Про затвердження державних будівельних норм
Мінрегіонбуд; Наказ від 30.12.2008709
Документ v0709661-08, поточна редакція — Редакція від 22.06.2009, підстава - v0245661-09

                                                          
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
30.12.2008 N 709

Про затвердження державних будівельних норм
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
регіонального розвитку та будівництва
N 245 ( v0245661-09 ) від 22.06.2009 }

З метою удосконалення нормативної бази у будівельному
комплексі України та на підставі рішення науково-технічної ради
Мінрегіонбуду від 27.11.2008 N 167 ( vr167661-08 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити з наданням чинності з 1 грудня 2009 року ДБН
В.1.2-14-2008 "Загальні принципи забезпечення надійності та
конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій
та основ". { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
регіонального розвитку та будівництва N 245 ( v0245661-09 ) від
22.06.2009 }
2. З набранням чинності ДБН В.1.2-14-2008 вважати такими, що
не застосовуються на території України з 1 грудня 2009 року: - ГОСТ 27751 (СТ СЭВ 384-87) "Надежность строительных
конструкций и оснований. Основные положения по расчету"; - СТ СЭВ 3972-83 "Надежность строительных конструкций и
оснований. Конструкции стальные. Основные положения по расчету"; - СТ СЭВ 3973-83 "Надежность строительных конструкций и
оснований. Конструкции алюминиевые. Основные положения по
расчету"; - СТ СЭВ 4417-83 "Надежность строительных конструкций и
оснований. Конструкции каменные и армокаменные. Основные положения
по расчету"; - СТ СЭВ 4868-84 "Надежность строительных конструкций и
оснований. Конструкции деревянные. Основные положения по расчету".
{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
регіонального розвитку та будівництва N 245 ( v0245661-09 ) від
22.06.2009 }
3. ДП "Укрархбудінформ" (В.М.Чеснок):
3.1. Забезпечити видання та розповсюдження ДБН В.1.2-14-2008
"Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної
безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ" за
умови дотримання вимог статті 19 Закону України від 17.05.2001
N 2408-III ( 2408-14 ) "Про стандартизацію" про спрямування
коштів, одержаних від реалізації стандарту, на виконання робіт зі
стандартизації, розвиток науково-технічної бази.
3.2. Надати обов'язкові безоплатні типографського видання
примірники державних будівельних норм одержувачам, визначеним
постановою Кабінету Міністрів України "Про порядок доставляння
обов'язкових примірників документів" від 10.05.2002 N 608
( 608-2002-п ).
4. Супровід ДБН В. 1.2-14-2008 "Загальні принципи
забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель,
споруд, будівельних конструкцій та основ" доручити ВАТ
"Український науково-дослідний та проектний інститут сталевих
конструкцій ім. В.М.Шимановського", як базовій організації з
науково-технічної діяльності за визначеним напрямом.
5. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних
систем будинків та споруд (Авдієнко О.П.), Управлінню планування
та забудови територій (Сіленко М.В.), Управлінню економіки та
розвитку будівельної діяльності (Шарапова Т.О.), Управлінню
реконструкції забудови, реставрації та збереження історичної
спадщини (Литвинчук В.Ю.), Відділу промислової забудови та програм
ЧАЕС (Анохов В.І.), керівникам базових організацій Мінрегіонбуду
до 1 березня 2009 надати до Управління технічного регулювання у
будівництві (Барзилович Д.В.) пропозиції щодо внесення змін до
нормативних документів у зв'язку зі скасуванням дії на території
України ГОСТ 27751 (СТ СЭВ 384-87), СТ СЭВ 3972-83, СТ СЭВ
3973-83, СТ СЭВ 4417-83, СТ СЭВ 4868-84.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра А.В.Беркуту.
Міністр В.Куйбідавгору