Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
МОЗ України; Наказ, Протокол, Перелік від 04.12.2008719
Документ v0719282-08, поточна редакція — Прийняття від 04.12.2008

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
04.12.2008 N 719

Про затвердження рішення Ліцензійної комісії

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), наказу Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва та
Міністерства охорони здоров'я України від 18.09.2002 N 103/346
( z0820-02 ) "Про затвердження Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності
в галузі охорони здоров'я, що ліцензуються", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України від 09.10.2002 N 820/7108, та наказу
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва та Міністерства охорони здоров'я України від
16.02.2001 N 38/63 ( z0188-01 ) "Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з переробки донорської крові
та її компонентів, виготовлення з них препаратів, господарської
діяльності з медичної практики та проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об'єктах
ветеринарного контролю)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України від 02.03.2001 N 188/5379, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити рішення Ліцензійної комісії МОЗ України
(Протокол від 04.12.2008 N 40 додається) щодо:
1.1 анулювання ліцензії МОЗ від 22.02.2006 серії АВ N 049568,
виданої на провадження господарської діяльності з медичної
практики фізичній особі - підприємцю Варавіну О.П.
(ідентифікаційний номер (...)), на підставі Акта про неможливість
ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов ( z0189-01 );
1.2 анулювання ліцензій МОЗ на провадження господарської
діяльності з медичної практики: від 09.07.2007 серії АВ N 348801,
виданої фізичній особі - підприємцю Іорк Е.В. (...), від
11.08.2006 серії АВ N 191012, виданої фізичній особі - підприємцю
Єрмолаєву С.Т. (...), від 08.06.2007 серії АВ N 348353, виданої
фізичній особі - підприємцю Єжовій А.А. (...), від 31.08.2007
серії АВ N 367606, виданої фізичній особі - підприємцю
Кваші А.І. (...), на підставі заяв про анулювання ліцензій,
поданих ліцензіатами;
1.3 видачі розпорядження про усунення порушень Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з переробки донорської
крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів
( z0188-01 ) комунальній установі "Центр крові" (ідентифікаційний
код 05483824, місцезнаходження юридичної особи: м. Севастополь,
вул. Адмірала Октябрського, 19);
1.4 видачі розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ): фізичній особі - підприємцю Носань Л.Ф. (...),
приватному підприємству "Медична фірма "Севстом" (ідентифікаційний
код 24034357, місцезнаходження юридичної особи: м. Севастополь,
вул. В.Морська, буд. 16, кв. 10), приватній виробничо-комерційній
фірмі "ГЕЮОЛ" (ідентифікаційний код 24468506, місцезнаходження
юридичної особи: Донецька обл., м. Макіївка, вул. Нова Колонія,
1);
1.5 видачі ліцензій на провадження господарської діяльності з
медичної практики (Перелік 1 додатка 1 до Протоколу);
1.6 відмови у видачі ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики (Перелік 2 додатка 1 до Протоколу);
1.7 залишення заяв на видачу ліцензій на провадження
господарської діяльності з медичної практики без розгляду (Перелік
3 додатка 1 до Протоколу);
1.8 переоформлення ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики (Перелік 4 додатка 1 до Протоколу);
1.9 видачі копій ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики (Перелік 5 додатка 1 до Протоколу);
1.10 видачі ліцензій на провадження господарської діяльності
з проведення дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних
робіт (Перелік 1 додатка 2 до Протоколу);
1.11 залишення заяв на видачу ліцензій на провадження
господарської діяльності з переробки донорської крові та її
компонентів, виготовлення з них препаратів без розгляду (Перелік 1
додатка 3 до Протоколу).
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Митника З.М.
Міністр В.М.Князевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
04.12.2008 N 719

