Документ v0704227-08, поточна редакція — Прийняття від 19.06.2008

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
19.06.2008 N 704

Про накладання штрафу на ВАТ "Донецькоблгаз"
за порушення Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з постачання
природного газу за регульованим тарифом

Національною комісією регулювання електроенергетики України в
результаті розгляду на відкритому засіданні 19.06.2008 акта
планової перевірки Відкритого акціонерного товариства по
газопостачанню та газифікації "Донецькоблгаз" від 06.06.2008 N 38,
проведеної Донецьким територіальним представництвом НКРЕ,
установлено, що ВАТ "Донецькоблгаз" (83050, м. Донецьк,
вул. Р.Люксембург, 23а, р/р 260043010141 у філії
ВАТ КБ "Актив-Банк" у м. Донецьку, МФО 334000, код
ЄДРПОУ 03361075, Голова правління - Масс Микола Степанович,
ліцензія на право здійснення господарської діяльності з постачання
природного газу за регульованим тарифом АА N 323712) порушило
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання
природного газу за регульованим тарифом ( z1087-05 ), затверджені
постановою НКРЕ від 25.08.2005 N 693 ( za087-05 ) (далі -
Ліцензійні умови з постачання), а саме: пункт 2.3 Ліцензійних умов з постачання ( z1087-05 ) в
частині виконання в повному обсязі фінансових зобов'язань щодо
своєчасної оплати за отримані обсяги природного газу перед
ДК "Газ України" у 2007 році та за надані послуги з
транспортування магістральними трубопроводами перед
ДК "Укртрансгаз" у 2007 році та I кв. 2008 року відповідно до умов
укладених договорів; пункт 3.8 Ліцензійних умов з постачання ( z1087-05 ) в
частині дотримання вимог законодавства України та
нормативно-технічних документів, зокрема щодо виконання вимог
постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2006 N 605
( 605-2006-п ) "Деякі питання діяльності Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України" (далі - постанова Кабінету Міністрів
України від 29.04.2006 N 605) щодо граничної ціни постачання
природного газу для промислових споживачів та інших суб'єктів
господарювання без урахування податку на додану вартість, збору до
затвердженого тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки,
тарифів на його транспортування, розподіл і постачання на рівні
934,7 гривні за 1 тис.куб. метрів. Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ),
відповідно до статті 17 Закону України "Про природні монополії"
( 1682-14 ) та Положення про Національну комісію регулювання
електроенергетики України, затвердженого Указом Президента України
від 14.03.95 N 213/95 ( 213/95 ) (у редакції Указу Президента
України від 21.04.98 N 335/98) ( 335/98 ), Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з постачання природного газу
за регульованим тарифом ( z1087-05 ), затверджених постановою НКРЕ
від 25.08.2005 N 693 ( za087-05 ), Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Накласти штраф у розмірі 15 тис.грн на Відкрите акціонерне
товариство "Донецькоблгаз" (83050, м. Донецьк, вул. Р.Люксембург,
23а, р/р 260043010141 у філії ВАТ КБ "Актив-Банк" у м. Донецьк,
МФО 334000, код ЄДРПОУ 03361075, код ЄДРПОУ 03361075, Голова
правління - Масс Микола Степанович) за порушення пункту 3.8
Ліцензійних умов з постачання ( z1087-05 ) в частині дотримання
вимог законодавства України та нормативно-технічних документів, а
саме щодо виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від
29.04.2006 N 605 ( 605-2006-п ) щодо граничної ціни постачання
природного газу для промислових споживачів та інших суб'єктів
господарювання без урахування податку на додану вартість, збору до
затвердженого тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки,
тарифів на його транспортування, розподіл і постачання на рівні
934,7 гривні за 1 тис.куб. метрів. Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету
України протягом 30 днів з дня прийняття постанови (код бюджетної
класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції").
2. Зобов'язати ВАТ "Донецькоблгаз" до 01.09.2008 усунути
порушення пункту 3.8 Ліцензійних умов з постачання ( z1087-05 ) в
частині дотримання вимог законодавства України та
нормативно-технічних документів, а саме щодо виконання вимог
постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2006 N 605
( 605-2006-п ) щодо граничної ціни постачання природного газу для
промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання без
урахування податку на додану вартість, збору до затвердженого
тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки, тарифів на
його транспортування, розподіл і постачання.
3. Зобов'язати ВАТ "Донецькоблгаз" до 01.10.2008 усунути
порушення пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання ( z1087-05 ) в
частині виконання в повному обсязі фінансових зобов'язань щодо
своєчасної оплати за отримані обсяги природного газу перед ДК "Газ
України" у 2007 році та за надані послуги з транспортування
магістральними трубопроводами перед ДК "Укртрансгаз" у 2007 році
та I кв. 2008 року відповідно до умов укладених договорів.
4. Застерегти ВАТ "Донецькоблгаз" щодо недопущення в
подальшому порушень: пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання ( z1087-05 ) в
частині виконання в повному обсязі фінансових зобов'язань щодо
своєчасної оплати за отримані обсяги природного газу та за надані
послуги з транспортування природного газу магістральними
трубопроводами відповідно до умов укладених договорів; пункту 3.8 Ліцензійних умов з постачання ( z1087-05 ) в
частині дотримання вимог законодавства України та
нормативно-технічних документів, а саме щодо виконання вимог
постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2006 N 605
( 605-2006-п ) щодо граничної ціни постачання природного газу для
промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання.
Голова Комісії В.Кальченковгору