Документ v0684227-11, поточна редакція — Прийняття від 21.04.2011

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
21.04.2011 N 684

Про затвердження Звіту про діяльність
Національної комісії регулювання
електроенергетики України у 2010 році

Національна комісія регулювання електроенергетики України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Звіт про діяльність Національної комісії
регулювання електроенергетики України у 2010 році (додається).
Голова Комісії С.Тітенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
21.04.2011 N 684

ЗВІТ
про діяльність Національної комісії регулювання
електроенергетики України у 2010 році

ЗМІСТ
1. КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМІСІЮ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЇЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
2. ОПТОВИЙ РИНОК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ
2.1. Основні засади державного регулювання діяльності
Оптового ринку електроенергії
2.2. Стан розрахунків на Оптовому ринку електроенергії
(енергопостачальних компаній з ДП "Енергоринок", ДП "Енергоринок"
з генеруючими компаніями, заборгованість енергопостачальних
компаній та ДП "Енергоринок")
2.3. Алгоритм розподілу коштів з поточного рахунка із
спеціальним режимом використання оптового постачальника
електричної енергії 2.3.1. Розрахунки споживачів з енергопостачальними
компаніями, динаміка заборгованості за спожиту електричну енергію
за 2008-2010 роки
2.4. Реалізація положень Закону України від 23.06.2005
N 2711-IV ( 2711-15 ) "Про заходи, спрямовані на забезпечення
сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного
комплексу" щодо погашення та реструктуризації заборгованості
енергокомпаній за минулі роки
2.5. Стан справляння збору у вигляді цільової надбавки до
діючого тарифу на електричну та теплову енергію у 2010 році та
напрями використання відповідних коштів
2.6. Упровадження систем комерційного обліку на оптовому та
роздрібному ринках електричної енергії у 2007-2010 роках
2.7. Розвиток конкурентних відносин на ОРЕ. Діяльність
виробників та постачальників електричної енергії на ОРЕ в умовах
конкуренції
2.8. Щодо закупівлі електричної енергії на ОРЕ з метою її
експорту
2.9. Розвиток ОРЕ України 2.9.1. Основні проблемні питання роботи Оптового ринку
електричної енергії та напрями їх вирішення 2.9.2. Основні завдання щодо впровадження заходів Концепції
на 2011-2012 роки
3. ЦІНОВА І ТАРИФНА ПОЛІТИКА В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ
3.1. Установлення та регулювання тарифів продажу електричної
енергії генеруючими підприємствами 3.1.1. Установлення та регулювання тарифів продажу
електричної енергії генеруючими підприємствами, що працюють за
ціновими заявками на ОРЕ 3.1.2. Установлення та регулювання тарифів продажу
електричної енергії генеруючими підприємствами, що не працюють за
ціновими заявками
3.2. Формування оптової ринкової ціни на електроенергію
3.3. Ціно- і тарифоутворення на роздрібному ринку електричної
енергії 3.3.1. Принцип ціно- і тарифоутворення на роздрібному ринку
електричної енергії 3.3.2. Економічне обґрунтування необхідності перегляду
тарифів для населення у 2010 році 3.3.3. Заходи щодо оптимізації цінової і тарифної політики 3.3.4. Реалізація інвестиційних програм за 2004-2010 роки
ліцензіатів з виробництва, передачі та постачання електричної
енергії 3.3.5. Виконання заходів щодо зниження витрат електричної
енергії, перш за все, понаднормативних витрат за 2002-2010 роки.
Оцінка економічної обґрунтованості рівня нормативних витрат
електричної енергії за 2010 рік та завдання на 2011 рік
3.4. Установлення та регулювання тарифів на виробництво
теплової енергії
3.5. Основні напрямки вдосконалення цінової і тарифної
політики в електроенергетиці на 2011 рік
4. РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЦІНОВА І ТАРИФНА
ПОЛІТИКА В НАФТОГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСІ
4.1. Нормативно-правове регулювання в нафтогазовому комплексі
4.2. Цінова політика в нафтогазовому комплексі
4.3. Тарифна політика в нафтогазовому комплексі
4.4. Основні завдання на 2011 рік
5. ЛІЦЕНЗІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ, У НАФТОГАЗОВОМУ
КОМПЛЕКСІ, У СФЕРІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО
ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ
5.1. Ліцензування господарської діяльності в
електроенергетиці
5.2. Ліцензування господарської діяльності в нафтогазовому
комплексі
5.3. Ліцензування діяльності з комбінованого виробництва
теплової та електричної енергії, з виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних
або поновлюваних джерел енергії
5.4. Ліцензування господарської діяльності з виробництва,
транспортування, постачання теплової енергії та з централізованого
водопостачання та водовідведення
5.5. Реалізація контрольних функцій Комісії та територіальних
представництв щодо виконання ліцензіатами ліцензійних умов
здійснення господарської діяльності в електроенергетиці та
нафтогазовому комплексі
6. РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН СУБ'ЄКТІВ РОЗДРІБНОГО РИНКУ
ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ (ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЮ ЕНЕРГІЄЮ ДЛЯ
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, НАСЕЛЕННЯ ТА ІНШЕ)
6.1. Нормативно-правова база регулювання відносин на
роздрібному ринку електричної енергії
6.2. Моніторинг роздрібного ринку електричної енергії
7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІСІЇ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ.
РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ, СКАРГ СПОЖИВАЧІВ ТА СТАН ЇХ ВИРІШЕННЯ
7.1. Реалізація відповідних функцій Комісії щодо захисту прав
споживачів електричної енергії
8. ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІСІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО
ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ
9. ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІСІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ
ЗАКОНОДАВЧО-ПРАВОВОЇ БАЗИ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ ТА
НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ
9.1. Участь Комісії у формуванні законодавчо-правової бази
регулювання електроенергетики та нафтогазового комплексу
9.2. Виконання заходів щодо адаптації законодавства України з
питань державного регулювання природних монополій в
електроенергетиці та нафтогазовому комплексі
10. СПІВРОБІТНИЦТВО З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА СТАН
РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ ТА
НАФТОГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСІ
11. ВЗАЄМОДІЯ КОМІСІЇ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ЗАСОБАМИ
МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ. ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
КОМІСІЇ
12. АДМІНІСТРАТИВНО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА
ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІСІЇ
13. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ НКРЕ НА
2011 РІК І ШЛЯХИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
ДОДАТКИ: Додаток 1.1. Структура Національної комісії регулювання
електроенергетики України ( vb684227-11 ) Додаток 2.1.1. Функціональна схема ринку електричної енергії
України ( vc684227-11 ) Додаток 2.2.1. Фактична оплата виробникам, що продають
електричну енергію в ОРЕ у 2008-2010 роках ( vd684227-11 ) Додаток 2.2.2. Обсяги електроенергії, закупленої
енергопостачальними компаніями на ОРЕ у 2008-2010 роках
( vd684227-11 ) Додаток 2.2.3. Надходження коштів за куповану на ОРЕ
електричну енергію у 2008-2010 роках ( vd684227-11 ) Додаток 2.2.4. Відсоток поточної оплати купованої на ОРЕ
електричної енергії на поточний рахунок зі спеціальним режимом
використання оптового енергопостачальника ліцензіатами з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом у
2008-2010 роках ( vd684227-11 ) Додаток 2.3.1. Обсяг спожитої електричної енергії за
2007-2010 роки ( ve684227-11 ) Додаток 2.3.2. Рівень збору коштів споживачів за електричну
енергію в галузях економіки за 2009-2010 роки ( ve684227-11 ) Додаток 2.3.3. Розрахунки за електричну енергію споживачів та
енергопостачальних компаній у 2010 році з урахуванням погашення
заборгованості попередніх періодів за даними енергопостачальних
компаній ( ve684227-11 ) Додаток 2.3.4. Розрахунки споживачів електричної енергії та
структура заборгованості в галузях економіки за 2006-2010 роки
( ve684227-11 ) Додаток 2.3.5. Структура заборгованості по категоріях
споживачів за спожиту електричну енергію станом на 01.01.2011
( ve684227-11 ) Додаток 2.8.1. Обсяги закупівлі електричної енергії на ОРЕ з
метою її експорту за межі України у 2009-2010 роках
( vf684227-11 ) Додаток 3.1.1. Динаміка середнього тарифу закупівлі
електроенергії у генеруючих компаній ТЕС за 2009-2010 роки
( vk684227-11 ) Додаток 3.1.2. Структура тарифу продажу електроенергії в ОРЕ
генеруючими компаніями ТЕС у 2009-2010 роках ( vk684227-11 ) Додаток 3.1.3. Динаміка середніх тарифів ТЕЦ на відпуск
електричної енергії в ОРЕ за 2001-2010 роки ( vk684227-11 ) Додаток 3.1.4. Динаміка середніх тарифів ГЕС на відпуск
електричної енергії в ОРЕ за 2001-2010 роки ( vk684227-11 ) Додаток 3.1.5. Динаміка зміни "зелених" тарифів на відпуск
електричної енергії у 2010 році ( vk684227-11 ) Додаток 3.1.6. Динаміка тарифів на відпуск електричної
енергії за видами генерації за 2001-2010 роки ( vk684227-11 ) Додаток 3.2.1. Динаміка прогнозованої та фактичної оптової
ринкової ціни на енергоринку у 2005-2010 роках ( vm684227-11 ) Додаток 3.2.2. Структура фактичної оптової ринкової ціни за
2009-2010 роки ( vm684227-11 ) Додаток 3.3.1. Динаміка середніх роздрібних тарифів на
електроенергію для непобутових споживачів за класами напруги у
2008-2010 роках ( vn684227-11 ) Додаток 3.3.2. Структура середніх роздрібних тарифів на
електроенергію для непобутових споживачів України у
2009-2010 роках ( vn684227-11 ) Додаток 3.3.3. Динаміка середніх тарифів на передачу та
постачання електроенергії у 2008-2010 роках ( vn684227-11 ) Додаток 3.3.4. Динаміка рентабельності енергопостачальних
компаній за основними видами діяльності у 2005-2010 роках
( vn684227-11 ) Додаток 3.3.5. Суми компенсації втрат енергопостачальним
компаніям від здійснення постачання електроенергії окремим
категоріям споживачів у 2010 році ( vn684227-11 ) Додаток 3.3.6. Структура компенсації втрат енергопостачальним
компаніям від здійснення постачання електроенергії окремим
категоріям споживачів за 2005-2010 роки ( vn684227-11 ) Додаток 3.3.7. Динаміка сум компенсації втрат
енергопостачальним компаніям від здійснення постачання
електроенергії окремим категоріям споживачів за 2001-2010 роки
( vn684227-11 ) Додаток 3.3.8. Тарифи на електроенергію для населення і
населених пунктів у 2010 році ( vn684227-11 ) Додаток 3.3.9. Виконання інвестиційних програм
енергопостачальними компаніями у 2010 році ( vp684227-11 ) Додаток 3.3.10. Технологічні витрати електроенергії (ТВЕ) на
передачу електричними мережами 0,38-800 кВ України ( vq684227-11 ) Додаток 3.3.11. Технологічні витрати електричної енергії на
передачу електричними мережами 0,38-800 кВ України за
2002-2010 роки ( vq684227-11 ) Додаток 4.2.1. Роздрібні ціни на природний газ, що
використовується для потреб населення ( vr684227-11 ) Додаток 4.3.1. Динаміка рівнів тарифів на транспортування та
постачання природного газу протягом 2002-2010 років
( vr684227-11 ) Додаток 4.3.2. Тарифи на транспортування нафти магістральними
трубопроводами ВАТ "Укртранснафта" для споживачів України
( vr684227-11 ) Додаток 4.3.3. Тарифи на транспортування аміаку
магістральними трубопроводами для Українського державного
підприємства "Укрхімтрансаміак" ( vr684227-11 ) Додаток 6.1.1. Система договірних відносин, передбачена
Правилами користування електричною енергією ( vs684227-11 ) Додаток 6.2.1. Кількість звернень, що надійшли до
Інформаційно-консультаційних центрів упродовж 2009-2010 років
( vs684227-11 ) Додаток 6.2.2. Питома кількість звернень, що надійшли від
побутових споживачів впродовж 2010 року ( vs684227-11 ) Додаток 6.2.3. Динаміка кількості звернень громадян з питань
електроенергетики до НКРЕ за період з 2005 по 2010 рік
( vs684227-11 ) Додаток 6.2.4. Статистичні дані щодо потужності, приєднаної
до електричних мереж, за I квартал 2008 - IV квартал 2010 років
( vt684227-11 ) Додаток 6.2.5. Інформація щодо кількості виданих технічних
умов на приєднання та обсягів надходження коштів за видані
технічні умови за 2010 рік ( vt684227-11 ) Додаток 6.2.6. Інформація щодо собівартості виданих технічних
умов на приєднання ( vt684227-11 ) Додаток 6.2.7. Відомості щодо кількості укладених договорів
про спільне використання технологічних електричних мереж станом на
01.12.2010 ( vt684227-11 ) Додаток 6.2.8. Відомості щодо улаштування локального
устаткування збору та обробки даних станом на 01.12.2010
( vt684227-11 ) Додаток 6.2.9. Статистичні дані щодо укладення
енергопостачальними компаніями договорів про користування
електричною енергією із побутовими споживачами (станом на
01.12.2010) ( vt684227-11 )
1. КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМІСІЮ
ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Національна комісія регулювання електроенергетики України
(НКРЕ) є державним колегіальним органом, що здійснює регулювання
діяльності суб'єктів природних монополій. НКРЕ утворена Указом
Президента України від 8 грудня 1994 року N 738 ( 738/94 ) з метою
забезпечення ефективного функціонування енергетичної галузі
країни. У своїй діяльності НКРЕ керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), Законами України "Про природні монополії"
( 1682-14 ), "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ),
"Про нафту і газ" ( 2665-14 ), "Про теплопостачання" ( 2633-15 ),
"Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії
(когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу"
( 2509-15 ), "Про засади функціонування ринку природного газу"
( 2467-17 ) та іншими нормативно-правовими актами. Діяльність НКРЕ спрямована на виконання основних завдань,
визначених Положенням про Національну комісію регулювання
електроенергетики України, затвердженим Указом Президента України
від 14 березня 1995 року N 213 ( 213/95 ) (у редакції Указу
Президента України від 21 квітня 1998 року N 335/98) ( 335/98 ),
зокрема: участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної
державної політики щодо розвитку і функціонування Оптового ринку
електроенергії, ринків газу, нафти та нафтопродуктів; державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій
в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі; сприяння конкуренції у сфері виробництва електричної енергії,
постачання електричної енергії та газу, видобутку газу та нафти,
зберігання та реалізації газу, нафти і нафтопродуктів; забезпечення проведення цінової і тарифної політики в
електроенергетиці та нафтогазовому комплексі; забезпечення ефективності функціонування товарних ринків на
основі збалансування інтересів суспільства, суб'єктів природних
монополій та споживачів їх товарів і послуг; захист прав споживачів електричної і теплової енергії, газу,
нафти та нафтопродуктів; розроблення і затвердження правил користування електричною
енергією та газом; координація діяльності державних органів у питаннях
регулювання ринків енергоносіїв; видача суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на
виробництво електричної енергії в обсягах, що перевищують рівень,
який установлюється Умовами та Правилами здійснення
підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії
( z0174-96 ) (Ліцензійними умовами), на передачу та постачання
електричної енергії, зберігання природного газу в обсягах, що
перевищують рівень, який установлюється Умовами та Правилами
здійснення підприємницької діяльності зі зберігання природного
газу ( z0025-10 ) (Ліцензійними умовами), постачання природного
газу, транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними
трубопроводами, транспортування природного і нафтового газу
трубопроводами; інші завдання, визначені законодавчими та нормативними
актами. Указом Президента України від 30 жовтня 2000 року N 1167/2000
( 1167/2000 ) "Питання Національної комісії регулювання
електроенергетики України" НКРЕ визначена центральним органом
виконавчої влади зі спеціальним статусом, підконтрольним і
підзвітним Президентові України. Цим Указом на НКРЕ покладені
завдання щодо співробітництва з державними органами і неурядовими
організаціями іноземних держав, міжнародними організаціями з
питань, віднесених до компетенції Комісії, участь у підготовці
міжнародних договорів України та здійснення, у межах своїх
повноважень, заходів щодо адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу з питань природних монополій і
суміжних ринків. Крім того, на виконання Закону України "Про Національну
комісію регулювання ринку комунальних послуг України" ( 2479-17 )
та постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.2010 N 760
( 760-2010-п ) "Деякі питання державного регулювання ринку
комунальних послуг" до закінчення процесу формування Національної
комісії регулювання ринку комунальних послуг України Національна
комісія регулювання електроенергетики України виконує функції
державного регулювання у сфері теплопостачання, централізованого
водопостачання та водовідведення, у тому числі розроблення і
впровадження порядків (методик) формування тарифів та встановлення
тарифів суб'єктам господарювання у сфері теплопостачання,
централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування
діяльності яких здійснюється НКРЕ. До складу Комісії входять Голова і п'ять членів Комісії, яких
призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра України та
звільняє з посад Президент України. Діяльність НКРЕ забезпечує центральний апарат та її
територіальні підрозділи, що діють в Автономній Республіці Крим та
в усіх областях України. З 01.09.2010 гранична чисельність Комісії
становить 432 працівники. Структура НКРЕ наведена в додатку 1.1 ( vb684227-11 ).
2. ОПТОВИЙ РИНОК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ
2.1. Основні засади державного регулювання діяльності
Оптового ринку електроенергії Правові та організаційні засади, які покладені в основу
діючої моделі Оптового ринку електричної енергії, визначені
Законом України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ),
нормативними актами Президента України, Кабінету Міністрів
України, Національної комісії регулювання електроенергетики
України. Згідно з Законом України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ) Оптовий ринок електричної енергії України (ОРЕ) діє
на підставі Договору між членами Оптового ринку електричної
енергії України ( n0001227-96 ) (ДЧОРЕ). Ураховуючи, що значна
частина учасників ОРЕ є суб'єктами природних монополій або займає
домінуюче становище на ньому, державне регулювання Оптового ринку
електричної енергії здійснюється з урахуванням положень Закону
України "Про природні монополії" ( 1682-14 ) та Закону України
"Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ). Діюча модель ОРЕ реалізована на основі принципу
самоврядування, яке забезпечується діяльністю Ради ОРЕ як
представницького органу членів Оптового ринку. Функціональна схема Оптового ринку електричної енергії
наведена в додатку 2.1.1 ( vc684227-11 ).
2.2. Стан розрахунків на Оптовому ринку електроенергії
(енергопостачальних компаній з ДП "Енергоринок", ДП "Енергоринок"
з генеруючими компаніями, заборгованість енергопостачальних
компаній та ДП "Енергоринок")
Розрахунки Оптового ринку з кредиторами
У 2010 році продаж електричної енергії в ОРЕ здійснювали
70 українських виробників електроенергії, у тому числі
ДП "НАЕК "Енергоатом" (до складу якої входить 4 атомні станції,
одна гідроакумулююча електростанція та одна гідроелектростанція),
5 компаній теплових електростанцій (до складу яких входить
14 ТЕС), 2 компанії ГЕС, у тому числі ВАТ "Укргідроенерго", до
складу якої входить 7 ГЕС та 2 ГАЕС, 27 підприємств
теплоелектроцентралей та 35 підприємств, що виробляють електричну
енергію з використанням альтернативних джерел, з яких
24 підприємства використовують гідроенергію, 5 підприємств -
вітрову енергію, 2 підприємства - пряме перетворення енергії
сонячного спектра випромінювання в електроенергію,
1 підприємство - біогаз, 1 підприємство - енергію біомас,
1 підприємство - відходи переробки нафтопродуктів,
1 підприємство - скидний енергопотенціал. Обсяг проданої виробниками електроенергії в ОРЕ у 2010 році
в порівнянні з 2009 роком збільшився на 9,19%
(з 156564,6 млн кВт·год до 170955,4 млн кВт·год), що пов'язано зі
значним збільшенням у 2010 році споживання електроенергії
основними категоріями промислових та непромислових споживачів.
Зокрема, обсяг електричної енергії, проданої
ДП "НАЕК "Енергоатом", збільшився на 7,73% (з 78009,2 млн кВт·год
до 84041,7 млн кВт·год), компаніями теплових електростанцій
(ТЕС) - на 7,26% (з 57370,2 млн кВт·год до 61537,3 млн кВт·год),
компаніями гідроелектростанцій (ГЕС) - на 10,45%
(з 11214,5 млн кВт·год до 12386,6 млн кВт·год),
теплоелектроцентралями (ТЕЦ) - на 28,21% (з 9899,4 млн кВт·год до
12692,5 млн кВт·год). Крім того, у зв'язку із введенням у дію
спеціального "зеленого тарифу" у 2010 році продаж електроенергії
виробники з альтернативних джерел почали здійснювати не в мережі
обленерго, а оптовому постачальнику, у результаті чого обсяг
електричної енергії, проданої ними в ОРЕ, становить у 2010 році
236,1 млн кВт·год, що майже у 8 разів більше ніж у 2009 році. Обсяг товарного відпуску електроенергії українськими
виробниками в ОРЕ у 2010 році (з урахуванням ПДВ) становив
61611,87 млн грн при загальній сумі оплати - 62728,64 млн грн або
101,81% від вартості товарного відпуску електричної енергії. Загальний обсяг коштів, перерахованих ДП "Енергоринок"
кредиторам по Україні у 2010 році, збільшився порівняно з
2009 роком на 15937,8 млн грн (на 30,6%) і становив
68016,4 млн грн при сумарній вартості товарного відпуску
електричної енергії та виконаних робіт 66950,9 млн грн. Рівень
оплати кредиторам ОРЕ у звітному періоді становив 101,59%. У 2010 році було проведено взаєморозрахунків із погашення
заборгованості за постановою Кабінету Міністрів України від
22.02.2006 N 192 ( 192-2006-п ) "Про затвердження Порядку
проведення взаєморозрахунків з погашення заборгованості
підприємств паливно-енергетичного комплексу та інших учасників
розрахунків" на суму 13,9 млн грн. Ураховуючи проведення
вищезазначених взаєморозрахунків, заборгованість ОРЕ перед
кредиторами у 2010 році становить на кінець звітного періоду
15563,89 млн грн, порівняно з 16403,59 млн грн у 2009 році. Слід зазначити, що протягом 2010 року (за виключенням січня
2010 року) з урахуванням доплат, які згідно з умовами договірних
відносин між ДП "Енергоринок" та виробниками електроенергії
здійснюються до 15 числа місяця, наступного після розрахункового,
забезпечувалася стовідсоткова оплата за поточну товарну продукцію,
відпущену в попередньому розрахунковому періоді, та здійснювалась
оплата робіт, які виконує ДП "НЕК "Укренерго" (за передачу
електричної енергії магістральними мережами, диспетчеризацію та
інше), що є одним із вагомих досягнень стабільної роботи ринку.
Рівень розрахунків з енергогенеруючими компаніями за електричну
енергію, закуплену в них у 2010 році, та з ДП "НЕК "Укренерго"
становив 99,5% (додаток 2.2.1) ( vd684227-11 ).
Розрахунки дебіторів з ДП "Енергоринок"
У 2010 році закупівля електричної енергії з ОРЕ всіма
компаніями (як для споживачів України, так і для експорту)
становила 167 млрд кВт·год, що на 14 млрд кВт·год або на 9,24%
більше ніж у 2009 році (додаток 2.2.2) ( vd684227-11 ). Вартість електроенергії, купованої постачальниками
електричної енергії за регульованим тарифом у 2010 році, зросла в
порівнянні з 2009 роком на 12297,7 млн грн (на 27,4%) і становила
57125,3 млн грн (з урахуванням ПДВ). У 2010 році всього надійшло 67886,9 млн грн у рахунок оплати
за електричну енергію, куповану на ОРЕ, що на 15095,7 млн грн
(на 28,6%) більше ніж у 2009 році. Загальний рівень розрахунків дебіторів по Україні за куповану
електроенергію становив у 2010 році 100,2% від вартості товарної
продукції, у 2009 році - 99,8% (додаток 2.2.3) ( vd684227-11 ).
Загальна оплата (без урахування погашення заборгованості минулих
періодів за законодавчими та урядовими рішеннями) у 2010 році
енергопостачальними компаніями за регульованим тарифом становила
98,8% від вартості товарної продукції, у 2009 році - 98,1%.
Поточна оплата з урахуванням доплат, які здійснюються до 15 числа
місяця, наступного після розрахункового, у 2010 році
енергопостачальними компаніями за регульованим тарифом становила
97,7% від вартості товарної продукції, у 2009 році - 97,6%. Поточна оплата електричної енергії (з урахуванням авансів на
початок звітного періоду) ліцензіатами з постачання електроенергії
за нерегульованим тарифом у 2010 році проведена в сумі
8654,5 млн грн, що становило, як і у 2009 році, 100% вартості
купованої електричної енергії. Загальний обсяг оплати за електроенергію, куповану
енергопостачальними компаніями за регульованим тарифом у
2010 році, за даними ДП "Енергоринок", становив 56904,3 млн грн
(99,6% від товарної продукції), у 2009 році - 44646,0 млн грн
(99,6%). Такі розрахунки обумовлені проведенням у 2010 році
розрахунків по боргах минулих періодів за урядовими рішеннями, які
здійснювались у рамках Закону України від 23.06.2005 N 2711-IV
( 2711-15 ) "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого
функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" та
постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 N 192
( 192-2009-п ) "Про внесення змін до Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної
та торфодобувної промисловості", а саме: за постановою НКРЕ від 26.11.2007 N 1641 ( v1641227-07 ) "Про
алгоритм перерахування коштів через поточні рахунки із спеціальним
режимом використання для погашення заборгованості", якою
передбачено механізм погашення заборгованості відповідно до
договорів реструктуризації заборгованості за куповану електричну
енергію, що виникла до 1 січня 2005 року, укладених
ДП "Енергоринок" з енергопостачальниками на виконання Закону
України від 23.06.2005 N 2711-IV ( 2711-15 ) "Про заходи,
спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств
паливно-енергетичного комплексу", - на суму 65,8 млн грн; за постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 N 192
( 192-2009-п ) "Про внесення змін до Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної
та торфодобувної промисловості", - на суму 13,94 млн грн. У 2010 році 17 (із 37) постачальників електричної енергії за
регульованим тарифом здійснили поточну оплату з урахуванням
авансів станом на 01.01.2011 за куповану на ОРЕ електроенергію в
повному обсязі (додаток 2.2.4) ( vd684227-11 ). З урахуванням
доплат, які здійснюються до 15 числа місяця, наступного після
розрахункового, повну поточну оплату за електроенергію, куповану
на ОРЕ у 2011 році, забезпечили 28 постачальників електричної
енергії за регульованим тарифом. Станом на 01.01.2011 до 22 постачальників електричної енергії
за регульованим тарифом, які не мають заборгованості за електричну
енергію (з урахуванням договору реструктуризації боргу) перед ОРЕ
та підписали з ДП "Енергоринок" графік здійснення платежів за
куповану електроенергію на ОРЕ, застосовується особливий порядок
розрахунків (кошти за електричну енергію, які надходять від
споживачів, у повному обсязі перераховуються на поточний рахунок
енергопостачальних компаній). Спостерігається покращення рівня загальної оплати за
електричну енергію у 2010 році, порівняно з 2009 роком
(без урахування погашення заборгованості минулих періодів за
законодавчими та урядовими рішеннями), наступними компаніями: ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" - 98,4% (у 2009 році -
93,9%); АЕК "Київенерго"- 95,6,0% (у 2009 році - 93,4%); ВАТ "Черкасиобленерго" - 100,7% (у 2009 році - 99,3%). За рахунок застосування НКРЕ стимулюючого механізму, а саме
понижуючих коефіцієнтів до нормативу відрахувань коштів на поточні
рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом
у випадку незабезпечення ними повної оплати купованої на ОРЕ
електричної енергії та за понаднормативні втрати електроенергії в
мережах, у 2010 році виробникам електричної енергії додатково
надійшло близько 250,0 млн грн.
2.3. Алгоритм розподілу коштів з поточного рахунка із
спеціальним режимом використання оптового постачальника
електричної енергії Алгоритм розподілу коштів з поточного рахунка зі спеціальним
режимом використання оптового постачальника електричної енергії,
затверджений постановою НКРЕ від 30.12.2005 N 1278 ( v1278227-05 )
"Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунку із спеціальним
режимом використання оптового постачальника електричної енергії",
діяв протягом усього 2010 року. Із загального обсягу коштів, що
надходили на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання
оптового постачальника електричної енергії, перераховувалися кошти
учасникам ОРЕ на їх рахунки з податку на додану вартість
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.03.2002 N 105-р
( 105-2002-р ) "Про заходи щодо забезпечення надходжень до
державного бюджету податку на додану вартість від учасників
оптового ринку електроенергії") та кошти, необхідні для реалізації
окремих рішень Кабінету Міністрів України та постанов НКРЕ на їх
виконання щодо погашення заборгованості, яка виникла станом на
1 січня 2005 року. З решти коштів першочергово здійснювались перерахування: на рахунок, відкритий в управлінні Державного казначейства в
м. Києві за кодом класифікації доходів бюджету 24120000 "Збір у
вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та
теплову енергію" ( v0604201-01 ), фіксованою сумою, визначеною на
кожний банківський день розрахункового місяця; на поточний рахунок ДП "Енергоринок" для відшкодування витрат
у межах кошторису ДП "Енергоринок". Залишок коштів розподілявся між: виробниками електричної енергії, які працюють за ціновими
заявками, та ДП "НЕК "Укренерго" пропорційно до прогнозованого
обсягу товарної продукції, що окремо визначався в наступні
банківські дні розрахункового місяця; іншими виробниками відповідно до їх фактичної товарної
продукції попереднього розрахункового дня. За підсумками розрахункового місяця до 15 числа місяця,
наступного за розрахунковим, здійснювалося донарахування коштів
кожній енергогенеруючій компанії (за винятком вітроелектростанцій)
та ДП "НЕК "Укренерго" в рахунок оплати електричної енергії та
наданих послуг, закуплених ОРЕ в розрахунковому періоді, в обсязі,
який забезпечував рівний відсоток оплати товарної продукції в
розрахунковому місяці кожній генеруючій компанії та
ДП "НЕК "Укренерго". На виконання вимог статті 71 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ), постанови Кабінету
Міністрів України від 04.08.2010 N 686 ( 686-2010-п ) "Про Порядок
перерахування у 2010 році енергогенеруючими компаніями коштів до
спеціального фонду державного бюджету за отримане в
1997-2000 роках згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України
органічне паливо та їх використання", пункту 3 постанови Кабінету
Міністрів України від 27.04.2006 N 597 ( 597-2006-п ) "Про
затвердження Порядку перерахування енергогенеруючими компаніями
коштів до спеціального фонду державного бюджету за отримане
1997-2000 роках органічне паливо та їх використання", ураховуючи
суми розподілу коштів між енергогенеруючими компаніями, наданих
листом НАК "Енергетична компанія України" від 08.09.2010
N 4287-04/6, своїми постановами від 10.09.2010 N 1244
( v1244227-10 ) "Про алгоритм перерахування коштів з поточного
рахунка із спеціальним режимом використання оптового постачальника
електричної енергії України та призупинення дії пункту 1 постанови
НКРЕ від 03.09.2008 N 1052" та від 17.11.2010 N 1504
( v1504227-10 ) "Про алгоритм перерахування коштів з поточного
рахунка із спеціальним режимом використання оптового постачальника
електричної енергії України та визнання такою, що втратила
чинність, постанови НКРЕ від 10.09.2010 N 1244" (зі змінами)
Комісія передбачила перерахування ДП "Енергоринок" генеруючим
компаніям ТЕС коштів для погашення ними заборгованості за отримане
в 1997-2000 роках органічне паливо. Так, за період дії зазначених постанов НКРЕ генеруючими
компаніями ТЕС ("ДЕК "Центренерго", ВАТ "Західенерго" та
ВАТ "Донбасенерго") було загалом перераховано понад 50 млн грн
(без урахування ПДВ) для погашення заборгованості за отримане в
1997-2000 роках органічне паливо, що, у свою чергу, дало
можливість у повному обсязі виконати вимоги статті 71 Закону
України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ). Статтею 89 Закону України "Про Державний бюджет України на
2010 рік" ( 2154-17 ) було установлено, що у 2010 році
невикористаний залишок коштів спеціального фонду державного
бюджету станом на 1 січня 2010 року, джерелом формування якого
були надходження збору у вигляді цільової надбавки до діючого
тарифу на електричну та теплову енергію, у сумі 260 000 тис.грн
може додатково спрямовуватися на розрахунки за спожиту в минулих
періодах електричну енергію в порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України, за бюджетною програмою "Реструктуризація
вугільної та торфодобувної промисловості, у тому числі погашення
заборгованості за спожиту в минулих періодах електричну енергію". Кабінет Міністрів України постановою Кабінету Міністрів
України від 19.05.2010 N 375 ( 375-2010-п ) затвердив Порядок
використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті
для реструктуризації вугільної та торфодобувної промисловості, у
тому числі погашення заборгованості за спожиту в минулих періодах
електричну енергію. Комісія постановою від 10.06.2010 N 702 ( v0702227-10 ) "Про
перерахування коштів" установила відповідний алгоритм проведення
розрахунків за електричну енергію, спожиту вугледобувними
підприємствами, за рахунок невикористаного залишку коштів
спеціального фонду державного бюджету станом на 1 січня 2010 року,
джерелом формування якого були надходження збору у вигляді
цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову
енергію, у сумі 260 млн гривень, як це передбачено статтею 89
Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік"
( 2154-17 ). Зазначені розрахунки були проведені в повному обсязі. Крім того, зазначеною постановою ( 375-2010-п ) Кабінету
Міністрів України був передбачений механізм проведення розрахунків
за електричну енергію, спожиту вугледобувними підприємствами, за
рахунок надходжень від повернення субкредитів, наданих
енергогенеруючим компаніям на впровадження проекту розвитку ринку
електроенергії, у сумі 356 млн грн. Комісія постановою від 09.08.2010 N 1029 ( v1029227-10 ) "Про
перерахування коштів" установила відповідний алгоритм проведення
розрахунків. У 2010 році за цим механізмом було проведено
194 млн грн. Завершення розрахунків було можливе тільки шляхом
перерозподілу частини джерел формування спеціального фонду
державного бюджету в залежності від виду їх надходження, а саме
основної суми боргу за субкредитами в сумі 194 млн грн як джерела
спеціального фонду державного бюджету в частині кредитування та
плати за надання гарантій та позик, отриманих за рахунок коштів,
залучених державою та/або під державні гарантії в сумі 21 млн грн,
та плати за користування позиками, наданими за рахунок коштів,
залучених державою в сумі 141 млн грн, як джерела спеціального
фонду державного бюджету в частині доходів. Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2010 рік" (щодо погашення
заборгованості перед держбюджетом за субкредитами, наданими
енергогенеруючим компаніям)" від 21.12.2010 N 2810-VI ( 2810-17 )
були внесені зміни до Закону України "Про Державний бюджет України
на 2010 рік" ( 2154-17 ). Незважаючи на це розрахунки в сумі 162 млн грн проведені не
були. Законом України від 21.10.2010 N 2634-VI ( 2634-17 ) "Про
внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на
2010 рік" щодо погашення заборгованості за спожиту електроенергію
і поставлене вугілля, що виникла в підприємств вугільної та
енергетичної галузей" була збільшена на 160 млн грн бюджетна
програма "Реструктуризація вугільної та торфодобувної
промисловості, у тому числі погашення заборгованості за спожиту в
минулих періодах електричну енергію", у тому числі 120 млн грн на
погашення підприємствами вугільної промисловості України
заборгованості за спожиту в минулих періодах електричну енергію. Комісія постановою від 26.11.2010 N 1570 ( v1570227-10 ) "Про
перерахування коштів" установила відповідний алгоритм проведення
розрахунків за електричну енергію. Незважаючи на те, що розподілом зазначених коштів за
бюджетною програмою "Реструктуризація вугільної та торфодобувної
промисловості, у тому числі погашення заборгованості за спожиту в
минулих періодах електричну енергію", затвердженою Міністерством
вугільної промисловості України, було передбачено виділення
120 млн грн бюджетних коштів, загальна сума розрахунків склала у
2010 році лише 60 млн грн. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
11.10.2010 N 913 ( 913-2010-п ) "Про затвердження Порядку
використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті
для погашення простроченої заборгованості за спожиту в минулих
періодах електричну енергію державних вугледобувних підприємств, у
тому числі підприємств, які готуються до ліквідації, та
вугледобувних господарських товариств, 100 відсотків акцій яких
належать державі" Комісія постановою від 28.10.2010 N 1400
( v1400227-10 ) "Про перерахування коштів" установила відповідний
алгоритм перерахування коштів. Загальна сума розрахунків склала
140 млн грн, розрахунки здійснювались за рахунок податкового боргу
з податку на додану вартість та податку на прибуток державних
вугледобувних підприємств та вугледобувних господарських
товариств, 100 відсотків акцій яких належать державі. У цілому у 2010 році було проведено розрахунків з погашення
простроченої заборгованості за спожиту в минулих періодах
електричну енергію державних вугледобувних підприємств на суму
654 млн грн. 2.3.1. Розрахунки споживачів з енергопостачальними
компаніями, динаміка заборгованості за спожиту електричну енергію
за 2008-2010 роки Споживачам України за 2010 рік енергопостачальними компаніями
була відпущена електрична енергія в обсязі 145951,791 млн кВт·год,
у тому числі 130079,352 млн кВт·год або 89,12% від загального
обсягу та вартістю 69639,117 млн грн компаніями, які працюють за
регульованим тарифом, та 15985,439 млн кВт·год або 10,88% від
загального обсягу компаніями, які працюють за нерегульованим
тарифом. Порівняно з 2009 роком обсяг електричної енергії, відпущеної
компаніями, які працюють за нерегульованим тарифом, збільшився на
1988,885 млн кВт·год. Показники обсягу та вартості електричної енергії, що була
відпущена споживачам компаніями, які працюють за регульованим
тарифом, у 2010 році змінилися таким чином: порівняно з 2009 роком - більше за обсягом та вартістю
відповідно на 10 867,5 млн кВт·год та 13 144,8 млн грн; порівняно з 2008 роком - більше за обсягом та вартістю
відповідно на 4 418,8 млн кВт·год та 17 073,7 млн грн; порівняно з 2007 роком - більше за обсягом та вартістю
відповідно на 3 021,5 млн кВт·год та 28 576,2 млн грн. Оплата споживачами електроенергії дорівнює 68 524,392 млн грн
з урахуванням погашення заборгованості попередніх періодів, що
становить 98,40% від вартості проданої споживачам електричної
енергії, що на 0,62% більше ніж у 2009 році (97,78%). У додатку 2.3.1 ( vc684227-11 ) наведено обсяги спожитої
електричної енергії за 2007-2010 роки. У додатку 2.3.2
( ve684227-11 ) наведено рівень збору коштів споживачів за
електричну енергію у відповідних галузях економіки за електричну
енергію у 2009-2010 роках. У додатку 2.3.3 наведені розрахунки
споживачів та енергопостачальних компаній за 2010 рік відповідно
до форм звітності 5-НКРЕ ( ze179-06 ) та 7-НКРЕ ( zi179-06 ).
