Про затвердження плану розроблення технічних регламентів на 2016 рік
Мінекономрозвитку України; Наказ, План від 14.04.2016686
Документ v0686731-16, поточна редакція — Прийняття від 14.04.2016

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.04.2016  № 686

Про затвердження плану розроблення технічних регламентів на 2016 рік

Відповідно до статті 6 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план розроблення технічних регламентів на 2016 рік, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 14.12.2010 № 567 "Про затвердження робочої програми розроблення технічних регламентів на період до 2020 року" (із змінами).

3. Департаменту технічного регулювання (Віткін Л.М.) забезпечити розміщення плану розроблення технічних регламентів на 2016 рік на офіційному веб-сайті Міністерства протягом п'яти робочих днів з дня затвердження цього плану.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра згідно з розподілом функціональних обов'язків.

Виконувач обов'язків Міністра

М.Є. Нефьодов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
14.04.2016 № 686

ПЛАН
розроблення технічних регламентів на 2016 рік

Назва технічного регламенту

Назва документа, на основі якого розробляється технічний регламент

Центральні органи виконавчої влади, відповідальні за розроблення технічного регламенту

Строк внесення на розгляд Кабінету Міністрів України

1

2

3

4

5

1

Технічний регламент енергетичного маркування кондиціонерів повітря

Делегований регламент Комісії (ЄС) № 626/2011 від 4 травня 2011 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту і Ради щодо енергетичного маркування повітряних кондиціонерів

Держенергоефективності

II квартал

2

Технічний регламент енергетичного маркування пилососів

Делегований регламент Комісії (ЄС) № 665/2013 від 3 травня 2013 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо енергетичного маркування пилососів

Держенергоефективності

II квартал

3

Технічний регламент, що встановлює рамки для визначення вимог з екодизайну, що застосовується до енергоспоживчих продуктів

Директива 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 жовтня 2009 р., що встановлює рамки для визначення вимог з екодизайну, що застосовується до енергоспоживчих продуктів

Держенергоефективності

IV квартал

4

Технічний регламент з екологічного маркування (перегляд Технічного регламенту з екологічного маркування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.2011 № 529)

Регламент ЄС № 66/2010 Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 року про знак екомаркування Європейського Союзу

Мінприроди

IV квартал

5

Технічний регламент щодо розміщення на ринку будівельних виробів

Регламент (ЄС) № 305/2011 Європейського Парламенту та Ради від 9 березня 2011 року, що встановлює гармонізовані умови для розміщення на ринку будівельних виробів та скасовує Директиву Ради 89/106/ЄЕС.
Делегований регламент Комісії (ЄС) № 157/2014 від 30 жовтня 2013 року стосовно встановлення вимог до декларування робочих характеристик у електронному вигляді та гарантій доступності до веб-сайтів

Мінрегіон

IV квартал

6

Технічний регламент на косметичну продукцію

Регламент (ЄС) № 1223/2009 Європейського Парламенту та Ради від 30 листопада 2009 року на косметичну продукцію

МОЗ

II квартал

7

Технічний регламент щодо безпечного обігу на внутрішньому ринку небезпечних хімічних речовин

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 про реєстрацію, оцінку, авторизацію і обмеження хімічних речовин та препаратів (REACH)

Мінекономрозвитку

III квартал

8

Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (перегляд Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1057)

Директива 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2011 р. про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні

Мінекономрозвитку

III квартал

9

Технічний регламент обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах (перегляд Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 898)

Директива № 2014/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах

Мінекономрозвитку

III квартал

10

Технічний регламент безпечності іграшок (перегляд Технічного регламенту безпечності іграшок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 515)

Директива 2009/48 Європейського Парламенту та Ради від 18 червня 2009 р. про безпеку іграшок

Мінекономрозвитку

IV квартал

11

Технічний регламент приладів, що працюють на газоподібному паливі (перегляд Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 856)

Директива Європейського Парламенту та Ради 2009/142/ЄС від 30 листопада 2009 року про апарати, які працюють на газоподібному паливі

Мінекономрозвитку

IV квартал

12

Технічний регламент пересувного обладнання, що працює під тиском (перегляд Технічного регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 967)

Директива 2010/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 червня 2010 року про переносне обладнання, що працює під тиском, та про припинення дії Директив Ради 76/767/ЄЕС, 84/525/ЄЕС, 84/526/ЄЕС, 84/527/ЄЕС та 1999/36/ЄС