ПРОТОКОЛ N 40
засідання Ліцензійної комісії МОЗ України
від 4 грудня 2008 року

На засіданні Ліцензійної комісії присутні: Митник З.М., Пономаренко А.М., Банчук М.В., Жданова М.П.,
Коновалова Л.М., Коблош В.В., Бєлотєлов М.Г., Гарник Т.П.,
Григорович В.Р., Зозовська Л.П.
На засідання комісії запрошені: Садова О.І., фізична особа -
підприємець Варавін О.П.
Порядок денний:
1. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з переробки донорської
крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів
( z0188-01 ) комунальною установою "Центр крові"
2. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Оленченко Т.М.
3. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Носань Л.Ф.
4. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) ПП "Медична фірма "Севстом"
5. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Іорк Е.В.
6. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Єрмолаєвим С.Т.
7. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Бондаренко О.С.
8. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Варавіним О.П.
9. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) приватною виробничо-комерційною фірмою "ГЕЮОЛ"
10. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Мілус І.Є.
11. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Зозулею Н.О.
12. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Єжовою А.А.
13. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Паршиковим А.О.
14. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Квашою А.І.
15. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності з медичної практики
16. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності з проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт
17. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності з переробки донорської крові
та її компонентів
Слухали Садову О.І. - головного спеціаліста відділу
державного контролю за дотриманням ліцензійних умов Департаменту
управління та контролю якості медичних послуг, голову комісії:
На підставі наказу МОЗ України від 31.10.2008 р. N 395-Адм
"Про планову перевірку додержання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики" з 24 по 28 листопада
2008 року було проведено планову перевірку додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з переробки донорської
крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів
( z0188-01 ) комунальною установою "Центр крові" (ідентифікаційний
код 05483824, місцезнаходження юридичної особи: м. Севастополь,
вул. Адмірала Октябрського, 19, місце провадження: м. Севастополь,
вул. Адмірала Октябрського, 19, м. Севастополь, вул. Гоголя, 6,
м. Севастополь, вул. Геловани, 4, м. Севастополь, пр. Генерала
Острякова, 145), яка здійснює господарську діяльність з переробки
донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів
за ліцензією МОЗ України від 16.02.2007 серії АВ N 317869. Комісією встановлено, що на момент перевірки акт акредитації
закладу відсутній (порушення ст. 33 Основ законодавства України
про охорону здоров'я від 19.11.92 р ( 2801-12 ). та п. 2 Порядку
державної акредитації закладу охорони здоров'я, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. N 765)
( 765-97-п ). 10 медичних сестер не мають посвідчень про проходження курсів
підвищення кваліфікації за останні п'ять років,
лікар-трансфузіолог Коваленко О.В. - посвідчення про підтвердження
(присвоєння) кваліфікаційної категорії (порушення ст. 74 Закону
України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"
( 2801-12 ), п. 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з переробки донорської крові та її компонентів,
виготовлення з них препаратів, затверджених наказом Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства охорони здоров'я України 16.02.2001 N 38/63
( z0188-01 ) (далі - Ліцензійні умови). Закладом не дотримуються вимоги наказу Мінпраці, Мін'юсту та
Мінсоцзахисту населення України від 29.07.93 N 58 ( z0110-93 )
"Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок
працівників" та вимог Закону України "Про підприємництво в
Україні" ( 698-12 ) від 27.03.2006 N 887-XII, а також порушення
вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.93 N 301
( 301-93-п ) "Про трудові книжки працівників" щодо порядку
ведення, обліку, зберігання і видачі трудових книжок (не
проводиться ознайомлення співробітників із записами в трудових
книжках). Комісією виявлено порушення вимог ведення медичної
документації (обліку та звітності) за формами державної звітності,
затверджених наказом МОЗ та Держкомстату від 31.07.2000 N 256/184
( z0635-00 ) "Про затвердження форм державної статистичної
звітності з питань охорони здоров'я та інструкцій щодо їх
заповнення" (журнал обліку заготівлі донорської крові ф. N 443/о
ведеться в електронній формі та в довільній формі). Не ведеться журнал реєстрації аварій при наданні медичної
допомоги ВІЛ-інфікованим та роботі з ВІЛ-інфікованим матеріалом
ф. 108-о ( z0820-00 ) (порушення п. 1.2 наказу МОЗ України від
25.05.2000 р. N 120 ( z0819-00 ) "Про вдосконалення організації
медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД"). Бактеріологічна лабораторія не атестована, що є порушенням
ст. 11 п. 2 Закону України "Про метрологію та метрологічну
діяльність" ( 113/98-ВР ) від 15.06.2004 р ( 1765-15 ). У відділі технічного контролю виявлені хімічні реагенти,
термін придатності яких закінчився (порушення наказу МОЗ України
від 16.12.2003 N 584) ( z0275-04 ). Засоби вимірювальної техніки повірені не в повному обсязі
(терези циферблатні, лагометри, тахометри, контрольні технічні
термометри різних типів), що є порушенням ст. 11 п. 2 Закону
України "Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ). Ваги циферблатні та термометри частково переведено в розряд
індикаторів з порушенням п. 3.11 ДСТУ 2708:2006 "Метрология.
Поверка средств измерительной техники. Организация и порядок
проведения". Не визначені місця зберігання особистого та санітарного одягу
персоналу, деззасобів, прибирального інвентарю, що є порушенням
вимог додатків табл. Л, 1, М, 1 ДБН В.2.2-10-2001 "Заклади охорони
здоров'я" ( v0002241-01 ) та СанПиН 5179-90 "Санитарные правила
устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и
других лечебных стационаров" ( n0003400-90 ) (п. 2.3.1 Ліцензійних
умов) ( z0189-01 ). На робочих місцях персоналу закладу частково відсутні та
недоукомплектовані аптечки для надання невідкладної медичної
допомоги медичним працівникам та технічному персоналу на випадок
аварії, що є порушенням п. 1.2 наказу МОЗ України від
25.05.2000 р. N 120 ( z0819-00 ) "Про вдосконалення організації
медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД", згідно якого кожне
робоче місце медичного працівника забезпечується засобами
попередження передачі вірусу імунодефіциту людини від можливого
вірусоносія або хворого на СНІД іншим пацієнтам, медичному і
технічному персоналу. В аптечках надання невідкладної медичної допомоги виявлено
прострочені лікарські засоби (сульфокамфокаін, валідол та
преднізолон) (порушення вимог п. 3.8 Правил зберігання та
проведення контролю якості лікарських засобів у
лікувально-профілактичних закладах, затверджених наказом
МОЗ України від 16.12.2003 N 584) ( z0275-04 ) (п. 2.1.1
Ліцензійних умов) ( z0189-01 ). Відсутні інструкції з надання невідкладної медичної допомоги
при невідкладних станах, що є порушенням Протоколів надання
медичної допомоги за спеціальністю "Медицина невідкладних станів"
( va024282-05, vb024282-05 ), затверджених наказом МОЗ України від
17.01.2005 N 24 ( v0024282-05 ). Не у всіх виробничих приміщеннях закладу ведеться контроль
температури та вологості з занесенням результатів в журнали
обліку, що є порушенням п. 6.3 СанПиН 5179-90 "Санитарные правила
устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и
других лечебных стационаров" ( n0003400-90 ) щодо забезпечення
контролю за станом та утриманням приміщень закладу. На місці зберігання лікарських засобів відсутній термометр та
гігрометр, (порушення п. 2.4 Правил зберігання та проведення
контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних
закладах, затверджених наказом МОЗ України від 16.12.2003 N 584
( z0275-04 ), та п. 2.1.1 Ліцензійних умов) ( z0189-01 ). Не проводиться перевірка дотримання умов зберігання
лікарських засобів (відсутній журнал перевірки), що є порушенням
п. 4.6 Правил зберігання та проведення контролю якості лікарських
засобів у лікувально-профілактичних закладах ( z0275-04 )
(п. 2.1.1 Ліцензійних умов) ( z0189-01 ). Відсутній наказ на призначення уповноваженої особи, що
здійснює вихідний контроль якості лікарських засобів, що є
порушенням п. 1.2 Правил зберігання та проведення контролю якості
лікарських засобів ( z0275-04 ). Територія закладу не впорядкована та не прибрана. На
території не облаштований майданчик для збору сміття з
асфальтобетонним покриттям, територія не огороджена, що є
порушенням ст. 7 Закону України "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) та п. 2.10
СанПиН 5179-90 "Санитарные правила устройства, оборудования и
эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных
стационаров" ( n0003400-90 ) щодо забезпечення контролю за станом
та утриманням території, її благоустроєм. Санітарно-гігієнічний стан приміщень закладу незадовільний
(облаштування приміщень виконано не у відповідності до їх
функціонального призначення (шпалери), порушена цілісність
покриття стін (місцями відпала штукатурка, стіни лущаться та
осипаються), незадовільний санітарно-гігієнічний стан кімнат
клінічної, бактеріологічної, централізованої з визначення групи
крові і резус приналежності лабораторій, відділу технічного
контролю. Не проводиться щорічний поточний ремонт приміщень,
покриття підлоги потребує заміни, приміщення потребують заміни
вікон та санітарно-технічного обладнання відповідно до вимог
п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 СанПиН 5179-90 "Санитарные правила
устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и
других лечебных стационаров" ( n0003400-90 ), пп. 3.19, 3.22
ДБН В.2.2-10-2001 ( v0002241-01 ) щодо забезпечення контролю за
станом та утриманням приміщень закладу. Результати медичних оглядів заносяться в книжки довільної
форми, медичний огляд з занесенням результатів в особові медичні
книжки пройдений не в повному обсязі. Представлено лише
76 медичних книжок. Не ведеться контроль за проходженням
працівниками медичних оглядів, що є порушенням ст. 26 Закону
України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення" ( 4004-12 ). Медичні працівники несвоєчасно проходять
рентгенофлюорографічне обстеження, що є порушенням ст. 8 Закону
України "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз" ( 2586-14 )
(п. 5.4.13 Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов
провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони
здоров'я, що ліцензується, затвердженого наказом МОЗ N 103/346
( z0820-02 ) від 18.09.2002). У приміщеннях закладу неякісно проводиться прибирання та
поточна дезінфекція, відсутні дезінфікуючі засоби для обробки
шкіри рук, використовується хлорне вапно, яке не увійшло в
обліковий перелік та не дозволене до застосування станом на
31.12.2007 року. Журнал приходу і витрат деззасобів відсутній, що
є порушенням вимог ГОСТу 42-21-2-85 "Стерилізація і дезінфекція
виробів медичного призначення. Методи, засоби і режими"
( v0770400-85 ). Медичні працівники не забезпечені в повній мірі засобами
індивідуального захисту, що суперечить вимогам постанови Кабінету
Міністрів України від 18.12.98 р. N 2026 ( 2026-98-п ). У приміщеннях збір брудної білизни проводиться з порушенням
вимог п. 9.11 СанПіНу 5179-90 "Санитарные правила, устройства,
оборудование и эксплуатация больниц, родильных домов и других
лечебных стационаров" ( n0003400-90 ) (не виділене приміщення для
зберігання брудної білизни, брудна білизна від хворих збирається
не в мішки). У відділі лабораторної діагностики та профілактики СНІДу та
інших інфекцій, які передаються трансфузійним шляхом, бактерицидні
випромінювачі встановлені з порушенням, внаслідок чого
здійснюється опромінення незначної частини стелі, у приміщеннях
бактеріологічної лабораторії бактерицидні опромінювані відсутні, у
відділі виробництва препаратів крові та у централізованій
лабораторії визначення груп крові та резус причетності у журналі
роботи обліку не вказується загальний час роботи опромінювача, що
є порушенням наказу МОЗ від 22.02.2002 р. N 71 ( v0071282-02 )
"Про затвердження інструкції з організації роботи лабораторій
діагностики ВІЛ-інфекції". У централізованій лабораторії з 13.11.2008 р не проводився
контроль стерилізації із-за відсутності термоіндикаторних стрічок,
що є порушенням вимог ГОСТу 42-21-2-85 "Стерилізація і дезінфекція
виробів медичного призначення. Методи, засоби і режими"
( v0770400-85 ). При виробництві препаратів з плазми крові використовуються
регламенти, які потребують перегляду та затвердження відповідно до
вимог наказів МОЗ України від 26.07.2005 року N 376
( v0376282-05 ) "Медичні імунологічні препарати. Настанова:
42-3002-011-2005", що є порушенням п. 3.12 Ліцензійних умов
( z0189-01 ). Відсутнє приміщення у відділі технічного контролю для
зберігання зразків і протоколів, що є порушенням п. 3.16
Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі комунальній установі "Центр крові"
розпорядження про усунення в трьохмісячний термін виявлених
порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них
препаратів ( z0188-01 ).
Слухали Садову О.І.:
На підставі наказу МОЗ України від 31.10.2008 р. N 395-Адм
"Про планову перевірку додержання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики" з 24 по 28 листопада
2008 року було проведено планову перевірку додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Оленченко Т.М. (...),
місце провадження діяльності: м. Севастополь, вул. Миру, 5), яка
здійснює господарську діяльність з медичної практики за ліцензією
МОЗ України від 25.05.2005 серії АБ N 200404, за лікарською
спеціальністю "ультразвукова діагностика". При прибутті комісії за адресою м. Севастополь, Балаклавський
р-н, вул. Миру, 5 комісією встановлено, що Оленченко Т.М. свою
діяльність тимчасово не здійснює, у зв'язку із закінченням
01.08.2008 р. договору оренди, подовження якого перебуває на
розгляді у Фонді комунального майна Севастопольської міської ради.
Ліцензіат поінформувала комісію про те, що надіслала до МОЗу
рекомендованим листом 24.11.2008 р. інформацію про тимчасове
припинення своєї діяльності. Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо проведення повторної перевірки додержання
Оленченко Т.М. Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) в наступному році.
Слухали Садову О.І.:
На підставі наказу МОЗ України від 31.10.2008 р. N 395-Адм
"Про планову перевірку додержання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики" з 26 по 28 листопада
2008 року було проведено планову перевірку додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - суб'єктом підприємницької
діяльності Носань Л.Ф. (...), місце провадження діяльності:
м. Севастополь, Ленінський, р-н, вул. Сафронова, 3), яка здійснює
господарську діяльність з медичної практики за ліцензією
МОЗ України від 28.08.2006 серії АВ N 191511, за лікарською
спеціальністю "зубний лікар".
Перевіркою встановлено наступне.
Ліцензіатом не дотримуються вимоги ведення обліково-звітної
документації відповідно до наказу МОЗ України від 15.05.2001 N 181
( v0181282-01 ) "Листок щоденного обліку роботи
лікаря-стоматолога" (ф. N 037/о) ( va302282-99 ), "Щоденник обліку
роботи лікаря-стоматолога" (ф. N 039-2/о) ( v0181282-01 ) та
відсутні "Картки стоматологічного хворого" (ф. N 43/о)
( va302282-99 ). Ліцензіатом не подаються з початку своєї діяльності до
територіальних органів статистики ф. 20 ( z1009-07 ), ф. 17
( z1009-07 ) "Звіт лікувально-профілактичного закладу" відповідно
до вимог Закону України "Про державну статистику" ( 2614-12 ) та
наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва, Міністерства охорони здоров'я України
18.09.2002 N 103/346 ( z0820-02 ) "Про затвердження Порядку
контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності в галузі охорони здоров'я, що ліцензуються". Не забезпечені вимоги статей 42 та 43 Основ законодавства
України про охорону здоров'я ( 2801-12 ) в частині фіксації
інформованої згоди пацієнтів на медичне втручання. Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі Носань Л.Ф. розпорядження про усунення в
місячний термін виявлених порушень Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики ( z0189-01 ).
Слухали Садову О.І.
На підставі наказу МОЗ України від 31.10.2008 р. N 395-Адм
"Про планову перевірку додержання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики" з 24 по 28 листопада
2008 року було проведено планову перевірку додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) приватним підприємство "Медична фірма "Севстом"
(ідентифікаційний код 24034357, місцезнаходження юридичної особи:
м. Севастополь, вул. В.Морська, 16, кв. 10, місце провадження:
м. Севастополь, Ленінський р-н, вул. Бутакова, 40, м. Севастополь,
Ленінський р-н, вул. Велика Морська, 16, кв. 10, м. Севастополь,
Нахімовський р-н, пр-т Перемоги, 25), яке здійснює господарську
діяльність з медичної практики за ліцензією МОЗ України від
27.10.2005 серії АБ N 292805. Перевірка проводилась в присутності директора Володченко О.І.
та головного лікаря Кабакової О.П. На момент перевірки акт акредитації закладу відсутній
(порушення ст. 33 Основ законодавства України про охорону здоров'я
від 19.11.92 р ( 2801-12 ). та п. 2 Порядку державної акредитації
закладу охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 15 липня 1997 р. N 765) ( 765-97-п ). Відповідно до первинної медичної документації та штатного
розпису встановлено, що суб'єкт господарювання приватне
підприємство "Медична фірма "Севстом" проваджує господарську
діяльність з медичної практики за спеціальністю "сестринська
справа", яка не зазначена в ліцензії, що є порушенням
пунктів 2.1.2 та 2.3.3 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). На місці зберігання лікарських засобів відсутній термометр та
гігрометр, що є порушенням п. 2.4 Правил зберігання та проведення
контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних
закладах, затверджених наказом МОЗ України від 16.12.2003 N 584
( z0275-04 ) (п. 2.1.1 Ліцензійних умов) ( z0189-01 ). В приміщенні філії за адресою: м. Севастополь, вул. Бутакова,
40 зуботехнічна лабораторія знаходиться в незадовільному
санітарно-гігієнічному стані, потребує проведення поточного
ремонту згідно вимог п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 СанПиН 5179-90
"Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации
больниц, родильных домов и других лечебных стационаров"
( n0003400-90 ), пп. 3.19, 3.22 ДБН В.2.2-10-2001 ( v0002241-01 )
щодо забезпечення контролю за станом та утриманням приміщень
закладу. Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі ПП "Медична фірма "Севстом" розпорядження про
усунення в трьохмісячний термін виявлених порушень Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ).
Слухали Коновалову Л.М. - начальника відділу ліцензування та
метрології Департаменту управління та контролю якості медичних
послуг, голову комісії:
На підставі наказу МОЗ України від 13.11.2008 N 422-Адм "Про
планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики" комісією МОЗ з
25 листопада по 1 грудня 2008 року було проведено планову
перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) фізичною особою -
підприємцем Бондаренко О.С. (...), місце провадження діяльності:
м. Донецьк, вул. Восточная, буд. 11), яка здійснює господарську
діяльність з медичної практики за ліцензією МОЗ України від
17.07.2008 серії АВ N 417818, за спеціальністю
"дерматовенерологія". На момент перевірки господарської діяльності з медичної
практики Бондаренко О.С. комісією встановлено, що кабінет
лікаря-дерматовенеролога Бондаренко О.С. знаходиться в орендному
приміщенні медичного центру "Медібест". Зі слів адміністратора
центру з'ясовано, що лікар Бондаренко О.С. в даний час перебуває в
лікарні. Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо проведення повторної перевірки додержання
Бондаренко О.С. Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) в наступному році.
Слухали Коновалову Л.М.:
На підставі наказу МОЗ України від 13.11.2008 N 422-Адм "Про
планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики" комісією МОЗ з
25 листопада по 1 грудня 2008 року було проведено планову
перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) фізичною особою -
підприємцем Варавіним О.П. (ідентифікаційний номер (...), місце
провадження діяльності: м. Донецьк, вул. Елеваторна, буд. 19),
який здійснює господарську діяльність з медичної практики за