У додатку 2.3.4 наведені розрахунки та структура заборгованості за
категоріями споживачів електричної енергії за 2006-2010 роки. Повністю розрахувались у 2010 році за спожиту в цей період
електроенергію споживачі з 16 енергопостачальними компаніями,
зокрема з: ВАТ "АК Вінницяобленерго" (100,27%),
ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго" (100,05%), ВАТ "Крименерго" (100,40%),
ВАТ "Львівобленерго" (100,33%), ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго"
(101,21%), ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" (100,53%),
ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" (100,56%), ВАТ "Тернопільобленерго"
(100,40%), ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" (100,41%),
ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго" (100,23%), ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля"
(103,11%), ЗАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" (100,76%),
ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс" (101,17%), ТОВ "Сервіс-Інвест" (100,82%),
Донецька залізниця (100,88%), ДП "Придніпровська залізниця"
(101,81%). Не виконали своїх зобов'язань щодо розрахунків з
постачальниками електричної енергії споживачі 21 енергокомпанії, у
тому числі: ВАТ "Волиньобленерго" (99,21%),
ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" (98,36%), ВАТ "Донецькобленерго"
(93,78%), ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" (99,27%),
ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" (98,06%), ВАТ "Запоріжжяобленерго"
(94,43%), АЕК "Київенерго" (97,58%), ВАТ "Кіровоградобленерго"
(99,98%), ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" (97,07%),
ВАТ "Полтаваобленерго" (99,22%), ВАТ "Прикарпаттяобленерго"
(99,44%), ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" (99,91%), ВАТ "Сумиобленерго"
(97,89%), АК "Харківобленерго" (99,02%),
ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" (99,62%), ВАТ "Черкасиобленерго"
(96,64%), ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" (98,46%), ДП "Регіональні
електричні мережі" (96,84 %), ЗАТ "Енергія-Новий Розділ" (80,73%),
ТОВ НВО "Енергія-Новояворівськ" (98,76%), ДТГО "Південно-Західна
залізниця" (99,06%). Промисловим підприємствам у 2010 році була відпущена
електрична енергія в обсязі 61883,581 млн кВт·год вартістю
39116,603 млн грн. Порівняно з 2009 роком обсяг відпущеної
електроенергії збільшився на 6355,028 млн кВт·год або на 11,45%,
порівняно з 2008 роком - на 899,163 млн кВт·год або на 1,47%, але
зменшився на 4 048,033 або на 6,14% порівняно з 2007 роком. Вийшли на рівень споживання електричної енергії 2007 року та
дещо перевищили його промислові споживачі таких компаній:
ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго", ВАТ "Крименерго", ТОВ "Луганське
енергетичне об'єднання", ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго",
ВАТ "Черкасиобленерго", ЗАТ "Східно-Кримська енергетична
компанія", ТОВ "Сервіс-Інвест" та ТОВ НВО "Енергія-Новояворівськ". Порівняно з 2009 роком зростання споживання електричної
енергії в межах 0,5-25% сталося у промислових споживачів
24 енергопостачальних компаній. У інших промислових споживачів
відбулося зниження споживання електроенергії в межах 1-28%. Рівень розрахунків промислових підприємств у 2010 році
порівняно з 2009 роком (97,4%) збільшився на 1,6% і становить
38723,828 млн грн, або 99,0%. Повну оплату електричної енергії
забезпечили споживачі ВАТ "Донецькобленерго" (100,05%),
АЕК "Київенерго" (101,91%), ВАТ "Крименерго" (100,51%),
ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" (100,06%),
ВАТ "Львівобленерго" (100,11%), ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго"
(100,02%), ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" (100,00%),
ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" (100,20%), ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля"
(106,14%), ЗАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" (108,44%),
ДПЕМ ВАТ "Атом сервіс" (100,10%), ТОВ "Сервіс-Інвест" (100,83%),
ЗАТ "Енергія-Новий Розділ" (100,90%), Донецька залізниця
(100,88%), ДП "Придніпровська залізниця" (124,32%). З усіма іншими
енергокомпаніями промислові споживачі розрахувалися на рівні
93,04-99,98%. Сільськогосподарські підприємства у 2010 році отримали
2671,576 млн кВт·год вартістю 2022,555 млн грн. Рівень розрахунків
становить 2025,81 млн грн або 100,16% від вартості поставленої
електроенергії. У 2009 році рівень сплати становив - 100,41%. У
повному обсязі розрахувались споживачі з 25 енергопостачальними
компаніями. Найкращі розрахунки споживачів з ДП "Придніпровська
залізниця" (106,8%), ДПЕМ "Атом сервіс" (106,1%),
АЕК "Київенерго" (105,23%), ДП "Регіональні електричні мережі"
(104,22%), Донецькою залізницею (101,9%), ВАТ "Крименерго"
(101,66%), ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" (101,51%),
ТОВ "Сервіс-Інвест" (101,27%) та інші. Низький рівень сплати
(94,76-99,99%) у споживачів ЗАТ "Енергія - Новий Розділ" (94,76%),
ВАТ "Черкасиобленерго" (98,6%), ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго"
(99,51%), ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" (99,55%),
ЗАТ "ЕК "Херсонобленерго" (99,74%), ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"
(99,87%), ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" (99,87%),
ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго" (99,93%), "Кіровоградобленерго"
(99,99%) та "Сумиобленерго" (99,99%). Установи та організації, що фінансуються з державного
бюджету, за спожиту електричну енергію у 2010 році розрахувалися
на 102,68%, покращивши показник 2009 року на 3,44% (2009 рік -
99,24%). Обсяг спожитої електроенергії склав 3 193,834 млн кВт·год
вартістю 1958,321 млн грн, оплата - 2010,856 млн грн. Більш ніж
100-відсотково розрахувалися споживачі ВАТ "Крименерго" (111,68%),
ДП "Придніпровська залізниця" (110,81%),
ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" (109,32%),
ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" (108,49%), ДП ЕМ "Атом сервіс"
(108,29%), ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" (106,05%),
ТОВ НВО "Енергія-Новояворівськ" (104,81%), ВАТ "Волиньобленерго"
(104,61%), ВАТ "АК Вінницяобленерго" (104,16%) та інші. Не в
повному обсязі розрахувалися споживачі ЗАТ "Енергія - Новий
Розділ" (96,69%) та ДТГО "Південно-Західна залізниця" (93,93%). Установи та організації, що фінансуються з місцевого бюджету,
оплатили електроенергію на 101,7% у 2010 році (100,3% у
2009 році), отримавши 2 686,856 млн кВт·год електроенергії
вартістю 1895,436 млн грн та сплативши 1 927,59 млн грн. Повністю
розрахувалися споживачі з 16 енергопостачальними компаніями:
АЕК "Київенерго" (120,98%), ДП "Придніпровська залізниця"
(118,55%), ТОВ "Сервіс-Інвест" (102,5%),
ТОВ НВО "Енергія-Новояворівськ" (102,19%), ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля"
(101,07%), ДП "Регіональні електричні мережі" (100,8%) та інші. У
межах 97,92-99,99% розрахувалися споживачі Донецької залізниці
(97,92%), ЗАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" (98,49%),
ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" (98,9%) та інші. Порівняно з 2009 роком на 7,9% погіршили розрахунки за
спожиту електричну енергію житлово-комунальні господарства. Рівень
розрахунків цієї категорії споживачів у 2010 році склав 85,61%
(93,5% у 2009 році). Обсяг спожитої електроенергії склав
9822,975 млн кВт·год електроенергії вартістю 5 811,958 млн грн,
оплата - 4975,003 млн грн. Повністю розрахувалися споживачі
ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго" (103,43%), ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго"
(102,85%), ВАТ "АК Вінницяобленерго" (102,50%),
ДП ЕМ "Атом сервіс" (102,46%), ЗАТ "Східно-Кримська енергетична
компанія" (102,33%), ВАТ "Львівобленерго" (101,38%),
ВАТ "Тернопільобленерго" (101,22%), ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго"
(101,14%), ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" (101,07%),
ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" (100,52%), Донецької залізниці
(100,24%), ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" (100,17%) та
ДТГО "Південно-Західна залізниця" (100,00%). Найгірше -
ЗАТ "Енергія - Новий Розділ" (38,38%), ТОВ "Луганське енергетичне
об'єднання" (63,76%), ДП "Регіональні електричні мережі" (72,13%),
ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" (73,09%), ВАТ "Донецькобленерго"
(73,51%), ТОВ НВО "Енергія-Новояворівськ" (76,32%),
АЕК "Київенерго" (76,57%), ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" (78,22%).
Інші споживачі розрахувалися в межах 81,25-99,94%. Рівень розрахунків населення за спожиту електричну енергію у
2010 році становить 99,46%, що на 1,73% вище рівня 2009 року
(97,73%). Відпущено населенню 33709,775 млн кВт·год електроенергії
вартістю 7497,169 млн грн, оплата - 7456,741 млн грн. Повну оплату
за електроенергію забезпечили споживачі ДП ЕМ "Атомсервіс"
(103,62%), ДП "Регіональні електричні мережі" (102,77%),
ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" (102,47%), ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго"
(102,39%), ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" (102,12%), Донецької
залізниці (101,94%), ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" (101,52%),
ЗАТ "Енергія - Новий Розділ" (101,47%), ВАТ "ЕК "Одесаобленерго"
(101,13%), ВАТ "Тернопільобленерго" (101,07%),
ВАТ "Прикарпаттяобленерго" (101,04%), ТОВ "Луганське енергетичне
об'єднання" (100,99%), АК "Харківобленерго" (100,92%),
ЗАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" (100,81%),
АЕК "Київенерго" (100,79%), ТОВ НВО "Енергія-Новояворівськ"
(100,59%), ВАТ "Львівобленерго" (100,29%) та
ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" (100,10%). Інші споживачі
розрахувалися в межах 93,06-99,90%. Залізниці за спожиту електричну енергію у 2010 році
розрахувалися майже на рівні минулого року, що становить 99,99%
(99,58% у 2009 році). Обсяг спожитої електроенергії склав 545,045
млн кВт·год вартістю 345,399 млн грн, оплата - 345,365 млн грн.
З 19 компаніями залізниці розрахувалися на рівні 117,88-100,00%.
Не розрахувалися в повному обсязі залізниці з такими компаніями:
ВАТ "Крименерго" (74,87%), АК "Харківобленерго" (95,49%),
ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" (96,30%), ТОВ "Сервіс-Інвест" (98,96%)
та ДТГО "Південно-Західна залізниця" (99,30%). Розрахунки інших споживачів - 100,61% (99,87% за 2009 рік).
Обсяг спожитої електроенергії склав 15566,010 млн кВт·год
електроенергії вартістю 10991,676 млн грн, оплата -
11058,598 млн грн. У межах 100,01-104,47% розрахувались споживачі
21 компанії. Найгірше розрахувались споживачі ЗАТ "Східно-Кримська
енергетична компанія" (94,19%) та ДТГО "Південно-Західна
залізниця" (98,54%). Інші споживачі розрахувалися в межах
99,28-99,99%. У цілому за 2010 рік загальна заборгованість за спожиту
електроенергію збільшилась на 902,654 млн грн та станом на
01.01.2011 становить 10 024,969 млн грн. У додатку 2.3.5
( ve684227-11 ) наведена структура заборгованості за спожиту
електричну енергію в галузях економіки станом на 01.01.2011. Зменшилась заборгованість за звітний період на 1,13-16,92% у
споживачів таких енергопостачальних компаній:
ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля", ДП ЕМ ВАТ "Атомсервіс",
ВАТ "Тернопільобленерго", ВАТ "АК Вінницяобленерго",
ВАТ "Львівобленерго", ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго",
ВАТ "ЕК "Севастопольенерго", ВАТ "ЕК "Херсонобленерго",
ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго", ВАТ "Крименерго",
ВАТ "ЕК "Одесаобленерго", ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго",
ВАТ "Кіровоградобленерго", ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго",
ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго", ЗАТ "Східно-Кримська енергетична
компанія". Найкращий показник - на 170,95% або 19,232 млн грн - у
споживачів ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" та на 71,29% або
59,121 млн грн у споживачів ТОВ "Сервіс-Інвест". Переплата у
споживачів Донецької залізниці становить 4,634 млн грн та
ДП "Придніпровська залізниця" - 9,068 млн грн. Збільшилась заборгованість за звітний період у споживачів
таких енергопостачальних компаній: ДТГО "Південно-Західна
залізниця" - на 2,097 млн грн або 116,37%, ВАТ "Сумиобленерго" -
на 18,281 млн грн або 70,64%, ВАТ "Запоріжжяобленерго" - на
270,096 млн грн або 63,67%, ВАТ "Черкасиобленерго" - на
40,034 млн грн або 62,98%, ЗАТ "Енергія - Новий Розділ" - на
3,668 млн грн або 54,27%, ВАТ "Полтаваобленерго" - на
9,944 млн грн або 36,43%, ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" - на
7,284 млн грн або 29,54%, АЕК "Київенерго" - на 114,063 млн грн
або 24,02%, ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" - на
110,412 млн грн або 20,85%, ВАТ "Прикарпаттяобленерго" - на
5,124 млн грн або 20,24%, ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" - на
187,247 млн грн або 16,9%, ВАТ "Донецькобленерго" - на
249,323 млн грн або 12,06%, ВАТ "Волиньобленерго" - на
3,851 млн грн або 10,86%, ДП "Регіональні електричні мережі" - на
105,073 млн грн або 10,06%, ТОВ НВО "Енергія-Новояворівськ" - на
0,248 млн грн або 9,34%, АК "Харківобленерго" - на 25,824 млн грн
або 7,99%, ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" - на 0,207 млн грн або 0,83%.
2.4. Реалізація положень Закону України від 23.06.2005
N 2711-IV ( 2711-15 ) "Про заходи, спрямовані на забезпечення
сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного
комплексу" щодо погашення та реструктуризації заборгованості
енергокомпаній за минулі роки Законом України від 23.06.2005 N 2711-IV ( 2711-15 ) "Про
заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування
підприємств паливно-енергетичного комплексу" (далі - Закон)
передбачено погашення заборгованості за енергоносії, значна
частина якої утворилася в період структурної перебудови економіки,
коли підприємства паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) постачали
енергоносії без належної і своєчасної їх оплати та за тарифами,
які не в повній мірі забезпечували покриття витрат підприємств ПЕК
на виробництво, передачу та постачання енергоносіїв. Так, з метою належної реалізації процедури погашення
заборгованості підприємствами паливно-енергетичного комплексу та
поліпшення ситуації в енергетичній сфері Президент України надав
доручення Кабінету Міністрів України стосовно розроблення та
подання до Верховної Ради України відповідного законопроекту щодо
внесення змін до чинного законодавства для завершення процедури
погашення заборгованості до 1 липня 2011 року. На виконання цього
доручення НКРЕ опрацьовує можливі шляхи створення максимально
сприятливого нормативного поля для реалізації покладених в основу
Закону ( 2711-15 ) принципів - з метою усунення тягаря взаємної
заборгованості підприємств ПЕК, у тому числі і шляхом створення
максимально сприятливих умов для реструктуризації заборгованості
на умовах, що дозволяють платникам своєчасно та в повному обсязі
їх виконувати. Зокрема, Закон ( 2711-15 ) включає чотири механізми погашення
заборгованості, з яких у 2010 році діяли лише два, а саме: 1) погашення заборгованості шляхом проведення
взаєморозрахунків (стаття 7); 2) погашення заборгованості шляхом її реструктуризації
(стаття 10). Станом на 1 січня 2011 року 213 підприємств
паливно-енергетичного комплексу, що включені до Реєстру
підприємств ПЕК, брали участь у процедурі погашення заборгованості
відповідно до Закону ( 2711-15 ), з них електроенергетичної
галузі - 131. Станом на 01.01.2011, за даними ДП "Енергоринок", за
12 місяців 2010 року сума проведених взаєморозрахунків згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 N 192
( 192-2006-п ) "Про затвердження Порядку проведення
взаєморозрахунків з погашення заборгованості підприємств
паливно-енергетичного комплексу та інших учасників розрахунків"
становить 13,94 млн грн. Разом з тим проводились розрахунки за
договорами реструктуризації, укладеними ДП "Енергоринок", на
виконання Закону ( 2711-15 ) (постанова НКРЕ від 26.11.2007 N 1641
( v1641227-07 ) "Про алгоритм перерахування коштів через поточні
рахунки із спеціальним режимом використання для погашення
заборгованості") у сумі 65,82 млн грн. Станом на 01.01.2011 несплачений залишок за укладеними
ДП "Енергоринок" відповідно до Закону ( 2711-15 ) договорами про
реструктуризацію заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2005,
становить: дебіторської заборгованості за електроенергію -
5689,3 млн грн; кредиторської заборгованості за електроенергію -
5266,1 млн грн. Термін дії процедури погашення заборгованості підприємствами
ПЕК згідно із Законом України "Про внесення змін до Закону України
"Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування
підприємств паливно-енергетичного комплексу" ( 2940-17 )
продовжено до 1 січня 2013 року.
2.5. Стан справляння збору у вигляді цільової надбавки до
діючого тарифу на електричну та теплову енергію у 2010 році та
напрями використання відповідних коштів У 2010 році питання нарахування та сплати збору
регламентувалося Законом України "Про систему оподаткування"
( 1251-12 ) та постановою Кабінету Міністрів України від
24.12.2003 N 2002 ( 2002-2003-п ) "Про затвердження механізму
справляння збору у вигляді надбавки до діючого тарифу на
електричну та теплову енергію". Законом України "Про систему оподаткування" ( 1251-12 ) було
визначено, що розмір збору встановлюється НКРЕ на відповідний
місяць виходячи із сум збору, затверджених законом України про
державний бюджет на відповідний рік. Аналогічна норма була
визначена і постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2003
N 2002 ( 2002-2003-п ) "Про затвердження механізму справляння
збору у вигляді надбавки до діючого тарифу на електричну та
теплову енергію". Таким чином, розмір збору для оптового постачальника
електричної енергії України щомісячно встановлювався НКРЕ виходячи
із сум збору, затверджених законом України про державний бюджет на
відповідний рік та із урахуванням доведеного Міністерством
фінансів України розпису доходів державного бюджету України. Статтею 68 Закону України "Про Державний бюджет України на
2010 рік" ( 2154-17 ) було установлено, що у 2010 році обсяг збору
у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та
теплову енергію (далі - збір), що встановлюється Національною
комісією регулювання електроенергетики України, становить
2600000 тис. гривень. Із загального обсягу видатків Державного бюджету України
( 2154-17 ), джерелом формування якого був збір, на розвиток
об'єктів електроенергетики було передбачено 1632 млн грн або
62,79% від сумарного обсягу фінансування заходів за рахунок збору. Розпорядниками коштів спеціального фонду Державного бюджету
України у 2010 році ( 2154-17 ) були Міністерство палива та
енергетики України (1632 млн грн), Міністерство вугільної
промисловості України (500 млн грн), Національне агентство України
з питань забезпечення ефективного використання енергетичних
ресурсів (458,567 млн грн). Законом України від 21.10.2010 N 2634-VI ( 2634-17 ) "Про
внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на
2010 рік" щодо погашення заборгованості за спожиту електроенергію
і поставлене вугілля, що виникла у підприємств вугільної та
енергетичної галузей" була збільшена на 160 млн грн бюджетна
програма "Реструктуризація вугільної та торфодобувної
промисловості, у тому числі погашення заборгованості за спожиту в
минулих періодах електричну енергію" за рахунок відповідного
зменшення бюджетної програми "Заходи з реалізації Комплексної
програми створення ядерно-паливного циклу в Україні та Державної
цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових
об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод". Законом України від 21.12.2010 N 2811-VI ( 2811-17 ) "Про
внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на
2010 рік" щодо зменшення обсягу збору у вигляді цільової надбавки
до діючого тарифу на електричну та теплову енергію" була зменшена
загальна сума збору на 320,4 млн грн і відповідно зменшені
бюджетні програми "Кошти для створення резерву ядерного палива та
ядерних матеріалів" (на 94 млн грн), "Будівництво енергоблоків
атомних, гідроакумулюючих, інших електростанцій,
теплоелектроцентралей, будівництво та реконструкція ліній
електропередачі та підстанцій (у тому числі 150000 тис.грн для
об'єктів електроенергетики Автономної Республіки Крим), а також
здешевлення кредитів на створення запасів твердого палива для
теплоелектростанцій" (на 148,2 млн грн), "Заходи з реалізації
Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Україні та
Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний
стан уранових об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський
хімічний завод" (на 50 млн грн) та "Виконання першочергових
екологічних заходів у м. Дніпродзержинськ" (на 28,2 млн грн). Таким чином, у 2010 році обсяг збору, визначений Законом
України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ),
становив 2279600 тис.грн. У 2010 році до спеціального фонду державного бюджету України
за кодом 24120000 "Збір у вигляді цільової надбавки до діючого
тарифу на електричну та теплову енергію" ( v0604201-01 )
перераховано 2254077 тис.грн збору, у тому числі ДП "Енергоринок"
було перераховано 2248133 тис.грн та виробниками електроенергії
(ТЕЦ, блок-станції та ін.), які продають електроенергію поза
Оптовим ринком електричної енергії України - 5944 тис.грн, що
загалом складає майже 99% від передбаченої Законом України "Про
Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ) суми. Слід зазначити, за даними Державного казначейства України
станом на 1 січня 2011 року невикористаний залишок коштів
спеціального фонду державного бюджету, джерелом формування якого у
2009 році були надходження збору у вигляді цільової надбавки до
діючого тарифу на електричну та теплову енергію, становить
406272278 тис.грн. Прийнятим у 2010 році Податковим кодексом України ( 2755-17 )
було змінено механізм нарахування збору, що діяв протягом
2004-2010 років, та запроваджено відсоткову ставку збору. Так, статтею 312.1 Податкового кодексу України ( 2755-17 )
визначено, що ставка збору становить три відсотки від вартості
фактично відпущеної платником збору електричної енергії. При цьому, Законом України "Про Державний бюджет України на
2011 рік" ( 2857-17 ) визначено у фіксованій величині розмір
збору - 2,6 млрд грн, і ця норма з високою ймовірністю може бути
невиконана, оскільки відсоткова ставка збору ставить у залежність
його величину від вартості фактично відпущеної платником збору
електричної енергії, а остання величина - може коливатися в
залежності від споживання електроенергії по Україні в цілому. Крім того, кошти збору у вигляді цільової надбавки до тарифів
на електричну та теплову енергію будуть джерелом наповнення
загального фонду бюджету і, таким чином, на нагальні потреби
сектору економіки, який є безпосереднім платником зазначеного
збору, не передбачається використання його коштів зовсім. З урахуванням першочергових потреб галузі вважаємо доцільним
опрацювання на Урядовому рівні можливості внесення змін до Закону
України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ),
які б передбачали формування коштами Збору спеціального фонду
державного бюджету та їх використання для потреб підприємств ПЕК,
а також повернення до визначення розміру Збору не у відсотковій
ставці, а у фіксованій сумі.
2.6. Упровадження систем комерційного обліку на оптовому та
роздрібному ринках електричної енергії у 2007-2010 роках Основна увага НКРЕ щодо організації та розвитку комерційного
обліку електричної енергії на ринку електричної енергії України
приділялась проектам упровадження автоматизованих систем обліку
електричної енергії та систем зв'язку й телекомунікацій, а також
аналізу виконання завдань відповідних розділів інвестиційних
програм ліцензіатів. З метою нормативного врегулювання проблем, пов'язаних з
використанням сучасних автоматизованих систем комерційного обліку
ліцензіатами, Комісією було затверджено шість постанов про
внесення змін до Умов та Правил здійснення ліцензованої діяльності
з виробництва, передачі й постачання електричної енергії
(постанови НКРЕ від 15.07.2010 N 815 ( z0598-10 ), N 816
( z0599-10 ), N 817 ( z0600-10 ), N 818 ( z0601-10 ), N 819
( z0602-10 ) та N 820) ( z0603-10 ). Основною вимогою цих постанов
є запровадження обов'язковості проведення з 01.01.2011 розрахунків
на ОРЕ на основі даних, отриманих від автоматизованих систем
комерційного обліку, а також покладення виконання функцій
Головного оператора ОРЕ на ДП "Енергоринок". На виконання положень зазначених постанов ліцензіатами були
скориговані (по мірі необхідності) інвестиційні програми в
частині, що стосується забезпечення автоматизації комерційного
обліку на межі з ОРЕ. У результаті реалізації інвестиційних програм переважна
більшість ліцензіатів упровадила автоматизований комерційний облік
електроенергії, що охоплює власні електроустановки по периметру
енергокомпаній, а також частково, і електроустановки суміжних
ліцензіатів. Слід зазначити, що однією з ключових проблем, які заважають
проводити розрахунки за спожиту електроенергію на ОРЕ України, є
неузгодженість даних, отриманих суміжними ліцензіатами. Для
вирішення зазначених проблем НКРЕ організувала проведення
8-ми нарад по групах ліцензіатів за територіальним принципом, за
результатами яких вдалось вирішити більшість проблем у
взаємовідносинах суміжних ліцензіатів при зборі, обробці та
передачі даних комерційного обліку. Крім того, для усунення проблем, пов'язаних зі збором даних
від енергокомпаній та реєстрації автоматизованих систем
комерційного обліку головним оператором, НКРЕ було опрацьовано та
погоджено постановами від 16.12.2010 за N 1875 ( v1875227-10 ) та
N 1876 ( v1876227-10 ) відповідно "Порядок перевірки даних,
отриманих від автоматизованих систем комерційного обліку
електроенергії суб'єктів ОРЕ" та "Порядок реєстрації
автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії на
Оптовому ринку електричної енергії України", схвалених Радою ОРЕ
(протокол від 24.11.2010 N 20). Згідно з Комплексним планом заходів із забезпечення
фінансової стабілізації підприємств паливно-енергетичного
комплексу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 28.05.2005 N 167-р ( 167-2005-р ) "Про схвалення комплексного
плану заходів із забезпечення фінансової стабілізації підприємств
паливно-енергетичного комплексу" із змінами, унесеними
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.10.2006 N 557-р
( 557-2006-р ), ДП "НЕК "Укренерго" було завершено розробку
дванадцяти державних стандартів України, адаптованих до вимог
Європейського Союзу (вимог UCTE (ENTSO-E), які на цей час
знаходяться на реєстрації в Держспоживстандарті України. Указані
стандарти є вкрай важливими як нормативна база для забезпечення
функціонування та розвитку інформаційних систем на ринку
електричної енергії України. На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
28.11.2007 N 1056 ( 1056-2007-р ) "Про схвалення плану заходів
щодо реалізації положень Концепції функціонування та розвитку
Оптового ринку електричної енергії України" з метою забезпечення
послідовного переходу до нової моделі ринку двосторонніх договорів
та балансуючого ринку НКРЕ здійснює розроблення Кодексу
комерційного обліку електричної енергії, який дасть змогу
врегулювати питання щодо побудови сучасної системи комерційного
обліку та інформаційного обміну в ринку електричної енергії, у
тому числі в частині створення та впровадження автоматизованих
систем комерційного обліку електричної енергії. Кодекс
комерційного обліку електричної енергії регламентує повноваження
та зобов'язання всіх учасників ринку, визначає вимоги до систем та
засобів комерційного обліку різних рівнів. На базі рекомендацій
консультантів КЕМА була опрацьована 9 редакція проекту нового
Кодексу комерційного обліку електричної енергії. На цей час проект
Кодексу проходить узгодження відповідно до процедури. На виконання п. 6.6 Комплексного плану ( 167-2005-р )
протягом 2011 року НКРЕ ініціювала засідання спеціалізованих груп
та проведення робочих нарад за участю представників
енергопостачальних компаній, споживачів електричної енергії,
розробників програмного забезпечення та компаній, що впроваджують
системи обліку, а також інших зацікавлених сторін, на яких
розглядались ключові проблеми створення нормативної бази з
комерційного обліку електричної енергії, у тому числі і
запровадження Кодексу комерційного обліку електричної енергії для
забезпечення функціонування нової моделі ринку енергії. За ініціативою працівників НКРЕ було проведено 3 засідання
технічного комітету ТК-162 "Керування енергетичними системами та
пов'язані з ним процеси інформаційної взаємодії", зареєстрованого
Держспоживстандартом наказом від 21.05.2008 N 162 ( v0162609-08 )
та у відповідному комітеті Європейського Союзу ТС57, на яких
вирішувались питання щодо розробки комплексу взаємоузгоджених між
собою нормативних документів електроенергетичної галузі, які б
відповідали міжнародним стандартам, забезпечували стандартизацію і
уніфікацію сучасних інформаційних систем усіх суб'єктів і об'єктів
електроенергетики, а також усіх процесів розроблення, створення,
упровадження, функціонування і модернізації автоматизованих систем
управління, обліку та інформаційного обміну в енергетиці. Суб'єктам ринку та споживачам електричної енергії на їх
запити надавалась детальна інформація щодо питань установлення
систем комерційного обліку, локального устаткування збору і
обробки даних, вимірювальних комплексів у точках обліку і на
площадках вимірювань. Ряд питань щодо порядку організації комерційного обліку
вирішувався НКРЕ через надання листів-роз'яснень, а також через
проведення нарад за участю зацікавлених сторін. На основі
узагальнення результатів обговорень надавались відповідні
пропозиції щодо внесення змін до Правил користування електричною
енергією ( z0417-96 ) та інших нормативних документів.
2.7. Розвиток конкурентних відносин на ОРЕ. Діяльність
виробників та постачальників електричної енергії на ОРЕ в умовах
конкуренції
Щодо діяльності виробників електричної енергії на ОРЕ в
умовах конкуренції
Формування тарифів продажу електричної енергії в ОРЕ для
виробників, що працюють за ціновими заявками, здійснюється на
конкурентних засадах згідно з Правилами ОРЕ ( v0921227-03 )
погодинно. За ціновими заявками працюють генеруючі компанії ТЕС. З метою вдосконалення механізму ціноутворення на ОРЕ та
посилення конкуренції серед виробників, що працюють за ціновими
заявками, при Раді ОРЕ діє робоча група, у складі якої активну
участь беруть працівники НКРЕ. Робоча група опрацювала, а Рада ОРЕ
своїм рішенням затвердила зміни до Правил ОРЕ ( v0921227-03 ),
згідно з якими передбачено формування єдиних коефіцієнтів для
блоків, що працюють в "острові Бурштинської ТЕС" та в іншій
частині України, на основі яких розраховуються ціни за робочу
потужність та маневреність. При цьому було вдосконалено порядок формування погодинної
оптової ринкової ціни в частині розподілу по годинах доби
складових націнки. Зміни до Правил ОРЕ ( v0921227-03 ) вносились після
затвердження Радою за погодженням НКРЕ, як це визначено
підпунктом 15.1.1 Договору між Членами ОРЕ ( n0001227-96 ). Такий
порядок унесення змін до додатків до ДЧОРЕ дозволяв оперативно у
відповідності до нагальної необхідності, що виникла на ОРЕ,
уносити зміни до додатків до ДЧОРЕ, у тому числі до Правил ОРЕ, що
давало можливість протягом останніх років накопичувати на складах
енергогенеруючих компаній ТЕС необхідні запаси вугілля для
забезпечення надійної роботи об'єднаної енергетичної системи
України, успішно проходити осінньо-зимовий максимум навантаження
енергосистеми тощо. Рішенням Господарського суду Донецької області від 28.01.2010
було задоволено позовні вимоги ТОВ "Східенерго" щодо тлумачення
змісту підпункту 15.1.1 ДЧОРЕ ( n0001227-96 ). Постановою
Донецького апеляційного адміністративного суду від 31.03.2010 та
постановою Вищого господарського суду України від 26.07.2010
вказане вище рішення Господарського суду Донецької області
залишено без змін. Так, судом установлено, що зміни та доповнення до додатків
ДЧОРЕ ( n0001227-96 ), у тому числі зміни та доповнення до
Правил ОРЕ ( v0921227-03 ), затверджені Радою ОРЕ, підлягають
погодженню з Антимонопольним комітетом України, Міністерством
палива та енергетики України та НКРЕ, та набирають чинності після
їх погодження всіма цими органами. У разі непогодження будь-яким з
наведених органів державної влади ці зміни та доповнення не
набирають чинності.
Щодо діяльності постачальників електричної енергії на ОРЕ в
умовах конкуренції Протягом 2010 року постачальниками електричної енергії за
нерегульованим тарифом (65 компаній) було закуплено на ОРЕ
електроенергії в обсязі 16363682 МВт·год (11,2% загального
відпуску з ОРЕ), що на 2313560 МВт·год або на 16% більше ніж у
минулому році. При цьому 26% обсягів закупівлі електроенергії
здійснили великі промислові споживачі (Миколаївський глиноземний
завод, Побужський феронікелевий комбінат, Полтавський
гірничозбагачувальний комбінат, Укртатнафта тощо), які закуповують
електроенергію на ОРЕ для власного споживання. У порядку здійснення моніторингу діяльності постачальників
електричної енергії за нерегульованим тарифом (далі - ПНТ) на ОРЕ
у 2010 році Комісія проводила таку роботу: 1. Здійснювала аналіз формування погодинних графіків купівлі
електричної енергії на ОРЕ постачальниками електричної енергії за
нерегульованим тарифом на предмет їх достовірності. За результатами аналізу ДП "Енергоринок" організовувало та
провело разом з працівниками НКРЕ, співробітниками відповідних
обласних енергопостачальних компаній та Держенергонагляду
58 спільних планових та позапланових перевірок ПНТ у частині
формування обсягів купівлі електричної енергії на ОРЕ. За
результатами виявлених порушень були оформлені, складені та
підписані акти перевірок. Так, наприклад, за результатами комплексної перевірки
постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом, які
працюють на території Харківської області, та ліцензіата з
передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами АК "Харківобленерго", було накладено штраф у
розмірі 15000 гривень на АК "Харківобленерго" за порушення
пункту 3.5.1 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності
з передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами ( z0408-96 ) в частині дотримання законодавства
України та інших нормативних документів, а саме вимог пункту 2
постанови НКРЕ від 21.10.2010 N 1356 ( v1356227-10 ) щодо внесення
змін до договорів з ПНТ стосовно відповідальності за зчитування
показів лічильників у споживачів, постачання електроенергії яким
здійснюють ПНТ. Також НКРЕ своїм розпорядженням зобов'язала постачальників
електричної енергії за нерегульованим тарифом АТЗТ "Карбон",
ТОВ "Век Технолоджи", ТОВ "ТЕК "Елком" та СТ "Колос" до 01.04.2011
усунути порушення пункту 3.8.2 Умов та Правил здійснення
підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за
нерегульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 12.08.96
N 36 ( z0448-96 ), у частині передбачення в договорах на
користування електричною енергією та договорах на передачу
електричної енергії зчитування АК "Харківобленерго" показників
лічильників. 2. Спільно з ДП "Енергоринок" здійснювала систематичний
моніторинг своєчасності та повноти оплати ПНТ купованої ними
електроенергії на ОРЕ. 3. Проводила поточну роботу із розгляду звернень ПНТ щодо
проявів монополізму з боку електропередавальних компаній та у
межах компетенції вживала відповідні заходи впливу. Крім того, слід зазначити, що НКРЕ внесла зміни до схваленої
раніше примірної форми договору купівлі-продажу електроенергії між
ДП "Енергоринок" та постачальниками електричної енергії за
нерегульованим тарифом, чим було врегульовано проблемні питання,
пов'язані з роботою незалежних постачальників на ОРЕ (зокрема щодо
порядку оплати ПНТ за куповану на ОРЕ електроенергію та порядку
коригування заявленого обсягу купівлі електричної енергії на ОРЕ
тощо). За результатами внесених змін постановою НКРЕ від 18.12.2009
N 1472 ( v1472227-09 ), якими змінили у Примірному договорі між
ДП "Енергоринок" та ПНТ порядок корегування обсягів купівлі
електроенергії на ОРЕ, був здійснений аналіз, який виявив
позитивну тенденцію в частині відхилення фактичних обсягів купівлі
електричної енергії до заявлених ПНТ, що може свідчити про
посилення роботи ПНТ у частині більш точного планування обсягів
споживання електричної енергії своїх споживачів. Крім того, Комісією на робочих групах спільно з ПНТ та за
участі Антимонопольного комітету України було опрацьовано та
підготовлено Порядок доступу постачальників електричної енергії за
нерегульованим тарифом до місцевих (локальних) електричних мереж
та затверджено постановою НКРЕ від 29.10.2010 N 1421 ( z1146-10 ). Зазначений Порядок ( z1146-10 ) установлює механізм
урегулювання взаємовідносин між постачальником електричної енергії
за нерегульованим тарифом та електропередавальною організацією під
час укладення договору про передачу електричної енергії місцевими
(локальними) електричними мережами. Зокрема, цим Порядком ( z1146-10 ) наведено вичерпний перелік
документів, які ПНТ зобов'язаний надати електропередавальній
організації для укладення договору про передачу електричної
енергії місцевими (локальними) електричними мережами, та
встановлено терміни, протягом яких відповідна електропередавальна
організація зобов'язана відреагувати на звернення ПНТ.
2.8. Щодо закупівлі електричної енергії на ОРЕ з метою її
експорту З метою експорту електричної енергії протягом 2010 року
енергопостачальні компанії закупили на ОРЕ електричну енергію в
обсязі 4217300 МВт·год. У додатку 2.8.1 ( vf684227-11 ) наведена
динаміка обсягів закупівлі електричної енергії на ОРЕ з метою
експорту за межі України у 2009-2010 роках. Для експорту до країн ENTSO-E обсяг закупівлі електроенергії
на ОРЕ становив 1170590 МВт·год, що на 1715356 МВт·год менше ніж у
минулому році, до Республіки Молдова - 24844 МВт·год, що на
17993 МВт·год більше ніж у 2009 році, та до Російської Федерації -
79600 МВт·год. На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
27.05.2009 N 574-р ( 574-2009-р ) "Про експорт електроенергії до
Республіки Білорусь" здійснювалися експортні поставки електричної
енергії до Республіки Білорусь в обсязі 2940013 МВт·год, що на
1727067 МВт·год більше ніж у 2009 році. За контрактами між ДП "Енергоринок" та ВАТ "ИНТЕР РАО ЕЭС" на
купівлю та на продаж технологічного сальдо перетоку електричної
енергії, укладених з метою забезпечення паралельної роботи
ОЕС України та ЄЕС Російської Федерації, ДП "Енергоринок" у
2010 році було імпортовано 31994 МВт·год електроенергії,
експортовано 1697 МВт·год електроенергії. За контрактами між ДП "Енергоринок" та ДВО "Біленерго"
здійснювалися поставки електроенергії до прикордонних районів
навантаження ОЕС Білорусі та ОЕС України тупиковими лініями
електропередачі. Сальдо перетоку цими лініями до ОЕС Білорусі у
2010 році склало 555 МВт·год. Також у 2010 році мережами України здійснювався транзит
електричної енергії між країнами ENTSO-E в обсязі 32 925 МВт·год.
Оператором транзиту через ОЕС України виступало
ДПЗД "Укрінтеренерго". Крім того, слід відмітити, що відповідно до статті 30 Закону
України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) для здійснення
експорту електричної енергії, енергопостачальні компанії мають
отримати доступ до пропускної спроможності міждержавних
електричних мереж України на умовах аукціону, який проводиться
відповідно до Порядку проведення аукціону щодо доступу до
пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для
експорту електричної енергії (далі - Порядок), затвердженого
постановою НКРЕ від 22.10.2009 N 1207 ( v1207227-09 ). Проте у 2010 році виникли питання при застосуванні Порядку
( v1207227-09 ), для вирішення яких були розроблені та
затвердженні зміни до нього (постанова НКРЕ від 19.08.2010 N 1137
( v1137227-10 ) "Про затвердження Змін до Порядку проведення
аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних
електричних мереж України для експорту електричної енергії"). Зазначеними змінами були врегульовані питання щодо фінансової
гарантії оплати доступу до пропускної спроможності міждержавних
електричних мереж України, визначення початкової ціни доступу,
можливості тимчасового припинення використання отриманої в
результаті річного аукціону пропускної спроможності міждержавних
електричних мереж України за всіма або окремими лотами у
відповідному місяці та інше.
2.9. Розвиток ОРЕ України 2.9.1. Основні проблемні питання роботи Оптового ринку
електричної енергії та напрями їх вирішення Механізм функціонування Оптового ринку електроенергії України
постійно удосконалюється, однак існує ряд проблем, які не
дозволяють у повній мірі використати потенціал діючої моделі.
Одним з найважливіших "зовнішніх" факторів є нерозвиненість ринків
енергетичного палива, а саме: енергетичного вугілля та природного
газу. До основних проблем, які потрібно розв'язати для переходу до
наступних етапів розвитку ОРЕ, належать: 1. Забезпечення повної і своєчасної оплати вартості спожитої
електроенергії, у тому числі збалансування термінів платежів і
вирішення проблеми накопиченої заборгованості. У період скорочення
обсягів споживання крупними промисловими підприємствами, які були
кращими платниками і в основному забезпечували загальний рівень
надходження до енергопостачальних компаній коштів достатніх для
повних і своєчасних розрахунків з ДП "Енергоринок", постає, як
одна з нагальних потреб, необхідність беззастережного виконання
заходів, передбачених законодавством України з фінансування із
бюджетів усіх рівнів, у першу чергу з Державного бюджету
( 2154-17 ), витрат на оплату спожитої електричної енергії,
фінансування потреб в оплаті поточного споживання вуглевидобувних
підприємств, кошти на енергоносії споживачам електроенергії, які
фінансуються з державного та місцевих бюджетів (водоканали,
військові частини, бюджетні організації, заклади освіти, медичного
обслуговування тощо), фінансування з державного та місцевих
бюджетів, як передбачено законодавством про електроенергетику,
електроенергії, спожитої на рівні аварійної броні, кошти на
погашення заборгованості підприємств ПЕК минулих періодів, з
різниці в тарифах тощо). 2. Необхідне пожвавлення роботи із забезпечення
широкомасштабного оновлення обладнання енергогенеруючих компаній
теплових електростанцій у відповідності до Плану реконструкції та
модернізації теплоелектростанцій у період до 2010 року, схваленого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 N 648-р
( 648-2004-р ) "Про заходи щодо реконструкції та модернізації
теплоелектростанцій у період до 2010 року". 3. Прискорення впровадження системи комерційного обліку та
інформаційної системи ОРЕ. 4. Урегулювання коректного застосування норм податкового
законодавства та корпоративно-дивідендної політики держави в
електроенергетиці в частині забезпечення інвестування розвитку
галузі через механізми, пов'язані зі збільшенням тарифів і цін на
електричну енергію. 5. Необхідність додаткового врегулювання засад
самоврядування, які покладені в основу діючої моделі ОРЕ, у тому
числі в частині забезпечення ефективної процедури погодження
додатків до ДЧОРЕ ( n0001227-96 ), насамперед Правил ОРЕ
( v0921227-03 ) (додаток 2 до ДЧОРЕ), Антимонопольним комітетом,
Міністерством енергетики та вугільної промисловості та НКРЕ. 6. Поступове скорочення практики перехресного субсидіювання в
електроенергетиці аж до повного її уникнення. 7. З 1 січня 2011 року вступив в дію Податковий кодекс
України ( 2755-17 ), яким було змінено механізм нарахування збору,
що діяв протягом 2004-2010 років, та запроваджено відсоткову
ставку збору. Статтею 312.1 Податкового кодексу визначено, що
ставка збору становить три відсотки від вартості фактично
відпущеної платником збору електричної енергії. Законом України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"
( 2857-17 ) визначено у фіксованій величині розмір збору -
2,6 млрд грн. Ця норма з високою ймовірністю може бути невиконана,
оскільки відсоткова ставка збору ставить у залежність його
величину від вартості фактично відпущеної платником збору
електричної енергії, а остання величина - може коливатися в
залежності від споживання електроенергії по Україні в цілому. Крім того, кошти збору у вигляді цільової надбавки до тарифів
на електричну та теплову енергію будуть джерелом наповнення
загального фонду бюджету і, таким чином, на нагальні потреби
сектору економіки, який є безпосереднім платником зазначеного
збору, не передбачається використання його коштів зовсім. З урахуванням першочергових потреб галузі вважаємо доцільним
опрацювання на Урядовому рівні можливості внесення змін до Закону
України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ),
які б передбачали формування коштами Збору спеціального фонду
державного бюджету та їх використання для потреб підприємств ПЕК,
а також повернення до визначення розміру Збору не у відсотковій
ставці, а у фіксованій сумі. 2.9.2. Основні завдання щодо впровадження заходів Концепції
( 1789-2002-п ) на 2011-2012 роки Упродовж 2011 року передбачається завершення розробки
законодавчих та нормативних актів, необхідних для забезпечення
функціонування ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку,
зокрема Закону України "Про засади функціонування ринку
електроенергії в Україні", плану переходу від моделі ринку
електричної енергії "єдиного" покупця до моделі двосторонніх
договорів та балансуючого ринку. З метою створення технічної інфраструктури нової моделі ринку
протягом зазначеного періоду будуть розроблені принципи побудови
інформаційних систем, систем комерційного обліку електричної
енергії та телекомунікаційної системи, визначено перелік
необхідного апаратного та програмного забезпечення ринку
двосторонніх договорів та балансуючого ринку.
3. ЦІНОВА І ТАРИФНА ПОЛІТИКА
В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ
Відповідно до наданих повноважень НКРЕ здійснює регулювання
цін (тарифів) на товари (послуги) суб'єктів природних монополій у
паливно-енергетичному комплексі України, керуючись принципами
регулювання, визначеними чинним законодавством, основним з яких є
принцип балансу економічних інтересів виробників і споживачів їх
товарів та послуг, а також принцип забезпечення повного
відшкодування споживачем економічно обґрунтованих витрат на
виробництво, передачу та постачання електричної енергії. При цьому
ринковий порядок формування ціни на електроенергію не
диференціюється за належністю споживачів до тієї чи іншої галузі
економіки. Комісією створена система цінового регулювання, яка включає
низку нормативно-правових актів, що забезпечують контроль за
ціноутворенням на кожному етапі формування тарифів на
електроенергію - на етапах виробництва, передачі та постачання
електричної енергії. Прийнята в Україні концепція, яка закріплена Законом України
"Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) та численними актами
Кабінету Міністрів України, передбачає ринкове формування цін на
електричну енергію. Тобто, на сьогодні тарифи на електроенергію
для всіх споживачів, крім населення, є ринковими. Відповідно до повноважень, передбачених чинним
законодавством, НКРЕ затверджує тарифи на відпуск електричної
енергії для енергогенеруючих підприємств, що працюють на ОРЕ не за
ціновими заявками. До такої групи виробників електричної енергії
належать атомні (АЕС) і гідро- та гідроакумулюючі (ГЕС та ГАЕС)
електростанції, теплоелектроцентралі (ТЕЦ), когенераційні
установки (КУ). Також НКРЕ затверджується "зелений" тариф на
електричну енергію, вироблену суб'єктами господарювання на
об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні
джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з
використанням гідроенергії - вироблену лише малими
гідроелектростанціями). Генеруючі компанії ТЕС здійснювали свою діяльність в умовах
конкуренції. Вони продавали вироблену електричну енергію в ОРЕ за
ціновими заявками. Ціни на електричну енергію, яку постачають суб'єкти
підприємницької діяльності, що мають ліцензію на постачання
електричної енергії за нерегульованим тарифом, визначаються в
договорах між постачальником і споживачем електричної енергії. Розгляд пропозицій та прийняття рішень при затвердженні
тарифів у звітному році здійснювались на відкритих засіданнях
НКРЕ, а процедура проведення засідань була прозорою і
неупередженою. При розгляді питань щодо встановлення тарифів на
засідання Комісії запрошувалися заінтересовані сторони,
представники органів виконавчої влади та засобів масової
інформації.
