльності уповноваженої організації

Наводиться сфера діяльності організації, що зазначена у свідоцтві про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією.
Наприклад: Збір і розподіл винагороди (роялті) за використання фонограм, відеограм, опублікованих із комерційною метою, та зафіксованих у них виконань шляхом:
1) публічного виконання фонограм, опублікованих з комерційною метою,
2) публічної демонстрації відеограм, опублікованих із комерційною метою

Місцезнаходження

Адреса організації наводиться відповідно до Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 270.
Наприклад: вул. Коротченка 23, оф. 38, м. Київ, 01014
При зазначенні місцезнаходження організації може також окремо вказуватися юридична та фактична адреса організації для поштового листування.
Наприклад: Юридична адреса: вул. Коротченка 23, оф. 38, м. Київ, 01014
Фактична і поштова адреса: вул. Щорса, 40, оф. 28, м. Київ, 01021

3.5. Написання бібліографічних даних стосовно уповноважених організацій колективного управління, які здійснюють збирання і розподіл між суб’єктами авторського права і (або) суміжних прав коштів від відрахувань (відсотків) виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах

Бібліографічні дані

Вимоги до написання

Номер свідоцтва, дата видачі

Зазначається номер свідоцтва про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією та дата його видачі.
Наприклад: Свідоцтво № 9/УО від 02.04.2009

Повне найменування організації

Зазначається найменування уповноваженої організації колективного управління (без скорочень). Наприклад: Всеукраїнська громадська організація "Об’єднання авторів"

Сфера діяльності уповноваженої організації

Наводиться сфера діяльності організації, що зазначена у свідоцтві про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією. Наприклад: Збирання і розподіл між суб’єктами авторського права і (або) суміжних прав коштів від відрахувань (відсотків) виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах

Місцезнаходження

Адреса організації наводиться відповідно до Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 270.
Наприклад: вул. М. Амосова, 76, оф. 29, м. Київ, 03680
При зазначенні місцезнаходження організації може також окремо вказуватися юридична та фактична адреса організації для поштового листування.
Наприклад: Юридична адреса: вул. М. Амосова, 76, оф. 29, м. Київ, 03680
Фактична і поштова адреса: вул. Щорса, 40, оф. 28, м. Київ, 01021

4. Вимоги до оформлення офіційного бюлетеня

4.1. Текст офіційного бюлетеня друкується на папері формату А4 (210 х 297 міліметрів), орієнтація сторінок - книжкова.

При цьому верхнє поле становить 20 міліметрів, нижнє - 25 міліметрів, поле зліва - 20 міліметрів, справа - 15 міліметрів.

Відстань між лінією верхнього колонтитула та верхньою частиною нижнього колонтитула становить 245 міліметрів ± 2 міліметри.

Титульна сторінка офіційного бюлетеня друкуються з використанням гарнітури Times New Roman, основна частина - Arial.

Колонтитули друкуються з використанням гарнітури Arial, для верхнього колонтитулу використовується шрифт розміром 9 друкарських пунктів, для нижнього - 8 друкарських пунктів.

Текст основної частини офіційного бюлетеня друкується через 1 міжрядковий інтервал та без відступів.

Основний текст офіційного бюлетеня друкується у дві колонки шириною 115 міліметрів (права колонка) та 55 міліметрів (ліва колонка)

Текст у покажчиках друкується у дві колонки шириною 40 міліметрів (права колонка) та 120 міліметрів (ліва колонка).

4.2. Перелік об’єктів авторського права, відомості про які публікуються в офіційному бюлетені на внутрішній стороні обкладинки (див. додаток 30) друкується з використанням гарнітури Times New Roman. Заголовок до переліку друкується великими літерами шрифтом розміром 11 друкарських пунктів. Основний текст переліку друкується малими літерами шрифтом розміром 10 друкарських пунктів у дві колонки на ширину сторінки.

4.3. На титульній сторінці (див. додаток 31) назва видавця друкується малими літерами (крім першої літери назви) напівжирним шрифтом розміром 11 друкарських пунктів.

Зображення Державного Герба України друкується чорним кольором, висотою 19,8 міліметрів, шириною 15,6 міліметрів з масштабом 69 %. (вихідний розмір: висота - 28,8 міліметрів, ширина - 25,5 міліметрів).

Заголовок друкується великими літерами напівжирним шрифтом розміром 18 друкарських пунктів.

Підзаголовок перший друкується великими літерами шрифтом розміром 18 друкарських пунктів.

Підзаголовок другий друкується малими літерами (крім першої літери підзаголовку) напівжирним шрифтом розміром 12 друкарських пунктів.

Підзаголовок третій та четвертий друкуються малими літерами (крім першої літери підзаголовку) напівжирним шрифтом розміром 12 друкарських пунктів.

4.4. У розділі "Офіційні повідомлення" заголовок друкується великими літерами напівжирним шрифтом розміром 18 друкарських пунктів. Заголовок від основного тексту відокремлюється подвійною розділовою лінією.

4.5. У розділах "Відомості про реєстрацію авторського права на твір" та "Відомості про реєстрацію договорів, які стосуються прав автора на твір" заголовки друкуються великими літерами напівжирним шрифтом розміром 18 друкарських пунктів. Заголовок від основного тексту відокремлюється подвійною розділовою лінією.

4.6. У розділах офіційного бюлетеня "Відомості про облік організацій колективного управління", "Відомості про уповноважені організації колективного управління, які здійснюють збирання і розподіл винагороди (роялті) за використання опублікованих із комерційною метою фонограм і відеограм та зафіксованих у них виконань" та "Відомості про уповноважені організації колективного управління, які здійснюють збирання і розподіл між суб’єктами авторського права і (або) суміжних прав коштів від відрахувань (відсотків) виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах" основний текст друкується малими літерами (крім першої літери) звичайним шрифтом розміром 10 друкарських пунктів.

Відомості у кожному розділі подаються у таблиці з чотирьох колонок шириною 26,7 міліметрів, 66,7 міліметрів, 47,6 міліметрів та 25,4 міліметри.

Текст "шапки" таблиць друкується звичайним шрифтом розміром 10 друкарських пунктів.

4.7. У розділі "Покажчики" заголовок друкується великими літерами напівжирним шрифтом розміром 18 друкарських пунктів. Заголовок від основного тексту відокремлюється подвійною розділовою лінією.

Підзаголовок друкується великими літерами напівжирним шрифтом розміром 12 друкарських пунктів.

4.8. У розділі "Сповіщення" заголовок друкується великими літерами напівжирним шрифтом розміром 18 друкарських пунктів. Заголовок від основного тексту відокремлюється подвійною розділовою лінією.

Підзаголовок друкується великими літерами звичайним шрифтом розміром 12 друкарських пунктів.

У сповіщеннях (див. додаток 38):

назва сповіщення друкується малими літерами напівжирним шрифтом розміром 12 друкарських пунктів;

текст у "шапці" таблиці друкується малими літерами напівжирним шрифтом розміром 8 друкарських пунктів;

текст в таблиці друкується звичайним шрифтом розміром 10 друкарських пунктів.

VI. Порядок підготовки описів до патентів України на винаходи (корисні моделі) до публікації

1. Загальні вимоги до друкованого видання описів

1.1. На титульній сторінці опису до патенту України на винахід та опису до патенту України на корисну модель публікуються бібліографічні дані, реферат, основне креслення або хімічна формула за формами, наведеними відповідно в додатках 39, 40.

Текст опису, друкується з нового аркуша, який є наступним після титульної сторінки.

Для забезпечення однозначної ідентифікації опублікованих описів окремі бібліографічні елементи (код країни публікації (UA), номер патенту та код виду документа) (див. додатки 39, 40) розміщуються у верхньому полі кожної сторінки опису в один рядок.

На титульній сторінці опису вказані бібліографічні елементи додатково розміщуються у середньому правому полі із поворотом на 90 градусів за годинниковою стрілкою.

2. Загальні вимоги до електронного видання описів

2.1. Електронне видання опису здійснюється на оптичному носієві, на якому розміщується упорядковане зібрання описів до патентів, відомості про які опубліковані у відповідному номері офіційного бюлетеня "Промислова власність".

2.2. Електронне видання опису включає у структурованому вигляді бібліографічні дані та реферат трьома мовами (українською, російською та англійською), формулу та текст опису українською мовою.

2.3. На оптичному носієві розміщується напис (наддруківка) українською та англійською мовами назви електронного видання, назви державного органу, що здійснює випуск електронного видання, номера та року видання поточного оптичного носія.

Номер та рік публікації, вказані на оптичному носієві, зазначаються відповідно до офіційного бюлетеня, в якому опубліковані відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі), описи до яких містить оптичний носій.

Кожний оптичний носій електронного видання описів має інтегровану пошукову систему (оболонка представлена українською, російською та англійською мовами), яка дає можливість здійснювати предметний (тематичний), іменний, нумераційний пошуки та пошук за ключовими словами в текстах бібліографічних даних та формулах, рефератах і описах.

3. Вимоги до змісту та написання бібліографічних даних в описі

Коди ІНІД
відповідно до стандарту
BOIB ST.9

Визначення кодів ІНІД

Вимоги до написання

(11)

Номер патенту

Зазначається номер патенту, що є номером реєстрації
Наприклад: 39956

(13)

Код виду документа

Відповідно до стандарт) BOIB ST.16 в описі до патенту України на винахід наводиться C2, в описі до патенту України на корисну модель наводиться U

(19)

Код країни публікації

Зазначається двома великими літерами латинської абетки відповідно до стандарту BOIB ST.3: UA

(21)

Номер заявки

Зазначається номер заявки, як десятизначна послідовність з буквеною ідентифікацією типу об’єкта промислової власності. Перший знак латинська літера, решта знаків - цифри, з яких перші чотири цифри - позначення року подання, наступні п’ять є порядковим номером заявки у вказаному році її подання з нулями перед значущими цифрами. Позначення року відокремлюється пробілом від позначення типу об’єкта промислової власності та від порядкового номера заявки. Для заявки на винахід використовується літера a.
Наприклад: a 2005 01987 Для заявки на корисну модель використовується літера u.
Наприклад: u 2005 01987

(22)

Дата подання заявки

Дата зазначається відповідно до стандарту BOIB ST. 2 арабськими цифрами в один рядок у такій послідовності: число, місяць, рік. Число і місяць проставляються двома парами цифр, розділених крапкою; рік - чотирма цифрами, крапка наприкінці не ставиться.
Наприклад: 12.03.2004

(23)

Інші дати

Див. пояснення до коду (22)

(24)

Дата, з якої є чинними права на винахід (корисну модель)

Див. пояснення до коду (22)

(30)

Дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції

Зазначаються номер та дата подання попередньої (пріоритетної) заявки, код держави публікації. Запис здійснюється в один рядок. Позначення дати подання попередньої заявки відокремлюється пробілом від номера заявки та коду держави.
Наприклад: 98118992.1 12.03.2004 US

(31)

Номер попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції

Зазначається номер заявки відповідно до даних, наведених у матеріалах заявки, які подано заявником.
Наприклад: 98118992.1

(32)

Дата подання попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції

Див. пояснення до коду (22)

(33)

Код держави-учасниці Паризької конвенції, до якої подано попередню заявку

Зазначається двома великими літерами латинської абетки відповідно до стандарту BOIB ST.3.
Наприклад: 118

(41)

Публікація відомостей про заявку

Зазначається дата публікації відповідно до пояснень до коду (22) та номер бюлетеня, який складається із скорочення "Бюл." та власне номера.
Наприклад: 05.02.2002 Бюл. № 3

