Документ v0693729-16, поточна редакція — Прийняття від 17.06.2016

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.06.2016  № 693

Про затвердження Положення про Реєстр вищих навчальних закладів Єдиної державної електронної бази з питань освіти

На виконання абзацу четвертого пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних", частини другої статті 8 та пункту 6 частини першої статті 13 Закону України "Про вищу освіту" (зі змінами), підпункту 78 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630, пункту 4 Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 752 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Реєстр вищих навчальних закладів Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - Положення), що додається.

2. Державному підприємству "Інфоресурс" (Бєлік О.М.) забезпечити постійне функціонування Реєстру вищих навчальних закладів Єдиної державної електронної бази з питань освіти відповідно до Положення, затвердженого цим наказом.

3. Управлінню зв'язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра забезпечити безоплатний і вільний доступ осіб до Реєстру вищих навчальних закладів Єдиної державної електронної бази з питань освіти через офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки України та оприлюднення інформації, що міститься у цьому Реєстрі, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних у порядку, встановленому законодавством.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Л.М. ГриневичЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
17.06.2016  № 693

ПОЛОЖЕННЯ
про Реєстр вищих навчальних закладів Єдиної державної електронної бази з питань освіти

1. Це Положення визначає умови ведення Реєстру вищих навчальних закладів Єдиної державної електронної бази з питань освіти та отримання відомостей з нього.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

Реєстр вищих навчальних закладів Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - Реєстр) - це складова частина Єдиної державної електронної бази з питань освіти, в якій містяться відомості про вищі навчальні заклади, їх відокремлені структурні підрозділи незалежно від форми власності та сфери управління, видані їм ліцензії, сертифікати про акредитацію.

Інші терміни у цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у законах України "Про вищу освіту", "Про доступ до публічної інформації" та постанові Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 752 "Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти".

3. Єдиним джерелом даних Реєстру є інформація, внесена в установленому законодавством порядку в Єдину державну електронну базу з питань освіти, що пройшла верифікацію.

4. Реєстр ведеться з метою:

забезпечення єдиного державного обліку вищих навчальних закладів та їх відокремлених структурних підрозділів;

забезпечення ідентифікації вищих навчальних закладів та їх відокремлених структурних підрозділів;

класифікації вищих навчальних закладів та їх відокремлених структурних підрозділів для отримання статистичної інформації у формалізованому вигляді;

аналізу відомостей про вищі навчальні заклади та їх відокремлені структурні підрозділи з метою забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері вищої освіти, а також забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю вищих навчальних закладів та їх відокремлених структурних підрозділів;

проведення аналітичних досліджень та прогнозування тенденцій розвитку системи вищої освіти;

проведення спостережень за структурними змінами в системі вищої освіти - створенням, реорганізацією (злиття, приєднання, поділ, перетворення) і ліквідацією вищих навчальних закладів та їх відокремлених структурних підрозділів;

забезпечення фізичних і юридичних осіб достовірною інформацією про вищі навчальні заклади та їх відокремлені структурні підрозділи;

забезпечення виконання інших функцій, передбачених чинним законодавством.

5. У Реєстрі містяться такі відомості:

повне найменування (та скорочене у разі його наявності) вищого навчального закладу та його відокремленого структурного підрозділу (підрозділів);

ідентифікаційний код вищого навчального закладу (відокремленого структурного підрозділу);

тип вищого навчального закладу;

форма власності вищого навчального закладу;

найменування органу, до сфери управління якого належить державний чи комунальний вищий навчальний заклад;

перелік засновників (учасників) вищого навчального закладу;

місцезнаходження вищого навчального закладу (відокремленого структурного підрозділу);

телефон, факс вищого навчального закладу (відокремленого структурного підрозділу);

електронна пошта вищого навчального закладу (відокремленого структурного підрозділу);

адреса веб-сайту вищого навчального закладу (відокремленого структурного підрозділу);

найменування посади, прізвище, ім'я, по батькові керівника вищого навчального закладу (відокремленого структурного підрозділу);

видані вищому навчальному закладу ліцензії;

видані вищому навчальному закладу сертифікати про акредитацію;

видані вищому навчальному закладу свідоцтва про атестацію;

правила прийому до вищого навчального закладу;

обсяг державного замовлення на підготовку та випуск фахівців з вищою освітою для вищого навчального закладу;

інформація щодо державної статистичної звітності про вищий навчальний заклад.

6. Інформація, що міститься в Реєстрі, є відкритою та оприлюднюється відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації", у тому числі у формі відкритих даних.

Безоплатний і вільний доступ осіб до Реєстру здійснюється через офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Інформація, що міститься у Реєстрі, оприлюднюється на єдиному державному веб-порталі відкритих даних у порядку, встановленому законодавством.

Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати інформацію, що міститься у Реєстрі, з обов'язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.

7. Реєстр ведеться державною мовою.

Директор
департаменту вищої освіти


О.І. Шаров

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.old.mon.gov.ua}вгору