ліцензією МОЗ України від 22.02.2006 серії АВ N 049568, за
спеціальністю "фізіотерапія". Перевіркою встановлено наступне: На фасаді приміщення, в якому здійснює господарську
діяльність з медичної практики Варавін О.П. наявна вивіска
"Клиника доктора Варавина", що не відповідає державній реєстрації
фізичної особи. Комісії не було надано журнал реєстрації перевірок, тому
голова комісії не зробив відповідний запис в зазначеному журналі,
як це вимагає частина 12 ст. 4 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ) та п. 5.2 Порядку контролю за додержанням Ліцензійних
умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі
охорони здоров'я, що ліцензуються, затвердженого спільним наказом
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва та Міністерства охорони здоров'я України від
18.09.2002 р. N 103/346 ( z0820-02 ) "Про затвердження Порядку
контролю за додержання Ліцензійних умов провадження певних видів
господарської діяльності в галузі охорони здоров'я, що
ліцензуються". Перед входом в кабінет наявний прейскурант медичних послуг,
що надаються Варавіним О.П.: консультація лікаря, лазеротерапія,
масаж. Під час перевірки не було надано оригінал ліцензії
МОЗ України з медичної практики (ліцензія серії АВ N 049568) у
зв'язку щодо її переоформлення в зв'язку із зміною місця
проживання (опис документів про надання до ліцензійної комісії
МОЗ України від 08.10.2008 року N 0810/01). Під час перевірки в кабінеті лікаря Варавіна О.П. була
присутня особа в медичному одязі - Шовгенюк В.І., який, з його
слів, працює в даному кабінеті протягом року масажистом, при цьому
трудового договору між робітником та фізичною особою не існує та
не надані освітньо-кваліфікаційні документи на нього, що є
порушенням п. 2.2.6 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Не ведеться облікова та звітна документація, що є порушенням
наказу МОЗ України від 30.12.93 N 260 ( v0260282-93 ) "Про
організацію і вдосконалення фізіотерапевтичної допомоги населенню
України" (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
охорони здоров'я N 266 ( v0266282-96 ) від 16.08.96), наказу
МОЗ України від 10.07.2007 року N 378 ( z1009-07 ) "Про
затвердження форм звітності з питань охорони здоров'я та
інструкцій щодо їх заповнення" та п. 2.3.1 Ліцензійних умов
( z0189-01 ). Ліцензіат не керується у своїй діяльності Основами
законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ), Законом
України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення" ( 4004-12 ), Законом України "Про захист прав
споживачів" ( 1023-12 ), Законом України "Про метрологію та
метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ), наказом МОЗ України від
30.12.93 N 260 ( v0260282-93 ) "Про організацію і вдосконалення
фізіотерапевтичної допомоги населенню України", що є порушенням
п. 2.1.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Лікар Варавін О.П. не подавав з початку своєї діяльності до
територіальних органів медичної статистики обов'язкову державну
статистичну звітність з питань охорони здоров'я, що є порушенням
вимог п. 2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Відсутній договір на утилізацію відпрацьованих люмінесцентних
ламп, що є порушенням вимог постанови Кабінету Міністрів України
від 20.06.95 р. N 440 ( 440-95-п ) "Про затвердження Порядку
одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування,
використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних
речовин, у тому числі токсичних промислових відходів, продуктів
біотехнології та інших біологічних агентів". Також у ліцензіата відсутній договір на прання білизни, що є
порушенням п. 9.14 "Санитарных правил устройства, оборудования и
эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных
стационаров" СанПіН 5179-90 ( n0003400-90 ). В кабінеті відсутня аптечка для надання термінової медичної
допомоги з профілактиці ВІЛ/СНІД, що є порушенням вимог наказу
МОЗ України від 25.05.2000 року N 120 ( z0819-00 ) "Про
вдосконалення організації медичної допомоги хворим на
ВІЛ-інфекцію/СНІД". В кабінеті лікаря Варавіна О.П. не упорядковане зберігання
верхнього одягу, спецодягу та виробів медичного призначення, що є
порушенням СанПіНу 5179-90, п. 9.21 - "Санитарные правила
устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и
других лечебных стационаров" ( n0003400-90 ). Лікарем Варавіним О.П. не надана особиста медична книжка, що
є порушенням Закону України "Про захист населення від інфекційних
хвороб" ( 1645-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від
23.05.2001 року N 559 ( 559-2001-п ) "Про затвердження професій,
виробництв, та організацій працівники, яких підлягають
обов'язковим профілактичним оглядам, порядку проведення цих
оглядів та видачі особистих медичних книжок" та наказу МОЗ України
від 23.07.2002 року N 280 ( z0639-02 ) "Щодо організації
проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів
працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність
яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до
поширення інфекційних хвороб" та п. 2.1.1, та п. 2.3.1 Ліцензійних
умов ( z0189-01 ). Без узгодження з органами державного нагляду проведено зміни
функціонального призначення приміщень. Так, кабінет масажу N 1
одночасно є кабінетом прийому пацієнтів, в якому на стінах і
полицях розташовані ікони, плакати та репродукції релігійного
змісту. В кабінеті запах благовоній та горить церковна лампада.
Поли кабінету вкриті килимами. Все перераховане заважає прибиранню
та дезінфекційній обробці і є порушенням п. 4.7 СанПіН 5179-90
( n0003400-90 ), ОСТ 42-21-16-86, та п. 2.3.1 Ліцензійних умов
( z0189-01 ). Також в кабінеті знаходиться стіл з різноманітними
пляшками, банками з ліками невідомого виробництва і призначення,
офісний стіл та оргтехніка. В масажному кабінеті N 2 демонтовано рукомийника, що є
порушенням СанПіН 5179-90 ( n0003400-90 ) та п. 2.3.1 Ліцензійних
умов ( z0189-01 ). Кабінет лазерної терапії захаращений побічними предметами та
обладнанням (зламане гінекологічне крісло, пульт апарату
гідроколонотерапії, шафи з кухонним посудом та книгами, зламане
ліжко для механічного масажу з електричним приводом та інше), що є
порушенням СанПіН 5179-90 ( n0003400-90 ) та п. 2.3.1 Ліцензійних
умов ( z0189-01 ). Медичне обладнання (лазерний апарат УЛФ-01 та апарат
магнітолазернотерапевтичний "Млада"), яке використовується лікарем
Варавіним О.П. жодного разу не проходило метрологічну повірку
(свідоцтво про державну повірку Центром стандартизації та
метрології не надано), що є порушенням частини 2 ст. 11 Закону
України "Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР )
та п. 2.1.3 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Зазначені недоліки є порушенням ст. 22 та ст. 24 Закону
України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення" ( 4004-12 ). Відсутній договір на утилізацію відпрацьованих люмінесцентних
ламп, що є порушенням вимог постанови Кабінету Міністрів України
від 20.06.95 р. N 440 ( 440-95-п ) "Про затвердження Порядку
одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування,
використання, захоронения, знищення та утилізацію отруйних
речовин, у тому числі токсичних промислових відходів, продуктів
біотехнології та інших біологічних агентів". Під час перевірки головним Державним санітарним лікарем
м. Донецька Ковальовим В.М. винесено Постанову від 26 листопада
2008 р. N 101/03 "Про заборону експлуатації кабінетів фізіотерапії
суб'єктом підприємницької діяльності Варавіним О.П.". На підставі зазначених порушень комісією був складений Акт
про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов
для провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ). На сьогоднішнє засідання ліцензійної комісії ліцензіат не
прибув, хоча і був запрошений. Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення про анулювання ліцензії від 22.02.2006 серії АВ N 049568,
виданої на провадження господарської діяльності з медичної
практики фізичній особі - підприємцю Варавіну О.П., на підставі
Акта про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних
умов для провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ).
Слухали Коновалову Л.М.:
На підставі наказу МОЗ України від 13.11.2008 N 422-Адм "Про
планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики" комісією МОЗ з
25 листопада по 1 грудня 2008 року було проведено планову
перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) фізичною особою -
підприємцем Іорк Е.В. (ідентифікаційний номер (...), місце
провадження медичної діяльності: м. Маріуполь, пр-т Нахімова,
190-26), яка здійснює господарську діяльність з медичної практики
за ліцензією МОЗ України від 09.07.2007 серії АВ N 348801, за
лікарською спеціальністю "дерматовенерологія". Комісією встановлено, що підприємець Іорк Е.В. написала заяву
про анулювання ліцензії МОЗ України за власним бажанням. Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо анулювання ліцензії МОЗ України від 09.07.2007
серії АВ N 34880, виданої фізичній особі - підприємцю Іорк Е.В. на
провадження господарської діяльності з медичної практики, на
підставі поданої ліцензіатом заяви про анулювання ліцензії (ст. 21
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності") ( 1775-14 ).
Слухали Коновалову Л.М.:
На підставі наказу МОЗ України від 13.11.2008 N 422-Адм "Про
планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики" комісією МОЗ з 18 по
24 листопада 2008 року було проведено планову перевірку додержання
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем
Єрмолаєвим С.Т. ((...) адреса провадження діяльності: Донецька
область, м. Маріуполь, пр-т Нахімова, буд. 116-а), який здійснює
діяльність з медичної практики за ліцензією МОЗ України від
11.08.2006 серії АВ N 191012, за лікарською спеціальністю
"хірургічна стоматологія". На момент перевірки було встановлено, що ліцензіат не
здійснює господарську діяльність з медичної практики, у зв'язку з
закінченням терміну дії договору оренди приміщення, а також
комісії стало відомо, що Єрмолаєв С.Т. направив заяву від
14.11.2008 р. до МОЗ України про анулювання ліцензії за власним
бажанням. Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення про анулювання ліцензії МОЗ України від 11.08.2006
серії АВ N 191012, виданої фізичній особі - підприємцю
Єрмолаєву С.Т. на провадження господарської діяльності з медичної
практики, на підставі поданої ліцензіатом заяви про анулювання
ліцензії (ст. 21 Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності") ( 1775-14 ).
Слухали Коновалову Л.М.:
На підставі наказу МОЗ України від 13.11.2008 N 422-Адм "Про
планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики" комісією МОЗ з
25 листопада по 1 грудня 2008 року було проведено планову
перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) приватною
виробничо-комерційною фірмою "ГЕЮОЛ" (ідентифікаційний код
юридичної особи 24468506, місце знаходження: Донецька обл.,
м. Макіївка, вул. Н.Колонія, б. 1, місце провадження діяльності:
м. Донецьк вул. Комуністична, б. 11), яка здійснює господарську
діяльність з медичної практики за ліцензією МОЗ України від
14.07.2006 серії АВ N 155998, за лікарською спеціальністю
"терапевтична стоматологія".
Перевіркою встановлено наступне.
Приміщення стоматологічного кабінету не опалюється, кімнатна
температура складає 13 град.C, у зв'язку з чим прийом пацієнтів
припинено. В стоматологічному кабінеті працює медична сестра, яка по
диплому є акушеркою. Має першу кваліфікаційну категорію з
акушерства. Курси удосконалення для медичних сестер з стоматології
не проходила. Кваліфікаційної категорії за фахом "сестринська
справа" не має. В кабінеті лікаря-стоматолога відсутні посадові інструкції
лікаря та медичної сестри. Форма 043/о "Амбулаторна карта стоматологічного хворого"
( va302282-99 ) ведеться на кожного пацієнта, заповнюються усі
необхідні графи, але в наявності карти лише з 1 липня 2008 року.
При наданні стоматологічної допомоги пацієнтам, та заповненні
карти ф. 043/о ( va302282-99 ) не виконуються вимоги наказу
МОЗ України від 23.12.2004 р. "Про затвердження протоколів надання
медичної допомоги за спеціальностями по стоматології". Форма 039/о "Щоденник роботи лікаря-стоматолога"
( va302282-99 ) - лікарем не заповнюється, а облік хворих ведеться
у журналі довільної форми, що є порушенням наказу МОЗ України від
27.12.99 р. N 302 ( v0302282-99 ) "Про затвердження форм облікової
статистичної документації в поліклініках" та п. 2.3.1 Ліцензійних
умов ( z0189-01 ). Форма 037/о "Листок щоденного обліку роботи
лікаря-стоматолога поліклініки, кабінету" ( va302282-99 )
відсутня, що є порушенням наказу МОЗ України від 15.05.2001 р.
N 181 ( v0181282-01 ) "Про доповнення до наказу МОЗ України N 302
від 27.12.99 року" та п. 2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Не призначена уповноважена особа для здійснення вихідного
контролю якості лікарських засобів, відповідно до вимог п. 1.2
Правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів
у лікувально-профілактичних закладах, затверджених наказом
МОЗ України від 16.12.2003 р. N 584 ( z0275-04 ), що є порушенням
п. 2.1.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). У кабінеті відсутні протоколи надання допомоги при виникненні
термінальних станів, а також відсутні відповідні набори лікарських
препаратів для надання невідкладної допомоги, що є порушенням
наказу МОЗ України від 17.01.2005 "Про затвердження протоколів
надання допомоги за спеціальністю "Медицина невідкладних станів". Фірма не подає до територіальних органів медичної статистики
обов'язкову державну статистичну звітність з питань охорони
здоров'я, що є порушенням вимог п. 2.3.1 Ліцензійних умов
( z0189-01 ). В кабінеті лікаря-стоматолога відсутній договір на утилізацію
відпрацьованих люмінесцентних ламп, що є порушенням вимог
постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.95 р. N 440
( 440-95-п ) "Про затвердження Порядку одержання дозволу на
виробництво, зберігання, транспортування, використання,
захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі
токсичних промислових відходів, продуктів біотехнології та інших
біологічних агентів". Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі виробничо-комерційній фірмі "ГЕЮОЛ"
розпорядження про усунення в місячний термін виявлених порушень
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ).
Слухали Коновалову Л.М.:
На підставі наказу МОЗ України від 13.11.2008 N 422-Адм "Про
планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики" комісією МОЗ з
25 листопада по 1 грудня 2008 року було проведено планову
перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) фізичною особою -
суб'єктом підприємницької діяльності Мілус І.Є. ((...), місце
провадження діяльності: м. Донецьк, вул. Ульриха, 55), яка
здійснює господарську діяльність з медичної практики за ліцензією
МОЗ України від 17.08.2005 серії АБ N 292022, за лікарською
спеціальністю "дерматовенерологія".
Перевіркою встановлено наступне.
На момент перевірки комісією встановлено, що кабінет
лікаря-дерматовенеролога Мілус І.Є. знаходиться в приміщенні
міського клінічного шкірно-венерологічного диспансеру N 1
м. Донецька. Зі слів молодшої медичної сестри відділення
з'ясовано, що лікар Мілус І.Є. в даний час хворіє. Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо проведення повторної перевірки додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Мілус І.Є. в наступному
році.
Слухали Коновалову Л.М.:
На підставі наказу МОЗ України від 13.11.2008 N 422-Адм "Про
планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики" комісією МОЗ з
25 листопада по 1 грудня 2008 року було проведено планову
перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) фізичною особою -
підприємцем Зозулею Н.О. ((...), місце провадження діяльності:
м. Донецьк, вул. Артема, 57/18), яка здійснює господарську
діяльність з медичної практики за ліцензією МОЗ України від
25.02.2005 серії АБ N 102288, за лікарською спеціальністю
"дерматовенерологія". На момент перевірки діяльності ліцензіата комісією
встановлено, що кабінет лікаря-дерматовенеролога Зозулі Н.О.
знаходиться в приміщенні поліклініки міської лікарні N 1. Зі слів
працівника реєстратури поліклініки з'ясовано, що лікар Зозуля Н.О.
в даний час перебуває в лікарні. Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо проведення повторної перевірки додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Зозулею Н.О. в
наступному році.
Слухали Коновалову Л.М.:
На підставі наказу МОЗ України від 13.11.2008 N 422-Адм "Про
планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики" комісією МОЗ з
25 листопада по 1 грудня 2008 року було проведено планову
перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) фізичною особою -
підприємцем Єжовою А.А. ((...), місце провадження діяльності:
Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Ком'якова, 33. кв. 46), яка
здійснює господарську діяльність з медичної практики за ліцензією
МОЗ України від 08.06.2007 серії АВ N 348353, за лікарською
спеціальністю "терапевтична стоматологія". На момент перевірки ліцензіата з'ясувалось, що Єжова А.А.
подала заяву до Ліцензійної комісії МОЗ щодо анулювання ліцензії
за власним бажанням. Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення про анулювання ліцензії МОЗ України від 08.06.2007 серії
АВ N 348353, виданої фізичній особі - підприємцю Єжовій А.А. на
провадження господарської діяльності з медичної практики, на
підставі поданої ліцензіатом заяви про анулювання ліцензії (ст. 21
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності") ( 1775-14 ).
Слухали Коновалову Л.М.:
На підставі наказу МОЗ України від 13.11.2008 N 422-Адм "Про
планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики" комісією МОЗ з
25 листопада по 1 грудня 2008 року було проведено планову
перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) фізичною особою -
підприємцем Паршиковим А.О. ((...), місце провадження діяльності:
м. Донецьк, вул. Целіноградська, 46), який здійснює господарську
діяльність з медичної практики за ліцензією МОЗ України від
09.07.2007 серії АВ N 348724, за лікарською спеціальністю
"дерматовенерологія". Комісією по перевірці порушень Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) не
виявлено. Членами Ліцензійної комісії інформацію взято до уваги.
Слухали Коновалову Л.М.:
На підставі наказу МОЗ України від 13.11.2008 N 422-Адм "Про
планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики" комісією МОЗ з
25 листопада по 1 грудня 2008 року було проведено планову
перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) фізичною особою -
підприємцем Квашою А.І. ((...), місце провадження діяльності:
м. Донецьк, вул. Щорса, 3), який здійснює господарську діяльність
з медичної практики за ліцензією МОЗ України від 31.08.2007
серії АВ N 367606, за лікарською спеціальністю
"дерматовенерологія". На момент перевірки комісією встановлено, що фізична особа -
підприємець Кваша А.І. подав заяву до Ліцензійної комісії МОЗ щодо
анулювання ліцензії за власним бажанням. Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення про анулювання ліцензії МОЗ України від 21.09.2007
серії АВ N 367606, виданої фізичній особі - підприємцю Кваші А.І.
на провадження господарської діяльності з медичної практики, на
підставі поданої ліцензіатом заяви про анулювання ліцензії (ст. 21
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності") ( 1775-14 ).
Вирішили:
За результатами розгляду заяв та доданих документів,
відповідно до ст. 14, ст. 16 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ): - видати відповідні ліцензії 65 суб'єктам господарювання
(Перелік 1 додатка 1); - відмовити у видачі ліцензії 2 суб'єктам господарювання
(Перелік 2 додатка 1); - залишити заяви без розгляду 20 суб'єктів господарювання
(Перелік З додатка 1); - переоформити ліцензії 11 суб'єктів господарювання
(Перелік 4 додатка 1); - видати копії ліцензій 2 суб'єктам господарювання (Перелік 5
додатка 1);
Слухали Зозовську Л.П.:
Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності з проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт
Вирішили:
За результатами розгляду заяв та доданих документів,
відповідно до ст. 14, ст. 16 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ): - видати відповідні ліцензії 3 суб'єктам господарювання
(Перелік 1 додатка 2).
Слухали Зозовську Л.П.:
Про розгляд заяви суб'єкта господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності щодо провадження
господарської діяльності з переробки донорської крові та її
компонентів, виготовлення з них препаратів.
Вирішили:
За результатами розгляду заяви та доданих документів,
відповідно до ст. 14, 16 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ): - залишити заяви без розгляду 3 суб'єктів господарювання
(Перелік 1 додатка 3).
Голова
Ліцензійної комісії З.М.Митник
Секретар комісії Л.П.Зозовська