3.1. Установлення та регулювання тарифів продажу електричної
енергії генеруючими підприємствами 3.1.1. Установлення та регулювання тарифів продажу
електричної енергії генеруючими підприємствами, що працюють за
ціновими заявками на ОРЕ Формування тарифів продажу електричної енергії в ОРЕ для
виробників, що працюють за ціновими заявками (генеруючі
компанії ТЕС), у 2010 році здійснювалося згідно з Правилами
Оптового ринку електричної енергії України ( v0921227-03 )
погодинно і складалося з таких платежів: платіж за вироблену електроенергію (61,94%); платіж за робочу потужність (24,43%); платіж за маневреність (10,08%); додаткові платежі на реконструкцію та модернізацію
енергетичного обладнання та для виконання законодавчих актів і
урядових рішень (2,00%); інші платежі (2,28%); зменшення платежу енергоблокам за порушення режиму роботи
(- 0,73%). З метою недопущення збільшення оптової ринкової ціни
(далі - ОРЦ) через необґрунтоване формування виробниками, які
працюють за ціновими заявками, цін за електричну енергію на рівні,
що перевищує паливну складову, Комісія протягом 2010 року
застосовувала обмеження граничної ціни системи. Для забезпечення формування фактичної ОРЦ на рівні
прогнозованої Комісія здійснювала корегування коефіцієнтів, що
застосовуються для розрахунку цін за маневреність та робочу
потужність для виробників, які працюють за ціновими заявками. За 2010 рік тариф продажу електроенергії виробниками, які
працюють за ціновими заявками, в ОРЕ зріс у порівнянні з
2009 роком на 21,9% (з 36,77 коп/кВт·год до 44,82 коп/кВт·год). У
структурі тарифу частка собівартості виробництва електроенергії
збільшилася з 36,14 коп/кВт·год до 40,80 коп/кВт·год (на 12,9%).
Водночас рентабельність виробництва електричної енергії
збільшилась з 1,75% до 9,84%. Основними причинами зростання собівартості виробництва
електроенергії було збільшення паливної складової з
28,54 коп/кВт·год до 32,53 коп/кВт·год (на 14,0%) та збільшення
умовно-постійних витрат з 7,60 коп/кВт·год до 8,28 коп/кВт·год
(на 8,9%). Слід відмітити, що у структурі умовно-постійних витрат
відбулося збільшення витрат на сировину та допоміжні матеріали,
витрат на оплату праці. Збільшення паливної складової у структурі собівартості
відбулося за рахунок зростання цін на газ з 2175 до
2280 грн/1000 куб.м (на 4,8%) та вугілля - з 510,88 до
569,36 грн/тонну (на 11,4%). При цьому калорійність вугілля
зменшилась з 5219 до 5160 ккал/кг (на 1,1%). У зв'язку із
збільшенням використання природного газу на виробництво
електричної енергії (з 376,5 млн куб.м до 743,8 млн куб.м)
відбулося зменшення питомих витрат умовного палива на виробництво
електроенергії з 396,2 до 396,0 грам/кВт·год. У додатку 3.1.1 ( vk684227-11 ) наведено середній тариф
закупівлі електроенергії у виробників, які працюють за ціновими
заявками, у 2009-2010 роках. Структура тарифу закупівлі електроенергії у виробників, які
працюють за ціновими заявками, у 2009-2010 роках наведена в
додатку 3.1.2 ( vk684227-11 ). 3.1.2. Установлення та регулювання тарифів продажу
електричної енергії генеруючими підприємствами, що не працюють за
ціновими заявками Процедура розгляду та затвердження тарифів на відпуск
електричної енергії регулюється Процедурою перегляду та
затвердження тарифів для ліцензіатів з виробництва електричної та
теплової енергії, затвердженою постановою НКРЕ від 12.10.2005
N 898 ( v0898227-05 ), Порядком розрахунку тарифів на електричну
та теплову енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС, АЕС, затвердженим
постановою НКРЕ від 12.10.2005 N 896 ( v0896227-05 ), Методичними
рекомендаціями щодо формування тарифу на електричну енергію
гідроелектростанцій та гідроакумулюючих електростанцій,
затвердженими постановою НКРЕ від 12.10.2005 N 895
( v0895227-05 ), Порядком розрахунку тарифів на електричну та
теплову енергію, що виробляється когенераційними установками,
затвердженим постановою НКРЕ від 12.10.2005 N 897 ( v0897227-05 ),
та Порядком установлення, перегляду та припинення дії "зеленого"
тарифу для суб'єктів господарської діяльності, затвердженим
постановою НКРЕ від 22.01.2009 N 32 ( v0032227-09 ). Затвердження тарифів на відпуск електричної енергії
здійснюється на відкритих засіданнях Комісії. Тарифи
розраховуються з урахуванням економічно обґрунтованих витрат,
необхідних для забезпечення виробничого процесу, та коштів на
фінансування заходів з модернізації і реконструкції енергетичного
обладнання, передбачених інвестиційними програмами, попередньо
погодженими Міністерством енергетики та вугільної промисловості
України.
АЕС
Тариф на відпуск електричної енергії, що виробляється на
атомних станціях ДП "НАЕК "Енергоатом", з початку 2010 року
становив 15,83 коп/кВт·год. У травні 2010 року за результатами планової перевірки
ліцензованої діяльності ДП "НАЕК "Енергоатом" Комісія прийняла
рішення щодо накладення санкцій за виявлені порушення Ліцензійних
умов з виробництва електричної енергії ( z0174-96 ), зокрема
постановою НКРЕ від 29.04.2010 N 485 ( v0485227-10 ) накладено
штраф у розмірі 15 тис.грн за продаж не всієї електричної енергії,
яка вироблена на електростанціях ліцензіата, на Оптовому ринку
електричної енергії України. Крім цього, за недофінансування,
перевитрати та здійснення витрат, що не були передбачені тарифом
для Компанії, НКРЕ прийняла рішення щодо вилучення з тарифу на
відпуск електричної енергії ДП "НАЕК "Енергоатом" суму коштів у
розмірі близько 200 млн гривень. Комісія відповідно до звернення
Компанії та наданих розрахунків збільшила амортизаційні
відрахування, передбачені тарифами. Середній тариф на відпуск електричної енергії, виробленої
на АЕС у 2010 році, становить 15,83 коп/кВт·год проти
13,84 коп/кВт·год у 2009 році. Підвищення тарифу склало 14,4%, що
зумовлено збільшенням вартості свіжого ядерного палива, зростанням
витрат на продовження терміну експлуатації енергоблоків, оплату
праці, супроводження експлуатації, включенням витрат для сплати
збору за забруднення навколишнього природного середовища за
утворення радіоактивних відходів та інші. Тариф на виробництво теплової енергії, що виробляється на
атомних станціях ДП "НАЕК "Енергоатом", у 2010 році становив
27,81 грн/Гкал.
ТЕЦ
З 1 січня 2010 року були затверджені тарифи на відпуск
електричної енергії для суб'єктів господарської діяльності, які
мають ліцензію на здійснення господарської діяльності з
виробництва електричної енергії та здійснюють її продаж на ОРЕ.
Зазначені тарифи затверджені з урахуванням планових обсягів
виробництва на рік, економічно обґрунтованих витрат, необхідних
для забезпечення безперебійного виробничого процесу та
інвестиційної складової. Витрати на паливо в тарифах визначені з
урахуванням ціни на природний газ на рівні 2182,66 грн, яка
включає ціну природного газу на рівні 2020,25 грн за 1000 куб.м,
тариф на транспортування природного газу 122,0 грн за 1000 куб.м
та збір у вигляді цільової надбавки до тарифу на природний газ на
рівні 2%. Відповідно до постанов НКРЕ від 30.07.2010 N 1009
( v1009227-10 ) "Про затвердження граничного рівня ціни на
природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів
господарювання" та від 30.07.2010 N 1007 ( v1007227-10 ) "Про
затвердження тарифів на транспортування та постачання природного
газу" були збільшені граничний рівень ціни на природний газ для
промислових споживачів та бюджетних організацій (до 2187,20 грн за
1000 куб.м) та тариф на транспортування (до 234,0 грн за
1000 куб.м). З урахуванням зазначеного та відповідно до Процедури
перегляду та затвердження тарифів для ліцензіатів з виробництва
електричної та теплової енергії ( v0898227-05 ) НКРЕ переглянула
та затвердила тарифи на відпуск електричної енергії для суб'єктів
господарської діяльності з 01.08.2010 відповідно до подорожчання
природного газу з 2182,66 до 2464,94 грн за 1000 куб.м. Наприкінці 2010 року НКРЕ затвердила тарифи на відпуск
електричної енергії для ТЕЦ на 2011 рік з урахуванням ціни
природного газу в розмірі 2464,94 грн за 1000 куб.м, яка включає
ціну природного газу на рівні 2187,20 грн за 1000 куб.м, тарифи на
транспортування природного газу 234,0 грн за 1000 куб.м та збір у
вигляді цільової надбавки до тарифу на природний газ на рівні 2%,
змін у планових обсягах виробництва електричної енергії, зміни
індексу цін промислових виробників, змін експлуатаційних витрат та
інших показників (у разі, якщо такі зміни були підтверджені у
структурі тарифу в порівнянні з минулим періодом). Середній тариф на відпуск електричної енергії для ТЕЦ у
2010 році (без урахування ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" та
АЕК "Київенерго", які починаючи з грудня 2009 року працюють за
фіксованим тарифом) склав 80,57 коп/кВт·год, що на 8,7% більше
тарифу за попередній рік, який становив 74,13 коп/кВт·год. З
урахуванням обсягів відпуску електроенергії ПАТ "Харківська ТЕЦ-5"
та АЕК "Київенерго" середній тариф для ТЕЦ у 2010 році становить
68,76 коп/кВт·год. Зростання середнього тарифу на відпуск
електричної енергії зумовлене зростанням вартості палива,
зростанням тарифів на водопостачання, водовідведення та інших
операційних витрат підприємств. Динаміка середніх тарифів ТЕЦ на відпуск електричної енергії
в ОРЕ за 2001-2010 роки наведена в додатку 3.1.3 ( vk684227-11 ).
ГЕС та ГАЕС
Для гідроелектростанцій Комісія затверджує двоставковий тариф
на відпуск електричної енергії, який складається із ставки плати
за робочу потужність та ставки плати за відпущену електричну
енергію. Для ВАТ "Укргідроенерго" на I квартал 2010 року Комісія
затвердила двоставковий тариф у розмірі: ставка плати за електричну енергію - 3,51 коп/кВт·год; ставка плати за робочу потужність - 77616,00 грн/МВт
(на квартал). До складу тарифу були включені цільові кошти, необхідні для
повернення кредитів Ощадбанку та Світового банку, залучених для
фінансування проекту реабілітації ГЕС та завершення будівництва
першої черги Дністровської ГАЕС в обсязі 123593 тис.грн. У зв'язку з тим, що в установлений термін документи про
прийняття в експлуатацію Дністровської ГАЕС до Комісії не були
надані, у березні 2010 року структура тарифу Товариства була
скоригована, а саме експлуатаційні витрати Дністровської ГАЕС
виключені (89940,5 тис.грн), а відповідний обсяг коштів був
включений для повернення кредитів Ощадбанку та Світового банку
(в обсязі 41197,7 тис.грн) та на фінансування завершення
будівництва I черги Дністровської ГАЕС (у сумі 48 742,8 тис.грн). Так, з 5 березня ставка плати за електричну енергію становила
4,36 коп/кВт·год, квартальна ставка плати за робочу потужність -
72 576,00 грн/МВт. Починаючи з II кварталу 2010 року для ВАТ "Укргідроенерго"
був затверджений двоставочний тариф у розмірі: ставка плати за електричну енергію 3,18 коп/кВт·год; ставка плати за робочу потужність: на II квартал - 65 510,90 грн/МВт; на III квартал - 67 666,00 грн/МВт; на IV квартал - 59 781,60 грн/МВт. Усього на 2010 рік до складу тарифу були включені цільові
кошти для фінансування таких капітальних інвестицій: інвестиційна складова на фінансування проекту реабілітації
ГЕС (149,712 млн грн); повернення кредиту Світового банку, залученого на
фінансування проекту реабілітації ГЕС (20,4 млн грн); повернення кредитів Ощадбанку, залучених на фінансування
будівництва I черги Дністровської ГАЕС (163,0 млн грн); інвестиційна складова на фінансування завершення будівництва
I черги Дністровської ГАЕС (200,701 млн грн). З урахуванням усіх змін протягом року плановий середній
тариф, затверджений НКРЕ для ГЕС ВАТ "Укргідроенерго" на 2010 рік,
становить 12,48 коп/кВт·год. Фактичний середній тариф ВАТ "Укргідроенерго" за 2010 рік
становить 11,36 коп/кВт·год проти 11,61 коп/кВт·год у 2009 році.
Зменшення тарифу на 2,2% зумовлено значним збільшенням обсягу
відпущеної електричної енергії (понад 10%). Динаміка середніх тарифів ГЕС на відпуск електричної енергії
в ОРЕ за 2001-2010 роки наведена в додатку 3.1.4 ( vk684227-11 )
(пункти 13-18 структури-графіка). На 2011 рік для ГЕС ВАТ "Укргідроенерго" Комісія затвердила
двоставковий тариф у розмірі: ставка плати за електричну енергію - 3,08 коп/кВт·год; ставка плати за робочу потужність - 253709,58 грн/МВт
(на рік). При цьому середній тариф на 2011 рік становить
12,32 коп/кВт·год. У 2010 році для ГЕС та ГАЕС ДП "НАЕК "Енергоатом"
(Ташлицька ГАЕС та Олександрівська ГЕС) діяв двоставковий тариф на
відпуск електричної енергії, при якому середній тариф становив
58,37 коп/кВт·год. На 2011 рік Комісія переглянула двоставковий тариф на відпуск
електроенергії ГЕС та ГАЕС Компанії у зв'язку із зменшенням обсягу
відпуску електричної енергії та збільшенням витрат на електричну
енергію для заповнення водоймища Ташлицької ГАЕС, а також послуги,
сировину та матеріали. Середній тариф становить 82,59 коп/кВт·год. У 2010 році для ГЕС ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" діяв
двоставковий тариф на відпуск електричної енергії, при якому
середній тариф становив 9,37 коп/кВт·год. На 2011 рік Комісія затвердила ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"
на відпуск електричної енергії "зелений" тариф для Ужгородської та
Оноківської ГЕС та двоставковий тариф для Теребле-Рікської ГЕС.
При цьому середній тариф на відпуск електроенергії
Теребле-Рікською ГЕС Компанії становить 8,86 коп/кВт·год.
Виробники електричної енергії з альтернативних джерел енергії
Відповідно до Порядку встановлення, перегляду та припинення
дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності
( v0032227-09 ) величини "зеленого" тарифу встановлюються
щомісячно на кожну дату встановлення роздрібних тарифів для
споживачів у залежності від офіційного валютного курсу
Національного банку України національної валюти до євро. Протягом 2010 року НКРЕ були встановлені величини "зелених"
тарифів, що наведені в таблиці 3.1.2.
Таблиця 3.1.2
----------------------------------------------------------------------- | Місяць | "Зелений" тариф, коп/кВт·год | | |-----------------------------------------------------| | | Виробники | Виробники | Виробники | Виробники | | |електричної|електричної| електричної | електричної | | | енергії | енергії | енергії з |енергії малими| | | з енергії | з біомаси | енергії |гідроелектро- | | | вітру | | сонячного | станціями | | | | |випромінювання| | |---------------+-----------+-----------+--------------+--------------| |Січень | 129,71 | 142,07 | - | 88,94 | |---------------+-----------+-----------+--------------+--------------| |Лютий | 128,02 | 140,21 | - | 87,78 | |---------------+-----------+-----------+--------------+--------------| |Березень | 123,13 | 134,86 | - | 84,43 | |---------------+-----------+-----------+--------------+--------------| |Квітень | 122,77 | 134,46 | - | 84,18 | |---------------+-----------+-----------+--------------+--------------| |Травень | 122,77 | 134,46 | - | 84,18 | |---------------+-----------+-----------+--------------+--------------| |Червень | 122,77 | 134,46 | - | 84,18 | |---------------+-----------+-----------+--------------+--------------| |Липень | 122,77 | 134,46 | - | 84,18 | |---------------+-----------+-----------+--------------+--------------| |Серпень | 122,77 | 134,46 | - | 84,18 | |---------------+-----------+-----------+--------------+--------------| |Вересень | 122,77 | 134,46 | - | 84,18 | |---------------+-----------+-----------+--------------+--------------| |Жовтень | 122,77 | 134,46 | 505,09 | 84,18 | |---------------+-----------+-----------+--------------+--------------| |Листопад | 124,68 | 136,55 | 512,95 | 85,49 | |---------------+-----------+-----------+--------------+--------------| |Грудень | 122,77 | 134,46 | 505,09 | 84,18 | -----------------------------------------------------------------------
Станом на 31.12.2010 НКРЕ затвердила "зелені" тарифи для
36 суб'єктів господарювання (серед яких 5 виробників електричної
енергії з енергії вітру, 2 виробники електричної енергії з
біомаси, 3 виробники електричної енергії з енергії сонячного
випромінювання та 26 виробників електричної енергії малими ГЕС). Динаміка зміни "зелених" тарифів на відпуск електричної
енергії протягом 2010 року наведена в додатку 3.1.5
( vk684227-11 ). Усього у 2010 році НКРЕ було прийнято 101 постанову про
затвердження тарифів на відпуск електричної енергії. Динаміка тарифів на відпуск електричної енергії АЕС, ТЕЦ та
ГЕС за 2001-2010 роки наведена в додатку 3.1.6 ( vk684227-11 ).
3.2. Формування оптової ринкової ціни на електроенергію Оптова ринкова ціна на електроенергію визначається як
середньозважена величина вартості закупівлі електричної енергії
від усіх виробників, що продають електричну енергію в Оптовий
ринок, витрат на диспетчеризацію та утримання магістральних та
міждержавних електромереж, витрат на забезпечення функціонування
ОРЕ та ряду додаткових загальнодержавних витрат (збір у вигляді
цільової надбавки до діючого тарифу на теплову та електричну
енергію, компенсація пільгових тарифів для деяких категорій
споживачів, у першу чергу населення, тощо). У звітному періоді НКРЕ спрямувала свої зусилля в основному
на оптимізацію та недопущення необґрунтованого зростання оптової
ринкової ціни електричної енергії, яка була визначена затвердженим
Прогнозним балансом електроенергії, палива та витрат генеруючих
компаній ТЕС на 2010 рік. У 2010 році, порівняно з 2009 роком, відбулось зростання
фактичної оптової ринкової ціни продажу електроенергії з ОРЕ
енергопостачальним компаніям з 407,56 грн/МВт·год у 2009 році до
478,92 грн/МВт·год у 2010 році. У додатку 3.2.1 ( vm684227-11 )
наведена динаміка щомісячних змін прогнозованої та фактичної
оптової ринкової ціни у 2005-2010 роках. Структура фактичної
оптової ринкової ціни за 2009 та 2010 роки наведена в
додатку 3.2.2. Зростання оптової ринкової ціни у 2010 році обумовлено такими
факторами: на 29,55% (з 18005,7 млн грн до 23326,4 млн грн) зріс обсяг
дотацій для компенсації втрат енергопостачальних компаній від
постачання електричної енергії за регульованим тарифом пільговим
категоріям споживачів. Питома вага дотацій у структурі оптової
ринкової ціни зросла з 119,16 грн/МВт·год до 140,11 грн/ МВт·год; на 14,28% (з 139,52 грн/МВт·год у 2009 році до
159,44 грн/МВт·год у 2010 році) відбулось підвищення середнього
тарифу продажу в ОРЕ електроенергії атомними електростанціями.
Питома вага вартості електричної енергії, що продавалася в ОРЕ
атомними електростанціями, у структурі оптової ринкової ціни
збільшилась з 72,03 грн/ МВт·год до 80,48 грн/МВт·год; на 47,23% (з 5938,9 млн грн до 8744,1 млн грн) зросла
вартість електричної енергії, що продавалася в ОРЕ ТЕЦ, що
обумовлено зростанням тарифу відпуску електроенергії в ОРЕ ТЕЦ на
14,34% (з 599,92 грн/МВт·год до 685,95 грн/МВт·год) та зростанням
обсягу відпущеної електроенергії в ОРЕ (з 9 899,5 тис.МВт·год до
12747,4 тис.МВт·год). Водночас питома вага вартості електричної
енергії ТЕЦ у структурі оптової ринкової ціни збільшилась з
39,3 грн/МВт·год до 52,52 грн/МВт·год; на 12,79% (з 2257,05 млн грн до 2545,82 млн грн) зросли
витрати на диспетчеризацію та утримання високовольтних мереж, що
обумовлено зростанням середнього тарифу на 4,11%
(з 19,06 грн/МВт·год до 19,85 грн/МВт·год) та зростанням на 8,34%
(з 118396 тис.МВт·год до 128267,8 тис.МВт·год) обсягу передачі
електричної енергії магістральними та міждержавними електричними
мережами; включенням до оптової ринкової ціни на електричну енергію
коштів для генеруючих компаній ТЕС, що закуповують вугілля у
ДП "Вугілля України", для проведення компаніями розрахунків та
погашення заборгованості за вугілля (на виконання розпорядження
Кабінету Міністрів України від 29 березня 2010 року N 775-р
( 775-2010-р ) "Про внесення змін до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 7 жовтня 2009 року N 1257-р"); на 63,19% (з 338,19 млн грн до 551,88 млн грн) збільшилась
інвестиційна складова тарифу продажу електричної енергії в Оптовий
ринок електричної енергії України генеруючими компаніями ТЕС; на 21,41% (з 361,64 грн/МВт·год до 439,07 грн/МВт·год)
відбулось зростання тарифу відпуску електроенергії в ОРЕ
генеруючими компаніями ТЕС у зв'язку із: 1) зростанням ціни газу (з транспортуванням) на 4,8%
(з 2175,71 грн/тис.куб.м до 2280,7 грн/тис.куб.м); 2) зростанням ціни вугілля (з транспортуванням) на 13,44%
(з 510,88 грн/т до 569,36 грн/т); 3) зростанням умовно-постійних витрат на 16,67% порівняно з
попереднім роком.
3.3. Ціно- і тарифоутворення на роздрібному ринку електричної
енергії Одним з важливих напрямків діяльності НКРЕ у 2010 році було
регулювання тарифів на здійснення монопольних видів діяльності
ліцензіатами - енергопостачальними компаніями. Так, протягом 2010 року проводилась робота щодо регулювання
тарифів на передачу та постачання електричної енергії. Зокрема, за
підсумками аналізу діяльності енергопостачальних компаній за
2009 рік по більшості енергопостачальних компаній було виявлено
перевищення фактичного обсягу передачі та постачання
електроенергії споживачам порівняно із затвердженими в тарифах на
передачу електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами та на постачання електроенергії за регульованим
тарифом. З урахуванням вищезазначеного Комісією з метою вжиття
додаткових заходів щодо оптимізації витрат прийнято рішення щодо
зменшення загальних витрат структури тарифів ліцензіатів на суму
додатково отриманих коштів унаслідок збільшення обсягу товарної
продукції більше ніж на 5 % через збільшення фактичного обсягу
передачі та постачання електроенергії споживачам порівняно із
затвердженими в тарифах на передачу та на постачання
електроенергії за підсумками 2009 року шляхом введення у структуру
тарифів енергопостачальних компаній статті "Коригування витрат" на
період з 1 червня 2010 року до 1 червня 2011 року. Одночасно було
переглянуто статтю "Витрати на оплату праці" відповідно до
Механізму визначення фонду оплати праці ліцензіатів з передачі
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з
постачання електроенергії за регульованим тарифом, затвердженого
постановою НКРЕ від 15.11.2007 N 1553 ( v1553227-07 ). При цьому
тарифи на передачу та постачання змінилися в межах: для 1 класу
напруги - від -18,81% до +6,59%, для 2 класу напруги - від -15,25%
до +11,6%; для 1 групи споживачів - від -16,05% до +15,42%, для
2 групи споживачів - від -16,06% до +15,39%. Перегляд тарифів на передачу та постачання електроенергії
протягом 2010 року здійснювався на відкритих засіданнях НКРЕ із
залученням заінтересованих сторін, представників органів
виконавчої влади та засобів масової інформації. Роздрібні тарифи на електричну енергію для споживачів
формувалися з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 15.08.2005 N 745 ( 745-2005-п ) "Про перехід до єдиних
роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається
споживачам", згідно з якою НКРЕ з 1 вересня 2005 року проведено
впровадження єдиних тарифів на електричну енергію, що
відпускається для кожного класу споживачів, крім тарифів на
електричну енергію, що відпускається на побутові потреби
населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення. Розрахунок
єдиних роздрібних тарифів на електроенергію здійснювався
відповідно до Порядку розрахунку єдиних роздрібних тарифів на
електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів,
крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення, на
території України, затвердженого постановою НКРЕ від 26.08.2005
N 707 ( v0707227-05 ) (зі змінами). Протягом 2010 року діяли єдині роздрібні тарифи на електричну
енергію для споживачів (крім населення, населених пунктів та
зовнішнього освітлення) усіх регіонів України. Середній роздрібний тариф на електроенергію у 2010 році за
структурою складався з ОРЦ на електроенергію (80%), тарифів на
передачу електричної енергії місцевими (локальними) мережами
(12,1%) і тарифу на постачання електричної енергії (0,7%). Крім
того, роздрібний тариф ураховував відшкодування вартості
технологічних витрат електроенергії в мережах при її
транспортуванні та інші фактори (7,2%). Усвідомлюючи важливість для економіки і суспільства значення
стабільності роздрібних цін на електроенергію, НКРЕ протягом
2010 року впроваджувала заходи щодо недопущення необґрунтованого
зростання роздрібних тарифів шляхом жорсткого контролю за
формуванням їх складових і, у першу чергу, ОРЦ. Роздрібні тарифи на електричну енергію у грудні 2010 року
становили: на 1 класі напруги - 55,27 коп/кВт·год, порівняно з
46,17 коп/кВт·год у грудні 2009 року (зростання на 19,7%); на 2 класі напруги - 68,60 коп/кВт·год, порівняно з
61,30 коп/кВт·год у 2009 році (зростання на 11,9%). Динаміка середніх роздрібних тарифів на електроенергію для
непобутових споживачів наведена в додатку 3.3.1 ( vn684227-11 ), а
їх структура - у додатку 3.3.2. Зростання середніх роздрібних тарифів на електричну енергію
для споживачів у 2010 році в порівнянні з 2009 роком обумовлено, в
основному, збільшенням ОРЦ. Складові роздрібних тарифів у 2009 році змінювалися таким
чином: середній рівень тарифів на передачу електроенергії у
2010 році становив: на 1 класі напруги - 18,23 грн/МВт·год, у порівнянні з
21,23 грн/МВт·год у 2009 році (зменшення на 14,13%); на 2 класі напруги - 96,21 грн/МВт·год, у порівнянні з
99,88 грн/МВт·год у 2009 році (зменшення на 3,67%). Середній рівень тарифів на постачання електроенергії для
споживачів 1 групи (усі споживачі, крім населення та населених
пунктів) у 2010 році становив 4,25 грн/МВт·год, порівняно з
4,77 грн/МВт·год у 2009 році (зменшення на 10,9%). Динаміка середніх тарифів на передачу та постачання
електроенергії за 2009-2010 роки наведена в додатку 3.3.3
( vn684227-11 ). У 2010 році загальний рівень рентабельності продажу
електричної енергії споживачам енергопостачальних компаній
становив 2,55%, порівняно з 2,31% у 2009 році (зростання на 10,4%)
(додаток 3.3.4) ( vn684227-11 ). З 27 регіональних
енергопостачальних компаній у 2010 році 22 компанії працювали
рентабельно (у 2009 році - 22, у 2008 році - 26 енергопостачальних
компаній). Негативним фактором у функціонуванні ринку електроенергії
залишається високий рівень перехресного субсидіювання промисловими
споживачами вартості електричної енергії, що відпускається деяким
категоріям споживачів за пільговими тарифами. Це, перш за все,
фіксований низький рівень тарифів для населення, тарифи на
електричну енергію, яка використовується для зовнішнього
освітлення населених пунктів, тарифи на електроенергію для
міського електричного транспорту, установлені на рівні тарифів для
населення, компенсація витрат енергопостачальним компаніям,
пов'язаних з дією тарифів, диференційованих за періодами часу,
компенсація втрат енергопостачальним компаніям від здійснення
постачання електроенергії вугільним, гірничо-металургійним,
хімічним підприємствам, КП "Запорізький титано-магнієвий комбінат"
та дитячим центрам "Артек" і "Молода гвардія". Суми компенсації втрат (дотацій) енергопостачальним компаніям
від здійснення постачання електричної енергії окремим категоріям
споживачів у 2010 році наведені в додатку 3.3.5 ( vn684227-11 ).
Структура дотацій наведена в додатку 3.3.6. Динаміка сум
компенсації втрат енергопостачальним компаніям від здійснення
постачання електроенергії окремим категоріям споживачів за
2001-2010 роки відображена в додатку 3.3.7. Зокрема, обсяг дотацій енергопостачальним компаніям на
відшкодування втрат від постачання електроенергії населенню у
2010 році збільшився до 19,9 млрд грн, порівняно з 15,4 млрд грн у
2009 році (зростання на 29%). Обсяг дотацій енергопостачальним компаніям на відшкодування
втрат від постачання електричної енергії, яка використовується для
зовнішнього освітлення населених пунктів у 2010 році, склав
174,8 млн грн, порівняно з 155,1 млн грн у 2009 році (зростання
на 13%). Споживачі, які купують електричну енергію за тарифами,
диференційованими за періодами часу, у 2010 році зменшили вартість
купованої ними електроенергії на 1264,2 млн грн та порівняно з
1158,7 млн грн у 2009 році обсяг дотацій збільшився на
105,5 млн грн (зростання на 9%). Побутові споживачі, які купують електричну енергію за
тарифами, диференційованими за періодами часу, у 2010 році
зменшили вартість купованої ними електроенергії на 24,2 млн грн та
порівняно з 14,9 млн грн у 2009 році обсяг дотацій збільшився на
9,3 млн грн (зростання на 62 %). Обсяг дотацій енергопостачальним компаніям на відшкодування
втрат від постачання електричної енергії міському електричному
транспорту за тарифами, установленими на рівні як для населення у
2010 році склав 431,5 млн грн, порівняно з 357,6 млн грн у
2009 році (зростання на 21%). Обсяг дотацій енергопостачальним компаніям на відшкодування
втрат від постачання електричної енергії вугледобувним
підприємствам у 2010 році склав 551,6 млн грн, порівняно з
436,6 млн грн у 2009 році (зростання на 26%). Обсяг дотацій енергопостачальним компаніям на відшкодування
втрат від постачання електричної енергії підприємствам
гірничо-металургійного та хімічного комплексу у 2010 році склав
978,4 млн грн та порівняно з 512,1 млн грн у 2009 році збільшився
на 466,3 млн грн (у 2010 році дотації надавались у січні -
червні). Обсяг дотацій енергопостачальним компаніям на відшкодування
втрат від здійснення постачання електроенергії дитячим центрам
"Артек" і "Молода гвардія" у 2010 році склав 4,0 млн грн та
порівняно з 1,7 млн грн у 2009 році збільшився на 2,3 млн грн
(у 2009 році дотації надавались у липні - грудні). Дотації енергопостачальним компаніям на відшкодування втрат
від здійснення постачання електроенергії підприємствам з
виробництва титану губчастого протягом 2010 року не надавались
через недотримання положень Порядку розрахунку роздрібних цін на
електроенергію, використану підприємствами з виробництва титану
губчастого виключно на технологічні потреби (не здійснено
реструктуризацію заборгованості за спожиту електроенергію). З метою зменшення витрат на електроенергію споживачі мають
можливість використовувати інші способи для задоволення своїх
потреб в електричній енергії, а саме: будувати та експлуатувати
власні генеруючі потужності (блок-станції та КУ), брати в
оперативний лізинг чи оренду генеруючі потужності (блоки теплових
електростанцій, ТЕЦ тощо) та здійснювати закупівлю електроенергії
безпосередньо на ОРЕ для власних виробничих потреб, отримавши
ліцензію на постачання електроенергії за нерегульованим тарифом. 3.3.1. Принцип ціно- і тарифоутворення на роздрібному ринку
електричної енергії Одним із пріоритетних завдань державної політики у сфері
забезпечення енергетичної безпеки України, визначених Указом
Президента України від 27.12.2005 N 1863 ( 1863/2005 ) "Про
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня
2005 року "Про стан енергетичної безпеки України та основні засади
державної політики у сфері її забезпечення" та розпорядженнями
Кабінету Міністрів України від 28.12.2005 N 577-р ( 577-2005-р )
"Про заходи щодо енергозабезпечення споживачів" та від 28.05.2005
N 167-р ( 167-2005-р ) "Про схвалення комплексного плану заходів
із забезпечення фінансової стабілізації підприємств
паливно-енергетичного комплексу", є приведення цін і тарифів на
енергоносії для всіх категорій споживачів до економічно
обґрунтованого рівня. Відповідно до наданих повноважень НКРЕ здійснює регулювання
цін (тарифів) на товари (послуги) суб'єктів природних монополій у
паливно-енергетичному комплексі України, керуючись принципами
регулювання, визначеними чинним законодавством, основним з яких є
принцип балансу економічних інтересів виробників і споживачів їх
товарів та послуг, а також принцип забезпечення повного
відшкодування споживачем економічно обґрунтованих витрат на
виробництво, передачу та постачання електричної енергії. При цьому
ринковий порядок формування ціни на електроенергію не
диференціюється за належністю споживачів до тієї чи іншої галузі
економіки. На сьогодні відпускні тарифи на електроенергію для всіх
споживачів, крім населення, є ринковими. Прийнята в Україні концепція, яка закріплена Законом України
"Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) та численними актами
Кабінету Міністрів України, передбачає ринкове формування цін на
електричну енергію. Єдиним виключенням є тарифи на електроенергію
для населення, які на сьогодні фіксовані і єдині в усіх регіонах
України. При цьому існуюча нормативно-правова база методологічних
засад формування тарифів на електричну енергію дозволяє
забезпечити прозорий, передбачуваний та економічно виправданий
режим цінового регулювання. Роздрібні тарифи на електроенергію формуються
енергопостачальними компаніями за ринковою формулою, наведеною в
Умовах та Правилах здійснення підприємницької діяльності з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом (постанова
НКРЕ від 13.06.96 N 15/1 ( z0433-96 ) зі змінами та доповненнями).
Роздрібний тариф на електроенергію складається з оптової ринкової
ціни на електроенергію, тарифів на передачу місцевими (локальними)
мережами і на постачання. Крім того, роздрібний тариф ураховує
відшкодування вартості технологічних витрат електроенергії в
мережах при її транспортуванні та інші фактори. У структурі роздрібних тарифів частка оптової ринкової ціни
складає близько 80%. Вона формується на Оптовому ринку електричної
енергії як середньозважена ціна електроенергії, закупленої від
усіх виробників електроенергії (ТЕЦ, ТЕС, ГЕС, АЕС), а також
включає надбавки для покриття витрат на утримання енергосистеми,
диспетчеризацію, дотаційні сертифікати та інвестиційну складову.
