Документ v0674821-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.05.2016, підстава - v0130877-16

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.12.2012  № 674

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру № 130 від 19.05.2016}

Про затвердження Положення про службу криптографічного захисту територіальних органів Держземагентства України

На підставі наказу Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 02.02.2004 № 5/ДСК "Про затвердження Інструкції з організації та забезпечення безпеки криптографічного захисту конфіденційної інформації, що є державною власністю", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2004 року за № 181/8780, з метою організації та забезпечення безпеки криптографічного захисту службової інформації у територіальних органах Держземагентства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про службу криптографічного захисту територіальних органів Держземагентства України (далі - Положення), що додається.

2. Голові Республіканського комітету по земельних ресурсах АР Крим, начальникам головних управлінь Держземагентства в областях, містах Києві та Севастополі:

2.1. До 26 грудня 2012 року відповідно до цього Положення видати накази про покладання обов'язків служби криптографічного захисту.

2.2. До 28 грудня 2012 року подати до Центральної служби криптографічного захисту інформації Держземагентства України відомості стосовно відповідальних осіб.

3. Центральній службі криптографічного захисту Держземагентства України до 29 грудня 2012 року узагальнити інформацію про служби криптографічного захисту територіальних органів земельних ресурсів та забезпечити координацію їх діяльності.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Кадомського А.М.

Голова

С.М. ТимченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Держземагентства України
26.12.2012 № 674

ПОЛОЖЕННЯ
про службу криптографічного захисту територіальних органів Держземагентства України

I. Загальні положення

1. Положення визначає основні функції та структуру Служби криптографічного захисту (далі - СКЗ) Рескомзему АР Крим, головних управлінь Держземагентства в областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальний орган Держземагентства України), а також права та обов'язки її керівника.

2. Положення розроблено на підставі Інструкції з організації та забезпечення безпеки криптографічного захисту конфіденційної інформації, що є державною власністю, затвердженої наказом Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 02.02.2004 № 5/ДСК, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 лютого 2004 року за № 181/8780.

3. СКЗ у своїй діяльності керується вимогами законодавства України, наказами Держземагентства України, нормативними та розпорядчими документами з питань криптографічного захисту службової інформації спеціально уповноваженого державного органу із забезпечення спеціального зв'язку та захисту інформації України, а також цим Положенням.

II. Основні завдання СКЗ

Основними завданнями СКЗ є:

1. Організація криптографічного захисту службової інформації у територіальному органі Держземагентства України.

2. Здійснення криптографічного захисту службової інформації у територіальному органі Держземагентства України.

III. Функції СКЗ

СКЗ відповідно до покладених на неї завдань:

1. Розробляє заходи щодо забезпечення функціонування та безпеки застосування засобів криптографічного захисту інформації (далі - КЗІ) у територіальному органі Держземагентства України відповідно до правил користування, нормативної та технічної документації.

2. Здійснює попримірниковий облік ключових документів, засобів КЗІ, нормативної і технічної документації, надійне їх зберігання.

3. Здійснює підбір, навчання та облік співробітників СКЗ.

4. Готує заявки до Центральної служби криптографічного захисту (далі - ЦСКЗ) Держземагентства України на забезпечення ключовими документами або на виготовлення початкової ключової інформації для потреб СКЗ.

5. Розробляє схеми організації криптографічного захисту службової інформації територіального органу Держземагентства України.

6. Аналізує стан криптографічного захисту службової інформації у СКЗ, розробляє та надає ЦСКЗ пропозиції щодо його удосконалення.

7. Здійснює підготовку встановленої звітності та надання її до ЦСКЗ.

8. Розробляє та впроваджує заходи щодо захисту та відновлення криптографічно захищених мереж на випадок компрометації засобів КЗІ, ключових документів, їх складових частин.

9. Здійснює отримання, облік ключових документів і технічної документації до засобів КЗІ для потреб СКЗ.

10. Веде облік працівників СКЗ, допущених до роботи із засобами КЗІ та ключовими документами до них.

IV. Структура СКЗ

1. СКЗ безпосередньо підпорядковується керівнику територіального органу Держземагентства України.

2. Виконання функцій СКЗ покладається на підрозділ інформаційних технологій та захисту інформації територіального органу Держземагентства України.

3. СКЗ складається з керівника СКЗ та його заступника.

4. Покладання обов'язків керівника СКЗ та його заступника на співробітника підрозділу інформаційних технологій та технічного захисту інформації здійснюється наказом керівника територіального органу Держземагентства України.

V. Керівник СКЗ

1. Здійснює керівництво СКЗ.

2. Забезпечує проведення контролю за дотриманням порядку обліку, зберігання та використання ключових документів, засобів КЗІ, нормативної і технічної документації до них.

3. Забезпечує підготовку та надання заявок до ЦСКЗ на забезпечення ключовими документами або початковою ключовою інформацією.

4. Організовує та забезпечує розробку та вдосконалення схеми організації криптографічного захисту службової інформації територіального органу Держземагентства України.

5. Організовує та забезпечує підбір та навчання співробітників СКЗ з питань організації та забезпечення безпеки криптографічного захисту службової інформації, їх допуск до самостійної роботи із засобами КЗІ та ключовими документами до них.

6. Організовує облік співробітників СКЗ, які допущені до самостійної роботи із засобами КЗІ та ключовими документами до них.

7. Аналізує стан безпеки криптографічного захисту службової інформації у СКЗ, забезпечує реалізацію заходів з удосконалення безпеки зв'язку.

8. Доповідає керівництву ЦСКЗ про порушення, що можуть призвести до компрометації засобів КЗІ, ключових документів, їх складових частин або інформації, що передається (обробляється) з їх використанням, та вжитих заходів щодо попередження можливих наслідків таких порушень.

9. Керівник СКЗ у межах компетенції має право:

порушувати перед ЦСКЗ клопотання про призначення службових розслідувань у встановленому порядку за фактами порушень працівниками територіальних органів Держземагентства України вимог нормативно-правових актів та інших нормативних документів з питань організації та забезпечення безпеки спеціальних видів зв'язку;

порушувати перед керівництвом територіального органу Держземагентства України клопотання про усунення від роботи з ключовими документами та засобами КЗІ осіб, які допустили порушення під час роботи з ними, що призвело (може призвести) до зниження рівня захисту службової інформації;

вимагати від усіх працівників СКЗ, які працюють з ключовими документами та засобами КЗІ, виконання правил поводження з ними;

забезпечувати виконання заходів із захисту інформації у СКЗ;

вирішувати інші питання, віднесені до компетенції СКЗ.

VI. Взаємодія

1. СКЗ з питань забезпечення криптографічного захисту інформації підпорядковується ЦСКЗ Держземагентства України.

2. СКЗ взаємодіє з підрозділами технічного захисту інформації, діловодства та режимно-секретним органом з питань, що належать до компетенції СКЗ.

3. У разі потреби до виконання робіт із криптографічного захисту інформації можуть залучатися відповідно до вимог законодавства зовнішні організації, що мають ліцензії на відповідний вид діяльності у сфері криптографічного захисту інформації, чи служби сторонніх організацій та їх

Керівник ЦСКЗ
Держземагентства України


О.М. Кузьменко

{Текст взято з сайту Держземагентства України http://www.dazru.gov.ua/}вгору