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
04.12.2008 N 40

ПЕРЕЛІК N 1
суб'єктів господарської діяльності,
за заявами яких прийнято рішення
про видачу ліцензій на провадження
господарської діяльності з медичної практики

1 Комунальний заклад "Обласний центр екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф" Рівненської обласної ради
Місцезнаходження: м. Рівне, вул. Ж.Кюрі, 19 Ідентифікаційний код: 26353256 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
алергологія, анестезіологія, дитяча анестезіологія,
гастроентерологія, дитяча дерматовенерологія, ендокринологія,
дитяча ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, дитячі
інфекційні хвороби, кардіологія, дитяча кардіоревматологія,
комбустіологія, організація і управління охороною здоров'я,
наркологія, неврологія, дитяча неврологія, нефрологія, дитяча
нефрологія, нейрохірургія, дитяча нейрохірургія, онкологія, дитяча
онкологія, ортопедія і травматологія, дитяча ортопедія і
травматологія, отоларингологія, офтальмологія, патологічна
анатомія, педіатрія, неонатологія, психіатрія, пульмонологія,
дитяча пульмонологія, терапія, ревматологія, медицина невідкладних
станів, токсикологія, урологія, дитяча урологія, фтизіатрія,
дитяча фтизіатрія, хірургія, дитяча хірургія, онкохірургія,
судинна хірургія, торакальна хірургія; за спеціальністю молодших
спеціалістів з медичною освітою: медико-профілактична справа,
лікувальна справа (невідкладні стани), сестринська справа за місцем провадження діяльності м. Рівне, вул. Ж.Кюрі, 19 Реєстраційне досьє від 01.12.2008 N 0112/01-М
2 Козаченко Андрій Юрійович
Місцезнаходження: Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Трунова,
22, гуртожиток Ідентифікаційний код: 2495700473 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедія і травматологія за місцем провадження діяльності Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Урицького, 12, каб. N 39 Реєстраційне досьє від 01.12.2008 N 0112/02-М
3 Гребенюк Олександр Миколайович
Місцезнаходження: Черкаська обл., Драбівський р-н, с. Великий
Хутір, вул. Центральна, 13 Ідентифікаційний код: 3042619494 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності м. Черкаси, вул. Ільїна, 330 Реєстраційне досьє від 01.12.2008 N 0112/07-М
4 Товариство з обмеженою відповідальністю "Стоматологічний
кабінет "Янковенко"
Місцезнаходження: Житомирська обл., м. Бердичів,
вул. Красіна, 12, кв. 12 Ідентифікаційний код: 36104750 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія,
терапевтична стоматологія, стоматологія; за спеціальністю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, ортопедична
стоматологія за місцем провадження діяльності Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Красіна, 12, кв. 1, 2 Реєстраційне досьє від 01.12.2008 N 0112/08-М
5 Карпенко Людмила Михайлівна
Місцезнаходження: Харківська обл., м. Первомайський,
мікрорайон-6, 13, кв. 32 Ідентифікаційний код: 2097101286 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія за місцем провадження діяльності Харківська обл., м. Первомайський, вул. Жовтнева, 2-б,
прим. 1 Реєстраційне досьє від 01.12.2008 N 0112/09-М
6 Маврова Добринка Іванівна
Місцезнаходження: м. Харків, вул. Чайковська, 27, кв. 26 Ідентифікаційний код: 2237809380 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю дерматовенерологія за місцем провадження діяльності м. Харків, вул. Чернишевська, 13, офіс 406 Реєстраційне досьє від 01.12.2008 N 0112/10-М
7 Герасімова Надія Петрівна
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Білогірський р-н,
село Корниця, вул. Молодіжна, 2 Ідентифікаційний код: 2590402585 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності Хмельницька обл., Білогірський р-н, смт Білогір'я,
вул. Шевченка, 52, прим. Центральної аптеки Реєстраційне досьє від 01.12.2008 N 0112/11-М
8 Роженюк Наталія Валентинівна
Місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Г.Сковороди, 14,
кв. 11 Ідентифікаційний код: 2727914882 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю гастроентерологія за місцем провадження діяльності м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 112 Реєстраційне досьє від 01.12.2008 N 0112/12-М
9 Приватне підприємство "МАВРОВ І КО"
Місцезнаходження: м. Харків, вул. Чайковська, 27, кв. 26 Ідентифікаційний код: 36035174 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю дерматовенерологія; за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа за місцем провадження діяльності м. Харків, вул. Чернишевська, 13, офіс 406 Реєстраційне досьє від 02.12.2008 N 0212/01-М
10 Ніколаєв Сергій Іванович
Місцезнаходження: м. Харків, вул. Цюрупи, 5, кв. 180 Ідентифікаційний код: 2286018093 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапія за місцем провадження діяльності м. Харків, вул. Полтавський шлях, 169 Реєстраційне досьє від 02.12.2008 N 0212/02-М
11 Тєлєгін Андрій Євгенович
Місцезнаходження: м. Харків, вул. Ахсарова, 16, кв. 95 Ідентифікаційний код: 2535514112 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: ортопедична стоматологія за місцем провадження діяльності м. Харків, вул. Воєнна, 35, літ. "Б-1" Реєстраційне досьє від 02.12.2008 N 0212/03-М
12 Мітін Олександр Іванович
Місцезнаходження: Харківська обл., м. Первомайський,
мікрорайон-4, буд. 28, кв. 26 Ідентифікаційний код; 2126700999 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія за місцем провадження діяльності Харківська обл., м. Первомайський, вул. Жовтнева, 2-б,
прим. 1 Реєстраційне досьє від 02.12.2008 N 0212/04-М
13 Задорожний Олександр Євгенович
Місцезнаходження: м. Харків, вул. Культури, 18, кв. 6 Ідентифікаційний код: 2417706894 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія за місцем провадження діяльності м. Харків, вул. Карла Маркса, 38-ж Реєстраційне досьє від 02.12.2008 N 0212/05-М
14 Мордовенко Тетяна Миколаївна
Місцезнаходження: м. Харків, пр-т Людвига Свободи, 48-а,
кв. 213 Ідентифікаційний код: 2923014664 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія за місцем провадження діяльності м. Харків, вул. Карла Маркса, 38-ж Реєстраційне досьє від 02.12.2008 N 0212/06-М
15 Приватне підприємство "Стоматологічний центр "МИГ"
Місцезнаходження: м. Харків, вул. Котовського, 32 Ідентифікаційний код: 36034275 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія, ортопедична
стоматологія, дитяча стоматологія, ортодонтія, терапевтична
стоматологія, хірургічна стоматологія за місцем провадження діяльності м. Харків, вул. Корчагінців, 25 Реєстраційне досьє від 02.12.2008 N 0212/08-М
16 Комунальний заклад охорони здоров'я "Червонодонецька
міська лікарня"
Місцезнаходження: Харківська обл., Балаклійський р-н,
сел. Червоний Донець Ідентифікаційний код: 31834390 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
дерматовенерологія, дієтологія, ендокринологія, ендоскопія,
загальна практика - сімейна медицина, імунологія, інфекційні
хвороби, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, лікувальна
фізкультура, медицина невідкладних станів, неврологія,
онкогінекологія, онкологія, організація і управління охороною
здоров'я, ортодонтія, ортопедична стоматологія, ортопедія і
травматологія, отоларингологія, офтальмологія, педіатрія,
підліткова терапія, ревматологія, рентгенологія, стоматологія,
терапевтична стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика,
урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургічна
стоматологія, хірургія; за спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: лікувальна справа, лікувальна справа
(невідкладні стани), медико-профілактична справа, лабораторна
справа (клініка), акушерська справа, сестринська справа, медична
статистика, рентгенологія, стоматологія, ортопедична стоматологія за місцем провадження діяльності Харківська обл., Балаклійський р-н, сел. Червоний Донець Реєстраційне досьє від 02.12.2008 N 0212/09-М
17 Дикий Олександр Євгенійович
Місцезнаходження: Волинська обл., Рожищенський р-н,
село Любче Ідентифікаційний код: 2358110073 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія за місцем провадження діяльності Волинська обл., Луцький р-н, с. Липини, вул. Теремнівська,
100 Реєстраційне досьє від 02.12.2008 N 0212/11-М
18 Обласна психіатрична лікарня с. Орлівка
Місцезнаходження: Рівненська обл., Сарненський р-н,
с. Орлівка Ідентифікаційний код: 03066991 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
клінічна лабораторна діагностика, наркологія, неврологія,
організація і управління охороною здоров'я, офтальмологія,
психіатрія, психотерапія, дитяча психіатрія, рентгенологія,
санологія, терапія, фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна
діагностика, хірургія; за спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: лікувальна справа, санологія, лабораторна справа
(клініка), акушерська справа, сестринська справа, медична
статистика, рентгенологія за місцем провадження діяльності Рівненська обл., Сарненський р-н, с. Орлівка Реєстраційне досьє від 02.12.2008 N 0212/13-М
19 Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛИДЕР МРТ"
Місцезнаходження: м. Донецьк, вул. Щорса, 45 Ідентифікаційний код: 36060787 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, рентгенологія, ультразвукова діагностика; за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: медична
статистика, рентгенологія за місцем провадження діяльності м. Донецьк, вул. Щорса, 45 Реєстраційне досьє від 02.12.2008 N 0212/14-М
20 Рівненський обласний ендокринологічний диспансер
Місцезнаходження: м. Рівне, вул. Курчатова, 6 Ідентифікаційний код: 02000033 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, ендокринологія, кардіологія, клінічна
лабораторна діагностика, судинна хірургія, педіатрія, акушерство і
гінекологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною
освітою: медична статистика, сестринська справа, лабораторна
справа (клініка) за місцем провадження діяльності м. Рівне, вул. Курчатова, 6 Реєстраційне досьє від 02.12.2008 N 0212/15-М
21 Рівненський обласний центр медико-соціальної експертизи
Місцезнаходження: м. Рівне, вул. Словацького, 5 Ідентифікаційний код: 21093490 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, терапія, неврологія, хірургія, офтальмологія,
кардіологія, педіатрія, психіатрія, фтизіатрія, ортопедія і
травматологія, медична психологія, пульмонологія, отоларингологія,
онкологія, онкохірургія; за спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа, медична статистика за місцем провадження діяльності м. Рівне, вул. Словацького, 10 Реєстраційне досьє від 02.12.2008 N 0212/16-М
22 Хмельницький обласний кістково-туберкульозний санаторій
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Старокостянтинівський
р-н, село Левківка Ідентифікаційний код: 02004462 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, фтизіатрія, рентгенологія; за спеціальністю
молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа за місцем провадження діяльності Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, с. Левківка Реєстраційне досьє від 02.12.2008 N 0212/19-М
23 Лішневська Вікторія Юріївна
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Павлівська, 18, кв. 8 Ідентифікаційний код: 2510703480 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю кардіологія за місцем провадження діяльності м. Київ, вул. Вишгородська, 67 Реєстраційне досьє від 02.12.2008 N 0212/21-М
24 Полякова Зінаїда Анатоліївна
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Славута,
вул. Б.Хмельницького, 46 Ідентифікаційний код: 2043109682 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа за місцем провадження діяльності Хмельницька обл., м. Славута, вул. Острозька, N 138,
ВАТ "Славутський солодовий завод" Реєстраційне досьє від 02.12.2008 N 0212/22-М
25 Комунальна установа "Обласний лікарсько-фізкультурний
диспансер"
Місцезнаходження: м. Чернівці, вул. Стеценка, 3 Ідентифікаційний код: 02009608 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, спортивна медицина, фізіотерапія, стоматологія,
хірургія, отоларингологія, офтальмологія, неврологія, ортопедія і
травматологія, клінічна лабораторна діагностика, лікувальна
фізкультура, функціональна діагностика; за спеціальністю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, медична
статистика, лабораторна справа (клініка) за місцем провадження діяльності м. Чернівці, вул. Стеценка, 3 Реєстраційне досьє від 02.12.2008 N 0212/24-М
26 Приватне підприємство "Еічкеіті"
Місцезнаходження: АР Крим, м. Керч, вул. Орджоникидзе, 51,
кв. 6 Ідентифікаційний код: 33385542 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
ортопедична стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа за місцем провадження діяльності АР Крим, м. Керч, вул. Орджоникидзе, 46/9, кв. 13 АР Крим, м. Керч, вул. Свердлова, 53 Реєстраційне досьє від 02.12.2008 N 0212/26-М
27 Суботін Фідель Олександрович
Місцезнаходження: АР Крим, м. Ялта, вул. Тімірязєва, 45,
кв. 2 Ідентифікаційний код: 2315323390 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю фізіотерапія за місцем провадження діяльності АР Крим, м. Ялта, вул. Червоноармійська, 8 Реєстраційне досьє від 02.12.2008 N 0212/27-М
28 Товариство з обмеженою відповідальністю "КЛІНІКА "ЛАД"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 22-д,
кв. 6 Ідентифікаційний код: 35945481 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, терапія, дитяча неврологія; за спеціальністю
молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа за місцем провадження діяльності Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Капітанівка,
вул. Радянська, 4, ДП "ЛРЦ для учасників ліквідації наслідків
аварії на ЧАЕС ім. В.Т.Гуца" Реєстраційне досьє від 02.12.2008 N 0212/30-М
29 Гануляк Андрій Степанович
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Виноградівський р-н,
село Підвиноградне, вул. Свердлова, 66 Ідентифікаційний код: 3061004297 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності Закарпатська обл., Виноградівський р-н, м. Виноградів,
вул. Станційна, 1/16 Реєстраційне досьє від 02.12.2008 N 0212/32-М
30 Обласний будинок дитини
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Свалявський р-н,
м. Свалява, вул. Богдана Хмельницького, 1 Ідентифікаційний код: 01992660 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю дитяча неврологія, дитяча
отоларингологія, дезінфекційна справа, епідеміологія, лікувальна
фізкультура, організація і управління охороною здоров'я, педіатрія за місцем провадження діяльності Закарпатська обл., Свалявський р-н, м. Свалява, вул. Богдана
Хмельницького, 1 Реєстраційне досьє від 02.12.2008 N 0212/33-М
31 Рівненський міський будинок дитини
Місцезнаходження: м. Рівне, вул. Поповича, 35-а Ідентифікаційний код: 02000004 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, педіатрія, дитяча неврологія, дитяча ортопедія
і травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча психіатрія,
медична психологія, лікувальна фізкультура, фізіотерапія,
рефлексотерапія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною
освітою: сестринська справа, лабораторна справа (клініка) за місцем провадження діяльності м. Рівне, вул. Поповича,35-а Реєстраційне досьє від 02.12.2008 N 0212/34-М
32 Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний
центр імені Віктора Поліщука
Місцезнаходження: м. Рівне, вул. 16 Липня, 36 Ідентифікаційний код: 13972414 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
анестезіологія, гастроентерологія, ендокринологія, ендоскопія,