(46)

Публікація відомостей про видачу патенту

Див. пояснення до коду (41)

(51)

Індекс (індекси) Міжнародної патентної класифікації (МПК)

У разі класифікування тільки за основними групами зазначаються в один рядок абревіатура МПК та (у дужках) покажчик поточної версії МПК (рік, місяць). У наступних рядках надаються безпосередні класифікаційні індекси за основними групами. У разі класифікування за повним текстом МПК, безпосередньо після зазначення класифікаційного індексу (у тому самому рядку у дужках) зазначається дата запровадження цього індексу (рік, місяць).
Для зазначення класифікаційного індексу, у разі класифікування за основними групами, використовується звичайне накреслення; у разі класифікування за повним текстом МПК, - курсив.
Індекси, що характеризують інформацію про винахід, надаються напівжирним шрифтом, додаткову інформацію - звичайним шрифтом. Дані записуються у табличній формі.
Наприклад: МПК (2012.01)
А61К 31/00
А61Р 31/00
А61К 31/57 (2008.01)
А61Р 15/18 (2009.01)

(54)

Назва винаходу (корисної моделі)

Наводиться великими літерами української абетки та великими або малими літерами латинської чи грецької абеток (не допускається заміна апострофа лапками).
Наприклад: СПОСІБ РОЗКИСЛЕННЯ СТАЛІ

(56)

Перелік документів, взятих до уваги експертизою

Дані зазначаються відповідно до стандарту BOIB ST.14.
Наприклад: DE 40009503 A1, 26.09.91

(57)

Реферат

Наводиться на ширину сторінки

(62)

Номер та дата подання попередньої заявки, з якої виділено заявку, позначену кодом (21)

Номер заявки зазначається відповідно до даних попередньої заявки, через кому наводиться дата подання, згідно з поясненнями до коду (22). Наприклад: а 2005 05022, 19.03.2005

(66)

Номер та дата подання попередньої заявки, діловодство за якою припинено

Див. пояснення до коду (62)

(72)

Винахідник(и)

Зазначається ім’я винахідника (винахідників)*. Перша літера прізвища, імені та по батькові зазначається великою літерою, всі наступні літери - малими літерами. У подвійному прізвищі та імені іноземного винахідника друге ім’я наводиться з великої літери. Не допускається заміна апострофа лапками. Після повного імені винахідника зазначається код держави відповідно до стандарту BOIB ST.3.
Наприклад: Марценюк Олександр Степанович (UA)

(73)

Власник(и)

Зазначається ім’я або повне найменування та адреса власника (власників) патенту*, код держави. Ім’я або повне найменування власника (власників) патенту (деклараційного патенту) зазначаються згідно з поясненнями до коду (72). Їх адреса наводиться відповідно до Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 270.
Наприклад: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ - СХІДНА УКРАЇНА" вул. Войкова, 1-а, м. Харків, 61036 (UA)
БАСФ АКЦІЄНГЕЗЕЛЬШАФТ D-67056 Ludwigshafen, Germany (DE)

(86)

Номер та дата подання міжнародної заявки, поданої відповідно до Договору про патентну кооперацію

Номер записується в рядок без пробілів. Через кому наводиться дата подання міжнародної заявки. Дата зазначається згідно з поясненнями до коду (22).
Наприклад: РСТ/ЕР95/02490, 26.06.95, РСТ/ЕР2003/012273, 04.11.2003

__________
* Примітка:


У випадку, коли винахідник(и) не бажає(ють) бути згаданим(и) у публікації, перелік бібліографічних даних титульної сторінки опису не містить відомостей під кодом ІНІД (72), якщо винахідник є єдиним винахідником, або наводять відомості під кодом ІНІД (72) щодо тих винахідників, які не відмовлялись бути згаданими.
У випадку, коли винахідник(и) є одночасно і власником(ами) патенту, відомості щодо нього(них) наводяться тільки під кодом ІНІД (73).
Для іноземного винахідника та/або власника патенту здійснюється транслітерація імені і поряд, у дужках, проставляється код країни проживання.

4. Вимоги до оформлення опису

4.1. Опис друкується на папері формату A4 (210 x 297 міліметрів), орієнтація сторінок - книжкова.

При цьому верхнє поле титульної сторінки становить 30 міліметрів, верхнє поле інших сторінок - 20 міліметрів, нижнє - 20 міліметрів, поле зліва - 25 міліметрів, справа - 20 міліметрів.

Текст опису друкується з використанням гарнітури Arial через 1 міжрядковий інтервал.

Під час оформлення опису відступ від межі лівого поля документа для абзаців у тексті становить 0,60 міліметрів.

Графічні зображення (математичні або хімічні формули, послідовності ДНК тощо), за наявності, розміщуються окремим рядком без відступів, вирівнювання лівостороннє.

Сторінки опису до патенту нумеруються. Нумерація сторінок опису розпочинається з третьої сторінки опису до патенту. Титульна сторінка опису до патенту не нумерується.

Номери сторінок проставляються посередині нижнього поля аркуша арабськими цифрами без зазначення слова "сторінка" та розділових знаків.

4.2. На титульній сторінці опису до патенту (див. додатки 39-40):

слова "МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ" друкуються великими літерами напівжирним шрифтом розміром 8 друкарських пунктів;

слово "УКРАЇНА" - великими літерами напівжирним шрифтом розміром 14 друкарських пунктів;

коди ІНІД - напівжирним шрифтом розміром 10 друкарських пунктів;

код держави "(UA)" - великими літерами напівжирним шрифтом розміром 19 друкарських пунктів;

номер патенту та код виду документа - напівжирним шрифтом розміром 19 друкарських пунктів;

абревіатура МПК та покажчик її поточної версії (рік, місяць) (у разі наявності) - шрифтом розміром 12 друкарських пунктів з правостороннім розміщенням. Класифікаційний індекс МПК (як зазначено в документах, що передані на публікацію) - напівжирним чи звичайним шрифтом розміром 9 друкарських пунктів з правостороннім розміщенням (накреслення пряме або курсив);

слова "ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА ВИНАХІД" ("ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ") - великими літерами напівжирним шрифтом розміром 9 друкарських пунктів.

У бібліографічних даних:

назви кодів ІНІД друкуються шрифтом розміром 8 друкарських пунктів;

дані, вміщені під кодами ІНІД, - напівжирним шрифтом (за виключенням адреси для листування та переліку документів, що є частиною рівня техніки, взятих до уваги експертизою) розміром 9 друкарських пунктів;

назва винаходу (корисної моделі) - великими літерами напівжирним шрифтом розміром 9 друкарських пунктів;

реферат - шрифтом розміром 10 друкарських пунктів.

4.3. На інших сторінках опису до патенту код держави, номер патенту та код виду документа друкуються великими літерами шрифтом розміром 12 друкарських пунктів.

Опис та формула винаходу друкуються шрифтом розміром 10 друкарських пунктів з вирівнюванням тексту на ширину сторінки.

Креслення або інші ілюстративні матеріали розміщуються окремим рядком без відступів з вирівнюванням по центру. Якщо креслень більше одного, то під ними зазначається напис "Фіг." та порядковий номер креслення (наприклад, "Фіг.2").

Напис "ФОРМУЛА ВИНАХОДУ (КОРИСНОЇ МОДЕЛІ)" виконується шрифтом розміром 10 друкарських пунктів, малими літерами та розміщується по центру.

Кожен п’ятий рядок у тексті опису винаходу (корисної моделі) та формули нумерується. Нумерація виставляється автоматично, на лівому полі шрифтом розміром 10 друкарських пунктів.

Заступник директора
юридичного департаменту -
начальник управління
правового забезпечення
економічної політики

О.Л. Савчук


Додаток 1

МІЖНАРОДНІ ЦИФРОВІ КОДИ
для ідентифікації бібліографічних даних (ІНІД)

Стосовно винаходів (корисних моделей) відповідно до Стандарту BOIB ST.9

(11) номер патенту (деклараційного патенту)

(20) дані стосовно заявки

(21) номер заявки

(22) дата подання заявки

(23) інші дати

(24) дата, з якої є чинними права на винахід (корисну модель)

(30) дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції

(31) номер попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції

(32) дата подання попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції

(33) двобуквений код держави - учасниці Паризької конвенції чи регіональної організації, до якої подана попередня заявка

(41) дата публікації відомостей про прийняту до розгляду заявку та номер бюлетеня

(46) дата публікації відомостей про видачу патенту (деклараційного патенту) та номер бюлетеня

(51) індекс (індекси) Міжнародної патентної класифікації

(54) назва винаходу (корисної моделі)

(57) формула винаходу (корисної моделі)

(62) номер та дата подання попередньої заявки, з якої виділено заявку, позначену кодом (21)

(66) номер (номери) та дата (дати) подання попередньої (попередніх) заявки (заявок), діловодство за якою (якими) припинено

(71) ім’я або повне найменування заявника (заявників)

(72) ім’я винахідника (винахідників)

(73) ім’я або повне найменування та адреса власника (власників) патенту (деклараційного патенту), двобуквений код держави

(85) дата переходу міжнародної заявки до національної фази відповідно до Договору про патентну кооперацію

(86) номер та дата подання міжнародної заявки, поданої відповідно до Договору про патентну кооперацію

Стосовно промислових зразків відповідно до Стандарту BOIB ST.80

(11) номер патенту

(18) очікувана дата закінчення строку дії патенту

(21) номер заявки

(22) дата подання заявки

(23) дата виставкового пріоритету

(24) дата, з якої є чинними права на промисловий зразок

(28) кількість заявлених варіантів

(30) дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції

(31) номер попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції

(32) дата подання попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції

(30) двобуквений код держави - учасниці Паризької конвенції чи регіональної організації, до якої подана попередня заявка

(45) дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня

(51) індекс (індекси) Міжнародної класифікації промислових зразків

(54) назва промислового зразка

(55) зображення промислового зразка та вказівка відносно кольорів

(58) дата запису про здійснення будь-якої дії стосовно реєстрації

(62) номер та дата подання попередньої заявки, з якої виділено заявку, позначену кодом (21)

(72) ім’я автора (авторів)

(73) ім’я або повне найменування власника (власників) патенту, його адреса та двобуквений код держави

Стосовно знаків для товарів і послуг відповідно до Стандарту BOIB ST.60

(100) номер свідоцтва СРСР

(111) номер свідоцтва

(141) дата припинення дії свідоцтва

(151) дата реєстрації знака

(156) дата продовження строку дії свідоцтва

(181) очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва

(186) очікувана дата строку продовження дії свідоцтва

(210) номер заявки

(220) дата подання заявки

(230) дані про виставковий пріоритет

(300) дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції

(310) номер попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції

(320) дата подання попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції

(330) двобуквений код держави - учасниці Паризької конвенції чи регіональної організації, до якої подана попередня заявка

(450) дата публікації та номер бюлетеня

(511) індекс (індекси) Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та перелік товарів і послуг

(526) вилучення з охорони окремих елементів знака

(540) зображення знака

(551) зазначення того, що знак є колективним

(554) зазначення того, що знак об’ємний (тривимірний)

(555) зазначення того, що знак є голографічним

(556) зазначення того, що знак звуковий

(558) зазначення того, що знак складається виключно з одного або декількох кольорів

(580) дата запису будь-якої дії стосовно реєстрації знака

(591) зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

(641) номер (номери) та дата (дати) подання інших заявок, пов’язаних у правовому відношенні