Тобто оптова ринкова ціна залежить від цін на первинні енергоносії
(ядерне паливо, вугілля, природний газ, мазут) і сезонної зміни
структури виробництва електроенергії - питомої ваги
електроенергії, виробленої АЕС, ТЕС, ГЕС, ТЕЦ. Роздрібний тариф на електричну енергію для споживачів (крім
населення і населених пунктів) розраховується згідно з вимогами
Порядку формування роздрібного тарифу на електроенергію для
споживачів (крім населення і населених пунктів) ліцензіатами з
постачання електроенергії за регульованим тарифом, затвердженого
постановою НКРЕ від 22.01.2001 N 47 ( v0047227-01 ) (зі змінами). Тарифи на передачу та постачання для кожної
енергопостачальної компанії різні і залежать від багатьох
факторів, а саме: структури та стану електричних мереж, втрат
електроенергії в мережах, структури та обсягів споживання
електроенергії, площі території, що обслуговується, тощо. Рівні
тарифів на передачу та постачання електричної енергії визначаються
на підставі обґрунтованих витрат компаній та балансу
електроенергії, узгодженого з Міністерством палива та енергетики
України. Процедуру встановлення або перегляду тарифів для ліцензіатів
з передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами та з постачання електроенергії за регульованим
тарифом затверджено постановою НКРЕ від 01.08.2001 N 801
( v0801227-01 ) (зі змінами). Порядок і спосіб розрахунку тарифів на передачу та постачання
визначено Тимчасовою методикою розрахунку роздрібного тарифу на
спожиту електроенергію, тарифу на передачу електроенергії
місцевими (локальними) електромережами та тарифу на постачання
електроенергії (до введення в дію розрахунку тарифів за 4 класами
напруги), затвердженою постановою НКРЕ від 06.05.98 N 564
( v0564227-98 ) (зі змінами). Порядок визначення тарифів на передачу електроенергії
місцевими (локальними) електромережами та тарифів на постачання
електроенергії для ліцензіатів з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом, які забезпечують повну оплату
електроенергії, купованої ними на Оптовому ринку електроенергії
України, затверджено постановою НКРЕ від 02.04.2001 N 309
( v0309227-01 ) (зі змінами). Для недопущення зловживань з боку енергопостачальних компаній
НКРЕ здійснює постійний контроль за цільовим використанням коштів,
виконанням інвестиційних програм та неперевищенням фактичних
обсягів корисного відпуску електроенергії споживачам порівняно із
затвердженими в тарифах на передачу та на постачання
електроенергії. У разі виявлення факту нецільового використання
коштів або перевищення фактичних обсягів корисного відпуску
електроенергії споживачам Комісія може знижувати рівень тарифів
компаніям. Також слід зауважити, що НКРЕ постійно працює над тарифною
методологією, аналізує витрати енергокомпаній на здійснення ними
ліцензованої діяльності з метою вилучення непродуктивних витрат,
що сприяють невиправданому зростанню тарифів на електроенергію. Таким чином, на цей час тарифи на електричну енергію для всіх
споживачів (крім населення) є економічно обґрунтованими. 3.3.2. Економічне обґрунтування необхідності перегляду
тарифів для населення у 2010 році Тарифи на електричну енергію, що відпускаються населенню для
побутових потреб, регулюються НКРЕ відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 25.12.96 N 1548 ( 1548-96-п ) "Про
встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих
органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)". Тарифи на електроенергію для населення, що були встановлені у
квітні 1999 року, на той час відповідали ринковому тарифу для
споживачів 2 класу (II групи). Протягом семи років зазначені
тарифи залишалися на одному рівні. Стримування рівнів тарифів на
електроенергію для побутових споживачів призвело до того, що
станом на квітень 2006 року населення відшкодовувало лише
близько 36% реальних витрат на виробництво, передачу та постачання
електричної енергії, тим самим збільшуючи обсяги перехресного
субсидіювання за рахунок інших споживачів, зокрема промисловості. З огляду на зазначене Кабінет Міністрів України погодився з
пропозицією НКРЕ, Міністерства палива та енергетики України та
Міністерства економіки України щодо необхідності поетапного
перегляду тарифів на електроенергію для населення до економічно
обґрунтованого рівня у зв'язку із збільшенням витрат на їх
виробництво, транспортування та розподіл. У зв'язку з цим протягом 2006 року НКРЕ було здійснено два
етапи приведення тарифів на електроенергію для населення до рівня
економічно обґрунтованих витрат на виробництво, передачу та
постачання електроенергії, зокрема, з 1 травня 2006 року тарифи на
електроенергію для населення було підвищено на 25% (постанова НКРЕ
від 30.03.2006 N 401) ( z0413-06 ) та з 1 вересня 2006 року - ще
на 25% від рівня тарифів, які було введено в дію у травні місяці
2006 року (постанова НКРЕ від 20.07.2006 N 926) ( z0918-06 ), що у
свою чергу забезпечило відшкодування встановленими тарифами на
електроенергію для населення близько 60% економічно обґрунтованого
рівня. Протягом 2007 та 2008 років тарифи на електричну енергію для
побутових споживачів не переглядались. У 2009 році Комісією було прийнято постанову НКРЕ від
19.03.2009 N 311 ( z0260-09 ) "Про зміну тарифів на електричну
енергію, що відпускається населенню і населеним пунктам, та
затвердження Змін до Порядку застосування тарифів на
електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам",
яку Міністерство юстиції України зареєструвало 20.03.2009 за
N 260/16276. Проте, зважаючи на численні звернення споживачів та
враховуючи низький рівень платоспроможності населення в період
фінансово-економічної кризи, рішення Комісії щодо зміни тарифів
для побутових споживачів, які споживають електроенергію більше
400 кВт·год (постанова НКРЕ від 19.03.2009 N 311) ( z0260-09 ),
було скасовано постановою НКРЕ від 01.04.2009 N 373 ( z0300-09 ),
яка зареєстрована в Міністерстві юстиції 03.04.2009 за
N 300/16316. На початок 2010 року тариф на електричну енергію для
населення відшкодовував 29% економічно обґрунтованих витрат на її
виробництво, передачу та постачання. На кінець звітного періоду
зазначений відсоток відшкодування склав 25%. Тарифи на електроенергію для населення, що діяли протягом
звітного періоду, наведено в додатку 3.3.8 ( vn684227-11 ). З метою недопущення збитків енергопостачальних компаній від
здійснення постачання електричної енергії побутовим споживачам
енергокомпаніям надається компенсація втрат (дотація), джерелом
фінансування якої є оптова ринкова ціна на електричну енергію
(постанова НКРЕ від 26.02.2001 N 184 ( v0184227-01 ) "Про
затвердження Положення про порядок надання ліцензіатам з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації
втрат від здійснення постачання електроенергії побутовим
споживачам"). Сума компенсації втрат від здійснення постачання
електроенергії населенню та населеним пунктам у 2010 році
становила 23,3 млрд грн. Частка загального обсягу дотацій у
структурі оптової ринкової ціни електроенергії у 2010 році склала
29%, що збільшує цінове навантаження на непобутових споживачів. Єдиним дієвим шляхом зменшення обсягів перехресного
субсидіювання в електроенергетиці є приведення тарифів на
електричну енергію для населення до економічно обґрунтованого
рівня. Проте процедура, яка відповідно до пункту 4.9 Генеральної
угоди між Кабінетом Міністрів України, Всеукраїнськими
об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та
Всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2008-2009 роки
( n0002120-08 ), передбачала погодження рішення щодо підвищення
тарифів на електричну енергію для населення із Стороною профспілок
(Спільним представницьким органом всеукраїнських профспілок та
профспілкових об'єднань, Федерацією професійних спілок,
Центральною Радою Незалежних галузевих професійних спілок
енергетиків України, Центральним Комітетом профспілки працівників
енергетики та електротехнічної промисловості України) та
Федерацією роботодавців України, Всеукраїнською асоціацією
роботодавців, Спілкою підприємців малих, середніх і приватизованих
підприємств України і Спілкою орендарів і підприємців України, що
унеможливлювало вчасно та у відповідності до Регламенту Кабінету
Міністрів України ( 950-2007-п ) приймати зазначене рішення. 3.3.3. Заходи щодо оптимізації цінової і тарифної політики Одним із головних завдань діяльності НКРЕ у 2010 році щодо
оптимізації цінової і тарифної політики на Оптовому ринку
електричної енергії України було здійснення заходів щодо
забезпечення стабілізації рівнів цін і тарифів на електричну
енергію для споживачів, а також запровадження стимулюючих методів
регулювання діяльності природних монополій. Так, з метою більш ефективного регулювання тарифної політики
та захисту прав споживачів Комісією проводиться робота щодо
розроблення та запровадження нової тарифної методології із
застосуванням методу стимулюючого регулювання, яка передбачає
встановлення тарифів на електроенергію для енергопостачальних
компаній з урахуванням дотримання надійності електропостачання та
комерційної якості надання послуг з її постачання. Основними цілями нового цінового регулювання із застосуванням
стимулюючого регулювання є сприяння підвищенню ефективності та
забезпечення фінансової стабільності енергорозподільних компаній
шляхом переходу на довгострокові стимулюючі схеми. Упровадження стимулюючого регулювання дозволить заохотити
суб'єктів природних монополій до скорочення неефективних витрат. На виконання пункту 7.7 Комплексного плану заходів із
забезпечення фінансової стабілізації підприємств
паливно-енергетичного комплексу, затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 28.05.2005 N 167-р ( 167-2005-р )
(із змінами і доповненнями, унесеними розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 15.09.2010 N 1837-р) ( 1837-2010-р ), та з
метою недопущення погіршення якості надання послуг суб'єктів
природних монополій за рахунок скорочення їх витрат на НКРЕ
покладено завдання щодо розроблення, затвердження та запровадження
форм звітності про показники надійності електропостачання та
комерційної якості надання послуг шляхом прийняття відповідних
постанов НКРЕ. Так, НКРЕ запровадила відповідні Форми моніторингу показників
якості надання послуг ( vr200227-09 ), за якими звітують
ліцензіати щоквартально, та Комісією, починаючи з 2006 року,
здійснюється моніторинг зазначених показників. Для моніторингу показників якості послуг Комісією прийнято
розпорядження НКРЕ від 23.12.2010 N 121-р ( vr121227-10 ) "Про
надання ліцензіатами інформації за формами моніторингу показників
якості послуг у 2011 році". З метою контролю якості надання послуг з електропостачання
ліцензіатами з передачі електричної енергії місцевими (локальними)
мережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом
споживачам НКРЕ розроблено проект постанови "Про затвердження форм
звітності N 17-НКРЕ (квартальна) "Звіт щодо показників надійності
електропостачання" та N 18-НКРЕ (квартальна) "Звіт щодо показників
комерційної якості надання послуг" та інструкцій щодо їх
заповнення" та постанови НКРЕ "Про затвердження цільових
показників надійності електропостачання". (Довідково: постанову
НКРЕ "Про затвердження форм звітності N 17-НКРЕ (квартальна) "Звіт
щодо показників надійності електропостачання" та N 18-НКРЕ
(квартальна) "Звіт щодо показників комерційної якості надання
послуг" та інструкцій щодо їх заповнення" прийнято 17.02.2011 за
N 232 ( z0374-11, z0375-11 ) та зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 21.03.2011 за N 374/19112). Крім того, протягом звітного періоду НКРЕ розроблено та
прийнято ряд нормативних актів, які регулюють ліцензійну
діяльність суб'єктів природних монополій у ПЕК України, що дало
можливість позитивно вплинути на фінансово-господарську діяльність
усіх учасників Оптового ринку електроенергії. Зокрема, на відкритому засіданні Комісії 30.03.2010 була
прийнята постанова НКРЕ N 320 ( v0320227-10 ) "Про затвердження
Змін до Методики розрахунку вартості робіт з підключення
електроустановок споживачів до електричних мереж ліцензіата та
інших додаткових робіт і послуг, пов'язаних із ліцензованою
діяльністю". Метою прийняття зазначеної постанови НКРЕ є приведення у
відповідність Методики розрахунку вартості робіт з підключення
електроустановок споживачів до електричних мереж ліцензіата та
інших додаткових робіт і послуг, пов'язаних із ліцензованою
діяльністю, затвердженої постановою НКРЕ від 25.12.2008 N 1522
( v1522227-08 ), до вимог постанови Кабінету Міністрів України від
20.05.2009 N 489 ( 489-2009-п ) "Про затвердження Порядку надання
вихідних даних для проектування об'єктів містобудування" в частині
вилучення з положень Методики посилань на постанову Кабінету
Міністрів України від 20.12.99 N 2328 ( 2328-99-п ) "Про Порядок
надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо
інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру
плати за їх видачу", яка втратила чинність. Одночасно, ураховуючи численні звернення ліцензіатів та
результати перевірок правильності визначення ліцензіатами вартості
додаткових робіт (послуг), унесено зміни до Методики
( v1522227-08 ), які мають характер уточнення окремих положень. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
14.10.2008 N 925 ( 925-2008-п ) (зі змінами) "Про першочергові
заходи щодо стабілізації ситуації, що склалася в
гірничо-металургійному та хімічному комплексі" НКРЕ прийняла
постанову від 27.10.2008 N 1240 ( v1240227-08 ) (зі змінами) "Про
затвердження Порядку встановлення роздрібних тарифів на електричну
енергію для підприємств гірничо-металургійного та хімічного
комплексу", згідно з якою з 1 листопада 2008 року до 1 квітня
2010 року підприємствам гірничо-металургійного та хімічного
комплексу, наведеним у додатку 3 постанови Кабінету Міністрів
України від 14.10.2008 N 925 ( 925-2008-п ), установлювались
роздрібні тарифи на електричну енергію на рівні єдиних роздрібних
тарифів, що діяли в жовтні 2008 року. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
24.03.2010 N 289 ( 289-2010-п ) "Деякі питання стабілізації роботи
підприємств хімічної галузі та гірничо-металургійного комплексу"
НКРЕ прийнято постанову від 13.05.2010 N 537 ( v0537227-10 ) "Про
внесення змін до постанови НКРЕ від 27.10.2008 N 1240", згідно з
якою НКРЕ до 30 червня 2010 року встановлювала роздрібні тарифи на
електричну енергію для гірничо-металургійних та хімічних
підприємств, наведених у додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів
України від 24.03.2010 N 289, на рівні єдиних роздрібних тарифів,
що діяли в листопаді 2009 року. Проте слід зазначити, що у зв'язку з непродовженням дії
постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2010 N 289
( 289-2010-п ) "Деякі питання стабілізації роботи підприємств
хімічної галузі та гірничо-металургійного комплексу" для
металургійних та хімічних підприємств, які входять до Переліку
підприємств гірничо-металургійного та хімічного комплексу
(додаток 2 до зазначеної постанови), з 1 липня 2010 року
застосовуються тарифи на електричну енергію на рівні єдиних
роздрібних тарифів, які щомісячно затверджуються Комісією для всіх
споживачів України. Таким чином, з липня місяця 2010 року дотації на зазначену
категорію споживачів (рівень яких становить близько 200 млн грн
щомісяця) енергопостачальним компаніям не надаються та,
відповідно, зменшують загальний обсяг дотації у структурі ОРЦ. У
свою чергу це дозволило оптимізувати рівень ОРЦ та, відповідно,
рівень єдиних роздрібних тарифів. Крім того, відповідно до статті 17 Закону України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ), роздрібна ціна на електричну
енергію, що використовується суб'єктами господарської діяльності,
які реалізують інноваційні проекти, зареєстровані в установленому
законом порядку, що передбачають впровадження та виробництво
обладнання, а також матеріалів, сировини і комплектуючих для
виробництва обладнання, яке виробляє енергію з використанням
альтернативних джерел енергії, установлюється на рівні роздрібного
тарифу для споживачів відповідного класу напруги, установленого
станом на 1 січня 2009 року. У зв'язку з цим Комісією розроблено та прийнято постанову
НКРЕ від 08.07.2010 N 795 ( v0795227-10 ) "Про затвердження
Порядку встановлення роздрібних тарифів на електричну енергію для
суб'єктів господарської діяльності, які реалізують інноваційні
проекти, зареєстровані в установленому законом порядку, що
передбачають впровадження та виробництво обладнання, а також
матеріалів, сировини і комплектуючих для виробництва обладнання,
яке виробляє енергію з використанням альтернативних джерел
енергії". З прийняттям зазначеного Порядку ( v0795227-10 ) встановлено
визначення роздрібних тарифів на електроенергію для суб'єктів
господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти,
зареєстровані в установленому законом порядку, що передбачають
впровадження та виробництво обладнання, а також матеріалів,
сировини і комплектуючих для виробництва обладнання, яке виробляє
енергію з використанням альтернативних джерел енергії, та механізм
компенсації втрат ліцензіатам від здійснення постачання
електроенергії суб'єктам господарської діяльності, які реалізують
інноваційні проекти за тарифами, установленими на рівні єдиних
роздрібних тарифів, що діяли в січні 2009 року. Відповідно до регламенту Кабінету Міністрів України
( 950-2007-п ) Порядок встановлення роздрібних тарифів на
електричну енергію для суб'єктів господарської діяльності, які
реалізують інноваційні проекти, зареєстровані в установленому
законом порядку, що передбачають впровадження та виробництво
обладнання, а також матеріалів, сировини і комплектуючих для
виробництва обладнання, яке виробляє енергію з використанням
альтернативних джерел енергії ( v0795227-10 ), погоджено в
установленому порядку із співвиконавцями - Міністерством палива та
енергетики України та Державним комітетом України з питань
регуляторної політики та підприємництва. З метою можливості залучення коштів енергопостачальним
компаніям для виконання проектів, які передбачені Державною
цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженою
постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2010 N 357
( 357-2010-п ), на відкритому засіданні Комісії 03.06.2010
схвалено проект постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку
фінансування проектів будівництва, реконструкції чи модернізації
об'єктів електроенергетики суб'єктів господарської діяльності, які
здійснюють передачу електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами та постачання електричної енергії за регульованим
тарифом, за рахунок залучення кредитів". (Довідково: постанову
НКРЕ "Про затвердження Порядку фінансування проектів будівництва,
реконструкції чи модернізації об'єктів електроенергетики суб'єктів
господарської діяльності, які здійснюють передачу електричної
енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання
електричної енергії за регульованим тарифом, за рахунок залучення
кредитів" прийнято 03.02.2011 за N 195) ( v0195227-11 ). Порядок фінансування проектів будівництва, реконструкції чи
модернізації об'єктів електроенергетики суб'єктів господарської
діяльності, які здійснюють передачу електричної енергії місцевими
(локальними) електромережами та постачання електричної енергії за
регульованим тарифом, за рахунок залучення кредитів
( v0195227-11 ), визначає умови фінансування інвестиційних
проектів або їх відповідних етапів, виконання яких передбачено
інвестиційними програмами суб'єктів підприємницької діяльності,
які здійснюють передачу електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами та постачання електричної енергії за регульованим
тарифом. Відповідно до регламенту Кабінету Міністрів України
( 950-2007-п ) проект постанови направлено на погодження в
установленому порядку до Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва. З метою забезпечення сприятливих умов господарювання для
стратегічних інвесторів в умовах стабілізації економіки країни
після фінансово-економічної кризи до запровадження стимулюючих
методів регулювання на відкритому засіданні 18.11.2010 Комісією
схвалено та 09.12.2010 прийнято за N 1647 ( v1647227-10 )
постанову НКРЕ "Про внесення змін до Порядку визначення роздрібних
тарифів на електричну енергію, тарифів на передачу електроенергії
місцевими (локальними) електромережами та тарифів на постачання
електроенергії для ліцензіатів з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом, які забезпечують повну оплату
електроенергії, купованої ними на Оптовому ринку електроенергії
України". Зазначену постанову розроблено Комісією спільно з
Мінекономіки, Мінпаливенерго, Антимонопольним комітетом,
представниками консультантів від Світового банку з урахуванням
необхідності забезпечення інвестиційної привабливості
енергопостачальних компаній шляхом забезпечення відповідної
окупності здійснених стратегічними інвесторами інвестицій. Пунктом 3.3.1 Порядку ( v0195227-11 ) було встановлено, що
норма прибутку на базу нарахування визначається на рівні 17% після
оподаткування в період з 2001 року по 2008 рік, але не більше
7 років. На 2009 та на 2010 роки ця норма була визначена на
рівні 15%. Оскільки пунктом 2.3 плану-графіка реформ за напрямком
"Електроенергетика", розробленого до Програми економічних реформ
на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна
економіка, ефективна держава" ( n0004100-10 ), узятої на виконання
згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.06.2010
N 1725-р ( 1725-2010-р ), термін розроблення й запровадження
методології "стимулюючого ціноутворення", яке має забезпечити
стимули для підвищення енергоефективності, залучення інвестицій та
оновлення основних фондів для всіх енергопостачальних компаній
визначено на липень 2011 року, у тому числі і для
енергопостачальних компаній, що були приватизовані стратегічними
інвесторами у 2001 році, тому введення загального порядку з
1 січня 2011 року неможливо. Таким чином, до запровадження стимулюючих методів регулювання
та з метою забезпечення сприятливих умов господарювання для
стратегічних інвесторів в умовах стабілізації економіки країни
після фінансово-економічної кризи прийнято рішення щодо
встановлення норми прибутку на 2011 рік на рівні 15%, тобто на
рівні 2009 та 2010 років, та продовження терміну фіксації базових
рівнів експлуатаційних витрат на 2011 рік. Одночасно із зазначеного Порядку ( v0195227-11 ) вилучено
окремі положення, які не відповідають наявному світовому досвіду
щодо визначення бази нарахування прибутку і підходів до її
коригування. 3.3.4. Реалізація інвестиційних програм за 2004-2010 роки
ліцензіатів з виробництва, передачі та постачання електричної
енергії У звітному році НКРЕ продовжувала роботу з удосконалення
нормативно-правової бази щодо формування та узгодження
інвестиційних програм технічного розвитку компаній, контролю за
виконанням програм та цільового використання коштів, передбачених
на їх фінансування. Зокрема, Комісією були внесені зміни до
Порядку подання, розгляду, схвалення та виконання інвестиційних
програм з передачі та постачання електричної енергії,
затвердженого постановою НКРЕ від 26.07.2007 N 1052
( v1052227-07 ). У 2009 році НКРЕ розглянула та схвалила інвестиційні програми
на 2010 рік для всіх 40 ліцензіатів із передачі електричної
енергії місцевими (локальними) електромережами та ліцензіатів із
постачання електроенергії за регульованим тарифом і для
ДП "НЕК "Укренерго". У програмах передбачені поквартальні плани
виконання робіт та обсяги їх фінансування. Основним джерелом
фінансування інвестиційних програм є тариф на передачу та
постачання електричної енергії місцевими (локальними) електричними
мережами відповідної компанії. При розгляді інвестиційних програм НКРЕ керувалась Указом
Президента України від 17.11.2008 N 1046/2008 ( 1046/2008 ) "Про
додаткові заходи щодо подолання фінансової кризи в Україні", у
зв'язку з чим стаття "Прибуток на виробничі інвестиції" у
структурі тарифів та джерелах фінансування інвестиційних програм
передбачалась лише у виключних випадках. Разом з цим додатковими
джерелами фінансування інвестиційних програм були визначені кошти,
які компанії отримали внаслідок небалансу технологічних витрат
електричної енергії (далі - ТВЕ), та дохід від збільшення обсягів
постачання та передачі електричної енергії у 2010 році. Комісія звертала особливу увагу на техніко-економічну
обґрунтованість запропонованих компанією заходів і обсягів їх
фінансування та пріоритетність спрямування коштів на технічну
реконструкцію та модернізацію електричних мереж із урахуванням
термінів їх виконання та згідно з Програмою розвитку електричних
мереж напругою 35-110 (150) кВ та визначення обсягів реконструкції
електричних мереж напругою 0,4-10 кВ на 2007-2011 роки,
затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від
11.09.2007 N 727-р ( 727-2007-р ). Таким чином, на 2010 рік були
схвалені обсяги фінансування заходів будівництва, модернізації та
реконструкції електричних мереж та обладнання в сумі
2459,499 млн грн, що складає 78,34% від загальної суми схвалених
інвестиційних програм, 11,38% - на фінансування робіт, направлених
на послідовне зменшення та недопущення понаднормативних витрат
електроенергії. Решту коштів передбачалося спрямувати на
фінансування заходів із упровадження автоматизованих систем
диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК), будівництва систем
зв'язку, реконструкції виробничих приміщень, комп'ютеризації
компаній тощо. Протягом року компанії щоквартально звітували про хід
виконання інвестиційних програм. При нагальній необхідності та
належному обґрунтуванні Комісія погоджувала коригування
інвестиційних програм. Основними факторами, які спричиняли звернення компаній щодо
внесення змін, були розробка та коригування проектно-кошторисної
документації, подолання наслідків стихійних явищ, включенням до
складу інвестиційних програм додаткових заходів тощо. Фактичний
обсяг виконання інвестиційних програм у 2010 році склав
2462,48 млн грн або 78,43% від запланованого. Рівень фінансування
інвестиційної програми ДП "НЕК "Укренерго" за 2010 рік склав
1194,493 млн грн із загальної суми 1617,132 млн грн або 73,86%. НКРЕ особливу увагу приділяла питанням цільового використання
коштів та реалізації компаніями заходів, передбачених
інвестиційними програмами, зокрема на впровадження систем
комерційного обліку на межі з ОРЕ. Динаміка фінансування
інвестиційних програм наведена в додатку 3.3.9 ( vp684227-11 ). Відповідно до статті 12 Закону України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ) 3 компанії передбачили у своїх
інвестиційних програмах на 2010 рік такі витрати на фінансування
заходів з підключення до електричних мереж об'єктів
електроенергетики, які виробляють електричну енергію з
використанням альтернативних джерел енергії: ДП "НЕК "Укренерго"
4800 тис.грн (з ПДВ), ВАТ "Крименерго" 36 710,88 тис.грн (з ПДВ),
ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" 9849,6 тис.грн (з ПДВ). Аналіз результатів фактичного виконання інвестиційних програм
показує, що на обсяги та відсоток їх виконання суттєво вплинули
кризові явища в економіці України, починаючи з кінця 2008 року, та
мораторій на підвищення тарифів. На 2011 рік НКРЕ схвалила 42 інвестиційні програми для
ліцензіатів із передачі електричної енергії, якими передбачено
близько 620 млн грн на виконання заходів з забезпечення можливості
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року
з футболу та такі витрати на фінансування заходів з підключення до
електричних мереж об'єктів електроенергетики, які виробляють
електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії:
ДП "НЕК "Укренерго" 40719,6 тис.грн (з ПДВ) та ВАТ "Крименерго"
59489,4 тис.грн (з ПДВ).
Щодо реконструкції та модернізації теплоелектростанцій Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.09.2004
N 648-р ( 648-2004-р ) "Про заходи щодо реконструкції та
модернізації теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей у період
до 2020 року" (зі змінами, унесеними розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 18.06.2008 N 850-р) ( 850-2008-р ) був
схвалений План реконструкції та модернізації теплоелектростанцій
та теплоелектроцентралей у період до 2020 року (зі змінами,
унесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від
17.06.2010 N 236), яким затверджено перелік, орієнтовна вартість
та терміни реалізації проектів з реконструкції та модернізації
енергетичного обладнання електростанцій. На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України
Мінпаливенерго своїм наказом від 24.05.2006 N 183 ( z0701-06 )
затвердило Порядок підготовки та фінансування проектів з метою
реалізації плану реконструкції та модернізації теплових
електростанцій (далі - Порядок). У відповідності до вимог Порядку ( z0701-06 ) у 2010 році з
метою встановлення інвестиційної складової до тарифів відпуску
електроенергії, необхідних для повернення коштів, залучених для
фінансування реконструкції та модернізації енергоблоків N 3 та N 4
Зуївської ТЕС, N 6 Курахівської ТЕС, N 11 Луганської ТЕС, N 1
Запорізької ТЕС, N 9 та електрофільтру енергоблока N 11
Придніпровської ТЕС, був наданий повний пакет документів,
необхідний для розгляду зазначеного питання. За результатами розгляду наданих документів Комісія
постановами від 29.04.2010 N 508 ( v0508227-10 ) "Про затвердження
інвестиційної складової до тарифу ТОВ "Східенерго", від 21.10.2010
N 1382 ( v1382227-10 ) "Про затвердження інвестиційної складової
до тарифів ТОВ "Східенерго", від 21.10.2010 N 1383 ( v1383227-10 )
"Про затвердження інвестиційної складової до тарифів
ВАТ "Дніпроенерго" від 23.04.2010 N 417 ( v0417227-10 ) "Про
затвердження інвестиційної складової до тарифів ВАТ "Дніпроенерго"
та від 21.10.2010 N 1384 ( v1384227-10 ) "Про затвердження
інвестиційної складової до тарифів ВАТ "Дніпроенерго" затвердила
інвестиційні складові до тарифів відпуску електроенергії у
2010-2016 роках з метою повернення коштів, залучених для
фінансування реконструкції та модернізації енергоблока N 3
Зуївської ТЕС - у розмірі 338,7 млн грн, енергоблока N 4
Зуївської ТЕС - у розмірі 209,3 млн грн, енергоблока N 6
Курахівської ТЕС - у розмірі 482,9 млн грн, енергоблока N 11
Луганської ТЕС - у розмірі 458,9 млн грн, енергоблока N 1
Запорізької ТЕС - у розмірі 284,4 млн грн, електрофільтра
енергоблока N 11 Придніпровської ТЕС - у розмірі 52,1 млн грн,
енергоблока N 9 Придніпровської ТЕС - у розмірі 234,5 млн грн.
Крім цього, у 2010 році продовжувалась реалізація проектів з
технічного переоснащення енергогенеруючого обладнання енергоблоків
N 1 Зуївської ТЕС, N 7 і N 8 Курахівської ТЕС та N 10 і N 13
Луганської ТЕС, реалізація яких розпочалась у 2008 та 2009 роках. Поряд з цим, з метою початку довгострокової процедури
відкритого розміщення облігаційних позик, необхідних для залучення
коштів, які будуть використані для фінансування проекту
реконструкції та модернізації енергоблока N 2 Трипільської ТЕС,
Комісія постановою від 30.12.2010 N 2000 ( v2000227-10 )
встановила інвестиційну складову до тарифів відпуску
електроенергії ВАТ "ДЕК" Центренерго" у розмірі 400,8 млн грн,
необхідну для повернення коштів, залучених для фінансування
проекту реконструкції та модернізації енергоблока N 2 Трипільської
ТЕС, яка має нараховуватись з вересня 2011 року. Крім того, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів
України від 11.11.2009 N 1348-р ( 1348-2009-р ) Комісія постановою
від 26.11.2009 N 1330 ( v1330227-09 ) "Про затвердження
інвестиційної складової до тарифу ВАТ "ДЕК "Центренерго"
встановила інвестиційну складову до тарифу відпуску електроенергії
ВАТ "ДЕК "Центренерго", необхідну для повернення коштів, залучених
для фінансування проекту реконструкції та модернізації енергоблока
N 8 Зміївської ТЕС, розмір якої у 2010 році склав 50,8 млн грн. 3.3.5. Виконання заходів щодо зниження витрат електричної
енергії, перш за все, понаднормативних витрат за 2002-2010 роки.
Оцінка економічної обґрунтованості рівня нормативних витрат
електричної енергії за 2010 рік та завдання на 2011 рік У звітному році НКРЕ продовжувала роботу з удосконалення
механізму стимулювання енергопостачальних компаній до зниження
понаднормативних витрат електричної енергії. Реалізація
зазначеного здійснювалась Комісією шляхом: передбачення в тарифі на передачу електричної енергії коштів
для проведення закупівлі нових чи модернізації діючих засобів
комерційного обліку та поліпшення збутової роботи; застосування знижуючого коригуючого коефіцієнта за
понаднормативні витрати електричної енергії до нормативу
відрахувань коштів на поточний рахунок енергопостачальної
компанії, у якої рівень відношення понаднормативних витрат
електроенергії до коефіцієнта нормативних технологічних витрат
електричної енергії більше граничного. Завдяки вказаним заходам щодо стимулювання
енергопостачальників до зниження витрат електричної енергії, у
тому числі завдяки збільшенню коштів для розвитку матеріальної
бази енергопостачальних компаній у рамках виконання інвестиційних
програм, досягнуто зменшення рівня фактичних технологічних витрат
електроенергії в електромережах України 0,38-800 кВ протягом
2010 року до 12,54% у відносних одиницях від загального
надходження електричної енергії, що на 0,51% менше ніж за
відповідний період 2009 року, проте відбулося збільшення рівня
фактичних технологічних витрат у мережі в абсолютних одиницях до
21517,15 млн кВт·год, що більше на 9736 млн кВт·год ніж за
2009 рік, яке відбулося за рахунок збільшення загального
надходження електроенергії в мережі до 171523,628 млн кВт·год,
тобто на 14127,802 млн кВт·год. При цьому понаднормативні витрати електроенергії протягом
2010 року знизились до -1513,90 млн кВт·год або до -0,88%, що на
691,15 млн кВт·год або на 0,36% менше ніж за 2009 рік. Тридцять дві з тридцяти семи енергопостачальні компанії
станом на кінець 2010 року мали фактичні витрати електроенергії
нижче нормативних. У 2009 році таких компаній було двадцять вісім
з тридцяти п'яти. Крім того, завдяки зазначеним заходам стимулювання
спостерігається позитивна тенденція і в енергопостачальних
компаній, які останні роки працювали з неприпустимо високими
понаднормативними витратами електричної енергії. Так, протягом
2009 року ВАТ "Донецькобленерго" знизило, у порівнянні з
аналогічним періодом минулого року, рівень понаднормативних витрат
на 209,37 млн кВт·год або на 2,07%, до -77,93 млн кВт·год або
до -0,76%, АЕК "Київенерго" - на 82,32 млн кВт·год або на 0,94%
до -1,43 млн кВт·год або до -0,02% (додаток 3.3.10)
( vq684227-11 ). У додатку 3.3.11 ( vq684227-11 ) наведена динаміка
технологічних витрат електричної енергії в електромережах України
0,38-800 кВ за 2002-2010 роки, а також Технологічні витрати
електроенергії (ТВЕ) на передачу електричними мережами 0,38-800 кВ
Мінпаливенерго України за 2009 та 2010 роки. Виходячи з аналізу наданих енергопостачальними компаніями
матеріалів щодо розрахунку нормативної характеристики за 2009 рік,
Комісією було проведено ряд вибіркових перевірок
енергопостачальних компаній на предмет достовірності формування
вихідних даних для розрахунку нормативної характеристики. Ураховуючи звернення Мінпаливенерго (лист від 28.01.2010
N 01/13-23П), численні звернення споживачів електричної енергії та
з метою запобігання погіршенню стану розрахунків за спожиту
електричну енергію, НКРЕ прийняла постанову від 01.02.2010 N 94
( v0094227-10 ) "Про зупинення дії постанови НКРЕ від 29.10.2009
N 1234 "Про затвердження Критеріїв визначення класів споживачів
електричної енергії, диференційованих за ступенями напруги". У зв'язку з цим Комісією прийнято рішення (постанова НКРЕ від
01.02.2010 N 93) ( v0093227-10 ) про відновлення дії постанови
НКРЕ від 13.08.1998 N 1052 ( v1052227-98 ) "Про затвердження
Порядку визначення класів споживачів електричної енергії,
диференційованих за ступенями напруги" (далі - Порядок). Зазначені
постанови НКРЕ введені в дію 1 лютого 2010 року та оприлюднені на
офіційному веб-сайті НКРЕ. Постанова НКРЕ від 29.10.2009 N 1234 ( z1126-09 ) визнана
такою, що втратила чинність, постановою НКРЕ від 04.02.2010 N 95
( z0158-10 ), що зареєстрована в Міністерстві юстиції України від
15.03.2010 за N 158/17453, і на даний час клас споживача
визначається відповідно до Порядку.
3.4. Установлення та регулювання тарифів на виробництво
теплової енергії НКРЕ затверджує тарифи на виробництво теплової енергії, що
виробляється на ТЕЦ, ТЕС, АЕС і когенераційних установках,
відповідно до Порядку розрахунку тарифів на електричну та теплову
енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС, АЕС (постанова НКРЕ від
12.10.2005 N 896) ( v0896227-05 ), Порядку розрахунку тарифів на
електричну та теплову енергію, що виробляється когенераційними
установками (постанова НКРЕ від 12.10.2005 N 897) ( v0897227-05 ),
Процедури перегляду та затвердження тарифів для ліцензіатів з
виробництва електричної та теплової енергії (постанова НКРЕ від
12.10.2005 N 898) ( v0898227-05 ). Тарифи на виробництво теплової енергії затверджуються з
урахуванням планових обсягів виробництва, нормативно обґрунтованих
витрат, необхідних для забезпечення виробничого процесу, та коштів
на фінансування інвестиційних програм, попередньо погоджених
Міністерством енергетики та вугільної промисловості України. Тарифи на 2010 рік були затверджені з урахуванням таких цін
на природний газ: що використовується для виробництва теплової енергії та
надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання -
727,32 грн за 1000 куб.м; що використовується для виробництва теплової енергії для
промислових споживачів та бюджетних установ - 2182,66 тис.грн, яка
включає ціну природного газу на рівні 2020,25 грн за 1000 куб.м,
тариф на транспортування природного газу 122,0 грн за 1000 куб.м
та збір у вигляді цільової надбавки до тарифу на природний газ на
рівні 2%. Відповідно до постанов НКРЕ від 13.07.2010 N 813
( v0813227-10 ) "Про затвердження граничного рівня ціни на
природний газ для суб'єктів господарювання, які виробляють теплову
енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених
на дахові та прибудованих", від 30.07.2010 N 1007 ( v1007227-10 )
"Про затвердження тарифів на транспортування та постачання
природного газу" та від 30.07.2010 N 1009 ( v1009227-10 ) "Про
затвердження граничного рівня ціни на природний газ для
промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання" було
збільшено ціну на природний газ для виробництва теплової енергії
та надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання
до 1091,00 грн за 1000 куб.м, ціну на природний газ для
промислових споживачів та бюджетних організацій до 2187,20 грн за
1000 куб.м (без урахування цільової надбавки та тарифу на
транспортування, розподіл і постачання природного газу за
регульованим тарифом) та ціну на транспортування природного газу
до 234,00 грн за 1000 куб. м. З урахуванням зазначеного Комісія
переглянула і затвердила тарифи ТЕЦ на виробництво теплової
енергії: з 01.08.2010 для населення відповідно до подорожчання
природного газу з 727,32 до 1091,00 грн за 1000 куб.м; з 12.08.2010 для промислових споживачів та бюджетних
організацій відповідно до подорожчання природного газу з 2182,66
до 2464,94 грн за 1000 куб.м. Діапазон затверджених тарифів на виробництво теплової
енергії, виробленої ТЕЦ, у 2010 році складав: від 177,55 грн/Гкал (ВАТ "ДМК ім. Ф.Е.Дзержинського") до
535,86 грн/Гкал (ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ") - для
промислових споживачів та бюджетних установ; від 128,56 грн/Гкал (АЕК "Київенерго") до 256,56 грн/Гкал
(Сакські теплові мережі ТОВ "Кримтеплоелектроцентраль") - для
населення. Наприкінці 2010 року Комісія затвердила тарифи на виробництво
теплової енергії для населення, промислових споживачів та
бюджетних установ для ТЕЦ на 2011 рік з урахуванням ціни
природного газу, що використовується для виробництва теплової
енергії та надання населенню послуг з опалення та гарячого
водопостачання - 1091,00 грн за 1000 куб.м та виробництва теплової
енергії для промислових споживачів та бюджетних установ -
2464,94 грн за 1000 куб.м, яка включає ціну природного газу на
рівні 2187,20 грн за 1000 куб.м, тариф на транспортування
природного газу 234,0 грн за 1000 куб.м та збір у вигляді цільової
надбавки до тарифу на природний газ на рівні 2%. Також були
враховані зміни у планових обсягах виробництва електричної
енергії, зміни індексу цін промислових виробників, зміни
експлуатаційних витрат та інших показників (у разі якщо такі зміни
були підтверджені у структурі тарифу в порівнянні з минулим
періодом). Тариф на виробництво теплової енергії, що виробляється на
атомних станціях ДП "НАЕК "Енергоатом", з початку 2010 року
становив 27,81 грн/Гкал і протягом року не змінювався. Рівень тарифів на виробництво теплової енергії, виробленої
ТЕС протягом другої половини 2009 року та другої половини
2010 року, коливався в межах від 122,82 до 172,02 грн/Гкал. Рівень
затверджених тарифів на теплову енергію з 1 січня 2011 року, яка
виробляється ТЕС, коливається в межах від 135,45 до
189,69 грн/Гкал. Підвищення тарифів на теплову енергію, що виробляється ТЕС з
1 січня 2011 року, зумовлене підвищенням цін на енергетичне
вугілля, природний газ та мазут, витрат на оплату праці через
зростання рівня середньої заробітної плати, а також зростанням цін
на сировину та послуги у зв'язку з інфляційними процесами. За результатами роботи Комісії у 2010 році в частині
регулювання тарифів на теплову енергію прийнято 132 постанови.
3.5. Основні напрямки вдосконалення цінової і тарифної
політики в електроенергетиці на 2011 рік Основною проблемою ціноутворення в електроенергетиці
залишається занижений тариф на електричну енергію для населення,
який на кінець звітного періоду не відшкодовує навіть і третини
витрат на виробництво, передачу та постачання електроенергії, у
зв'язку із чим поглиблюється перехресне субсидіювання і, як
наслідок, зростання тарифів на електричну енергію для інших
категорій споживачів. Приведення тарифів на електричну енергію для всіх груп
споживачів і, зокрема для населення до економічно обґрунтованого
рівня у 2011 році залишається одним із основних пріоритетних
напрямків діяльності НКРЕ. Так, Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"
( n0004100-10 ), схваленою 02.06.2010 на засіданні Комітету з
економічних реформ, утвореного згідно з Указом Президента України
від 26.02.2010 N 273 ( 273/2010 ), розроблено план-графік реформ,
підпунктами 2.2.1.2-2.2.1.5 якого по напрямку "Електроенергетика"
встановлено графік, яким передбачено здійснення в чотири етапи
приведення тарифів на електроенергію для населення до економічно
обґрунтованого рівня. Одночасно повідомляємо, приведенню тарифів на електричну
енергію для населення до економічно обґрунтованого рівня має
передувати реалізація заходів по соціальному захисту населення
шляхом розроблення Міністерством соціальної політики України
ефективного механізму надання соціальної допомоги малозабезпеченим
сім'ям, що дозволить в умовах підвищення тарифів та цін на
електроенергію і природний газ гарантувати конституційні права
громадян на соціальний захист та досягнення в суспільстві
соціальної цілісності. У разі приведення тарифів на електроенергію для побутових
споживачів до економічно обґрунтованого рівня та повного
відшкодування населенням витрат на виробництво, передачу та
постачання електричної енергії з'явиться можливість зниження
тарифів для промислових та прирівняних до них споживачів. При
цьому, як наслідок, Комісія буде мати можливість скасувати
нормативні акти щодо надання енергопостачальним компаніям
компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії окремим
категоріям споживачів. Також одним із напрямків діяльності НКРЕ щодо вдосконалення
цінової і тарифної політики в електроенергетиці в наступному році
є планування роботи, спрямованої на подальше виконання
Комплексного плану заходів із забезпечення фінансової стабілізації
підприємств паливно-енергетичного комплексу, схваленого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.05.2005 N 167-р
( 167-2005-р ). З метою захисту прав споживачів електричної енергії, а саме:
скорочення часу відновлення електропостачання споживачу, створення
стимулів для скорочення кількості і тривалості відключень у
споживача електричної енергії, на НКРЕ покладено завдання щодо
розроблення, затвердження та запровадження форм звітності про
показники надійності електропостачання та комерційної якості
надання послуг. У 2011 році планується реалізація постанови НКРЕ "Про
затвердження форм звітності N 17-НКРЕ (квартальна) "Звіт щодо
показників надійності електропостачання" та N 18-НКРЕ (квартальна)
"Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг" та
інструкцій щодо їх заповнення" ( z0374-11 ), що дозволить НКРЕ
отримати дані для запровадження системи стимулювання
енергопостачальних компаній до забезпечення безперебійного та
надійного постачання електричної енергії та, відповідно,
недопущення порушення прав споживачів з метою забезпечення
споживачів електричної енергії якісними послугами з
електропостачання. Крім того, ці дані в подальшому будуть ураховуватися при
встановленні та перегляді тарифів на передачу електричної енергії
місцевими (локальними) мережами, що у свою чергу буде стимулювати
ліцензіатів, що здійснюють господарську діяльність з передачі
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами до
підвищення надійності постачання електричної енергії споживачам
України.
4. РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТА ЦІНОВА І ТАРИФНА ПОЛІТИКА В НАФТОГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСІ
4.1. Нормативно-правове регулювання в нафтогазовому комплексі До основних нормативно-правових актів, що регулюють відносини
в нафтогазовій галузі, необхідно віднести Закони України "Про
засади функціонування ринку природного газу" ( 2467-17 ), "Про газ
(метан) вугільних родовищ" ( 1392-17 ), "Про нафту і газ"
( 2665-14 ), "Про природні монополії" ( 1682-14 ), "Про
трубопровідний транспорт" ( 192/96-ВР ), "Про захист економічної
конкуренції" ( 2210-14 ), "Про зовнішньоекономічну діяльність"
( 959-12 ), "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), "Про метрологію і метрологічну
діяльність" ( 113/98-ВР ), "Про захист прав споживачів"
( 1023-12 ). Основними урядовими нормативно-правовими актами, що регулюють
відносини в нафтогазовій галузі, є такі постанови Кабінету
Міністрів України: "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та
виконавчих органів місцевих рад щодо регулювання цін (тарифів)"
від 25.12.96 N 1548 ( 1548-96-п ); "Про забезпечення споживачів природним газом" від 27.12.2001
N 1729 ( 1729-2001-п ); "Про затвердження Правил надання населенню послуг з
газопостачання" від 09.12.99 N 2246 ( 2246-99-п ); "Про затвердження Типового договору про надання населенню
послуг з газопостачання та внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 09.12.99 N 2246" від 05.07.2006 N 938
( 938-2006-п ); "Про затвердження порядку надання вихідних даних для
проектування об'єктів містобудування" від 20.05.2009 N 489
( 489-2009-п ); "Про вдосконалення порядку розрахунків за спожитий природний
газ" від 26.03.2008 N 247 ( 247-2008-п ); "Про затвердження Порядку пооб'єктового припинення
(обмеження) газопостачання споживачам, крім населення" від
08.12.2006 N 1687 ( 1687-2006-п ); Серед нормативно-правових актів НКРЕ, які регулюють відносини
на ринку, що перебуває у стані природної монополії, та суміжними з
ним ринками в нафтогазовому комплексі можна виділити такі
постанови НКРЕ: "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності із зберігання природного газу" від 13.01.2010 N 8
( z0025-10 ); "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності із транспортування природного і нафтового газу
магістральними трубопроводами" від 13.01.2010 N 9 ( z0026-10 ); "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності із постачання природного газу за нерегульованим
тарифом" від 13.01.2010 N 10 ( z0027-10 ); "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності із постачання природного газу за регульованим тарифом"
від 13.01.2010 N 11 ( z0028-10 ); "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності із розподілу природного і нафтового газу" від
13.01.2010 N 12 ( z0029-10 ); "Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих
газопостачальній або газотранспортній організації внаслідок
порушення споживачем природного газу Правил надання населенню
послуг з газопостачання" від 29.05.2003 N 475 ( v0475227-03 ); "Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих
споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальною
або газотранспортною організацією Правил надання населенню послуг
з газопостачання" від 29.05.2003 N 476 ( v0476227-03 ); "Про затвердження Алгоритму розподілу коштів, що надходять на
поточні рахунки із спеціальним режимом використання
газопостачальних підприємств та визнання деяких постанов НКРЕ
такими, що втратили чинність" від 25.12.2008 N 1529
( v1529227-08 ); "Про затвердження форм звітності НКРЕ" від 23.11.2005 N 1044
( z0179-06 ) та інші. Важливим документом, що містить перспективи розвитку
енергетики, є Енергетична стратегія України на період до
2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від
15.03.2006 N 145-р ( 145-2006-р ), яка визначає базовий сценарій
розвитку енергетики в цілому і по галузях, у тому числі, напрямки
розвитку нафтогазової галузі, основні програми, які мають бути
розроблені для їх реалізації, а також комплекс організаційних,
правових заходів, що має бути здійснений на виконання цієї
Стратегії. Ураховуючи визначені Стратегією ( 145-2006-р ) напрями
створення та вдосконалення законодавства в нафтогазовому
комплексі, а саме визначення засад функціонування ринку природного
газу, закріплення на законодавчому рівні за регулюючим органом
функцій встановлення правил роботи ринку та згідно з положеннями
Директиви 2003/55/ЄС ( 994_380 ), яка передбачає лібералізацію
внутрішнього ринку природного газу, Комісією у складі робочої
групи, створеної Мінпаливенерго, було взято участь у підготовці
Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу"
( 2467-17 ) (далі - Закон). Цей Закон ( 2467-17 ) прийнято Верховною Радою України
08.07.2010. Саме цим Законом ( 2467-17 ) урегульовано основні відносини в
газовій галузі та визначено правові, економічні та організаційні
засади функціонування ринку природного газу, зокрема: 1) упорядковано термінологію, що застосовується в
нормативно-правових актах України, і введено такі принципово нові
поняття як: кваліфікований споживач - споживач, що відповідає ступеню
кваліфікації, визначеному Національною комісією регулювання
електроенергетики України, та який має право вільно купувати газ у
будь-якого постачальника; гарантований постачальник - газопостачальне підприємство, яке
не має права відмовити споживачеві в укладанні договору на
постачання природного газу. При цьому реалізація природного газу для задоволення потреб
населення здійснюється гарантованими постачальниками за
роздрібними цінами, установленими НКРЕ; 2) закріплені повноваження центрального органа виконавчої
влади (Мінпаливенерго) у частині здійснення державного керування в
галузі та визначені повноваження органа регулювання (НКРЕ), що на
даний час не були закріплені на законодавчому рівні; 3) чітко визначені види господарської діяльності на ринку
природного газу, які потребують ліцензування, а саме: діяльність,
пов'язана з транспортуванням та розподілом природного газу
трубопроводами, його постачанням за регульованим та нерегульованим
тарифами, зберіганням природного газу в обсязі, що перевищує
рівень, установлений ліцензійними умовами, продажем природного
газу власного видобутку за закупівельними цінами суб'єктам
господарювання, частка держави у статутному фонді яких становить
50 відсотків та більше акцій, паїв, а також їх дочірнім
підприємствам, представництвам, філіям тощо; 4) закріплені рівні можливості для доступу до Єдиної
газотранспортної системи України, що передбачено статтею 3
Директиви ЄС 2003/55 ЄС ( 994_380 ); 5) визначені основи функціонування ринку газу, серед яких: вільний вибір споживачем постачальника природного газу; вільна торгівля природним газом, зокрема на аукціонах і
біржах, а також шляхом проведення тендерів на постачання
природного газу; вільний вибір постачальником ресурсу природного газу, що буде
сприяти диверсифікованості джерел надходження у країну природного
газу; 6) передбачається відокремлення функцій транспортування,
розподілу і постачання природного газу, що також передбачено
Директивою 2003/55/ЄС ( 994_380 ); 7) вводиться порядок проведення розрахунків за природний газ
для всіх категорій споживачів з гарантованим постачальником
природного газу, що передбачає відкриття в установах уповноважених
банків поточних рахунків зі спеціальним режимом використання й
перерахування коштів відповідно до алгоритму розподілу коштів,
затвердженого НКРЕ; 8) установлені права, обов'язки та відповідальність суб'єктів
ринку природного газу (споживачів, постачальників, газодобувних,
газотранспортних і газорозподільних підприємств). З метою забезпечення поступового й послідовного переходу до
повномасштабного лібералізованого ринку природного газу,
передбаченого цим Законом ( 2467-17 ), установлюється перехідний
період, що включає такі етапи: перший етап, на якому здійснюється відокремлення функцій з
розподілу та постачання природного газу, визначення споживачів,
які здобувають статус кваліфікованих і визначення Кабінетом
Міністрів України гарантованих постачальників. Цей етап починає
діяти з 1 січня 2012 року; другий етап, на якому всі категорії споживачів здобувають
статус кваліфікованих споживачів. Цей етап починає діяти з 1 січня
2015 року. На виконання статті 18 Закону України "Про засади
функціонування ринку природного газу" ( 2467-17 ) НКРЕ було
розроблено постанову Кабінету Міністрів України від 22.11.2010
N 1063 ( 1063-2010-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 26.03.2008 N 247" та постанову НКРЕ від
30.12.2010 N 2003 ( v2003227-10 ) "Про внесення змін до Алгоритму
розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки зі спеціальним
режимом використання газопостачальних підприємств". Ці постанови були прийняті з метою вдосконалення розрахунків
за спожитий природний газ та забезпечення ефективного державного
регулювання в нафтогазовому комплексі шляхом розповсюдження дії
Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки зі
спеціальним режимом використання газопостачальних підприємств,
затвердженого постановою НКРЕ від 25.12.2008 N 1529
( v1529227-08 ), для всіх категорій споживачів. На виконання вимог пункту 15 частини 3 статті 4 Закону
України "Про засади функціонування ринку природного газу"
( 2467-17 ) розроблено проект постанови НКРЕ "Про затвердження
Типового договору на купівлю-продаж природного газу (між
власниками та постачальниками природного газу)", який схвалено на
відкритому засіданні Комісії 16.12.2010 року та розміщено на
веб-сайті НКРЕ. У 2010 році до НКРЕ надійшла значна кількість запитів від
газопостачальних (газорозподільних) підприємств щодо самовільного
використання населенням природного газу та від споживачів
природного газу (населення) щодо: захисту своїх прав при користуванні природним газом; надання правової оцінки діям газопостачальних підприємств при
нарахуванні збитків, завданих газопостачальному або
газорозподільному підприємству, унаслідок порушення споживачем
природного газу Правил ( 2246-99-п ); надання роз'яснень щодо механізму нарахування суми збитків. Під час виконання покладених на Комісію завдань у сфері
захисту споживачів природного газу у 2010 році було врегульовано
ряд питань щодо передачі спеціалізованим підприємством у власність
чи користування газових мереж, перерахунку оплати вартості
спожитого природного газу, перевірки димових та вентиляційних
каналів на наявність тяги, порядку нарахування оплати за спожитий
природний газ у період зняття лічильника газу на
періодичну/позапланову повірку, питання створення страхового
запасу природного газу, укладання договорів на постачання
природного газу для гуртожитків, укладання договорів про надання
послуг з газопостачання з одним із співвласником помешкання,
відключення від газопостачання, заборгованості за спожитий
природний газ, проведення експертизи лічильників газу, видачі
технічних умов на приєднання об'єктів системи газопостачання до
газових мереж та інше. Усього Комісією протягом 2010 року розглянуто більше
1000 звернень фізичних та юридичних осіб. За результатами правового та економічного аналізу відносин у
сфері постачання природного газу населенню Комісією було
розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про
внесення змін до Правил надання населенню послуг з газопостачання"
(далі - Правила). Запропоновані зміни до Правил ( 2246-99-п )
затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2010
N 165 ( 165-2010-п ) та передбачають: удосконалення схеми розрахунків за спожитий населенням
природний газ (автоматичний розрахунок обсягу природного газу в
разі неможливості зняття показів лічильника на кінець звітного
періоду); підвищення якості та надійності надання населенню послуг з
газопостачання (якщо замість тимчасово вилученого лічильника газу
неможливо встановити інший лічильник, розрахунки із споживачем
здійснюються відповідно до середньомісячного обсягу споживання
природного газу в аналогічному періоді (опалювальному або
міжопалювальному) попереднього року або фактичному періоді
споживання, який становить менше ніж шість місяців); захист прав споживачів природного газу (установлення
мінімальної роздрібної ціни на природний газ у разі нового
підключення, визначення терміну укладення договору про надання
послуг з газопостачання тощо). Під час врегулювання питань, що виникають між споживачами та
постачальниками природного газу за регульованим тарифом унаслідок
порушення ними Правил ( 2246-99-п ), Комісією встановлено, що
відповідні порядки відшкодування збитків потребують удосконалення
в частині: приведення їх у відповідність з нормативно-правовими актами
України, що регулюють відносини між газопостачальними
підприємствами, газорозподільними підприємствами та споживачами
газу; підвищення відповідальності споживачів природного газу за
порушення вимог Правил ( 2246-99-п ); підвищення відповідальності газопостачальних
(газорозподільних) підприємств за порушення вимог Правил
( 2246-99-п ); урегулювання питань щодо механізму нарахування суми збитків. У зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність у розробці
проекту постанови НКРЕ "Про внесення змін до деяких постанов
НКРЕ", а саме: до Порядку відшкодування збитків, завданих
газопостачальній або газотранспортній організації внаслідок
порушення споживачем природного газу Правил надання населенню
послуг з газопостачання, затвердженого постановою НКРЕ від
29.05.2003 N 475 ( v0475227-03 ) та Порядку відшкодування збитків,
завданих споживачеві природного газу внаслідок порушення
газопостачальною або газотранспортною організацією Правил надання
населенню послуг з газопостачання, затвердженого постановою НКРЕ
від 29.05.2003 N 476 ( v0476227-03 ). Проект постанови НКРЕ "Про внесення змін до деяких постанов
НКРЕ" схвалено на відкритому засіданні Комісії 12.08.2010 року та
розміщено на веб-сайті НКРЕ. За результатами перевірок відкритих акціонерних товариств з
газопостачання та газифікації у 2010 році (період перевірки їх
діяльності за 2009 рік) виявлено порушення Ліцензійних умов з
постачання та розподілу природного газу ( z0028-10, z0029-10 ) в
частині дотримання нормативів перерахування коштів з поточних
рахунків із спеціальним режимом використання. У 2010 році Комісією
прийнято рішення щодо коригування нормативів перерахування коштів
у сумі 61573000 грн та проведено коригування нормативів
перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом
використання на суму 20638806 грн, у тому числі по категоріях:
"населення" - 19930536 грн, "бюджетні організації" - 708270 грн.
4.2. Цінова політика в нафтогазовому комплексі НКРЕ діє згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента
України від 14.03.95 N 213 ( 213/95 ) "Про заходи щодо
забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання
електроенергетики України" (у редакції Указу Президента України
від 21.04.98 N 335/98) ( 335/98 ), постановою Кабінету Міністрів
України 25.12.96 N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення
повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських
рад щодо регулювання цін (тарифів)", та встановлює: роздрібні ціни
на природний газ для потреб населення; граничні рівні цін на
природний газ для установ та організацій, що фінансуються з
державного і місцевих бюджетів, промислових споживачів та інших
суб'єктів господарювання за погодженням з Мінекономіки; граничні
рівні цін на природний газ для суб'єктів господарювання, які
виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних)
котелень, установлених на дахові та прибудованих (виходячи з
обсягу природного газу, що використовується для виробництва та
надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання, за
умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та
бухгалтерського обліку тепла і гарячої води) за погодженням з
Мінекономіки та Мінфіном. Одним із пріоритетних завдань державної політики у сфері
забезпечення енергетичної безпеки України є приведення цін на
енергоносії для всіх категорій споживачів до економічно
обґрунтованого рівня. Відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України
від 27.12.2001 N 1729 ( 1729-2001-п ) "Про забезпечення споживачів
природним газом" потреби в природному газі населення
задовольняються за рахунок ресурсів газу власного видобутку,
потреби всіх інших споживачів (бюджетні організації, підприємства
комунальної теплоенергетики, промислові споживачі та інші суб'єкти
господарської діяльності) - за рахунок ресурсів імпортованого
природного газу, оскільки ресурси газу власного видобутку
обмежені.
Щодо цін на природний газ для потреб населення та дитячих
центрів "Артек" і "Молода гвардія"
Ціна на природний газ для потреб населення формується,
виходячи з ціни газу як товару, до складу якого входять поточні і
капітальні витрати, пов'язані з видобутком природного газу
(капіталовкладення у видобуток газу, заробітна плата, вартість
паливно-мастильних матеріалів та електричної енергії тощо), з
урахуванням діючих податків установлених державою (рентна плата,
податок на додану вартість, податок на прибуток, цільова надбавка
до діючого тарифу на природний газ) та витрат, пов'язаних з його
транспортуванням, розподілом та постачанням. Протягом січня - липня 2010 року діяли роздрібні ціни на
природний газ, що використовується для потреб населення та дитячих
центрів "Артек" і "Молода гвардія", затверджені постановою НКРЕ
від 25.10.2008 N 1239 ( z1088-08 ) (додаток 4.2.1)
( vr684227-11 ): за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує
2500 куб.м на рік: за наявності газових лічильників - 48,36 коп/куб.м; за відсутності газових лічильників - 53,16 коп/куб.м; за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує
6000 куб.м на рік: за наявності газових лічильників - 73,20 коп/куб.м; за відсутності газових лічильників - 80,52 коп/куб.м; за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує
12000 куб.м на рік: за наявності газових лічильників - 149,88 коп/куб.м; за відсутності газових лічильників - 164,82 коп/куб.м; за умови, що обсяг споживання природного газу перевищує
12000 куб.м на рік: за наявності газових лічильників - 179,04 коп/куб.м; за відсутності газових лічильників - 196,86 коп/куб.м. З 01.08.2010 року постановою НКРЕ від 13.07.2010 N 812
( z0507-10 ) були затверджені нові роздрібні ціни на природний газ
для потреб населення та дитячих центрів "Артек" і "Молода
гвардія", а саме: за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує
2500 куб.м на рік: за наявності газових лічильників - 72,54 коп/куб.м; за відсутності газових лічильників - 79,80 коп/куб.м; за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує
6000 куб.м на рік: за наявності газових лічильників - 109,80 коп/куб.м; за відсутності газових лічильників - 120,78 коп/куб.м; за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує
12000 куб.м на рік: за наявності газових лічильників - 224,82 коп/куб.м; за відсутності газових лічильників - 247,32 коп/куб.м; за умови, що обсяг споживання природного газу перевищує
12000 куб.м на рік: за наявності газових лічильників - 268,56 коп/куб.м; за відсутності газових лічильників - 295,41 коп/куб.м. Зазначені роздрібні ціни на природний газ розраховані
відповідно до Тимчасового порядку встановлення роздрібних цін на
природний газ для населення, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 08.12.2006 N 1697 ( 1697-2006-п ), з
урахуванням дотримання вартісного балансу закупівлі та реалізації
природного газу суб'єкта уповноваженого Кабінетом Міністрів
України на формування ресурсу природного газу для населення і
враховують усі обґрунтовані витрати такого суб'єкта, пов'язані із
закупівлею природного газу та його реалізацією населенню.
Щодо цін на природний газ для суб'єктів господарювання, що
здійснюють його видобуток
Однією із складових роздрібних цін на природний газ для
потреб населення є ціна на природний газ власного видобутку. Відповідно до вимог статті 3 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ) та статті 10 Закону
України "Про засади функціонування ринку природного газу"
( 2467-17 ) НКРЕ встановлює ціни на товарний природний газ
власного видобутку для кожного суб'єкта господарювання, який
підпадає під дію зазначених статей. Ціна на товарний природний газ власного видобутку
розраховується відповідно до Порядку формування, розрахунку та
затвердження цін на природний газ (у тому числі нафтовий
(попутний) газ) для суб'єктів господарювання, що здійснюють його
видобуток, затвердженого постановою НКРЕ від 22.01.2009 N 35
( v0035227-09 ). Протягом січня - липня діяли такі рівні цін на природний газ
(у тому числі нафтовий (попутний) газ) власного видобутку,
затверджені НКРЕ для: ДК "Укргазвидобування" - 196 грн за 1000 куб.м без урахування
ПДВ (постанова НКРЕ від 24.12.2009 N 1487) ( v1487227-09 ); ДАТ "Чорноморнафтогаз" - 289 грн за 1000 куб.м без урахування
ПДВ (постанова НКРЕ від 24.12.2009 N 1488) ( v1488227-09 ). До 06.05.2010 для ВАТ "Укрнафта" діяла ціна на природний газ
(у тому числі нафтовий (попутний) газ) на рівні 199,2 грн за
1000 куб.м без урахування ПДВ (постанова НКРЕ від 28.02.2008
N 315) ( v0315227-08 ). Постановою НКРЕ від 06.05.2010 N 526 ( v0526227-10 )
затверджено новий рівень ціни на природний газ (у тому числі
нафтовий (попутний) газ) власного видобутку для ВАТ "Укрнафта" в
розмірі 210 грн за 1000 куб.м без урахування ПДВ. Протягом серпня - грудня діяли такі рівні цін на товарний
природний газ для: ДК "Укргазвидобування" - 350 грн за 1000 куб.м без урахування
ПДВ (постанова НКРЕ від 27.07.2010 N 887) ( v0887227-10 ); ДАТ "Чорноморнафтогаз" - 456 грн за 1000 куб.м без урахування
ПДВ (постанова НКРЕ від 27.07.2010 N 888) ( v0888227-10 ); ВАТ "Укрнафта" - 458 грн за 1000 куб.м без урахування ПДВ
(постанова НКРЕ від 27.07.2010 N 889) ( v0889227-10 ). На відкритому засіданні Комісії 23 грудня 2010 року
встановлено ціни на товарний природний газ, видобутий відповідно
до договорів Спільної діяльності з ВАТ "Укрнафта", які набирають
чинності з 1 січня 2011 року, а саме: СД від 14.09.95 N 410/95 між ВАТ "Укрнафта" (Україна) і
Компанією "Карпатські Петролеум Корпорейшн" (США) у розмірі
394 грн за 1000 куб.м без урахування ПДВ (постанова НКРЕ від
23.12.2010 N 1949) ( v1949227-10 ); СД від 24.12.97 N 999/97 між ВАТ "Укрнафта" (Україна) і
Компанією "Моментум Ентерпрайзис (Істерн Юроп) ЛТД" (Кіпр) у
розмірі 553 грн за 1000 куб.м без урахування ПДВ (постанова НКРЕ
від 23.12.2010 N 1950) ( v1950227-10 ); СД від 20.07.2004 N 35/809-СД між ВАТ "Укрнафта" (Україна) і
Приватною компанією "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед"
(Великобританія) у розмірі 412 грн за 1000 куб.м без урахування
ПДВ (постанова НКРЕ від 23.12.2010 N 1951) ( v1951227-10 ); СД від 21.12.2000 N 5/56 між НГВУ "Полтаванафтогаз"
ВАТ "Укрнафта" (Україна) і ТОВ "Надра-Інвест" (Україна) у розмірі
928 грн за 1000 куб.м без урахування ПДВ (постанова НКРЕ від
23.12.2010 N 1952) ( v1952227-10 ).
Щодо граничного рівня ціни на природний газ для підприємств
теплокомуненерго
Протягом січня - липня 2010 року діяв граничний рівень ціни
на природний газ для суб'єктів господарювання, які виробляють
теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень,
установлених на дахові та прибудованих (виходячи з обсягу
природного газу, що використовується для виробництва та надання
населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови
ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського
обліку тепла і гарячої води), з урахуванням податку на додану
вартість, збору до затвердженого тарифу на природний газ у вигляді
цільової надбавки, тарифів на його транспортування, розподіл і
постачання та витрат із зберігання за умови компенсації
Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" з державного
бюджету різниці в цінах на природний газ, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 29.04.2006 N 605 ( 605-2006-п )
"Деякі питання діяльності Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України", на рівні 872,78 грн за 1000 куб.м. З 01.08.2010 року постановою НКРЕ від 13.07.2010 N 813
( v0813227-10 ) було затверджено новий граничний рівень ціни на
природний газ для потреб підприємств комунальної теплоенергетики,
які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних)
котелень, установлених на дахові та прибудованих (виходячи з
обсягу природного газу, що використовується для виробництва та
надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання, за
умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та
бухгалтерського обліку тепла і гарячої води), на рівні 1309,20 грн
за 1000 куб.м з урахуванням податку на додану вартість, збору до
затвердженого тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки,
тарифів на транспортування, розподіл і постачання природного газу
за регульованим тарифом.
Щодо граничних рівнів цін на природний газ для установ та
організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів,
промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання
Граничні рівні цін на природний газ для установ та
організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів,
промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання на
2010 рік, установлювались НКРЕ з урахуванням ціни імпортованого
природного газу, відповідно до контракту купівлі-продажу
природного газу між ВАТ "Газпром" та НАК "Нафтогаз України" на
2009-2019 роки, офіційного курсу гривні до долара США
встановленого Національним банком України, витрат імпортера,
пов'язаних з закупівлею і реалізацією природного газу та річних
обсягів споживання імпортованого природного газу зазначеними
споживачами відповідно до прогнозного балансу надходження та
розподілу природного газу по Україні на 2010 рік. Так, на відкритих засіданнях Комісії з 01.01.2010 за
погодженням з Мінекономіки затверджено граничні рівні цін на
природний газ без урахування податку на додану вартість, збору до
затвердженого тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки,
тарифів на транспортування, розподіл і постачання природного газу
для: установ та організацій, що фінансуються з державного і
місцевих бюджетів, на рівні 2020,25 грн за 1000 куб.м (постанова
НКРЕ від 30.12.2009 N 1555) ( v1555227-09 ); промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання на
рівні 2020,25 грн за 1000 куб.м (постанова НКРЕ від 30.12.2009
N 1556) ( v1556227-09 ); підприємств гірничо-металургійного та хімічного комплексу
відповідно до Переліку підприємств гірничо-металургійного та
хімічного комплексу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 14.10.2008 N 925, на рівні 1899,25 грн за 1000 куб.м
(постанова НКРЕ від 30.12.2009 N 1556) ( v1556227-09 ); підприємств - виробників азотних мінеральних добрив
(відповідно до Переліку) на рівні 1584,40 грн за 1000 куб.м
(постанова НКРЕ від 30.12.2009 N 1557) ( v1557227-09 ). При цьому зазначені граничні рівні цін для: установ та організацій, що фінансуються з державного і
місцевих бюджетів, промислових споживачів та інших суб'єктів
господарювання та підприємств-виробників азотних мінеральних
добрив діяли протягом січня - квітня 2010 року; підприємств гірничо-металургійного та хімічного комплексу
діяли протягом січня - березня 2010 року. При здійсненні розрахунку граничних рівнів цін на природний
газ для підприємств гірничо-металургійного та хімічного комплексу
НКРЕ враховувались: положення Меморандумів порозуміння між Кабінетом Міністрів
України та підприємствами гірничо-металургійного та хімічного
комплексу ( n0003120-08, n0004120-08 ), зокрема щодо забезпечення
зазначених підприємств природним газом за ціною іноземного
постачальника з урахуванням витрат на його транспортування
територією України; перелік підприємств гірничо-металургійного та хімічного
комплексу на 2009 рік, установлений постановою Кабінету Міністрів
України від 14.10.2008 N 925 ( 925-2008-п ); пункт 3 Рішення щодо формування стратегії розвитку хімічної
та нафтохімічної промисловості (за підсумками наради, проведеної
14 листопада 2009 року в м. Сєвєродонецьк Луганської області під
головуванням Прем'єр-міністра України). Протягом січня - квітня 2010 року відповідно до пункту 1
постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2006 N 605
( 605-2006-п ) "Деякі питання діяльності Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України" (із змінами внесеними постановою КМУ
від 28.01.2009 N 36) ( 36-2009-п ) НКРЕ здійснювалось коригування
граничних рівнів цін на природний газ для установ і організацій,
що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, промислових
споживачів та інших суб'єктів господарювання, у наступному місяці
реалізації природного газу Національною акціонерною компанією
"Нафтогаз України" в разі зміни середньомісячного курсу гривні до
долара США, установленого Національним банком України в місяці
реалізації природного газу до офіційного курсу гривні до долара
США, установленого Національним банком України станом на 1 січня
2009 року (постанови НКРЕ від 29.01.2010 N 81 ( v0081227-10 ); від
29.01.2010 N 82 ( v0082227-10 ); від 29.01.2010 N 83
( v0083227-10 ); від 26.02.2010 N 178 ( v0178227-10 ); від
26.02.2010 N 179 ( v0179227-10 ); від 26.02.2010 N 180
( v0180227-10 ); від 01.04.2010 N 348 ( v0348227-10 ); від
01.04.2010 N 349) ( v0349227-10 ). При цьому граничні рівні цін на
природний газ для зазначених категорій споживачів залишалися
незмінними. З 1 травня 2010 року НКРЕ затверджено граничні рівні цін на
природний газ без урахування податку на додану вартість, збору до
затвердженого тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки,
тарифів на транспортування, розподіл і постачання природного газу
за регульованим тарифом для: установ та організацій, що фінансуються з державного і
місцевих бюджетів, на рівні 1992,80 грн за 1000 куб.м (постанова
НКРЕ від 30.04.2010 N 516) ( v0516227-10 ); промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання на
рівні 1992,80 грн за 1000 куб.м (постанова НКРЕ від 30.04.2010
N 517) ( v0517227-10 ). Зазначені граничні рівні цін діяли протягом травня - липня
2010 року, які з урахуванням їх коригування (постанови НКРЕ від
31.05.2010 N 658 ( v0658227-10 ); від 31.05.2010 N 659
( v0659227-10 ); від 30.06.2010 N 766 ( v0766227-10 ); від
30.06.2010 N 767) ( v0767227-10 ), що здійснювалось НКРЕ
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2006
N 605 ( 605-2006-п ), залишалися незмінними. На виконання пункту 2 витягу з протоколу N 8 засідання
Кабінету Міністрів України від 31.03.2010 НКРЕ постановою від
01.04.2010 N 350 ( v0350227-10 ) затвердила граничний рівень ціни
на природний газ для технологічних потреб хімічних підприємств
(ВАТ "ДніпроАЗОТ" м. Дніпродзержинськ, ВАТ "Рівнеазот",
ВАТ "Концерн Стирол" м. Горлівка, ВАТ "Одеський припортовий
завод", ВАТ "Азот" м. Черкаси, ЗАТ "Сєвєродонецьке об'єднання
Азот"), що виробляють азотні мінеральні добрива на II квартал
2010 року на рівні 1633,30 грн за 1000 куб.м без урахування ПДВ,
збору до затвердженого тарифу на природний газ у вигляді цільової
надбавки, тарифів на транспортування, розподіл і постачання
природного газу за регульованим тарифом. З 1 липня 2010 року для
зазначених споживачів застосовується граничний рівень ціни на
природний газ на рівні, затвердженому для промислових споживачів
та інших суб'єктів господарювання. З 1 серпня 2010 року НКРЕ було затверджено граничні рівні цін
на природний газ без урахування податку на додану вартість, збору
до затвердженого тарифу на природний газ у вигляді цільової
надбавки, тарифів на транспортування, розподіл і постачання
природного газу за регульованим тарифом для: установ та організацій, що фінансуються з державного і
місцевих бюджетів, на рівні 2187,20 грн за 1000 куб.м (постанова
НКРЕ від 30.07.2010 N 1008) ( v1008227-10 ); промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання на
рівні 2187,20 грн за 1000 куб.м (постанова НКРЕ від 30.07.2010
N 1009) ( v1009227-10 ). Зазначені граничні рівні цін діяли протягом серпня - грудня
2010 року, які з урахуванням їх коригування (постанови НКРЕ від
31.08.2010 N 1213 ( v1213227-10 ); від 31.08.2010 N 1214
( v1214227-10 ); від 30.09.2010 N 1297 ( v1297227-10 ); від
30.09.2010 N 1298 ( v1298227-10 ); від 01.11.2010 N 1455
( v1455227-10 ); від 01.11.2010 N 1456 ( v1456227-10 ); від
30.11.2010 N 1589 ( v1589227-10 ); від 30.11.2010 N 1590)
( v1590227-10 ), що здійснювалось НКРЕ відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 29.04.2006 N 605 ( 605-2006-п ),
залишалися незмінними. На відкритому засіданні НКРЕ 27.12.2010 року було затверджено
нові граничні рівні цін на природний газ без урахування податку на
додану вартість, збору до затвердженого тарифу на природний газ у
вигляді цільової надбавки, тарифів на транспортування, розподіл і
постачання природного газу за регульованим тарифом для: установ та організацій, що фінансуються з державного і
місцевих бюджетів, на рівні 2282,0 грн за 1000 куб.м (постанова
НКРЕ від 27.12.2010 N 1965) ( v1965227-10 ); промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання на
рівні 2282,0 грн за 1000 куб.м (постанова НКРЕ від 27.12.2010
N 1966) ( v1966227-10 ) з терміном введення їх в дію з 1 січня
2011 року. Визначення зазначених граничних рівнів цін на природний газ
здійснювалось на основі інформації, наданої НАК "Нафтогаз
України", щодо обсягів закупівлі імпортованого природного газу для
установ та організацій, що фінансуються з державного ( 2154-17 ) і
місцевих бюджетів, промислових споживачів та інших суб'єктів
господарювання та закупівельної ціни імпортованого природного газу
на I квартал 2011 року, з урахуванням середньомісячного курсу
гривні до дол. США у грудні 2010 року.
Щодо цін на природний газ для релігійних організацій
Протягом січня - липня 2010 року діяли ціни на природний газ
для потреб релігійних організацій (крім обсягів, що
використовуються для виробничо-комерційної діяльності),
затверджені постановою НКРЕ від 10.12.2009 N 1398 ( v1398227-09 )
"Про затвердження цін на природний газ для потреб релігійних
організацій" на рівні роздрібних цін на природний газ, що
використовується для потреб населення. У зв'язку із зміною з 01.08.2010 роздрібних цін на природний
газ, що використовується для потреб населення, НКРЕ постановою від
29.07.2010 N 944 ( v0944227-10 ) затверджено нові ціни на
природний газ для релігійних організацій (крім обсягів, що
використовуються для виробничо-комерційної діяльності) на рівні
роздрібних цін на природний газ, диференційованих залежно від
річних обсягів споживання, що використовується для потреб
населення (постанова НКРЕ від 13.07.2010 N 812) ( z0507-10 ). Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2010 N 182
( 182-2010-п ) "Деякі питання формування тарифів на виробництво,
транспортування, постачання теплової енергії, послуги з
централізованого опалення і постачання гарячої води та послуги з
централізованого водопостачання та водовідведення" установлено, що
природний газ для суб'єктів господарювання, які виробляють теплову
енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених
на дахові та прибудованих (з урахуванням обсягу природного газу,
що використовується для виробництва та надання релігійним
організаціям послуг з опалення та гарячого водопостачання, за
умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та
бухгалтерського обліку тепла і гарячої води), відпускається за
встановленою Комісією для таких суб'єктів господарювання ціною на
природний газ, що використовується для виробництва та надання
населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання. На виконання вимог вищезазначеної постанови ( 182-2010-п )
Кабінету Міністрів України з 1 квітня 2010 року НКРЕ постановою
від 25.03.2010 N 287 ( v0287227-10 ) затвердила ціну на природний
газ для суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію,
у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові
та прибудованих (виходячи з обсягу природного газу, що
використовується для виробництва та надання релігійним
організаціям послуг з опалення та гарячого водопостачання, за
умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та
бухгалтерського обліку тепла і гарячої води), з урахуванням
податку на додану вартість, збору до затвердженого тарифу на
природний газ у вигляді цільової надбавки, тарифів на його
транспортування, розподіл та постачання за регульованим тарифом на
рівні 872,78 грн за 1000 куб.м. У зв'язку із зміною ( постанова НКРЕ від 13.07.2010 N 813)
( v0813227-10 ) граничного рівня ціни на природний газ для
суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, яка
використовується населенням, НКРЕ постановою від 29.07.2010 N 943
( v0943227-10 ) "Про затвердження ціни на природний газ для
суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, що
використовується для виробництва та надання релігійним
організаціям послуг з опалення та гарячого водопостачання"
затвердила ціну на природний газ для суб'єктів господарювання, які
виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних)
котелень, установлених на дахові та прибудованих (виходячи з
обсягу природного газу, що використовується для виробництва та
надання релігійним організаціям послуг з опалення та гарячого
водопостачання, за умови ведення такими суб'єктами окремого
приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води), з
урахуванням податку на додану вартість, збору до затвердженого
тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки, тарифів на
його транспортування, розподіл та постачання за регульованим
тарифом на рівні 1309,20 грн за 1000 куб.м з терміном введення в
дію з 1 серпня 2010 року.
Щодо проекту постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку
встановлення роздрібних цін на природний газ для населення"
Комісією розроблено проект постанови НКРЕ "Про затвердження
Порядку встановлення роздрібних цін на природний газ для
населення", метою розробки якого є виконання вимог Закону України
"Про засади функціонування ринку природного газу" ( 2467-17 ) та
удосконалення державного регулювання роздрібних цін для населення. Даний Проект постанови було оприлюднено на офіційному
веб-сайті НКРЕ та надіслано на погодження до зацікавлених
міністерств та відомств.
Щодо проекту постанови НКРЕ "Про внесення змін до Порядку
формування, розрахунку та затвердження цін на природний газ
(у тому числі нафтовий (попутний) газ) для суб'єктів
господарювання, що здійснюють його видобуток"
Комісією розроблено проект постанови НКРЕ "Про внесення змін
до Порядку формування, розрахунку та затвердження цін на природний
газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ) для суб'єктів
господарювання, що здійснюють його видобуток", метою розроблення
якого є виконання вимог Закону України "Про засади функціонування
ринку природного газу" ( 2467-17 ) та удосконалення механізму
формування та встановлення цін на природний газ для суб'єктів
господарювання, що здійснюють його видобуток. Даний Проект постанови було оприлюднено на офіційному
веб-сайті НКРЕ та надіслано на погодження до зацікавлених
міністерств та відомств.
4.3. Тарифна політика в нафтогазовому комплексі Регулювання цін (тарифів) на продукцію (послуги) суб'єктів
природних монополій у паливно-енергетичному комплексі України
(ПЕК) НКРЕ здійснює керуючись принципами регулювання, визначеними
чинним законодавством, основним з яких є принцип збалансованості
економічних інтересів виробників і споживачів їх продукції та
послуг. Реалізація принципу збалансованості економічних інтересів
виробників і споживачів їх продукції та послуг передбачає, з
однієї сторони, установлення економічно обґрунтованих цін
(тарифів), тобто компенсуючих поточні витрати природних монополій
і капіталовкладення в розвиток та модернізацію газотранспортної
системи України, а з іншої сторони, урахування економічних
можливостей споживачів - рівня платоспроможного попиту. Тарифна політика НКРЕ щодо регулювання вартості послуг на
транспортування, розподіл та постачання природного газу формується
на принципах самоокупності суб'єктів природних монополій,
забезпечення відшкодування економічно обґрунтованих витрат та
відкритості процедур розгляду Комісією рівнів тарифів. Комісією створена власна нормативна база, яка визначає
порядок розрахунку та встановлення тарифів на транспортування
газу. Розрахунок тарифів на транспортування природного газу
здійснюється у відповідності до "Методики розрахунку тарифів на
транспортування та постачання природного газу для підприємств з
газопостачання та газифікації", затвердженої постановою НКРЕ від
04.09.2002 N 983 ( v0983227-02 ) (далі - Методика), та "Методики
розрахунку тарифів на послуги з транспортування природного газу
магістральними трубопроводами", затвердженої постановою НКРЕ від
04.09.2002 N 984 ( v0984227-02 ). Діючий сьогодні механізм установлення тарифів на послуги з
транспортування природного газу передбачає встановлення єдиного
загального тарифу на транспортування природного газу для всіх
споживачів України, за виключенням споживачів, які отримують
природний газ безпосередньо з магістральних газопроводів.
Загальний тариф на послуги з транспортування природного газу
територією України встановлюється за принципом "поштової марки",
тобто всі споживачі сплачують за транспортні послуги однакову
вартість незалежно від відстані транспортування. Тарифи на транспортування природного газу розподільними
трубопроводами для газорозподільних підприємств установлюються
виходячи з рівня їх експлуатаційних витрат та обсягів
протранспортованого газу. Тарифи на транспортування природного газу магістральними
трубопроводами по регіонах визначаються як різниця між розміром
загального тарифу та тарифом, затвердженим по розподільних мережах
для цього регіону. Відповідно до пункту 1.5 Методики ( v0983227-02 ) та
пункту 3.8 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
розподілу природного та нафтового газу, затверджених постановою
НКРЕ від 13.01.2010 N 12 ( z0029-10 ), тариф установлюється таким
чином, щоб забезпечити ліцензіату відшкодування його обґрунтованих
витрат, сплату всіх податків, обов'язкових платежів та бюджетних
відрахувань відповідно до чинного законодавства України та
отримання прибутку, а також стимулювати його до скорочення цих
витрат. При цьому використовується метод "витрати плюс"
(витратний), за яким тариф за надання послуг визначається як
співвідношення суми планованих витрат та необхідної суми прибутку
до планових обсягів протранспортованого (поставленого) природного
газу. Для забезпечення сталого функціонування ринку природного газу
та стабільного забезпечення природним газом споживачів України,
забезпечення безаварійності на газопроводах постановою НКРЕ від
28.04.2010 N 479 ( v0479227-10 ) з 1 травня 2010 року затверджено
такі рівні тарифів: загальний тариф на послуги з транспортування природного газу
в розмірі 150,0 грн за 1000 куб.м без урахування ПДВ; розрахунковий середній тариф на транспортування природного
газу магістральними трубопроводами для ДК "Укртрансгаз"
НАК "Нафтогаз України" - 40,70 грн за 1000 куб.м без
урахування ПДВ; тариф на послуги з транспортування природного газу
магістральними трубопроводами для споживачів, власні газопроводи
яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів -
92,30 грн за 1000 куб.м без урахування ПДВ; середньозважений тариф на транспортування природного газу
розподільними трубопроводами - 109,30 грн за 1000 куб.м без
урахування ПДВ; середньозважений тариф на постачання природного газу -
37,50 грн за 1000 куб.м без урахування ПДВ. З 1 травня 2010 року НКРЕ прийняла нові рівні тарифів на
транспортування природного газу розподільними трубопроводами та
постачання природного газу за регульованим тарифом для
газорозподільних та газопостачальних підприємств (постанови НКРЕ
від 28.04.2010 N 427 ( v0427227-10 ) - 478) ( v0478227-10 ). Постановою НКРЕ від 24.06.2010 N 736 ( v0736227-10 ) з
1 липня 2010 року затверджено такі рівні тарифів: розрахунковий середній тариф на транспортування природного
газу магістральними трубопроводами для ДАТ "Чорноморнафтогаз" у
розмірі 31,70 грн за 1000 куб.м без урахування ПДВ. тариф на послуги з транспортування природного газу
магістральними трубопроводами для споживачів, власні газопроводи
яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів, -
113,60 грн за 1000 куб.м без урахування ПДВ; Постановою НКРЕ від 30.07.2010 N 1007 ( v1007227-10 ) з
1 серпня 2010 року затверджено такі рівні тарифів: загальний тариф на послуги з транспортування природного газу
у розмірі 234,0 грн за 1000 куб.м без урахування ПДВ; розрахунковий середній тариф на транспортування природного
газу магістральними трубопроводами для ДК "Укртрансгаз"
НАК "Нафтогаз України" - 91,70 грн за 1000 куб.м без
урахування ПДВ; розрахунковий середній тариф на транспортування природного
газу магістральними трубопроводами для ДАТ "Чорноморнафтогаз" у
розмірі 75,80 грн за 1000 куб.м без урахування ПДВ; тариф на послуги з транспортування природного газу
магістральними трубопроводами для споживачів, власні газопроводи
яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів -
194,90 грн за 1000 куб.м без урахування ПДВ; середньозважений тариф на транспортування природного газу
розподільними трубопроводами - 142,30 грн за 1000 куб.м без
урахування ПДВ; середньозважений тариф на постачання природного газу -
41,30 грн за 1000 куб.м без урахування ПДВ. З 1 серпня 2010 року НКРЕ прийнято нові рівні тарифів на
транспортування природного газу розподільними трубопроводами та
постачання природного газу за регульованим тарифом для
газорозподільних та газопостачальних підприємств (постанови НКРЕ
від 30.07.2010 N 955 ( v0955227-10 ) - 1006) ( v1006227-10 ). Динаміка тарифів наведена в додатку 4.3.1 ( vr684227-11 ).
Щодо тарифів на послуги із зберігання природного газу в
підземних сховищах газу
Тарифи на зберігання природного газу розраховуються
відповідно до Методики розрахунку тарифів за надані послуги з
закачування, зберігання та відбору природного газу з підземних
сховищ, затвердженої постановою НКРЕ від 22.06.2000 N 701
( v0701227-00 ). Сумарний тариф на зберігання природного газу
включає до свого складу три окремі тарифи: на закачування,
зберігання та відбір природного газу. Протягом січня - грудня 2010 року НКРЕ встановлені такі рівні
тарифів для: ДАТ "Чорноморнафтогаз" установлений постановою НКРЕ від
10.03.2000 N 222 ( v0222227-00 ) (із змінами) і складає 23,1 грн
за 1000 куб.м без урахування ПДВ у тому числі: на закачування природного газу в розмірі 6,00 грн за
1000 куб.м без урахування ПДВ; на зберігання природного газу в розмірі 12,00 грн за
1000 куб.м без урахування ПДВ; на відбір природного газу в розмірі 5,10 грн за 1000 куб.м
без урахування ПДВ; з 01.01.2011 затверджений постановою НКРЕ від 23.12.2010
N 1953 ( v1953227-10 ) тариф: на закачування природного газу в розмірі 18,60 грн 1000 куб.м
без урахування ПДВ; на зберігання природного газу в розмірі 33,20 грн за
1000 куб.м без урахування ПДВ; на відбір природного газу в розмірі 17,70 грн за 1000 куб.м
без урахування ПДВ; ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" затверджений
постановою НКРЕ від 11.05.2006 N 575 ( v0575227-06 ) і складає
33,00 грн за 1000 куб.м без урахування ПДВ, у тому числі: тариф на зберігання природного газу в розмірі 18,00 грн за
1000 куб.м без урахування ПДВ; тариф на закачування природного газу в розмірі 7,50 грн за
1000 куб.м без урахування ПДВ; тариф на відбір природного газу в розмірі 7,50 грн за
1000 куб.м без урахування ПДВ.
Щодо тарифів на транспортування нафти магістральними
трубопроводами
Транспортування нафти магістральними трубопроводами здійснює
ВАТ "Укртранснафта". Протягом січня - грудня 2010 року НКРЕ встановлені такі рівні
тарифів для ВАТ "Укртранснафта": постановою НКРЕ від 01.03.2007 N 287 ( v0287227-07 )
установлено 28 маршрутних тарифів на транспортування нафти
магістральними трубопроводами для споживачів України; постановою НКРЕ від від 03.09.2009 N 1011 ( v1011227-09 )
затверджено тарифи на транспортування нафти магістральними
трубопроводами Відкритому акціонерному товариству "Укртранснафта"
для споживачів України ще по 4 маршрутах транспортування
(додаток 4.3.2) ( vr684227-11 ).
Щодо тарифів на транспортування рідкого аміаку магістральними
трубопроводами
Транспортування рідкого аміаку магістральними трубопроводами
здійснює УДП "Укрхімтрансаміак". Згідно з наданими повноваженнями НКРЕ встановлює тарифи на
транспортування рідкого аміаку українського походження,
виготовленого із давальницької та власної сировини, магістральними
трубопроводами залежно від рівня індикативних цін на аміак, який
склався на світовому ринку. Тариф на транзит аміаку трубопровідним
транспортом через територію України, затверджений Міністерством
промислової політики, складає 3,2 дол. США за 1 тонну в розрахунку
на 100 км і НКРЕ не регулюється. Постановою НКРЕ від 30.07.2009 N 897 ( v0897227-09 )
затверджено Українському державному підприємству
"Укрхімтрансаміак" тарифи на транспортування аміаку магістральними
трубопроводами, що постачається споживачам України. Усього
встановлено 26 маршрутних тарифів на транспортування рідкого
аміаку магістральними трубопроводами (додаток 4.3.3)
( vr684227-11 ).
Щодо тарифів на транспортування нафтопродуктів магістральними
трубопроводами Дочірньому підприємству "ПрикарпатЗахідтранс"
Південно-Західного відкритого акціонерного товариства
трубопровідного транспорту нафтопродуктів для споживачів України
Транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами
здійснює Дочірнє підприємство "ПрикарпатЗахідтранс"
Південно-Західного відкритого акціонерного товариства
трубопровідного транспорту нафтопродуктів. Постановою НКРЕ від 09.07.2010 N 809 ( v0809227-10 )
установлено тарифи на транспортування нафтопродуктів
магістральними трубопроводами для споживачів України. Усього встановлено 3 маршрутних тарифи на транспортування
нафтопродуктів магістральними трубопроводами.