дерматовенерологія, хірургія, кардіологія, медицина невідкладних
станів, народна та нетрадиційна медицина, неврологія, онкологія,
ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія,
педіатрія, підліткова терапія, пульмонологія, радіологія,
ревматологія, рентгенологія, рефлексотерапія, терапевтична
стоматологія, терапія, трансфузіологія, ультразвукова діагностика,
урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, клінічна
імунологія, алергологія, генетика медична, генетика лабораторна,
нейрохірургія, клінічна лабораторна діагностика, лабораторна
імунологія, клінічна біохімія, організація і управління охороною
здоров'я; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною
освітою: сестринська справа, сестринська справа (операційна),
медико-профілактична справа, лабораторна справа (клініка),
лабораторна справа (патологія), рентгенологія, медична статистика,
стоматологія за місцем провадження діяльності м. Рівне, вул. 16 Липня, 36 Реєстраційне досьє від 02.12.2008 N 0212/35-М
33 Сальнікова Олена Юріївна
Місцезнаходження: м. Донецьк, вул. Артема, 171, кв. 54 Ідентифікаційний код: 3087102347 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності м. Донецьк, вул. Лавреньова, 24 Реєстраційне досьє від 02.12.2008 N 0212/37-М
34 Херсонський обласний центр соціальної реабілітації
дітей-інвалідів Херсонської обласної ради
Місцезнаходження: м. Херсон, вул. Степана Разіна, 4 Ідентифікаційний код: 21295749 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю педіатрія, дитяча неврологія,
дитяча психіатрія; за спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа за місцем провадження діяльностім. Херсон, вул. Степана
Разіна, 4 Реєстраційне досьє від 02.12.2008 N 0212/39-М
35 Дзяд Олександр Анатолійович
Місцезнаходження: Вінницька обл., Тульчинський р-н,
село Мазурівка, вул. Кучерявого, 25 Ідентифікаційний код: 2798614071 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія за місцем провадження діяльності Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Леніна, 27 Реєстраційне досьє від 03.12.2008 N 0312/01-М
36 Дзяд Катерина Василівна
Місцезнаходження: Вінницька обл., Тульчинський р-н,
село Мазурівка, вул. Кучерявого, 25 Ідентифікаційний код: 3059313101 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Леніна, 27 Реєстраційне досьє від 03.12.2008 N 0312/02-М
37 Ніколаєва Олена Олександрівна
Місцезнаходження: м. Луганськ, вул. Тарасівська, 88 Ідентифікаційний код: 3089121368 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності м. Луганськ, вул. Кирова, 42 Реєстраційне досьє від 03.12.2008 N 0312/04-М
38 Міняйло Максим Іванович
Місцезнаходження: м. Донецьк, вул. Петровського, 227, кв. 2 Ідентифікаційний код: 2258516757 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю хірургічна стоматологія,
ортопедична стоматологія за місцем провадження діяльності м. Донецьк, вул. Полоцька, 2-в Реєстраційне досьє від 03.12.2008 N 0312/07-М
39 Полосіна Євгенія Василівна
Місцезнаходження: Луганська обл., м. Краснодон, вул. Шахтна,
26 Ідентифікаційний код: 2457701584 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ендокринологія за місцем провадження діяльності Луганська обл., м. Краснодон, площа Леніна, 7 Реєстраційне досьє від 03.12.2008 N 0312/09-М
40 Ніколова Тетяна Миколаївна
Місцезнаходження: Луганська обл., м. Свердловськ, квартал
60 років СРСР, 43, кв. 154 Ідентифікаційнийкод: 2222901805 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія за місцем провадження діяльності Луганська обл., м. Свердловськ, кв. 60 років СРСР Реєстраційне досьє від 03.12.2008 N 0312/10-М
41 Долголенко Ольга Григорівна
Місцезнаходження: м. Луганськ, вул. Макарова, 162 Ідентифікаційний код: 2647721542 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ендокринологія за місцем провадження діяльності м. Луганськ, вул. Макарова, 162 Реєстраційне досьє від 03.12.2008 N 0312/11-М
42 Обласний центр медико-соціальної експертизи
Місцезнаходження: м. Миколаїв, пров. Корабелів, 1 Ідентифікаційний код: 03320099 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, хірургія, терапія, неврологія, кардіологія,
офтальмологія, психіатрія, фтизіатрія; за спеціальністю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа за місцем провадження діяльності м. Миколаїв, пров. Корабелів, 1 Реєстраційне досьє від 03.12.2008 N 0312/12-М
43 Приватне підприємство "Медичний центр різного профілю "Дім
здоров'я"
Місцезнаходження: м. Рівне, вул. Гагаріна, 29 Ідентифікаційний код: 36221925 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
кардіологія, загальна практика - сімейна медицина, народна та
нетрадиційна медицина, неврологія, педіатрія, терапія,
ультразвукова діагностика, організація і управління охороною
здоров'я, лікувальна фізкультура, ендокринологія; за спеціальністю
молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа,
лікувальна справа (невідкладні стани), акушерська справа,
сестринська справа за місцем провадження діяльності м. Рівне, вул. Гагаріна, 29 Реєстраційне досьє від 03.12.2008 N 0312/13-М
44 Петряник Ася Іванівна
Місцезнаходження: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Рози
Люксембург, 17, кв. 247 Ідентифікаційний код: 3034205002 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності м. Одеса, вул. Ольгієвська, 6, кв. 7 Реєстраційне досьє від 03.12.2008 N 0312/14-М
45 Бєлік Ігор Олександрович
Місцезнаходження: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський,
вул. Кутузова, 17 Ідентифікаційний код: 3065101296 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності м. Одеса, вул. Ольгієвська, 6, кв. 7 Реєстраційне досьє від 03.12.2008 N 0312/15-М
46 Скаковський Андрій Григорович
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Петропавлівський
р-н, смт Петропавлівка, вул. Червона, 30 Ідентифікаційний код: 2332606056 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 78 Реєстраційне досьє від 03.12.2008 N 0312/16-М
47 Лікарня з поліклінікою Горлівського міського управління
ГУМВС України в Донецькій області
Місцезнаходження: Донецька обл., м. Горлівка, просп. Леніна,
10 Ідентифікаційний код: 08734345 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, терапія, неврологія, хірургія, ортопедія і
травматологія, отоларингологія, офтальмологія, клінічна біохімія,
клінічна лабораторна діагностика, стоматологія, функціональна
діагностика, рентгенологія, фізіотерапія; за спеціальністю
молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа,
лабораторна справа (клініка), медична статистика, стоматологія,
рентгенологія за місцем провадження діяльності Донецька обл., м. Горлівка, просп. Леніна, 10 Реєстраційне досьє від 03.12.2008 N 0312/17-М
48 Подгурець Марина Валентинівна
Місцезнаходження: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Гордіюк, 31,
кв. 61 Ідентифікаційний код: 2315012482 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія за місцем провадження діяльності Волинська обл., м. Луцьк, пр-т Молоді, 8/4 Реєстраційне досьє від 03.12.2008 N 0312/19-М
49 Сенишин Оксана Володимирівна
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м. Коломия,
вул. О.Довженка, 16, кв. 35 Ідентифікаційний код: 2913819287 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності м. Івано-Франківськ, вул. Миколайчука, 10 Реєстраційне досьє від 03.12.2008 N 0312/20-М
50 Приватне підприємство "Здоров'я жінки"
Місцезнаходження: м. Кіровоград, пр-т Перемоги, 6, кв. 148 Ідентифікаційний код: 35804312 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
хірургія, сексопатологія, медична психологія, педіатрія,
неонатологія, анестезіологія, дерматовенерологія, ультразвукова
діагностика, фізіотерапія; за спеціальністю молодших спеціалістів
з медичною освітою: сестринська справа за місцем провадження діяльності м. Кіровоград, вул. Жовтневої революції, 1 Реєстраційне досьє від 03.12.2008 N 0312/21-М
51 Державний заклад "Знам'янська лінійна
санітарно-епідеміологічна станція на Одеській залізниці"
Міністерства охорони здоров'я України
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м. Знам'янка,
вул. Свердлова, 25 Ідентифікаційний код: 20644596 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю загальна гігієна, гігієна
харчування, комунальна гігієна, гігієна праці, гігієна дітей та
підлітків, епідеміологія, бактеріологія, мікробіологія і
вірусологія, паразитологія, лабораторні дослідження факторів
навколишнього середовища, лабораторні дослідження фізичних
факторів навколишнього середовища, радіаційна гігієна,
дезінфекційна справа, організація і управління за місцем провадження діяльності Кіровоградська обл., м. Знам'янка, вул. Свердлова, 25 Реєстраційне досьє від 03.12.2008 N 0312/22-М
52 Кривич Тетяна Євгеніївна
Місцезнаходження: м. Луганськ, кв. Ворошилова, 5, кв. 59 Ідентифікаційний код: 3088818562 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності м. Луганськ, вул. Кирова, 42 Реєстраційне досьє від 03.12.2008 N 0312/23-М
53 Комунальний лікувально-профілактичний заклад
"Красноармійська станція швидкої медичної допомоги"
Місцезнаходження: Донецька обл., м. Красноармійськ,
вул. Пирогова, 9 Ідентифікаційний код: 33654991 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, медицина невідкладних станів; за спеціальністю
молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа
(невідкладні стани), медична статистика за місцем провадження діяльності Донецька обл., м. Красноармійськ, вул. Пирогова, 9 Реєстраційне досьє від 03.12.2008 N 0312/25-М
54 Державна комунальна установа "Рибинська лікарська
амбулаторія"
Місцезнаходження: Донецька обл., Волноваський р-н,
село Рибинське, вул. 50 років Жовтня, 5 Ідентифікаційний код: 36092284 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, загальна практика - сімейна медицина,
педіатрія, терапія, клінічна лабораторна діагностика,
фізіотерапія, акушерство і гінекологія, терапевтична стоматологія,
хірургічна стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: акушерська справа, лікувальна справа,
сестринська справа за місцем провадження діяльності Донецька обл., Волноваський р-н, с. Рибинське, вул. 50 років
Жовтня, 5 Реєстраційне досьє від 03.12.2008 N 0312/26-М
55 Панасюк Юлія Володимирівна
Місцезнаходження: Луганська обл., м. Краснодон, смт Ізварине,
вул. Клубна, 12 Ідентифікаційний код: 3077610500 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності Луганська обл., м. Краснодон, Мікроцентр,22, кв. 48 Реєстраційне досьє від 03.12.2008 N 0312/27-М
56 Зубрицький Микола Сергійович
Місцезнаходження: Донецька обл., м. Кіровське, мікрорайон
Гірняцький, 9, кв. 196 Ідентифікаційний код: 2875400338 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю хірургічна стоматологія,
терапевтична стоматологія за місцем провадження діяльності Донецька обл., м. Кіровське, мікрорайон Гірняцький, 8, кв. 38 Реєстраційне досьє від 03.12.2008 N 0312/28-М
57 Приватне підприємство лікувально-спортивний оздоровчий
комплекс "ПОДІЛЛЯ"
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський
р-н, м. Кам'янець-Подільський, вул. Лесі Українки, 41-б Ідентифікаційний код: 32009685 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю загальна практика - сімейна
медицина, терапія, педіатрія, дерматовенерологія, терапевтична
стоматологія, хірургія, отоларингологія, офтальмологія; за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, сестринська справа (операційна), лікувальна
справа (невідкладні стани), стоматологія за місцем провадження діяльності Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Лесі
Українки, 41-б Реєстраційне досьє від 03.12.2008 N 0312/29-М
58 Демчишин Олеся Михайлівна
Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Лузанівська, 94, кв. 9 Ідентифікаційний код: 2735617060 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності м. Одеса,
вул. Ак. Воробйова, 5 Реєстраційне досьє від 03.12.2008 N 0312/32-М
59 Пожидаєва Оксана Юріївна
Місцезнаходження: Черкаська обл., Христинівський р-н,
село Талалаївка, вул. Українська, 74 Ідентифікаційний код: 2719415345 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності м. Одеса, вул. Ак. Воробйова, 5 Реєстраційне досьє від 03.12.2008 N 0312/33-М
60 Комунальна установа п Спеціалізований психоневрологічний
будинок дитини N 3 "СОНЕЧКО"
Місцезнаходження: м. Одеса, пр-т Добровольського. 149,
корп. 5 Ідентифікаційний код: 05497258 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, дитяча неврологія, дитяча психіатрія, дитяча
отоларингологія, дитяча ортопедія і травматологія, педіатрія,
фізіотерапія, функціональна діагностика, лікувальна фізкультура;
за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
лабораторна справа (клініка), сестринська справа за місцем провадження діяльності м. Одеса, проспект Добровольського, 149, корп. 5 Реєстраційне досьє від 03.12.2008 N 0312/34-М
61 Приватне підприємство "ВЕ-СТА"
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Галицький р-н,
м. Бурштин, вул. Калуська, 6 Ідентифікаційний код: 31574972 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: лікувальна справа за місцем провадження діяльності Івано-Франківська обл., Галицький р-н, с. Задністрянськ,
вул. Бандери, 1-ж, пункт охорони здоров'я Реєстраційне досьє від 03.12.2008 N 0312/36-М
62 Волик Антон Миколайович
Місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Толстого, 4,
в/ч А-0553 Ідентифікаційний код: 2924001278 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 161 Реєстраційне досьє від 28.11.2008 N 2811/02-М
63 Миколаївська обласна дитяча лікарня - заклад комунальної
власності області
Місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 21 Ідентифікаційний код: 02007070 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, дитяча алергологія, дитяча анестезіологія,
дитяча гастроентерологія, дитяча гематологія, генетика медична,
дитяча гінекологія, дитяча дерматовенерологія, дієтологія, дитяча
ендокринологія, ендоскопія, епідеміологія, дитяча імунологія,
дитячі інфекційні хвороби, дитяча кардіоревматологія, клінічна
лабораторна діагностика, генетика лабораторна, лабораторна
імунологія, клінічна біохімія, лікувальна фізкультура і спортивна
медицина, лікувальна фізкультура, дитяча неврологія, дитяча
нефрологія, дитяча нейрохірургія, дитяча онкологія, дитяча
ортопедія і травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча
офтальмологія, дитяча патологічна анатомія, педіатрія,
неонатологія, дитяча психіатрія, дитяча пульмонологія, дитяча
стоматологія, підліткова терапія, ультразвукова діагностика,
дитяча урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, дитяча
хірургія, онкохірургія, торакальна хірургія за місцем провадження діяльності м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 21 Реєстраційне досьє від 28.11.2008 N 2811/03-М
64 Бойко Олександр Володимирович
Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Середня, 11, кв. 13 Ідентифікаційний код: 2238202050 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ультразвукова діагностика за місцем провадження діяльності м. Одеса, вул. М.Говорова, 11-б Реєстраційне досьє від 28.11.2008 N 2811/05-М
65 Креховецька Вікторія-Марія Вікторівна
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н,
село Цінева, вул. Січових Стрільців, 1 Ідентифікаційний код: 2729813126 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю офтальмологія за місцем провадження діяльності Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, смт Рожнятів,
вул. Шкільна, 17 Реєстраційне досьє від 28.11.2008 N 2811/11-М
Всього: 65 справ