(646) номер (номери) та дата (дати) інших реєстрацій знака, пов’язаних у правовому відношенні

(700) повне найменування та адреса осіб, які мають право використовувати колективний знак

(732) ім’я або повне найменування та адреса власника (власників) свідоцтва

(770) ім’я або повне найменування та адреса попереднього власника (у разі зміни суб’єкта права власності), двобуквений код держави для іноземного власника

(771) попереднє ім’я або повне найменування та адреса заявника або власника (без зміни суб’єкта права власності), двобуквений код держави для іноземного заявника або власника

А - літера А, що стоїть після номера свідоцтва на знак, свідчить про першу, а кожна наступна літера української абетки Б, В і так далі - про наступну виділену реєстрацію.Додаток 2

ФОРМА
розміщення відомостей на титульній сторінці книги 1 офіційного бюлетеня "Промислова власність"


Додаток 3

ФОРМА
розміщення відомостей на титульній сторінці книги 2 офіційного бюлетеня "Промислова власність"Додаток 4

ФОРМА
подання відомостей про заявки на винаходи, що публікуються в офіційному бюлетені "Промислова власність"

(21)

(Зазначається номер заявки)

(51)

(Зазначається індекс (індекси) Міжнародної патентної класифікації)

(22)

(Зазначається дата подання заявки)

(31)

(Зазначається номер попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції (в разі наявності відомостей в реєстрі)

(32)

(Зазначається дата подання попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції (в разі наявності відомостей в реєстрі)

(33)

(Зазначається двобуквений код держави-учасниці Паризької конвенції, до якої подано попередню заявку (в разі наявності відомостей в реєстрі)

(62)

(Зазначається номер та дата подання попередньої заявки, з якої виділено заявку, позначену кодом (21) (в разі наявності відомостей в реєстрі)

(85)

(Зазначається дата переходу міжнародної заявки до національної фази відповідно до Договору про патентну кооперацію (в разі наявності відомостей в реєстрі)

(86)

(Зазначається номер та дата подання міжнародної заявки, поданої відповідно до Договору про патентну кооперацію (в разі наявності відомостей в реєстрі)

(71)

(Зазначається ім’я або повне найменування заявника(ів)

(72)

(Зазначається ім’я винахідника(ів)

(54)

(Наводиться назва винаходу)

__________
Примітка:


відомості публікуються у дві колонки на ширину сторінки.


Додаток 5

ФОРМА
подання відомостей про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі), які публікуються в офіційному бюлетені "Промислова власність"

(11)

(Зазначається номер патенту)

(51)

(Зазначається індекс (індекси) Міжнародної патентної класифікації)

(21)

(Зазначається номер заявки)

(22)

(Зазначається дата подання заявки)

(24)

(Зазначається дата, з якої є чинними права на винахід (корисну модель)

(31)

(Зазначається номер попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції (в разі наявності відомостей в реєстрі)

(32)

(Зазначається дата подання попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції (в разі наявності відомостей в реєстрі)

(33)

(Зазначається двобуквений код держави-учасниці Паризької конвенції, до якої подано попередню заявку (в разі наявності відомостей в реєстрі)

(62)

(Зазначається номер та дата подання попередньої заявки, з якої виділено заявку, позначену кодом (21) (в разі наявності відомостей в реєстрі)

(85)

(Зазначається дата переходу міжнародної заявки до національної фази відповідно до Договору про патентну кооперацію (в разі наявності відомостей в реєстрі)

(86)

(Зазначається номер та дата подання міжнародної заявки, поданої відповідно до Договору про патентну кооперацію (в разі наявності відомостей в реєстрі)

(72)

(Зазначається ім’я винахідника(ів)

(73)

(Зазначається ім’я або повне найменування власника(ів)

(54)

(Зазначається назва винаходу (корисної моделі)

(57)

(Наводиться формула винаходу (корисної моделі)

__________
Примітка:


відомості публікуються у дві колонки на ширину сторінки.


Додаток 6

ФОРМА
подання відомостей щодо топографій інтегральних мікросхем, які публікуються в офіційному бюлетені "Промислова власність"

Номер реєстрації, який є номером свідоцтва:

Реферат

Дата реєстрації:

Номер заявки:

Дата подання заявки:

Дата першого використання топографії ІМС:

Дата, з якої набирають чинності права, що засвідчуються свідоцтвом:

Заявник (заявники):

Автор(автори):

Повне найменування власника свідоцтва, його адреса, код держави:

Назва топографії ІМС:


Додаток 7

ФОРМИ
подання відомостей у нумераційних покажчиках книги 1 офіційного бюлетеня "Промислова власність"

Нумераційний покажчик опублікованих заявок на винаходи

Номер заявки

Індекс МПК

Нумераційний покажчик заявок на винаходи

Номер заявки

Номер патенту

Нумераційний покажчик заявок на корисні моделі

Номер заявки

Номер патенту

Нумераційний покажчик заявок на реєстрацію топографій ІМС

Номер заявки

Номер свідоцтва

Нумераційний покажчик патентів на винаходи

Номер патенту

Індекс МПК

Нумераційний покажчик патентів на корисні моделі

Номер патенту

Індекс МПК

Нумераційний покажчик свідоцтв про державну реєстрацію топографій ІМС

Номер свідоцтва

Номер заявки


Додаток 8

ФОРМИ
подання відомостей у систематичних покажчиках книги 1 офіційного бюлетеня "Промислова власність"

Систематичний покажчик опублікованих заявок на винаходи

Індекс МПК

Номер заявки

Систематичний покажчик патентів на винаходи

Індекс МПК

Номер патенту

Систематичний покажчик патентів на корисні моделі

Індекс МПК

Номер патенту


Додаток 9

ФОРМИ
подання сповіщень стосовно винаходів (Перелік та зміст сповіщень)

Зміна імені або повного найменування і/або адреси власника патенту на винахід, чи зміна особи власника патенту на винахід

(11) Номер патенту

(73) Ім’я або повне найменування та адреса власника патенту

Зміна складу винахідників

(11) Номер патенту

(72) Ім’я винахідника

Зміна імені винахідника

(11) Номер патенту

(72) Ім’я винахідника

Зміна назви винаходу

(11) Номер патенту

(54) Назва винаходу

Продовження строку дії патенту на винахід, об’єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо

(11) Номер патенту

Очікувана дата закінчення строку дії патенту

Припинення дії патенту на винахід у зв’язку із закінченням строку дії

(11) Номер патенту

Дата припинення дії патенту

Припинення дії патенту на винахід на підставі заяви власника

повністю

(11) Номер патенту

Дата припинення дії патенту

частково

(11) Номер патенту

Дата припинення дії патенту частково

(54) Назва винаходу

Обсяг правової охорони обмежено таким:

Припинення дії патенту на винахід у разі несплати річного збору

(11) Номер патенту

Дата припинення дії патенту

Визнання патенту на винахід недійсним за рішенням суду

повністю

(11) Номер патенту

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

Дата, від якої патент вважається таким, що не набрав чинності

частково

(11) Номер патенту

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

(54) Назва винаходу

Обсяг правової охорони обмежено таким:

Дата, від якої патент вважається таким, що не набрав чинності частково

Встановлення власника патенту на винахід за рішенням суду

(11) Номер патенту

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

Ім’я або повне найменування власника патенту за рішенням суду. Адреса власника патенту

Зміни, внесені за рішенням суду

(11) Номер патенту

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

Зміни

Заява власника патенту про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу

(11) Номер патенту

(46) Дата публікації та номер бюлетеня

(54) Назва винаходу

Ім’я або повне найменування власника патенту та адреса для листування

Клопотання про відкликання заяви власника патенту про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу

(11) Номер патенту

(46) Дата публікації та номер бюлетеня

(54) Назва винаходу

Ім’я або повне найменування власника патенту та адреса для листування

Передача виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід

(11) Номер патенту

Ім’я або повне найменування та адреса власника патенту

Ім’я або повне найменування та адреса правонаступника власника патенту

Реєстраційний номер рішення

Видача ліцензії на використання винаходу

(11) Номер патенту

Ім’я або повне найменування та адреса ліцензіара

Ім’я або повне найменування та адреса ліцензіата

Вид ліцензії

Реєстраційний номер рішення

Визнання договору про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід недійсним за рішенням суду

(11) Номер патенту

Реєстраційний номер рішення

Дата публікації відомостей про передачу виключних майнових прав та номер бюлетеня

Ім’я або повне найменування власника патенту за рішенням суду

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

Дата, від якої договір визнано недійсним

Визнання ліцензійного договору недійсним за рішенням суду

(11) Номер патенту

Реєстраційний номер рішення

Дата публікації відомостей про видачу ліцензії на використання винаходу та номер бюлетеня

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

Дата, від якої ліцензійний договір визнано недійсним

Дострокове припинення дії ліцензійного договору за взаємною згодою сторін

(11) Номер патенту

Реєстраційний номер рішення

Дата публікації відомостей про видачу ліцензії на використання винаходу та номер бюлетеня

Ім’я або повне найменування та адреса ліцензіара

Ім’я або повне найменування та адреса ліцензіата

Зміни, що внесені у відомості про видачу ліцензії на використання винаходу

(11) Номер патенту

Реєстраційний номер рішення

Дата публікації відомостей про видачу ліцензії на використання винаходу та номер бюлетеня

Ім’я або повне найменування та адреса ліцензіара

Ім’я або повне найменування та адреса ліцензіата

Вид ліцензії

Зміни

Визнання рішення Апеляційної палати недійсним за рішенням суду

(21) Номер заявки

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

Резолютивна частина рішення

Визнання рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку) недійсним за рішенням суду

(21) Номер заявки

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

Резолютивна частина рішення

Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей про заявки на винаходи

(21) Номер заявки

(41) Дата публікації та номер бюлетеня

Слід читати*

Виправлення очевидних помилок у публікаціях щодо патентів на винаходи

(21) Номер заявки

Дата публікації та номер бюлетеня

Слід читати*

Виправлення очевидних помилок в описах до патентів на винаходи

(11) Номер патенту

Частина опису, в якій зроблено помилку (стор., рядок)

Надруковано

Слід читати*

Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід

(11) Номер патенту

Реєстраційний номер рішення

Дата публікації відомостей про передачу виключних майнових прав та номер бюлетеня

Слід читати*

Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей про видачу ліцензії на використання винаходу

(11) Номер патенту

Реєстраційний номер рішення

Дата публікації відомостей про видачу ліцензії на використання винаходу та номер бюлетеня

Слід читати*

Видача дубліката патенту на винахід

(11) Номер патенту


інші відомості, що стосуються реєстрації патентів на винаходи

__________
* У даній колонці вказується виправлена версія з зазначенням відповідного коду ІНІД (за наявності).
** У даній рубриці публікується інформація, що не увійшла до наведеного переліку.Додаток 10

ФОРМИ
подання сповіщень стосовно корисних моделей (Перелік та зміст сповіщень)

Зміна імені або повного найменування і/або адреси власника патенту на корисну модель, чи зміна особи власника патенту на корисну модель

(11) Номер патенту

(73) Ім’я або повне найменування та адреса власника патенту

Зміна складу винахідників

(11) Номер патенту

(72) Ім’я винахідника

Зміна імені винахідника

(11) Номер патенту

(72) Ім’я винахідника

Зміна назви корисної моделі

(11) Номер патенту

(54) Назва корисної моделі

Припинення дії патенту на корисну модель у зв’язку із закінченням строку дії

(11) Номер патенту

Дата припинення дії патенту

Припинення дії патенту на корисну модель на підставі заяви власника

повністю

(11) Номер патенту

Дата припинення дії патенту

частково

(11) Номер патенту

Дата припинення дії патенту частково

(54) Назва корисної моделі

Обсяг правової охорони обмежено таким:

Припинення дії патенту на корисну модель у разі несплати річного збору

(11) Номер патенту

Дата припинення дії патенту

Визнання патенту на корисну модель недійсним за рішенням суду

повністю

(11) Номер патенту

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

Дата, від якої патент вважається таким, що не набрав чинності

частково

(11) Номер патенту

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

(54) Назва корисної моделі

Обсяг правової охорони обмежено таким:

Дата, від якої патент вважається таким, що не набрав чинності частково

Встановлення власника патенту на корисну модель за рішенням суду

(11) Номер патенту

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

Ім’я або повне найменування власника патенту за рішенням суду. Адреса власника патенту

Зміни, внесені за рішенням суду

(11) Номер патенту

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

Зміни

Заява власника патенту про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованої корисної моделі

(11) Номер патенту

(46) Дата публікації та номер бюлетеня

(54) Назва корисної моделі

Ім’я або повне найменування власника патенту та адреса для листування

Клопотання про відкликання заяви власника патенту про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованої корисної моделі

(11) Номер патенту

(46) Дата публікації та номер бюлетеня

(54) Назва корисної моделі

Ім’я або повне найменування власника патенту та адреса для листування

Передача виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель

(11) Номер патенту

Ім’я або повне найменування та адреса власника патенту

Ім’я або повне найменування та адреса правонаступника власника патенту

Реєстраційний номер рішення

Видача ліцензії на використання корисної моделі

(11) Номер патенту

Ім’я або повне найменування та адреса ліцензіара

Ім’я або повне найменування та адреса ліцензіата

Вид ліцензії

Реєстраційний номер рішення

Визнання договору про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель недійсним за рішенням суду

(11) Номер патенту

Реєстраційний номер рішення

Дата публікації відомостей про передачу виключних майнових прав та номер бюлетеня

Ім’я або повне найменування власника патенту за рішенням суду

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

Дата, від якої договір визнано недійсним

Визнання ліцензійного договору недійсним за рішенням суду

(11) Номер патенту

Реєстраційний номер рішення

Дата публікації відомостей про видачу ліцензії на використання корисної моделі та номер бюлетеня

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

Дата від якої ліцензійний договір визнано недійсним

Дострокове припинення дії ліцензійного договору за взаємною згодою сторін

(11) Номер патенту

Реєстраційний номер рішення

Дата публікації відомостей про видачу ліцензії на використання корисної моделі та номер бюлетеня

Ім’я або повне найменування та адреса ліцензіара

Ім’я або повне найменування та адреса ліцензіата

Зміни, що внесені у відомості про видачу ліцензії на використання корисної моделі

(11) Номер патенту

Реєстраційний номер рішення

Дата публікації відомостей про видачу ліцензії на використання корисної моделі та номер бюлетеня

Ім’я або повне найменування та адреса ліцензіара

Ім’я або повне найменування та адреса ліцензіата

Вид ліцензії

Зміни

Визнання рішення Апеляційної палати недійсним за рішенням суду

(21) Номер заявки

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

Резолютивна частина рішення

Визнання рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку) недійсним за рішенням суду

(21) Номер заявки

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

Резолютивна частина рішення

Виправлення очевидних помилок у публікаціях щодо патентів на корисні моделі

(11) Номер патенту

Дата публікації та номер бюлетеня

Слід читати*

Виправлення очевидних помилок в описах до патентів на корисні моделі

(11) Номер патенту

Частина опису, в якій зроблено помилку (стор., рядок)

Надруковано

Слід читати*

Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель

(11) Номер патенту

Реєстраційний номер рішення

Дата публікації відомостей про передачу виключних майнових прав та номер бюлетеня

Слід читати*

Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей про видачу ліцензії на використання корисної моделі

(11) Номер патенту

Реєстраційний номер рішення

Дата публікації відомостей про передачу виключних майнових прав та номер бюлетеня

Слід читати*

Видача дубліката патенту на корисну модель

(11) Номер патенту


інші відомості, що стосуються реєстрації патентів на корисні моделі**.

__________
* У даній колонці вказується виправлена версія з зазначенням відповідного коду ІНІД (за наявності).
** У даній рубриці публікується інформація, що не увійшла до наведеного переліку.Додаток 11

ФОРМИ
подання сповіщень стосовно топографій ІМС (Перелік та зміст сповіщень)

Зміна імені або повного найменування і/або адреси власника свідоцтва на топографію ІМС, чи зміна особи власника свідоцтва на топографію ІМС

Номер свідоцтва

Ім’я або повне найменування та адреса власника свідоцтва

Зміна складу авторів

Номер свідоцтва

Ім’я автора

Зміна імені автора

Номер свідоцтва

Ім’я автора

Зміна назви топографії ІМС

Номер свідоцтва

Назва топографії ІМС

Припинення дії свідоцтва на топографію ІМС у зв’язку із закінченням строку дії

Номер свідоцтва

Дата припинення дії свідоцтва

Визнання реєстрації топографії ІМС недійсною за рішенням суду

Номер свідоцтва

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

Дата, від якої реєстрація вважається такою, що не набрала чинності

Встановлення власника свідоцтва на топографію ІМС за рішенням суду

Номер свідоцтва

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

Ім’я або повне найменування власника свідоцтва за рішенням суду. Адреса власника свідоцтва

Зміни, внесені за рішенням суду

Номер свідоцтва

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

Зміни

Передача виключних майнових прав інтелектуальної власності на топографію ІМС

Номер свідоцтва

Ім’я або повне найменування та адреса власника свідоцтва

Ім’я або повне найменування та адреса правонаступника власника свідоцтва

Реєстраційний номер рішення

Видача ліцензії на використання топографії ІМС

Номер свідоцтва

Ім’я або повне найменування та адреса ліцензіара

Ім’я або повне найменування та адреса ліцензіата

Вид ліцензії

Реєстраційний номер рішення

Визнання договору про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на топографію ІМС недійсним за рішенням суду

Номер свідоцтва

Реєстраційний номер рішення

Дата публікації відомостей про передачу виключних майнових прав та номер бюлетеня

Ім’я або повне найменування власника свідоцтва за рішенням суду

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

Дата, від якої договір визнано недійсним

Визнання ліцензійного договору недійсним за рішенням суду

Номер свідоцтва

Реєстраційний номер рішення

Дата публікації відомостей про видачу ліцензії на використання топографії ІМС та номер бюлетеня

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

Дата, від якої ліцензійний договір визнано недійсним

Дострокове припинення дії ліцензійного договору за взаємною згодою сторін

Номер свідоцтва

Реєстраційний номер рішення

Дата публікації відомостей про видачу ліцензії на використання топографії ІМС та номер бюлетеня

Ім’я або повне найменування та адреса ліцензіара

Ім’я або повне найменування та адреса ліцензіата

Зміни, що внесені у відомості про видачу ліцензії на використання топографії ІМС

Номер свідоцтва

Реєстраційний номер рішення

Дата публікації відомостей про видачу ліцензії на використання топографії ІМС та номер бюлетеня

Ім’я або повне найменування та адреса ліцензіара

Ім’я або повне найменування та адреса ліцензіата

Вид ліцензії

Зміни

Визнання рішення Апеляційної палати недійсним за рішенням суду

Номер заявки

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

Резолютивна частина рішення

Визнання рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку) недійсним за рішенням суду

Номер заявки

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

Резолютивна частина рішення

Виправлення очевидних помилок у публікаціях щодо свідоцтв на топографію ІМС

Номер заявки

Дата публікації та номер бюлетеня

Слід читати*

Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на топографію ІМС

Номер свідоцтва

Реєстраційний номер рішення

Дата публікації відомостей про передачу виключних майнових прав та номер бюлетеня

Слід читати*

Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей про видачу ліцензії на використання топографії ІМС

Номер свідоцтва

Реєстраційний номер рішення

Дата публікації відомостей про видачу ліцензії на використання топографії ІМС та номер бюлетеня

Слід читати*

Видача дубліката свідоцтва на топографію ІМС

Номер свідоцтва


Інші відомості, що стосуються реєстрації свідоцтва на топографію ІМС**

__________
* У даній колонці вказується виправлена версія
** У даній рубриці публікується інформація, що не увійшла до наведеного перелікуДодаток 12

ФОРМА
подання відомостей стосовно промислових зразків, які публікуються в офіційному бюлетені "Промислова власність"

(51)

(Зазначається(ються) клас(и) Міжнародної класифікації промислових зразків)

(11)

(Зазначається номер патенту)

(21)

(Зазначається номер заявки)

(23)

(Зазначається дата виставкового пріоритету (в разі наявності відомостей в реєстрі)

(22)

(Зазначається дата подання заявки)

(24)

(Зазначається дата, з якої є чинними права на промисловий зразок)

(31)

(Зазначається номер попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції (в разі наявності відомостей в реєстрі)

(32)

(Зазначається дата подання попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції (в разі наявності відомостей в реєстрі)

(33)

(Зазначається двобуквений код держави - учасниці Паризької конвенції (в разі наявності відомостей в реєстрі)

(62)

(Зазначаються номер та дата подання попередньої заявки, з якої виділено заявку, позначену кодом (21) (в разі наявності відомостей в реєстрі)

(54)

(Зазначається назва промислового зразка)

(55)

(Наводиться вказівка відносно кольорів (в разі наявності відомостей в реєстрі)

(72)

(Зазначається ім’я автора (авторів))

(73)

(Зазначається Ім’я або повне найменування власника (власників) патенту, його адреса та двобуквений код держави)

(28)

(Зазначається кількість заявлених варіантів (в разі наявності відомостей в реєстрі)

Відтворюється чорно-біле зображення промислового зразка

Дивись кольорову копію з оригіналу зображення промислового зразка в кінці бюлетеня
(Відомості наводяться у разі наявності кольорової копії)

__________
Примітка:


відомості публікуються у дві колонки на ширину сторінки.


Додаток 13

ФОРМА
подання відомостей стосовно знаків для товарів і послуг, які публікуються в офіційному бюлетені "Промислова власність"

(111)

(Зазначається номер свідоцтва)

(210)

(Зазначається номер заявки)

(151)

(Зазначається дата реєстрації знака)

(220)

(Зазначається дата подання заявки)

(156)

(Зазначається дата продовження строку дії свідоцтва (в разі наявності відомостей в реєстрі)

(181)

(Зазначається очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва)

(230)

(Зазначаються дані виставкового пріоритету (в разі наявності відомостей в реєстрі)

(310)

(Зазначається номер попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції (в разі наявності відомостей в реєстрі)

(320)

(Зазначається дата подання попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції (в разі наявності відомостей в реєстрі)

(330)

(Зазначається двобуквений код держави - учасниці Паризької конвенції чи регіональної організації, до якої подана попередня заявка (в разі наявності відомостей в реєстрі)

(551)

(Зазначення того, що знак є колективним (в разі наявності відомостей в реєстрі)

(554)

(Зазначення того, що знак об’ємний (в разі наявності відомостей в реєстрі)

(555)

(Зазначення того, що знак є голографічним (в разі наявності відомостей в реєстрі)

(556)

(Зазначення того, що знак звуковий (в разі наявності відомостей в реєстрі)

(558)

(Зазначення того, що знак складається виключно з одного або декількох кольорів разі наявності відомостей в реєстрі)

(591)

(Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються (в разі наявності відомостей в реєстрі)

(641)

(Зазначаються номер (номери) та дата (дати) реєстрації заявок, пов’язаних у правовому відношенні (в разі наявності відомостей в реєстрі)

(646)

(Зазначаються номер (номери) та дата (дати) інших реєстрацій знака, пов’язаних у правовому відношенні (в разі наявності відомостей в реєстрі)

(732)

(Зазначається ім’я або повне найменування та адреса власника (власників) свідоцтва)

(540)

(Відтворюється чорно-біле зображення знака) Дивись кольорову копію з оригіналу зображення знака в кінці бюлетеня (Відомості наводяться в разі наявності кольорової копії)

(511)

(Зазначається(ються) клас (и) Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та перелік товарів і послуг)

__________
Примітка:


відомості публікуються у дві колонки на ширину сторінки.