Мінекономрозвитку

IV квартал

13

Технічний регламент простих посудин високого тиску (перегляд Технічного регламенту безпеки простих посудин високого тиску, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 268)

Директива 2014/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 року про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку простих посудин високого тиску

Мінсоцполітики

II квартал

14

Технічний регламент ліфтів і запобіжних комплектувальних виробів для ліфтів (перегляд
Технічного регламенту ліфтів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 № 465)

Директива 2014/33/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно ліфтів і запобіжних комплектувальних виробів для ліфтів

Мінсоцполітики

III квартал

15

Технічний регламент засобів індивідуального захисту (перегляд Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 № 761)

Директива Ради 89/686/ЄЕС від 21 грудня 1989 р. про наближення законодавства держав-членів стосовно засобів індивідуального захисту

Мінсоцполітики

III квартал

16

Технічний регламент морського обладнання (перегляд Технічного регламенту морського обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.2007 № 1103)

Директива 2014/90/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 липня 2014 р. про морське обладнання та скасування Директиви Ради 96/98/ЄС

Мінінфраструктури

IV квартал

17

Технічний регламент затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських транспортних засобів (перегляд Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1367)

Регламент (ЄС) № 167/2013 Європейського Парламенту та Ради від 5 лютого 2013 року про затвердження типу та нагляду за ринком сільськогосподарських та лісогосподарських транспортних засобів

Мінагрополітики

IV квартал

18

Технічний регламент радіообладнання (перегляд Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 № 679)

Директива 2014/53/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 квітня 2014 року про гармонізацію законодавства держав-членів щодо постачання на ринок радіообладнання і скасування Директиви 1999/5/ЄС

Адміністрація Держспецзв'язку

II квартал

19

Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив (перегляд Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927)

Директива 98/70/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 року щодо якості бензину та дизельного палива та внесення змін до Директиви Ради 93/12/ЄЕС. Директива Ради 1999/32/ЄС від 26 квітня 1999 року щодо зменшення вмісту сірки у певних видах рідкого палива та внесення змін до Директиви 93/12/ЄС. Директива 1999/33/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 10 травня 1999 року про внесення змін до Директиви Ради 67/548/ЄЕС щодо маркування певних небезпечних речовин в Австрії та Швеції

Міненерговугілля

IV квартал

20

Технічний регламент щодо вимог до палив авіаційних бензинів та палив для реактивних двигунів

Директива 98/70/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 року щодо якості бензину та дизельного палива та внесення змін до Директиви Ради 93/12/ЄЕС

Міненерговугілля

IV квартал

21

Технічний регламент засобів цивільного та протипожежного захисту

EN 3-10:2009 Переносні вогнегасники. Частина 10. Положення щодо оцінки відповідності переносних вогнегасників EN 3-7.
EN 615:2009 Протипожежний захист. Вогнегасні речовини. Специфікація на порошки (крім порошків для гасіння пожеж класу D).
EN 1147:2010 Переносні пожежно-рятувальні драбини.
EN 14540:2014 Пожежні рукави. Водонепроникні плоскоскладані рукави для стаціонарних систем
EN 15182-1:2007+A1:2009 Переносні пожежні стволи. Частина 1. Загальні вимоги.
EN 16712-1:2015 Переносні засоби для подавання вогнегасних речовин від пожежних насосів. Переносні засоби пінного пожежогасіння. Частина 1. Пінозмішувачі PN 16.
EN 50172:2004 Системи евакуаційного освітлення.
ISO 6183:2009 Засоби протипожежного захисту. Системи пожежогасіння діоксидом карбону, що призначені для використання у приміщеннях. Проектування та монтування.
ISO 7240-14:2013 Системи виявлення та оповіщування про пожежу. Частина 14. Проектування, монтування, уведення в експлуатацію і технічне обслуговування систем виявлення та оповіщування про пожежу в будівлях та навколо них.
ISO 7240-19:2007 Системи виявлення та оповіщування про пожежі. Частина 19. Проектування, монтування, уведення в експлуатацію і технічне обслуговування систем звукового оповіщування про аварійні (надзвичайні) ситуації.
ISO 15779:2011 Системи аерозольного пожежогасіння. Вимоги щодо проектування, монтування і технічного обслуговування систем і їх складників та методи випробування

ДСНС

IV квартал

Директор департаменту
технічного регулювання


Л.М. Віткінвгору