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
04.12.2008 N 40

ПЕРЕЛІК N 2
суб'єктів господарської діяльності,
за заявами яких прийнято рішення
про відмову у видачі ліцензій та копій
ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики

1 Савельєв Сергій Володимирович
Місцезнаходження: м. Харків, вул. Данилевського, 32, кв. 65 Ідентифікаційний код: 2793400492 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична
стоматологія у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з
поданими документами Ліцензійним умовам провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ), затвердженим спільним
наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва і Міністерством охорони здоров'я України від
16.02.2001 р. N 38/63 ( z0188-01 ), а саме: спеціаліст більше ніж
3 роки не працює за спеціальністю "терапевтична стоматологія"
Реєстраційне досьє від 02.12.2008 N 0212/07-М
2 Бучко Ольга Володимирівна
Місцезнаходження: м. Львів, вул. Суботівська, 7, кв. 25 Ідентифікаційний код: 2646617808 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю ультразвукова
діагностика у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими
документами Ліцензійним умовам провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ), затвердженим спільним
наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва і Міністерством охорони здоров'я України від
16.02.2001 р. N 38/63 ( z0188-01 ), а саме: відсутній дозвіл МОЗ
України випускнику педіатричного факультету обіймати посаду
лікаря-лікувальника Реєстраційне досьє від 28.11.2008 N 2811/10-М
Всього: 2 справи

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
04.12.2008 N 40

ПЕРЕЛІК N 3
суб'єктів підприємницької діяльності,
заяви яких про видачу ліцензії
на провадження господарської діяльності
з медичної практики залишені без розгляду