Додаток 14

ФОРМА
подання відомостей щодо міжнародних реєстрацій знаків, яким надано охорону Україні, що публікуються в офіційному бюлетені "Промислова власність"

(111)

(151)

(116)

(151)

(580)

(580)

(450)

(450)

(511)

(511)

(540)

Відтворюється чорно-біле зображення знака

(540)

Відтворюється чорно-біле зображення знака

__________
Примітка:


відомості публікуються у дві колонки на ширину сторінки.


Додаток 15

ІНФОРМАЦІЯ
щодо міжнародних реєстрацій знаків, яким надано охорону в Україні, яка публікується в офіційному бюлетені "Промислова власність"

Інформація, представлена в цьому розділі, є сигнальним повідомленням для зацікавлених осіб щодо знаків, зареєстрованих відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та/або Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, яким надана охорона в Україні. Повні офіційні відомості публікуються в періодичному журналі "WIPO Gazette of International Marks", що видається Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності. З цим журналом можна ознайомитись в Українському центрі інноватики та патентно-інформаційних послуг - філії Державного підприємства "Український інститут промислової власності", що розміщується за адресою: бульвар Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133.

Міжнародні цифрові коди для ідентифікації бібліографічних даних, за якими подається інформація у цьому розділі:

(111)

номер міжнародної реєстрації;

(116)

номер продовженої міжнародної реєстрації;

(151)

дата міжнародної реєстрації;

(450)

дата публікації відомостей про міжнародну реєстрацію та номер журналу BOIB;

(511)

класи Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків;

(540)

зображення знака;

(580)

дата внесення відомостей до Міжнародного реєстру.

__________
Примітка:


інформація публікується на ширину сторінки.


Додаток 16

ФОРМА
подання відомостей щодо добре відомих знаків в Україні, які публікуються офіційному бюлетені "Промислова власність"

Дата набрання чинності рішенням, яким визнано, що знак став добре відомим в Україні:

Дата, на яку знак став добре відомим в Україні:

Ім’я або повне найменування власника:

Зображення знака:
(Відтворюється чорно-біле зображення знака)

Перелік товарів і/або послуг, для яких знак визнано добре відомим в Україні:

__________
Примітка:


відомості публікуються у дві колонки на ширину сторінки.


Додаток 17

ФОРМА
подання відомостей про заявки на реєстрацію кваліфікованих зазначень походження товарів та/або права на використання кваліфікованих зазначень походження товарів, що публікуються в офіційному бюлетені "Промислова власність"

Номер заявки:

Дата подання:

Відомості про заявника:

Назва товару, для якого заявляється на реєстрацію назва місця походження товару чи географічне зазначення походження товару:

Межі географічного місця, з яким пов’язуються особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики товару:

Опис основних особливих властивостей, певних якостей або інших характеристик товару:

Умови використання кваліфікованого зазначення походження товару на етикетці та при маркуванні товару:

(відтворюється зображення етикетки або зразок маркування товару (у разі наявності)

__________
Примітка:


відомості публікуються у дві колонки на ширину сторінки.


Додаток 18

ФОРМА
подання відомостей про реєстрацію кваліфікованих зазначень походження товарів, які публікуються в офіційному бюлетені "Промислова власність"

Номер реєстрації:

Дата реєстрації:

Номер заявки:

Дата подання заявки:

Дата публікації відомостей про заявку та номер бюлетеня:

Зареєстроване кваліфіковане зазначення походження товару:

Кваліфікація кваліфікованого зазначення походження товару:

Назва товару, для якого реєструється кваліфіковане зазначення походження товару:

Опис основних особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик товару:

Межі географічного місця, з яким пов’язуються особливі властивості, певні якості, репутації або інші характеристики товару:

Умови використання кваліфікованого зазначення походження товару на етикетці та при маркуванні товару:

__________
Примітка:


відомості зазначаються у дві колонки на ширину сторінки.


Додаток 19

ФОРМА
подання відомостей про реєстрацію права на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів, які публікуються в офіційному бюлетені "Промислова власність"

Номер свідоцтва:

Дата реєстрації:

Номер заявки:

Дата подання заявки:

Зареєстроване кваліфіковане зазначення походження товару:

Назва товару, для якого зареєстровано кваліфіковане зазначення походження товару:

Умови використання кваліфікованого зазначення походження товару:

Відомості про особу, якій надається право на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару:

__________
Примітка:


відомості зазначаються у дві колонки на ширину сторінки.


Додаток 20

ФОРМИ
подання відомостей у нумераційних покажчиках книги 2 офіційного бюлетеня "Промислова власність"

Нумераційний покажчик патентів на промислові зразки

Номер патенту

Номер заявки

Клас МКПЗ

Нумераційний покажчик заявок на промислові зразки

Номер заявки

Номер патенту

Клас МКПЗ

Нумераційний покажчик свідоцтв на знаки для товарів і послуг

Номер свідоцтва

Номер заявки

Клас МКТП

Нумераційний покажчик заявок на знаки для товарів і послуг

Номер заявки

Номер свідоцтва

Клас МКТП

Нумераційний покажчик міжнародних реєстрацій знаків, яким надано охорону в Україні

Номер міжнародної реєстрації

Клас МКТП

Нумераційний покажчик заявок на реєстрацію кваліфікованих зазначень походження товарів та/або прав на використання кваліфікованих зазначень походження товарів

Номер заявки

Кваліфікація зазначення походження товару

Назва місця походження товару

Географічне зазначення походження товару

Нумераційний покажчик зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів

Номер заявки

Кваліфікація зазначення походження товару

Назва місця походження товару

Географічне зазначення походження товару

Нумераційний покажчик заявок на реєстрацію кваліфікованих зазначень походження товарів

Номер заявки

Номер реєстрації

Нумераційний покажчик свідоцтв України про реєстрацію права на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів

Номер свідоцтва

Кваліфікація зазначення походження товару

Назва місця походження товару

Географічне зазначення походження товару

Нумераційний покажчик заявок на реєстрацію права на використання кваліфікованих зазначень походження товарів, за якими видані свідоцтва

Номер заявки

Номер свідоцтва


Додаток 21

ФОРМИ
подання відомостей у систематичних покажчиках книги 2 офіційного бюлетеня "Промислова власність"

Систематичний покажчик патентів на промислові зразки

Клас МКПЗ

Номер заявки

Номер патенту

Систематичний покажчик свідоцтв на знаки для товарів і послуг

Клас МКТП

Номер заявки

Номер свідоцтва

Систематичний покажчик міжнародних реєстрацій знаків, яким надано охорону в Україні

Клас МКТП

Номер міжнародної реєстрації

Систематичний покажчик добре відомих знаків в Україні

Клас МКТП

Дата набрання чинності рішенням, яким визнано, що знак став добре відомим в Україні


Додаток 22

ФОРМА
подання сповіщень стосовно промислових зразків (Перелік та зміст сповіщень)

Зміна імені або повного найменування і/або адреси власника патенту на промисловий зразок, чи зміна особи власника патенту на промисловий зразок

(11) Номер патенту

(73) Ім’я або повне найменування та адреса власника патенту

Зміна складу авторів

(11) Номер патенту

(72) Ім’я автора

Зміна імені автора

(11) Номер патенту

(72) Ім’я автора

Зміна назви промислового зразка

(11) Номер патенту

(54) Назва промислового зразка

Продовження строку дії патенту на промисловий зразок

(11) Номер патенту

(18) Очікувана дата закінчення строку дії патенту

Припинення дії патенту на промисловий зразок у зв’язку із закінченням строку дії

(11) Номер патенту

Дата припинення дії патенту

Припинення дії патенту на промисловий зразок на підставі заяви власника

повністю

(11) Номер патенту

Дата припинення дії патенту

частково

(11) Номер патенту

Дата припинення дії патенту частково

Обсяг правової охорони обмежено таким:

Припинення дії патенту на промисловий зразок у разі несплати річного збору

(11) Номер патенту

Дата припинення дії патенту

Визнання патенту на промисловий зразок недійсним за рішенням суду

повністю

(11) Номер патенту

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

Дата, від якої патент вважається таким, що не набрав чинності

частково

(11) Номер патенту

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

Обсяг правової охорони обмежено таким:

Дата, від якої патент вважається таким, що не набрав чинності частково

Встановлення власника патенту на промисловий зразок за рішенням суду

(11) Номер патенту

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

Ім’я або повне найменування власника патенту за рішенням суду. Адреса власника

Зміни, внесені за рішенням суду

(11) Номер патенту

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

Зміни

Заява власника патенту про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка

(11) Номер патенту

(45) Дата публікації та номер бюлетеня

(54) Назва промислового зразка

Ім’я або повне найменування власника патенту та адреса для листування

Клопотання про відкликання заяви власника патенту про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка

(11) Номер патенту

(45) Дата публікації та номер бюлетеня

(54) Назва промислового зразка

Ім’я або повне найменування власника патенту та адреса для листування

Передача виключних майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок

(11) Номер патенту

(73) Ім’я або повне найменування та адреса власника патенту

Ім’я або повне найменування та адреса правонаступника власника патенту

Реєстраційний номер рішення

Видача ліцензії на використання промислового зразка

(11) Номер патенту

Ім’я або повне найменування та адреса ліцензіара

Ім’я або повне найменування та адреса ліцензіата

Вид ліцензії

Реєстраційний номер рішення

Визнання договору про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок недійсним за рішенням суду

(11) Номер патенту

Реєстраційний номер рішення

Дата публікації відомостей про передачу виключних майнових прав та номер бюлетеня

Ім’я або повне найменування власника патенту за рішенням суду

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

Дата, від якої договір визнано недійсним

Визнання ліцензійного договору недійсним за рішенням суду

(11) Номер патенту

Реєстраційний номер рішення

Дата публікації відомостей про видачу ліцензії на використання промислового зразка та номер бюлетеня

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

Дата, від якої ліцензійний договір визнано недійсним

Дострокове припинення дії ліцензійного договору за взаємною згодою сторін

(11) Номер патенту

Реєстраційний номер рішення

Дата публікації відомостей про видачу ліцензії на використання промислового зразка та номер бюлетеня

Ім’я або повне найменування та адреса ліцензіара

Ім’я або повне найменування та адреса ліцензіата

Зміни, що внесені у відомості про видачу ліцензії на використання промислового зразка

(11) Номер патенту

Реєстраційний номер рішення

Дата публікації відомостей про видачу ліцензії на використання промислового зразка та номер бюлетеня