Щодо проекту Закону України "Про забезпечення комерційного
обліку природного газу"
Національною комісією регулювання електроенергетики України
розроблено проект Закону України "Про забезпечення комерційного
обліку природного газу" (далі - проект Закону). Даний проект
Закону зареєстровано у Верховній Раді України за N 7024 від
29.07.2010, прийнято за основу в першому читанні засідання
Верховної Ради України (постанова ВРУ від 19.10.2010 N 2615-VI)
( 2615-17 ). Станом на сьогодні, проект Закону знаходиться на
доопрацюванні в Комітеті Верховної Ради України з питань
паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної
безпеки, після чого буде внесений на розгляд Верховної Ради
України у другому читанні. Додатково зазначаємо, що проект Закону розроблено НКРЕ з
метою запровадження комерційного обліку для всіх категорій
споживачів, зменшення споживання природного газу та скорочення
видатків з Державного бюджету на субсидії і пільги. Відповідно до проекту Закону суб'єкти господарювання, що
здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом
та/або його розподіл на відповідній території, зобов'язані
забезпечити встановлення лічильників газу споживачам, а саме: для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках,
у яких газ використовується: комплексно, зокрема для опалення - до 1 січня 2012 року; для підігріву води та приготування їжі - до 1 січня
2016 року; тільки для приготування їжі - до 1 січня 2018 року; для інших споживачів - до 1 січня 2011 року. У разі відмови населення від установлення суб'єктами
господарювання, що здійснюють постачання природного газу за
регульованим тарифом та/або його розподіл на відповідній
території, лічильника газу, постачання природного газу
припиняється населенню, що проживає у квартирах та приватних
будинках, у яких газ використовується: комплексно, зокрема для опалення - з 1 січня 2012 року; для підігріву води та приготування їжі - з 1 січня 2016 року; тільки для приготування їжі - з 1 січня 2018 року. Порядок припинення постачання природного газу населенню буде
визначено Кабінетом Міністрів України додатково.
Щодо проекту постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку
формування, розгляду, схвалення та виконання інвестиційних програм
газопостачальних, газорозподільних та газотранспортних
підприємств"
Національною комісією регулювання електроенергетики України
розроблено проект постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку
формування, розгляду, схвалення та виконання інвестиційних програм
газопостачальних, газорозподільних та газотранспортних
підприємств", метою розробки якого є виконання вимог Закону
України "Про засади функціонування ринку природного газу"
( 2467-17 ) та забезпечення прозорості процедури прийняття
суспільно важливих рішень щодо рівнів тарифів. Порядок установлює процедуру формування, розгляду, схвалення
та виконання інвестиційних програм ліцензіатів, з метою визначення
обґрунтованості запланованих ліцензіатом капіталовкладень у
структурі тарифів на постачання природного газу за регульованим
тарифом, розподіл природного газу та/або транспортування
природного газу магістральними трубопроводами на принципах
економічної доцільності, а також цільового використання коштів
ліцензіатом. Даний проект постанови було оприлюднено на офіційному
веб-сайті НКРЕ 08.10.2010. Станом на сьогодні проект постанови
знаходиться на погодженні в зацікавлених міністерствах та
відомствах, після чого буде внесено на розгляд засідання Комісії.
4.4. Основні завдання на 2011 рік Серед основних завдань, які необхідно виконати НКРЕ у сфері
регулювання відносин на ринку газу у 2011 році, насамперед,
необхідно виділити підготовку нормативно-правових актів, розробка
яких здійснюється на виконання вимог Закону України "Про засади
функціонування ринку природного газу" ( 2467-17 ), це: розробка та подання до Кабінету Міністрів України проекту
постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку
визначення гарантованого постачальника"; прийняття постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку доступу до
Єдиної газотранспортної системи України"; прийняття постанови НКРЕ "Про затвердження Правил
користування природним газом для юридичних осіб"; прийняття постанови НКРЕ "Про затвердження Типового договору
на купівлю-продаж природного газу (між власниками та
постачальниками природного газу)"; прийняття постанови НКРЕ "Про затвердження Типового договору
на транспортування природного газу магістральними трубопроводами"; прийняття постанови НКРЕ "Про затвердження Типового договору
на транспортування природного газу магістральними трубопроводами"; прийняття постанови НКРЕ "Про затвердження Типового договору
на зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу"; прийняття постанови НКРЕ "Про затвердження Типового договору
на приєднання до газових мереж"; прийняття постанови НКРЕ "Про затвердження Типового договору
на постачання природного газу за регульованим тарифом"; прийняття постанови НКРЕ "Про затвердження показників якості
надання послуг з постачання природного газу"; прийняття постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку визначення
ступеня кваліфікації споживачів". Крім того, планується здійснити внесення змін до: Правил надання населенню послуг з газопостачання,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.99
N 2246 ( 2246-99-п ); Типового договору про надання населенню послуг з
газопостачання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 05.07.2006 N 938 ( 938-2006-п ); Порядку відшкодування збитків, завданих газопостачальній або
газотранспортній організації внаслідок порушення споживачем
природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання,
затвердженого постановою НКРЕ від 29.05.2003 N 475
( v0475227-03 ); Порядку відшкодування збитків, завданих споживачеві
природного газу внаслідок порушення газопостачальною або
газотранспортною організацією Правил надання населенню послуг з
газопостачання", затвердженого постановою НКРЕ від 29.05.2003
N 476 ( v0476227-03 ). Такі зміни викликані необхідністю узгодження та удосконалення
нормативно-правових актів України, що регулюють правовідносини,
які виникають між юридичними особами, що виконують функції з
постачання природного газу, та фізичними особами споживачами
природного газу. Основними завданнями удосконалення цінової та тарифної
політики в нафтогазовому комплексі на 2011 рік є: затвердження Порядку встановлення роздрібних цін на природний
газ для населення; унесення змін до Порядку формування, розрахунку та
затвердження цін на природний газ (у тому числі нафтовий
(попутний) газ) для суб'єктів господарювання, що здійснюють його
видобуток; перегляд роздрібних цін на природний газ, що використовується
для потреб населення; затвердження цін на природний газ (у тому числі (нафтовий)
попутний газ) для суб'єктів господарювання, що здійснюють його
видобуток; затвердження граничних рівнів цін на природний газ для
суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому
числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та
прибудованих, для установ та організацій, що фінансуються з
державного і місцевих бюджетів, промислових споживачів та інших
суб'єктів господарювання; аналіз діяльності газорозподільних, газопостачальних,
газотранспортних, нафтотранспортних, газозберігаючих,
аміакотранспортних підприємств та аналіз дотримання цими
підприємствами структури затверджених тарифів; перегляд тарифів на транспортування природного газу
магістральними та розподільними трубопроводами на постачання
природного газу; аналіз діяльності нафтотранспортних, аміакотранспортних та
газозберігаючих підприємств.
5. ЛІЦЕНЗІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ,
У НАФТОГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСІ, У СФЕРІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ,
ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ
5.1. Ліцензування господарської діяльності в
електроенергетиці Відповідно до статті 11 Закону України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ) державне регулювання діяльності в
електроенергетиці провадиться, зокрема шляхом надання ліцензій на
здійснення окремих видів діяльності в електроенергетиці.
Статтею 13 цього Закону визначено, що діяльність з виробництва,
передачі та постачання електричної енергії підлягає ліцензуванню.
Ліцензія видається окремо на кожний вид діяльності відповідно до
Інструкції, Умов і Правил здійснення окремих видів діяльності, що
затверджуються Національною комісією регулювання електроенергетики
України. Протягом звітного року НКРЕ продовжила започатковану в
1996 році діяльність з видачі, анулювання, переоформлення,
продовження дії ліцензій в електроенергетиці, результати якої
наведені в таблиці 5.1.
Таблиця 5.1
------------------------------------------------------------------- | Вид ліцензованої |Кількість |Кількість| Кількість|Кількість | | діяльності | чинних | виданих |анульованих| чинних | | | ліцензій |ліцензій | ліцензій | ліцензій | | |станом на | | (у тому |станом на | | |01.01.2010| | числі, |31.12.2010| | | | | строк дії| | | | | | яких | | | | | |закінчився)| | |---------------------+----------+---------+-----------+----------| |Виробництво | 136 | 37 | 26 | 147 | |електричної енергії | | | | | |---------------------+----------+---------+-----------+----------| |Постачання | 42 | 0 | 0 | 42 | |електричної енергії | | | | | |за регульованим | | | | | |тарифом | | | | | |---------------------+----------+---------+-----------+----------| |Постачання | 279 | 51 | 44 | 286 | |електричної енергії | | | | | |за нерегульованим | | | | | |тарифом | | | | | |---------------------+----------+---------+-----------+----------| |Передача електричної | 45 | 0 | 0 | 45 | |енергії місцевими | | | | | |(локальними) | | | | | |електричними мережами| | | | | |---------------------+----------+---------+-----------+----------| |Передача електричної | 1 | 0 | 0 | 1 | |енергії | | | | | |магістральними та | | | | | |міждержавними | | | | | |електричними мережами| | | | | |---------------------+----------+---------+-----------+----------| |Оптове постачання | 1 | 0 | 0 | 1 | |електричної енергії | | | | | |---------------------+----------+---------+-----------+----------| |Разом | 504 | 88 | 70 | 522 | -------------------------------------------------------------------
Крім того, згідно з Законом України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ) до повноважень НКРЕ віднесено формування та ведення
реєстру об'єктів електроенергетики, що використовують
альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів,
а з використанням гідроенергії - лише малих гідроелектростанцій).
На виконання зазначеного закону Комісія щомісячно викладає на
офіційний веб-сайт НКРЕ реєстр об'єктів електроенергетики, що
використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та
коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише малих
гідроелектростанцій). Поряд з поточною діяльністю з видачі (переоформлення,
анулювання, продовження дії) ліцензій НКРЕ постійно приділяє увагу
вдосконаленню процесу надання послуг з ліцензування певних видів
господарської діяльності. Так, з метою вдосконалення процесу надання послуг з
ліцензування певних видів господарської діяльності та беручи до
уваги постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 N 737
( 737-2009-п ) та від 11.10.2010 N 915 ( 915-2010-п ), Методичні
рекомендації з розроблення стандартів адміністративних послуг,
затверджені наказом Міністерства економіки України від 12.07.2007
N 219 ( v0219665-07 ), НКРЕ постановою від 18.11.2010 N 1513
( v1513227-10 ) затвердила Стандарт надання адміністративних
послуг.
5.2. Ліцензування господарської діяльності в нафтогазовому
комплексі Протягом звітного року НКРЕ продовжила започатковану в
1999 році діяльність з видачі, анулювання, переоформлення ліцензій
на право провадження господарської діяльності в нафтогазовому
комплексі. Інформація щодо результатів цієї діяльності у 2010 році
наведена в таблиці 5.2. Основним нормативно-правовим актом у сфері ліцензування є
Закон України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ) (далі - Закон). Відповідно до положень
статті 9 Закону та постанови Кабінету Міністрів України від
14.02.2000 N 1698 ( 1698-2000-п ) (зі змінами) з 2010 року до
повноважень НКРЕ віднесено також ліцензування діяльності з
транспортування, розподілу, постачання та зберігання газу (метану)
вугільних родовищ.
Таблиця 5.2
------------------------------------------------------------------- | Вид ліцензованої |Кількість |Кількість| Кількість|Кількість | | діяльності | чинних | виданих |анульованих| чинних | | | ліцензій |ліцензій | ліцензій | ліцензій | | |станом на | | (у тому |станом на | | |01.01.2010| | числі, |31.12.2010| | | | | строк дії| | | | | | яких | | | | | |закінчився)| | |---------------------+----------+---------+-----------+----------| |Постачання природного| 51 | 46 | 45 | 52 | |газу за регульованим | | | | | |тарифом | | | | | |---------------------+----------+---------+-----------+----------| |Постачання природного| 380 | 104 | 95 | 389 | |газу за | | | | | |нерегульованим | | | | | |тарифом | | | | | |---------------------+----------+---------+-----------+----------| |Розподіл природного | 52 | 49 | 48 | 53 | |і нафтового газу | | | | | |---------------------+----------+---------+-----------+----------| |Транспортування | 2 | 2 | 2 | 2 | |природного газу | | | | | |магістральними | | | | | |трубопроводами | | | | | |---------------------+----------+---------+-----------+----------| |Транспортування | 1 | - | - | 1 | |нафти магістральними | | | | | |трубопроводами | | | | | |---------------------+----------+---------+-----------+----------| |Транспортування | 1 | 1 | 1 | 1 | |нафтопродуктів | | | | | |магістральними | | | | | |трубопроводами | | | | | |---------------------+----------+---------+-----------+----------| |Зберігання природного| 2 | 2 | 2 | 2 | |газу | | | | | |---------------------+----------+---------+-----------+----------| |Разом | 489 | 204 | 193 | 500 | -------------------------------------------------------------------
5.3. Ліцензування діяльності з комбінованого виробництва
теплової та електричної енергії, з виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних
або поновлюваних джерел енергії Ліцензування діяльності з комбінованого виробництва теплової
та електричної енергії, з виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних
або поновлюваних джерел енергії здійснюється з 2006 року
відповідно до Закону України "Про комбіноване виробництво теплової
та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного
енергопотенціалу" ( 2509-15 ) та Закону України "Про
теплопостачання" ( 2633-15 ). Нормативним актом, який визначає
механізм видачі ліцензій на право провадження діяльності з
комбінованого виробництва теплової та електричної енергії, з
виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та
установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел
енергії, є постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.99 N 753
( 753-99-п ) "Про порядок видачі Національною комісією регулювання
електроенергетики ліцензій на провадження діяльності, пов'язаної з
виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії,
комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії,
виробництвом теплової енергії на теплоелектроцентралях та
установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел
енергії". Підсумки діяльності Комісії у сфері теплопостачання за
2010 рік наведені в таблиці 5.3.
Таблиця 5.3
------------------------------------------------------------------- | Вид ліцензованої |Кількість |Кількість| Кількість |Кількість | | діяльності | чинних | виданих |анульованих| чинних | | | ліцензій |ліцензій | ліцензій | ліцензій | | |станом на | | |станом на | | |01.01.2010| | |31.12.2010| |---------------------+----------+---------+-----------+----------| |Виробництво теплової | 69 | 22 | 9 | 82 | |енергії на | | | | | |теплоелектроцентралях| | | | | |та установках з | | | | | |використанням | | | | | |нетрадиційних або | | | | | |поновлюваних джерел | | | | | |енергії | | | | | |---------------------+----------+---------+-----------+----------| |Комбіноване | 15 | 3 | 1 | 17 | |виробництво теплової | | | | | |та електричної | | | | | |енергії | | | | | |---------------------+----------+---------+-----------+----------| | Разом | 84 | 25 | 10 | 99 | -------------------------------------------------------------------
Поряд з поточною діяльністю з видачі (переоформлення,
анулювання, продовження дії) ліцензій НКРЕ постійно приділяє увагу
вдосконаленню ліцензійних умов та інших складових
нормативно-правової бази ліцензування. Так, постановою НКРЕ від 29.07.2010 N 940 ( z0693-10 )
затвердила зміну до Умов та Правил здійснення підприємницької
діяльності з комбінованого виробництва теплової та електричної
енергії, якою замінено вимогу щодо надання копії допуску на право
провадження робіт з комбінованого виробництва теплової і
електричної енергії на копію дозволу на виконання робіт підвищеної
небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки. Крім того, постановою НКРЕ від 29.07.2010 N 941 ( z0694-10 )
унесено зміни до Інструкції про порядок видачі ліцензій
Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення
окремих видів підприємницької діяльності, затвердженої постановою
НКРЕ від 06.10.99 N 1305 ( z0738-99 ) (далі - Інструкція), згідно
яких у пункті 6 додатка 24 до Інструкції виключено вимогу щодо
надання копії документа, що підтверджує здійснення центральним
органом виконавчої влади у сфері енергозбереження кваліфікації
когенераційної установки та замінено вимогу щодо надання копії
допуску на право провадження робіт з комбінованого виробництва
теплової і електричної енергії на копію дозволу на виконання робіт
підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
5.4. Ліцензування господарської діяльності з виробництва,
транспортування, постачання теплової енергії та з централізованого
водопостачання та водовідведення Ліцензування господарської діяльності з виробництва,
транспортування, постачання теплової енергії та з централізованого
водопостачання та водовідведення здійснюється Комісією з вересня
2010 року відповідно до Закону України "Про Національну комісію
регулювання ринку комунальних послуг" ( 2479-17 ). Відповідно до статті 19 Закону України "Про Національну
комісію регулювання ринку комунальних послуг" ( 2479-17 )
Національна комісія регулювання електроенергетики України виконує
функції державного регулювання у сфері теплопостачання,
централізованого водопостачання та водовідведення до закінчення
процесу формування Національної комісії регулювання ринку
комунальних послуг України. Основними нормативно-правовими актами у сфері ліцензування
господарської діяльності з виробництва, транспортування,
постачання теплової енергії та з централізованого водопостачання
та водовідведення є Закон України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) та постанова Кабінету
Міністрів України від 04.07.2001 N 756 ( 756-2001-п ) "Про
затвердження переліку документів, які додаються до заяви про
видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності". Інформація щодо результатів цієї діяльності у 2010 році
наведена в таблиці 5.4.
Таблиця 5.4
------------------------------------------------------------------- | Вид ліцензованої |Кількість |Кількість| Кількість |Кількість | | діяльності | чинних | виданих |анульованих| чинних | | | ліцензій |ліцензій | ліцензій | ліцензій | | |станом на | | (у тому | станом | | |01.01.2010| | числі, | на | | | | | строк дії |31.12.2010| | | | | яких | | | | | |закінчився)| | |---------------------+----------+---------+-----------+----------| |Виробництво теплової | 183 | 9 | 1 | 191 | |енергії (крім | | | | | |теплової енергії, що | | | | | |виробляється на | | | | | |теплоелектроцентра- | | | | | |лях, когенераційних | | | | | |установках та | | | | | |установках з | | | | | |використанням | | | | | |нетрадиційних або | | | | | |поновлюваних джерел | | | | | |енергії) | | | | | |---------------------+----------+---------+-----------+----------| |Транспортування | 205 | 9 | 1 | 213 | |теплової енергії | | | | | |розподільчими | | | | | |(місцевими) | | | | | |трубопроводами | | | | | |---------------------+----------+---------+-----------+----------| |Постачання теплової | 213 | 11 | 1 | 223 | |енергії | | | | | |---------------------+----------+---------+-----------+----------| |Централізоване | 67 | 7 | 9 | 65 | |водопостачання та | | | | | |водовідведення | | | | | |---------------------+----------+---------+-----------+----------| |Разом | 668 | 36 | 12 | 692 | -------------------------------------------------------------------
5.5. Реалізація контрольних функцій Комісії та територіальних
представництв щодо виконання ліцензіатами ліцензійних умов
здійснення господарської діяльності в електроенергетиці та
нафтогазовому комплексі У 2010 році територіальними представництвами НКРЕ було
здійснено 482 перевірки ліцензіатів електроенергетичного
комплексу, у тому числі 127 перевірок ліцензіатів з виробництва
електроенергії, 53 - з виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних
або поновлюваних джерел енергії, 12 - з комбінованого виробництва
електричної та теплової енергії, 76 - з передачі електроенергії,
128 - з постачання електроенергії за нерегульованим тарифом,
84 - з постачання електроенергії за регульованим тарифом, 1 - з
передачі магістральними та міждержавними мережами, 1 - з оптового
постачання електричної енергії. Виявлені під час проведення перевірок Ліцензійних умов
ліцензіатами електроенергетичного комплексу порушення своєчасно
розглядалися на відкритих засіданнях НКРЕ, у результаті чого було
прийнято 145 постанов та 16 розпоряджень про усунення виявлених
порушень, з них: 83 постанови-застереження щодо усунення та недопущення в
подальшому порушень Ліцензійних умов з постачання та передачі
електричної енергії ( z0433-96, z0408-96 ); 37 постанов про накладення штрафу за порушення Ліцензійних
умов з постачання та передачі електричної енергії ( z0433-96,
z0408-96 ); 5 постанов про накладення штрафу за порушення Ліцензійних
умов з виробництва електричної енергії та з виробництва теплової
енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням
нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії ( z0174-96,
z0096-09 ); 3 постанови щодо анулювання ліцензій з виробництва
електричної енергії за порушення Ліцензійних умов ( z0174-96 ); 16 розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов з
виробництва електричної енергії, виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних
або поновлюваних джерел енергії та постачання електричної енергії
за нерегульованим тарифом ( z0174-96, z0096-09, z0448-96 ); 17 постанов щодо продовження терміну усунення порушень
Ліцензійних умов з постачання та передачі електричної енергії
( z0433-96, z0408-96 ). Основними порушеннями Ліцензійних умов, виявленими під час
перевірок ліцензіатів електроенергетичного комплексу, були: неналежний стан виконання інвестиційних програм, недотримання
структури тарифів та неналежне проведення розрахунків з Оптовим
ринком електричної енергії; недотримання законодавства України та інших нормативних
документів, зокрема Правил користування електричної енергії,
затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28 ( z0417-96 ), та
Правил користування електричною енергією для населення,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99
N 1357 ( 1357-99-п ); недотримання законодавства та нормативно-технічних документів
щодо впровадження АСКОЕ; ненадання НКРЕ звітності, визначеної НКРЕ в установленому
порядку. У результаті розгляду виявлених під час перевірок порушень на
відкритих засіданнях Комісії застосовано до ліцензіатів-порушників
санкції у вигляді штрафів відповідно до законодавства на загальну
суму 0,802 млн грн. За результатами проведених територіальними представництвами
перевірок щодо виконання енергопостачальними компаніями
інвестиційних програм, схвалених НКРЕ на 2010 рік, на відкритих
засіданнях Комісії було розглянуто ряд компаній та прийнято
відповідні рішення. Зокрема, за перерозподіл коштів між розділами
інвестиційних програм або за недовиконання інвестиційної програми
на 2010 рік Комісія збільшила обсяг інвестиційних програм
енергопостачальних та енергопередавальних компаній на майбутні
періоди на загальну суму недовиконання 189,695 млн грн без
відповідних джерел фінансування. Крім цього, рішеннями Комісії вилучено з тарифів на відпуск
електричної енергії та виробництво теплової енергії кошти в сумі
234,57 млн грн. За порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної
енергії ( z0174-96 ) НКРЕ прийняла рішення щодо вилучення з тарифу
на відпуск електричної енергії ДП "НАЕК "Енергоатом" на 2010 рік
суму коштів недофінансування, перевитрат та витрат, які не були
передбачені тарифом, у розмірі 195,5 млн грн. За результатами планової перевірки ВАТ "Укргідроенерго"
Комісією було прийнято рішення щодо коригування тарифу на відпуск
електроенергії Товариства на суму недовиконання Інвестиційної
програми та перевитрат на соціальний розвиток на загальну суму
понад 38 млн грн. Відповідно до Плану заходів із здійснення державного нагляду
(контролю) ліцензіатів, які здійснюють діяльність із зберігання та
постачання природного газу, транспортування газу, нафти та
нафтопродуктів, на 2010 рік, затвердженого наказом НКРЕ від
30.11.2009 N 682 ( vn682227-09 ), та відповідно до завдань щодо
проведення позапланових перевірок за 2010 рік, НКРЕ здійснила
336 перевірок щодо дотримання ліцензіатами Ліцензійних умов, у
тому числі 308 перевірок щодо дотримання ліцензіатами Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з постачання природного
газу за регульованим тарифом ( z0028-10 ) та Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з розподілу природного та
нафтового газу ( z0029-10 ), 2 перевірки щодо дотримання
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із
зберігання природного газу ( z0025-10 ), 3 перевірки щодо
дотримання ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з транспортування природного та нафтового газу
магістральними трубопроводами ( z0026-10 ), 1 перевірку щодо
дотримання ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з транспортування нафтопродуктів магістральними
трубопроводами ( z1244-05 ), 1 перевірку щодо дотримання
ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з транспортування нафти магістральними трубопроводами
( z1245-05 ), 21 перевірку щодо дотримання ліцензіатами
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання
природного газу за нерегульованим тарифом ( z0027-10 ). Результати проведених перевірок оформлені відповідними
актами, та у випадках наявності порушень, розглянуті в межах
визначених повноважень на відкритих засіданнях НКРЕ. За результатами розгляду виявлених під час проведення
перевірок порушень Ліцензійних умов на відкритих засіданнях
Комісії застосовано до ліцензіатів-порушників санкції у вигляді
штрафів відповідно до законодавства України, прийняті 92 постанови
та 91 розпорядження, у тому числі: 3 розпорядження - про усунення порушень Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з постачання природного газу
за нерегульованим тарифом ( z0027-10 ); 75 розпоряджень - про усунення порушень Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з постачання природного газу
за регульованим тарифом ( z0028-10 ) та Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з розподілу природного газу
( z0029-10 ); 13 розпоряджень - про внесення змін до розпоряджень щодо
усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом
( z0028-10 ) та Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з розподілу природного газу ( z0029-10 ); 75 постанов - щодо накладення штрафу на ліцензіатів за
порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
постачання природного газу за регульованим тарифом ( z0028-10 ),
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу
природного газу ( z0029-10 ), Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з транспортування природного і нафтового
газу магістральними трубопроводами ( z0026-10 ) та Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності із зберігання природного
газу ( z0025-10 ) на загальну суму 2,007 млн грн; 12 постанов - про внесення змін до постанов щодо накладення
штрафу на ліцензіатів за порушення Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з постачання природного газу за
регульованим тарифом ( z0028-10 ) та Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з розподілу природного газу ( z0029-10 ); 5 постанов - щодо анулювання ліцензій з постачання природного
газу за нерегульованим тарифом. Основними порушеннями Ліцензійних умов, виявленими під час
перевірок ліцензіатів нафтогазового комплексу, були: невиконання в повному обсязі фінансових зобов'язань
(своєчасна оплата газу, оплата послуг з транспортування
магістральними трубопроводами природного і нафтового газу,
зберігання газу) відповідно до умов укладених договорів; використання коштів, отриманих відповідно до установленої
НКРЕ структури тарифів на постачання природного газу та з
транспортування природного газу розподільними трубопроводами, за
нецільовим призначенням; ненадання звітності з ліцензованої діяльності, визначеної
НКРЕ в установленому порядку. Також прийняті рішення щодо коригування алгоритму розподілу
коштів для ВАТів з газопостачання та газифікації на загальну суму
61,573 млн грн та коригування тарифів шляхом вилучення неефективно
використаних коштів у сумі 124,938 млн грн. Крім того, окремим дорученням Кабінету Міністрів України від
08.06.2010 N 955-дск проведено позапланові перевірки п'яти ВАТів з
газопостачання та газифікації: ВАТ "Харківгаз", ВАТ "Дніпрогаз",
ВАТ "Харківміськгаз", ВАТ "Криворіжгаз" та ВАТ "Донецькміськгаз". Результати проведених перевірок оформлені відповідними актами
та розглянуті в межах визначених повноважень на відкритих
засіданнях НКРЕ. За результатами розгляду виявлених під час перевірок порушень
Ліцензійних умов на відкритих засіданнях Комісії застосовано до
вищевказаних ліцензіатів-порушників санкції у вигляді штрафів на
загальну суму 0,320 млн грн за невиконання в повному обсязі
фінансових зобов'язань перед ДК "Газ України" за отримані обсяги
природного газу та перед ДК "Укртрансгаз" за надані послуги з
транспортування природного газу магістральними трубопроводами
відповідно до умов укладених договорів та прийнято рішення щодо
коригування алгоритму розподілу коштів для вищевказаних ВАТів з
газопостачання та газифікації на загальну суму 37,172 млн грн. У 2010 році територіальними представництвами НКРЕ виконано
всі завдання відповідно до планів робіт НКРЕ та графіків планових
перевірок, виконано 1211 окремих письмових завдань Комісії,
попередньо розглянуто 24 заяви та документи на отримання та
переоформлення ліцензій, розглянуто 3616 письмових скарг, заяв,
звернень, пропозицій, з яких від промислових споживачів - 1038,
ліцензіатів - 212, громадян - 1134, органів влади - 539,
інших - 693. На користь заявників вирішені питання у 3551 випадку (надано
обґрунтовані відповіді), що становить 98,2%. Працівники територіальних представництв НКРЕ 23 рази брали
участь у зустрічах з представниками засобів масової інформації, а
також 785 нарадах, засіданнях та конференціях обласного рівня.
6. РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН СУБ'ЄКТІВ
РОЗДРІБНОГО РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
(ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЮ ЕНЕРГІЄЮ
ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, НАСЕЛЕННЯ ТА ІНШЕ)
Основними завданнями НКРЕ, що визначені Законом України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ), є участь у формуванні та
забезпеченні реалізації єдиної державної політики щодо розвитку та
функціонування Оптового ринку електроенергії України, державне
регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в
електроенергетиці та захист прав споживачів електричної енергії. Концепцією функціонування та розвитку Оптового ринку
електричної енергії України, схваленої постановою Кабінету
Міністрів України від 16.11.2002 N 1789 ( 1789-2002-п ),
визначено, що роздрібний ринок електричної енергії - це система
відносин, які виникають у процесі продажу і купівлі електричної
енергії між виробниками або постачальниками електричної енергії та
кінцевими споживачами, що відображено в додатку 2.1.1 до
Концепції. Порядок урегулювання відносин між суб'єктами роздрібного
ринку електричної енергії: постачальником електричної енергії за
регульованим тарифом, постачальником за нерегульованим тарифом,
електропередавальними організаціями (організації, які на сьогодні
мають у власності або господарському віданні електричні мережі та
отримали ліцензію на передачу електричної енергії, але самі не
постачають електричну енергію споживачам), основними споживачами
та субспоживачами визначається Правилами користування електричною
енергією ( z0417-96 ).
6.1. Нормативно-правова база регулювання відносин на
роздрібному ринку електричної енергії Відповідно до частини першої статті 12 Закону України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ), одним з основних завдань НКРЕ
визначено розроблення та затвердження правил користування
електричною енергією, а частиною четвертою статті 26 Закону
України "Про електроенергетику" встановлено, що правила
користування електричною енергією для населення затверджуються
Кабінетом Міністрів України. Таким чином, на сьогодні діють два основні документи, якими
регулюються взаємовідносини на роздрібному ринку електричної
енергії: 1) Правила користування електричною енергією, затверджені
постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28 ( z0417-96 ), зареєстровані в
Міністерстві юстиції України 02.08.96 за N 417/1442 (із змінами)
(далі - ПКЕЕ); 2) Правила користування електричною енергією для населення,
затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99
N 1357 ( 1357-99-п ) (із змінами) (далі - ПКЕЕН). Зазначені документи не охоплюють усі аспекти взаємовідносин,
які виникають на роздрібному ринку електричної енергії, тому НКРЕ
додатково розроблено та затверджено: Порядок доступу постачальників електричної енергії за
нерегульованим тарифом до місцевих (локальних) електричних мереж,
затверджений постановою НКРЕ від 29.10.2010 N 1421 ( z1146-10 ),
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.11.2010 за
N 1146/18441; Методика визначення обсягу та вартості електричної енергії,
не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування
електричною енергією, затверджена постановою НКРЕ 04.05.2006 N 562
( z0782-06 ) (із змінами); Методика обрахування плати за спільне використання
технологічних електричних мереж, затверджена постановою НКРЕ від
12.06.2008 N 691 ( z0732-08 ); Положення про інформаційно-консультаційний центр по роботі із
споживачами електричної енергії, затверджене постановою НКРЕ від
12.03.2009 N 299 ( z0308-09 ); Порядок визначення плати за електричну енергію побутовими
споживачами, які розраховуються за електроенергію за тарифами,
диференційованими за періодами часу, та мають пільги в оплаті
житлово-комунальних послуг, затверджений постановою НКРЕ від
14.07.2006 N 910 ( z1051-06 ) (із змінами); Методика розрахунку вартості робіт з підключення
електроустановок споживачів до електричних мереж ліцензіата та
інших додаткових робіт і послуг, пов'язаних із ліцензованою
діяльністю, затверджена постановою НКРЕ від 25.12.2008 N 1522
( v1522227-08 ); Постанова НКРЕ від 14.12.2005 N 1136 ( v1136227-05 ) "Про
схвалення Примірного договору про приєднання до електричних
мереж"; Правила приєднання когенераційних установок до електричних
мереж, затверджені постановою НКРЕ від 21.01.2006 N 47
( z0097-06 ).
Правила користування електричною енергією ( z0417-96 )
Взаємовідносини, які виникають у процесі продажу і купівлі
електричної енергії між виробниками або постачальниками
електричної енергії та споживачами (на роздрібному ринку
електричної енергії), регулюються Правилами користування
електричною енергією, затвердженими постановою НКРЕ від 31.07.96
N 28 ( z0417-96 ), зареєстрованими в Міністерстві юстиції України
02.08.96 за N 417/1442, (із змінами) (далі - ПКЕЕ). Правилами користування електричною енергією ( z0417-96 )
визначається порядок врегулювання відносин між суб'єктами
роздрібного ринку електричної енергії: постачальником електричної
енергії за регульованим тарифом, постачальником електричної
енергії за нерегульованим тарифом, електропередавальними
організаціями (організації, які на сьогодні мають у власності або
господарському віданні електричні мережі та отримали ліцензію на
здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної
енергії, але не постачають електричну енергію споживачам),
основними споживачами та субспоживачами. Система договірних
відносин наведена в додатку 6.1.1 ( vs684227-11 ). У 2010 році з метою вдосконалення норм ПКЕЕ ( z0417-96 )
розроблена та прийнята постанова НКРЕ від 04.02.2010 N 105
( z0304-10 ) "Про затвердження Змін до Правил користування
електричною енергією" (зареєстрована в Міністерстві юстиції
України 23.04.2010 за N 304/17599). Змінами уточнено певні положення ПКЕЕ ( z0417-96 ) в частині
конкретизації схеми врегулювання тристоронніх відносин, а саме, з
наголошенням акценту, що оплату за використання технологічних
електричних мереж основному споживачу має здійснювати
електропередавальна організація. Також відповідним чином змінено положення Типового договору
про постачання електричної енергії (Додаток 3 до Правил)
( z0417-96 ), який укладається між споживачем та постачальником
електричної енергії за регульованим тарифом, що суміщає цю
діяльність із діяльністю з передачі електричної енергії місцевими
(локальними) мережами. Посилена відповідальність власника мереж (споживача,
основного споживача) за належний нагляд та утримання власних
електричних мереж, а саме, новим підпунктом 5 пункту 10.3 ПКЕЕ
( z0417-96 ) споживача зобов'язано оперативно повідомляти органи
Держенергонагляду, Держнаглядохоронпраці України, постачальника
електричної енергії та електропередавальну організацію відповідно
до їх повноважень про виявлення безоблікового користування
електричною енергією від технологічних електричних мереж
споживача.
Правила користування електричною енергією для населення
( 1357-99-п )
На виконання статті 26 Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ) постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99
N 1357 ( 1357-99-п ) затверджені Правила користування електричною
енергією для населення (далі - ПКЕЕН), що регулюють відносини між
громадянами (споживачами електричної енергії) та
енергопостачальниками. ПКЕЕН ( 1357-99-п ) встановлюють порядок укладення договору
про користування електричною енергією, порядок розрахунків за
спожиту електричну енергію, установлення засобів обліку
електричної енергії, визначають підстави припинення
електропостачання на об'єкт (об'єкти) споживача, визначають права
та обов'язки сторін договору, установлюють процедуру оформлення
Акта-претензії щодо відхилення показників з надання послуг
(постачання е/е неналежної якості тощо). Слід зазначити, що з 1999 року ПКЕЕН ( 1357-99-п ) не зазнали
суттєвих змін, а тому є морально застарілими і такими, що не
враховують усіх тонкощів взаємовідносин, що можуть виникнути між
сторонами договору про користування електричною енергією. Проект
нової редакції ПКЕЕН розроблено НКРЕ та розміщено на офіційному
web-сайті НКРЕ. На даний час, Проект перебуває на стадії погодження із
заінтересованими міністерствами та відомствами.
Методика визначення обсягу та вартості електричної енергії,
не облікованої внаслідок порушення споживачами ПКЕЕ ( z0782-06 )
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
08.02.2006 N 122 ( 122-2006-п ) "Про затвердження Порядку
визначення розміру і відшкодування збитків, завданих
енергопостачальнику внаслідок викрадення електричної енергії",
НКРЕ розроблена Методика визначення обсягу та вартості електричної
енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил
користування електричною енергією, що затверджена постановою НКРЕ
від 04.05.2006 N 562 ( z0782-06 ), зареєстрована в Міністерстві
юстиції України 04.07.2006 за N 782/12656 (із змінами)
(далі - Методика). У 2010 році до Методики постановою НКРЕ від
14.10.2010 N 1338 ( z1417-10 ) "Про затвердження Змін до Методики
визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої
внаслідок порушення споживачами правил користування електричною
енергією", зареєстрованою в Міністерстві юстиції України
29.12.2010 за N 1417/18712, були внесені зміни. Змінами до Методики ( z0782-06 ) передбачено наявність
процедури складення акта про порушення, яка наведена в Розділі 4
Методики. Методикою ( z0782-06 ) із змінами також передбачено
розрахунок необлікованої електричної енергії, зокрема у разі
фіксації за допомогою індикаторів дії засобів обліку електричної
енергії впливу постійного та змінного магнітних та електричного
полів. Інші зміни, які внесено до Методики ( z0782-06 ) у 2010 році,
не є суттєвими, а лише допоможуть більш ретельно врегулювати
спірні питання, які виникають у процесі врегулювання
взаємовідносин між енергопостачальником та споживачем.
Методика обрахування плати за спільне використання
технологічних електричних мереж ( z0732-08 )
Методологія обрахування вартості обґрунтованих витрат на
утримання технологічних електричних мереж спільного використання
встановлена Методикою обрахування плати за спільне використання
технологічних електричних мереж, затвердженою постановою НКРЕ від
12.06.2008 N 691 ( z0732-08 ), зареєстрованою в Міністерстві
юстиції України 08.08.2008 за N 732/15423. Указаною Методикою ( z0732-08 ) передбачений механізм
установлення єдиної прозорої процедури розрахунку плати за спільне
використання технологічних електричних мереж, що унеможливлює
необґрунтоване завищення власником мереж цін на такі послуги для
споживачів (субспоживачів). Упродовж 2010 року до положень зазначеної Методики
( z0732-08 ) зміни не вносились.
Порядок визначення плати за електричну енергію побутовими
споживачами, які розраховуються за електроенергію за тарифами,
диференційованими за періодами часу, та мають пільги в оплаті
житлово-комунальних послуг ( z1051-06 )
Для заохочення побутових споживачів, які мають пільги з
оплати за спожиту електричну енергію та мають об'єкти, обладнані в
установленому порядку електроопалювальними установками, розроблено
та запроваджено Порядок визначення плати за електричну енергію
побутовими споживачами, які розраховуються за електроенергію за
тарифами, диференційованими за періодами часу, та мають пільги в
оплаті житлово-комунальних послуг, затверджений постановою НКРЕ
від 14.07.2006 N 910 ( z1051-06 ), зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 14.09.2006 за N 1051/12925 (далі - Порядок). Порядок ( z1051-06 ) установлює механізм визначення плати за
електричну енергію побутовими споживачами, які відповідно до
законодавства користуються пільгами щодо оплати
житлово-комунальних послуг та які розраховуються за електроенергію
за тарифами, диференційованими за періодами часу (зонами доби),
коли загальний обсяг споживання електричної енергії в
розрахунковому періоді перевищив норми, у межах яких надаються
пільги, визначені відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 01.08.96 N 879 ( 879-96-п ) "Про встановлення норм
користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають
пільги щодо їх оплати" (зі змінами). Упродовж 2010 року до положень Порядку ( z1051-06 ) зміни не
вносились.
Методика розрахунку вартості робіт з підключення
електроустановок споживачів до електричних мереж ліцензіата та
інших додаткових робіт і послуг, пов'язаних із ліцензованою
діяльністю ( v1522227-08 )
Постановою НКРЕ від 25.12.2008 N 1522 ( v1522227-08 )
затверджена Методика розрахунку вартості робіт з підключення
електроустановок споживачів до електричних мереж ліцензіата та
інших додаткових робіт і послуг, пов'язаних із ліцензованою
діяльністю. Ця Методика ( v1522227-08 ) встановлює єдиний порядок
розрахунку вартості виконання додаткових робіт (послуг), перелік
яких наведений у Додатку 1 до Методики. Розрахунок вартості додаткових робіт (послуг) базується на
відшкодуванні економічно обґрунтованих витрат виконавця з
виконання додаткових робіт (послуг) та здійснюється за формами,
наведеними в Додатку 2 до Методики ( v1522227-08 ). Упродовж 2010 року до положень цієї Методики ( v1522227-08 )
зміни не вносились.
Примірний договір про приєднання доелектричних мереж
( v1136227-05 )
Відносини з питань приєднання електроустановок до електричних
мереж мають бути врегульовані, виходячи з норм загального
законодавства. Так, частиною першою статті 67 Господарського кодексу України
( 436-15 ) визначено, що відносини підприємства з іншими
підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах
господарської діяльності здійснюються на основі договорів. 14.12.2005 постановою НКРЕ N 1136 ( v1136227-05 ) "Про
схвалення Примірного договору про приєднання до електричних мереж"
схвалено Примірний договір про приєднання до електричних мереж. Постановою НКРЕ від 16.07.2009 N 838 ( v0838227-09 ) "Про
затвердження примірних договорів, які укладаються із суб'єктами
господарювання, що виробляють електричну енергію з використанням
альтернативних джерел енергії" затверджено Примірний договір про
приєднання до електричних мереж електроустановки, яка виробляє
електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії,
та технічні умови приєднання до електричних мереж
електроустановки, яка виробляє електричну енергію з використанням
альтернативних джерел енергії. Господарський договір вважається укладеним, якщо між
сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди
щодо всіх його істотних умов. Істотними є умови, визнані такими за
законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови,
щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода
(частина друга статті 180 Господарського кодексу України)
( 436-15 ). Таким чином, у разі виникнення між сторонами взаємовідносин
щодо надання доступу (приєднання) до електричних мереж, ці
взаємовідносини мають бути врегульовані відповідним господарським
договором. Виходячи з положень частини восьмої статті 27 Закону України
"Про планування і забудову територій" ( 1699-14 ), при наданні
технічних умов ураховується, що місце приєднання інженерних мереж
замовника до магістральних чи інших інженерних мереж знаходиться
на межі земельної ділянки замовника або за його згодою на
території цієї земельної ділянки. Таким чином, електричні мережі від мереж власника
(електропередавальної організації) до узгодженої точки приєднання,
а також реконструйовані мережі власника мають належати виключно
власнику мереж (електропередавальній організації). Відповідно до положень статті 18 Закону України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ), фінансування капітального
будівництва, реконструкції та обслуговування об'єктів, призначених
для спільних потреб підприємств електроенергетики та підприємств
інших галузей, провадиться за рахунок замовників (власників) та
користувачів цих об'єктів. У разі якщо для створення можливості електропостачання
необхідно здійснити будівництво (реконструкцію) мереж (об'єктів),
які повинні бути невід'ємною частиною вже існуючих мереж
(об'єктів), будівництво може провадитися згідно з технічними
умовами, виданими підприємствами електроенергетики, за рахунок або
силами замовників (власників) та користувачів зазначених об'єктів
з подальшою передачею їх на баланс підприємств електроенергетики і
відшкодуванням витрат на їх будівництво в розмірі та в порядку,
установлених Кабінетом Міністрів України. Разом з тим, статтею 12 Закону України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ) встановлено, що НКРЕ під час
затвердження інвестиційних програм власників електричних мереж
повинна повністю враховувати витрати на підключення до електричних
мереж об'єктів електроенергетики, які виробляють електричну
енергію з використанням альтернативних джерел енергії. Процедура приєднання когенераційних установок до електричних
мереж на сьогодні врегульована постановою НКРЕ від 21.01.2006 N 47
( z0097-06 ) "Про затвердження Правил приєднання когенераційних
установок до електричних мереж", а процедура приєднання
вітроелектростанцій до електричних мереж - наказом Міністерства
палива та енергетики України від 28.10.2009 N 570 ( z1263-09 ).