1 Приватне підприємство "ПС ЛАСКА"
Місцезнаходження: м. Донецьк, пр-т Панфілова, 6 Ідентифікаційний код: 31365723 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: згідно коду ЄДРПОУ ліцензіат має
діючу ліцензію до 2010 року; виявлена розбіжність відомостей щодо
призначення керівника медичного закладу: між п. 1.6 довідки про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z1304-07 ) (довідка про стан МТБ), та наказом про його
призначення; п. 6.11 довідки про стан МТБ заповнений неналежно Реєстраційне досьє від 01.12.2008 N 0112/03-М
2 Науменко Ігор Вікторович
Місцезнаходження: Донецька обл., м. Маріуполь,
бульвар Шевченка, 359, кв. 50 Ідентифікаційний код: 2309611054 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: відсутній висновок державної
санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних
приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення
медичної практики; довідка про стан матеріально-технічної бази
суб'єкта господарської діяльності, наявності у нього
нормативно-правових документів, у тому числі нормативно-правових
документів із стандартизації, необхідних для провадження
господарської діяльності з медичної практики ( z1304-07 ) не
підписана суб'єктом господарювання Реєстраційне досьє від 01.12.2008 N 0112/04-М
3 Дермато-венерологічна лікарня Ізмаїльського району
Місцезнаходження: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Болградська,
76 Ідентифікаційний код: 05446551 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: у висновку державної
санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних
приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення
медичної практики перелік лікарських спеціальностей не відповідає
вимогам наказу МОЗ України від 28.10.2002 р. N 385 ( z0892-02 )
"Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських,
провізорських посад та посад молодших спеціалістів з
фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я"; п. 1.3
довідки про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської
діяльності, наявності у нього нормативно-правових документів, у
тому числі нормативно-правових документів із стандартизації,
необхідних для провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z1304-07 ) не відповідає вимогам наказу МОЗ України від
28.10.2002 р. N 385 ( z0892-02 ) "Про затвердження переліків
закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та
посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах
охорони здоров'я" Реєстраційне досьє від 01.12.2008 N 0112/06-М
4 Обласна комунальна медична установа "Центр
медико-соціальної експертизи"
Місцезнаходження: м. Чернівці, вул. Руська, 7 Ідентифікаційний код: 21431833 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: в заяві, висновку державної
санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних
приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення
медичної практики (висновок СЕС) та довідці про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z1304-07 ) (довідка МТБ) перелік лікарських спеціальностей не
відповідає вимогам наказу МОЗ України від 28.10.2002 р. N 385
( z0892-02 ) "Про затвердження переліків закладів охорони
здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших
спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони
здоров'я"; пп. 1.2, 1.3, та 1.6 довідки МТБ заповнені неналежно Реєстраційне досьє від 02.12.2008 N 0212/12-М
5 Дубенський міжрайонний онкологічний диспансер
Місцезнаходження: Рівненська обл., м. Дубно, вул. Шевченка,
51 Ідентифікаційний код: 05506773 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: освітньо-кваліфікаційні документи
на головного лікаря не засвідчені належним чином Реєстраційне досьє від 02.12.2008 N 0212/17-М
6 Комунальний заклад "Могилів-Подільський обласний
протитуберкульозний диспансер"
Місцезнаходження: Вінницька обл., м. Могилів-Подільськиий,
пр-т Незалежності, 62 Ідентифікаційний код: 34009713 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: перелік спеціальностей молодших
спеціалістів з медичною освітою у поданих документах не відповідає
вимогам наказу МОЗ України від 23.11.2007 N 742 ( z1368-07 ) "Про
атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою" Реєстраційне досьє від 02.12.2008 N 0212/20-М
7 Комунальний заклад "Славутська обласна туберкульозна
лікарня"
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Славутський р-н,
с. Стригани, вул. Г.Охман, 1-а Ідентифікаційний код: 35827005 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність відомостей
(дата, N наказу) щодо призначення головного лікаря: між п. 1.6
довідки про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської
діяльності, наявності у нього нормативно-правових документів, у
тому числі нормативно-правових документів із стандартизації,
необхідних для провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z1304-07 ), рішенням облради та записом в його трудовій
книжці Реєстраційне досьє від 02.12.2008 N 0212/23-М
8 Калачьов Євгеній Валерійович
Місцезнаходження: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Лугова, 75-а,
кв. 37 Ідентифікаційний код: 2908112475 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: площа приміщення не відповідає
ДБН для провадження господарської діяльності з медичної практики
за фахом "ультразвукова діагностика" Реєстраційне досьє від 02.12.2008 N 0212/25-М
9 Товариство з обмеженою відповідальністю "ФУНДАМЕНТ"
Місцезнаходження: АР Крим, м. Сімферополь, пров. Лавандовий,
2 Ідентифікаційний код: 13794763 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність відомостей
щодо призначення головного лікаря: між п. 1.6 довідки про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z1304-07 ), наказом та записом в його трудовій книжці Реєстраційне досьє від 02.12.2008 N 0212/28-М
10 Роздольненська ценральна районна лікарня
Місцезнаходження: АР Крим, Роздольненський р-н,
смт Роздольне, вул. Леніна, 15 Ідентифікаційний код: 01995574 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: не подані відомості в довідці про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики з п. 2.3
по п. 4.2 Реєстраційне досьє від 02.12.2008 N 0212/29-М
11 Рівненський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер
Місцезнаходження: м. Рівне, вул. Тополева, 74-а Ідентифікаційний код: 05506796 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність переліку
лікарських спеціальностей у поданих документах Реєстраційне досьє від 02.12.2008 N 0212/36-М
12 Дільнична лікарня села Міньківка
Місцезнаходження: Донецька обл., Артемівський р-н,
село Міньківка, вул. Радянська, 2 Ідентифікаційний код: 25809211 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність підпису
керівника медичного закладу між заявою, довіреністю та довідкою
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської
діяльності, наявності у нього нормативно-правових документів, у
тому числі нормативно-правових документів із стандартизації,
необхідних для провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z1304-07 ) Реєстраційне досьє від 03.12.2008 N 0312/03-М
13 Комунальна установа "Станція Швидкої медичної допомоги
Волноваського району"
Місцезнаходження: Донецька обл., Волноваський р-н,
м. Волноваха, вул. 1 Травня, 17 Ідентифікаційний код: 36092117 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність підпису
керівника медичного закладу між заявою, довіреністю та довідкою
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської
діяльності, наявності у нього нормативно-правових документів, у
тому числі нормативно-правових документів із стандартизації,
необхідних для провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z1304-07 ) Реєстраційне досьє від 03.12.2008 N 0312/05-М
14 Амбулаторія загальної практики сімейної медицини
с. Никифорівка
Місцезнаходження: Донецька обл., Артемівський р-н,
село Никифорівка, 1 Ідентифікаційний код: 34433806 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність підпису
керівника медичного закладу між заявою та довідкою про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики ( z1304-07 )
Реєстраційне досьє від 03.12.2008 N 0312/24-М
15 Сватівське районне територіальне медичне об'єднання
Місцезнаходження: Луганська обл., Сватівський р-н,
м. Сватове, пров. Промисловий, 11 Ідентифікаційний код: 01983619 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність найменування
суб'єкта господарювання у висновку державної
санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних
приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення
медичної практики; довідка про стан матеріально-технічної бази
суб'єкта господарської діяльності, наявності у нього
нормативно-правових документів, у тому числі нормативно-правових
документів із стандартизації, необхідних для провадження
господарської діяльності з медичної практики ( z1304-07 ) не
підписана головним лікарем Реєстраційне досьє від 03.12.2008 N 0312/30-М
16 Миколаївський будинок дитини - заклад охорони здоров'я
Місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Бутоми, 7-б Ідентифікаційний код: 30125754 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: не подана довідка про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z1304-07 ) згідно наказу МОЗ України від 07.11.2007 р. N 688
( z1304-07 ) "Про затвердження форми довідки про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики,
переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них
препаратів"; перелік лікарських спеціальностей у висновку
державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність
наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення
медичної практики не відповідає вимогам наказу МОЗ України від
28.10.2002 р. N 385 ( z0892-02 ) "Про затвердження переліків
закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та
посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах
охорони здоров'я" Реєстраційне досьє від 28.11.2003 N 2811/01-М
17 Яворська Наталя Робертівна
Місцезнаходження: Вінницька обл., Ямпільський р-н, м. Ямпіль,
вул. Щорса, 28 Ідентифікаційний код: 2705012602 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: лікарська спеціальність у
висновку державної санітарно-епідеміологічної служби про
відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил
щодо здійснення медичної практики (висновок СЕС) не відповідає
вимогам наказу МОЗ України від 28.10.2002 р. N 385 ( z0892-02 )
"Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських,
провізорських посад та посад молодших спеціалістів з
фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я"; найменування
суб'єкта господарювання у висновку СЕС не відповідає відомостям
свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця Реєстраційне досьє від 28.11.2008 N 2811/04-М
18 Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф
Місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Пілотська, 1 Ідентифікаційний код: 26514713 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність відомостей
щодо призначення головного лікаря: між п. 1.6 довідки про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z1304-07 ), наказом та записом в його трудовій книжці; висновок
державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність
наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення
медичної практики не завірений належним чином Реєстраційне досьє від 28.11.2008 N 2811/06-М
19 Куніч Володимир Олегович
Місцезнаходження: м. Полтава, вул. Енгельса, 34 Ідентифікаційний код: 2950517214 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: площа кабінету згідно заявленої
лікарської спеціальності "терапевтична стоматологія" не відповідає
вимогам ДБН (10,25 кв.м) Реєстраційне досьє від 28.11.2008 N 2811/08-М
20 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фенестра"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Предславинська, 28 Ідентифікаційний код: 30302196 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність адреси
провадження діяльності між заявою, висновком державної
санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних
приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення
медичної практики та довідкою про стан матеріально-технічної бази
суб'єкта господарської діяльності, наявності у нього
нормативно-правових документів, у тому числі нормативно-правових
документів із стандартизації, необхідних для провадження
господарської діяльності з медичної практики ( z1304-07 ) Реєстраційне досьє від 28.11.2008 N 2811/09-М
Всього: 20 справ

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
04.12.2008 N 40

ПЕРЕЛІК N 4
суб'єктів господарської діяльності,
за заявами яких прийнято рішення
про переоформлення ліцензій на провадження
господарської діяльності з медичної практики