Ім’я або повне найменування та адреса ліцензіара

Ім’я або повне найменування та адреса ліцензіата

Вид ліцензії

Зміни

Визнання рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку) недійсним за рішенням суду

(21) Номер заявки

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

Резолютивна частина рішення

Виправлення очевидних помилок у публікаціях щодо патентів на промислові зразки

(11) Номер патенту

Дата публікації та номер бюлетеня

Слід читати*

Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок

(11) Номер патенту

Реєстраційний номер рішення

Дата публікації відомостей про передачу виключних майнових прав та номер бюлетеня

Слід читати*

Виправлення очевидних помилок в публікаціях відомостей про видачу ліцензії на використання промислового зразка

(11) Номер патенту

Реєстраційний номер рішення

Дата публікації відомостей про видачу ліцензії на використання промислового зразка та номер бюлетеня

Слід читати*

Видача дубліката патенту на промисловий зразок

(11) Номер патенту


Інші зміни, що стосуються реєстрації патентів на промислові зразки**

__________
* У даній колонці вказується виправлена версія з зазначенням відповідного коду ІНІД (за наявності).
** У даній рубриці публікується інформація, що не увійшла до наведеного переліку.Додаток 23

ФОРМИ
подання сповіщень стосовно знаків для товарів та послуг (Перелік та зміст сповіщень)

Зміна імені або повного найменування і/або адреси власника свідоцтва на знак для товарів і послуг, чи зміна особи власника свідоцтва на знак для товарів і послуг

(111) Номер свідоцтва

(732) Імя або повне найменування та адреса власника свідоцтва

Продовження дії свідоцтва на знак для товарів і послуг

(111) Номер свідоцтва

(186) Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва

Заміна державної реєстрації міжнародною

(111) Номер свідоцтва

Номер міжнародної реєстрації

Припинення дії свідоцтва на підставі заяви власника

повністю

(111) Номер свідоцтва

(141) Дата припинення дії свідоцтва

частково

(111) Номер свідоцтва

(141) Дата припинення дії свідоцтва частково

(511) Перелік товарів і/або послуг обмежено таким:

Припинення дії свідоцтва у разі несплати збору за продовження строку дії

(111) Номер свідоцтва

(141) Дата припинення дії свідоцтва

Визнання свідоцтва недійсним за рішенням суду

повністю

(111) Номер свідоцтва

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

Дата, від якої свідоцтво вважається таким, що не набрало чинності

частково

(111) Номер свідоцтва

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

(511) Перелік товарів і/або послуг обмежено таким:

Дата, від якої свідоцтво вважається таким, що не набрало чинності частково

Встановлення власника свідоцтва за рішенням суду

(111) Номер свідоцтва

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

Ім’я або повне найменування власника свідоцтва за рішення суду.
Адреса власника свідоцтва

Зміни, внесені за рішенням суду

(111) Номер свідоцтва

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

Зміни

Припинення дії свідоцтва за рішенням суду у зв’язку з перетворенням знака в позначення, що стало загальновживаним

(111) Номер свідоцтва

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

(141) Дата припинення дії свідоцтва

Припинення дії свідоцтва за рішенням суду

повністю

(111) Номер свідоцтва

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

(141) Дата припинення дії свідоцтва

частково

(111) Номер свідоцтва

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

(141) Дата припинення дії свідоцтва частково

(511) Перелік товарів і/або послуг обмежено таким:

Передача виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг

(111) Номер свідоцтва

(770) Ім’я або повне найменування та адреса попереднього власника свідоцтва

(732) Ім’я або повне найменування та адреса власника свідоцтва

Реєстраційний номер рішення

Часткова передача виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг

(111) Номер свідоцтва

(450) Дата публікації та номер бюлетеня

(732) Ім’я або повне найменування та адреса власника свідоцтва

(511) Перелік товарів і/або послуг обмежено таким:

Реєстраційний номер рішення

Видача ліцензії на використання знака для товарів і послуг

(111) Номер свідоцтва

Ім’я або повне найменування та адреса ліцензіара

Ім’я або повне найменування та адреса ліцензіата

Вид ліцензії

Реєстраційний номер рішення

Видача ліцензії на використання знака за міжнародною реєстрацією

Номер реєстрації

Ім’я або повне найменування та адреса ліцензіара

Ім’я або повне найменування та адреса ліцензіата

Вид ліцензії

Реєстраційний номер рішення

Визнання договору про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак недійсним за рішенням суду

(111) Номер свідоцтва

Реєстраційний номер рішення

Дата публікації відомостей про передачу права та номер бюлетеня

(732) Ім’я або повне найменування власника свідоцтва за рішенням суду

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

Дата, з якої договір визнано недійсним

Визнання ліцензійного договору недійсним за рішенням суду

(111) Номер свідоцтва

Реєстраційний номер рішення

Дата публікації відомостей про видачу ліцензії на використання знака та номер бюлетеня

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

Дата, від якої ліцензійний договір визнано недійсним

Визнання ліцензійного договору за міжнародною реєстрацією недійсним за рішенням суду

Номер реєстрації

Реєстраційний номер рішення

Дата публікації відомостей про видачу ліцензії на використання знака та номер бюлетеня

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

Дата, від якої ліцензійний договір визнано недійсним

Дострокове припинення дії ліцензійного договору за взаємною згодою сторін

(111) Номер свідоцтва

Реєстраційний номер рішення

Дата публікації відомостей про видачу ліцензії на використання знака та номер бюлетеня

Ім’я або повне найменування та адреса ліцензіара

Ім’я або повне найменування та адреса ліцензіата

(580) Дата внесення відомостей до Реєстру

Дострокове припинення дії ліцензійного договору за міжнародною реєстрацією за взаємною згодою сторін

Номер реєстрації

Реєстраційний номер рішення

Дата публікації відомостей про видачу ліцензії на використання знака та номер бюлетеня

Ім’я або повне найменування та адреса ліцензіара

Ім’я або повне найменування та адреса ліцензіата

(580) Дата внесення відомостей до Реєстру

Зміни, що внесені у відомості про видачу ліцензії на використання знака

(111) Номер свідоцтва

Реєстраційний номер рішення

Дата публікації відомостей про видачу ліцензії на використання знака та номер бюлетеня

Ім’я або повне найменування та адреса ліцензіара

Ім’я або повне найменування та адреса ліцензіата

Вид ліцензії

Зміни

Зміни, що внесені у відомості про видачу ліцензії на використання знака за міжнародною реєстрацією

Номер реєстрації

Реєстраційний номер рішення

Дата публікації відомостей про видачу ліцензії на використання знака та номер бюлетеня

Ім’я або повне найменування та адреса ліцензіара

Ім’я або повне найменування та адреса ліцензіата

Вид ліцензії

Зміни

Визнання рішення Апеляційної палати недійсним за рішенням суду

(210) Номер заявки

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

Резолютивна частина рішення

Визнання рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку) недійсним за рішенням суду

(210) Номер заявки

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

Резолютивна частина рішення

Рекласифікація переліку товарів і послуг відповідно до чинної редакції (МКТП)

(111) Номер свідоцтва

(732) Ім’я або повне найменування та адреса власника свідоцтва

(511) Перелік товарів і/або послуг

Виправлення очевидних помилок у публікаціях щодо свідоцтв на знаки для товарів і послуг

(111) Номер свідоцтва

Дата публікації та номер бюлетеня

Слід читати*

Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг

(111) Номер свідоцтва

Реєстраційний номер рішення

Дата публікації відомостей про передачу виключних майнових прав та номер бюлетеня

Слід читати*

Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей про видачу ліцензії на використання знака для товарів і послуг

(111) Номер свідоцтва

Реєстраційний номер рішення

Дата публікації відомостей про видачу ліцензії на використання знака та номер бюлетеня

Слід читати*

Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей про видачу ліцензії на використання знака для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією

Номер реєстрації

Реєстраційний номер рішення

Дата публікації відомостей про видачу ліцензії на використання знака та номер бюлетеня

Слід читати*

Видача дубліката свідоцтва на знак для товарів і послуг

(111) Номер свідоцтва


R - продовження дії міжнародної реєстрації

M - міжнародна реєстрація знака

Інші відомості, що стосуються реєстрації знаків для товарів і послуг**

__________
* У даній колонці вказується виправлена версія з зазначенням відповідного коду ІНІД (за наявності).
** У даній рубриці публікується інформація, що не увійшла до наведеного переліку.Додаток 24

ФОРМИ
подання сповіщень стосовно міжнародної реєстрації знаків (Перелік та зміст сповіщень)

Передача права на міжнародний знак

повністю

(111) Номер міжнародної реєстрації

(580) Дата внесення відомостей до Міжнародного реєстру

частково

(111) Номер міжнародної реєстрації

(580) Дата внесення відомостей до Міжнародного реєстру

Визнання договору про передачу права на міжнародний знак недійсним за рішенням суду

(111) Номер міжнародної реєстрації

(580) Дата внесення відомостей до Міжнародного реєстру

Припинення міжнародної реєстрації

повністю

(111) Номер міжнародної реєстрації

частково

(111) Номер міжнародної реєстрації

Зміна імені або найменування та/або адреси власника міжнародної реєстрації

(111) Номер міжнародної реєстрації

Відмова в охороні знака на території України

повністю

(111) Номер міжнародної реєстрації

частково

(111) Номер міжнародної реєстрації

Вилучення з охорони окремих елементів знака за міжнародною реєстрацією

(111) Номер міжнародної реєстрації

Продовження міжнародної реєстрації

(111) Номер міжнародної реєстрації

Видача ліцензії на використання знака за міжнародною реєстрацією

(111) Номер міжнародної реєстрації

Визнання міжнародної реєстрації знака недійсною

повністю

(111) Номер міжнародної реєстрації

частково

(111) Номер міжнародної реєстрації


Додаток 25

ФОРМИ
подання сповіщень стосовно зазначення походження товарів (Перелік та зміст сповіщень)

Зміна імені або повного найменування та/або адреси власника свідоцтва про реєстрацію права на використання зареєстрованого КЗП товару, чи зміна особи власника свідоцтва

Номер свідоцтва

Ім’я або повне найменування та адреса власника свідоцтва

Зміни до опису особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик товару

Номер свідоцтва

Зміни

Зміна меж географічного місця, з яким пов’язані особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики товару

Номер свідоцтва

Зміни

Зміна умов використання КЗП товару на етикетці та при маркуванні товару

Номер свідоцтва

Зміни

Продовження дії свідоцтва про реєстрацію права на використання зареєстрованого КЗП товару

Номер свідоцтва

Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва

Припинення права на використання зареєстрованого КЗП товару на підставі заяви власника свідоцтва

Номер свідоцтва

Дата припинення права на використання зареєстрованого КЗП товару

Припинення права на використання зареєстрованого КЗП товару у разі несплати збору за продовження строку дії свідоцтва

Номер свідоцтва

Дата припинення права на використання зареєстрованого КЗП товару

Припинення дії реєстрації КЗП товару за рішенням суду

Номер свідоцтва

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

Дата, від якої реєстрація вважається припиненою

Припинення права на використання зареєстрованого КЗП товару за рішенням суду

Номер свідоцтва

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

Дата, від якої право на використання зареєстрованого КЗП товару вважається припиненим

Визнання реєстрації КЗП товару та права на його використання недійсними за рішенням суду

Номер свідоцтва

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

Дата, від якої реєстрація КЗП товару та право на його використання вважаються такими, що не набрали чинності

Визнання права на використання зареєстрованого КЗП товару недійсним за рішенням суду