6.2. Моніторинг роздрібного ринку електричної енергії З метою захисту економічної конкуренції НКРЕ забезпечує
постійне здійснення ефективного моніторингу відносин на
роздрібному ринку електричної енергії щодо укладених договорів,
розрахунків за спожиту електричну енергію, обліку спожитої
електричної енергії, приєднання нових споживачів (збільшення
потужності існуючих) до електричних мереж, якості електричної
енергії в електричних мережах ліцензіатів з передачі електричної
енергії місцевими (локальними) мережами, ефективності дій
енергопостачальних компаній щодо протидії використання споживачами
надпотужних неодимових магнітів (Nd-Fe-B) з метою заниження
показів засобів обліку електричної енергії тощо.
Щодо звернень громадян та роботи інформаційно-консультаційних
центрів (ІКЦ)
З метою формування між енергопостачальниками та споживачами
прозорого середовища з питань енергопостачання, розв'язання
енергопостачальниками суперечностей та конфліктних ситуацій,
надання ними роз'яснень з питань, які виникають у споживачів при
виконанні вимог договорів про користування електричною енергією,
чинних нормативно-правових актів та нормативно-технічних
документів, що діють в електроенергетиці, 12.03.2009 постановою
НКРЕ N 299 ( z0308-09 ) затверджено "Положення про
Інформаційно-консультаційний центр по роботі зі споживачами
електричної енергії" (із змінами) (далі - Положення). Положенням ( z0308-09 ) установлюється чітка процедура щодо
надання енергопостачальними компаніями споживачам доступної,
своєчасної, достовірної інформації, забезпечення рівних умов для
кожного заявника (споживача) з отримання відповідної інформації;
об'єктивності розгляду звернень (заяв, скарг). Згідно із звітними даними енергопостачальних компаній та
електропередавальних організацій щодо реєстрації звернень
заявників, які є споживачами електричної енергії або мають намір
ними стати та звернулись до Інформаційно-консультаційних центрів
(далі - ІКЦ), у період з червня до грудня 2009 року до
енергопостачальних компаній та електропередавальних організацій
надійшло 155940 звернень, а у 2010 році - 184826 звернень
(додаток 6.2.1) ( vs684227-11 ). За підсумками розгляду звернень ІКЦ надано
180908 інформаційних довідок та 3877 письмових відповідей
заявникам. Крім того, із загальної кількості звернень на розгляд до
центральних органів виконавчої влади та організацій, які
здійснюють регулювання та нагляд в електроенергетиці, були
направлені 38 звернень, з них до НКРЕ - 16, до
Держенергонагляду - 19, до інших організацій та установ - 3. Слід звернути увагу, що за 3877 зверненнями заявників щодо
спірних ситуацій, які склались між ними та енергопостачальниками,
2364 звернення (61%) було вирішено на користь заявників, а
1513 - на користь енергопостачальних компаній
(електропередавальних організацій). Найбільше звернень було розглянуто ІКЦ при
ВАТ "Одесаобленерго" - 70959 звернень або 38,4% від загальної
кількості звернень, що надійшли до ІКЦ за звітний період,
АК "Харківобленерго" - 62932 звернення або 34%,
ВАТ "АК Вінницяобленерго" - 7775 звернень або 4,2% та
ВАТ "Чернігівобленерго" - 6504 звернення або 3,5%. Найбільше споживачі звертались до ІКЦ з таких питань: розрахунки за спожиту електричну енергію, застосування
тарифів та надання пільг за спожиту електричну енергію для
населення - 107480 звернень або 58,2% від загальної кількості
звернень; отримання, узгодження та виконання технічних умов на
приєднання електроустановок до електричних мереж нових або
збільшення потужності реконструйованих електроустановок -
9742 звернення або 5,3%; установлення, ремонт або заміна приладів обліку -
5653 звернення або 3,1%; переоформлення договору про користування електричною енергією
або постачання електричної енергії при зміні власника -
5193 звернення або 2,8%; інші питання, з якими звертались споживачі до ІКЦ, становлять
38109 звернень, що становить 20,6% від загальної кількості
звернень. Звернення, які розглядаються НКРЕ, зокрема стосуються спірних
питань, які виникли між суб'єктами роздрібного ринку електричної
енергії в результаті недотримання одним з них нормативно-правових
актів, або через неврегульованість чинним законодавством спірного
питання (додаток 6.2.2) ( vs684227-11 ). Упродовж 2010 року спостерігалась тенденція щодо збільшення
кількості звернень (додаток 6.2.3) ( vs684227-11 ).
Щодо приєднання електроустановок до електричних мереж
Моніторинг обліку укладених договорів про приєднання та
виданих технічних умов на приєднання (здійснюється щоквартально). Інформація з моніторингу приєднаної потужності наведена
в додатку 6.2.4 ( vt684227-11 ). Упродовж 2009-2010 років спостерігається поступове збільшення
величини приєднаної потужності (з урахуванням сезонних
особливостей будівництва об'єктів та, відповідно, їх
електрозабезпечення), що, у свою чергу, дає можливість вважати, що
суб'єкти господарювання самостійно вирішують питання приєднання
електроустановок до електричних мереж, незважаючи на відсутність
правового механізму регулювання. Виключенням є II квартал 2009 року, упродовж якого величина
приєднаної потужності збільшилась до 1044,631 МВт - активізація
замовників, які тримали паузу до стабілізації нормативної бази у
зв'язку з втратою чинності постанов НКРЕ від 19.07.2007 N 983
( z0959-07 ) "Про затвердження Методики обрахування плати за
приєднання електроустановок до електричних мереж" та від
14.12.2005 N 1137 ( z0042-06 ) "Про затвердження Правил приєднання
електроустановок до електричних мереж", а також післякризові
очікування в кінці 2008 року та на початку 2009 року. Інформація щодо моніторингу кількості та вартості виданих
технічних умов на приєднання наведена в додатку 6.2.5
( vt684227-11 ). Упродовж першого півріччя 2006 року та другого півріччя
2007 року собівартість виданих технічних умов на приєднання для
усіх замовників без винятку перебувала в межах від 150 до 450 грн. Упродовж 2008 року спостерігалося значне збільшення
собівартості виданих технічних умов на приєднання (особливо для
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців із заявленою
потужністю 50 кВт та більше (910 грн)), що обумовлено індексом
інфляції та відповідними коефіцієнтами, що встановлюються
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України. З метою стабілізації даної ситуації НКРЕ було розроблено
відповідні зміни до Методики розрахунку вартості робіт з
підключення електроустановок споживачів до електричних мереж
ліцензіата та інших додаткових робіт і послуг, пов'язаних із
ліцензованою діяльністю, затвердженої постановою НКРЕ від
25.12.2008 N 1522 ( v1522227-08 ), які були затверджені постановою
НКРЕ від 30.03.2010 N 320 ( v0320227-10 ). За результатами дії вказаної постанови впродовж 2010 року
спостерігається незначне збільшення собівартості виданих технічних
умов на приєднання для населення, юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців із заявленою потужністю до 50 кВт. Натомість,
для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців із заявленою
потужністю 50 кВт та більше спостерігається значне зменшення
собівартості виданих технічних умов на приєднання (додаток 6.2.6)
( vt684227-11 ). Зазначене дає підстави вважати, що застосування положень
даної Методики ( v1522227-08 ) під час визначення розміру плати за
видачу технічних умов призводить до зведення до мінімуму граничних
значень собівартості виданих технічних умов на приєднання для всіх
замовників без винятку (від 400 до 500 грн). Зазначене
підтверджується статистичними даними за 2010 рік, упродовж якого
спостерігається досить незначне збільшення собівартості виданих
технічних умов на приєднання.
Щодо укладених договорів про спільне використання
технологічних електричних мереж
Моніторинг стану виконання електропередавальними
організаціями положень пункту 2 постанови НКРЕ від 17.10.2005
N 910 ( z1399-05 ) (щорічно) щодо укладених договорів про спільне
використання технологічних електричних мереж (додаток 6.2.7)
( vt684227-11 ). Станом на 01.12.2010 відсоткове співвідношення загальної
кількості власників технологічних електричних мереж та загальної
кількості укладених електропередавальними організаціями з
власниками мереж договорів про спільне використання технологічних
електричних мереж - 13,3%. Разом з тим, спостерігається незадовільне відношення деяких
електропередавальних організацій до вимог положень пункту 2
вказаної постанови ( z1399-05 ) НКРЕ в частині дотримання чинного
законодавства України (менше 10% укладених договорів): 1) ВАТ "Крименерго"; 2) ВАТ ЕК "Дніпрообленерго"; 3) ВАТ "Донецькобленерго"; 4) ВАТ ЕК "Житомиробленерго"; 5) ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго"; 6) ВАТ "Запоріжжяобленерго"; 7) АЕК "Київенерго"; 8) ВАТ "Кіровоградобленерго"; 9) ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"; 10) ВАТ "Львівобленерго"; 11) ВАТ ЕК "Одесаобленерго"; 12) АК "Харківобленерго"; 13) ВАТ ЕК "Чернігівобленерго"; 14) ДП "Регіональні електричні мережі"; 15) ДП "Придніпровська залізниця"; 16) ДП "Донецька залізниця"; 17) ВАТ "Атомсервіс"; 18) ТОВ "Сервіс-Інвест"; 19) ЗАТ "СКЕК". Електропередавальні організації, які за результатами
моніторингу мають найбільш позитивні показники діяльності
(більше 50% укладених договорів): 1) ВАТ "Прикарпаттяобленерго"; 2) ВАТ "Полтаваобленерго"; 3) ВАТ "Сумиобленерго"; 4) ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго"; 5) ДП "Львівська залізниця"; 6) ТОВ НВП "Енергія - Новояворівськ".
Щодо улаштування локального устаткування збору та обробки
даних Моніторинг стану виконання суб'єктами господарювання положень
пункту 3 постанови НКРЕ від 17.10.2005 N 910 ( z1399-05 )
(щорічно) щодо улаштування локального устаткування збору та
обробки даних (ЛУЗОД). НКРЕ здійснений моніторинг (станом на 01.12.2010) стану
виконання вимог положень пункту 3 постанови НКРЕ від 17.10.2005
N 910 ( z1399-05 ) "Про внесення змін до Правил користування
електричною енергією" (додаток 6.2.8) ( vt684227-11 ). Станом на 01.12.2010 відсоткове співвідношення загальної
кількості суб'єктів господарювання, які зобов'язані встановити
локальне устаткуванням збору та обробки даних (ЛУЗОД), та
загальної кількості господарювання, які встановили ЛУЗОД, - лише
34,5%. При цьому, відсоткове співвідношення загальної кількості
суб'єктів господарювання, які зобов'язані встановити ЛУЗОД до
29.11.2010, та загальної кількості господарювання, які встановили
ЛУЗОД, - 41,5%, а відсоткове співвідношення загальної кількості
суб'єкти господарювання, які зобов'язані встановити ЛУЗОД до
29.11.2011, та загальної кількості господарювання, які встановили
ЛУЗОД, - 24,7%. Одним із основних факторів неналежного виконання суб'єктами
господарювання вимог пункту 3 постанови НКРЕ від 17.10.2005 N 910
( z1399-05 ) є складне фінансове становище відповідних суб'єктів
господарювання, пов'язане з наслідками фінансово-економічної кризи
в Україні.
Оформлення договорів відповідно до Правил користування
Моніторинг стану укладення енергопостачальними компаніями
договорів про користування електричною енергією із побутовими
споживачами (населенням) відповідно до Правил користування
електричною енергією для населення, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 26.07.99 N 1357 ( 1357-99-п )
(із змінами) (далі - ПКЕЕН) (щорічно). НКРЕ здійснений моніторинг (станом на 01.12.2010) стану
укладення енергопостачальними компаніями договорів про
користування електричною енергією із побутовими споживачами
(додаток 6.2.9) ( vt684227-11 ). Станом на 01.12.2010 відсоткове співвідношення кількості
побутових споживачів електричної енергії (населення) (за кількістю
зареєстрованих особових рахунків) та кількості укладених договорів
про користування електричною енергією - 86,7%. При цьому,
аналогічний показник для міського населення (міста та смт) -
82,6%, а для сільського населення - 94,6%. Для побутових споживачів, оплата спожитої електричної енергії
якими здійснюється за розрахунковими книжками: міське населення -
63 %, сільське населення - 87%. Для побутових споживачів, оплата спожитої електричної енергії
якими здійснюється за платіжними документами, що виписуються
енергопостачальником: міське населення - 90,7%, сільське
населення - 96,4%. Разом з тим спостерігається незадовільне відношення
енергопостачальної компанії ВАТ "Донецькобленерго" до вимог ПКЕЕН
( 1357-99-п ), у частині укладення договорів про користування
електричною енергією із побутовими споживачами (населенням)
відповідно до ПКЕЕН: відсоткове співвідношення кількості побутових
споживачів електричної енергії (населення) на території Донецької
області (за кількістю зареєстрованих особових рахунків) та
кількості укладених договорів про користування електричною
енергією - усього лише 15%. Аналогічний показник для переважної більшості
енергопостачальних компаній України перебуває в межах від 95%
до 100%, що, у свою чергу, указує на задовільну роботу практично
всіх енергопостачальників у частині укладення договорів про
користування електричною енергією із побутовими споживачами
(населенням) відповідно до ПКЕЕН ( 1357-99-п ).
7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІСІЇ
ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ. РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ,
СКАРГ СПОЖИВАЧІВ ТА СТАН ЇХ ВИРІШЕННЯ
7.1. Реалізація відповідних функцій Комісії щодо захисту прав
споживачів електричної енергії Однією з першочергових та основних функцій державного
регулювання у сфері природних монополій та суміжних ринків,
передбачених Законами України "Про природні монополії"
( 1682-14 ), "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), "Про засади
функціонування ринку природного газу" ( 2467-17 ), Положенням про
Національну комісію регулювання електроенергетики України,
затвердженим Указом Президента України від 14.03.95 N 213
( 213/95 ) (у редакції Указу Президента України від 21.04.98
N 335/98) ( 335/98 ), є захист прав споживачів. Крім того, на
виконання статті 19 Закону України "Про Національну комісію
регулювання ринку комунальних послуг" ( 2479-17 ) НКРЕ у 2010 році
виконувала функції державного регулювання у сфері теплопостачання,
централізованого водопостачання та водовідведення до закінчення
процесу формування Національної комісії регулювання ринку
комунальних послуг України. З метою належного захисту прав споживачів електричної енергії
та газу Комісією здійснювався детальний розгляд наведеної у
зверненнях інформації, у разі необхідності проводились перевірки
фактів порушень прав споживачів із залученням територіальних
представництв НКРЕ. За результатами перевірок та відповідно до
вимог чинного законодавства України оцінювались конфліктні
ситуації, які мали місце у взаємовідносинах енергопостачальних,
газопостачальних організацій та споживачів їх товарів, послуг,
розглядались та здійснювались заходи щодо можливих шляхів
вирішення спірних питань між ними (підготовка відповідних
роз'яснень або втручання НКРЕ у врегулювання конфліктних
ситуацій). У зв'язку з цим Комісією готувались листи до
енергопостачальних та газопостачальних організацій з вимогами щодо
приведення взаємовідносин із споживачами електричної енергії та
газу у відповідність до положень законодавства. Разом з тим відповідно до Закону України "Про звернення
громадян" ( 393/96-ВР ) територіальними представництвами НКРЕ
протягом 2010 року здійснювався розгляд письмових скарг (заяв,
звернень, пропозицій) від споживачів, ліцензіатів, громадян,
державних органів влади. У 2010 році було розглянуто 3616 таких
скарг. На користь споживачів вирішено 97% скарг. Інформація щодо кількості звернень, що надійшли до НКРЕ у
2010 році, їх повторності, категорій громадян, які звертались з
приводу захисту прав та отримання роз'яснень, інша кількісна
інформація стосовно проведеної роботи із зверненнями споживачів
електричної енергії та газу наведена в нижченаведеній таблиці 7.1.
Таблиця 7.1
--------------------------------------------------------------------------------------- | N | Звідки |Кіль-| З них * | Кількість | |з/п| надійшли |кість|--------------------------------------------------| громадян, що| | |звернення |звер-| 1 | 2 |3 |4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10|11|12|13|14 |звернулася до| | | |нень | | | | | | | | | | | | | | | органу влади| | | | | | | | | | | | | | | | | | |з урахуванням| | | | | | | | | | | | | | | | | | | колективних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | звернень | |---+----------+-----+---+---+--+--+---+---+----+---+---+--+--+--+--+---+-------------| | 1 |Від | 562 |42 |109|5 |20|111| 4 |447 | 4 |404|22|1 |40|0 |95 | 1928 | | |громадян | | | | | | | | | | | | | | | | | | |поштою | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------+-----+---+---+--+--+---+---+----+---+---+--+--+--+--+---+-------------| | 2 |Від | 51 | 9 |10 |3 |5 |11 | 0 | 40 | 0 |40 |2 |0 |1 |0 | 8 | 189 | | |громадян | | | | | | | | | | | | | | | | | | |на | | | | | | | | | | | | | | | | | | |особистому| | | | | | | | | | | | | | | | | | |прийомі | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------+-----+---+---+--+--+---+---+----+---+---+--+--+--+--+---+-------------| | 3 |Від | 265 |48 |51 |2 |22|15 | 0 |250 | 0 |199|20|0 |13|0 |33 | 1433 | | |Кабінету | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Міністрів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------+-----+---+---+--+--+---+---+----+---+---+--+--+--+--+---+-------------| | 4 |Від інших | 408 |21 |79 |2 |41|17 | 0 |391 | 0 |307|16|0 |23|0 |62 | 493 | | |органів | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+-----+---+---+--+--+---+---+----+---+---+--+--+--+--+---+-------------| | Разом |1286 |120|249|12|88|154| 4 |1128| 4 |950|60|1 |77|0 |198| 4043 | ---------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* 1. Колективних; 2. Повторних; 3. Від героїв, інвалідів ВВВ;
4. Від ветеранів війни та праці, багатодітних сімей та інших
громадян, які потребують соціального захисту та підтримки;
5. Пропозиції; 6. Заяви, клопотання; 7. Скарги; 8. Інформаційні
запити; 9. Надано роз'яснення, необхідну інформацію; 10. Надіслано
на розгляд за належністю іншому органу влади, установі чи
організації; 11. Відмовлено в задоволенні (клопотання, запиту,
скарги); 12. У стадії розгляду (вирішення); 13. Розглянуто, надано
відповідь з порушеннями термінів; 14. Вирішено позитивно.
За результатами проведеної у 2010 році роботи із захисту прав
споживачів споживачі електричної енергії та газу звертались до
НКРЕ з питаннями щодо: правової оцінки дій енергопостачальних, газопостачальних
організацій з припинень, відключень від джерел енерго- та
газопостачання; правомірності здійснених нарахувань відшкодування шкоди,
заподіяної споживачами електричної енергії та газу; цін на газ для населення, порядку оплати його споживання,
плати за використаний газ за умови наявності лічильника або його
відсутності; тарифів на електричну енергію для населення та порядку оплати
спожитої електричної енергії як на особисті, так і на
загальнобудинкові потреби та технічні цілі; порядку підключення електроустановок до електричних мереж,
підключення газових приладів і пристроїв; порядку укладання договорів про користування електричною
енергією та договорів про надання послуг з газопостачання; надання об'єктивної оцінки встановленим фактам порушень
чинного законодавства України, що мали місце у процесі
взаємовідносин між енергопостачальними, газопостачальними
організаціями і споживачами електричної енергії та газу; порядку оплати електричної енергії громадянами, які в
установленому порядку набули статусу суб'єктів господарської
діяльності та громадянами, що здійснюють професійну діяльність,
яка не є господарською діяльністю; правового врегулювання питання укладення прямих договорів про
користування електричною енергією громадянами, що мають правовий
статус членів садових товариств, об'єднань співвласників
багатоквартирних будинків, кооперативів, або громадянами, які в
установленому порядку вибули із таких організацій, кооперативів,
об'єднань; надання роз'яснень щодо застосування Правил користування
електричною енергією для населення, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 26.07.99 N 1357 ( 1357-99-п ),
Правил користування електричною енергією, затверджених постановою
НКРЕ від 13.07.96 N 28 ( z0417-96 ) (у редакції постанови НКРЕ від
17.10.2005 N 910) ( z1399-05 ), Правил надання населенню послуг із
газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 09.12.99 N 2246 ( 2246-99-п ), та інших нормативно-правових
актів, які регулюють взаємовідносини між споживачами електричної
енергії, газу та енергопостачальними та газопостачальними
організаціями; надання роз'яснень у сфері водо-, теплопостачання та
водовідведення з питань застосування діючих нормативно-правових
актів у цій сфері. З метою належного виконання захисту прав споживачів протягом
2010 року НКРЕ було розглянуто 19802 звернення від юридичних осіб. При розгляді звернень споживачів Комісія дотримується порядку
розгляду звернень громадян, строків їх розгляду та надання
відповіді, передбачених положеннями Законів України "Про звернення
громадян" ( 393/96-ВР ), "Про інформацію" ( 2657-12 ) та інших
нормативно-правових актів. Крім того, для вирішення питань, що виникають у громадян під
час користування електричною енергією та газом, а також на
виконання вимог Закону України "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР ) посадовими особами, а саме Головою та Членами
Комісії, у 2010 році на особистому прийомі було прийнято
51 громадянина. Комісією в межах компетенції надано консультації
та підготовлено роз'яснення питань, викладених на особистому
прийомі. Окремо зазначаємо, що від незахищених верств населення
(пенсіонери, інваліди, малозабезпечені особи) надходили звернення
щодо порядку реструктуризації заборгованості, що виникла під час
користування житлово-комунальними послугами, порядку призначення
субсидій з їх оплати тощо. У зв'язку з такими зверненнями НКРЕ, у
межах компетенції, здійснювались конкретні заходи на місцях із
залученням представників органів місцевої влади,
енергопостачальних, газопостачальних та газорозподільних компаній
з метою знаходження компромісного варіанту вирішення питань,
порушених зазначеними громадянами. Крім того, Комісією надавались
роз'яснення стосовно механізму реалізації прав громадян на пільги
з оплати електричної енергії та газу. Найбільш вагому частку у сфері захисту прав споживачів
електричної енергії та природного газу за 2010 рік складала робота
НКРЕ з підготовки, у межах своїх повноважень, роз'яснень положень
чинного законодавства України у сфері електроенергетики та газу,
що є наслідком звернень споживачів, у яких порушуються питання
стосовно правового врегулювання взаємовідносин
енергопостачальників і газопостачальних організацій та споживачів. З метою зростання обізнаності громадян змісту їх прав та
обов'язків у якості споживачів електричної енергії та газу НКРЕ
опубліковує окремі відповіді з найбільш поширених запитів у своєму
офіційному виданні - "Інформаційний бюлетень НКРЕ" та системі
інформаційно-правового забезпечення "ЛІГА-ЗАКОН". Разом з тим на
офіційному веб-сайті Комісії запроваджено функціонування Форуму,
що забезпечує зворотній зв'язок з громадянами, які мають
можливість отримувати відповіді на свої запитання від
кваліфікованих фахівців НКРЕ. Також на веб-сайті Комісії створено
рубрику "Запитуйте-відповідаємо", де розміщуються відповіді на
актуальні запитання громадян. Крім того, з метою вдосконалення регулювання відносин між
споживачами електричної енергії, природного газу НКРЕ здійснює
роботу щодо вдосконалення чинного законодавства шляхом унесення
змін до проектів нормативно-правових актів. Разом з тим постановою від 12.03.2009 N 299 ( z0308-09 )
Комісія затвердила Положення про Інформаційно-консультаційний
центр по роботі із споживачами електричної енергії. Згідно з цим
Положенням для формування між суб'єктами електроенергетики та
споживачами електричної енергії прозорого інформаційного
середовища з питань постачання електричної енергії, підвищення
якості обслуговування споживачів електричної енергії, підвищення
рівня оплати за відпущену (спожиту) електроенергію та сприяння
ефективному використанню електричної енергії створені і діють
інформаційно-консультаційні центри. Таким чином, Комісія, у межах компетенції, шляхом
застосування всіх вищеперерахованих заходів забезпечує захист прав
споживачів електричної енергії та природного газу.
8. ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІСІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ,
ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ
На виконання Закону України "Про Національну комісію
регулювання ринку комунальних послуг України" ( 2479-17 ) та
постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.2010 N 760
( 760-2010-п ) "Деякі питання державного регулювання ринку
комунальних послуг" до закінчення процесу формування Національної
комісії регулювання ринку комунальних послуг України Національна
комісія регулювання електроенергетики України виконує функції
державного регулювання у сфері теплопостачання, централізованого
водопостачання та водовідведення, у тому числі розроблення і
впровадження порядків (методик) формування тарифів та встановлення
тарифів суб'єктам господарювання у сфері теплопостачання,
централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування
діяльності яких здійснюється НКРЕ. На виконання вищезазначених Закону України ( 2479-17 ) та
постанови ( 760-2010-п ) Кабінету Міністрів України Комісія,
відповідно до Акта приймання-передачі від 15.09.2010 отримала від
Міністерства з питань житлово-комунального господарства копії
виданих ліцензій та інших нормативно-правових актів і документів у
сфері теплопостачання та централізованого водопостачання і
водовідведення. Крім того, Комісією було розроблено та схвалено на відкритому
засіданні НКРЕ від 02.09.2010 проекти ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виробництва, транспортування,
постачання теплової енергії та централізованого водопостачання і
водовідведення. Відповідно до вимог Закону України "Про Національну комісію
регулювання ринку комунальних послуг України" ( 2479-17 ) щодо
запровадження механізму розрахунку економічно обґрунтованих
тарифів на підставі державних, галузевих норм і нормативів на
комунальні послуги для підприємств усіх форм власності та
забезпечення єдиних принципів і методичних основ формування
тарифів НКРЕ опрацювала із зацікавленими сторонами та направила на
погодження до Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва розроблені та уточнені з урахуванням
отриманих зауважень і пропозицій проекти нормативно-правових
актів, які були розміщені на офіційному сайті НКРЕ 03.12.2010
року: проект постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку формування
тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та
постачання"; проект постанови НКРЕ "Про затвердження Процедури
встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання"; проект постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку формування
тарифів на послуги з централізованого водопостачання та
водовідведення"; проект постанови НКРЕ "Про затвердження Процедури
встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання
та водовідведення"; проект постанови НКРЕ "Про затвердження форм звітності НКРЕ у
сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та
водовідведення". Реалізація зазначених Порядків та Процедур забезпечить: запровадження механізму розрахунку економічно обґрунтованих
тарифів на підставі державних, галузевих норм і нормативів для
підприємств усіх форм власності; єдині принципи та методичні основи формування тарифів; єдину класифікацію витрат, які включаються до складу повної
собівартості послуг з тепло-, водопостачання та водовідведення; запобігання включенню до складу тарифів витрат, безпосередньо
не пов'язаних з наданням таких послу; стимулювання до значної економії енергоресурсів та
зацікавленості суб'єктів господарювання сфери житлово-комунальних
послуг до енергозбереження; урахування у складі тарифів інвестиційної складової
виробників/виконавців послуг для розвитку необхідної реконструкції
та модернізації основних фондів; стимулювання оснащення приладами обліку споживання теплової
енергії та води; збалансування інтересів виробників/виконавців зазначених
послуг та споживачів. До завершення процесу погодження та реєстрації в
установленому порядку зазначених нормативно-правових актів НКРЕ
поетапно переглядає діючі тарифи на теплову енергію та послуги
централізованого водопостачання і водовідведення шляхом
корегування відповідних складових витрат у діючих тарифах на
підставі висновків Державної інспекції з контролю за цінами. Відповідно до доручення Віце-прем'єр-міністра України від
27.09.2010 N 57408/1/1-10 розроблено уніфіковані методики
корегування діючих тарифів на теплову енергію та централізоване
водопостачання і водовідведення у зв'язку зі зміною цін на
природний газ та електроенергію. Листом від 23.07.2010 N 4562/23/17-10 НКРЕ звернулася до
обласних державних адміністрацій та суб'єктів господарювання у
сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та
водовідведення щодо надання інформації про діючі тарифи та
необхідні документи для перегляду і корегування цих тарифів у
зв'язку зі зміною цін на природний газ та електроенергію. На позачерговому відкритому засіданні Комісії 14.12.2010 було
прийнято рішення про перегляд паливної складової діючих тарифів на
теплову енергію для 162 суб'єктів господарювання у сфері
виробництва, транспортування, постачання теплової енергії та
прийнято постанови НКРЕ про затвердження та введення в дію з
01.01.2011 тарифів на теплову енергію (постанови НКРЕ від
14.12.2010 N 1696 ( v1696227-10 ) - 1857) ( v1857227-10 ), що є
першим етапом приведення тарифів на теплову енергію до економічно
обґрунтованого рівня. Зазначеними постановами НКРЕ встановлено
633 тарифи на теплову енергію для відповідних населених пунктів та
категорій споживачів. Крім того, протягом II півріччя 2010 року з проханням
установити тарифи на послуги з централізованого водопостачання та
водовідведення до Комісії звернулося 63 підприємства, з них - 40,
що підлягають державному регулюванню згідно з Законом України "Про
Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України"
( 2479-17 ). Від зазначених підприємств Комісія отримала
інформацію, необхідну для аналізу стану підприємств. За результатами аналізу встановлено значну неоднорідність
умов надання послуг у розрізі регіонів України, що виражено у
значній розбіжності рівня собівартості одиниці послуг: мінімальна
собівартість водопостачання за 2009 рік становить 0,66 грн/куб.м у
КП "Аульський водовід" Дніпропетровської області, максимальна -
5,45 грн/куб.м у ТОВ "Чиста вода - Бердянськ", Запорізької області
при середньозваженій собівартості по проаналізованим
підприємствам - 2,37 грн/куб.м. Крім того, на підставі аналізу встановлено наявність у
переважної більшості підприємств планово збиткових тарифів для
населення та перехресне субсидування за рахунок тарифів для
бюджетних та інших споживачів більш ніж у 50% підприємств. При аналізі елементів витрат установлено, що найбільшого
здорожчання зазнали витрати на електроенергію та витрати на оплату
праці з відрахуваннями. Відповідно до діючих ліцензійних умов під регулювання НКРЕ
підпадає 241 із 8 тисяч підприємств ТКЕ, які забезпечують 77% від
загального обсягу постачання теплової енергії України, а також
68 підприємств централізованого водопостачання та водовідведення,
які забезпечують 70% від загального обсягу водопостачання в
Україні. НКРЕ має поетапно здійснювати збільшення кількості
ліцензіатів, діяльність яких регулює, шляхом коригування рівня
граничних обсягів регулювання, які встановлюються ліцензійними
умовами провадження господарської діяльності у сфері
теплопостачання, централізованого водопостачання та
водовідведення.
9. ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІСІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ
ЗАКОНОДАВЧО-ПРАВОВОЇ БАЗИ РЕГУЛЮВАННЯ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ ТА НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ
9.1. Участь Комісії у формуванні законодавчо-правової бази
регулювання електроенергетики та нафтогазового комплексу Національна комісія регулювання електроенергетики України
протягом 2010 року продовжувала роботу з напрацювання та
впровадження нормативно-правової бази у сфері регулювання
електроенергетики та нафтогазового комплексу. Правова робота НКРЕ значною мірою була направлена на розробку
нових та на удосконалення діючих регуляторних актів. На відкритому засіданні Комісії 10.12.2009 постановою N 1397
( v1397227-09 ) було затверджено План діяльності НКРЕ з підготовки
проектів регуляторних актів на 2010 рік (далі - План), який
відповідно до статті 7 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) був оприлюднений на офіційному веб-сайті НКРЕ в мережі
Інтернет www.nerc.gov.ua. Протягом року до цього Плану ( v1397227-09 ) неодноразово
вносилися зміни та доповнення, що приймались на відкритих
засіданнях Комісії та оприлюднювалися на веб-сайті НКРЕ. Згідно із зазначеним Планом ( v1397227-09 ) у 2010 році було
заплановано розробити 111 проектів регуляторних актів, у тому
числі 3 законопроекти, 1 проект Указу Президента України та
17 проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України. Протягом звітного періоду прийнято 6 постанов Кабінету
Міністрів України, розроблених НКРЕ, та 31 регуляторний акт НКРЕ. Окремо треба виділити роботу Комісії, пов'язану із розробкою
проектів Законів. У 2010 році НКРЕ було розроблено проект Закону України "Про
забезпечення комерційного обліку природного газу" та в
установленому порядку подано на розгляд до Кабінету Міністрів
України. Законопроект зареєстрований у Верховній Раді України
29.07.2010 за N 7024. Проект Закону розроблено з метою визначення правових,
економічних та організаційних засад комерційного обліку природного
газу для всіх категорій споживачів з метою здійснення контролю за
використанням ресурсів імпортованого природного газу та природного
газу власного видобутку. Щодо розробки законопроекту "Про внесення змін до деяких
Законів України" слід зазначити, що положення щодо ліцензування
транспортування аміаку магістральними трубопроводами були
враховані НКРЕ при опрацюванні проекту Закону України "Про
державне регулювання в енергетиці України" (реєстр. N 0889),
супроводження якого у Верховній Раді України продовжує здійснювати
НКРЕ. У зв'язку з цим НКРЕ продовжила свою роботу та надання
консультацій, направлені на прискорення прийняття проекту Закону
Верховною Радою України. У червні 2010 року Комісією було
підготовлено та надано до Кабінету Міністрів України проект
експертного висновку до проекту Закону України "Про державне
регулювання в енергетиці України". Крім того, у 2010 році Комісією було продовжено роботу над
доопрацюванням проекту Закону України "Про засади функціонування
ринку електричної енергії" з метою врегулювання існуючих
розбіжностей. Так, протягом року було проведено ряд зустрічей із
зацікавленими сторонами та експертами у сфері електроенергетики з
метою всебічного обговорення та опрацювання проблемних питань, які
виникли при розробці зазначеного законопроекту. Також Комісія, у межах компетенції, брала участь в
опрацюванні законопроектів, розроблених іншими установами,
відомствами, які надходили на погодження до НКРЕ, зокрема: проекту Податкового Кодексу України; проекту Закону України "Про засади функціонування ринку
природного газу України"; проекту Закону України "Про Національну комісію регулювання
ринку комунальних послуг України"; проекту Закону України "Про внесення змін до статті 9 Закону
України "Про природні монополії"; стосовно внесення змін до деяких Законів України щодо
відновлюваних джерел енергії; про внесення змін та доповнень до Закону України "Про
електроенергетику" тощо. Необхідно зазначити, що, крім розробки нових законодавчих та
інших нормативно-правових актів, протягом 2010 року було прийнято
ряд змін до існуючих регуляторних актів з метою приведення їх у
відповідність до діючого законодавства та забезпечення принципів
регуляторної політики. На виконання вимог статті 20 Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) та відповідно до Порядку оприлюднення в мережі
Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.01.2002
N 3 ( 3-2002-п ), НКРЕ забезпечує оприлюднення документів,
підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності шляхом
їх розміщення на веб-сайті НКРЕ в мережі Інтернет, з метою
отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб. Рішення Комісії після їх прийняття в установленому порядку
публікуються у друкованому виданні Комісії - "Інформаційному
бюлетені НКРЕ", "Офіційному віснику України", "Урядовому кур'єрі",
а також у всеукраїнських юридичних інформаційно-пошукових системах
"Законодавство" та "Ліга: Закон". Наказом НКРЕ від 17.03.2010 N 148 ( vn148227-10 ) затверджено
План-графік здійснення відстеження результативності регуляторних
актів на 2010 рік. Протягом року здійснено 64 відстеження
результативності регуляторних актів, з них 24 базових,
20 повторних та 20 періодичних відстежень. Відстеження результативності регуляторних актів, які були
включені до Плану-графіка ( vn148227-10 ), але не були прийняті у
2010 році, буде здійснено після їх прийняття. Також повідомляємо, що відповідно до ст. 7 Закону України
"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 ) на відкритому засіданні Комісії постановою
НКРЕ від 09.12.2010 N 1636 ( v1636227-10 ) було затверджено План
діяльності НКРЕ з підготовки проектів регуляторних актів на
2011 рік та розміщено його на веб-сайті НКРЕ. Крім того,
зазначений План опубліковано у друкованому виданні Комісії -
"Інформаційний бюлетень НКРЕ" за січень 2011 року.
9.2. Виконання заходів щодо адаптації законодавства України з
питань державного регулювання природних монополій в
електроенергетиці та нафтогазовому комплексі У сфері адаптації законодавства України з питань державного
регулювання природних монополій в електроенергетиці та
нафтогазовому комплексі НКРЕ протягом 2010 року продовжувала
роботу щодо виконання положень Плану дій Україна - ЄС ( 994_693 ). Так, з метою забезпечення ефективного виконання Порядку
денного асоціації Україна - ЄС у 2010 році наказом НКРЕ від
23.02.2010 N 116 ( vn116227-10 ) затверджено План заходів
Національної комісії регулювання електроенергетики України щодо
реалізації Порядку денного асоціації Україна - ЄС у 2010 році,
основними серед яких є: робота в напрямку швидкого приєднання України до Договору про
Енергетичне Співтовариство; зміцнення спроможності та незалежності Національної комісії
регулювання електроенергетики України, включаючи створення
законодавчих рамок, необхідних для цієї мети (супроводження у
Верховній Раді України проекту Закону України "Про державне
регулювання енергетики України"); реформування тарифів на електроенергію і ціноутворення на газ
та здійснення заходів щодо забезпечення повної сплати за
постачання електроенергії і газу; прискорення роботи в напрямку інтеграції об'єднаної
енергетичної системи України до центральної європейської
електричної мережі відповідно до вимог UCTE (Союзу з питань
координації передачі електроенергії). Також НКРЕ було опрацьовано рекомендації щодо приведення
законодавства України у відповідність до acquis communautare у
сфері енергетики, включаючи ядерну, і підготовлено звіти про
проведення економічного, соціального та політичного аналізу їх
упровадження, які були направлені до Міністерства юстиції. Необхідно зазначити, що протягом 2010 року продовжував свою
роботу Проект Twinning "Посилення регуляторної та юридичної
спроможності НКРЕ щодо регулювання газового сектору", розроблений
у рамках Угоди про партнерство та співробітництво між Європейським
Співтовариством і його країнами-членами та Україною ( 998_012 ). З урахуванням досвіду, отриманого в результаті співпраці з
експертами ЄС у рамках проекту Twinning, НКРЕ були надані
пропозиції та зауваження до проекту Закону України "Про засади
функціонування ринку природного газу" Міністерству палива та
енергетики України як основному розробнику законопроекту. Крім того, НКРЕ з метою виконання взятих на себе зобов'язань
відповідно до контракту Проекту Twinning було підготовлено
порівняльну таблицю відповідності українського законодавства про
природний газ положенням Газової директиви ЄС 2003/55/ЄС
( 994_380 ). У 2011 році НКРЕ планує продовжити свою діяльність у таких
стратегічних напрямках як: подальше здійснення моніторингу
законодавства в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі;
продовження роботи із удосконалення законодавчо-правової бази в
цій сфері та її адаптації до законодавства Європейського Союзу;
здійснення подальшого опрацювання законопроектів, що були
розроблені та винесені на розгляд до Верховної Ради України у
2010 році; продовження співпраці з Комітетами Верховної Ради
України, а також з Кабінетом Міністрів України та іншими
центральними органами виконавчої влади.
10. СПІВРОБІТНИЦТВО З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
ТА СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ
В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ ТА НАФТОГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСІ
Протягом 2010 року реалізація Комісією євроінтеграційних
завдань здійснювалася відповідно до положень Меморандуму про
взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері енергетики між
Україною та Європейським Співтовариством ( 994_693 ), заходів,
передбачених розпорядженням Кабінету Міністрів України від
26.04.2007 N 238-р ( 238-2007-р ), з урахуванням Програми
діяльності Уряду ( n0001120-08 ), а також заходів, визначених
Порядком денним асоціації Україна - ЄС. Багато уваги приділялося виконанню заходів, пов'язаних з
поетапним приведенням тарифів на електроенергію для всіх категорій
споживачів до рівня, що відповідає обґрунтованим витратам на їх
виробництво, передачу та постачання, а також цін на природний газ
до рівня економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з його
реалізацією, а також з метою конвергенції ринків України та
Європейського Співтовариства; доопрацюванням та супроводженням
розгляду Верховною Радою України проектів Законів України "Про
державне регулювання в енергетиці України" та "Про Національну
комісію регулювання енергетики України", спрямованих на посилення
ролі Комісії в забезпеченні функціонування відкритого ринку
електроенергії та газу в частині повноважень, передбачених
Директивами Європейського Союзу, щодо газового та
електроенергетичного секторів; продовженням співробітництва з
Регіональною асоціацією органів регулювання енергетики Центральної
і Східної Європи (ERRA) та Радою регуляторів енергетики ЄС (CEER),
а також роботі, пов'язаній із приєднанням України до Договору про
Енергетичне Співтовариство (ДЕС), включаючи участь у засіданнях
Співтовариства та інших заходах ЄС з питань енергетики. Слід зазначити, що Регіональна асоціація органів регулювання
енергетики Центральної і Східної Європи (ERRA) (далі - ERRA,
Асоціація), членом-засновником якої є НКРЕ з 2000 року, відіграє
значну роль в отриманні Комісією міжнародного досвіду з питань
регулювання енергетики. Оскільки з 2004 року більшість країн-членів Асоціації
вступили до Євросоюзу, тісне співробітництво з ними в частині
регулювання енергетики сприяє теоретичній і практичній інтеграції
України до Європи. У рамках співпраці з ERRA протягом 2010 року керівництво
Комісії, а також інші співробітники взяли участь у засіданнях
постійно діючого комітету ERRA з питань тарифів та ціноутворення,
Президії Асоціації, Комітету Керівників ERRA, X Щорічних зборів,
VIII Конференції з питань інвестицій і регулювання енергетики, у
навчальному курсі "Регулювання відновлюваних джерел енергії", в
учбовому курсі "Цінове регулювання та тарифи" та VIII Міжнародній
літній школі з питань регулювання енергетики, де фахівці Комісії
підвищували свій кваліфікаційний рівень та отримували досвід
країн-членів Асоціації з питань регулювання енергетики. Окремим рядком слід виділити участь Комісії в заходах,
організованих за підтримки Європейської Комісії в рамках
Міждержавної програми постачання нафти та газу до Європи INOGATE. Представники НКРЕ брали участь в навчальних заходах, що
проводилися у форматі Програми технічного обміну досвідом у рамках
проекту "Зростання потенціалу органів регулювання енергетики в
Східній Європі та Центральній Азії", "Регуляторні аспекти впливу
Енергетичного Співтовариства", "Введення в регулювання ринків
електроенергії", "Регулювання відновлювальних джерел енергії"
Міждержавної програми INOGATE за підтримки Європейської Комісії та
за сприяння Регіональної Асоціації органів регулювання енергетики
(ERRA). Також представники НКРЕ взяли участь у засіданні
Координаторів країн та учасників робочих груп у рамках INOGATE
щодо посилення потенціалу органів регулювання енергетики, безпеки
енергопостачання у країни Європи та на підтримку регіональної
інтеграції нафто- та газопровідних систем сталої енергетики. Проведення подібних програм технічного обміну досвідом у
рамках INOGATE мало взаємний позитивний вплив щодо набуття як
теоретичних, так і практичних навичок у частині регулювання
енергетики та використання їх у подальшій роботі. У рамках співпраці з Енергетичним Співтовариством, яка
розпочалась у 2007 році, протягом 2010 року представники Комісії
взяли участь у низці заходів, організованих Секретаріатом
Енергетичного Співтовариства (ЕС), під час роботи яких мали
можливість обмінятися інформацією, знаннями та практичними
навичками з представниками країн-учасників ЄС, а саме: у 13-му
засіданні Ради регуляторних органів Енергетичного Співтовариства,
у 15-му, 16-му, 17-му та 18-му засіданнях Робочої групи з питань
електроенергетики Енергетичного Співтовариства (EWG ECRB), у
11-му, 12-му, 13-му та 14-му засіданнях Робочої групи з питань
споживачів Енергетичного Співтовариства (CWG ECRB), у 16-му
засіданні Робочої групи з питань газу Енергетичного Співтовариства
(GWG ECRB) та в семінарах Енергетичного Співтовариства,
присвячених питанням якості послуг електропостачання, моніторингу
ринку електроенергії, статистики у сфері енергетики, представлення
інтересів споживачів у регуляторному процесі та моделей газового
ринку. 24 вересня 2010 року в м. Скоп'є (Македонія) було підписано
Протокол про приєднання України до Договору про заснування
Енергетичного Співтовариства (далі - Договір), який ратифіковано
Верховною Радою України 15 грудня 2010 року. Відповідно до
Протоколу Україна набула статусу Договірної Сторони Енергетичного
Співтовариства з 1 лютого 2011 року. Україні надаються всі права,
надані Договірним Сторонам, і вона виконує всі зобов'язання,
покладені на Договірні Сторони Договором і всіма Рішеннями та
Процедурними актами, прийнятими під час застосування Договору із
часу набрання ним чинності. Вступ до Енергетичного Співтовариства має забезпечити: запровадження та розширення Україною нормативно-правової бази
Європейського Співтовариства з енергетики, навколишнього
середовища, конкурентної політики та відновлюваних джерел енергії; участь України в розробці спільно з Договірними Сторонами
регуляторної системи, що сприятиме ефективному функціонуванню
ринків енергопродуктів і матеріалів, для транспортування яких
використовуються мережі та створення єдиного механізму
транскордонної передачі та (або) транспортування енергопродуктів і
матеріалів, для транспортування яких використовуються мережі; створення єдиного регіонального ринку енергопродуктів і
матеріалів, для транспортування яких використовуються мережі, без
внутрішніх кордонів, у тому числі координація взаємодопомоги в
разі серйозних порушень у функціонуванні енергетичних мереж або
зовнішніх пошкоджень. З жовтня 2009 року в НКРЕ впроваджується проект технічної
допомоги Європейського Союзу Twinning "Посилення регуляторної та
юридичної спроможності НКРЕ щодо регулювання газового сектору"
(далі - проект). У рамках проекту Комісія співпрацює з Органами
регулювання енергетики Італії (AEEG), Угорщини (HEO), Греції (RAE)
та Румунії (ANRE) з метою сприяння посилення інституційної
спроможності НКРЕ, довгостроковому розвитку і впровадженню
найкращої міжнародної практики регулювання газового сектору з
урахуванням досвіду розвитку внутрішнього ринку газу Європейського
Союзу. Виходячи з цього конкретними цілями проекту є: проведення огляду та оцінки чинного законодавства, для
визначення необхідних зміни до законодавства та підготовки
пропозицій щодо кращого узгодження українського законодавства з
Acquis communautaire щодо внутрішнього енергетичного ринку ЄС; отримання керівництвом та співробітниками НКРЕ технічних
знань, навичок щодо регулювання газового сектору, що дозволять
упровадити концепцію розмежування видів діяльності та практику
моніторингу в рамках газового сектору, стимулююче регулювання
тарифів, регулювання якості послуг, а також тарифи і ціни, що
базуються на реальних витратах, які забезпечують захист
незахищених категорій споживачів; підготовка НКРЕ проекту Річного Звіту з моніторингу
відповідно до положень статті 25 Директиви 2003/55/EC ( 994_380 ),
слідуючи найкращому передовому досвіду європейських регулюючих
органів. Реалізація Проекту ведеться за наступними компонентами: Компонент 1 "Підтримка проекту та мовні курси"; Компонент 2 "Огляд та гармонізація законодавства України з
газовим законодавством ЄС"; Компонент 3 "Засади багаторічного стимулюючого регулювання та
бенчмаркінг газорозподільних компаній"; Компонент 4 "Багаторічне стимулююче регулювання та
бенчмаркінг газорозподільчих компаній"; Компонент 5 "Розробка системи регулювання якості послуг
(постачання) для газорозподільчих компаній"; Компонент 6 "Тарифи та оцінка перехідних схем соціального
захисту"; Компонент 7 "Вибіркова підтримка процесу відокремлення та
прозорості". Протягом 2010 року фахівцями НКРЕ та партнерами з країн ЄС
був проведений аналіз українського законодавства щодо газового
сектору та порівняння його з законодавством ЄС. За результатами
аналізу була підготовлена "Таблиця відповідності українського
законодавства про природний газ газовому законодавству ЄС", яка є
базою для визначення напрямків адаптації українського
законодавства до законодавства газового сектору ЄС. У рамках розробки нової методології регулювання тарифів для
газорозподільчих компаній було проведено аналіз діючої в Україні
системи регулювання, виявлено її недоліки і запропоновані підходи
до її вдосконалення. На основі даних анкетування газорозподільчих
компаній було сформовано базу техніко-економічних показників
діяльності компаній, необхідних для розрахунку тарифів у рамках
стимулюючого регулювання, зокрема для застосування бенчмаркінгу
(порівняльного аналізу) регульованих компаній. З метою
ознайомлення з практикою регулювання газового сектору ЄС органам
регулювання країн-членів CEER та ERRA була направлена анкета щодо
підходів до регулювання газорозподільних компаній. Отримані
результати використані при визначенні принципів вдосконалення
методів регулювання газорозподільних компаній України. Робота з упровадження системи регулювання якості послуг з
газопостачання розпочалась з розробки системи моніторингу якості
послуг. Після ознайомлення з досвідом регулювання якості послуг в
Італії та Румунії, зокрема з процедурами контролю якості та
проведення перевірок спеціалістами НКРЕ було започатковано збір
даних щодо показників якості послуг для українських
газорозподільних компаній. Були розроблені реєстри та форми для
збору даних, які були надіслані газорозподільним компаніям. На
основі аналізу отриманої від компаній інформації було зроблено
попередню оцінку якості послуг з газопостачання в Україні. У рамках розробки схем соціального захисту вразливих
категорій споживачів проведено аналіз нормативно-правової бази
схем соціального захисту у сфері енергетики в Україні і у
країнах-членах ЄС. Базуючись на цьому, було визначено поняття
енергетичної бідності населення в Україні та перелік індикаторів,
які доцільно застосувати в умовах України. З метою підготовки до імплементації вимог законодавства ЄС
щодо відокремлення видів діяльності в газовому секторі України
існуючі форми звітності газорозподільних компаній були
проаналізовані на відповідність принципам та найкращому досвіду ЄС
із розмежування витрат бухгалтерського обліку. За результатами
цього аналізу розроблені та надані для опрацювання газовим
компаніям проекти нових форм звітності, що мають забезпечити
уніфікацію розподілу витрат між видами діяльності для всіх
облгазів. Важливим кроком на шляху адаптації законодавства ЄС є набуття
працівниками НКРЕ досвіду з підготовки Національної доповіді
(Звіту) з моніторингу, який відповідно до директив ЄС 2003/54
( 994_571 ) та 2003/55 ( 994_380 ) національні органи регулювання
мають подавати до Європейської Комісії. Протягом року був
підготовлений проект Національної доповіді НКРЕ (Звіту) з
моніторингу за 2009 рік. З метою ознайомлення співробітників НКРЕ з досвідом
регулювання газового сектору та імплементації законодавства ЄС
щодо газового сектору у Країнах-Членах ЄС у 2010 році були
проведені навчальні поїздки до Італії, Угорщини, Румунії та
проведено ряд семінарів та презентацій. Зокрема, експертами
Проекту було проведено семінари на теми: "Досвід впровадження
країнами ЄС положень Газової директиви ЄС у національне
законодавство", "Відокремлення мереж та правила доступу в газовому
секторі: досвід ЄС", "Надання обов'язкових послуг населенню та
механізмів соціального захисту, пов'язаних з електро- і
газопостачанням в Державах-Членах ЄС"; "Регулювання енергетики:
двостороннє та багатостороннє співробітництво в Європейському
просторі". Слід також відмітити, що Національна комісія регулювання
електроенергетики України розпочала Програму партнерства у сфері
регулювання між НКРЕ і Національною Асоціацією членів комісій з
регулювання комунальних підприємств (NARUC) та Комісією
громадських послуг штату Нью-Йорк за підтримки Агентства
міжнародного розвитку Сполучених Штатів Америки, офіційним
початком якої вважається 8 червня 2010 року, коли було підписано
Меморандум про взаєморозуміння ( 998_420 ). Дана програма партнерства є інструментом для обміну досвідом
та інформацією між органами регулювання США та України з метою
вдосконалення практики регулювання та зміцнення довгострокових
стійких відносин між органами регулювання обох країн. Співпраця
між представниками органів регулювання здійснювалась шляхом
організації обмінів для керівництва і співробітників, проведення
семінарів, нарад та інших засобів.
11. ВЗАЄМОДІЯ КОМІСІЇ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ,
ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ.
ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ
Взаємодія Комісії з органами державної влади, засобами
масової інформації та громадськістю відбувалася згідно із Законами
України "Про інформацію" ( 2657-12 ), "Про порядок висвітлення
діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування в Україні засобами масової інформації"
( 539/97-ВР ), "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в
Україні" ( 2782-12 ), "Про інформаційні агентства" ( 74/95-ВР ) в
частині інформування громадськості про власну діяльність та
діяльність суб'єктів природних монополій, а також Указом
Президента України від 01.08.2002 N 683 ( 683/2002 ) "Про
додаткові заходи щодо забезпечення відкритості в діяльності
органів державної влади", постановами Кабінету Міністрів України
від 26.11.2009 N 1302 ( 1302-2009-п ) "Про додаткові заходи щодо
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики", від 06.01.2010 N 10 ( 10-2010-п ) "Про
затвердження Порядку залучення громадян до формування та
реалізації державної політики", від 03.11.2010 N 996
( 996-2010-п ) "Про забезпечення участі громадськості у формуванні
та реалізації державної політики" та іншими нормативно-правовими
актами. Відкритість, прозорість, доступність та гласність - основні
принципи діяльності Комісії, і втілювалися вони шляхом проведення
систематичної інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо здійснення
розрахунків в Оптовому ринку електричної енергії, формування
цінової і тарифної політики в тепло- і електроенергетиці та
нафтогазовому комплексі, контролю за цільовим використанням
коштів, отриманих від споживачів, захисту прав споживачів тощо. Основна форма роботи Комісії - відкриті засідання, що
проводились щотижня протягом року із залученням усіх зацікавлених
сторін, засобів масової інформації й громадськості, на яких
розглядалися і приймалися рішення (постанови, розпорядження) з
питань, що регулюють діяльність природних монополій та ринків у
тепло- і електроенергетиці та нафтогазовому комплексі. Інформація про дату, час, місце і питання порядку денного
відкритих засідань НКРЕ доводилася до відома громадськості шляхом
публікації повідомлень у газеті Держкомтелерадіо "Говорить і
показує Україна" та розміщувалася на веб-сайті НКРЕ, а також
надсилалася до Урядового веб-порталу та засобам масової
інформації. По закінченню відкритих засідань і слухань для ЗМІ за участю
Голови Комісії та членів Комісії проводилися брифінги з порушених
питань. Окремі питання, що розглядалися на відкритих засіданнях НКРЕ,
висвітлювалися в репортажах новин на телебаченні (Перший
національний, 5 канал, СТБ, ICTV, Інтер тощо), повідомленнях
інформаційних агентств (Інтерфакс, Уніан, Українські новини,
РБК-Україна), на сторінках періодичних видань та їх
інтернет-ресурсів ("Дзеркало тижня", "Голос України", "Урядовий
кур'єр", "Экономические известия", "Коммерсант", "Главред" тощо). Інформація про всі прийняті Комісією рішення щотижнево
надсилалася електронною поштою засобам масової інформації. З метою усвідомлення населенням України впроваджених НКРЕ
заходів щодо цін на природний газ до економічно обґрунтованого
рівня Комісією була проведена активна інформаційно-роз'яснювальна
робота із обґрунтуванням необхідності здійснення таких кроків. Голова НКРЕ Тітенко С.М. щомісяця проводив прес-конференції
щодо питань діяльності НКРЕ, поточної ситуації в
електроенергетичному та нафтогазовому комплексі, регулювання ринку
комунальних послуг та надавав вичерпні відповіді на запитання
журналістів. За участю Голови Комісії відбулися брифінги: "Підписання
Меморандуму про взаєморозуміння між Національною комісією
регулювання електроенергетики України, Комісією громадських послуг
штату Нью-Йорк, Національною Асоціацією членів комісій з
регулювання комунальних підприємств та Агентством США з
міжнародного розвитку в рамках Програми партнерства у сфері
регулювання енергетики" та "Започаткування відпрацювання в
"тіньовому режимі" механізму функціонування першого етапу переходу
до нової моделі ринку електричної енергії (Ринку Двосторонніх
Договорів)". На веб-сайті НКРЕ постійно функціонує Форум, що забезпечує
зворотній зв'язок з громадянами, які мають можливість отримувати
відповіді на свої запитання від кваліфікованих фахівців НКРЕ.
Також на веб-сайті діє рубрика "Запитуйте-відповідаємо", де
розміщуються відповіді на актуальні запитання громадян. Структурними підрозділами НКРЕ здійснюється постійний
моніторинг пропозицій та зауважень, що надійшли від громадськості. Протягом року на урядовому веб-сайті "Громадянське
суспільство і влада" оприлюднено для обговорення 16 проектів
нормативно-правових актів. Протягом року при НКРЕ функціонувала Громадська рада, що
забезпечувала безпосередню участь громадськості у процесі
прийняття рішень та врахування громадської думки при вирішенні
питань з регулювання підприємницької діяльності в тепло- і
електроенергетиці та нафтогазовому комплексі. Голова та члени
Комісії, керівники структурних підрозділів брали активну участь у
засіданнях Громадської ради та сприяли її діяльності. На
офіційному веб-сайті Комісії функціонує рубрика, де розміщуються
матеріали про роботу Громадської ради. Протягом звітного періоду
за участю Громадської ради відбулися консультації з громадськістю
у формі круглих столів: "ТЕЦ - економічна доцільність та
перспективи роботи в ОРЕ", "Фінансово-економічний стан ТЕС і
тарифне регулювання виробництва електроенергії", "Стимулювання
якості постачання електроенергії", "Перехресне субсидування
споживачів в електроенергетиці", "Реформування ОРЕ -
організаційні, технічні, законодавчі і фінансово-економічні
проблеми". Протягом 2010 року було видано 12 номерів щомісячного
друкованого засобу масової інформації Комісії - "Інформаційний
бюлетень НКРЕ" (загальною кількістю сторінок - 3178), де
оприлюднювалися всі постанови і розпорядження НКРЕ (кількістю 2036
і 135 відповідно) та найбільш характерні відповіді на запитання
ліцензіатів і громадян, а також основні нормативно-правові акти з
питань регулювання тепло- і електроенергетики та нафтогазового
комплексу України, прийняті Верховною Радою України, Президентом
України, Кабінетом Міністрів України та іншими міністерствами і
відомствами.
12. АДМІНІСТРАТИВНО-ОРГАНІЗАЦІЙНА
ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІСІЇ
Адміністративно-організаційна робота У 2010 році Комісією проведено 58 відкритих засідань, на яких
розглянуто понад 1727 питань, а саме: про видачу, визнання
недійсними, анулювання та переоформлення ліцензій на право
здійснення діяльності з виробництва, постачання, передачі
електричної енергії, з виробництва теплової енергії на
теплоцентралях та установках з використання нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії; на право провадження господарської
діяльності з виробництва, постачання та транспортування теплової
енергії, з розподілу природного і нафтового газу та з постачання
природного газу за регульованим тарифом, з розподілу природного
газу, газу (метану) вугільних родовищ, постачання природного газу,
газу (метану) вугільних родовищ за регульованим та нерегульованим
тарифом; з централізованого водопостачання та водовідведення; про
видачу дублікатів та копій ліцензій; про встановлення вимог щодо
провадження інших, крім ліцензованих видів діяльності; про
затвердження, оптимізації структури та рівнів тарифів на відпуск,
передачу та постачання електричної енергії за регульованим
тарифами; про затвердження тарифу на електричну енергію для
дитячих центрів "Артек" та "Молода гвардія"; про коригування
річного обсягу постачання електричної енергії та постачання
природного газу за нерегульованим тарифом; про коригування
встановленої потужності генеруючого обладнання; про коригування
діючих тарифів на теплову енергію для суб'єктів господарювання у
сфері теплопостачання; про розгляд інвестиційних програм та
перегляд структури та рівнів тарифів на передачу електричної
енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання
електричної енергії за регульованим тарифом на 2011 рік;
затвердження та виконання інвестиційної програми ліцензіата з
передачі електричної енергії магістральними та міждержавними
електромережами; про врахування додаткових доходів ліцензіатів з
передачі електроенергії місцевими (локальними) електромережами та
з постачання електроенергії за регульованим тарифом у 2010 році,
як джерел фінансування інвестиційних програм на 2010 рік; про
внесення змін до Інвестиційних програм ліцензіатів на 2010 рік;
про затвердження деяких економічних коефіцієнтів нормативних
технологічних витрат електроенергії в електричних мережах
ліцензіатів з передачі електроенергії місцевими (локальними)
електромережами для I та II класу напруги; про розгляд, перегляд
тарифів на відпуск електричної та виробництво теплової енергії для
промислових споживачів та бюджетних установ на ТЕЦ; про
коригування тарифів на відпуск електричної енергії на ТЕЦ; про
затвердження "зеленого тарифу" та встановлення його величини; про
встановлення, коригування інвестиційної складової до тарифу на
відпуск електричної енергії, необхідної для фінансування
реконструкції та модернізації енергоблоків; про відпрацювання "у
тіньовому режимі" механізмів функціонування першого етапу переходу
до нової моделі ринку електроенергії (Ринку двохсторонніх
договорів); про рівні тарифів на послуги з транспортування
природного газу розподільними трубопроводами для газорозподільних
підприємств; про рівень середньозваженого тарифу на
транспортування розподільними трубопроводами, про рівні тарифів на
послуги з постачання за регульованим тарифом для газопостачальних
підприємств; про рівень середньозваженого тарифу на постачання;
про рівні тарифів на послуги з транспортування магістральними
трубопроводами на території провадження ліцензованої діяльності
газорозподільними підприємствами; про установлення загального
тарифу на послуги з транспортування природного газу; про
затвердження граничного рівня ціни на природний газ для установ та
організацій, що фінансуються з державного і місцевого бюджетів;
про затвердження граничного рівня ціни на природний газ для
промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання; про
приведення цін на природний газ до економічно обґрунтованого
рівня; про оптимізацію цін на природний газ власного видобутку;
про оптимізацію тарифів на послуги з транспортування, розподілу та
постачання природного газу; про схвалення цільових напрямків
робіт, обсягів та джерел фінансування інвестиційних програм на
2011 рік підприємствам з газопостачання та газифікації; про
затвердження граничного рівня ціни на природний газ для
підприємств - виробників азотних мінеральних добрив; про
затвердження цін на природний газ для релігійних організацій; про
затвердження ціни на природний газ для суб'єктів господарювання,
які виробляють теплову енергію, що використовується для
виробництва та надання релігійним організаціям послуг з опалення
та гарячого водопостачання; про розширення території ліцензованої
діяльності щодо провадження діяльності з розподілу природного і
нафтового газу та з постачання природного газу за регульованим
тарифом; про ціни продажу природного газу (у тому числі нафтового
(попутного) газу) власного видобутку; про затвердження ціни на
природний газ для функціонування Вічного вогню; про встановлення
цін на товарний природний газ, видобутий до договорів спільної
діяльності; про перегляд тарифів на зберігання, закачування та
відбір природного газу; про порушення Умов та Правил здійснення
підприємницької діяльності з виробництва, передачі, постачання,
транспортування електроенергії, теплової енергії та природного
газу ліцензіатами НКРЕ; про порушення Умов та Правил здійснення
підприємницької діяльності з передачі електричної енергії
магістральними та міждержавними електричними мережами; про
визначення відповідності дій Умовам та Правилам здійснення
підприємницької діяльності з виробництва, передачі та постачання
електричної енергії за регульованим тарифом; про усунення порушень
законодавства у сфері ліцензування НКРЕ; про результати перевірки
дотримання Ліцензійних умов ліцензіатами з виробництва електричної
енергії та з виробництва теплової енергії на ТЕЦ та установках з
використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії; про
погодження здійснення процедури закупівлі в одного виконавця
товарів, робіт, послуг; про прийняття постанов та розпоряджень
НКРЕ; про схвалення проектів постанов Кабінету Міністрів України;
про стан виконання працівниками НКРЕ вимог Законів України "Про
боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ) та про "Державну службу"
( 3723-12 ); про затвердження Звіту про діяльність НКРЕ у
2009 році ( v0391227-10 ); про внесення змін до Плану діяльності
НКРЕ з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік; про
затвердження Плану діяльності НКРЕ з підготовки проектів
регуляторних актів на 2011 рік ( v1636227-10 ); про стан
виконавської дисципліни в НКРЕ, її зміцнення та удосконалення
організації контролю у 2011 році; про стан фінансової, бюджетної
дисципліни, збереження та використання державного майна; про
результати здійснення внутрішнього фінансового контролю та
усунення виявлених недоліків; про публічне представлення Звіту
НКРЕ; про витрачання коштів Державного бюджету України у
2009 році; про результати комплексного вивчення стану виконання
завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, у
сфері державної кадрової політики; про відомчі нагороди тощо. За результатами проведення відкритих засідань Комісією було
прийнято 1427 постанов, 135 розпоряджень та 532 протокольні
рішення. Також у жовтні 2010 року було проведено виїзне відкрите
засідання Комісії в місті Летичів Хмельницької області, на якому
розглядалися питання про внесення змін до джерел фінансування
інвестиційних програм та структур тарифів на 2010 рік дев'яти
ліцензіатів з передачі електроенергії місцевими (локальними)
електромережами та з постачання електроенергії за регульованим
тарифом. Також була проведена зустріч Голови та членів Комісії з
керівниками і трудовими колективами ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго",
ПАТ "Хмельницькгаз" та МКП "Хмельницьктеплокомуненерго". Комісією було також проведено 192 засідання, на яких
розглянуто 604 питання, зокрема: про затвердження тарифів на
електричну енергію, продану в Оптовий ринок електричної енергії
України виробниками, які працюють за ціновими заявками; про
алгоритм перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним
режимом використання оптового постачальника електричної енергії
України; про перерахування коштів; про внесення змін до постанов
НКРЕ; про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов
НКРЕ; про призупинення дії постанов НКРЕ; про алгоритм
перерахування коштів; про затвердження прогнозованої оптової
ринкової ціни; про затвердження Періодів максимального
навантаження енергосистеми України по місяцях 2011 року в робочі,
вихідні та святкові дні (за київським часом); про затвердження сум
коригування платежів ліцензіатів з постачання електроенергії за
регульованим тарифом за електричну енергію, куповану на ОРЕ; про
затвердження сум коригування платежів за електроенергію, куповану
на Оптовому ринку електроенергії України на території здійснення
ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за
регульованим тарифом; про врахування суми дотаційних сертифікатів
при розрахунку оптової ринкової ціни; про встановлення роздрібної
ціни не електричну енергію для КП "ЗТМК"; про збір у вигляді
цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову
енергію; про погодження рішень Ради Оптового ринку електроенергії
України; про ціну електричної енергії, яка переміщується між
енергосистемами України та Російської Федерації в рамках надання
аварійної допомоги; про затвердження величин, які використовуються
при розрахунку цін за маневреність і робочу потужність, ціни
розвантаження нижче мінімально допустимого складу обладнання
станції та величини обмеження граничної ціни системи; про
затвердження роздрібних тарифів на електричну енергію з
урахуванням граничних рівнів тарифів при поступовому переході до
формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території
України; про встановлення роздрібних тарифів на електричну енергію
для вугледобувних підприємств; про встановлення граничних рівнів
оплати електричної енергії, купованої ДП "Регіональні електричні
мережі" на ОРЕ; про встановлення роздрібних тарифів на електричну
енергію для підприємств гірничо-металургійного та хімічного
комплексу; про затвердження вирівнювальних націнок (знижок) з
розрахунку на 1 МВт·год, відпущеної з ОРЕ електроенергії на
території здійснення ліцензованої діяльності постачальників
електричної енергії за регульованим тарифом; про поточну плату за
ліцензії на здійснення підприємницької діяльності в електро- та
теплоенергетиці; про внесення зміни до Переліку поточних рахунків
із спеціальним режимом використання, відкритих в установах
уповноваженого банку - ВАТ "Ощадбанк" - оптовому постачальнику
електричної енергії, енергопостачальним компаніям (ліцензіати НКРЕ
з постачання електричної енергії за регульованим тарифом) та їх
структурним підрозділам; про кошторис ДП "Енергоринок" на
2011 рік; про внесення змін до Нормативів перерахування коштів з
поточних рахунків із спеціальним режимом використання
газопостачальних підприємств, відкритих в установах ВАТ "Державний
ощадний банк України", що надійшли від населення та установ і
організацій, які фінансуються з державного і місцевих бюджетів;
про внесення Змін до Переліку поточних рахунків із спеціальним
режимом використання, відкритих в установах ВАТ "Державний ощадний
банк України" газопостачальними підприємствами та їх структурними
підрозділами, а також Дочірньою компанією "Газ України" і
Державним акціонерним товариством "Чорноморнафтогаз" для
зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від
населення, установ і організацій, які фінансуються з державного і
місцевого бюджетів; про внесення змін до Плану діяльності НКРЕ з
підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік тощо. Проведено 12 апаратних нарад з питань, що належать до
повноважень НКРЕ.
Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Комісії
Відповідно до Плану заходів з виконання завдань, передбачених
Законом України "Про основні засади розвитку інформаційного
суспільства в Україні на 2007-2015 роки", затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.08.2007 N 653-р
( 653-2007-р ), на веб-сайті НКРЕ систематично висвітлювались
розділи: "Запитуйте-відповідаємо", Форум, адміністративні послуги,
інформаційне суспільство, каталог послуг, громадська рада, та
розміщені банери, тендерні оголошення. На виконання вимог
Держкомпідприємництва (лист від 12.11.2010 N 14649/0/2-10) унесено
правки до розділу "Регуляторні акти". У НКРЕ виконувалися роботи щодо інвентаризації програмного
забезпечення на виконання постанови Кабінету Міністрів України від
10.09.2003 N 1433 ( 1433-2003-п ) "Про затвердження Порядку
використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади". Було зроблено попередній аналіз та проект плану переходу НКРЕ
на відкрите програмне забезпечення відповідно до Концепції
Державної цільової науково-технічної програми використання в
органах державної влади програмного забезпечення з відкритим кодом
відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від
23.12.2009 N 1588-р ( 1588-2009-р ). Протягом 2010 року здійснювалися організаційно-технічні
заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом на об'єктах
інформаційної діяльності НКРЕ, захист інформації з обмеженим
доступом в автоматизованих системах, а також захист відкритої
інформації, яка відповідно до законодавства підлягає захисту в
інформаційно-телекомунікаційній системі НКРЕ. У 2010 році організовано, налаштовано та підключено
15 робочих місць за адресою вул. Гонти, 3а. Проведено налаштування
файл-серверу, для організації оперативного обміну службовою
інформацією між співробітниками нового філіалу. Установлено та
налаштовано сервер інформаційно-пошукової системи "Законодавство"
для доступу до бази нормативно-правових актів. Підключено
мережевий багатофункціональний пристрій. Здійснено налаштування
поштових скриньок. Організовано доступ до глобальної мережі
Інтернет. Забезпечувалася комп'ютерна підтримка роботи консультантів за
проектом Twinning відповідно до вимог програми міжнародної
допомоги. У локальній мережі НКРЕ була забезпечена робота
300 комп'ютерів, технічна підтримка користувачів та підтримка
роботи 15 серверів і баз даних, у тому числі електронних поштових
служб, інтернет, сайту НКРЕ, серверів основного та внутрішнього
домену та бухгалтерського серверу. Здійснювалося перевстановлення та відновлення функціонування
інформаційних систем "Ліга:Закон" і "Законодавство", електронних
поштових служб, файл-серверів, контролерів домену, серверу
веб-сайту НКРЕ. Постійно виконувалась робота щодо: технічного оновлення програм та систем на серверах; налаштування комп'ютерів та серверів за новими сучасними
технологіями; розробки конфігурації пасивного обладнання (маршрутизаторів,
комутаторів) комп'ютерної мережі НКРЕ та серверів; надання пропозицій з оновлення комп'ютерної техніки та
мережевого обладнання; усунення неполадок комп'ютерної техніки, несправностей на
клієнтських робочих місцях, проблем з базами даних та з'єднаннями
з серверами та відновлення систем після збоїв техніки; резервного копіювання інформації; ремонту техніки та відновлення роботи обладнання; заміни картриджів, обслуговування принтерів і ксероксів; надання допомоги по встановленню, інсталяції, підключенню та
перевірці техніки та програм; контролю за загальним розподілом потоку зовнішнього каналу; розподілу, перерозподілу ресурсів, у тому числі
інформаційних; переключення користувачів на інший обліковий запис доступу; коригування конфігурації проксі-сервера; очищення систем від непотрібної інформації (тимчасових
файлів, спаму тощо); перегляду інформаційних ресурсів (старих та нових); перевірки можливостей техніки, нового обладнання та нових
можливостей; вивчення нових питань (листів), тенденцій та надання
пропозицій; консультування користувачів з різних питань; архівного (резервного) копіювання інформації серверів даних
на зовнішні носії (CDROM); створення нових облікових записів для користувачів; створення нових поштових клієнтів для користувачів; переіменування облікових записів користувачів; переіменування поштових клієнтів; інсталяції принтерів; інсталяції маршрутизаторів; підключення до маршрутизаторів wi-fi; підключення систем; резервування, відновлення, архівування.
Фінансово-господарська діяльність
Національна комісія регулювання електроенергетики України як
центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом
відповідно до Закону України від 30.06.1999 N 783-XIV ( 783-14 )
"Про джерела фінансування органів державної влади" у звітному році
утримувалась за рахунок коштів, які були передбачені Законом
України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ). Кошторисом видатків на 2010 рік на утримання Комісії
затверджені асигнування по загальному фонду державного бюджету в
сумі 26947,4 тис.грн. Фінансові операції Комісія здійснювала через реєстраційні
рахунки, відкриті в Державному казначействі України. Кошторисні призначення Комісії у 2010 році профінансовані не
в повному обсязі - фактично надійшло 25905,4 тис.грн, що становить
96,1% планових призначень. Кошти спеціального фонду використані в
сумі 96,4 тис.грн та спрямовані на покриття витрат, пов'язаних з
основною діяльністю Комісії. Виконання кошторису у 2010 році за економічною класифікацією
видатків характеризується такими даними:
Таблиця 11.1
------------------------------------------------------------------ | Видатки | Сума, | % від | | |тис.грн |загальної | | | | суми | | | | видатків | |--------------------------------------------+--------+----------| |Заробітна плата |18042,2 | 69,6 | |--------------------------------------------+--------+----------| |Нарахування на заробітну плату | 6282,7 | 24,3 | |--------------------------------------------+--------+----------| |Комунальні послуги та оплата за енергоносії | 511,2 | 2,0 | |--------------------------------------------+--------+----------| |Придбання предметів та матеріалів | 328,6 | 1,3 | |--------------------------------------------+--------+----------| |Оплата послуг | 663,6 | 2,5 | |--------------------------------------------+--------+----------| |Відрядження | 64,7 | 0,2 | |--------------------------------------------+--------+----------| |Капітальні видатки | - | - | |--------------------------------------------+--------+----------| |Наукові дослідження | - | - | |--------------------------------------------+--------+----------| |Інші видатки | 12,4 | 0,1 | ------------------------------------------------------------------
У звітному році всі фінансові зобов'язання щодо оплати за
укладеними договорами та за отримані товари Комісія реєструвала
лише в межах асигнувань, затверджених кошторисом. Комісія не має заборгованості з виплати заробітної плати, за
платежами до бюджету та цільових фондів. Фінансові звіти про
виконання кошторису доходів і видатків складені своєчасно і в
обсязі форм згідно із затвердженими нормативними актами. Основні засоби, які обліковуються на балансі Комісії, мають
знос в розмірі 48,05%. Капітальні видатки у звітному році не
здійснювались. Унаслідок недофінансування Комісії у 2010 році на кінець року
утворилась кредиторська заборгованість у сумі 206,5 тис.грн,
дебіторська заборгованість відсутня. У 2010 році Комісія забезпечила надходження до держбюджету
плати за ліцензії, видані НКРЕ, за кодом 14061500 у сумі
27207,6 тис.грн, що становить 111,1% до плану.
13. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ
НКРЕ НА 2011 РІК І ШЛЯХИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
Пріоритетними завданнями у сфері регулювання природних
монополій та суміжних ринків на 2011 рік є: Прийняття Закону України "Про державне регулювання в
енергетиці України". Верховною Радою України прийнято за основу в першому читанні
проект Закону України "Про державне регулювання в енергетиці
України", яким визначено статус, організацію, повноваження НКРЕ як
органу регулювання в енергетиці і порядок їх здійснення. Законодавчо закріплений статус Комісії як органу державного
регулювання має забезпечити її незалежність у прийнятті рішень, що
є основою для ефективного регулювання та функціонування
електроенергетичної і нафтогазової галузей в умовах сприяння
розвитку конкуренції та збалансування інтересів суспільства,
суб'єктів природних монополій та споживачів. З огляду на міжнародні зобов'язання України прийняття закону
про орган державного регулювання в енергетиці дозволить
забезпечити реалізацію: завдань Загальнодержавної програми адаптації законодавства до
законодавства Європейського Союзу ( 1629-15 ) стосовно врахування
вимог статті 23 Директиви ЄС 54/2003/ЄС ( 994_571 ) щодо спільних
правил для внутрішнього ринку електричної енергії та статті 25
Директиви 2003/55/ЄС ( 994_380 ) щодо спільних правил для
внутрішнього ринку природного газу; зобов'язань України в рамках виконання Плану дій Україна - ЄС
( 994_693 ); положень Меморандуму про порозуміння між ЄС та Україною щодо
співробітництва в енергетичній сфері ( 994_694 ); умов участі України в Енергетичному Співтоваристві
Південно-Східної Європи, що дозволить українському енергетичному
сектору приєднатися до Єдиного енергетичного ринку Європи; умов надання Україні Світовим банком Позики на підтримку
стратегії розвитку. Розробка методології щодо врахування якості послуг
(безперебійності постачання та дотримання стандартів якості
електроенергії) при встановленні тарифів для енергорозподільчих
компаній. Потреби економіки України вивели на передній план питання
надійного та якісного забезпечення споживачів електроенергією. У
зв'язку з цим з 2005 року Комісією розпочато роботу з упровадження
системи моніторингу та регулювання якості послуг. Комісією прийнято вісім розпоряджень щодо моніторингу
показників безперебійності електропостачання та комерційної якості
послуг (розпорядження від 06.07.2006 N 68-р ( vr068227-06 ), від
26.12.2006 N 146-р ( vr146227-06 ), від 05.07.2007 N 86-р
( vr086227-07 ), від 27.09.2007 N 118-р ( vr118227-07 ), від
27.12.2007 N 177-р ( vr177227-07 ), від 26.06.2008 N 80-р
( vr080227-08 ), від 18.12.2008 N 153-р ( vr153227-08 ), від
17.12.2009 N 200-р) ( vr200227-09 ). Зокрема з III кварталу
2008 року введено стандартизовану електронну форму звітності, що
дозволило суттєво зменшити кількість помилок у розрахунках
показників, порівняно з попередніми періодами (Рис.1)
( va684227-11 ) і впровадити електрону систему збору інформації.
Рис.1. Інформація щодо надійності електропостачання,
надана до НКРЕ за формами моніторингу якості послуг,
індекс SAIDI загалом по Україні, 2006-2010 роки
( va684227-11 )
У 2010 році основні зусилля були спрямовані на забезпечення
надійності даних за показниками якості послуг, що надаються
ліцензіатами. У I та II кварталах 2010 року НКРЕ провела перевірки
звітності 2009 року восьми ліцензіатів (Вінницяобленерго,
Житомиробленерго, Київенерго, Київобленерго, Південно-Західна
залізниця, Сумиобленерго, Черкасиобленерго та Чернігівобленерго),
які виявили, що рівень достовірності даних, наданих компаніями,
зміняється від 20 % до 90 %. З метою підвищення достовірності
інформації Комісією заплановано здійснити впровадження перевірок
збору, реєстрації та обробки даних щодо якості послуг у компаніях
та введення штрафних санкцій за надання недостовірної інформації.
Це дасть можливість точніше оцінити стан якості послуг в
енергорозподільчих компаніях. У подальшому Комісія планує здійснити заходи, спрямовані на
підвищення надійності енергопостачання, якості електроенергії та
комерційної якості послуг: упровадження системи регулювання якості послуг, що сприятиме
створенню стимулів для покращення технічного стану обладнання,
інвестування в підтримку та розвиток електричних мереж та
скорочення перерв в електропостачанні, підвищенню рівня якості
обслуговування споживачів і якості поставленої електроенергії; проведення опитування споживачів, що дасть можливість
визначити цінність безперебійного електропостачання для різних
категорій споживачів та готовність споживачів платити за
покращення якості електропостачання; упровадження гарантованих чи індивідуальних стандартів якості
послуг, які спрямовані на відшкодування споживачам збитків від
неякісного надання послуг. Доопрацювання нормативно-правової бази лібералізації ринку
електроенергії відповідно до положень Концепції функціонування та
розвитку Оптового ринку електроенергії України ( 1789-2002-п ). Ураховуючи значний експортний потенціал України в
електроенергетиці та наміри виходу та закріплення в якості
значного гравця на міжнародних ринках електроенергії, Україна
повинна здійснити ряд реформ на внутрішньому ринку з метою
приведення умов діяльності до міжнародних вимог, зокрема Директив
2003/54/ЄС ( 994_571 ) та 2009/72/ЄС. Свої наміри щодо інтеграції до європейського
електроенергетичного ринку Україна підтвердила приєднавшись у
2006 році до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства
( 994_926 ) Південно-Східної Європи в якості Спостерігача, а з
2011 року - як повноправна Сторона Договору. Як Сторона Договору
про заснування Енергетичного Співтовариства Україна взяла на себе
зобов'язання щодо імплементації законодавства ЄС, зокрема у сфері
енергетики щодо лібералізації ринку електричної енергії та правил
його функціонування. Діючий Оптовий ринок електроенергії України створено в
1996 році за схемою ринку "єдиного покупця". Можливості такої
моделі значною мірою вичерпані і, на сьогодні, не повною мірою
відповідають вимогам лібералізації енергетичного ринку. Для інтеграції до європейського ринку електричної енергії
Україна має привести національне законодавство у сфері енергетики
до вимог європейського законодавства; забезпечити ефективну
конкуренцію на ринку виробництва та постачання електричної
енергії; створити технічне та технологічне переоснащення об'єктів
галузі з метою забезпечення вимог щодо надійності та безпеки
енергопостачання; створити умови для підвищення якості послуг з
енергопостачання та зменшення шкідливого впливу на навколишнє
середовище. Однією з найважливіших умов для початку впровадження нової
моделі ринку електричної енергії України є необхідність розробки
та прийняття достатньої законодавчої та нормативно-правової бази
для врегулювання відносин на ринку двосторонніх договорів з
балансуючим ринком, зокрема Закону України про засади
функціонування ринку електричної енергії. Концепцією функціонування та розвитку Оптового ринку
електричної енергії України, схваленою постановою Кабінету
Міністрів України від 16.11.2002 N 1789 ( 1789-2002-п ),
передбачено поетапний перехід від діючої моделі ринку електричної
енергії "єдиного покупця" до конкурентного ринку двосторонніх
договорів купівлі-продажу електричної енергії з балансуючим
ринком. З метою законодавчого забезпечення переходу до
лібералізованого конкурентного ринку двосторонніх договорів з
балансуючим ринком у 2009 році було розроблено проект Закону
України про засади функціонування ринку електричної енергії
України. Упродовж 2010 року НКРЕ здійснювала доопрацювання
законопроекту з метою врахування особливостей функціонування
електроенергетичного сектору та чинного законодавства України.
Було проведено консультації із залученням органів державної влади,
підприємств галузі та міжнародних експертів щодо структури та
основних принципів функціонування нової моделі ринку електричної
енергії України з метою врахування позицій усіх заінтересованих
сторін. Проте деякі питання щодо організації функціонування нової
моделі електроенергетичного ринку ще потребують доопрацювання та
узгодження. Вважаємо, що доопрацювання та прийняття проекту Закону
України про засади функціонування ринку електричної енергії
України є одним із пріоритетних напрямків діяльності НКРЕ у 2011
році, зокрема це дасть змогу: створити чіткі та прозорі умови роботи ринку електричної
енергії України; створити умови для стримування зростання цін на електричну
енергію за рахунок посилення конкуренції; підвищити конкурентоспроможність та інвестиційну
привабливість енергетичних компаній України; посилити надійність енергопостачання.вгору