1 Товариство з обмеженою відповідальністю "НОРМА"
Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Сабанєєв міст, 5/7, кв. 10 Ідентифікаційний код: 30489876 Переоформити ліцензію АБ N 299679 від 26.12.2005 р. у зв'язку
зі зміною місцезнаходження юридичної особи Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія
терміном дії з 04.12.2008 по 26.12.2010 Ліцензію АБ N 299679 від 26.12.2005 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 01.12.2008 N 0112/05-М
2 Харківський національний медичний університет
Місцезнаходження: м. Харків, пр-т Леніна, 4 Ідентифікаційний код: 01896866 Переоформити ліцензію АВ N 417534 від 27.05.2008 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і
гінекологія, алергологія, анестезіологія, гастроентерологія,
гігієна праці, дерматовенерологія, дитяча гінекологія,
ендокринологія, ендоскопія, епідеміологія, імунологія,
кардіологія, клінічна біохімія, клінічна імунологія, клінічна
лабораторна діагностика, лабораторна імунологія, лікувальна
фізкультура, народна та нетрадиційна медицина, неврологія,
онкологія, нефрологія, організація і управління охороною здоров'я,
отоларингологія, офтальмологія, професійна патологія,
психотерапія, психофізіологія, пульмонологія, рентгенологія,
рефлексотерапія, стоматологія, судово-медична експертиза,
сурдологія, терапевтична стоматологія, терапія, токсикологія,
ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна
діагностика, хірургічна стоматологія, хірургія, бактеріологія,
генетика лабораторна, генетика медична, дитяча анестезіологія,
дитяча стоматологія, дитяча хірургія, дієтологія, загальна
практика - сімейна медицина, інфекційні хвороби, медицина
невідкладних станів, неонатологія, ортодонтія, ортопедична
стоматологія, ортопедія і травматологія, психіатрія, судинна
хірургія, трансфузіологія; за спеціальністю молодших спеціалістів
з медичною освітою: лікувальна справа (невідкладні стани),
медико-профілактична справа, санологія, лабораторна справа
(клініка), акушерська справа, сестринська справа, сестринська
справа (операційна), медична статистика, рентгенологія,
стоматологія, ортопедична стоматологія терміном дії з 04.12.2008
по 27.04.2012 Ліцензію АВ N 417534 від 27.05.2008 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 02.12.2008 N 0212/18-М
3 Дочірнє підприємство "Мавекс-медицина Мавекс-Медицина"
товариства з обмеженою відповідальністю "Мавекс-Буковина"
Місцезнаходження: м. Чернівці, вул. Шкільна, 6 Ідентифікаційний код: 30352781 Переоформити ліцензію АБ N 106481 від 22.04.2005 р. у зв'язку
зі зміною найменування юридичної особи Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю урологія,
акушерство і гінекологія, терапія, онкологія, дерматовенерологія,
сексопатологія, алергологія, фізіотерапія, рентгенологія,
функціональна діагностика, вірусологія, лабораторна імунологія,
бактеріологія, медична сестра з масажу терміном дії з 04.12.2008
по 22.04.2010 Ліцензію АБ N 106481 від 22.04.2005 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 02.12.2008 N 0212/31-М
4 Приватне підприємство "ЕНЕРГОСІЛЬГОСППРОМ"
Місцезнаходження: Донецька обл., Мар'їнський р-н,
м. Курахове, вул. Грушева, 2 Ідентифікаційний код: 24315292 Переоформити ліцензію АВ N 191943 від 20.10.2006 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності та зміною найменування юридичної
особи Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю ультразвукова
діагностика, акушерство і гінекологія, неврологія, пульмонологія,
хірургія, кардіологія, гастроентерологія, функціональна
діагностика, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія
терміном дії з 04.12.2008 по 20.10.2011 Ліцензію АВ N 191943 від 20.10.2006 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 02.12.2008 N 0212/38-М
5 Приватне підприємство "СИГМА"
Місцезнаходження: м. Луганськ, містечко Пархоменко, 17, кв. 6 Ідентифікаційний код: 31444479 Переоформити ліцензію АВ N 348999 від 22.06.2007 р. у зв'язку
зі зміною юридичної адреси Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і
гінекологія, алергологія, анестезіологія, дитяча анестезіологія,
гастроентерологія, онкогінекологія, дерматовенерологія,
ендокринологія, ендоскопія, кардіологія, клінічна лабораторна
діагностика, клінічна біохімія, неврологія, онкологія,
отоларингологія, онкоотоларингологія, патологічна анатомія,
пульмонологія, рентгенологія, сексопатологія, терапія,
трансфузіологія, ультразвукова діагностика, урологія, дитяча
урологія, функціональна діагностика, хірургія, дитяча хірургія,
онкохірургія, судинна хірургія, проктологія, ортопедія і
травматологія терміном дії з 04.12.2008 по 22.06.2012 Ліцензію АВ N 348999 від 22.06.2007 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 03.12.2008 N 0312/06-М
6 Ізяславська центральна районна лікарня
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Ізяславський р-н,
м. Ізяслав, вул. Б.Хмельницького, 47 Ідентифікаційний код: 02004309 Переоформити ліцензію АВ N 300603 від 03.11.2006 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і
гінекологія, лікувальна фізкультура, гастроентерологія, дитяча
стоматологія, дієтологія, ендокринологія, ендоскопія, клінічна
біохімія, клінічна лабораторна діагностика, наркологія, народна та
нетрадиційна медицина, організація і управління охороною здоров'я,
ортопедична стоматологія, ортопедія і травматологія,
отоларингологія, психіатрія, стоматологія, терапевтична
стоматологія, терапія, трансфузіологія, ультразвукова діагностика,
урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія,
офтальмологія, гематологія, нефрологія, пульмонологія,
кардіологія, дерматовенерологія, неврологія, педіатрія,
неонатологія, проктологія, онкологія, бактеріологія, інфекційні
хвороби; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною
освітою: сестринська справа, стоматологія, ортопедична
стоматологія, лікувальна справа, рентгенологія, санологія,
сестринська справа (операційна), акушерська справа терміном дії з
04.12.2008 по 03.11.2011 Ліцензію АВ N 300603 від 03.11.2006 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 03.12.2008 N 0312/08-М
7 Державний заклад "Вузлова лікарня станції Помічна
ДП "Одеська залізниця"
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Добровеличківський
р-н, м. Помічна, пров. Чехова, 6 Ідентифікаційний код: 01111233 Переоформити ліцензію АБ N 292277 від 31.08.2005 р. у зв'язку
зі зміною найменування юридичної особи Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю терапія,
акушерство і гінекологія, хірургія, ортопедія і травматологія,
наркологія, стоматологія, фізіотерапія, офтальмологія,
рентгенологія, неврологія, дерматовенерологія, отоларингологія,
анестезіологія, функціональна діагностика, клінічна лабораторна
діагностика, фтизіатрія, психіатрія, педіатрія терміном дії з
04.12.2008 по 31.08.2010 Ліцензію АБ N 292277 від 31.08.2005 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 03.12.2008 N 0312/18-М
8 Володимирецька центральна районна лікарня
Місцезнаходження: Рівненська обл., Володимирецький р-н,
смт. Володимирець, вул. Грушевського, 39 Ідентифікаційний код: 01999804 Переоформити ліцензію АВ N 367795 від 17.08.2007 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія,
терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична
стоматологія, ортодонтія, дитяча стоматологія, рентгенологія,
фізіотерапія, організація і управління охороною здоров'я, терапія,
підліткова терапія, геріатрія, пульмонологія, дитяча
пульмонологія, ревматологія, дитяча кардіоревматологія,
кардіологія, гастроентерологія, дитяча гастроентерологія,
дієтологія, нефрологія, дитяча нефрологія, ендокринологія, дитяча
ендокринологія, алергологія, дитяча алергологія, гематологія,
дитяча гематологія, інфекційні хвороби, дитячі інфекційні хвороби,
лікувальна фізкультура, лікувальна фізкультура і спортивна
медицина, спортивна медицина, функціональна діагностика, хірургія,
дитяча хірургія, онкохірургія, судинна хірургія, хірургія серця і
магістральних судин, торакальна хірургія, проктологія, ортопедія і
травматологія, дитяча ортопедія і травматологія, урологія, дитяча
урологія, нейрохірургія, анестезіологія, дитяча анестезіологія,
ендоскопія, онкологія, дитяча онкологія, радіологія, професійна
патологія, акушерство і гінекологія, дитяча гінекологія,
онкогінекологія, педіатрія, неонатологія, офтальмологія, дитяча
офтальмологія, отоларингологія, дитяча отоларингологія,
фтизіатрія, дитяча фтизіатрія, неврологія, дитяча неврологія,
рефлексотерапія, психіатрія, дитяча психіатрія, сурдологія,
наркологія, психотерапія, психофізіологія, медична психологія,
сексопатологія, дерматовенерологія, дитяча дерматовенерологія,
патологічна анатомія, дитяча патологічна анатомія, епідеміологія,
токсикологія, генетика медична, імунологія, клінічна імунологія,
лабораторна імунологія, ультразвукова діагностика, рентгенологія,
медицина невідкладних станів, комбустіологія, клінічна лабораторна
діагностика, клінічна біохімія, генетика лабораторна,
трансфузіологія, народна та нетрадиційна медицина; за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна
справа, лікувальна справа (невідкладні стани),
медико-профілактична справа, лабораторна справа (клініка),
лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа (патологія),
акушерська справа, сестринська справа, сестринська справа
(операційна), медична статистика терміном дії з 04.12.2008 по
17.08.2012 Ліцензію АВ N 367795 від 17.08.2007 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 03.12.2008 N 0312/31-М
9 Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський
обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення"
Місцезнаходження: м. Львів, вул. Морозна, 31-а Ідентифікаційний код: 25232763 Переоформити ліцензію АБ N 106344 від 25.02.2005 р. у зв'язку
зі зміною найменування юридичної особи Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю терапія,
неврологія, організація і управління охороною здоров'я,
дерматовенерологія, офтальмологія, отоларингологія, стоматологія,
кардіологія, ендокринологія, рентгенологія, акушерство і
гінекологія, урологія, генетика медична, хірургія, ендоскопія,
психотерапія, онкологія, гастроентерологія, психіатрія,
ультразвукова діагностика, функціональна діагностика, клінічна
лабораторна діагностика, клінічна біохімія терміном дії з
04.12.2008 по 25.12.2010 Ліцензію АБ N 106344 від 25.02.2005 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 03.12.2008 N 0312/35-М
10 Товариство з обмеженою відповідальністю "Вілла "ЛЮБОВ"
Місцезнаходження: Львівська обл., м. Трускавець,
вул. Шевченка, 7 Ідентифікаційний код: 32120433 Переоформити ліцензію АВ N 116751 від 19.05.2006 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю урологія, терапія,
фізіотерапія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною
освітою: сестринська справа терміном дії з 04.12.2008 по
19.05.2011 Ліцензію АВ N 116751 від 19.05.2006 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 03.12.2008 N 0312/37-М
11 Приватне підприємство "КОНСТАНТІНОВ"
Місцезнаходження: м. Кіровоград, вул. Космонавта Попова, 9-в Ідентифікаційний код: 34977678 Переоформити ліцензію АВ N 348770 від 09.07.2007 р. у зв'язку
зі зміною юридичної адреси Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична
стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія,
дитяча стоматологія, стоматологія, терапія, хірургія, неврологія,
дерматовенерологія, кардіологія, фізіотерапія, рентгенологія,
акушерство і гінекологія, ультразвукова діагностика терміном дії з
04.12.2008 по 09.07.2012 Ліцензію АВ N 348770 від 09.07.2007 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 03.12.2008 N 0312/38-М
Всього: 11 справ

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
04.12.2008 N 40

ПЕРЕЛІК N 5
суб'єктів господарської діяльності,
за заявами яких прийнято рішення
про видачу копій ліцензій на провадження
господарської діяльності з медичної практики

1 Відкрите акціонерне товариство "Державна енергогенеруюча
компанія "Центренерго"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1 Ідентифікаційний код: 22927045 Видати копії ліцензії на провадження господарської діяльності
з медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, медицина невідкладних станів, терапія,
рефлексотерапія, терапевтична стоматологія, стоматологія,
урологія, фізіотерапія, акушерство і гінекологія, ультразвукова
діагностика, отоларингологія, неврологія, офтальмологія,
ендоскопія, фельдшер, медична сестра з стоматології, медична
сестра з фізіотерапії, медична сестра з масажу, медична сестра з
дієтичного харчування за місцем провадження діяльності Донецька обл., м. Світлодарськ, Вуглегірська ТЕС,
санаторій-профілакторій Донецька обл., м. Світлодарськ, Вуглегірська ТЕС, здоровпункт Реєстраційне досьє від 02.12.2008 N 0212/10-М
2 Кондрацька Тетяна Вадимівна
Місцезнаходження; м. Севастополь, вул. Вакуленчука, 23,
кв. 16 Ідентифікаційний код: 2311102547 Видати копії ліцензії на провадження господарської діяльності
з медичної практики за спеціальністю офтальмологія за місцем провадження діяльності м. Севастополь, вул. Адм. Октябрського, 19 м. Севастополь, вул. Адм. Октябрського, 13 м. Севастополь, вул. Генерала Петрова, 5 м. Севастополь, вул. Л.Толстого, 16-а Реєстраційне досьє від 28.11.2008 N 2811/12-М
Всього: 2 справи

Додаток 2
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
04.12.2008 N 40

ПЕРЕЛІК N 1
суб'єктів господарської діяльності,
за заявами яких прийнято рішення
про видачу ліцензій на провадження
господарської діяльності з проведення
дезінфекційних, дезінсекційних
та дератизаційних робіт

1 Державний заклад "Черкаська районна
санітарно-епідеміологічна станція" Міністерства охорони здоров'я
України
Місцезнаходження: Черкаська обл., Черкаський р-н,
село Червона Слобода, вул. Пирогова, 3 Ідентифікаційний код: 02010221 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт за місцем провадження діяльності Черкаська обл., Черкаський р-н., с. Червона Слобода,
вул. Пирогова, 3 Реєстраційне досьє від 02.12.2008 N 0212/01-Д
2 Миколаївська обласна санітарно-епідеміологічна станція
Місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 1 Ідентифікаційний код: 05497608 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт за місцем провадження діяльності м. Миколаїв, вул. Чигрина, 76 Реєстраційне досьє від 02.12.2008 N 0212/02-Д
3 Державний заклад "Христинівська районна
санітарно-епідеміологічна станція" Міністерства охорони здоров'я
України
Місцезнаходження: Черкаська обл., Христинівський р-н.,
м. Христинівка, вул. Леніна, 97 Ідентифікаційний код: 02010209 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт за місцем провадження діяльності Черкаська обл., Христинівський р-н, м. Христинівка,
вул. Леніна, 97 Реєстраційне досьє від 28.11.2008 N 2811/01-Д
Всього: 3 справи

Додаток 3
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
04.12.2008 N 40

ПЕРЕЛІК N 1
суб'єктів підприємницької діяльності,
заяви яких про видачу ліцензії
на провадження господарської діяльності
з переробки донорської крові
та її компонентів, виготовлення препаратів
з них залишені без розгляду

1 Роздольненська иенральна районна лікарня
Місцезнаходження: АР Крим, Роздольненський р-н,
смт Роздольне, вул. Леніна, 15 Ідентифікаційний код: 01995574 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: не поданий висновок державної
санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних
приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення
переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них
препаратів; в статуті не зазначений вид господарської діяльності,
на який суб'єкт господарювання має намір отримати ліцензію Реєстраційне досьє від 02.12.2008 N 0212/01-К
2 Первомайська центральна районна лікарня
Місцезнаходження: Миколаївська обл., Первомайський р-н,
с. Мигія, вул. Колгоспна, 34 Ідентифікаційний код: 01998319 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність відомостей
щодо призначення головного лікаря між п. 1.6 довідки про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z1304-07 ) та записом в його трудовій книжці Реєстраційне досьє від 03.12.2008 N 0312/01-К
3 Березнегуватська центральна районна лікарня
Місцезнаходження: Миколаївська обл., Березнегуватський р-н.,
смт Березнегувате, вул. Лєрмонтова, 1 Ідентифікаційний код: 01998377 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: не поданий договір на проведення
державного контролю лікарні з обласною станцією переливання крові Реєстраційне досьє від 03.12.2008 N 0312/02-К
Всього: 3 справивгору