Номер свідоцтва

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

Дата, від якої реєстрація КЗП товару вважаються такою, що не набрала чинності

Рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку) про відмову в реєстрації КЗП товару

Номер заявки

Дата прийняття рішення про відмову в реєстрації

Визнання рішення Апеляційної палати недійсним за рішенням суду

Номер заявки

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

Резолютивна частина рішення

Визнання рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку) недійсним за рішенням суду

Номер заявки

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

Резолютивна частина рішення

Зміни, внесені за рішенням суду

Номер свідоцтва

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

Зміни

Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей про заявки на реєстрацію КЗП товару та/або права на його використання

Номер заявки

Дата публікації та номер бюлетеня

Слід читати

Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей про реєстрацію КЗП товару

Номер реєстрації

Дата публікації та номер бюлетеня

Слід читати

Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей про реєстрацію права на використання зареєстрованого КЗП товару

Номер свідоцтва

Дата публікації та номер бюлетеня

Слід читати

Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію права на використання зареєстрованого КЗП товару

Номер свідоцтва


Інші відомості, що стосуються реєстрації КЗП товару та/або свідоцтва про реєстрацію права на використання зареєстрованого КЗП товару*

__________
* У даній рубриці публікується інформація, що не увійшла до наведеного переліку.Додаток 26

ФОРМА
розміщення відомостей на титульній сторінці I тому річного покажчика до офіційного бюлетеня "Промислова власність"


Додаток 27

ФОРМА
розміщення відомостей на титульній сторінці II тому річного покажчика до офіційного бюлетеня "Промислова власність"Додаток 28

ФОРМИ
подання відомостей у книзі 1 Річного покажчика до друкованого видання офіційного бюлетеня "Промислова власність"

Розділ "Заявки на винаходи"

Систематичний покажчик заявок на винаходи

(51) Індекс МПК

(21) Номер заявки

Номер бюлетеня

Нумераційний покажчик заявок на винаходи

(21) Номер заявки

(51) Індекс МПК

Номер бюлетеня

Іменний покажчик винахідників

(72) Ім’я винахідника

(21) Номер заявки

Номер бюлетеня

Розділ "Патенти України на винаходи, відомості про які внесені до Державного реєстру патентів України на винаходи"

Систематичний покажчик патентів України на винаходи

(51) Індекс МПК

(11) Номер патенту

Номер бюлетеня

Нумераційний покажчик заявок на винаходи

(21) Номер заявки

(11) Номер патенту

Номер бюлетеня

Нумераційний покажчик патентів України на винаходи

(11) Номер патенту

(51) Індекс МПК

Номер бюлетеня

Іменний покажчик винахідників

(72) Ім’я винахідника

(11) Номер патенту

Номер бюлетеня

Іменний покажчик власників патентів України на винаходи

(73) Ім’я або повне найменування власника патенту

(11) Номер патенту

Номер бюлетеня

Розділ "Припинення дії патентів України на винаходи"

Нумераційний покажчик патентів України на винаходи, відомості про припинення дії яких опубліковано

(11) Номер патенту

Номер бюлетеня

Розділ "Патенти України на корисні моделі, відомості про які внесені до Державного реєстру патентів України на корисні моделі"

Систематичний покажчик патентів України на корисні моделі

(51) Індекс МПК

(11) Номер патенту

Номер бюлетеня

Нумераційний покажчик заявок на корисні моделі

(21) Номер заявки

(11) Номер патенту

Номер бюлетеня

Нумераційний покажчик патентів України на корисні моделі

(11) Номер патенту

(51) Індекс МПК

Номер бюлетеня

Іменний покажчик винахідників

(72) Ім’я винахідника

(11) Номер патенту

Номер бюлетеня

Іменний покажчик власників патентів України на корисні моделі

(73) Ім’я або повне найменування власника патенту

(11) Номер патенту

Номер бюлетеня

Розділ "Припинення дії патентів України на корисні моделі"

Нумераційний покажчик патентів (деклараційних патентів) України на корисні моделі, відомості про припинення дії яких опубліковано

(11) Номер патенту (деклараційного патенту)

Номер бюлетеня

Розділ "Свідоцтва про державну реєстрацію топографій інтегральних мікросхем, відомості про які внесені до Державного реєстру України топографій інтегральних мікросхем"

Нумераційний покажчик свідоцтв про державну реєстрацію топографій ІМС

Номер свідоцтва

Номер заявки

Номер бюлетеня

Нумераційний покажчик заявок на реєстрацію топографій ІМС

Номер заявки

Номер свідоцтва

Номер бюлетеня

Іменний покажчик авторів топографій ІМС

Ім’я автора топографії ІМС

Номер свідоцтва

Номер бюлетеня

Іменний покажчик власників свідоцтв про державну реєстрацію топографій ІМС

Ім’я або повне найменування власника свідоцтва

Номер свідоцтва

Номер бюлетеня

Розділ "Припинення дії свідоцтв України про державну реєстрацію топографій інтегральних мікросхем (ІМС)"

Нумераційний покажчик свідоцтв про державну реєстрацію топографій ІМС, відомості про припинення дії яких опубліковано

Номер свідоцтва

Номер бюлетеня


Додаток 29

ФОРМИ
подання відомостей у книзі 2 Річного покажчика до друкованого видання офіційного бюлетеня "Промислова власність"

Розділ "Патенти України на промислові зразки, відомості про які внесені до Державного реєстру патентів України на промислові зразки"

Систематичний покажчик патентів України на промислові зразки

(51) Клас МКПЗ

(11) Номер патенту

Номер бюлетеня

Нумераційний покажчик заявок на промислові зразки

(21) Номер заявки

(11) Номер патенту

Номер бюлетеня

Нумераційний покажчик патентів України на промислові зразки

(11) Номер патенту

(51) Клас МКПЗ

Номер бюлетеня

Іменний покажчик власників патентів України на промислові зразки

(73) Ім’я або повне найменування власника патенту

(11) Номер патенту

Номер бюлетеня

Розділ "Припинення дії патентів України на промислові зразки"

Нумераційний покажчик патентів України на промислові зразки, відомості про припинення дії яких опубліковано

(11) Номер патенту

Номер бюлетеня

Розділ "Свідоцтва на знаки для товарів і послуг, відомості про які внесені до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг"

Систематичний покажчик свідоцтв на знаки для товарів і послуг

(511) Клас МКТП

(111) Номер свідоцтва

Номер бюлетеня

Нумераційний покажчик заявок на знаки для товарів і послуг

(210) Номер заявки

(111) Номер свідоцтва

Номер бюлетеня

Нумераційний покажчик свідоцтв на знаки для товарів і послуг.

(111) Номер свідоцтва

(511) Клас МКТП

Номер бюлетеня

Іменний покажчик власників свідоцтв на знаки для товарів і послуг

(732) Ім’я або повне найменування власника свідоцтва

(111) Номер свідоцтва

Номер бюлетеня

Розділ "Припинення дії свідоцтв України на знаки для товарів і послуг"

Нумераційний покажчик свідоцтв на знаки для товарів і послуг, відомості про припинення дії яких опубліковано

(111) Номер свідоцтва

Номер бюлетеня

Розділ "Знаки за міжнародною реєстрацією, яким надано охорону в Україні"

Систематичний покажчик міжнародних реєстрацій знаків, яким надано охорону в Україні

(511) Клас МКТП

(111) Номер міжнародної реєстрації

Номер бюлетеня

Нумераційний покажчик міжнародних реєстрацій знаків, яким надано охорону в Україні

(111) Номер міжнародної реєстрації

Номер бюлетеня

Розділ "Добре відомі знаки в Україні"

Систематичний покажчик добре відомих знаків в Україні

Клас МКТП

Дата набрання чинності рішенням, яким визнано, що знак став добре відомим в Україні

Номер бюлетеня

Розділ "Заявки на реєстрацію кваліфікованих зазначень походження товарів та/або прав на використання кваліфікованих зазначень походження товарів"

Нумераційний покажчик заявок на реєстрацію кваліфікованих зазначень походження товарів та/або права на використання кваліфікованих зазначень походження товарів

Номер заявки

Кваліфікація зазначення походження товару

Номер бюлетеня

Назва місця походження товару

Географічне зазначення походження товару

Розділ "Реєстрації кваліфікованих зазначень походження товарів, відомості про які внесені до Державного реєстру України назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів"

Нумераційний покажчик реєстрацій кваліфікованих зазначень походження товарів

Номер реєстрації

Кваліфікація зазначення походження товару

Номер бюлетеня

Назва місця походження товару

Географічне зазначення походження товару

Нумераційний покажчик заявок на реєстрацію кваліфікованих зазначень походження товарів

Номер заявки

Номер реєстрації

Номер бюлетеня

Предметний (абетковий) покажчик зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів

Кваліфікація зазначення походження товару

Номер реєстрації

Номер бюлетеня

Назва місця походження товару

Географічне зазначення походження товару

Розділ "Свідоцтва про реєстрацію права на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів, відомості про які внесені до Державного реєстру України назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів"

Нумераційний покажчик свідоцтв України про реєстрацію права на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів

Номер свідоцтва

Кваліфікація зазначення походження товару

Номер бюлетеня

Назва місця походження товару

Географічне зазначення походження товару

Нумераційний покажчик заявок на реєстрацію прав на використання кваліфікованих зазначень походження товарів, за якими видані свідоцтва

Номер заявки

Номер свідоцтва

Номер бюлетеня

Іменний покажчик осіб, яким надається право на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів

Ім’я або повне найменування особи, якій надається право на використання зареєстрованого КЗП товару

Номер свідоцтва

Номер бюлетеня

Розділ "Припинення дії свідоцтв України про реєстрацію права на використання кваліфікованих зазначень походження товарів"

Нумераційний покажчик свідоцтв України про реєстрацію права на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів, відомості про припинення дії яких опубліковано

Номер свідоцтва

Номер бюлетеня


Додаток 30

ПЕРЕЛІК
об’єктів авторського права, відомості про які публікуються в офіційному бюлетені "Авторське право і суміжні права"

- Аудіовізуальний твір

- Літературний письмовий твір прикладного характеру

- База даних

- Літературний письмовий твір публіцистичного характеру

- Драматичний твір

- Літературний письмовий твір рекламно-інформаційного характеру

- Енциклопедія

- Ескіз

- Літературний письмовий твір релігійного характеру

- Збірник творів

- Літературний письмовий твір розважального характеру

- Ілюстрація

- Літературний письмовий твір технічного характеру

- Картографічний твір

- Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру

- Комп’ютерна програма

- Літературний письмовий твір учбового характеру

- Креслення

- Літературний письмовий твір художньо-публіцистичного характеру

- Літературний письмовий твір

- Літературний письмовий твір, створений для кіно

- Літературний письмовий твір (дитяча література)

- Літературний письмовий твір, створений для радіо

- Літературний письмовий твір (поезія)

- Літературний письмовий твір, створений для телебачення

- Літературний письмовий твір белетристичного характеру

- Музичний твір без тексту

- Літературний письмовий твір наукового характеру

- Музичний твір з текстом

- Літературний письмовий твір з питань мистецтва

- Музично-драматичний твір

- Літературний письмовий твір навчального характеру

- План

- Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру

- Постановка твору, створеного для сценічного показу

- Літературний письмовий твір науково-популярного характеру

- Похідний твір

- Літературний письмовий твір науково-практичного характеру

- Складений твір

- Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру

- Твір архітектури

- Літературний письмовий твір науково-публіцистичного характеру

- Твір містобудування

- Літературний письмовий твір науково-технічного характеру

- Твір образотворчого мистецтва

- Літературний письмовий твір наукового характеру

- Твір садово-паркового мистецтва

- Літературний письмовий твір практичного характеру

- Твір ужиткового мистецтва

- Твір, створений для сценічного показу

- Усний твір

- Фотографічний твір


Додаток 31

ФОРМА
розміщення відомостей на титульній сторінці книги офіційного бюлетеня "Авторське право і суміжні права"Додаток 32

ФОРМА
подання відомостей про реєстрацію авторського права на твір, які публікуються офіційному бюлетені "Авторське право і суміжні права"

Номер свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір

Дата реєстрації авторського права

Повне ім’я та/або псевдонім автора (авторів), чи позначення "Анонімно"

Повне ім’я або повне офіційне найменування роботодавця

Об’єкт авторського права, до якого належить твір

Вид, повна та скорочена назва твору (творів)

Вихідні дані для оприлюднених творів Анотація

__________
Примітка:


відомості публікуються на ширину сторінки.


