Документ v0705661-09, поточна редакція — Редакція від 15.07.2010, підстава - v0264661-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
30.12.2009 N 705

Про затвердження ДБН В.2.2-9-2009 "Громадські
будинки та споруди. Основні положення"
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
регіонального розвитку та будівництва
N 264 ( v0264661-10 ) від 15.07.2010 }

З метою вдосконалення та реформування нормативно-правової
бази України у галузі будівництва та на підставі рішення
науково-технічної ради Мінрегіонбуду від 17.12.2009 N 199
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити з наданням чинності з 1 жовтня 2010 року
ДБН В.2.2-9-2009 "Громадські будинки та споруди. Основні
положення". { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
регіонального розвитку та будівництва N 264 ( v0264661-10 ) від
15.07.2010 }
2. Вважати ДБН В.2.2-9-99 "Будинки і споруди. Громадські
будинки та споруди. Основні положення" таким, що втратив чинність
з 1 жовтня 2010 року. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
регіонального розвитку та будівництва N 264 ( v0264661-10 ) від
15.07.2010 }
3. ДП "Укрархбудінформ" (Загородня О.В.):
3.1 забезпечити видання та розповсюдження ДБН В.2.2-9-2009
"Громадські будинки та споруди. Основні положення" відповідно до
замовлень за умови використання коштів, отриманих від їх
реалізації, на розвиток науково-технічної бази стандартизації
(стаття 19 Закону України "Про стандартизацію") ( 2408-14 );
3.2 надати обов'язкові безоплатні примірники типографського
видання нормативного документа одержувачам, визначеним постановою
Кабінету Міністрів України "Про порядок доставляння обов'язкових
примірників документів" від 10 травня 2002 року N 608
( 608-2002-п ).
4. Супровід ДБН В.2.2-9-2009 доручити інституту
ВАТ "КиївЗНДІЕП", як базовій організації з науково-технічної
діяльності за визначеним напрямом.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра В.А.Негоду.
Міністр В.Куйбідавгору