Додаток 33

ФОРМА
подання відомостей про реєстрацію договорів, які стосуються права автора на твір, які публікуються в офіційному бюлетені "Авторське право і суміжні права"

Повне ім’я та/або псевдонім автора (авторів) твору

Вид, повна та скорочена назва твору (творів)

Об’єкт авторського права, до якого належить твір

Номер реєстрації договору Дата реєстрації договору

Вид договору

Повне ім’я фізичної (их) або повне офіційне найменування юридичної (их) особи (осіб) - сторін договору

__________
Примітка:


відомості публікуються на ширину сторінки.


Додаток 34

ФОРМА
подання відомостей про облік організацій колективного управління, які публікуються в офіційному бюлетні "Авторське право і суміжні права"

Номер свідоцтва, дата видачі

Повне найменування організації

Сфера діяльності організації

Місцезнаходження

__________
Примітка:


відомості публікуються з правостороннім вирівнюванням по ширині колонки.


Додаток 35

ФОРМА
подання відомостей про уповноважені організації колективного управління, які здійснюють збирання і розподіл винагороди (роялті) за використання опублікованих із комерційною метою фонограм і відеограм та зафіксованих у них виконань, що публікуються в офіційному бюлетені "Авторське право і суміжні права"

Номер свідоцтва, дата видачі

Повне найменування організації

Сфера діяльності уповноваженої організації

Місцезнаходження

__________
Примітка:


відомості публікуються з правостороннім вирівнюванням по ширині колонки.


Додаток 36

ФОРМА
подання відомостей про уповноважені організації колективного управління, які здійснюють збирання і розподіл між суб’єктами авторського права і (або) суміжних прав коштів від відрахувань (відсотків) виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах, що публікуються в офіційному бюлетені "Авторське право і суміжні права"

Номер свідоцтва, дата видачі

Повне найменування організації

Сфера діяльності уповноваженої організації

Місцезнаходження

__________
Примітка:


відомості публікуються з правостороннім вирівнюванням по ширині колонки.


Додаток 37

ФОРМИ
подання відомостей у розділі "Покажчики" офіційного бюлетеня "Авторське право і суміжні права"

Нумераційний покажчик свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір за об’єктами авторського права

Об’єкт авторського права


Номер свідоцтва


Іменний покажчик авторів творів

Повне ім’я та/або псевдонім автора (авторів) творів

Номер свідоцтва

Іменний покажчик роботодавців, яким належать авторські майнові права на службовий твір

Повне ім’я або повне офіційне найменування роботодавця

Номер свідоцтва


Додаток 38

ФОРМИ
подання сповіщень стосовно об’єктів авторського права (Перелік та зміст сповіщень)

Зміна прізвища, ім’я та по батькові автора (авторів) твору

Номер свідоцтва

Прізвище, ім’я та по батькові автора (авторів) твору

Зміна прізвища, ім’я та по батькові автора (авторів) твору у договорі про передачу (відчуження) майнових прав

Номер рішення про реєстрацію договору

Прізвище, ім’я та по батькові автора (авторів) твору

Зміна прізвища, ім’я та по батькові автора (авторів) твору у договорі про надання дозволу на використання твору

Номер рішення про реєстрацію договору

Прізвище, ім’я та по батькові автора (авторів) твору

Зміна складу авторів твору

Номер свідоцтва

Прізвище, ім’я та по батькові автора (авторів) твору

Зміна складу авторів твору у договорі про передачу (відчуження) майнових прав

Номер рішення про реєстрацію договору

Прізвище, ім’я та по батькові автора (авторів) твору

Зміна складу авторів твору у договорі про надання дозволу на використання твору

Номер рішення про реєстрацію договору

Прізвище, ім’я та по батькові автора (авторів) твору

Зміна прізвища, ім’я та по батькові фізичної особи або повного офіційного найменування юридичної особи, яка має авторське право на твір та/або її адреси

Номер свідоцтва

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне офіційне найменування юридичної особи, яка має авторське право на твір та/або її адреса

Зміна прізвища, ім’я та по батькові фізичної особи або повного офіційного найменування юридичної особи, яка має авторське право на твір та/або її адреси у договорі про передачу (відчуження) майнових прав

Номер рішення про реєстрацію договору

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне офіційне найменування юридичної особи та/або її адреса

Зміна прізвища, ім’я та по батькові фізичної особи або повного офіційного найменування юридичної особи, яка має авторське право на твір та/або її адреси у договорі надання дозволу на використання твору

Номер рішення про реєстрацію договору

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне офіційне найменування юридичної особи та/або її адреса

Визнання реєстрації авторського права на твір недійсною за рішенням суду

Номер свідоцтва

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

Визнання реєстрації договору про передачу (відчуження) майнових прав недійсною за рішенням суду

Номер рішення про реєстрацію договору

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

Визнання реєстрації договору про надання дозволу на використання твору недійсною за рішенням суду

Номер рішення про реєстрацію договору

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

Зміни у відомостях про передачу (відчуження) майнових прав за рішенням суду

Номер рішення про реєстрацію договору

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

Зміни

Зміни у відомостях про передачу (відчуження) майнових прав за клопотанням сторін договору

Номер рішення про реєстрацію договору

Повне найменування сторін договору

Зміни

Зміни у відомостях про надання дозволу на використання твору за рішенням суду

Номер рішення про реєстрацію договору

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

Зміни

Зміни у відомостях про надання дозволу на використання твору за клопотанням сторін договору

Номер рішення про реєстрацію договору

Повне найменування сторін договору

Зміни

Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір

Номер свідоцтва

Дата видачі дубліката

Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей про видачу свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір

Номер свідоцтва

Дата публікації та номер бюлетеня

Слід читати

Реорганізація (ліквідація) організацій колективного управління

Повне найменування організації

Номер свідоцтва

Відомості про реорганізацію (ліквідацію)

Видача дубліката свідоцтва про облік організації колективного управління

Повне найменування організації

Номер свідоцтва

Дата видачі дубліката

Зняття організації з обліку організацій колективного управління

Повне найменування організації

Номер свідоцтва, дата видачі

Відомості про зняття організації з обліку організацій колективного управління, анулювання свідоцтва

Виключення з Реєстру уповноважених організацій колективного управління

Повне найменування організації

Номер свідоцтва, дата видачі

Відомості про виключення з Реєстру уповноважених організацій колективного управління, анулювання свідоцтва

Переоформлення свідоцтва про облік організації колективного управління

Повне найменування організації

Номер, дата видачі свідоцтва, що підлягає переоформленню

Номер, дата видачі переоформленого свідоцтва

Відомості про переоформлення свідоцтва


Додаток 39

ФОРМА ОПИСУ
до патенту України на винахід


Додаток 40

ФОРМА ОПИСУ
до патенту України на корисну модельЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
18.05.2017  № 730
(у редакції наказу
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі
17.01.2019 № 45)

ПОРЯДОК
використання надходжень від зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності

1. Надходження на рахунки державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, використовуються виключно для забезпечення розвитку та функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності згідно з кошторисом, який затверджується Мінекономрозвитку, а саме для:

1) автоматизації технологічних і виробничих процесів державної системи правової охорони інтелектуальної власності, створення інформаційної інфраструктури, розроблення спеціалізованого програмного забезпечення та баз даних, упровадження сучасних інформаційних технологій, пов'язаних із наданням правової охорони об'єктам інтелектуальної власності;

2) інформаційного забезпечення функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності;

3) редакційно-видавничої діяльності;

4) забезпечення проведення перекладів оригінальних бібліографічних даних та рефератів винаходів і корисних моделей англійською мовою;

5) забезпечення організаційно-виробничого процесу;

6) розвитку і здійснення міжнародного співробітництва у сфері правової охорони інтелектуальної власності;

7) організації навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів державної системи правової охорони інтелектуальної власності;

8) фінансування витрат на утримання та оренду приміщень, технічне обслуговування, експлуатаційні витрати, капітальне будівництво та ремонт приміщень;

9) фінансування витрат на обладнання робочих місць, охорону здоров'я та соціальні потреби;

10) оплати послуг транспортних організацій, утримання власного автотранспорту, придбання автотранспорту в умовах фінансового лізингу;

11) фінансування витрат на забезпечення послуг зв'язку та маркування поштової кореспонденції, митний збір, оплату послуг митниці, складів тощо;

12) фінансування витрат на організацію та участь у проведенні виставок, конкурсів, семінарів тощо;

13) наповнення фонду державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків за зверненнями закладів, що входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності;

14) забезпечення розвитку інституційної складової державної системи правової охорони інтелектуальної власності, зокрема для:

розроблення проекту Національної стратегії розвитку та функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності України, проведення заходів з її обговорення;

створення та розвитку національної системи Центрів з підтримки технологій та інновацій;

утворення та функціонування Національного навчального центру інтелектуальної власності;

імплементації проекту Всесвітньої організації інтелектуальної власності щодо політики у сфері інтелектуальної власності для університетів та наукових установ;

забезпечення діяльності Ради з питань інтелектуальної власності;

аналізу фінансово-економічних показників ринку з метою визначення оптимальних тарифів щодо приватного копіювання та репрографічного відтворення творів та їх частин (уривків);

аналізу фінансово-економічних показників ринку з метою формування тарифів винагороди (відрахувань) у сферах обов'язкового і розширеного колективного управління;

аналізу впливу запровадження національного режиму вичерпання прав щодо торговельних марок на ринки в Україні;

фінансування послуг з інформаційної, презентаційної, технічної, технологічної та іншої підтримки розвитку інституційної складової державної системи правової охорони інтелектуальної власності;

функціонування державної організації "Національний офіс інтелектуальної власності" як закладу, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності;

15) здійснення іншої не забороненої чинним законодавством України діяльності, спрямованої на розвиток і функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності;

16) витрат на оплату праці та нарахувань на неї;

17) розміщення надходжень від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, на депозитних рахунках в установах банків з високим рівнем надійності.

2. Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності", державна організація "Національний офіс інтелектуальної власності", Державна інноваційна фінансово-кредитна установа подають Мінекономрозвитку щоквартальні звіти про виконання кошторису для забезпечення розвитку та функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності до 10 числа наступного за звітним кварталом місяця та річні звіти - до 10 січня наступного за звітним року.

{Порядок в редакції Наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 90 від 25.01.2018, № 45 від 17.01.2019}

Заступник директора
юридичного департаменту -
начальник управління
правового забезпечення
економічної політики

О.Л. Савчук

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору